Archives: Golwg360

Blog – Golwg360: 🗣 Ddylai ‘neb’ ddefnyddio ‘hwb’

Blog bach amser cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Cywilydd Cymru. Pa genedl arall?

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Coleman wedi mynd – pwy fydd yn ei olynu?

Dau enw yn hollti barn y cefnogwyr, sef Ryan Giggs a Tony Pulis. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Trasiedi ac adwaith – plaid a gwlad ar brawf ?

Aled Gwyn Job sy’n edrych nôl ar farwolaeth yr Aelod Cynulliad Carl Sargeant… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Dyw cwest ddim yn rheswm tros osgoi ymchwiliad

Dylan Iorwerth yn dadlau y bydd ymchwiliad prydlon yn well i bawb Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Carl Sargeant – y cyfarfod cynta’

Dylan Iorwerth yn ystyried cyfarfod Plaid Lafur y Cynulliad gyda’r Prif Weinidog Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Trethi – y sgandal anferth

Blog bach ar ôl cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Newyddion i sobreiddio pawb

Mwy o angen nag erioed am drefn glir, meddai Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 ASau – does yna ddim esgus

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Dameg y gath ar goll

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Y Brexit Cyntaf a William Salesbury – Ffydd Mewn Iaith

Aled Gwyn Job sy’n bwrw golwg ar weledigaeth a phenderfyniad William Salesbury o Lansannan… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Fel darllen am ormes Franco

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 ASau, rhyw a dechrau newydd

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Arglwyddi – wedi cael llond bol

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Golwg360: Arglwyddi – wedi cael llond bol

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Golwg360: Leanne – oherwydd y peryg, mae hi’n saff

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Leanne – oherwydd y peryg, mae hi’n saff

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Golwg360: Mae’r amser bron â dod …

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Mae’r amser bron â dod …

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Golwg360: Prifwyl deithiol mewn enw yn unig?

Mae’r Eisteddfod wedi cyhoeddi y bydd yn cael ei chynnal yn Sir Conwy yn 2019, ond yn lle’n union? Mae’r ansicrwydd yn codi cwestiynau am ddyfodol yr holl syniad o Brifwyl deithiol, yn ôl Huw Prys Jones… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Prifwyl deithiol mewn enw yn unig?

Mae’r Eisteddfod wedi cyhoeddi y bydd yn cael ei chynnal yn Sir Conwy yn 2019, ond yn lle’n union? Mae’r ansicrwydd yn codi cwestiynau am ddyfodol yr holl syniad o Brifwyl deithiol, yn ôl Huw Prys Jones… Parhau i ddarllen

Golwg360: Swyddi – ond sut rai?

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Swyddi – ond sut rai?

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Nonsens yn Sbaen

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Golwg360: Nonsens yn Sbaen

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Golwg360: Trebannws: “Roedd pawb yn chwarae o fore gwyn tan nos”

Y cyn-gricedwr a Chymro Cymraeg, Greg Thomas yn trafod plentyndod yng Nghwm Tawe Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Trebannws: “Roedd pawb yn chwarae o fore gwyn tan nos”

Y cyn-gricedwr a Chymro Cymraeg, Greg Thomas yn trafod plentyndod yng Nghwm Tawe Parhau i ddarllen

Golwg360: Balchder a siom ar ddiwedd ymgyrch Cymru

Ar ôl i’r llwch setlo ar ymgyrch arall ar gyfer Cwpan y Byd, Tommie Collins sy’n bwrw golwg dros y gemau Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Balchder a siom ar ddiwedd ymgyrch Cymru

Ar ôl i’r llwch setlo ar ymgyrch arall ar gyfer Cwpan y Byd, Tommie Collins sy’n bwrw golwg dros y gemau Parhau i ddarllen

Golwg360: Cyflwr Cymru – dylanwad datganoli?

Iwan England sydd wedi bod ar daith gyda’r cyflwynydd Huw Edwards i gasglu barn a thrafod profiadau pobol Cymru Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Cyflwr Cymru – dylanwad datganoli?

Iwan England sydd wedi bod ar daith gyda’r cyflwynydd Huw Edwards i gasglu barn a thrafod profiadau pobol Cymru Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Gŵyl gofiadwy Hedd Wyn

Robin Gwyndaf sy’n edrych nol ar ŵyl Hedd Wyn a gynhaliwyd ym Mhenbedw… Parhau i ddarllen

Golwg360: Gŵyl Gofiadwy Hedd Wyn

Robin Gwyndaf sy’n edrych nol ar ŵyl Hedd Wyn a gynhaliwyd ym Mhenbedw… Parhau i ddarllen

Golwg360: Y ffenest drosglwyddo: y da, y drwg… a’r gwyrthiol!

Alun Rhys Chivers sy’n trafod y mynd a’r dod lawr yn y Liberty… Ry’n ni i gyd, ar ryw adeg mae’n siŵr, wedi chwarae’r gêm gyfrifiadurol Championship Manager – neu Football Manager, bellach – gan ail-greu’r tymor pêl-droed o gysur… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Trosglwyddiadau: y da, y drwg a’r gwyrthiol!

Alun Rhys Chivers sy’n trafod y mynd a’r dod lawr yn y Liberty… Ry’n ni i gyd, ar ryw adeg mae’n siŵr, wedi chwarae’r gêm gyfrifiadurol Championship Manager – neu Football Manager, bellach – gan ail-greu’r tymor pêl-droed o gysur ein stafell wely. Wrth ddod i’r darn yn y gêm … Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Gylfi Sigurdsson – y gwir yn erbyn y byd?

Sut aeth Gylfi Sigurdsson o ddweud ei fod am aros ar y Liberty i’r trosglwyddiad mwyaf yn hanes Abertawe? Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 BLOG: Gylfi Sigurdsson – y gwir yn erbyn y byd?

Sut aeth Gylfi Sigurdsson o ddweud ei fod am aros ar y Liberty i’r trosglwyddiad mwyaf yn hanes Abertawe? Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 BLOG: Gall ‘ARFOR’ roi bywyd newydd i’r Gorllewin

Aled G Job sy’n gweld posibiliadau mewn un awdurdod ar gyfer y pedair sir Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Gall ‘ARFOR’ roi bywyd newydd i’r Gorllewin Cymraeg

Aled G Job sy’n gweld posibiliadau mewn un awdurdod ar gyfer y pedair sir Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 BLOG: Yr Elyrch ond yn edrych i fyny y tymor hwn

Tommie Collins sy’n pwyso a mesur gobeithion tîm pêl-droed Abertawe Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Yr Elyrch ond yn edrych i fyny tymor hyn

Tommie Collins sy’n pwyso a mesur gobeithion tîm pêl-droed Abertawe Parhau i ddarllen

Golwg360: Eddie Ladd yn arwain y chwyldro

Cafodd Non Tudur ei syfrdanu mewn disgo hanesyddol yng Nghastell Caernarfon… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Eddie Ladd yn arwain y chwyldro

Cafodd Non Tudur ei syfrdanu mewn disgo hanesyddol yng Nghastell Caernarfon… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 BLOG: ‘Gwynedd Gydymffurfiol’ yn dweud cyfrolau amdanom ni

Aled Gwyn Job sy’n gofyn, ai gweinyddwyr ac nid gwleidyddion sy’n rhedeg cynghorau bellach? Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: ‘Gwynedd Gydymffurfiol’ yn dweud cyfrolau amdanom ni

Aled Gwyn Job sy’n gofyn, ai gweinyddwyr ac nid gwleidyddion sy’n rhedeg cynghorau bellach? Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: “Dydi Gwynedd ddim yn bwriadu codi 8,000 o dai”

Dafydd Meurig, sy’n dal portffolio Cynllunio ar Gyngor Gwynedd, sy’n amddiffyn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd â Môn… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 BLOG: “Dydi Gwynedd ddim yn bwriadu codi 8,000 o dai”

Dafydd Meurig, sy’n dal portffolio Cynllunio ar Gyngor Gwynedd, sy’n amddiffyn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd â Môn… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 BLOG: Dewis tyngedfennol i gynghorwyr Gwynedd

Anghydfod y gellid bod wedi ei osgoi
Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Dewis tyngedfennol i gynghorwyr Gwynedd

Anghydfod y gellid bod wedi ei osgoi Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Cecru Conwy yn codi cwestiynau

Mae stori Gareth Jones yn dweud cyfrolau am wleidyddiaeth Cymru, meddai Aled G Job Parhau i ddarllen