Archives: Golwg360

Blog – Golwg360: 🗣 Potel ddŵr Sam Warburton: arf dirgel pennaf Cymru?

Lleu Bleddyn sy’n pwyso a mesur cyfraniad Sam Warburton i dim Cymru Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Tair rheol anhrefn … tri argyfwng Boris

Dylan Iorwerth sy’n ystyried oblygiadau trafferthion y tri diwrnod a’r tair blynedd ddiwetha’… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🔊 “Cyhoeddi gwaddol” y diweddar brifardd, Gwynfor ab Ifor

Bu farw’r bardd o Sling, Dyffryn Ogwen, yn 61 oed ym mis Hydref 2015 Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Dau ‘frawychwr’ ISIS yn mynd â’u her i’r Goruchaf Lys

Y ddau heb gael sicrwydd gan Sajid Javid na fydden nhw’n cael dedfryd o oes yn yr Unol Daleithiau Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Yr esgob a Meic Stevens

Dylan Iorwerth yn rhoi barn ar storm sylwadau’r canwr Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Bargen yn nes, ateb yr un mor bell

Dylan Iorwerth yn ystyried ble’r ydyn ni bellach efo Brexit Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Guto Bebb, Brexit a Phlaid Cymru

Huw Prys Jones yn trafod arwyddocâd galwadau Guto Bebb ac eraill ar refferendwm arall ar Brexit … Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Cofio’r clocsiwr Owen Huw Roberts (1931-2018)

John Idris Jones, cadeirydd Cymdeithas Ddawns Werin Cymru, sy’n rhoi teyrnged i’r clocsiwr Owen Huw Roberts… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Maesu ffug – be’ nesa’ i’r byd criced?

Alun Rhys Chivers sy’n bwrw golwg ar ddeddfau newydd y gêm Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Os am herio twyll, rhaid herio Brexit hefyd

Mae pwyllgor blaenllaw o Aelodau Seneddol yn galw am weithredu llym yn erbyn ‘gau newyddion’ ac am reolaeth dynnach ar wario mewn etholiadau. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Pen-blwydd hapus, Cyw bach

Non Gwenhwyfar Tudur sy’n rhyfeddu – ac yn rhannu – rhai o gyfrinachau seren S4C Mae eisie cwtsh ar Cyw. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Sut y mae gwella ‘Dyn Sâl’ y Deyrnas Gyfunol?

Simon Thomas sy’n dadlau achos tros basio Bil Awyr Lân Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? I Belle ac Emmeline

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn egluro pam ei bod yn gorymdeithio ar strydoedd Caerdydd ddydd Sul Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Dathlu cydraddoldeb ac amrywiaeth y Brydain fyd-eang

Torfeydd yn cyd-lawenhau gyda Dug a Duges Sussex
Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Rhaid manteisio ar rwygiadau’r Sefydliad

Mae trafferthion y llywodraeth yn golygu nad oes gan wrthwynebwyr Brexit unrhyw esgus dros beidio manteisio i’r eithaf ar eu rhwygiadau, yn ôl Huw Prys Jones Daw her Dafydd Wigley heddiw i Aelodau Seneddol ddangos rhywfaint o asgwrn cefn ar Ewrop ar ad… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Rhaid manteisio ar rwygiadau’r Sefydliad

Mae trafferthion y llywodraeth yn golygu nad oes gan wrthwynebwyr Brexit unrhyw esgus dros beidio manteisio i’r eithaf ar eu rhwygiadau, yn ôl Huw Prys Jones Daw her Dafydd Wigley heddiw i Aelodau Seneddol ddangos rhywfaint o asgwrn cefn ar Ewrop ar ad… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Pont Hafren – beth sydd mewn enw?

Cadeirydd Yes Cymru Colorado, Huw Webber sy’n ymateb i’r ffrae tros Bont Tywysog Cymru Parhau i ddarllen

: 🗣 Pont Hafren – beth sydd mewn enw?

Cadeirydd Yes Cymru Colorado, Huw Webber sy’n ymateb i’r ffrae tros Bont Tywysog Cymru Parhau i ddarllen

: 🗣 Criced – gêm onest, neu gam yn nes at yr ergyd farwol?

Alun Rhys Chivers sy’n ystyried effaith y sgandal ymyrryd â’r bêl – yn Awstralia ac i’r gêm ehangach Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Criced – gêm onest, neu gam yn nes at yr ergyd farwol?

Alun Rhys Chivers sy’n ystyried effaith y sgandal ymyrryd â’r bêl – yn Awstralia ac i’r gêm ehangach Parhau i ddarllen

: 🗣 Plaid Cymru: mae angen mwy o drafod agored

Rhai o argraffiadau Huw Prys Jones o’r gynhadledd wanwyn yn Llangollen Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Plaid Cymru: mae angen mwy o drafod agored

Rhai o argraffiadau Huw Prys Jones o’r gynhadledd wanwyn yn Llangollen Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Canlyniad refferendwm yw unig ddadl cefnogwyr Brexit bellach

Gydag un adroddiad ar ôl y llall yn dangos ffolineb Brexit, mae’n hen bryd i’r gwrthwynebwyr ddechrau ymwroli a tharo’n ôl o ddifrif, yn ôl Huw Prys Jones Prin fod diwrnod yn mynd heibio na ddaw’r anawsterau sy’n codi yn sgil Brexit a’i ddrwg-effeithia… Parhau i ddarllen

: 🗣 Canlyniad refferendwm yw unig ddadl cefnogwyr Brexit

Gydag un adroddiad ar ôl y llall yn dangos ffolineb Brexit, mae’n hen bryd i’r gwrthwynebwyr ddechrau ymwroli a tharo’n ôl o ddifrif, yn ôl Huw Prys Jones Prin fod diwrnod yn mynd heibio na ddaw’r anawsterau sy’n codi yn sgil Brexit a’i ddrwg-effeithia… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? ‘Dadleuon creulon ac anghyfrifol’ Aled Gwyn Job

Mae Nia Edwards-Behi wedi cael llond bol ar ddadleuon Aled Job, Germaine Greer a Liam Neeson… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Ydi Ffeministiaeth yn prysur droi’n Ffeministiaith?

Mae Ffeministiaeth wedi symud i gyfeiriad newydd a phur ofidus, yn ol Aled Gwyn Job Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Ryan Giggs – stỳnt gyhoeddusrwydd fawr Cymdeithas Bêl-droed Cymru?

Alun Rhys Chivers sy’n dadansoddi’r cyhoeddiad heddiw mai Ryan Giggs fydd rheolwr tîm pêl-droed Cymru…

Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Angen trafodaeth lawn ac agored ar Wylfa Newydd

Dadleuon gwrthwynebwyr atomfa newydd yn cael eu mygu
Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? 10 Uchaf Caneuon 2017

Owain Schiavone, sy’n dewis ei ddeg cân orau o’r flwyddyn a fu Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? BLOG: “Rhowch i mi’r hen ffordd Abertawe-aidd o chwarae”

Ai Carlos Carvalhal yw’r dyn all achub yr Elyrch? Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Beth sy’n diffinio clwb mawr?

Agwedd rhai at yr Uwchgynghrair yn siomi, meddai Tommie Collins

Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? BLOG: Cenedlaetholdeb Seisnig ar ei ynfytaf

Huw Prys Jones yn trafod y pwysigrwydd rhyfedd mae rhai Saeson yn ei roi ar rywbeth mor bitw â lliw eu pasport … Anodd meddwl am fath mwy truenus o genedlaetholdeb na’r cyffro y mae rhai Aelodau Seneddol Torïaidd yn ei deimlo wrth glywed y bydd e… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Ddylai ‘neb’ ddefnyddio ‘hwb’

Blog bach amser cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Cywilydd Cymru. Pa genedl arall?

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Coleman wedi mynd – pwy fydd yn ei olynu?

Dau enw yn hollti barn y cefnogwyr, sef Ryan Giggs a Tony Pulis. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Trasiedi ac adwaith – plaid a gwlad ar brawf ?

Aled Gwyn Job sy’n edrych nôl ar farwolaeth yr Aelod Cynulliad Carl Sargeant… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Dyw cwest ddim yn rheswm tros osgoi ymchwiliad

Dylan Iorwerth yn dadlau y bydd ymchwiliad prydlon yn well i bawb Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Carl Sargeant – y cyfarfod cynta’

Dylan Iorwerth yn ystyried cyfarfod Plaid Lafur y Cynulliad gyda’r Prif Weinidog Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Trethi – y sgandal anferth

Blog bach ar ôl cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Newyddion i sobreiddio pawb

Mwy o angen nag erioed am drefn glir, meddai Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? ASau – does yna ddim esgus

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Dameg y gath ar goll

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Y Brexit Cyntaf a William Salesbury – Ffydd Mewn Iaith

Aled Gwyn Job sy’n bwrw golwg ar weledigaeth a phenderfyniad William Salesbury o Lansannan… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Fel darllen am ormes Franco

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? ASau, rhyw a dechrau newydd

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Golwg360: Arglwyddi – wedi cael llond bol

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Arglwyddi – wedi cael llond bol

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Leanne – oherwydd y peryg, mae hi’n saff

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Golwg360: Leanne – oherwydd y peryg, mae hi’n saff

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Golwg360: Mae’r amser bron â dod …

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen