Canlyniadau Chwilio: s4c

O Bell: C’mon S4C DIWEDDARIAD

Beth yw’r Gymraeg am  hobby-horse ? Nid yw Google Translate yn llawer o gymorth. “Hobi-ceffyl” … Mmmm. (A methiant llwyr hefyd oedd f’ymgais i gael y gair Cymraeg am “Antidisestablishmentarianism”.  Ta waeth, mae datblygiad technolegol newydd gan y BBC wedi tynnu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Scersli Bilîf – S4C DIWEDDARIAD

Roeddwn i yno.  Wel, roeddwn i o flaen set teledu pan ymddangosodd Sianel Pedwar Cymru am y tro cyntaf. Fel un a gychwynodd ei ddiddordeb yn y Gymraeg diolch i drosglwyddydd Holme Moss a rhaglenni megis “Heddiw” yn y 60au cynnar, roedd gweld Owen Edwards yn ein croesawu ni i’r sianel yn beth mawr. Erbyn […] Parhau i ddarllen

O Bell: Niferoedd, geiriau, diffygion

Yn oriau man dydd Gwener nesaf fe fydd niferoedd solet yn rhoi taw ar bawb a phopeth. Go brin ! Ond – ac proffwydo’r ywyf yn awr –  pa bynnag rif sydd y tu  ôl i’r “4” pan ddaw canlyniadau terfynol y refferendwm, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Cân i bwy ? Gwarth Eurovision

Yr wyf yn dipyn o ffan o’r hen “Gân i Ewrop” neu fel y dylwn i ddweud y “Concours Eurovision de la chanson”. Ewch i weld dyfnder fy ffandra (ffandra !!) ar wefan  JoyEurovision.com. Felly rhaid i mi ddweud yn blwmp, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Teledu – pawb a’i farn

teledu (mammal), species of badger found in Southeast Asia. (www.britannica.com) teledu (noun), always being kick around. Mae Sioned Williams wedi dewis ei deg rhaglen Gymraeg orau erioed ar wefan y BBC fel rhan o ymygyrch hyrwyddo rhaglenni Nadolig S4C. (http://www.bbc.co.uk/cymru/teledu/safle/cyffredinol/pages/deg_uchaf.shtml) Sioned yw  … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: E-byst, pissed off

Gaf i yn gyntaf ymddiheuro i’r sawl sy wedi’u cythruddo gan fy nefnydd o eiriau anweddus/Saesneg yn nheitl y blog hwn. Cywilydd arnaf, ond … Yn ol ym Mis Hydref fel sgwennais hwn at y BBC . Yn fras, yr oeddwn yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Geiriau, dim sens

Fel yr wyf wedi blogio o’r blaen un o’m pleserau mwayf yw pori mewn adroddiadau. Helfa drysor yw hi i unrhyw gohebydd, chwilio am berlau ac am y cyrff y tu ol i’r soffa ! Pleser arall yw gwylio hynt a helyn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Llongyfarchion, ond ai cyfrinach yw hi ?

Fel un sydd wedi bod yn feirniadol i ryw raddau o ddiffyg cynnyrch S4C ar-lein, yr wyf yn hynod o falch i gyhoeddi fy mod i’n cael gweld hynt a helynt yr Eisteddfod Genedlaethol ar fy nghyfrifiadur bach yma ym … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Y bos a’i benodiad “diddorol”

Un o bleserau mwyaf fy wythnos yma ar Albion Street (ie, wir) yn Brunswick West yw gwrando ar raglenni radio o Gymru. Mae’na gwpl yr wyf yn wrandawr ffyddlon ohonynt. “Dau o’r Bae” ac “Wythnos Gwilym Owen” ydynt. Ond nawr … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Tipyn o ymchwil & materion yn codi

Yr wyf yn hoff iawn o adroddiadau blynyddol, papurau cyngor a phethe felly. Daw’r hoffter o’m  cyfnod fel gohebydd i’r BBC yn Abertawe. Cymerais i le’r anfarwol T. Glynne Davies* wedi i mi fwrw prentisiaeth newyddiadurol yng ngorsafoedd radio masnachol … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Ar y sgrin

Mae dos o realiti wedi cyrraedd teledu Cymru. O fewn oriau o gyhoeddiad Adroddiad Blynyddol S4C daeth “Gweledigaeth S4C 2012 a thu hwnt – Cynllun Cyfleu” . Braf yw clywed bod gan gorff darlledu “gweledigaeth” ! Rhaid dweud bod iaith y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Ar frys ond pwynt da

Fel un o’r ychydig  ffodus sy wedi darllen Adroddiad Blynyddol S4C, gaf i dynnu eich sylw at un nifer. 1,606,162. Dyna’r nifer o ‘sesiynau gwylio” ar-lein trwy wefan S4c yn ystod 2010. Mae hynny 44% yn uwch nag yn 2009. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Diaspora’n dal i ddisgwyl

Rhaid i mi gyfaddef fy mod i wedi cael fy mhlesio i’r eithaf gan yr ymateb i’m sylwadau am sefyllfa yr alltudion Cymraeg eu hiaith cyn belled ag y mae S4C yn y cwestwn. Roedd ‘na sawl ymateb i’m blog … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Cyfle colledig (Diaspora disappointed)

O’r hyn yr wyf yn ei glywed ac yn ei ddarllen mae’na gwyno byth a hefyd yng Nghymru Fach am safon a chynnwys rhaglenni y sianel. Wel, wrth ddefnyddio aml i blatfform … Nid oes gennym ni, y sawl sy’n … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Problem iaith

“Mae’n ddyletswydd arnom i sicrhau fod cynnwys ein gwasanaethau yn ateb gofynion ein defnyddwyr” – Datganiad Polisi Rhaglenni 2011 S4C Pwy fase’n meddwl ? –  i ddefnyddio teitl boblogaidd o’r cyfnod cyn-S4C.  Ond, i ddefnyddio cyfeithiad o ymadrodd Saesneg, mae’n dweud cyfrolau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Safon DIWEDDARIAD

DIWEDDARIAD AR WAELOD Y BLOG PARTHED “SAFON” EIN HANNWYL BRIF WEINIDOG !  Meddwl yr oeddwn i am safon a diffyg safon. Safon iaith, safon sgwennu, safon gwisgo, safon hiwmor ac ati.  A’r gwrthwyneb. Mae safon yn beth anodd iawn i’w … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Cyfri’r gost

Blog arall o dynnu themau o’r fan hyn a’r fan draw – Awstralia a Chymru. Themau ariannol ydyn nhw. Yma yn Oz, mae ‘na ddadl am gynllun y llywodraeth Llafur ffederal i godi treth ychwanegol am flwyddyn i godi arian … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: BBC Alba – stori i godi calon

Mae helyntion S4C wedi cyrraedd Awstralia …  wel maen nhw wedi cyrraedd y sawl sy’n edrych ar safle gwych BBC Cymru.  Ond a ydy hanes BBC Alba wedi cyrraedd Cymru fach eto ? Mae’r Sianel Ddigidol Gaeleg wedi llwyddo i ddenu cynulleidfa llawer mwy o faint na nifer  siaradwyr yr iaith.  Roedd rhaid i reolwyr […] Parhau i ddarllen

O Bell: Mater o adael

Mae’r oes ddigidol yn ein galluogi ni i ddysgu am bethau – mae’n rhaid i ni fod yn fodlon i ddysgu i ddechreu wrth gwrs !
Dwi’n ddigon ffodus i gael gweld cynnyrch S4C a BBC Alba o’m cadair ym Melbourne.  Rhaid i mi ddweud fod Alba’n cynnig cynnyrch penigamp, mae straeon o’r ynysoedd a’r tir […] Parhau i ddarllen