Archives: glynadda

Blog Glyn Adda: Pam pleidleisio i’r Democratiaid Rhyddfrydol ?

Sylwch ar y marc cwestiwn. Nid wy’n addo eto fy mod am wneud. Ond os gwnaf, dyma fydd y rheswm. (Hefyd rwy’n sôn am etholiadau Cyngor Gwynedd. Nid am yr Etholiad Cyffredinol.) Pam felly? I gosbi Plaid Cymru yng Ngwynedd am ei maith wiriondeb dros y blynyddoedd diwethaf. Pethau fel … 1. O, fe awn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Cytuno â Rod … !

Mae’n debyg fod yna dro cyntaf i bob peth. A heddiw dyma’r hen G.A. yn cytuno â Rod Richards wrth iddo annog Leanne Wood i beidio â sefyll yn yr Etholiad Cyffredinol. Gwelaf Ifan Morgan Jones a Dylan Iorwerth yn dadlau yr un modd, er am resymau ychydig yn wahanol efallai. Mae’r sylwebyddion hyn oll […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: A oes yma ugain a saif yn y bwlch ?

Rwy’n gobeithio y bydd y llythyr hwn yn Y CYMRO fory. Yng nghanol holl gynnwrf gwleidyddol y dydd, dyma’r cwestiwn pwysicaf oll i ni Gymry Gwynedd. Annwyl Olygydd, Sobreiddiol oedd darllen eich adroddiad (14 Ebrill) y bydd cynghorau sir Gwynedd a Môn “yn gorfod caniatáu datblygiadau niweidiol i’r Gymraeg” yn unol ag argymhelliad y swyddogion […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Wel wir … !

Wel wir, etholiad cyffredinol ! Pwy fasa’n meddwl … ac eto gellir gweld rhesymeg y Santes. Yn Lloegr-a-Chymru gall hi fod yn hyderus o gynyddu ei mwyafrif, fel ag i fod yn ddiogel erbyn diwrnod dod yn ôl yn waglaw o’r trafodaethau ag Ewrop a gorfod cyhoeddi “ddaw hi ddim, hogia”. Rhydd yr etholiad hwn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Os mai (b) fydd y dewis, dyna’i diwedd hi

Dyma lythyr yr oeddwn wedi gobeithio’i weld yn Y CYMRO heddiw. Dyna ni. Trio eto, Annwyl Olygydd, Diddorol oedd darllen (Y CYMRO, 7 Ebrill) am “gam ymlaen” tuag at adeiladu Wylfa B (neu “Wylfa Newydd”) trwy i’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear gymeradwyo cais cwmni Horizon am Drwydded Safle. Cam arall tuag at yr un nod fyddai […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Neges ddifrifol i ymgeiswyr

Dyma etholiadau’r cynghorau sir yn dod, ac enwau’r holl ymgeiswyr yn hysbys. Fe wynebir cyngor newydd Gwynedd, beth bynnag fydd ei gyfansoddiad gwleidyddol, gan y cwestiwn pwysicaf i ddod i’w sylw yn ei holl hanes, sef a newidir y polisi iaith a chynllunio i gyd-fynd â dymuniadau cwmni Horizon. Bydd gofyn dewis rhwng: (a)   […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ble mae Syr Francis ?

Y noson o’r blaen mi wyliais bennod gyntaf ffars ddu, ddu Evelyn Waugh, Decline and Fall. Roedd hi’n dechrau gyda chriw o labystiaid gor-gyfoethog Prifysgol Rhydychen yn malu eu coleg yn dipiau yn eu diod ac yn ymosod ar gyd-fyfyrwyr diniwed. Roedd eu dillad yn hynod o debyg i siwtiau cinio clwb y Bullingdon yn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Gwasg mewn Gwasgfa (2)

Dyma unwaith eto ddogfen a gyhoeddais ar y blog hwn, Gorffennaf 2013, ar ôl ei hanfon at ‘Grŵp Gorchwyl a Gorffen’ a sefydlwyd gan lywodraeth Cymru ar y pryd. Credaf fod rhai o’r sylwadau yn dal yn berthnasol yn wyneb y drafodaeth heddiw ar ddyfodol Y CYMRO. *          * Bûm yn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y Ddamnedigaeth

Ydi, mae hi’n ddrwg. Dyn o’i go’ yn Arlywydd America. Dyn annymunol iawn yn Arlywydd Rwsia. Y lladdfeydd ofnadwy yn y Dwyrain Canol. Ffrainc, unwaith yn rhagor, yn fflyrtian ag eithafiaeth adain-dde. A dowch i Gymru. Argyfwng Y Cymro, sef ein hargyfgwng ni, y dosbarth proffesiynol Cymraeg, a’n hargyfwng fel Cymry’n gyffredinol. Sef bod llai […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Diffinio gair

Cafodd y wasg felen, sef bron y cyfan o’r wasg ddyddiol Brydeinig, fodd i fyw pan fu farw Martin McGuinness. Cafwyd symffonïau o hunangyfiawnder ar ran pobl a gwladwriaeth nad ydynt ERIOED, yn eu HOLL HANES, wedi defnyddio YR UN TAMAID o drais i hyrwyddo buddiannau gwleidyddol. Daeth i’m cof ddarn bach o ddialog gan […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ffarwel i’r Llygad

Dyma ddehongliad goleuedig Private Eye (rhif 1438) o ddadl ysgol Llangennech: Yn y rhifyn nesaf (1439) ymatebodd Robin Llywelyn: A heddiw (1440) dyma ddau ymateb iddo yntau: Yn y tŷ yma mae set bron iawn yn gyflawn o Private Eye oddi ar ei gychwyniad yng nghanol helynt Profumo, 1963. Ond yn awr daw ein tanysgrifiad […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Neges Nicola

Amrywiaeth o benawdau da y bore ’ma: Daily Express – HOORAY ! MPs VOTE TO TRIGGER EU EXIT Western Mail – Brexit could tear UK apart as Scots head for new vote The Times – Sturgeon ambushes May The Guardian – May’s Brexit plan upstaged as Sturgeon seizes her moment i – Future of the […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y Gorwel eto

Mae’n bryd dyfynnu unwaith eto ein cyfieithiad o’r englyn enwog: THE HORIZON Here’s a mirage like rim of wheel – around us, Masterpiece of remarkable wizard; Old line far that not exist, Old finish that not finishing. § Ond gwamalrwydd o’r naill du. Fore Llun (6 Mawrth) digwyddais daro ar un o gynghorwyr Gwynedd. “Be […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Lolipop

Sylwi bod tipyn o gorddi eto y dyddiau hyn, e.e. ar safle BBC Cymru, ynghylch swyddogaeth y Plisman Iaith yn ein gwlad. Dyma lyfr bach y byddai’n dda i’r ddwy ochr yn y ffrae – Plismyn a Lladron – ei ddarllen. Wn i ddim a yw’r awdur yn Blisman Iaith. Go brin efallai, mae’n greadur […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Peth arall pwysig iawn …

Gwrandewch ar y sgwrs a’r apêl hon. Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y Santes yn Sgotland

Bu’r Santes Theresa yng Nhynhadledd Ceidwadwyr yr Alban yn calonogi’r ffyddloniaid ac, fel y gellid disgwyl, . yn lladd ar yr SNP. Gwnaeth nifer o bwyntiau diddorol, a dyma’r prif rai: 1. Sgrifennwyd storïau Harry Potter yng Nghaeredin, gan awdures o Swydd Gaerloyw. Dyna ichi brofi yn y fan werth undod y Deyrnas. 2. “Mae’r […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dadl J.R.J. eto ?

Wee Ginger Dug ddoe’n trafod cynhadledd Llafur yr Alban. Ymhlith yr ymatebwyr mae Marconatrix, sy’n ein cyfeirio at yr ysgrif ddiddorol hon. I rai ohonom efallai y bydd yn dwyn i gof “ddadl J. R. Jones” Mae dros hanner canrif er pan gyflwynodd J.R.J. ei ddadansoddiad. Fe’i derbyniwyd yn frwd gan garfan o genedlaetholwyr, a […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Noson dda i’r Santes

Noson dda i’r Santes Theresa gyda chanlyniadau Copeland a Stoke-on-Trent neithiwr. Copeland, y tro cyntaf ers cantoedd i blaid llywodraeth yng nghanol ei thymor ennill sedd oddi ar wrthblaid. Pam? Sut? O bell fel hyn, ni allaf ond dyfalu. (1) Curwyd UKIP (2025) i’r pedwerydd lle gan y Democratiaid Rhyddfrydol (2252) – canlyniad bach digon […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Tro arall ar y twb

Wrth dderbyn hysbysiad o ddarlith gan Mererid Hopwood ar ‘Adroddiad Donaldson’ cofiais fy mod innau unwaith wedi trafod ychydig  ar yr un testun..  O ailddarllen yr hen  flog fe’i cefais yn ddigon diddorol.  Delly dyma fo eto, gan fod y pwnc yn dal yn fyw. Llond twb o swigod I law wele Dyfodol Llwyddiannus, sef […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ie, llanast …

Newydd i’w groesawu yn sicr yw fod cabinet Gwynedd ddoe wedi penderfynu cynnal ymgynghoriad pellach ar ddyfodol addysg yn ardal Penllyn. Ystyr hyn yw fod ailfeddwl ynghylch yr holl syniad o wneud yr ysgol newydd 3-19 oed yn ysgol eglwysig. Ysgogiad uniongyrchol yr ailfeddwl yw fod esgobaeth Llanelwy wedi mynegi, mewn llythyr at yr awdurdod […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Yn iach o’r clwy

Wrth ddarllen gwaith Pantycelyn ar dri chan mlwyddiant ei eni, dyma sylwi ar y pennill hwn: Ni all fy meiau, er eu rhif, A’u cynddeiriogrwydd cas, Eu sgil, eu dyfais faith, a’u grym I faeddu dim o’th ras. Dyma’r defnydd traddodiadol, llafar, cywir o’r gair SGIL. Tric, dichell yw’r ystyr. Yn wahanol i lawer heddiw, […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ddim y tro hwn

Fel eraill ohonoch rwy’n siŵr, byddaf yn derbyn y dyddiau hyn lawer o e-ddeisebau gyda cheisiadau i’w  cefnogi.  Mae’r rhan fwyaf yn achosion teilwng, er enghraifft mi arwyddais ddwy ddeiseb yr wythnos ddiwethaf: (a) yn erbyn gwahodd Trump, a (b) yn erbyn cyflwyno addysg enwadol orfodol yn ysgolion Gwynedd. (Ac ychwanegaf yma, gobeithio nad oes […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Neb yn Malio ?

A’r ddeiseb yn erbyn gwahodd Trump ar ymweliad gwladol yn tyfu fesul y degau o filoedd ers ddoe, cyhoeddodd y trefnwyr fap sy’n dangos nerth y gefnogaeth drwy wahanol rannau’r deyrnas. Caergrawnt, Rhydychen a Llundain yn frwd. Dyna ni, chware teg iddyn nhw am y tro. Cymru’n amrywio. Un peth sy’n ein taro – hyd […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Manion y dydd

Heddiw a’r Santes Theresa wedi mynd i selio’r Cyfamod Newydd â’r Trympyn ar ein rhan ni oll, a oes diben ceisio dweud unrhyw beth o bwys ? Mae’r byd wedi mynd tu hwnt i ddychan … Felly, am y tro, dim ond ambell beth bach yn codi o’r cyfryngau. 1. Mae Carwyn yn cofio’r Holocost […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: O Washington i Wynedd

Nid yn annisgwyl, parhau y mae’r sylwebu a’r dadansoddi, y darogan a’r arswydo wrth inni nesu at ddiwrnod urddo’r Trymp yn arlywydd, – neu ei ‘sefydlu’, ac arfer iaith y capel. (A pharhau â’r derminoleg ymneilltuol, cafodd ei ‘godi’ ddiwrnod yr etholiad ym mis Tachwedd, ac eisoes ei ‘ordeinio’ mewn seremoni fach dawel rai dyddiau’n […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y Tad a’r Mab ?

Stori fach ryfedd gan y cyfryngau ddoe. Ac efallai nad mor rhyfedd chwaith. Mae digon o straeon ar led fod hwn-a-hwn yn fab anghyfreithlon i ryw hen frenin, ac un o’r ffefrynnau yw brenin Lloegr, Edward VII, a oedd ar ei wyliau yn y fan-a’r-fan ar adeg neilltuol. Ond y ddamcaniaeth sy’n cael ei dilyn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Cantrefi’r Gwaelodion

Yn rhifyn cyfredol Y Faner Newydd cawn y map hwn sy’n dangos beth a ddigwydd i Ynys Brydain a rhannau o Iwerddon “os bydd y cynhesu byd-eang yn parhau a lefel y môr yn dal i godi” Nid yw’r eitem yn dweud wrthym pa bryd y gallwn ddisgwyl y llifeiriant, sef pa bryd y byddai’n ddoeth […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Calon y gwir

Er mwyn popeth darllenwch flog ardderchog Craig Murray heddiw. Mae’n ardderchog am ei fod yn dweud yn union beth y bûm i’n ei ddweud yma. Rhyngddo ef a’i farn am Kenneth Clarke ac am Brexit yn gyffredinol; ei amheuaeth o refferenda yw’r peth mawr. O dipyn i beth y daethom ym Mhrydain i roi cymaint […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Lloffion o Fyd Crefydd

1.    Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru am benodi ‘Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd yn ardal Bangor’, a bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus fedru Cymraeg a bod yn Gristion. Mae’r Pab yn Gristion.  Bwriwch fy mod i’n Babydd, ac yn cynnig am y swydd.  Fyddai gen i siawns? 2.    Darllenwn yn y wasg am sefydlu ‘Cymdeithas Dyneiddwyr […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Lloffion o Fyd Addysg

(1)   JAC YN Y BALA Daeth ein copi o Newyddion Cyngor Gwynedd trwy’r drws yma, ac ynddo dudalen o ddatblygiadau ym myd yr ysgolion. Yn eu plith, yr adroddiad uchod am gampws newydd y Bala.  Jac Codi Baw yn barod i ddechrau arni, a phawb yn ei helmed yn edrych yn reit joli. Ond un […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Hafod y Cymro (2) … ac ambell beth arall

Bu’r ysgrif hon ar y blog fis Chwefor eleni, pan oedd tipyn o drafod ar y cwestiwn o ddysblu treth ail gartref.  Dyma hi yr eilwaith, gan fod y mater yn y gwynt eto, a disgwyl penderfyniad polisi gan Gyngor Gwynedd..  Bydd ychwanegiad bach wrth ei chwt. *    *    * Darllen heddiw fod saith o […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Etholiad U.D.A.

Cyfrannwr gwadd heddiw, Gethin Jones. Brawychus ond eto diddorol oedd canlyniad etholiad y Caliphate Seisnig,  UDA. Dau oedd yn y ras i’w henwebu’n ddewis y Democratiaid. Y cyntaf, Bernie Sanders, Iddew sosialaidd   o Brooklyn, Efrog Newydd. Dyn â syniadau gwreiddiol a gwahanol i’r neo-cons arferol:  gwasanaeth iechyd, dileu ffioedd dysgu, cael gwared ag arfau niwclear, […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Llyfr i Alun ac i bawb

Dyma farn Alun Davies AC.
Beth bynnag, darllenwch:

Archebwch drwy dalennewydd.cymru. Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: 950

Pythefnos yn hwyr. Ddydd Gwener, 14 Hydref, y dylasai hwn ymddangos. Oherwydd y diwrnod hwnnw roedd hi’n 950 mlwydd oddi ar frwydr Hastings. Gwnaed tipyn o’r peth ar y diwrnod, ac yn wir fe honnwyd mai “dyma’r digwyddiad pwysicaf yn hanes y byd”.  Heb honni cymaint â hynny (yn y gystadleuaeth mae pethau eraill – […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dim ond hysbysebu heddiw

Dyma ‘Lyfr y Tri Thic’.  (Ac nid ‘Llyfr y Tri Thick’, sylwer..)   Mae’r awdur yn amau y prynir ef gan bobl heb fod â’i angen, a’i anwybyddu gan bobl sydd â’i angen. Ond beth bynnag am hynny, gobeithio y bydd o gymorth i rywrai yn rhywle. Daw’r llyfr i ben ag ymarfer o 120 llinell […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ateb Mynyddog i Lucy

Ie, sylwadau Lucy Inglis. (1)    Dim byd newydd. Mae deallusion ac academwyr o Saeson yn wrth-Gymreig, gyda dyrnaid bach iawn o eithriadau. Dyna drefn natur. (2)    Fel rwyf wedi dweud o’r blaen ar y blog, mae Rhagluniaeth yn gyrru pethau fel hyn o bryd i’w gilydd i geisio gwylltio’r Cymry a’u cael i ymysgwyd a […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ffarwel i’r Ail Iaith

Y cymhwyster  Cymraeg Ail Iaith i ddod i ben mewn pum mlynedd.   Cyn croesawu’r newydd yn ddiamod, gofynnaf ddau gwestiwn. (1)     Sut beth fydd y ‘cymhwyster cyffredin’ wedyn ?  Rhagor o deneuo ar yr uwd ?  Gall fod yma berygl gwirioneddol. (2)     Yn ystod blynyddoedd o ddysgu, gwelais ddyrnaid o fyfyrwyr gwir alluog yn dod […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Cic ynteu rhodd ?

Sylw bach cyflym ar gynigion newydd Comisiwn y Ffiniau. Gwir, mae’n debyg, ein bod ni’r Cymry wedi ein gor-gynrychioli ers tro byd, a rhai o’r rhanbarthau gwledig yn arbennig felly.  Hyn oll o fewn cyd-destun San Steffan, cofiwch; o ran cynrychiolaeth yn y Cynulliad Cenedlaethol, efallai bod gofyn meddwl am batrwm hollol wahanol. Dywed y […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dwy olwg ar Now Bach Go’

Nid oes gan G.A. ran yn y dewis rhwng yr hen Gorbyn a Now Bach Go’, a go brin fod gan neb ohonoch chwithau ddarllenwyr.   Ond diddorol cymharu dwy olwg ar Now Bach: (1)    Blog Vaughan Roderick, 14 Gorffennaf. (2)    Munguin’s Republic, 31 Awst. Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y Gorwel

Er mwyn sicrhau dyfodol ymbelydrol i Fôn, mae’n bwysig iawn cwrdd â dymuniadau Horizon ym mhob peth.  Felly mewn gwrogaeth i’r cwmni hwn, a rhag bod yn rhy GYFYNGOL, dyma gyflwyno iddo y cyfieithiad newydd hwn o englyn adnabyddus. This is a translation of a little-known Welsh peasant poem, the work of an obscure Welsh […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Byd o’i go’

Tri pheth heddiw : 1.   Y posibilrwydd uchel y bydd yr Americaniaid yn ethol clown gwallgo. 2.    Plismyn Ffrainc yn arestio pobl am wisgo bwrcini, y wisg ymdrochi Foslemaidd. 3.     Neges ar wefan newydd Llyfrgell Prifysgol Bangor pan fethir â dod o hyd i’r llyfr : Dim yn mendio beth rych eisiau. trio yn o […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dwy hen bregeth

A lled-ddyfynnu’r awdur Americanaidd, “mae adroddiadau o farwolaeth yr hen G.A. wedi eu gorliwio”.  Galwadau eraill … Tipyn o gorddi ers deuddydd yn dilyn cyhoeddi canlyniadau Lefel A. Dwy stori ar GOLWG 360:  (a) fod canlyniadau Cymru’n wael, a (b) fod llai yn astudio’r Gymraeg.  Sgrifennais yn 2013 ar yr union bynciau hyn.  Dyma’r ddwy […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Daeth dydd Llun

Fe ddaeth y dydd Llun, ac fe aeth.  Cafwyd y ddadl a’r bleidlais. Gofynnwyd y cwestiwn i’r Santes Theresa: ‘wnei di bwyso’r botwm i ladd can mil ag un ergyd?’  Ateb:  ‘gwnaf’.  Bonllef o gymeradwyaeth, y Prydeinwyr yn arogli gwaed unwaith eto. Ac ar y diwedd, mwyafrif mawr i’r Toris Gleision a’r Toris Cochion gyda’i […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Gwyliwch ddydd Llun

Ie, dyddiau diddorol.  Dyma’r blaid Dorïaidd unwaith eto wedi ei hel ei hun at ei gilydd yn ei ffordd ryfeddol, arferol. Ymlaen â’r pantomeim, a Boris wedi cael torri ei wallt. Llafur, stori go wahanol. Fel rwyf wedi awgrymu o’r blaen, dyma gyfyng-gyngor clasurol, sef anallu traddodiadol Llafur i ddygymod ag egwyddor.  Yn aml mewn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Faint o fet … ?

Ni ellir rhagweld y dyfodol, ac ni ddylid coelio neb sy’n honni ei ragweld.  Ond heddiw, fel rhyw ymarfer yn unig, BETH PETAWN i’n proffwydo fel hyn?  (Dyfynodau trwm.) “1.  Theresa May yn rhif 10. Ni fydd raid iddi gynnal etholiad cyffredinol.  Oddi ar y 1950au aeth chwech drwy’r drws hwnnw ar ganol tymor seneddol […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Wedi wythnos

Flynyddoedd yn ôl – ac rwy’n dychryn pa faint! – mi wnes ysgrif adolygiadol ar nifer o eitemau’n ymwneud â Chymru ac Ewrop, a rhoddais arni’r teitl ‘Myfyrdodau Ewrosgeptig’.  Gellir ei gweld yn fy hen lyfr Agoriad yr Oes (Y Lolfa, 2001); efallai bod rhywbeth o werth ynddi o hyd, er bod ynddi elfennau o’r […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Brecwast Brexit

Dyna ni wedi brecwesta yn sŵn y Brexit.  Cinio bach ysgafn heddiw er mwyn treulio popeth sydd wedi digwydd. “Rydym yn ddwy genedl,” meddai rhai o’r sylwebyddion yn yr oriau mân, gan olygu Lloegr a’r Alban.  Trueni na bai Edward I wedi cydnabod hyn wyth ganrif yn ôl; ond dyna ni, cyfle i’r Alban eto.  […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Wedi’r frwydr

Cwffio mawr yn Ffrainc. Gobeithio bydd Cymru’n cadw’n glir.  Fel y dylasai wneud yn 1914. Golygfeydd heb fod yn hardd mae’n rhaid dweud.  Ond can mil gwaith hyllach, golygfeydd y Somme gan mlynedd i eleni. Yr un fu cychwyniad y ddwy helynt. Hogiau ifainc isio ffeit. A llywodraethau’n rhy wan i’w hatal. Gweler Hen Lyfr […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dal i bendroni

Dal i geisio penderfynu.   Ai gyda (a) ffans Lloegr?  ynteu (b) ieuenctid Cymru ?  GOLWG yn adrodd, ar ôl cyfarfod o ugain ar faes Eisteddfod yr Urdd, fod mwyafrif o ieuenctid Cymru o blaid aros i mewn. Meddwl am rai o’r ystyriaethau hanesyddol, cyfansoddiadaol a chrefyddol. Mae crefydd yn bwysig. Bydd hyn yn newydd i […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Rhwng Boris a Kinnock

Allan gyda Boris? I mewn gyda Kinnock ? Heddiw mae’r hen G.A. am rannu â’r ddau ddwsin ohonoch rai o’i feddyliau rhanedig ac ansicr ar fater y refferendwm. Peidiwch â dweud wrth y lleill ! ‘Dwyn undeb politicaidd ac economaidd i Ewrop yw un o anghenion cyntaf ein canrif ni,’ ysgrifennodd Saunders Lewis yn 1927.  […] Parhau i ddarllen