Archives: Golwg360

Golwg360: Trebannws: “Roedd pawb yn chwarae o fore gwyn tan nos”

Y cyn-gricedwr a Chymro Cymraeg, Greg Thomas yn trafod plentyndod yng Nghwm Tawe Parhau i ddarllen

Golwg360: Balchder a siom ar ddiwedd ymgyrch Cymru

Ar ôl i’r llwch setlo ar ymgyrch arall ar gyfer Cwpan y Byd, Tommie Collins sy’n bwrw golwg dros y gemau Parhau i ddarllen

Golwg360: Cyflwr Cymru – dylanwad datganoli?

Iwan England sydd wedi bod ar daith gyda’r cyflwynydd Huw Edwards i gasglu barn a thrafod profiadau pobol Cymru Parhau i ddarllen

Golwg360: Gŵyl Gofiadwy Hedd Wyn

Robin Gwyndaf sy’n edrych nol ar ŵyl Hedd Wyn a gynhaliwyd ym Mhenbedw… Parhau i ddarllen

Golwg360: Y ffenest drosglwyddo: y da, y drwg… a’r gwyrthiol!

Alun Rhys Chivers sy’n trafod y mynd a’r dod lawr yn y Liberty… Ry’n ni i gyd, ar ryw adeg mae’n siŵr, wedi chwarae’r gêm gyfrifiadurol Championship Manager – neu Football Manager, bellach – gan ail-greu’r tymor pêl-droed o gysur… Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Gylfi Sigurdsson – y gwir yn erbyn y byd?

Sut aeth Gylfi Sigurdsson o ddweud ei fod am aros ar y Liberty i’r trosglwyddiad mwyaf yn hanes Abertawe? Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Gall ‘ARFOR’ roi bywyd newydd i’r Gorllewin Cymraeg

Aled G Job sy’n gweld posibiliadau mewn un awdurdod ar gyfer y pedair sir Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Yr Elyrch ond yn edrych i fyny tymor hyn

Tommie Collins sy’n pwyso a mesur gobeithion tîm pêl-droed Abertawe Parhau i ddarllen

Golwg360: Eddie Ladd yn arwain y chwyldro

Cafodd Non Tudur ei syfrdanu mewn disgo hanesyddol yng Nghastell Caernarfon… Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: ‘Gwynedd Gydymffurfiol’ yn dweud cyfrolau amdanom ni

Aled Gwyn Job sy’n gofyn, ai gweinyddwyr ac nid gwleidyddion sy’n rhedeg cynghorau bellach? Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: “Dydi Gwynedd ddim yn bwriadu codi 8,000 o dai”

Dafydd Meurig, sy’n dal portffolio Cynllunio ar Gyngor Gwynedd, sy’n amddiffyn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd â Môn… Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Dewis tyngedfennol i gynghorwyr Gwynedd

Anghydfod y gellid bod wedi ei osgoi Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Cecru Conwy yn codi cwestiynau

Mae stori Gareth Jones yn dweud cyfrolau am wleidyddiaeth Cymru, meddai Aled G Job Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Trafod Brexit – cyngor gan Winston Roddick

Cyn-Gwnsler Cyffredinol Cymru sy’n ystyried y materion pwysicaf i David Davis a’i griw Parhau i ddarllen

Golwg360: Llanast! – effaith yr etholiad

Mae pob plaid – a ninnau – yn wynebu cwestiynau anodd, ar ôl smonach anferthol Theresa May. Dadansoddiad Dylan Iorwerth o’r canlyniadau …. Parhau i ddarllen

Golwg360: Blog Byw Etholiad Cyffredinol 2017

8.59pm Pa rai yw’r seddi i’w gwylio yng Nghymru? Dyma fy rhai i: Ynys Môn – Llafur i Blaid Cymru/Ceidwadol Rhondda – Llafur i Blaid Cymru Ceredigion – Democratiaid Rhyddfrydol i Blaid Cymru Wrecsam – Llafur i Ceidwadol Pen y… Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Etholiad wyneb i waered yw’r etholiad rhyfedd hwn

Mae pethau wedi newid cymaint i Theresa May, meddai Aled G Job… Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Osgoi y gwir am oblygiadau Brexit

Huw Prys Jones yn dadlau bod pwnc pwysicaf yr etholiad yn cael ei anwybyddu Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Mae’n rhaid siarad yn onest am Islamiaeth

Mae yna le i ddicter cyfiawn yng nghanol yr ystrydebau gwag, meddai Aled Gwyn Job Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Cannes yn cyfareddu

Dylan Edwards sydd yng Ngŵyl Ffilmiau Cannes ar ran golwg360 Parhau i ddarllen

Golwg360: Hir oes i ysgafnder ar sgriniau Cannes

Dylan Edwards sydd yng Ngŵyl Ffilmiau Cannes ar ran Golwg360 Parhau i ddarllen

Golwg360: FIDEO – Cofio Rhodri Morgan – “cymwynaswr mawr gwleidyddiaeth Cymru”

Bydd un o Aelodau mwyaf newydd y Cynulliad yn cofio’r cyn Brif Weinidog, Rhodri Morgan, fel un o “fel un o gymwynaswyr mawr gwleidyddiaeth y genedl ac un o benseiri y Cynulliad”. “Roedd e’n wleidydd unigryw iawn, cyfuno bod yn… Parhau i ddarllen

Golwg360: FIDEO: Y Democratiaid Rhyddfrydol yn barod i herio

Yr wythnos hon, fe heriodd arweinwyr pleidiau’r Cynulliad ei gilydd ar fater yr etholiad cyffredinol, a Leanne Wood yn gofyn i Carwyn Jones pam nad oedd yn fodlon ynganu enw Jeremy Corbyn yn lansiad ymgyrch Llafur Cymru ddechrau’r wythnos –… Parhau i ddarllen

Golwg360: FIDEO: Golwg ar yr etholiadau lleol ac edrych ymlaen at yr etholiad cyffredinol

Pwy ddaeth allan ohoni orau a gwaethaf o’r etholiadau lleol yr wythnos ddiwethaf? A beth mae’r canlyniadau’n eu golygu ar gyfer yr etholiad cyffredinol fis nesaf? Dyma gasgliad golwg360: Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Dau Brif Weinidog hapus … un –ish ac un yn bendant

Dylan Iorwerth yn edrych ar ganlyniadau’r etholiadau lleol hyd yn hyn Parhau i ddarllen

Golwg360: Etholiad Ffrainc: y ‘Lle Bynnag’ yn erbyn y ‘Lle Hwn’

Mae Ffrainc – ac Ewrop gyfan – ar groesffordd, meddai Aled G Job Parhau i ddarllen

Golwg360: FIDEO: ‘Golwg ar y Bae’ ar yr etholiad

Golwg yn ôl ar yr wythnos lawn gyntaf o ymgyrchu am seddi yn San Steffan Parhau i ddarllen

Golwg360: Diwedd y gân yw’r geiniog

Alun Rhys Chivers sy’n bwrw golwg ar berfformiad Morgannwg hyd yn hyn… Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Mae’r llanw mawr glas yn bygwth dyfodol ein cenedl

Aled Gwyn Job sy’n dadlau pam y dylai Leanne Wood fod wedi mentro, a sefyll i fod yn Aelod Seneddol y Rhondda Parhau i ddarllen

Golwg360: Rhaid i’r Blaid gipio Môn

Y darlithydd newyddiaduraeth Ifan Morgan Jones sy’n dyfalu beth fydd ffawd Plaid Cymru yn yr etholiad ar 8 Mehefin… Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Leanne – be’ yn y byd mae hi’n wneud?

Dylan Iorwerth sy’n codi cwestiynau am dactegau etholiad arweinydd Plaid Cymru Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: “The Great British Delusion-off” – ar eich sgrin cyn hir!

Aled Gwyn Job sy’n trafod Ceidwadaeth – oddi mewn ac ar ei ffordd allan o Ewrop Parhau i ddarllen

Golwg360: Pedwar Cymro i’w gwylio yn 2017

Alun Chivers yn gobeithio am dro ar fyd ym Morgannwg gyda dyfodiad y genhedlaeth nesaf o gricedwyr ifainc o Gymru Parhau i ddarllen

Golwg360: Argyfwng newyn – beth all Cymru’i wneud

Richard Powell, Cyfarwyddwr Diogelu Plant Byd-eang yr elusen Achub y Plant yn egluro sut y gall Cymru ymateb i argyfwng newyn Dwyrain Affrica, lle mae 16 miliwn o bobol ac 800,000 o blant dan 5 oed mewn peryg mawr. Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Maen nhw’n dechrau dawnsio ar y dibyn

Aled Gwyn Job sy’n ymateb i’r gemau pwer rhwng San Steffan a Holyrood yr wythnos hon Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Dim cyfundrefn gyfreithiol annibynnol i Gymru – ar hyn o bryd

“Cadw’r trefniadau presennol” yw’r dewis ar hyn o bryd, meddai Enid Rowlands, Cadeirydd y corff rheoleiddio cyfreithwyr Parhau i ddarllen

Golwg360: Gwasanaethau cyfreithiol i bawb, nid i’r lleiafrif

Enid Rowlands, Cadeirydd yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithiol, yn son am ei gwaith a galw am gyfleoedd mwy cyfartal Parhau i ddarllen

Golwg360: FIDEO: Golwg ar y Bae

Golwg ar y Bae – cyfres fideo wythnosol gan golwg360 yn crynhoi digwyddiadau’r Senedd. Yn rhifyn diweddaraf Golwg ar y Bae, byddwn ni’n edrych ar gwestiynau’r Prif Weinidog yr wythnos hon – “no score draw” oedd hi yn ôl y… Parhau i ddarllen

Golwg360: “Does ond un Makélélé” meddai Paul Clement

Hen wynebau yn dychwelyd i Chelsea gydag Abertawe yfory Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG FIDEO: ‘Top ten’ William Williams Pantycelyn

Delyth Morgans Phillips sy’n trafod emynau gorau y Pêr Ganiedydd Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Tair o Fachynlleth yn gwirioni ar ddiwylliant Gwlad y Basg

Edrych yn ôl ar Wythnos Euskara Cymru ym Machynlleth ddechrau Ionawr Parhau i ddarllen

Golwg360: Griffith John: Abertawe a Wuhan yn cofio pregethwr a chenhadwr

Bydd cysylltiadau consylaidd rhwng Cymru a China’n helpu i gadw’r cof am arwr tawel yn fyw Parhau i ddarllen

Golwg360: FIDEO: “Pam na fydda’ i’n cefnogi Warren Gatland a’i griw ddim mwy”

Mae Craig ab Iago yn flin efo “obsesiwn” y crysau cochion efo’r Llewod Parhau i ddarllen

Golwg360: Helo Nostalgia – Lowri Evans yn agor gigs misol Tyrfe Tawe 2017

Y canwr-cyfansoddwr o Drefdraeth yn Sir Benfro agorodd flwyddyn arall o gigs misol yn Nhŷ Tawe, Abertawe nos Wener ddiwethaf Parhau i ddarllen

Golwg360: Annog mwy o feicio yng Nghaerdydd

Cyngor yn ystyried cynllun i ddatblygu rhwydwaith o lwybrau Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Pwy sy’n mynd i lle yn Uwch Gynghrair Cymru

Tommie Collins sy’n cadw llygad ar yr holl fynd a dod yn ystod y ffenest drosglwyddo Parhau i ddarllen

Golwg360: 12 Uchaf: Misoedd Gorau’r Flwyddyn

Ifan Morgan Jones sy’n holi pa fisoedd yw’r goreuon, a phryd i swatio yn y gwely gyda’r dwfe dros eich pen… Parhau i ddarllen

Golwg360: 10 Uchaf Caneuon 2016

Uwch-olygydd Y Selar, Owain Schiavone, sy’n dewis ei rhestr 10 uchaf caneuon cyfoes Cymraeg blynyddol Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Canlyniadau – nid iaith – fydd yn achub yr Elyrch

Alun Chivers sy’n gofyn a ydi hi’n deg beirniadu rheolwr Abertawe, Bob Bradley am ddefnyddio termau Americanaidd wrth siarad â’r wasg Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Annibyniaeth yw’r unig ffordd o newid Cymru

Mae’n rhaid i Gymru ddilyn esiampl Ciwba, Costa Rica a’r gwledydd Nordig, meddai Joe Chucas Parhau i ddarllen