Archives: fideowyth

fideo wyth: Fideo Wyth ar Hansh!

gan f8 Nodyn bach i dynnu’ch sylw at y ffaith ein bod ni wedi dechrau gwneud fideos ar gyfer Hansh, gwasanaeth digidol newydd S4C i’r ifanc. Ia wir. Bocs Bry. Gareth y Mwnci. A ni. Dream team, os buo ‘na un erioed. I’n cicio ni off, dyma ein rhestr o’r wyth bos gorau erioed mewn gemau….

Parhau i ddarllen

fideo wyth: E3 2017: Ymateb Elidir

gan Elidir Jones Mae sioe E3 – digwyddiad mwyaf y flwyddyn pan mae’n dod at gemau – yn dirwyn i ben draw yn Los Angeles. Er bod ‘na ddiwrnod arall o hwyl a sbri a synau uchel a goleuadau’n fflachio i ddod eto, mae’r rhan fwyaf o’r gemau newydd wedi eu datgelu. Oni bai bod…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Clwb Llyfrau f8: Dadeni

gan Elidir Jones Mae’n teimlo fel bod rhywbeth mawr yn digwydd. Rhwng gêm gardiau Chwedlau ac Arwyr Cymru gan Huw Aaron, ac ymdrechion cyson ein Daf ni ac eraill i ailafael yn ein hanes, ein straeon gwerin a’n chwedlau… mae o bron yn teimlo fel ryw fath o symudiad ar y gweill. Un heb enw ar y funud….

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Pod Wyth #9: Merched Mewn Gwyddonias a Gemau

gan f8 Mae wedi bod yn sbel ers ein podlediad diwetha. Ymddiheuriadau. Ond pwy well na’n Daf ni i gamu i mewn i’r adwy? A tro ‘ma, mae ganddo westeion arbennig iawn yn ymuno â fo… O’i sedd gyfforddus yn Seattle, mae Daf yn sgwrsio gyda Miriam Elin Jones ac Elan Grug Muse am gynrychiolaeth…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Ffarwel i Gemau AAA

gan Elidir Jones Neithiwr, ro’n i’n chwarae Horizon: Zero Dawn. Mae’n gêm dda. Iawn. Mae wedi rhoi cymaint o bolish ar y fformiwla byd-agored nes ei fod yn sgleinio, mae’n edrych yn wych, mae’r ysgrifennu’n dda – sy’n beth prin iawn mewn gemau mawr fel hyn. A drwy’r holl beth, ro’n i… … wedi diflasu, braidd. Mae’n rhyfeddol…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Mr Urdd fel gem fideo (wel…)

gan Daf Prys Na dyw’r Urdd ddim wedi mynd yn wallgo a defnyddio Saesneg, a na dyw Daf ddim yn torri rheolau hawlfraint gwyllt fan hyn (wel…), nid does gem fideo newydd Mr Urdd. Ond dyma ni, siwr, be ma plant Cymru (a fi) oll eisiau gweld. Mr Urdd yn neidio dros simne. Syfrdanwch fan…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Le Morte d’Arthur yn wir

gan Daf Prys @dafprys Digon yw digon nawr. Wedi cael llond bol o hwn. Pwy arall sydd wedi diflasu ar y rhestr hirfaith o ffilmiau, llyfrau, comics, rhaglenni teledu a gemau fideo sy’n disodli cymeriad Arthur megis Brython i fod yn Sais rhonc (neu yn unrhywbeth arall ond am Frython)? Mae Arthur yn amlwg yn…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Y Switch: Mwy Na Jest Zelda…

gan Elidir Jones Er bod lawnsiad y Switch wedi bod yn eithriadol o lwyddiannus i Nintendo, mae’n deg dweud bod ‘na lot o snobyddiaeth yn dal i fod ynghylch y consol – y rhan fwyaf ynghylch y ffaith bod ‘na “ddim lot o gemau” ar y system, a bod y Switch yn ddim byd mwy…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Valkyria Valkyria Valkyria!

gan Daf Prys @dafprys Hen bryd, hen hen hen bryd myn diain, myn diawch a pob myn arall. Mae’r gem nesaf yn y gyfres Valkyria, Valkyria Revolution, wrthi yn cael ei datblygu a bydd yn gweld golau dydd ym mis Mehefin 27 mae’n debyg(yn Japan a Gogledd America o leia ar hyn o bryd –…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Chwedlau Cymru: Cardiau Brwydro

gan Elidir Jones Fyddwch chi’n ymwybodol, dwi’n siŵr, mai 2017 yw ‘Blwyddyn Chwedlau’ yng Nghymru – neu’n hytrach, dyma’r ymgais ddiweddaraf gan y llywodraeth i ddenu pobol yma, tro ‘ma drwy bwysleisio bod ein chwedlau ni’n bril (ac yn boncyrs). Mae’n ddrwm ‘da ni yn f8 wedi bod yn ei daro am sbel. Dyma Daf…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Mellten yn Taro (am y pedwerydd gwaith…)

gan Elidir Jones Mae comic Mellten wedi bod allan am bron i flwyddyn erbyn hyn, a rhifyn #4 newydd ei ryddhau. Trwy hyn i gyd, ‘da ni yn f8 wedi byw yn ein bybl bach ac anwybyddu’r ffenomenon yn llwyr. Rhag. Ein. Cywilydd. Ond efo bwndel trwchus o’r comics wedi cyrraedd f8 HQ yn ddiweddar, diolch i olygydd Mellten, Huw Aaron,…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Casgliadau Retro (neu: Ffyrdd Gwych o Anwybyddu’r Etholiad)

gan Elidir Jones Heddiw ydi dyddiad rhyddhau The Disney Afternoon Collection ar y PC, PS4, a’r Xbox One. Mae’n gasgliad o hen gemau Disney, fel mae’r enw’n awgrymu – Duck Tales 1 & 2, Chip ‘n’ Dale Rescue Rangers 1 & 2, TaleSpin, a Darkwing Duck – wedi eu rhyddhau’n wreiddiol ar yr NES. Sy’n gwneud i chi feddwl pam…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Pasg y Podlediadau

gan Elidir Jones ‘Da chi gyd, dwi’n siŵr, yn disgwyl yn eiddgar am bennod nesa ein podlediad, Pod Wyth. Mae’n dod. Dwi’n gaddo. Dwi erioed wedi sôn yn benodol am bodlediadau ar f8, sy’n beth digon od a chysidro ‘mod i’n gwrando arnyn nhw drwy’r amser. Dwi’n sicr yn bwriadu dal i fyny ar bodlediadau…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: EGX Rezzed 2017

gan Elidir Jones Am yr ail flwyddyn yn olynol, wnes i dreulio dyddiau cynta Ebrill yn teithio i Lundain er mwyn mynd i sioe EGX Rezzed. I’r rhai ohonoch chi sydd ddim yn gyfarwydd efo Rezzed, nid sioe gemau arferol mohoni. Mae’n rhoi llai o bwyslais ar glitz a sbectacl, ac yn canolbwyntio ar ddathlu…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Ymestyn yr Hwyl

gan Elidir Jones Ymddiheuriadau, i ddechrau, bod ‘na ddim podlediad ar ddiwedd y mis, fel arfer. Mae’n eithriadol o brysur yn f8 HQ wrth i ni orffen paratoi llwyth o fideos ar gyfer gwasanaeth ar-lein newydd S4C, ar ben trio crafu bywoliaeth o ddydd i ddydd. O, ac mae Daf wedi bod yn adeiladu llochesi i’r…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Henffych i’r Brenin

gan Elidir Jones Ro’n i’n bwhwman o gwmpas Twitter ddoe pan ddes i ar draws hwn: Dyna boster ar gyfer y ffilm gyntaf yn seiliedig ar gyfres ffantasi Stephen King, The Dark Tower, sydd allan fis Gorffennaf. Rhaid i fi fod yn onest – ro’n i wedi anghofio bod hwn yn taro’n sgrîns ni flwyddyn yma, er…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Yn Erbyn y Ffrwd

gan Elidir Jones Ar yr olwg gynta, mae gwefannau fel Twitch yn edrych fel manna o’r nefoedd i ffans o gemau. Cant a mil o sianeli gwahanol yn ffrydio gemau’n fyw, o hoelion wyth y sîn e-chwaraeon fel League of Legends a Hearthstone, i glasuron retro, i gemau sydd wedi dod yn llwyddiant ar sail ffrydiau byw fel Stardew Valley…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Deuddydd yn y Gwyllt

gan Elidir Jones Mae’r llwch bellach wedi setlo ar lawnsiad y Switch. Mae cannoedd o filoedd o chwaraewyr bellach yn mynd i’r gwaith neu’r ysgol dan rwgnach, ac yn cyfri’r oriau cyn iddyn nhw gael mynd adre a chwarae New Frontier Days: Founding Pioneers. Neu The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Un o’r ddau. Dydi hi ddim…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Anni-(ntendo)-bynnol

gan Elidir Jones Yn eu darllediad olaf cyn rhyddhau’r Switch ar Fawrth y 3ydd, mae Nintendo wedi datgelu llwyth o gemau annibynnol sydd am wneud eu ffordd i’r system. ‘Ma ni: O’r rhain, dwi’n meddwl mai WarGroove a Shakedown Hawaii sy’n apelio ata i. Ond dwi’n sycyr am gemau ecsgliwsif hefyd, felly ella wna i drio Pocket Rumble. Ac mae ‘nghalon…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Pod Wyth #8: “Daf Prys A’i Geg Hud”

gan f8 Pod Wyth! Rhif wyth! I love it when a plan comes together. Ac mae’r un yma’n bennod arbennig iawn. Sut mae’r podlediad rhyng-gyfandirol cynta yn y Gymraeg yn swnio i chi? Ydi, mae Daf yn darlledu o Seattle, tra bod Elidir yn gorfod bodloni ei hun ar Fangor yn y glaw. Dydi hyd…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Hen bryd am gyhoeddwyr o Gymru?

gan Daf Prys (O San Francisco, don’t you know) Heddiw daeth y newyddion syfrdanol bod y gwasanaeth llifo gemau fideo, Twitch, gafodd ei brynu gan Amazon nôl yn 2014, am gychwyn gwerthu gemau drwy ei gwefan o Wanwyn y flwyddyn hon ymlaen. Beth sy’n nodweddiadol am hyn yw bod platfformau arferol i’w gweld yn hollol…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Cystadleuaeth: Ennillwch Gopi o Nioh!

gan Elidir Jones Os welsoch chi fy adolygiad o Nioh, fyddwch chi’n gwybod bod y gêm yn debyg iawn o fod ar fy rhestr i o uchafbwyntiau’r flwyddyn. Os welsoch chi ddim yr adolygiad, wel… dyma fo. Coeliwch neu beidio, mae gennym ni yma yn Fideo Wyth gopi sbâr o’r gêm ar y PS4 i’w roi, yn rhad ac…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo: Adolygiad Nioh

gan Elidir Jones Mae hi wedi bod yn sbel ers ein adolygiad fideo diwetha. Ond mae pethau’n da yn dod i’r rhai sy’n disgwyl, ac mae’r un yma’n sicr yn un da. Dyma olwg ar Nioh – ymgais Team Ninja i efelychu Dark Souls, sydd rhywsut yn… well? Gwyliwch. Gwyliwch, da chithau. Fel arfer, y botwm ‘CC’ sy’n…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Talesinger: Gêm Newydd yn y Gymraeg!

gan Elidir Jones Fe fyddwch chi, mae’n siŵr, yn cofio rhyddhau’r gêm Enaid Coll dair mlynedd yn ôl. Y gêm cyntaf yn y Gymraeg ar gael ar gyfrifiaduron a chonsols ill dau – peth doedd pobol fel Daf a fi, chwaraewyr gemau o Gymru, ddim yn gallu dychmygu pan yn grwtiaid bach. Mae’n hawdd anghofio pa mor…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Cyfwyniad i: Gwent – The Witcher Card Game

gan Elidir Jones Nodyn: roedd y cofnod yma i fod yn fideo. Wnes i drio. Wir yr. Ond roedd technoleg wedi penderfynu troi yn fy erbyn. Dim am y tro cynta. Doedd ‘na ddim ffordd y byddai’r fideo wedi edrych yn iawn, mae gen i ofn. Felly mwynhewch y sgript, wedi ei ailgreu isod, a dychmygwch…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: The Witcher 3: Gêm y Genhedlaeth?

gan Elidir Jones Neithiwr, wnes i orffen. Wnes i hamro bos ola The Witcher 3: Wild Hunt, ar ôl bangio fy mhen yn erbyn y wal am awr, a setlo lawr i wylio epilog hir, hir, Return Of The King-esque, yn haeddiannol o siwrne mor epig. Ar ôl misoedd – misoedd! – o chwarae, roedd fy mhrofiad o…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau Diweddar, Rhan 15

gan Elidir Jones Isio mwy o sylwadau di-drefn, difeddwl ar yr holl stwff dwi wedi ei brofi’n ddiweddar? Dyna’n union be sydd gen i mewn golwg heddiw. Lwcus! Fel arfer, mae lot o’r stwff yma wedi cael ei drafod yn barod ar ein podlediad. Ond dim pawb sy’n berchen ar bâr da o glustiau, felly…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Clwb Llyfrau f8: The Fight Between Light And Darkness

gan Elidir Jones Mae’r hen gwyn mor wir ac erioed. Does dim digon o ddeunydd nyrdaidd yn dod allan o Gymru, yn Gymraeg neu’n Saesneg. Ac mae hynny sy’n cael ei ryddhau yn cael y nesa peth i ddim o sylw gan brif ffrŵd y cyfryngau. Dyma lle ‘da ni’n dod i mewn. Achos mae…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Ffarwel i’r Wii U

gan Elidir Jones Mae’n anodd credu bod y Wii U dros bedair oed bellach. Dipyn haws yw credu bod Nintendo yn rhoi’r gorau i’r system – The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild fydd y gêm mawr ola i ymddangos – ac yn symud ymlaen at y Switch. Dydi’r Wii U ddim wedi rhoi’r byd ar dân…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Pod Wyth #7: “Y Switchlediad”

gan f8 Podlediad arall? Yr amser yma o’r mis? Ding dong. Fel arfer, mae’r sioe yn cael ei recordio chydig o ddyddiau cyn diwedd y mis. Ond chydig o ddyddiau cyn diwedd y mis yma, mae Daf fymryn bach yn brysur yn symud i America, ac yn ymddwyn y byddin o robots hiliol mae Donald…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Ymateb i’r Nintendo Switch

gan Elidir Jones Neithiwr, os doeddech chi ddim yn gwybod, fe gafodd llwyth o fanylion eu datgelu ar gyfer consol newydd Nintendo, y Switch. ‘Da ni bellach yn gwybod ei fod o’n cael ei ryddhau, ledled y byd, ar y 3ydd o Fawrth. Yma yng Nghymru fach, £280 fyddwn ni’n ei dalu am y fraint…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau 2017

gan Daf Prys, Elidir Jones a Joe Hill Mae criw (gemau) f8 yn rhestru wyth gêm yr un maent wedi cyffroi amdanynt yn fwy na dim arall yn 2017. Hyd yn oed yn fwy na symud i America. Ia, ond dim ond chdi sy’n gwneud hynny, Daf. Shh, Elidir. Gad iddo fe gael yr un yma. Gynta,…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Pod Wyth #6: “Blincin’ Peru”

gan f8 Yr amser yna o’r mis eto, lle ‘da chi’n cael y cyfle euraidd i wrando ar Daf ac Elidir yn mwydro i mewn i’ch clustiau tra ‘da chi’n golchi llestri. Be sydd ar y fwydlen tro ‘ma? Wel… – Pow-wow bach am gemau’r flwyddyn a fu, cyn i ni symud ymlaen i drafod Watch…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau’r Flwyddyn 2016

gan Daf Prys, Elidir Jones a Joe Hill Elidir: Dwi ddim isio brolio, ond dwi ‘di chwarae llwyth o gemau flwyddyn yma. Ac wedi gorffen 18 ohonyn nhw. Does neb yn fwy cymwys i roi rhestr ffwrdd-a-hi fel hyn at ei gilydd na fi. Felly dwi ddim isio unrhyw ddadlau. Dallt? Daf: Ia wir, Elidir sydd ar frig rhestr…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Goreuon 2016

gan Elidir Jones Amser edrych yn ôl ar y flwyddyn unwaith eto, gan osgoi’r holl stwff drwg a chanolbwyntio ar y da. Wna i drio ‘ngora, beth bynnag. Cyn i ni drafod gemau’r flwyddyn wythnos nesa – mewn print ac yn y podlediad – mae’n bryd edrych ar yr holl stwff arall sydd wedi’n ticlo…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau Yn Y Cyfryngau: Hacio’r Drafodaeth

gan Elidir Jones Fel rhywun sydd wedi bod yn chwarae gemau ar hyd ei oes, dwi wedi hen arfer gweld prif ffrwd y cyfryngau yn trafod gemau mewn ffordd anwybodus a nawddoglyd. Os nad ydi’r cyflwynwyr yn chwaraewyr eu hunain, mae eitemau ar gemau yn tueddu i fod yn restr o bopeth sy’n bod efo…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Wyth Uchaf 2016

gan f8 Ydi, mae diwedd y flwyddyn cwbwl, cwbwl hunllefus yma bron ar ben, gan addo blwyddyn… wel, hyd yn oed gwaeth tro nesa, o bosib. Diolch, Obama Trump. Fyddwch chi’n gweld lot o edrych yn ôl ar 2016 ac edrych ymlaen at 2017 yma dros y wythnosau nesa – fyddwn ni’n trafod holl deledu,…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Brwydr y Bwystfil / Creature Battle Lab

gan Daf Prys Brwydr y Bwystfil yw’r gêm newydd ar Android neu iPhone gan gwmni o Gaerdydd, Dojo Arcade. ‘Da chi’n cymryd rhan person sy’n gyfrifol am greaduriaid bach sy’n cymryd pob lliw a llun gyda’r nôd o’u … yrm … anfon i fewn i faes y gâd a brwydro yn erbyn creaduriaid bach eraill….

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Y Canfed Fideo!

gan f8 Goeliwch chi ein bod ni bellach wedi cyhoeddi CANT o fideos ar ein sianel Youtube? Gwir, dim ni sy’n gyfrifol am bob un wan jac – mae ‘na ambell bennod o’r rhaglen gwlt Mega yna, er enghraifft. Ond wnawn ni ddim ymddiheuro am hynny… achos bod ‘na ambell bennod o’r rhaglen gwlt Mega yna. Pa mor cŵl…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Warcraft: Y Llanw’n Troi?

gan Elidir Jones Fyddwch chi’n ymwybodol, mae’n siŵr, bod gennym ni yn f8 HQ dipyn o hanes efo ffilmiau’n seiliedig ar gemau. Allwch chi weld ein eitemau ni arnyn nhw ar Y Lle fan hyn a fan hyn – a wir, roedd ymchwilio i’r eitemau yma mor boenus. Dydi’r ffilmia ‘ma ddim yn dda, folks,…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Pod Wyth #5: “Pa Reich Oedd E?”

gan f8 Pennod 5 o’r podlediad, jest mewn amser ar ddiwrnod ola’r mis! Anghofiwch Trump. Mae mis Tachwedd wedi ei achub. Yn y bennod yma: – Trafodaethau ar Rise Of The Tomb Raider! Everybody’s Gone To The Rapture! Dishonored 2! Titanfall 2! Battlefield 1! Iasgob. – Yn y newyddion: mae ‘na gêm newydd ar gael…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau Diweddar, Rhan 14

gan Elidir Jones Amser cymryd cipolwg eto ar yr holl gemau dwi wedi gorffen, am y… waw… y pedwerydd tro ar ddeg. Ddylswn i wir wedi rhoi isdeitlau i’r darnau ‘ma. ‘Gemau Diweddar 14: The Re-Re-Re-Revenge’. Beth bynnag. Gafodd fy sylw ei dynnu gan y Playstation VR yn ddiweddar, a gan llwyth o gemau a…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Hanner Y Dwylo, Dwywaith Yr Hwyl

gan Elidir Jones Ges i ddamwain yn ddiweddar. Achos dydi anrhegion 2016 jyst ddim yn stopio. Heb fynd i ormod o fanylion gwaedlyd, mae fy ysgwydd wedi ei daflu o’i lle ac mewn sling am fis ar ôl i fi lithro tra’n dringo i mewn i wely bync. Ia, dyna’r ddamwain lleia roc a rôl…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo: Y Lle – Comic-Con Caer

gan f8 Barod am fideo ola’r gyfres yma o Y Lle? A’r PEDWERYDD fideo ar ein sianel Youtube wythnos yma? (Os welsoch chi ddim ein golwg sydyn ar Watch Dogs 2, gyda llaw, dyma fo, ac mae’r holl gyfres Gêm yr Wythnos ar gael fan hyn.) Beth bynnag. Ymlaen at y bennod yma, lle mae Elidir yn hedfan yn…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo: Marathon Gemau

gan f8 Barod am fideo bonws? Efallai eich bod chi wedi sylweddoli bod pethau wedi bod fymryn yn wahanol ar y gyfres yma o Y Lle. ‘Da ni wedi bod yn teithio’r wlad yn ymweld â gwahanol sioeau a digwyddiadau, yn hytrach nag eistedd ar y soffa gyfarwydd ‘na. Fel y gallwch chi ddychmygu, mae sortio…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo: Y Lle – EGX 2016: Rhan 2

gan f8 Dyma ni’n ôl ar Y Lle, efo ail ran ein trip i sioe EGX. Ac ar ôl bod o ddifri-ish wythnos diwetha, tro ‘ma ‘da ni’n ymddwyn braidd yn sili, yn cael golwg ar yr holl stwff sydd i wneud mewn sioe fel hyn oni bai am chwarae’r gemau mawr. Fel bwyta. Lot. A chael…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Nôl I Animal Crossing

gan Elidir Jones Wnes i baratoi’r darn ysgafn, dihangol yma rai dyddiau’n ôl, prin yn sylweddoli faint fyddwn ni angen y math yma o beth. Darllenwch, mwynhewch, chwaraewch mwy o gemau… a rhwng hynny i gyd, dechreuwch ymladd yn ôl. Diolch. Ers eitha dipyn bellach, mae fy 3DS wedi bod yn eistedd yn amyneddgar wrth…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo: Y Lle – EGX 2016: Rhan 1

gan f8 Dyma ni ar Y Lle unwaith eto – a ‘da ni ‘di taro’r big-time go-iawn erbyn hyn, yn cael teithio i EGX, sef sioe gemau fideo mwya Prydain. Wythnos yma, wele ni’n bod yn newyddiadurwyr go-iawn wrth edrych ar rai o gemau mwya 2017. Wythnos nesa: hijinx. Ac fel arfer, os ‘da chi ddim isio isdeitlau, cliciwch…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Ffilmiau Arswyd 2016, Rhan 2

gan Elidir Jones Mae Calan Gaeaf yma o’r diwedd. Amser i bawb call gloi eu drysau, aros i mewn efo llyfr neu ffilm neu gêm sbwci, a dechra chwilota am anrhegion Dolig ar y we. Ac os ‘da chi isio argymhelliad o ran ffilm, dyma fi wedi gorffen mynd drwy’r holl stwff arswyd sydd wedi pentyrru…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Pod Wyth #4: “Pyrfyn Digidol”

gan f8 Oes wir, mae gan bodlediad f8 enw newydd. Croeso i bennod 4 o “Pod Wyth”. A sôn am deitlau, mae teitl y bennod yma’n eitha sbeshal hefyd. Wythnos yma: – Trafodaeth ddwys am y Playstation VR a’r holl gemau mae’r hogia wedi bod yn eu profi. Ac mae ‘na lot ohonyn nhw. Hefyd…

Parhau i ddarllen