Archives: fullcatastrophe

O Bell: Dwy wlad, dwy iaith

Mae bwrw pleidlais yn fraint ac yn gyfrifoldeb. Yma yn Awstralia yr ydym yn cael ein gorfodi i’w wneud ac ar ddiwrnod lecsiwn mae’na gwyno byth a hefyd wrth i’m cyd-etholwyr aros i ddefnyddio eu pensils bach. Mae’na dipyn o gwyno … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Dwy wlad, dwy iaith

Mae bwrw pleidlais yn fraint ac yn gyfrifoldeb. Yma yn Awstralia yr ydym yn cael ein gorfodi i’w wneud ac ar ddiwrnod lecsiwn mae’na gwyno byth a hefyd wrth i’m cyd-etholwyr aros i ddefnyddio eu pensils bach. Mae’na dipyn o gwyno … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Er cof annwyl ?

Ar y cyfan, nid yw Awstralwyr yn bobl sy’n gwerthfawrogi’r fath o seremonïau y mae’r sefydliad Prydeinig/Seisnig mor hoff ohonynt. Rhengoedd clos o filwyr wrth i’r Frenhines dderbyn ei “lliwiau” ar Barêd Gwarchodlu’r Ceffylau (cyfieithiad ciami bwriadol!!). Defod agor y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Er cof annwyl ?

Ar y cyfan, nid yw Awstralwyr yn bobl sy’n gwerthfawrogi’r fath o seremonïau y mae’r sefydliad Prydeinig/Seisnig mor hoff ohonynt. Rhengoedd clos o filwyr wrth i’r Frenhines dderbyn ei “lliwiau” ar Barêd Gwarchodlu’r Ceffylau (cyfieithiad ciami bwriadol!!). Defod agor y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Er cof annwyl ?

Ar y cyfan, nid yw Awstralwyr yn bobl sy’n gwerthfawrogi’r fath o seremonïau y mae’r sefydliad Prydeinig/Seisnig mor hoff ohonynt. Rhengoedd clos o filwyr wrth i’r Frenhines dderbyn ei “lliwiau” ar Barêd Gwarchodlu’r Ceffylau (cyfieithiad ciami bwriadol!!). Defod agor y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Haf o hyd answyddogol, ŵ Capten

Am wlad sydd â delwedd o fod yn anffurfiol mae’na rai rheolau pendant. A rheolau am bethau sylfaenol ydynt. Tra mae mynd a dod y tymhorau mewn gwledydd eraill yn rhywbeth sy’n dros y lle i gyd, mae’r haf, hydref, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Democratiaeth fyw ?

Weithiau mae gan y Gymraeg ffordd arbennig o gyfleu rhywbeth. Piti garw nad oes llawer o’m cyd-Awstralwyr (dinesydd ydwyf, neu “certified Aussie”) yn cael blas ar y disgrifiad gorau o’r sefyllfa wleidyddol sydd ohoni yn y wlad hon yn wythnosau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

: Un ohonyn nhw

Nid am y tro cyntaf, dyma gân sy’n dweud y cyfan. Mae Flanders a Swann (Cafodd Donald Swann ei eni yn Llanelli gyda llaw) ymhlith fy hoff berfformwyr erioed. Er bod y gân uchod yn ddychan bur, mae’na fwy na mymrym … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

: Un ohonyn nhw

Nid am y tro cyntaf, dyma gân sy’n dweud y cyfan. Mae Flanders a Swann (Cafodd Donald Swann ei eni yn Llanelli gyda llaw) ymhlith fy hoff berfformwyr erioed. Er bod y gân uchod yn ddychan bur, mae’na fwy na mymrym … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Un ohonyn nhw

Nid am y tro cyntaf, dyma gân sy’n dweud y cyfan. Mae Flanders a Swann (Cafodd Donald Swann ei eni yn Llanelli gyda llaw) ymhlith fy hoff berfformwyr erioed. Er bod y gân uchod yn ddychan bur, mae’na fwy na mymrym … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

: Hel straeon, bod yn stori

Un o’m hoff ymadroddion Saesneg yw “biter bit”. Yn ystod y dyddiau diwethaf yr wyf wedi profi’r hyn y mae’n yn ei olygu. Gohebu ar gyfer rhaglen wythnosol 730 Victoria ydwyf ac yn ei chynhyrchu hefyd. Gyda’m cyflogwr, Y Gorfforaeth Ddarlledu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

: Hel straeon, bod yn stori

Un o’m hoff ymadroddion Saesneg yw “biter bit”. Yn ystod y dyddiau diwethaf yr wyf wedi profi’r hyn y mae’n yn ei olygu. Gohebu ar gyfer rhaglen wythnosol 730 Victoria ydwyf ac yn ei chynhyrchu hefyd. Gyda’m cyflogwr, Y Gorfforaeth Ddarlledu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Hel straeon, bod yn stori

Un o’m hoff ymadroddion Saesneg yw “biter bit”. Yn ystod y dyddiau diwethaf yr wyf wedi profi’r hyn y mae’n yn ei olygu. Gohebu ar gyfer rhaglen wythnosol 730 Victoria ydwyf ac yn ei chynhyrchu hefyd. Gyda’m cyflogwr, Y Gorfforaeth Ddarlledu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

: Cofio a phendroni

Yr oedd gwylio’r ffilm “Pride” yn destun balchder a mwy i mi nos Iau ddiwethaf. Yr oeddwn yn mynychu ymddangosiad codi arian tuag at ymgyrchoedd hawliau hoyw Victoria mewn sinema ym maestref Carlton, hen gynefin y cyn brif-weinidog ceidwadol Syr Robert Menzies pan … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

: Cofio a phendroni

Yr oedd gwylio’r ffilm “Pride” yn destun balchder a mwy i mi nos Iau ddiwethaf. Yr oeddwn yn mynychu ymddangosiad codi arian tuag at ymgyrchoedd hawliau hoyw Victoria mewn sinema ym maestref Carlton, hen gynefin y cyn brif-weinidog ceidwadol Syr Robert Menzies pan … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Cofio a phendroni

Yr oedd gwylio’r ffilm “Pride” yn destun balchder a mwy i mi nos Iau ddiwethaf. Yr oeddwn yn mynychu ymddangosiad codi arian tuag at ymgyrchoedd hawliau hoyw Victoria mewn sinema ym maestref Carlton, hen gynefin y cyn brif-weinidog ceidwadol Syr Robert Menzies pan … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Cawr o Awstraliwr

Mae marwolaeth rhywun dylanwadol bwysig yn dweud cyfrolau am lawer o bethe. Yn achos Gough Whitlam y mae angen llyfrgell ! Yr oedd e’n wleidydd craff (a naïf) a siaradwr cyhoeddus penigamp. Yr oedd yn ben ar lywodraeth wnaeth newid Awstralia am … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Ar y ffordd

Fel yr wyf wedi dweud sawl tro, mae hon yn wlad fawr. Mawr iawn. Mae talaith Victoria’n weddol fach wrth gymharu â Queensland a Gorllewin Awstralia, ond mae hi’n dal yn b—i fawr ! Yr wyf newydd ddychwelyd o daith i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Y Wlad Ffodus Ffôl

Mae’n 26 mlynedd ers i mi ymgartrefu yn Awstralia, 24 ohonynt fel dinesydd o’r wlad hon. Yr wythnos hon, ar ôl dyddiau lawer o ddadlau ffyrnig am fygythiad terfysgaeth gydag elfennau cryf o annoethineb, aeth fy ngwlad fabwysideig yn wleidyddol … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Chwarae bach. chwarae mawr

Rydyn ni reit yn ei chanol hi. Cynnwrf, cyffro, ofn a siom. Peidiwch â’m cam-ddeall am eiliad. Nid sôn am y perygl o defysgaeth yma yn Awstralia yr wyf yn siarad amdano. Ond cyfnod y gemau mawr – y ddwy … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Rhy agos o lawer

35 kilomedr i fwrdd. Awr o daith mewn car, ychydig yn hwy mewn tram a thrên. Dyna’r ffeithiau moel am digwyddiad arbennig yn Endeavour Hills a allai arwain at …  wel, pwy a wyr. Neithiwr fe saethwyd dyn 18 oed yn farw … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Oblygiadau – ambell i sylw

Weithiau mae peidio bod rhywle’n fantais ac yn eich galluogi chi i weld pethe’n gliriach. Ond mae camddehongli’n digwydd yn amlach na pheidio. A chyda’r rhybudd “iechyd hwnnw”, ymlaen â’r sylwadau wedi’r refferendwm. Nid yw’r drefn yn golygu dim ! … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Niferoedd, geiriau, diffygion

Yn oriau man dydd Gwener nesaf fe fydd niferoedd solet yn rhoi taw ar bawb a phopeth. Go brin ! Ond – ac proffwydo’r ywyf yn awr –  pa bynnag rif sydd y tu  ôl i’r “4” pan ddaw canlyniadau terfynol y refferendwm, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Gwlad arall

 Rwyf wedi dod yn ôl wedi misoedd o lawer o dawelwch blogio. Yr hen fwgan “pwysau gwaith” sy’n cael cael y bai – yr wyf wedi bod yn brysur yn dod â straeon o bob cornel o dalaith Victoria i wylwyr teledu. Bandiau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Cul de sac

Yn araf ond yn bendant, y mae dyddiau’r diwidiant ceir Awstralia yn dod I ben. Erbyn 2017 na fydd yr un gerbyd yn cael ei gwneud mewn gwlad lle mae perchen â “set o olwynion” yn fater o barch personol. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Defnyddio tân i ddianc rhag gyfrifoldeb

Unwaith eto mae natur gwyllt Awstralia o flaen ein llygaid. Wrth i mi deipio mae’na ddegau o dannau o gwmpas talaith Victoria. Hyd yn hyn mae tua 20 o adeiladau (“structures”) wedi’u dinistrio. Tywydd poeth + gwyntoedd cryfion = hunllef. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Y werin bobl a’r weriniaeth

Wrth i nifer o sylwebyddion gwleidyddol honedig y wasg Lundeinig ddechreu “dadansoddi” pleidlais yr Alban am annibynniaeth tra’n dangos agwedd sarhaus at bopeth sydd tu hwnt i gylch y M25, gaf i son am ddyfodol cyfansoddiadol ein gwlad fawr ni. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Hen ganlyniad, agwedd newydd

Ar drothwy’r diwrnod cenedlaethol cyhoeddir enw “Awstraliwr y Flwyddyn”. Mewn gwlad lle mae sbort yn uwch ym meddyliau pobl na phethau sanctaidd nid oes syndod bod sawl un o’r Prif Ddinasyddion wedi bod yn chwaraewr rhyw gamp neu’i gilydd. Eleni … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Yn wresog o’r wasg NEU Nid oes dianc rhag “puns”

Wel, hylo a pha hwyl. Mae Obell yn ôl, o’r diwedd. Mae’r hen flog ‘ma wedi mynd yn siop siafins wag ers tipyn OND yr wyf am newid pethe ym 2014. Rhaid i mi ddechreu gyda’r tywydd crasboeth sydd wedi … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Roedd rhaid iddi* ddianc rhag hon

A nid oes ffordd i mi osgoi sgwennu rhywbeth am ddigwyddiadau gwleidyddol yr wythnos ddiwethaf. Mae’r blog wedi bod yn rhy dawel o lawer yn ystod y misoedd diwethaf – swydd newydd sydd ar fai a minnau’n ôl ar sgriniau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Roedd rhaid iddi* ddianc rhag hon

A nid oes ffordd i mi osgoi sgwennu rhywbeth am ddigwyddiadau gwleidyddol yr wythnos ddiwethaf. Mae’r blog wedi bod yn rhy dawel o lawer yn ystod y misoedd diwethaf – swydd newydd sydd ar fai a minnau’n ôl ar sgriniau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Dros yr enfys

Saith lliw llawn ysytyr. Adeg y Mardi Gras Hoyw a Lesbiaidd yn Sydney fe baentwyd  lliwiau’r enfys ar draws Taylor Square, Darlinghurst, calon bywyd hoyw y ddinas emerallt. Dyma’r union fan lle mae gorymdaith llon y Mardi Gras yn troi i’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: O’i herwydd

Ar  ôl rhai misoedd yr wyf yn dychwelyd i’r byd blogio. Mae’na esgusodion di-ri wrth gwrs, nid oes angen eu hardrodd wrthych. Yr wyf wedi ystyried ysgrifennuar y safle hwn cwpl o weithiau yn ysstod yr wythnosau diwethaf ond daeth … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: 2012 mewn ffigurau

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog. Here’s an excerpt: The new Boeing 787 Dreamliner can carry about 250 passengers. This blog was viewed about 1,200 times in 2012. If it were a Dreamliner, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Difaterwch

Yr oeddwn i am osgoi dweud yr un gair arall ym y blymin Cyfrifiad ‘na. Ond … Wrth i mi chwilio a Googlio yn ystod y dyddiau diwethaf am straeon ac ysgrifau ynglŷn â’r ffigurau am y Gymraeg, fe ddes … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Naifrwydd a Gobaith 0 Real Cymru 1

Daeth dydd cyhoeddi’r Cyfrifiad a nid oedd yn ddiwrnod da. Mae gweld gostyngiad yn y nifer sy’n siarad Cymraeg yn siomedig a ddweud y lleiaf. Ond gweld y fath ostyngiad –  20.5% i 19% – yn llawer mwy na hynny. Yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Cyfryng mewn argyfwng, cyfrwng ar brawf

Yr wyf eisiau son am fy nghariad cyntaf. A nid mater hawdd yw e, gan fod y cariad hwnnw o dan straen yn y wlad hon. Am dros hanner canrif y mae’r peiriant di-wifr wedi codi gwefr arnaf. Fel darlledwr ac … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Rhifau

Mae rhifau’n ddi-duedd meddan nhw. 1 yw 1, 290 yw 290,  582,000 yw  582,000. Nid oes dadl … oes e ? Wel, o fewn oriau fe fydd’na gryn dadlau am beth yw gwir ystryr casgliad o niferoedd. Cyhoeddir canlyniadau’r Cyfrifiad. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Plwyfoldeb byd eang

A minnau’n coginio, smwddio a blogio mewn fflat bach mewn maestref digon di-nod yn ninas Melbourne ac mae pob dim sy’n ymwenud ag etholiad yr Unol Daleithiau o flaen fy llygaid a’m clustiau. Wrth deipio yr wyf yn gwrando ar … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Stori Dwy Ddinas

Arglwydd (ac eraill) dyma fi yn ôl yn Awstralia wedi pum wythnos o wyliau ! Cyfnod go hir diolch i drefn hoe hir gwaith gwych … fy nghyfeithiad rhyfedd o “Long Service Leave” !! Gadawais i Gymru tua fis yn ôl … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Yn ol o bell

Ni allaf ddianc rhag … gwpl o bethau. Yn gyntaf, rhaid i mi ymddiheuro am fod mor absennol yn y fan hyn. Pwysau gwaith, pwysau rhaglen radio, pwysau byw a bod. Esgusodion ydynt eu gyd, ond dyna fel y mae … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Teitlau a geirfa

Mae Cymru fach ar fy meddwl yn fwy nag arfer. Mae Melbourne newydd ffarwelio a’r tîm rygbi cenedlaethol ac yr wyf wedi bod yn cynllunio ar gyfer “trip fawr” lan sha “north”. Jiawch, mae prynu tocynnau pêl-droed i weld Dinas Abertawe … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Teitlau a geirfa

Mae Cymru fach ar fy meddwl yn fwy nag arfer. Mae Melbourne newydd ffarwelio a’r tîm rygbi cenedlaethol ac yr wyf wedi bod yn cynllunio ar gyfer “trip fawr” lan sha “north”. Jiawch, mae prynu tocynnau pêl-droed i weld Dinas Abertawe … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Ar ddiwedd y gân daeth y gwir

Yr oedd yn rhaglen deledu broffesiynol ac,  yn ôl y ffigurau gwylio ar draws Ewrop, un llwyddiannus. Ond rhaid dweud nad oedd Eurovision 2012 yn ddigwyddiad hapus. Ceisiodd yr awdurdodau yn Azerbaijan eu gorau glas i ddangos y wlad fel un … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Ni allaf ddianc rhag hon

Nid oes dwywaith amdani. Nid oes dianc. Nid oes heddwch. Mae’n rhaid i mi daclo digwyddiad mwya’r wythnos – le Concours Eurovision de la chanson Mae’n yr hen Eurovision wedi bod yn rhan o’m mywyd ers plentyndod ac yr wyf … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Safonau iaith

Rhowch y bai ar y blydi Eurovision’na. Dyna’r brif reswm i mi fod mor esgeulus yn y blogio ers tipyn. Ewch i JoyEurovision.com i weld ffrwyth oriau llawer o lafur cariad gan fy nghyfaill annwyl o americanwr  Hikaru Freeman a minnau. Podlediau di-ri … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Gwyddel Unigryw

Nid yw’r enw Jim Stynes yn golygu fawr ddim i neb y tu allan i rannau o Awstralia ac Iwerddon. Ond mae ei stori – a ddaeth i ben yn rhy fuan o lawer heddiw – yn werth ei chlywed. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Gwleidyddiaeth hyll

Mae’na adegau pan aiff chware bach y byd gwleidyddol yn mynd yn rhy bell. Mae’na adegau pan welwch y gwaethaf o’r busnes frwnt o geisio ennill pleidleisio. Mae’na adegau pan na ddylech gadw’n dawel. Mae’n bryd i mi ddweud yn blaen … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Cân i bwy ? Gwarth Eurovision

Yr wyf yn dipyn o ffan o’r hen “Gân i Ewrop” neu fel y dylwn i ddweud y “Concours Eurovision de la chanson”. Ewch i weld dyfnder fy ffandra (ffandra !!) ar wefan  JoyEurovision.com. Felly rhaid i mi ddweud yn blwmp, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Buddugoliaeth go iawn

Ennillodd Julia Gillard arweinyddiaeth y Blaid Lafur Awstraliaidd (swydd Prif Weinidog y wlad) ym mis Mehefin 2010 heb ennill bleidlais. Ffurfiodd hi lywodraeth lleiafrifol wythnosau yn ddiweddarach wedi iddi hi a’i phlaid methu a pherswadio digon o etholwyr eu bod … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen