Archives: Gareth Morlais

Hacio'r Iaith: Barn #haciaith ar rai o flaenoriaethau a bylchau technoleg #Cymraeg

Mewn sesiwn yn Haciaith eleni, holwyd barn mynychwyr  yr anghynhadledd ar flaenoriaethau a bylchau technoleg Cymraeg. Ymatebodd y rhai  oedd yn y sesiwn ar post-its. O’r cerdiau hynny, dyma naws yr ymatebion, yn nhrefn y nifer o weithiau y soniwyd amdanynt. 8 sylw Cynnig rhagweithiol o’r Gymraeg fel iaith yn ATMs a checkouts uwchfarchnadoedd; gwefannau/platfformau […]

The post Barn #haciaith ar rai o flaenoriaethau a bylchau technoleg #Cymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Hoff adnodau digidol tiwtoriaid #DysguCymraeg2017

Mewn gweithdy yng Nghynhadledd Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion https://dysgucymraeg.cymru/ yng Nghaerdydd yn yr haf, dyma oedd dewisiadau technoleg fwyaf handi’r tiwtoriaid. Mae’r rhif ar ddiwedd pob lein yn dangos faint o bleidleisiau (dotiau coch) cafodd pob adnodd: Duolingo – ap/gwefan – 33 Geiriaduron – gwefan – ap – 30 SSIW – ap/gwefan – 30 Quizlet […]

The post Hoff adnodau digidol tiwtoriaid #DysguCymraeg2017 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Hoff adnodau digidol tiwtoriaid #DysguCymraeg2017

Mewn gweithdy yng Nghynhadledd Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion https://dysgucymraeg.cymru/ yng Nghaerdydd yn yr haf, dyma oedd dewisiadau technoleg fwyaf handi’r tiwtoriaid. Mae’r rhif ar ddiwedd pob lein yn dangos faint o bleidleisiau (dotiau coch) cafodd pob adnodd: Duolingo – ap/gwefan – 33 Geiriaduron – gwefan – ap – 30 SSIW – ap/gwefan – 30 Quizlet […]

The post Hoff adnodau digidol tiwtoriaid #DysguCymraeg2017 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Caerdydd Creadigol: Dangos a Dweud. 18/07/16 Hen Lyfrgell Caerdydd

Mae rhwydwaith creadigrwydd Prifysgol Caerdydd – Caerdydd Creadigol – yn cynnal noson i ddangos prosiectau Cymraeg yn yr Hen Lyfrgell, Caerdydd, 18:30 – 20:00 ar y 18fed o Orffennaf 2016.  Dyma’r arlwy: Huw Marshall  – Awr Cymru Cai Morgan – PUMP Daf Prys – FIDEO8 Dyma’r manylion o wefan Caerdydd Creadigol: “Mae ‘Dangos a Dweud’ Caerdydd Creadigol […]

The post Caerdydd Creadigol: Dangos a Dweud. 18/07/16 Hen Lyfrgell Caerdydd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes am gyflogi Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol

Dwi’n postio’r swydd yma ar ran Dawn Knight, CorCenCC. Y dyddiad cau yw 24/11/15 ‘CorCenCC – Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes: Dull cymunedol o adeiladu corpws ieithyddol’ Gwahoddir ceisiadau ar gyfer Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol i ymuno â phrosiect rhyngddisgyblaethol ac aml-sefydliadol fydd yn creu corpws ffynhonnell agored o Gymraeg cyfoes ar raddfa eang (CorCenCC). Nod y […]

The post Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes am gyflogi Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Ar agor: Cynllun Grant Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg 2015-16

Mae’r Grant Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg 2015-2016 Llywodraeth Cymru  ar agor i geisiadau rhwng nawr a’r 30ain o Ionawr 2015. Mae’r grantiau yn cefnogi amcanion y cynllun gweithredu Technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg. Pwrpas y cynllun gweithredu yw annog gweithgareddau sy’n hybu ac yn hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg trwy dechnoleg a chyfryngau digidol. Prif […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cymraeg ac Apple iOS8

Mae Apple iOS8 ar gael nawr. Un o’r nodweddion newydd yw’r gallu  i ddewis y Gymraeg fel hoff iaith. ‘Dyw hyn ddim yn golygu lleoleiddio llwyr, ond mae’n golygu bydd apiau gyda rhyngwyneb amlieithog – sydd yn cynnwys y Gymraeg – yn arddangos ar y ffôn neu lechen mewn Cymraeg. Beth sy’n wych yw mae’n […] Parhau i ddarllen

Blogwyr Bro: Y Bont Faen 1923

Y Bont Faen 1923. O wefan Prydain o’r Awyr / Britain from Above. http://www.britainfromabove.org.uk/cy/ Hawlfraint y Goron.
Y Bont Faen 1923. O wefan Prydain o’r Awyr / Britain from Above. http://www.britainfromabove.org.uk/cy/ Hawlfraint y… Parhau i ddarllen