Canlyniadau Chwilio: s4c

fideo wyth: Clwb Llyfrau f8: Yr Horwth

gan Elidir Jones Ia, ia, dwi’n gwbod. Dwi ddim wedi sgwennu unrhywbeth ar fideowyth.com ers mis Chwefror. Ond i fod yn deg, dwi ‘di bod yn brysur. Ymysg pethau eraill: gwaith llawn-amser ym Mhrifysgol Caerdydd, Cynefin ar S4C, I Was There ar Radio Wales, Peff, sef addasiad o’r llyfr Fing gan David Walliams (allan rŵan)… … a wedyn dyna Yr Horwth, sef y rheswm dwi […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Netflix a’r Mabinogi – The Witcher ar TV

Ydy ni am weld elfenau o fytholeg Cymru am y tro cyntaf ar Netflix? Cawn weld yn fuan efo rhaglen deledu The Witcher. gan Daf Prys Os oes unrhyw gem dwi a Dr Elidir Jones yn medru cytuno arno fydd yn codi i’r brig ymysg y cwestiwn mawr o ‘Beth Yw’r Gem Orau Erioed’, yna, […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Wyth Uchaf 2017

gan f8 Mae diwedd y flwyddyn yn prysur agosau. Amser i edrych ymlaen at holl ddanteithion 2018, ond hefyd i edrych yn ôl ar y deuddeg mis diwetha. Fe fyddwn ni’n treulio gweddill mis Rhagfyr yn gwneud yn union hynny, gan ddechrau drwy fynd drwy’r eitemau gennym ni sydd wedi profi’n fwyaf poblogaidd efo chi –…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo Wyth ar Hansh: Rhan 2

gan f8 Nodyn bach heddiw i’ch atgoffa bod ein fideos ar wasanaeth Hansh yn parhau. Fe allech chi wylio / ail-wylio eim pump fideo cynta fan hyn. Pob math o nonsens wedi ei gynnwys fan’na. Ac mae’r hwyl yn parhau. Fe fydd y pump fideo nesaf yn mynd i fyny fan hyn, felly cadwch olwg…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo Wyth ar Hansh!

gan f8 Nodyn bach i dynnu’ch sylw at y ffaith ein bod ni wedi dechrau gwneud fideos ar gyfer Hansh, gwasanaeth digidol newydd S4C i’r ifanc. Ia wir. Bocs Bry. Gareth y Mwnci. A ni. Dream team, os buo ‘na un erioed. I’n cicio ni off, dyma ein rhestr o’r wyth bos gorau erioed mewn gemau….

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Clwb Llyfrau f8: Dadeni

gan Elidir Jones Mae’n teimlo fel bod rhywbeth mawr yn digwydd. Rhwng gêm gardiau Chwedlau ac Arwyr Cymru gan Huw Aaron, ac ymdrechion cyson ein Daf ni ac eraill i ailafael yn ein hanes, ein straeon gwerin a’n chwedlau… mae o bron yn teimlo fel ryw fath o symudiad ar y gweill. Un heb enw ar y funud….

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Ymestyn yr Hwyl

gan Elidir Jones Ymddiheuriadau, i ddechrau, bod ‘na ddim podlediad ar ddiwedd y mis, fel arfer. Mae’n eithriadol o brysur yn f8 HQ wrth i ni orffen paratoi llwyth o fideos ar gyfer gwasanaeth ar-lein newydd S4C, ar ben trio crafu bywoliaeth o ddydd i ddydd. O, ac mae Daf wedi bod yn adeiladu llochesi i’r…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau Yn Y Cyfryngau: Hacio’r Drafodaeth

gan Elidir Jones Fel rhywun sydd wedi bod yn chwarae gemau ar hyd ei oes, dwi wedi hen arfer gweld prif ffrwd y cyfryngau yn trafod gemau mewn ffordd anwybodus a nawddoglyd. Os nad ydi’r cyflwynwyr yn chwaraewyr eu hunain, mae eitemau ar gemau yn tueddu i fod yn restr o bopeth sy’n bod efo…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo: Y Lle – Bar Gemau Bwrdd

gan f8 Barod am yr eitem hir-ddisgwyliedig cynta ganddon ni ar y gyfres yma o Y Lle? Dyma fi a Daf (ac Osian Llew) wrthi’n chwarae gemau bwrdd mewn un o’r sawl digwyddiad cŵl sy’n cael eu cynnal gan siop Rules Of Play yng Nghaerdydd. Eitha sicr mai dyma’r eitem cynta am gemau bwrdd ar S4C i…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo: Y Lle – Sonic The Hedgehog

gan f8 Mwy o’ch hoff ddeuawd ar S4C erioed (mae’n debyg) ar Y Lle! Ac mae hon yn un sbeshal. Ella y pum munud mwya hurt i chi wylio erioed ar ein sianel cenedlaethol. Sut hoffech chi mockumentary am hanes Sonic The Hedgehog? Efo gwisgoedd? A lleisiau gwirion? A Jeifin’ Jenkins, o bawb, yn ei adrodd o? Iawn ta….

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo: Y Lle – Gemau Yr Haf

gan f8 Amser am eitem bach arall o gyfres Y Lle? O, go on ta. ‘Da ni’n mynd ffwl pelt, bois. Tro ‘ma, golwg ar rai o’r gemau mawr sy’n dod allan dros yr Haf. Mae’r eitem yma yn cynnwys y crys-T gorau i Elidir wisgo erioed, ac araith gan Daf sydd o bosib yr un gora…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo: Adolygiad Far Cry Primal

gan Elidir Jones Barod am fideo arall? Tro ‘ma, ‘da ni’n cymryd trip i amser pell, pell yn ôl. Amser yn llawn trais, tylluanod, a theigrod. O’r enw Maldwyn. Neu, mewn geiriau eraill (symlach), dyma adolygiad o Far Cry Primal. Mwynhewch. Ac i’r rhai ohonoch chi sy’n hoff o ddarllen petha yn hytrach na’u gwylio nhw (helo reolwyr S4C!),…

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Ffilmiau Arswyd 2015

Calan Gaeaf hapus i chi! Fydd dilynwyr selog f8 yn gwybod ein bod ni wedi mynd dipyn bach dros ben llestri flwyddyn diwetha. Wnaethon ni drafod The Walking Dead, cyfweld trefnydd gŵyl arswyd Abertoir, gwneud adolygiad fideo o Alien Isolation, a gwylio ac adolygu 13 o ffilmiau arswyd. Fan hyn, fan hyn, a fan hyn. Dwi ddim ‘di mynd i cweit gymaint […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo Wyth ar Y Lle – Eto!

Helo, hen ffrindiau. Mae hi wedi bod yn sbel. Mae ‘na reswm pam ein bod ni wedi bod braidd yn dawel yn ddiweddar – ‘da ni wedi bod yn brysur yn ffilmio ac yn golygu ein hymddangosiadau ar gyfres nesa Y Lle! Os fethoch chi’r gyfres ddiwetha… 1) Pam? 2) Dyma chi. Pedair eitem, o’r dechrau i’r […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Wyth O’r Goreuon – Y Fideos

Wythnos diwetha, fe wnaethon ni gyhoeddi’n canfed cofnod ar Fideo Wyth. Glywsoch chi hwnna’n iawn. Erbyn hyn, ‘da ni wedi cyhoeddi cant o fideos a thrafodaethau yma. Mae’r wefan yma fel ail gartre i ni, bois. Pa amser gwell felly i edrych yn ôl a dewis y goreuon? A gan mai Fideo Wyth ydi’n henw ni, be am […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo: Y Lle – Gemau Bwrdd

Unwaith eto, ‘da ni wedi bod yn pardduo enw da S4C wrth ymddangos ar Y Lle. Tro ‘ma, ‘da ni’n sôn am gemau bwrdd modern. … Na! Dewch nôl! Mae nhw’n dda! Onest. – f8Filed under: Uncategorized Parhau i ddarllen