Archives: Golwg360

Golwg360: Diwedd y gân yw’r geiniog

Alun Rhys Chivers sy’n bwrw golwg ar berfformiad Morgannwg hyd yn hyn… Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Mae’r llanw mawr glas yn bygwth dyfodol ein cenedl

Aled Gwyn Job sy’n dadlau pam y dylai Leanne Wood fod wedi mentro, a sefyll i fod yn Aelod Seneddol y Rhondda Parhau i ddarllen

Golwg360: Rhaid i’r Blaid gipio Môn

Y darlithydd newyddiaduraeth Ifan Morgan Jones sy’n dyfalu beth fydd ffawd Plaid Cymru yn yr etholiad ar 8 Mehefin… Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Leanne – be’ yn y byd mae hi’n wneud?

Dylan Iorwerth sy’n codi cwestiynau am dactegau etholiad arweinydd Plaid Cymru Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: “The Great British Delusion-off” – ar eich sgrin cyn hir!

Aled Gwyn Job sy’n trafod Ceidwadaeth – oddi mewn ac ar ei ffordd allan o Ewrop Parhau i ddarllen

Golwg360: Pedwar Cymro i’w gwylio yn 2017

Alun Chivers yn gobeithio am dro ar fyd ym Morgannwg gyda dyfodiad y genhedlaeth nesaf o gricedwyr ifainc o Gymru Parhau i ddarllen

Golwg360: Argyfwng newyn – beth all Cymru’i wneud

Richard Powell, Cyfarwyddwr Diogelu Plant Byd-eang yr elusen Achub y Plant yn egluro sut y gall Cymru ymateb i argyfwng newyn Dwyrain Affrica, lle mae 16 miliwn o bobol ac 800,000 o blant dan 5 oed mewn peryg mawr. Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Maen nhw’n dechrau dawnsio ar y dibyn

Aled Gwyn Job sy’n ymateb i’r gemau pwer rhwng San Steffan a Holyrood yr wythnos hon Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Dim cyfundrefn gyfreithiol annibynnol i Gymru – ar hyn o bryd

“Cadw’r trefniadau presennol” yw’r dewis ar hyn o bryd, meddai Enid Rowlands, Cadeirydd y corff rheoleiddio cyfreithwyr Parhau i ddarllen

Golwg360: Gwasanaethau cyfreithiol i bawb, nid i’r lleiafrif

Enid Rowlands, Cadeirydd yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithiol, yn son am ei gwaith a galw am gyfleoedd mwy cyfartal Parhau i ddarllen

Golwg360: FIDEO: Golwg ar y Bae

Golwg ar y Bae – cyfres fideo wythnosol gan golwg360 yn crynhoi digwyddiadau’r Senedd. Yn rhifyn diweddaraf Golwg ar y Bae, byddwn ni’n edrych ar gwestiynau’r Prif Weinidog yr wythnos hon – “no score draw” oedd hi yn ôl y… Parhau i ddarllen

Golwg360: “Does ond un Makélélé” meddai Paul Clement

Hen wynebau yn dychwelyd i Chelsea gydag Abertawe yfory Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG FIDEO: ‘Top ten’ William Williams Pantycelyn

Delyth Morgans Phillips sy’n trafod emynau gorau y Pêr Ganiedydd Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Tair o Fachynlleth yn gwirioni ar ddiwylliant Gwlad y Basg

Edrych yn ôl ar Wythnos Euskara Cymru ym Machynlleth ddechrau Ionawr Parhau i ddarllen

Golwg360: Griffith John: Abertawe a Wuhan yn cofio pregethwr a chenhadwr

Bydd cysylltiadau consylaidd rhwng Cymru a China’n helpu i gadw’r cof am arwr tawel yn fyw Parhau i ddarllen

Golwg360: FIDEO: “Pam na fydda’ i’n cefnogi Warren Gatland a’i griw ddim mwy”

Mae Craig ab Iago yn flin efo “obsesiwn” y crysau cochion efo’r Llewod Parhau i ddarllen

Golwg360: Helo Nostalgia – Lowri Evans yn agor gigs misol Tyrfe Tawe 2017

Y canwr-cyfansoddwr o Drefdraeth yn Sir Benfro agorodd flwyddyn arall o gigs misol yn Nhŷ Tawe, Abertawe nos Wener ddiwethaf Parhau i ddarllen

Golwg360: Annog mwy o feicio yng Nghaerdydd

Cyngor yn ystyried cynllun i ddatblygu rhwydwaith o lwybrau Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Pwy sy’n mynd i lle yn Uwch Gynghrair Cymru

Tommie Collins sy’n cadw llygad ar yr holl fynd a dod yn ystod y ffenest drosglwyddo Parhau i ddarllen

Golwg360: 12 Uchaf: Misoedd Gorau’r Flwyddyn

Ifan Morgan Jones sy’n holi pa fisoedd yw’r goreuon, a phryd i swatio yn y gwely gyda’r dwfe dros eich pen… Parhau i ddarllen

Golwg360: 10 Uchaf Caneuon 2016

Uwch-olygydd Y Selar, Owain Schiavone, sy’n dewis ei rhestr 10 uchaf caneuon cyfoes Cymraeg blynyddol Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Canlyniadau – nid iaith – fydd yn achub yr Elyrch

Alun Chivers sy’n gofyn a ydi hi’n deg beirniadu rheolwr Abertawe, Bob Bradley am ddefnyddio termau Americanaidd wrth siarad â’r wasg Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Annibyniaeth yw’r unig ffordd o newid Cymru

Mae’n rhaid i Gymru ddilyn esiampl Ciwba, Costa Rica a’r gwledydd Nordig, meddai Joe Chucas Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Rhywbeth i’w bori yn y Ffair Aeaf

Mae Cennydd Owen Jones yn ffermwr ifanc o Bontsian yng Ngheredigion Parhau i ddarllen

Golwg360: ‘Negeseuon ffasgaidd Trump’

Mae Aled Thomas, Is-gadeirydd Cangen Plaid Cymru ym Mhenarth, wedi bod yn astudio areithiau gwleidyddol ac yn dweud bod ethol Donald Trump a Brexit yn “drychinebus”… Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Dw i wedi ymuno â chôr cerdd dant! (Rhan 4)

Daeth Gŵyl Cerdd Dant Llŷn ac Eifionydd 2016 i ben. Ac fe enillodd côr newydd Non Tudur Parhau i ddarllen

Golwg360: DADANSODDIAD: Trump oedd yr unig un wnaeth ddarogan yn gywir

Etholiad lle’r oedd etholwyr am roi cic i’r sefydliad oedd hwn, meddai Rhodri ab Owen Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Califfornia mewn dagrau, America mewn sioc

Mae colli yn brifo mwy i Clinton nag i Trump. Mae’n embaras mawr, meddai Sion Jones Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Dw i wedi ymuno â chôr cerdd dant! (Rhan 3)

Faint o gerdd dant ‘go iawn’ mae rhywun wedi’i ddysgu cyn yr Wyl? Parhau i ddarllen

Golwg360: Blog Byw Etholiad Arlywyddol UDA 2016

12.18pm Fe fydd Blog Byw Etholiad Arlywyddol UDA Golwg 360 yn dechrau arni o ddifri’ am 7.30pm heno, ychydig oriau cyn i’r blychau pleidleisio gau. Y darogan ar byd o bryd yw mai Hillary Clinton sydd yn fwyaf tebygol o ennill – ond bod gan Donald Trump… Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Iechyd yn poeni pobol Las Vegas, a Hillary

Sion Jones sydd yn Nevada ar ei daith yn dilyn ymgyrch arlywyddol America Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG FIDEO: Mae Hinterland yn symbol o’n diffyg hyder yn ein hiaith

Pam na fedrwn ni werthu Y Gwyll i weddill y byd, yn Gymraeg? Parhau i ddarllen

Golwg360: DADANSODDIAD: Pa mor agos yw ras y Tŷ Gwyn, mewn gwirionedd?

Rhodri ab Owen sy’n ystyried a fedr Trump ail-greu sioc y bleidlais Brexit Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Gynnau yn fater o bwys i etholwyr Efrog Newydd

Mae Sion Jones yn parhau ar ei daith yn dilyn etholiad arlywyddol yr Unol Daleithiau Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Dilyn etholiad America 2016… o Harvard

Sion Jones, ymgeisydd Llafur am sedd Arfon yn y Cynulliad eleni, sy’n yr Unol Daleithiau yn ystod yr wythnos cyn y bleidlais fawr Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Dw i wedi ymuno â chôr cerdd dant! (Rhan 2)

Mae’n rhaid cofio anadlu a phethau pwysig felly… Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Dw i wedi ymuno â chôr cerdd dant! (Rhan 1)

Non Tudur sy’n mentro i fyd y delyn a’r groesacen cyn yr Wyl Cerdd Dant Parhau i ddarllen

Golwg360: Cymru Annibynnol ym Mhrydain?

Slogan newydd i Blaid Cymru wedi Brexit? Parhau i ddarllen

Golwg360: A ddaeth hi’n bryd claddu’r Blaid Lafur?

Aled G Jôb sy’n trafod y rhagolygon i Lafur wedi ei chynhadledd stormus yr wythnos ddiwethaf Parhau i ddarllen

Golwg360: Guidolin yn haeddu mwy o amser

Gyda’r sïon am fwriad i ddiswyddo’r rheolwr yn dew, Alun Rhys Chivers sy’n cynghori Abertawe i ymbwyllo wrth … Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: A ddaw dyddiau’r daffodil yn ôl?

Ond tymor digon siomedig gafodd Clwb Criced Morgannwg yn 2016 Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Wythnos yn Abertawe Fydd

Pam nad ydi ymosodwyr newydd Abertawe wedi tanio eto? Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Banio’r burkini

Ar ôl dychwelyd o daith i Iran, mae Gwenllian Jones yn dadlau tros ryddid – crefydd neu beidio Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Peter Hain sy’n egluro pam ei fod yn cefnogi Owen Smith

Ychydig dros wythnos sydd i fynd cyn cyhoeddi enw arweinydd y blaid Llafur Parhau i ddarllen

Golwg360: Yr ‘Italian Job’: Darganfod aur neu’r drysau ar fin ffrwydro?

Alun Rhys Chivers yn edrych ymlaen at yr her fawr sy’n wynebu Abertawe wrth iddyn nhw herio cewri Chelsea ddydd Sul… Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Corbyn ‘fel seren bop’

Meic Birtwistle sy’n sôn am apêl “anhygoel” Jeremy Corbyn… Parhau i ddarllen

Golwg360: Cip ar y Cymry – cau’r ffenestr drosglwyddo

Wrth i’r ffenestr drosglwyddiadau gau’n glep nes mis Ionawr, mae Owain Schiavone’n bwrw golwg dros y symudiadau Cymreig o ddiddordeb. Parhau i ddarllen

Golwg360: Hen bryd i Guidolin brofi ei hun

Tymor llawn cyntaf yr Eidalwr wrth y llyw yn Abertawe Parhau i ddarllen

Golwg360: Cofio 1966: Ble’r oeddech chi?

Atgofion un o fawrion Clwb Criced Morgannwg o ddiwrnod arbennig yn ei yrfa Parhau i ddarllen

Golwg360: Atgyfodi’r gorffennol er lles cenedlaethau’r dyfodol

Amgueddfa newydd wedi’i hagor gan Glwb Criced Casnewydd Parhau i ddarllen