Archives: fideowyth

fideo wyth: Clwb Llyfrau f8: Yr Horwth

gan Elidir Jones Ia, ia, dwi’n gwbod. Dwi ddim wedi sgwennu unrhywbeth ar fideowyth.com ers mis Chwefror. Ond i fod yn deg, dwi ‘di bod yn brysur. Ymysg pethau eraill: gwaith llawn-amser ym Mhrifysgol Caerdydd, Cynefin ar S4C, I Was There ar Radio Wales, Peff, sef addasiad o’r llyfr Fing gan David Walliams (allan rŵan)… … a wedyn dyna Yr Horwth, sef y rheswm dwi […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Netflix a’r Mabinogi – The Witcher ar TV

Ydy ni am weld elfenau o fytholeg Cymru am y tro cyntaf ar Netflix? Cawn weld yn fuan efo rhaglen deledu The Witcher. gan Daf Prys Os oes unrhyw gem dwi a Dr Elidir Jones yn medru cytuno arno fydd yn codi i’r brig ymysg y cwestiwn mawr o ‘Beth Yw’r Gem Orau Erioed’, yna, […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Tetris 99 (a Fflêc)

gan Elidir Jones Mae tueddiad Nintendo i gyhoeddi eu holl newyddion drwy gyflwyniadau fideo Nintendo Direct wedi arwain at ganlyniadau cymysg dros y blynyddoedd. Am bob cyhoeddiad enfawr, sy’n gosod y we ar dân, mae ‘na ymdriniaeth hirwyntog, annealladwy o Smash Bros. Iei. Ond mae’n deg dweud bod y Nintendo Direct ar ddydd Mercher wedi ei chnocio […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fury of Dracula, neu: Swansea Drac

gan Elidir Jones Mae ‘na lot o bethau allwn i ddweud am y gêm fwrdd Fury of Dracula. Y ffaith bod y gêm yn cymryd ffurf dilyniant answyddogol i’r nofel wreiddiol, efo Van Helsing, Lord Godalming, John Seward a Mina Murray yn mynd ar drywydd Draciwla, y dyn ei hun, sydd wedi codi o farw’n fyw. […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fury of Dracula, neu: Swansea Drac

gan Elidir Jones Mae ‘na lot o bethau allwn i ddweud am y gêm fwrdd Fury of Dracula. Y ffaith bod y gêm yn cymryd ffurf dilyniant answyddogol i’r nofel wreiddiol, efo Van Helsing, Lord Godalming, John Seward a Mina Murray yn mynd ar drywydd Draciwla, y dyn ei hun, sydd wedi codi o farw’n fyw. […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fury of Dracula, neu: Swansea Drac

gan Elidir Jones Mae ‘na lot o bethau allwn i ddweud am y gêm fwrdd Fury of Dracula. Y ffaith bod y gêm yn cymryd ffurf dilyniant answyddogol i’r nofel wreiddiol, efo Van Helsing, Lord Godalming, John Seward a Mina Murray yn mynd ar drywydd Draciwla, y dyn ei hun, sydd wedi codi o farw’n fyw. […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Far Cry 5: Y Gêm Wnaeth Bron Fy Nhorri

gan Elidir Jones Dwi’n hoff o orffen y gemau dwi’n eu cychwyn. Nid pawb sy’n gwneud, ond wna i frwydro i orffen gêm, hyd yn oed os dwi’n casau’r profiad. Ella bod gen i broblem. Dwn i ddim. Wnes i brynu Far Cry 5 ar y diwrnod ddaeth y gêm allan. Mawrth 27, 2018. A ddoe – […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Far Cry 5: Y Gêm Wnaeth Bron Fy Nhorri

gan Elidir Jones Dwi’n hoff o orffen y gemau dwi’n eu cychwyn. Nid pawb sy’n gwneud, ond wna i frwydro i orffen gêm, hyd yn oed os dwi’n casau’r profiad. Ella bod gen i broblem. Dwn i ddim. Wnes i brynu Far Cry 5 ar y diwrnod ddaeth y gêm allan. Mawrth 27, 2018. A ddoe – […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau 2019: Dewis Elidir

gan Elidir Jones Blwyddyn newydd dda! Efo 2019 yn rowlio’n ddiog allan o’r gwely, a Brexit yn llechu’n fygythiol oddi tano fo, cyllell waedlyd yn ei law, mae’n bryd edrych ymlaen at y flwyddyn mewn gemau. Os allwch chi feddwl am y fath beth rhwng casglu bwyd at yr apocalyps. Och. Blwyddyn newydd dda. Dim […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau 2019: Dewis Elidir

gan Elidir Jones Blwyddyn newydd dda! Efo 2019 yn rowlio’n ddiog allan o’r gwely, a Brexit yn llechu’n fygythiol oddi tano fo, cyllell waedlyd yn ei law, mae’n bryd edrych ymlaen at y flwyddyn mewn gemau. Os allwch chi feddwl am y fath beth rhwng casglu bwyd at yr apocalyps. Och. Blwyddyn newydd dda. Dim […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Chance and Counters: Bar Gemau Bwrdd Cynta Cymru

gan Elidir Jones Does ‘na ddim lot o sôn wedi bod yn y cyfryngau, ond ar Dachwedd 21, cafodd menter fwya cyffrous Cymru ei agor. Ta ta, Stadiwm y Mileniwm. Adios, Pont Britannia. Hasta la vista, Amgueddfa Wlân Cymru. Mae’ch amser ar ben. Mae Chance and Counters yn gaffi / bar newydd ar Heol Eglwys […] Parhau i ddarllen

: Chance and Counters: Bar Gemau Bwrdd Cynta Cymru

gan Elidir Jones Does ‘na ddim lot o sôn wedi bod yn y cyfryngau, ond ar Dachwedd 21, cafodd menter fwya cyffrous Cymru ei agor. Ta ta, Stadiwm y Mileniwm. Adios, Pont Britannia. Hasta la vista, Amgueddfa Wlân Cymru. Mae’ch amser ar ben. Mae Chance and Counters yn gaffi / bar newydd ar Heol Eglwys […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Chance and Counters: Bar Gemau Bwrdd Cynta Cymru

gan Elidir Jones Does ‘na ddim lot o sôn wedi bod yn y cyfryngau, ond ar Dachwedd 21, cafodd menter fwya cyffrous Cymru ei agor. Ta ta, Stadiwm y Mileniwm. Adios, Pont Britannia. Hasta la vista, Amgueddfa Wlân Cymru. Mae’ch amser ar ben. Mae Chance and Counters yn gaffi / bar newydd ar Heol Eglwys […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gêm y Flwyddyn 2018: Dewis Elidir

gan Elidir Jones Efo llai na mis i fynd tan diwedd 2018 (Sut? Sut?), mae’n hen bryd i ni ddewis uchafbwyntiau’r flwyddyn. I fi, y prif un ydi Slay the Spire: gêm fach annibynnol, allan ar hyn o bryd ar y PC, efo fersiwn Switch yn glanio yn fuan, sy’n llwyddo curo Red Dead Redemption 2, Spider-Man, God […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gêm y Flwyddyn 2018: Dewis Elidir

gan Elidir Jones Efo llai na mis i fynd tan diwedd 2018 (Sut? Sut?), mae’n hen bryd i ni ddewis uchafbwyntiau’r flwyddyn. I fi, y prif un ydi Slay the Spire: gêm fach annibynnol, allan ar hyn o bryd ar y PC, efo fersiwn Switch yn glanio yn fuan, sy’n llwyddo curo Red Dead Redemption 2, Spider-Man, God […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau Diweddar, Rhan 18

gan Elidir Jones Mae hi wedi bod yn rhy hir ers i fi redeg drwy’r gemau dwi wedi bod yn eu chwarae’n ddiweddar. Naw mis, i fod yn benodol. Sori. Nid ‘mod i ddim wedi bod yn brysur yn chwarae. Ond dwi wedi bod yn gwneud lot mwy o neidio o brofiad i brofiad, heb […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau Diweddar, Rhan 18

gan Elidir Jones Mae hi wedi bod yn rhy hir ers i fi redeg drwy’r gemau dwi wedi bod yn eu chwarae’n ddiweddar. Naw mis, i fod yn benodol. Sori. Nid ‘mod i ddim wedi bod yn brysur yn chwarae. Ond dwi wedi bod yn gwneud lot mwy o neidio o brofiad i brofiad, heb […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Clwb Llyfrau f8: Y Melanai

gan Elidir Jones Fydd hen stejars Fideo Wyth yn cofio am ein Clwb Llyfrau – cyfres o gofnodion yn mynd drwy rhai o glasuron coll ffantasi a ffuglen wyddonol o Gymru. Boi ffantasi ydw i, yn hytrach na ffug-wydd. Ro’n i wastad wedi fy siomi bod ‘na ddim digon o gleddyfau a hud a bwystfilod […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Pandemic Legacy: naw mis yn yr apocalyps

gan Elidir Jones Rhybudd: mae’r cofnod yma’n cynnwys mymryn o sbwylwyr ar gyfer ‘Pandemic Legacy’. Dim byd mawr. Dwi’n dda fel’na. Ddechreuodd yr holl beth ar Fawrth 27, 2018. Roedd y tri ohonom ni wedi dod at ein gilydd yn nhafarn y Grange, Caerdydd, ar gyfer un o nosweithiau gemau bwrdd y siop Rules of Play. […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Pandemic Legacy: naw mis yn yr apocalyps

gan Elidir Jones Rhybudd: mae’r cofnod yma’n cynnwys mymryn o sbwylwyr ar gyfer ‘Pandemic Legacy’. Dim byd mawr. Dwi’n dda fel’na. Ddechreuodd yr holl beth ar Fawrth 27, 2018. Roedd y tri ohonom ni wedi dod at ein gilydd yn nhafarn y Grange, Caerdydd, ar gyfer un o nosweithiau gemau bwrdd y siop Rules of Play. […] Parhau i ddarllen

: Pandemic Legacy: naw mis yn yr apocalyps

gan Elidir Jones Rhybudd: mae’r cofnod yma’n cynnwys mymryn o sbwylwyr ar gyfer ‘Pandemic Legacy’. Dim byd mawr. Dwi’n dda fel’na. Ddechreuodd yr holl beth ar Fawrth 27, 2018. Roedd y tri ohonom ni wedi dod at ein gilydd yn nhafarn y Grange, Caerdydd, ar gyfer un o nosweithiau gemau bwrdd y siop Rules of Play. […] Parhau i ddarllen

: Fideo Wyth ar Instagram

gan Fideo Wyth Helo…? Helo…? Y wefan yn dal i fynd. Gwd. Bach o lwch, ond allwn ni sortio hynny. Mae ‘na bry cop anferth wedi gwneud ei gartref yn y gornel… … dwi’n meddwl wnawn ni adael o lonydd. Croeso nôl, ac ymddiheuriadau mawr bod Fideo Wyth wedi bod yn segur am rai misoedd. […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo Wyth ar Instagram

gan Fideo Wyth Helo…? Helo…? Y wefan yn dal i fynd. Gwd. Bach o lwch, ond allwn ni sortio hynny. Mae ‘na bry cop anferth wedi gwneud ei gartref yn y gornel… … dwi’n meddwl wnawn ni adael o lonydd. Croeso nôl, ac ymddiheuriadau mawr bod Fideo Wyth wedi bod yn segur am rai misoedd. […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Y Newid sydd Angen

gan Daf Prys . 08 Medi 2018 Yn hanesyddol ‘da ni’r Cymry ddim wedi bod yn dda iawn am godi ffwdan pan mae pethau yn troi yn ein erbyn. Pitw yw protestiadau hanesyddol (Pont Trefechan ’63 a Gwynfor Evans ’80) ond gan feddwl ein safle ymysg gwledydd eraill Ynysoedd Prydain, syfrdanol ydyw nad oes protest […] Parhau i ddarllen

: Y Newid sydd Angen

gan Daf Prys . 08 Medi 2018 Yn hanesyddol ‘da ni’r Cymry ddim wedi bod yn dda iawn am godi ffwdan pan mae pethau yn troi yn ein erbyn. Pitw yw protestiadau hanesyddol (Pont Trefechan ’63 a Gwynfor Evans ’80) ond gan feddwl ein safle ymysg gwledydd eraill Ynysoedd Prydain, syfrdanol ydyw nad oes protest […] Parhau i ddarllen

: Y Newid sydd Angen

gan Daf Prys . 08 Medi 2018 Yn hanesyddol ‘da ni’r Cymry ddim wedi bod yn dda iawn am godi ffwdan pan mae pethau yn troi yn ein erbyn. Pitw yw protestiadau hanesyddol (Pont Trefechan ’63 a Gwynfor Evans ’80) ond gan feddwl ein safle ymysg gwledydd eraill Ynysoedd Prydain, syfrdanol ydyw nad oes protest […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: E3 2018

gan Elidir Jones Wel, wel, wel. Helo. Mae wedi bod yn… *checio’r watsh* … ddeufis ers y cofnod diwetha. Glywsoch chi erioed y fath lol? Mae’n ddrwg gen i am hynny – staff f8 HQ wedi bod yn eithriadol o brysur efo gwahanol betha. Ond doedd bosib ein bod ni am anwybyddu sioe gemau mwya’r […] Parhau i ddarllen

: E3 2018

gan Elidir Jones Wel, wel, wel. Helo. Mae wedi bod yn… *checio’r watsh* … ddeufis ers y cofnod diwetha. Glywsoch chi erioed y fath lol? Mae’n ddrwg gen i am hynny – staff f8 HQ wedi bod yn eithriadol o brysur efo gwahanol betha. Ond doedd bosib ein bod ni am anwybyddu sioe gemau mwya’r […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau Newydd: Ebrill 13 – 20

gan Elidir Jones Ymddiheuriadau am y distawrwydd yma’n ddiweddar. Ond mae popeth wedi bod yn digwydd ar unwaith. Swyddi newydd, trefnu priodas… … dim un rhwng fi a Daf. Dim eto, beth bynnag… … a pob math o stwff fel’na. Ond dydi gemau byth yn cymryd brêc. Mae ‘na wastad fwy ohonyn nhw. Does ‘na […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau Newydd: Ebrill 13 – 20

gan Elidir Jones Ymddiheuriadau am y distawrwydd yma’n ddiweddar. Ond mae popeth wedi bod yn digwydd ar unwaith. Swyddi newydd, trefnu priodas… … dim un rhwng fi a Daf. Dim eto, beth bynnag… … a pob math o stwff fel’na. Ond dydi gemau byth yn cymryd brêc. Mae ‘na wastad fwy ohonyn nhw. Does ‘na […] Parhau i ddarllen

: Podwyth: Gemau Cardiau

‘Don’t believe the hype’ medd beirdd a chantorion o’r UD, Public Enemy. Oce, digon teg, doedden ddim yn canu am gemau cardiau, ac hefyd pwynt twyllodrus yw hwn gan fod f8 yn ymhel arnoch i gredu yn y ‘hype’, felly dwi newydd wastraffu amser fi, chi a phawb nad sy’n darllen. Yrm. Ie. Lle dwi’n […] Parhau i ddarllen

: Podwyth: Gemau Cardiau

‘Don’t believe the hype’ medd beirdd a chantorion o’r UD, Public Enemy. Oce, digon teg, doedden ddim yn canu am gemau cardiau, ac hefyd pwynt twyllodrus yw hwn gan fod f8 yn ymhel arnoch i gredu yn y ‘hype’, felly dwi newydd wastraffu amser fi, chi a phawb nad sy’n darllen. Yrm. Ie. Lle dwi’n […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Podwyth: Gemau Cardiau

‘Don’t believe the hype’ medd beirdd a chantorion o’r UD, Public Enemy. Oce, digon teg, doedden ddim yn canu am gemau cardiau, ac hefyd pwynt twyllodrus yw hwn gan fod f8 yn ymhel arnoch i gredu yn y ‘hype’, felly dwi newydd wastraffu amser fi, chi a phawb nad sy’n darllen. Yrm. Ie. Lle dwi’n […] Parhau i ddarllen

: Podwyth: Gemau Cardiau

‘Don’t believe the hype’ medd beirdd a chantorion o’r UD, Public Enemy. Oce, digon teg, doedden ddim yn canu am gemau cardiau, ac hefyd pwynt twyllodrus yw hwn gan fod f8 yn ymhel arnoch i gredu yn y ‘hype’, felly dwi newydd wastraffu amser fi, chi a phawb nad sy’n darllen. Yrm. Ie. Lle dwi’n […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Pod Wyth #10: “Nid Aur Yw Popeth Retro”

gan f8 Ar ôl unarddeg mis o ddisgwyl, mae Pod Wyth yn ôl! Allwch chi gredu’r peth? Wedi ei recordio, am y tro cynta erioed, efo’r cyflwynwyr yn yr un ystafell. Ac yn cynnwys sgiliau golygu proffesiynol Daf Prys. Disgwyliwch lot o jingls ffansi. Yn rhifyn #10 (nid rhifyn #11, dim ots be ‘dan ni’n ei ddweud […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Celeste, a’r Grefft o Ddweud Stori

gan Elidir Jones Dwi wastad wedi bangio’r drwm pan mae’n dod at allu gemau i ddweud stori. Bron nad alla i ddweud bod y sgript yn bwysicach i fi na’r profiad chwarae ei hun. Un rheswm pam nad ydw i erioed cweit wedi clicio efo GTA. Nid bod angen naratif gref bob tro, wrth gwrs. Mae Tetris yn gweithio’n iawn […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau Sy’n Gofyn Gormod

gan Elidir Jones Erbyn hyn, dydi hi ddim yn beth od i weld chwaraewyr yn anwybyddu’r rhan fwyaf o gemau sy’n dod allan er mwyn canolbwyntio ar yr un gêm sy’n apelio atyn nhw. Mae’n anodd dweud pryd dechreuodd hyn. Roedd pobol yn sicr yn colli eu meddyliau dros Starcraft yn 1998, gyda gwelliannau swyddogol yn dal i gael…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau Diweddar, Rhan 17

gan Elidir Jones Amser, unwaith eto, i gymryd golwg ar y gemau sydd wedi eu gorffen gen i dros y misoedd diwetha, a’u taflu ymaith, er mwyn gwneud lle i fwy. Mwy. Wastad mwy. Dydi o ddim yn gorffen. Dydi o jest ddim yn gorffen. Sine Mora EX (PC / PS4 / Xbox One / Switch,…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Alto’s Adventure: gem ffôn yn Gymraeg

Hywel Llyr Jenkins yn profi gem newydd drwy’r Gymraeg ar ei ffôn symudol, be nesa dudwch? Llyfrau yn Norwyeg? Siapaneg mewn ffilmiau? Pffff… Alto’s Adventure: iOS, Android, Microsoft Windows, Linux, Kindle Fire Dychmygwch harddwch a llonyddwch y wawr yn yr Alpau wrth i natur a’r tywydd newid lliwiau’r byd o’ch cwmpas. Adiwch i hwn anturiaeth…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau newydd: wythnos Ionawr 22

Ah, Ionawr, y mis ble mae’r gemau gofidus yn ymddangos, y gemau ddaru osgoi Tachwedd a Rhagfyr er mwyn cuddio rhag y ‘big boyz’, ac ydw, dwi wedi defnyddio ‘z’ er mwyn wmff. Dyma rhestr o gemau sy’n dod allan wythnos 22 Ionawr. Parhau i ddarllen

fideo wyth: Dyfodol gemau fideo yng Nghymru

Mae blwyddyn wedi bod ers i Dafydd Prys ymfudo i ardal Seattle yn yr Unol Dalaethiau er mwyn cydweithio efo timau a chwmniau er mwyn datblygu gem fideo wedi seilio ar y Mabinogi. Bellach wedi dychwelyd i Gymru er mwyn cychwyn ail rhan o’r broses i adeiladu gem fideo y Mabinogi, sef adeiladu y gem…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau 2018

gan Daf Prys, Elidir Jones, a Joe Hill 2018, eh? Phwoaaar. ‘Na chi flwyddyn. Eh? Phwoaaar. Mowredd. Phwoaaar. ‘Di’r flwyddyn prin ‘di dechra eto, Daf. Phwoaaar. Ond y gemau, ddyn. Y gemau. PHWOAAAR. Meddwl ddylsen ni adael e gŵlio lawr am sbel, Elidir? Aye. OK, Joe. PHWOAAAR. Rhestr o gemau mwya’r flwyddyn? Rhestr o gemau…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Hearthstone: Cyflwr y Gêm, 2018

gan Elidir Jones (Nodyn: mae ein rhagolwg o gemau 2018 yn dod wythnos nesa. Am y tro, mwynhewch y sleis sylweddol yma o nyrdrwydd.) Ddwy flynedd yn ôl – i’r diwrnod – fe wnes i ddarn am Hearthstone, y gêm gardiau ar-lein gan Blizzard yn seiliedig ar World of Warcraft. Ar y pwynt yna, ro’n i wedi bod yn…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau’r Flwyddyn 2017

gan f8 Mae’r twrci a / neu’r nut roast wedi ei orffen. Nain wedi deffro o’r coma ddisgynodd hi iddo fo ar ôl potel gyfan o sheri. The Muppet Christmas Carol oddi ar y teli, a Muppet Treasure Island yn ei le. Be arall i’w wneud ond edrych yn ôl ar gemau gorau’r flwyddyn, a’u rhoi nhw’n dwt mewn rhestr? Briliant….

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Goreuon 2017

gan Elidir Jones Mae’n golwg yn ôl ar 2017 yn parhau. Yr wythnos yma, holl oreuon y flwyddyn sydd ddim yn gemau fideo. Ffilmiau, llyfrau, cerddoriaeth, gemau bwrdd, a rhaglenni teledu. Heb fwy o oedi, felly… Ffilm: The Disaster Artist Dim ffilm Star Wars ar frig y rhestr flwyddyn yma. Dwi dal ddim yn siŵr be i feddwl am The…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Wyth Uchaf 2017

gan f8 Mae diwedd y flwyddyn yn prysur agosau. Amser i edrych ymlaen at holl ddanteithion 2018, ond hefyd i edrych yn ôl ar y deuddeg mis diwetha. Fe fyddwn ni’n treulio gweddill mis Rhagfyr yn gwneud yn union hynny, gan ddechrau drwy fynd drwy’r eitemau gennym ni sydd wedi profi’n fwyaf poblogaidd efo chi –…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau Platfform 3D: Heddiw, Ddoe ac Yfory

gan Elidir Jones Wnes i orffen Super Mario Odyssey yn ddiweddar. Wel. Dwi’n deud ‘gorffen’… dwi wedi gweld y diweddglo, do. Ond rhywle o gwmpas 250 o leuadau – y prif ffordd o barhau drwy’r gêm – sydd gen i, ac mae ‘na 999 ohonyn nhw i gyd. Rhag eich cywilydd chi, Nintendo. Ta waeth. I syndod…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Nefoedd ac Uffern Animal Crossing: Pocket Camp

gan Elidir Jones Mae blwyddyn fawr Nintendo yn parhau, wrth i’r cwmni ryddhau gêm fawr ar ôl gêm fawr, wythnos ar ôl wythnos. Y diweddaraf, allan wythnos diwethaf, ydi Animal Crossing: Pocket Camp. Dyma gêm hir-ddisgwyliedig sy’n parhau i wthio ffiniau newydd Nintendo ar ffonau, gan ddilyn Miitomo, Super Mario Run, a Fire Emblem Heroes. ‘Da ni ar f8 wedi trafod o’r…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Y Gwener Ddu

Dîls dîls dîls, dewch i llenwi’ch berfa efo dîls dîls dîls! ‘Da ni yn f8 ddim wir yn credu yn y nonsens Black Friday yma, onibai fod chi’n sôn am noson shaclad Gwener dwethaf cyn Dolig, ond gan fod Daf yn dod o Geredigion yna mae o yn llwyr grediniol mewn safio pob ceiniog. Felly…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Skyrim: Y Gêm Wnaiff Ddim Marw

gan Elidir Jones Mae ‘na restr fer o gemau sydd wedi cael effaith mawr arna i. Super Mario Bros. Earthbound. Hearthstone. Un arall sy’n sicr yn haeddu bod ar y rhestr ydi The Elder Scrolls V: Skyrim – a heb y clasur yma o 2011, mae’n deg dweud na fyddai Fideo Wyth yn bodoli o gwbwl yn ei ffurf…

Parhau i ddarllen