Canlyniadau Chwilio: rygbi

O Bell: Chwarae bach. chwarae mawr

Rydyn ni reit yn ei chanol hi. Cynnwrf, cyffro, ofn a siom. Peidiwch â’m cam-ddeall am eiliad. Nid sôn am y perygl o defysgaeth yma yn Awstralia yr wyf yn siarad amdano. Ond cyfnod y gemau mawr – y ddwy … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Gwlad arall

 Rwyf wedi dod yn ôl wedi misoedd o lawer o dawelwch blogio. Yr hen fwgan “pwysau gwaith” sy’n cael cael y bai – yr wyf wedi bod yn brysur yn dod â straeon o bob cornel o dalaith Victoria i wylwyr teledu. Bandiau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Teitlau a geirfa

Mae Cymru fach ar fy meddwl yn fwy nag arfer. Mae Melbourne newydd ffarwelio a’r tîm rygbi cenedlaethol ac yr wyf wedi bod yn cynllunio ar gyfer “trip fawr” lan sha “north”. Jiawch, mae prynu tocynnau pêl-droed i weld Dinas Abertawe … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Teitlau a geirfa

Mae Cymru fach ar fy meddwl yn fwy nag arfer. Mae Melbourne newydd ffarwelio a’r tîm rygbi cenedlaethol ac yr wyf wedi bod yn cynllunio ar gyfer “trip fawr” lan sha “north”. Jiawch, mae prynu tocynnau pêl-droed i weld Dinas Abertawe … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Llwyddiant haeddiannol, er amddiffynnol

Kia ora Cymry ! Yr oedd ‘na adeg blynyddoedd maith yn ol pan yr oedd gan y tim rygbi o Seland Newydd enw perffaith yn y Gymraeg. Y Teirw Duon. Yn llyfrau fel “Pencampwyr” (y llyfr cyntaf yn Gymraeg wnes … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Wyau lledr

Yn ol arbennigwyr Wicipedia “Gardd Eden yw lleoliad y Baradwys Ddaearol yn y Beibl a’r Torah.” Yn ol nifer sylweddol Parc Eden yw lleoliad uffern ar y ddaear yn nhermau rygbi. Ond er gwaethaf siom a methiant (diolch D.I.) mae … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Y Cochion a’r Tun-Gacen

Am Gwpan y Byd !! Am dim da ! Tra roedd y rhann fwayf ohonoch yn gwisgo eich slippers tra’n gwylio’r gem fawr yn erbyn y Gwyddelod yr roedden ni – trigolion ffodus Oz – yn cael gweld hynt a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Dweud y gwir

Mae’r newyddion gwelidyddol diweddar o Gymru’n codi’r galon ac mae’na wir angen y fath foddion gan fod pethau yn Awstralia’n wir dor-galonnus. Mae’r ddadl gyhoeddus yma am godi treth ar “carbon” yn fwy am ymddygiad gwleidyddion na pholisi. Roedd y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Sachliain a Lludw

Fel y dywedodd yr afarwol John Arlott unwaith, “we treat sport too seriously, and life too lightly.” Mae ymateb yr Awstralwyr i’r gyfalafan griced sydd newydd orffen yng ngyfres y Lludw yn adlewyrchu hyn i’r eithaf. Mae’r byd ar ben … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Byd y Bel

Nid yw’r meysydd chwarae wedi bod yn fesydd hapus i ni yn Awstralia’r wythnos hon. Fe ddaw blog am dynged cyfres y Lludw yn y man – rhaid dweud bod y bechgyn o Dde Affrica’n gwenud yn hynod o dda!! – ond nid oes dianc rhang y smonach pel-droed. Roedd colli’r cyfle i lwyfannu Cwpan […] Parhau i ddarllen

O Bell: Siom a methiant

Cyn belled ag y mae pel-droed yn cwestiwn mae Awstralia’n dalcen caled. Mae’na dair fersiwn arall o “football” yn cael eu chwarae fan hyn – rygby XII, rygbi XV ac AFL – felly mae’na gystadleuaeth gref am chwaraewyr, llygaid ac – yn bwysica oll – arian. I wneud hi’n annoddach i bel-droed (soccer), mae’r gamp yn cael […] Parhau i ddarllen

O Bell: Storom Ebrill

Dyma’r sgandal fwyaf yn hanes chwaraeon Awstralia. Mae’r Melbourne Storm wedi colli pob pwynt a ennillwyd ganddynt y tymor hwn, eu dwy bencapwriaeth NRL (National Rugby League) ddiwethaf ac wedi’u dirwyio $1.7m.  Ar ben hynny, nid oes ganddynt y gallu i ennill yr un pwynt am weddill y tymor. Y rheswm yw eu bod nhw […] Parhau i ddarllen

O Bell: Sgandal – storom yn y byd chwaraeon

Rwyf wedi cyfeirio nifer o weithiau at bwysigrwydd chwaraeon yn y psyche Awstraliaidd. Nawr mae pencampwyr rygbi tri-ar-ddeg, y Melbourne Storm, yng nghanol sgandal sy’n ymneud a thaliadau i’w chwaraewyr. Y sgandal fwyaf erioed yn hanes chwaraeon y wlad hon. Mwy am hyn oddi wrthyf yn y man! Am nawr, darllenwch am yr hyn sy […] Parhau i ddarllen

O Bell: Pel-droed o bob math

Anafiadau erchyll, cambihafio twp a chyffro di-bendraw. Dyna’r penawdau  AFL  y penwythnos hon, a dechreuodd y tymor newydd dim ond 3 wythnos yn ol! Rhaid i mi gyfaddef fy mod i’n dwli ar Aussie Rules. Mae’r gamp wedi cymryd lle pel droed a rygbi (y ddwy fath) yn fy nghalon.  Nid yw teledu’n gwneud cyfiawnder i’r […] Parhau i ddarllen

O Bell: Pasg a phel droed

Mae dydd Gwener y Groglith wedi bod yn gyfuniad o grefydd a chwaraeon i mi ers lawer dydd.  Y Ba-Bas ym Mhenarth, dechreu cyfnod prysur o bel droed ac yn y blaen. Ond nid felly y mae yma ym Melbourne. Nid oes yr un gem o AFL (Aussie Rules) yn cael ei chwarae ar ddydd […] Parhau i ddarllen

O Bell: Llais anfarwol – Bill McLaren

Mae un arall o’r mawrion darlledu wedi mynd.  Bill McLaren y tro hwn.

Fel un sy wedi gwneud ychydig o sylwebu, roedd gennyf y parch mwya tuag at y dyn tal o Hawick pan roeddwn yn mynychu gemau rhyngwladol yn yr wythdegau cynnar.
Roedd Bill McLaren yn gwneud y gwaith o “ddweud” yn ymddangos yn hawdd.  Llai = […] Parhau i ddarllen