Archives: geraint

Geraint Dewi Ffrancon Northam: Bestival Film

Selected by London Short Film Festival to create a short film at the 2013 Bestival festival on the Isle Of Wight. Here’s the completed film, … Parhau i ddarllen

Geraint Ffrancon: Channel Weather Symmetry

Channel Weather Symmetry is a location-aware soundwalk commissioned by Local Journeys and the National Trust and grant-funded by the PRS for Music Foundation’s ‘Beyond Borders’ … Parhau i ddarllen

Geraint Dewi Ffrancon Northam: Bristol Urban Myths

Managing the production of the Bristol Urban Myths iPhone/Android app on behalf of the University of the West of England, for BBC Radio 4′s More … Parhau i ddarllen

Geraint Ffrancon: Alistair The Optimist

Two short films and a website produced for Alistair Banks (‘Alistair The Optimist’) who has been fronting an awareness raising campaign for the Motor Neurone … Parhau i ddarllen

Geraint Ffrancon: Avon Cycleway

Website and film work promoting greater use of the Avon Cycleway, a 90 mile circular loop through countryside surrounding Bristol.
The website aims to provide a … Parhau i ddarllen

Geraint Ffrancon: Air

A collaborative short film using parts of the poem ‘Air’ by James Murray White and music by Knud Stuwe. Parhau i ddarllen

Geraint Ffrancon: e1002

3 track EP on Electroneg. Free download at Bandcamp.

Geraint Ffrancon – e1002 by Electroneg
Parhau i ddarllen

Geraint Ffrancon: Electroneg

Although music is at the heart of Electroneg, it’s not a record label. The most pretentious description I’ve come up with for what we want … Parhau i ddarllen

Geraint Ffrancon: Ffflag

‘Ffflag’ was created as an alternative version of the Welsh national flag. It is both a riposte to the cliched overuse of the red dragon … Parhau i ddarllen

Geraint Ffrancon: High Quality Recordings

50 by Geraint Ffrancon

High Quality Recordings was an imaginary record label that existed for seven years between 2002 and 2008, initially set up to release … Parhau i ddarllen

Geraint Ffrancon: Re-Renaissance Of The Celtic Harp

Take one classic album, its vinyl grooves ruined by years of play, discarded to a dusty corner of a charity shop and discovered some time … Parhau i ddarllen

Geraint Ffrancon: Y Crack Cymraeg

The concept behind ‘Y Crack Cymraeg’ (‘The Welsh Crack’), was to create new interpretations of traditional Welsh folk melodies. The album was originally released under … Parhau i ddarllen

Corachflog: Diwrnod ar Ynys Môn

Diwrnod da ddoe yn ymweld ac Ynys Môn. Dechreuom yn Nhraeth Lligwy, a cherdded tuag Molefre. Yma, yn Hydref 1859, chwalwyd y llong y Royal Charter erbyn creigiau y glan yn ystod storm uffernol, gan ladd 455 o fobl. Roedd y llong yn dychwelyd o Awstralia efo 500 o fobl, a dros £300,000 o aur. Roedd ‘gold rush’ yn Awstralia. Roedd nifer o’r pobl ar y llong efo aur ei hyn, yn dychwelyd adre llawn gobaith efo ei cyfoeth newydd. Ma nhw’n dweud fod pobl Moelfre wedi neud yn dda o’r drasiedi yma, gan i aur cael ei olchi fyny ar y traeth.

Yna, wrth gerdded ymlaen, gwelais i rhywbeth dwi wedi bod yn aros am flynyddoedd i weld, sef morhychod/lamhidydd/dolffins. Pod o tua 5/6 oedd yna, tua 100m allan. Golygfa bendigedig i weld nhw yn neidio dros y tonnau.

Ar ol cinio yn y Ship Inn, Traeth Coch, ymlaen i Fiwmares. Yma, aethom ar drip gwch o gwmpas Ynys Seiriol. Gwych oedd gweld yr ynys ac y tir mawr o’r mor. Dychmygais y cychod oedd arfer mynd o Abergwyngregyn draw i’r porthladd prysur yn Llanfaes, yn oes y Tywysogion. Roedd Ynys Seiriol yn llawn o Filidowcars, ac y ‘Shag’, a roedd morfilod yn gorwedd yn ddiog ar ben pella yr ynys. Golygfa trawiadol arall oedd rig olew anferth rhwng Ynys Seiriol a’r tir mawr. Stop bach ar y ffordd i fôr y Gogledd.

Da di byw yn y Gogledd 🙂 Parhau i ddarllen

Corachflog: Dal yma

Ond dim lot da fi ddweud. Falle nai ail-gydio yn y blogio yn fuan. Parhau i ddarllen

Geraint Ffrancon: Llechi

The tracks on ‘Llechi’ (‘Slates’) were directly inspired by five places in Snowdonia and the Llyn Peninsula in North West Wales. The track titles are … Parhau i ddarllen

Corachflog: Nôl

Ymddiheiriadu am ddim diweddaru y blog ma am sbel. Mae wedi bod yn amser diddorol. Wythnos cyn wythnos dwetha ges i ddamwain car. Dreifies i fewn i fan mawr ar gyflymder. Roedd neb wedi brfio yn wael diolch byth. Roedd hi’n uffar o glec, o ni methu credu mod i heb cael fy mrifo mwy, a dwi’n hollol gwerthfawrogi air bags nawr! Ges i wythnos off gwaith, nol yn y Drenewydd am rhai dyddie. Mae ty fy rhieni fel dihangfa, i ffwrdd o’r gwaith, ffrindiau, mewn cwm gwyrdd llawn natur a phrydferthwch. Lot o feddwl a werthuso wedi mynd mlaen. Beth bynnag, dwi nol nawr, ac yma i werthfawrogi bywyd i’r mwya!

Mae’r hen gar yn write off. Dwi o’r farn nawr ei fod am yr orau. Prynes i fe yn newydd sbon dwy flynedd yn ol. Citroen Saxo VTR, 1.6, 100Bhp, mi oedd yn mynd fel y diawl. Odd en dreifio’n wych, a ges i llawer iawn o bleser yn ei ddreifio. Ond rhaid mi gyfadde mod i wedi bod yn dreifio yn gyflym. Dwi’n meddwl fy mod i yn dreifiwr da a saff, ac o ni heb cael dawmain trwy deg mlynedd o ddreifio. Ond sdim ots pwy mor dda yda chi, does ond angen un pethi rhywbeth odfnadwy digwydd. Mi o ni wedi meddwl cael gwared o’r car, ond o ni rhy ddiog. Mi roedd yn faich ariannol mawr.

Nawr bo fi wedi cael fy nghorfodi i gael gwared ohonno, mae’n rhyddhad mawr. Mae gennai Ford Escort nawr, rhywbeth llawer mwy ceidwadol, ac araf! Roedd yr hen gar yn mynnu cel ei ddreifio’n gyflym. Roedd o fel fenyw pert yn efyn am rhyw, roedd o’n amhsoib troi lawr! Gyda’r car newydd, dyw hyn ddim yn digwydd! Gonbeithio fod yr ‘urge’ i ddrefio yn gyflym wedi mynd.

Roedd y ffordd o ni’n dreifio hefyd yn confflictio efo fy swydd a chred amgylcheddol – o ni yn dreifio mewn ffordd a oedd yn defnyddio llawer o betrol, ac o ni’n drefio’n aml am y mwynhad. Nawr, dwi am drio defnyddio’r car cyn-lleied a phosib. Dwi am drio newid fy mywyd i gael llai o effaith ar yr amgylchedd.

Reit ymlaen a fy mywyd ac ymlaen a’r blogio!

Parhau i ddarllen

Corachflog: Hir oes i’r Pathew

Y Pathew yn dal fyny datblygiad Valleywood. Am peth mor fach, mae ganddo dawn anhygoel i sbwylio planniau datblygwyr mawr barus. Mae nhw ar frys mawr i ddechrau adeildau – ond ma rhaid iddynt cymryd camau boddhaol i sicrhau parhad cynefin y Pathew. Mae… Parhau i ddarllen

Corachflog: Morientes

Duw dwi mewn hwylie da. Ma na rhywbeth arbennig am pan ma eich clwb pel-droed yn arwyddo chwaraewr o safon. A mae Morientes o’r safon uchaf. Gallaf ddychmygu ef yn sgorio llwythi o goliau yn barod, a allai weld ef yn jelio gyda’i cyd-chwaraewyr, ac yn… Parhau i ddarllen

Corachflog: Fuck Ikea

Ma na rhai bobl i gael lle da chi bron yn garantid pob tro i glywed nhw yn son am Ikea mewn trafodaeth. Mae y rhai yn fy nghenedlaeth sydd wedi penderfynnu prynu ty, wedi ffeindio ei Mecca. Ma’r bobl ma ddim efo bywyd rhagor, yn lle ma nhw yn aros mewn… Parhau i ddarllen

Corachflog: Pa iaith yw eich anifail yn deall?

Astudiaeth yn dangos fod llygod mawr yn gallu clywed y gwahaniaeth rhwng iaith iseldiroedd s iaith siapan.

Dwi o hyd di gwybod mae ond Cymraeg mae fy nghath i’n deall!
Parhau i ddarllen

Corachflog: Ogia’r traeth

Gwylies i rhaglen ddogfen am y Beach Boys neithiwr. Oce dwi’n gyfarwyd da lot fawr o’i caneuon, ond o ni ddim yn gwybod llawer amdanynt. Dwi nawr yn ymwybodol o genius y dyn Brian Wilson, yr un a sgwenodd o gyd. Sdori difyr iawn am ei frwydr efo cyffur… Parhau i ddarllen

Corachflog: Stairway

Dyma deg uchaf roc a bleidleiswyd gan gwrandawyr sianel radio planer rock.

1) Stairway to Heaven – Led Zeppelin
2) Freebird – Lynyrd Skynyrd
3) Bohemian Rhapsody – Queen
4) Smoke on the Water – Deep Purple
5) Paranoid – Black Sabbath
6) Whole Lotta Lo… Parhau i ddarllen

Corachflog: Siopa

Dwi’n casau siopa am ddillad. Anaml dwi’n gallu ffeindio rhywbeth dwi’n hoffi. Anaml ffindiai rhywbeth da sydd ddim gyda pris chwerthynllyd o uchel. Ma na rhywbeth am siopau dillad dwi’m yn licio, allai ddim siarad efo’r sdaff, a dwi’n teimlo’n self-co… Parhau i ddarllen

Corachflog: Entropi

Definition:

A measure of the disorder of a system. Systems tend to go from a state of order (low entropy) to a state of maximum disorder (high entropy).

Dwi’n credu fod entropi yn gallu esbonio llawer ym mywyd. Mae’n disgrifio’n union be sydd yn aml … Parhau i ddarllen

Corachflog: Helmet

Gig ardderchog nos Sul ym Mryste i weld un o fy hen ffefrynau Helmet. Mi o ni’n gwrando arnynt llawer yn y 90’au canol – weles i nhw yn Reading fest 94. Roc/metal caled, pwerus intense, dim nonsens, dim byd pretensious, dim gwallt twp, dim agwedd rock-… Parhau i ddarllen

Corachflog: Gwrandwch ar The Melvins

Wedi bod yn ail-darganfod The Melvins. Ma nhw wedi bod ynbodolaeth ers 20 mlynedd, ac yn un o’r bandiau mwy diddorol/arbrofol/doniol/trwm sydd i gael. Y rheswm amlycaf ma pobl yn gwybod amdanynt yw am fod Buzz Osborne (yr un da gwallt gwyllt) yn dod … Parhau i ddarllen

Corachflog: Ymgyrch Newydd!: Spock Mind Meld

Dwi wedi penderfynnu, dyma yw y ffordd gore i achub y iaith! I adael pobl i weld yr hanes a’r poen a’r emosiwn!

O ddifri, dwi’n ffeindio hi yn anodd iawn esbonio i pobl sydd ddim yn deall, sefyllfa yr iaith ac yr angen i ymgyrchu. Mae yna llawer yn f… Parhau i ddarllen

Corachflog: Pontydd Gwyrdd

Wedi dod ar draws peth gwych sydd yn digwydd ar y cyfandir, sef pontydd gwyrdd. Mae rhein yn cysylltu poblogaethau o anifeiliad (ceirw, pathew, pili pala, pryfed ayb) trwy greu coridor gwyrdd olystyfiant iddynt i groesi ffyrdd brysur. Does dim llawer y… Parhau i ddarllen

Corachflog: PC: Warhammer 40,000: Dawn of War

Wedi prynu gem newydd i’r PC, Warhammer 40,000: Dawn of War. Mae o wedi selio ar y gem fwrdd strategol gan Games Workshop, a oedd yn defnyddio ffigyrau bach metel o chi’n gorfod peintio. Mi waries i ffortiwn ar fyddin orcs pan o ni tua 15. Mi oedd e mw… Parhau i ddarllen

Corachflog: Edrych am y Pathew

Diwrnod da yn gwaith heddiw, fues i yn edrych am y Pathew (Dormouse/Muscardinus arvellanarius). Llun ciwt:

Mi roeddwn ni yn ardal Brynna, ger Penybont, ar Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae’r llygod bach yma yn brin ac yn byw yn coed, ac … Parhau i ddarllen

Corachflog: Bedd Glyndwr

Llanwrda: Sir Gaerfyrrdin, dan Eglwys Saint Cwrdaf.

Roedd dadl John Skidomre am lleoliad yn Sir Henffordd yn swnio’r gredadwy. Ma’r theori newydd yn honni i’r corff cael ei gymryd o’r lleoliad yma draw i Sir Gar.

Swnio fel presant nadolig da i fi 😉
Parhau i ddarllen

Corachflog: Game of Thrones

Neithwr, es i rownd i ty ffrind am gem o ‘Game of Thrones’, gyda fy ffrindiau nyrdaidd Owen, Daf a mrawd Dan (tra fod y boi Llydaweg Riwan yn chware pel-droed ar y PS2).

Gem fwrdd yw Game of Thrones, wedi selio ar nofel gan George R.R. Martin. Mae pob… Parhau i ddarllen

Corachflog: Glyndwr – RIP?

Unwaith eto, mae rhywun yn credu eu bont wedi darganfod bedd Glyndwr. Dyw e heb cyheoddi lle eto, a dwi’n disgwl mlaen clywed be sy ganddo i ddweud. Rhywle yn Henffordd sa ni’n meddwl. Ond mae yna lawer o bobl y credu bo nhw’n gwybod lle mae Owsi wedi … Parhau i ddarllen

Corachflog: Smociwch y Bush

Be nesa i’r byd? Pa wlad geith ei ymosod gan yr UDA nesa? A wneith yr UDA byth fod yn ddifrifol am wynebu ei effaith ar yr amgylchedd? A ydynt eisiau parhau ar draul pob wlad arall yn y byd? A ydyn nhw am geisio dod a heddwch i’r Dwyrain Canol? A ydynt… Parhau i ddarllen

Corachflog: With the lights out

Wedi cyn-archebu y bocs set Nirvana heddiw o amazon. Deng mlynedd yn ol, Nirvana oedd fy mand. O ni’n gwybod pob can, gallu chware pob can ar y gitar, a wedi darllen pob erthygl a llyfr am Kurt Cobain, ac yn gwisgo crys lumberjack, ripped jeans a conve… Parhau i ddarllen

Corachflog: Poenus

Newyddion drwg i ni ffans Lerpwl. Djibril Cisse allan am y tymor. Mae’n edrych yn anaf erchyll. Peidiwch edrych os efo stumog wan.
Parhau i ddarllen

Corachflog: Rhywogaeth newydd o ddyn wedi ei ddarganfod

Na, nid llun arall o John Peel! Newyddion cyffroes dros ben heddiw. Cyhoeddwyd fod rhywogaeth newydd o ddyn (does na ddim cyfieithaid gwell o ‘human’ fel rhywogaeth i gael na ‘dyn’??) Homo floresiensis wedi ddargafnod ar ynys yn Insonesia. Dim ond um… Parhau i ddarllen

Corachflog: Ffarwel John

Dwi wedi bod yn gwrando ar ei rhaglenni am flynyddoedd, yn dechrau o tua oedran 16. Cyflwynodd ei rhaglenni i mi gerddoriaeth na faswn ni byth wedi clywed fel arall, yn byw yn nyfnderoedd Powys lle o ni ddim yn nabod neb a oedd yn hoff o gerddoraieth d… Parhau i ddarllen

Corachflog: Ffarwel John

Dwi wedi bod yn gwrando ar ei rhaglenni am flynyddoedd, yn dechrau o tua oedran 16. Cyflwynodd ei rhaglenni i mi gerddoriaeth na faswn ni byth wedi clywed fel arall, yn byw yn nyfnderoedd Powys lle o ni ddim yn nabod neb a oedd yn hoff o gerddoraieth d… Parhau i ddarllen

Geraint Ffrancon: Ffflag

‘Ffflag’ (2003) was created as an alternative version of the Welsh national flag. It is both a riposte to the cliched overuse of the red … Parhau i ddarllen

Geraint Ffrancon: Recordiau High Safon Quality Uchel Recordings

Casgliad o gerddoriaeth a ryddhawyd ar label Recordiau Safon Uchel rhwng 2002 a 2008 | A compilation of music released on the High Quality Recordings … Parhau i ddarllen

Geraint Ffrancon: Experiments . Arbrofion

Experiment #52. An experiment to see how many different places on a bike I could fix a GoPro.
Arbrawf #52. Arbrawf i weld faint o lefydd … Parhau i ddarllen