Canlyniadau Chwilio: plaid

O Bell: Roedd rhaid iddi* ddianc rhag hon

A nid oes ffordd i mi osgoi sgwennu rhywbeth am ddigwyddiadau gwleidyddol yr wythnos ddiwethaf. Mae’r blog wedi bod yn rhy dawel o lawer yn ystod y misoedd diwethaf – swydd newydd sydd ar fai a minnau’n ôl ar sgriniau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Roedd rhaid iddi* ddianc rhag hon

A nid oes ffordd i mi osgoi sgwennu rhywbeth am ddigwyddiadau gwleidyddol yr wythnos ddiwethaf. Mae’r blog wedi bod yn rhy dawel o lawer yn ystod y misoedd diwethaf – swydd newydd sydd ar fai a minnau’n ôl ar sgriniau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Gwleidyddiaeth hyll

Mae’na adegau pan aiff chware bach y byd gwleidyddol yn mynd yn rhy bell. Mae’na adegau pan welwch y gwaethaf o’r busnes frwnt o geisio ennill pleidleisio. Mae’na adegau pan na ddylech gadw’n dawel. Mae’n bryd i mi ddweud yn blaen … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Buddugoliaeth go iawn

Ennillodd Julia Gillard arweinyddiaeth y Blaid Lafur Awstraliaidd (swydd Prif Weinidog y wlad) ym mis Mehefin 2010 heb ennill bleidlais. Ffurfiodd hi lywodraeth lleiafrifol wythnosau yn ddiweddarach wedi iddi hi a’i phlaid methu a pherswadio digon o etholwyr eu bod … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: O’r diwedd

Cynhelir pleidlais am arweinyddiaeth y Blaid Lafur Awstraliaidd ddydd Llun nesaf. Fe fydd ein Cymraes o Brif Weinidog, Julia Gillard, yn cyhoeddi’r balot bore fory. Ers misoedd mae’r frwydr rhwng lluoedd Ms Gillard a’r cyn Brif Weinidog Kevin Rudd wedi … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Problemau paned

Mae ymgyrchoedd etholiadol gwledydd eraill yn od wrth edrych o tu allan. Ond mae’r pethau mwyaf od yn digwydd draw yn Seland Newydd ar hyn o bryd. A phaned o de sydd wrth wraidd y broblem. Tipyn o gefndir. Mae’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Parti te

Mae llawer yn dadlau bod Awstralia’n symud ymhellach o’i gwreiddiau Prydeinig ac yn fwy-fwy ymddwyn fel talaith answyddogol o’r Unol Daleithiau. Wel, dyma dystiolaeth ychwanegol: mae rhywrai yn ceisio sefydlu Parti Te, sef plaid sy’n pardduo gwleidyddion am eu bod yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Y pethe

Wrth i mi “foddi”  mewn teledu a radio o’r oes a fu’n ddiweddar yr wyf wedi sylwi ar agweddau sarhaus am Gymru a’r Gymraeg  sy’n codi eu pennau’n rhy reolaidd o lawer ar rai rhaglenni. Er enghraifft, roedd criw ddychanol “I’m Sorry I’ll … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Awyr poeth

Dros y Sul bu miloedd o bobl yn protestio led led y wlad. Y dreth arfaethedig i atal cynydd yn lefelau carbon oedd asgwrn y gynnen. Rhaid i mi ddweud wrth edrych ar yr adroddiadau, mae’n ymddangos mai’r “usual suspects” … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Pleidleisio eto

Dydd Sadwrn nesaf fe fydden ni – pobl Victoria – yn bwrw ein pleidleisiau mewn etholiad taleithiol. Yn fras, mae Llafur wedi bod wrth y llyw am 11 blynedd ac mae’r wrthblaid wedi methu i ddod yn agos i’w disodli nhw yn y cyfnod hwnnw – ys dywed yr Awstraliawr:”within a bull’s roar” !! Cyfrinach […] Parhau i ddarllen

O Bell: Wythnos yn Awstralia sydd …

Am wythnos ! Mae’r llywodraeth yn dal yn y fantol ac mae’n debyg na fydd unrhyw benderfyniad gan y sawl sy’n dal y fantol am rai dyddiau. Fe fydd CHWECH yn eistedd ar y meinciau-groes.  4 annibynnwr, 1 Gwyrdd ac 1 yn cynrychioli’r  Blaid Genedlaethol yng Ngorllewin Awstralia (Nationals WA). Ie. Y Blaid GENEDLAETHOL yng […] Parhau i ddarllen

O Bell: Ar drothwy penderfyniad.

O’r diwedd, rydyn ni’n agosau at y llinell derfyn. Pum wythnos o eiriau, lluniau a fawr ddim gweledigaeth. Rwyf wedi bod yn gwylio etholiadau ers 1970 a hwn yw’r un mwya diflas i mi weld o bell ffordd. Gan fod rhaid i bawb bleidleisio yn y wlad hon, mae’r frwdyr wleidyddol wedi canolbwyntio ar ychydig o […] Parhau i ddarllen

O Bell: Y Tasmaniaid Olaf … a diweddaraf

Blynyddoedd maith yn ol, pan roeddwn yn ifainc, ffol a chwbl lletchwith, roedd’na raglen ddogfen ar BBC Cymru yn olrhain hanes y Tasmaniaid Olaf.  Ac roedd hi yn y Gymraeg AC yn y “slot” wedi’r brif newyddion am 9pm.  Rhys Jones oedd yn gwneud y rhaglen a wnaeth ddisgrifio’r triniaeth gwarthus o’r Aboriginiaid ar ynys Tasmania […] Parhau i ddarllen