Archives: fullcatastrophe

O Bell: Ar drothwy y drychineb nesaf

Cynhelir pleidlais ar arweinyddiaeth y Blaid Lafur Awstraliaidd bore fory (dydd Llun y 27ain Chwefror) ond nid diwedd y mater fydd canlyniad y bleidlais honno. Fel yr wyf  wedi blogio o’r blaen, mae gwreiddiau’r frwydr rhwng Julia Gillard a Kevin … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Ras ryfedd

Mae’r chwarae’n troi chwerw. Gillard yn erbyn Rudd ac fe fydd y cyn Brif Weinidog (a’r cyn Weinidog Tramor a ymddiswyddodd ddoe) yn glanio bore fory. Yna fe fydd y frwydr am arweinyddiaeth y Blaid Lafur Awstraliaidd (a’r wlad hon) … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: O’r diwedd

Cynhelir pleidlais am arweinyddiaeth y Blaid Lafur Awstraliaidd ddydd Llun nesaf. Fe fydd ein Cymraes o Brif Weinidog, Julia Gillard, yn cyhoeddi’r balot bore fory. Ers misoedd mae’r frwydr rhwng lluoedd Ms Gillard a’r cyn Brif Weinidog Kevin Rudd wedi … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Datblygiadau mawr

Mae giamocs sydd yn mynd ymlaen yn rhengoedd y Blaid Lafur Awstraliadd y dyddiau hyn ymhell y tu hwnt i adloniant. Ers iddi ddisodli Kevin Rudd fel arweiynydd y Blaid (a Phrif Weinidog y wlad) ym 2009 mae’r ferch ben-goch o’r Barri AKA … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Pigion

Wel helo a pha hwyl ? Mae’na amryw o bethe’n mynd ymlaen yn Oz yr wythnos hon, felly dyma’r penawdau. *Senedd yn ôl Fe fydd Julia Gillard (y fenyw honno o’r Barri os ych chi’n cofio) yn dychwelyd i Dŷ’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Terfysg neu … ?

Mae gan y cyfryngau Awstraliaidd dueddiad i or-ddweud pethe. Ie, ie, ie. Fel newyddiadurwr fy hunan (noder yr italics gyda llaw) yr wyf yn ymwybodol iawn bod gor-ddweud yn bodoli ym mhob cwr o’r byd lle mae aelodau o’m profession … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Gwlad eithafol

Mae gwyrdd a melyn ym mhob man. Baneri ar nifer sylweddol o geir. Ac mae ambell i  chop  a stecen yn cael ei losgi’n ulw. Ond ar yr Oz Day hwn mae’r criced, y BBQs a phob dim arall wedi’u llugo … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Llais a phrofiad – Colli Etta James

Gwlad y gân yw Cymru meddan nhw. Wel, nid yw’r “nhw” yn gwybod rhyw lawer am ganu neu gantorion yn fy marn i. Y bobl biau’r  gân nid unrhyw ddarn o dir neu rhyw syniad o genedl. Ac un o’r bobl mwya arbennig … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Meddyliau Agored

Y tenis sy’n teyrnasu ym Melbourne am y bythefnos nesaf. Mae’r Open wedi dechreu ac mae’r ddinas yn for o gefnogwyr Sharapova a Safin, Clijsters a Djokovic, Murray a Williams sydd i’w gweld yn crwydro’r strydoedd gyda mapiau a photeli dwr … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Edrych yn ôl, edrych ymlaen – cofio a gobeithio

Rhwng gwaith a gŵyl ydwyf wrth i mi deipio. Y busness darlledu/newyddiadurol ar y naill llaw a chriced ar y MCG ar y llaw arall. Tipyn o seibiant sydd gennyf ar fore heulog i hel feddyliau am 2011 ac i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Teledu – pawb a’i farn

teledu (mammal), species of badger found in Southeast Asia. (www.britannica.com) teledu (noun), always being kick around. Mae Sioned Williams wedi dewis ei deg rhaglen Gymraeg orau erioed ar wefan y BBC fel rhan o ymygyrch hyrwyddo rhaglenni Nadolig S4C. (http://www.bbc.co.uk/cymru/teledu/safle/cyffredinol/pages/deg_uchaf.shtml) Sioned yw  … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: E-byst, pissed off

Gaf i yn gyntaf ymddiheuro i’r sawl sy wedi’u cythruddo gan fy nefnydd o eiriau anweddus/Saesneg yn nheitl y blog hwn. Cywilydd arnaf, ond … Yn ol ym Mis Hydref fel sgwennais hwn at y BBC . Yn fras, yr oeddwn yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Newidiadau

Mae’r Brif Weinidog Awstralia wedi newid ei chabinet. Mae dewiswyr tim criced Awstralia yng nghanol trafodaethau am newidiadau mawr hefyd ar ol colli i Seland Newydd. (http://www.abc.net.au/news/2011-12-12/australia-v-new-zealand-day-four-summary/3727126?section=sport) Cwis fach.  Pa stori sy’n mynd a bryd yr Aussies  ? Cywir – … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Tua’r Gorllewin

Yr wyf ar drothwy taith fach yn ol. Yn ol mewn amser mewn mwy nag un ystyr. Fe fyddaf yn gadael Melbourne am 8.30 y bore dydd Gwener ac ar ol ehediad pedair awr fe fyddaf yn cyrraedd am 9.30 … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Penwythnos “ddiddorol”

Mae ein hannwyl Brif Weinidog wedi cael trip fach i Sydney i Gynhadledd y Blaid Lafur Awstraliaidd. Am unwaith fe gafwyd trafodaethau bywiog ar nifer o bynciau, yn wir yr oedd ‘na emosiwn i’w gweld ar sawl achlysur. Y trafodaethau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Geiriau, dim sens

Fel yr wyf wedi blogio o’r blaen un o’m pleserau mwayf yw pori mewn adroddiadau. Helfa drysor yw hi i unrhyw gohebydd, chwilio am berlau ac am y cyrff y tu ol i’r soffa ! Pleser arall yw gwylio hynt a helyn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Problemau paned

Mae ymgyrchoedd etholiadol gwledydd eraill yn od wrth edrych o tu allan. Ond mae’r pethau mwyaf od yn digwydd draw yn Seland Newydd ar hyn o bryd. A phaned o de sydd wrth wraidd y broblem. Tipyn o gefndir. Mae’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Fawr ddim haf y flwyddyn hon, dim chwerthin chwaith

Mae ‘di bod yn flwyddyn o golli. Efallai fy mod i’n ganol oed go iawn erbyn hyn, ond 2011 yw’r deuddeg mis gwaethaf o ran marwolaethau o bobl agos a chyd-weithwyr ac afiechydon rhai eraill. A nid oes taw ar … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Y tymheredd gwleidyddol

Mae’r ferch ben-goch o’r Barri wedi ennil brwydr. Mae gan y wlad hon treth ar carbon. Er gwaethaf pawb a phopeth mae gan Awstralia mesur fydd yn cynnig ychydig o obaith wrth i natur y byd newid. Dywed y beirniaid … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Yn ol yn yr awyr

Mae’na nifer o geiriau y mae pawb yn cysylltu ag Awstralia. Criced. Crocodile Dundee. Crasboeth. A changarw. A’r Cangarw sy’n hedfan sy gennyf mewn golwg nawr – hynny yw QANTAS. Daeth penderfyniad i gadw 108 awyren QANTAS ar y ddaear … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Bardd yn Áras an Uachtaráin

Mae Michael D. wedi’i gwenud hi. Michael D. Higgins hynny yw. Ac wrth i’r dyn hyfryd hwn ennill yr Arlywyddiaeth Gwyddelig mae’n ymddangos bod yr Ynys Werdd am sefyll ar ei thraed eto. Mae’r etholwyr wedi penderfynu bod gwell ganddynt bardd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Llwyddiant haeddiannol, er amddiffynnol

Kia ora Cymry ! Yr oedd ‘na adeg blynyddoedd maith yn ol pan yr oedd gan y tim rygbi o Seland Newydd enw perffaith yn y Gymraeg. Y Teirw Duon. Yn llyfrau fel “Pencampwyr” (y llyfr cyntaf yn Gymraeg wnes … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Cyfathrebu myn uffern i !!!

E-bost at y BBC a anfonwyd ar y 12fed o Hydfref 2011 a’r “ateb” iddo a dderbyniais ar y 21ain o Hydref. Nid yw’r gohebiaeth hwn ar ben … o bell ffordd. “Yr wyf wedi gweld cyhoeddiad am yr “App” … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Wyau lledr

Yn ol arbennigwyr Wicipedia “Gardd Eden yw lleoliad y Baradwys Ddaearol yn y Beibl a’r Torah.” Yn ol nifer sylweddol Parc Eden yw lleoliad uffern ar y ddaear yn nhermau rygbi. Ond er gwaethaf siom a methiant (diolch D.I.) mae … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Gillard 1 Abbott 1

Fe ennillodd ein Cymraes o Brif Weinidog y frwydr seneddol am godi treth ar carbon ond colli bu eu hanes ynglyn a chreu cyfundrefn newydd o ddelio a ffoaduriaid sy’n hwylio am Oz mewn cychod bychain. Yn wir yr oedd rhaid i Julia … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Wythnos fawr DIWEDDARIAD

RHYBUDD:  Dangosir gwleidyddion yn cusanu ar y blog hwn. Na, nid son am y bel hir-gron ydwyf. Son am wythnos fawr sydd o flaen y Gymraes enwoca yn y rhan hon o’r byd, sef Julia Gillard. Yr wyf wedi crwydro … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: C’mon S4C DIWEDDARIAD

Beth yw’r Gymraeg am  hobby-horse ? Nid yw Google Translate yn llawer o gymorth. “Hobi-ceffyl” … Mmmm. (A methiant llwyr hefyd oedd f’ymgais i gael y gair Cymraeg am “Antidisestablishmentarianism”.  Ta waeth, mae datblygiad technolegol newydd gan y BBC wedi tynnu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Y Cochion a’r Tun-Gacen

Am Gwpan y Byd !! Am dim da ! Tra roedd y rhann fwayf ohonoch yn gwisgo eich slippers tra’n gwylio’r gem fawr yn erbyn y Gwyddelod yr roedden ni – trigolion ffodus Oz – yn cael gweld hynt a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Pigion

Mae’n wythnos fawr y pethau hir-gron yn y wlad hon. Wythnos y Grand Finals yn yr AFL (Collingwood yn erbyn Geelong) a’r NRL (Manly yn erbyn Seland Newydd … ie, NZ!). Mae’na brysurdeb pêlaidd ym mhob man gan gynnwys fy myd bach … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Adolygu’r Di-Wifr Celtaidd

Heddiw cyhoeddwyd “Arolwg gwasanaeth Gorsafoedd radio cenedlaethol y BBC yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban“. Mae’n werth ei ddarllen yn ei gyfanrwydd gan ei fod yn enghraifft prin lle gellir cymharu perfformiad darlledu cyhoeddus y gwledydd Celtaidd sy’n rhan o’r Deyrnas … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Sylweddoli DIWEDDARIAD

Mae colli rhywbeth neu deimlo colled’n codi teimladau dwfn. Wrth wynebu’r ‘gwir 100%’ mae pethau sylfaenol byw a bod yn ymddangos yn syml ac yn glir. Nid oes ffordd o osgoi’r da go iawn a’r drwg go iawn gan fod danteithion … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Siop o flaen ei amser

Mae gennyf orddibyniaeth. Wel, dyna’r hyn mae’r llyfr bach coch a brynais yng nghanol Melbourne yn dweud wrthyf. (addiction n ymroddiad, gorddibyniaeth, tueddiad) Do, fe brynais Geiriadur Collins Cymraeg – ac mae’n hen bryd hefyd !!! Siopa yw fy ngorddibyniaeth … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Amheuon

Nid wyf am eiliad am wadu y newid enfawr a ddigwyddodd i’n byd oherwydd ymosodiadau’r 11eg o Fedi 2001. Nid oes rhaid i arbennigwyr neu ohebyddion f’argyhoeddi o hynny. Ond a oes rhaid i ni gael oriau ac oriau o … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Parti te

Mae llawer yn dadlau bod Awstralia’n symud ymhellach o’i gwreiddiau Prydeinig ac yn fwy-fwy ymddwyn fel talaith answyddogol o’r Unol Daleithiau. Wel, dyma dystiolaeth ychwanegol: mae rhywrai yn ceisio sefydlu Parti Te, sef plaid sy’n pardduo gwleidyddion am eu bod yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Cyfraith a threfn

Wedi treulio degau o flynyddoedd o wylio’r syniad o gyfiawnder o’r tu allan fel newyddiadurwr a gwyliwr teledu mae’r cyfle wedi cyrraedd o fod yn rhan ohono. Yfory (Medi 1af) fe fyddaf ar gael i fod yn aelod o reithgor … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Hel straeon

Maddeuwch i mi am beidio blogio am dipyn, ond nid yw’r dyddiau diwethaf wedi bod yn hawdd. Roedd colli tri o’m cyd-weithwyr yn yr ABC (Gorfforaeth Ddarlledu Awstraliaidd) yn ergyd drom. Aeth y storiwr penigamp Paul Lockyer, y  dyn camera crefftus John … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Ty o radd flaenaf

Yr wyf yn gwylio dadl Ty’r Cyffredin  ar y terfysgoedd yn Lloegr (ac mae’n werth nodi mai yn Lloegr mae’r terfysgoedd wedi digwydd) ac mae’n rhaid i mi ddweud bod yr hen San Steffan wedi dangos ei ochor orau. Dyma ddadl … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Cyfri’r genedl DIWEDDARIAD (bach)

Mae diwrnod y cyfrifiad newydd basio. Ddoe, dydd Mawrth, y cynhalwyd cyfrifiad diweddara Awstralia – mae’na un pob pum mlynedd. Ac yr oeddwn i un o’r sawl wnaeth lenwi’r ffurflen hir ar-lein … ar y trydydd cynnig ! Roedd rhai o’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Llongyfarchion, ond ai cyfrinach yw hi ?

Fel un sydd wedi bod yn feirniadol i ryw raddau o ddiffyg cynnyrch S4C ar-lein, yr wyf yn hynod o falch i gyhoeddi fy mod i’n cael gweld hynt a helynt yr Eisteddfod Genedlaethol ar fy nghyfrifiadur bach yma ym … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Y pethe

Wrth i mi “foddi”  mewn teledu a radio o’r oes a fu’n ddiweddar yr wyf wedi sylwi ar agweddau sarhaus am Gymru a’r Gymraeg  sy’n codi eu pennau’n rhy reolaidd o lawer ar rai rhaglenni. Er enghraifft, roedd criw ddychanol “I’m Sorry I’ll … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Y bos a’i benodiad “diddorol”

Un o bleserau mwyaf fy wythnos yma ar Albion Street (ie, wir) yn Brunswick West yw gwrando ar raglenni radio o Gymru. Mae’na gwpl yr wyf yn wrandawr ffyddlon ohonynt. “Dau o’r Bae” ac “Wythnos Gwilym Owen” ydynt. Ond nawr … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Y busnes Murdoch ‘ma

Newydd gwpla recordio darn sain ar gyfer Radio Cymru ar ymateb pobl Awstralia i helynt News International. Gan mai un o’r wlad hon(a’r ddinas hon)  yw Rupert Murdoch mae’n deg nodi bod y newyddion am Newyddion wedi denu cryn sylw. Mae … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Tipyn o ymchwil & materion yn codi

Yr wyf yn hoff iawn o adroddiadau blynyddol, papurau cyngor a phethe felly. Daw’r hoffter o’m  cyfnod fel gohebydd i’r BBC yn Abertawe. Cymerais i le’r anfarwol T. Glynne Davies* wedi i mi fwrw prentisiaeth newyddiadurol yng ngorsafoedd radio masnachol … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Llafur ar y llawr

Mae pethe wedi mynd o ddrwg  i waeth i’r ferch ben-goch o’r Barri AKA Prif Weinidog Oz. Ar ol wythnos o werthu y dreth ar carbon mae’r pol piniwn diweddara’n dangos ei bod hi wedi methu’n llwyr i argyhoeddi pobl y wlad … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Mae amseru’n bopeth

Mae gwleidyddion y wlad yn rhuthro o’r naill stiwdio i’r llall ar hyn o bryd wrth iddyn nhw geisio gwerthu neu geisio dinistrio y dreth ar garbon a gyhoeddwyd dros y Sul. Gwledd o eiriau yw hi, ond nid un … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: A aeth y dydd yn hwylus ?

Daw’r syniad ar gyfer teitl y blog hwn o un o’m hoff ffilmiau Prydeinig o gyfnod yr Ail Ryfel Byd. Mae “Went the Day Well?” yn bortread o bentrefwyr Seisnig a’r newid syfrdanol i”w bywydau sy’n digwydd iddi pan ddaw … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Oes, ‘does gennym fananas

Mae’na ddigon o bethau Awstraliaidd i drafod. Cyhoeddi manylion y “carbon tax” arfaethedig dydd Sul nesaf.  Marwolaeth milwr arall o Awstralia yn Affganistan. Sefyllfa’r diwidiant allforio anifeiliad byw i Indonesia.  Ond fy hoff ffrwyth sydd biau hi y tro hwn. Nid … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Ar y sgrin

Mae dos o realiti wedi cyrraedd teledu Cymru. O fewn oriau o gyhoeddiad Adroddiad Blynyddol S4C daeth “Gweledigaeth S4C 2012 a thu hwnt – Cynllun Cyfleu” . Braf yw clywed bod gan gorff darlledu “gweledigaeth” ! Rhaid dweud bod iaith y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Ar frys ond pwynt da

Fel un o’r ychydig  ffodus sy wedi darllen Adroddiad Blynyddol S4C, gaf i dynnu eich sylw at un nifer. 1,606,162. Dyna’r nifer o ‘sesiynau gwylio” ar-lein trwy wefan S4c yn ystod 2010. Mae hynny 44% yn uwch nag yn 2009. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

O Bell: Diaspora’n dal i ddisgwyl

Rhaid i mi gyfaddef fy mod i wedi cael fy mhlesio i’r eithaf gan yr ymateb i’m sylwadau am sefyllfa yr alltudion Cymraeg eu hiaith cyn belled ag y mae S4C yn y cwestwn. Roedd ‘na sawl ymateb i’m blog … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen