Canlyniadau Chwilio: plaid

Blog – Golwg360: ? Plaid Cymru: mae angen mwy o drafod agored

Rhai o argraffiadau Huw Prys Jones o’r gynhadledd wanwyn yn Llangollen Parhau i ddarllen

: 🗣 Plaid Cymru: mae angen mwy o drafod agored

Rhai o argraffiadau Huw Prys Jones o’r gynhadledd wanwyn yn Llangollen Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Trasiedi ac adwaith – plaid a gwlad ar brawf ?

Aled Gwyn Job sy’n edrych nôl ar farwolaeth yr Aelod Cynulliad Carl Sargeant… Parhau i ddarllen

Golwg360: Y cyntaf allan o’r bloc – ond ai Plaid fydd yn ennill y ras?

Iolo Cheung sydd yn holi Leanne Wood cyn yr etholiad ar 5 Mai Parhau i ddarllen

Golwg360: Dallineb Plaid Cymru

Mae cydweithio’n rhy agos â phleidiau chwith eraill ynysoedd Prydain yn niweidio’r blaid, yn ôl Morgan Owen Parhau i ddarllen

Golwg360: Problemau Plaid Cymru yng Ngheredigion

Ifan Morgan Jones sy’n dadansoddi pleidlais Plaid Cymru yn y sir… Parhau i ddarllen

Golwg360: Dadansoddi canlyniadau Plaid Cymru

Ifan Morgan Jones sy’n dweud y bydd modd i’r Blaid adeiladu ar neithiwr dros y flwyddyn nesaf… Parhau i ddarllen

Golwg360: A yw neges Plaid Cymru’n ddigon miniog?

Huw Prys Jones yn trafod rhagolygon y Blaid yn yr etholiad Parhau i ddarllen

Golwg360: PR, Plaid a Parker

Mae yna wersi i bawb o ganlyniad i’r ffraeo dros dudalen flaen y Cambrian News, yn ôl Ifan Morgan Jones… Parhau i ddarllen

Golwg360: A fydd Plaid Cymru yn cipio Ceredigion?

Ifan Morgan Jones sy’n holi a oes gan Mike Parker obaith o ddymchwel Mark Williams yn y sedd… Roedd hi’n ddiwrnod tawel a heulog yma yng Ngheredigion heddiw. Ond mae cyfnod tymhestlog ar y gorwel. Glaw a gwynt yr wythnos… Parhau i ddarllen

Golwg360: Pam bod Plaid Cymru yn hybu plaid arall?

Ifan Morgan Jones sy’n holi pam bod Plaid Cymru yn hybu’r Gwyrddion Parhau i ddarllen

Golwg360: Picl Plaid Cymru

Fe allai cynnwys y Blaid Werdd yn y dadleuon teledu fod yn ergyd i Blaid Cymru, yn ôl Aled Morgan Hughes Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Carl Sargeant – y cyfarfod cynta’

Dylan Iorwerth yn ystyried cyfarfod Plaid Lafur y Cynulliad gyda’r Prif Weinidog Parhau i ddarllen

Golwg360: Llanast! – effaith yr etholiad

Mae pob plaid – a ninnau – yn wynebu cwestiynau anodd, ar ôl smonach anferthol Theresa May. Dadansoddiad Dylan Iorwerth o’r canlyniadau …. Parhau i ddarllen

Golwg360: Rhaid i’r Blaid gipio Môn

Y darlithydd newyddiaduraeth Ifan Morgan Jones sy’n dyfalu beth fydd ffawd Plaid Cymru yn yr etholiad ar 8 Mehefin… Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Leanne – be’ yn y byd mae hi’n wneud?

Dylan Iorwerth sy’n codi cwestiynau am dactegau etholiad arweinydd Plaid Cymru Parhau i ddarllen

Golwg360: ‘Negeseuon ffasgaidd Trump’

Mae Aled Thomas, Is-gadeirydd Cangen Plaid Cymru ym Mhenarth, wedi bod yn astudio areithiau gwleidyddol ac yn dweud bod ethol Donald Trump a Brexit yn “drychinebus”… Parhau i ddarllen

Golwg360: Gwyliau cenedlaethol i wylio Cymru v Lloegr? Dim diolch

Ifan Morgan Jones sy’n dweud nad oes angen gwyliau i wylio Bale yn mynd drwy ei bethau. Mae Plaid Cymru wedi galw am ddiwrnod sifig o wyliau cenedlaethol er mwyn caniatáu i bawb yn y wlad gael gwylio gêm Cymru… Parhau i ddarllen

Golwg360: Corbyn: Cyfle i Blaid Cymru gipio’r tir canol?

Ifan Morgan Jones sy’n holi sut y dylai Plaid Cymru ymateb i ethol arweinydd newydd y Blaid Lafur… Roedd sôn yn y wasg dros y penwythnos bod llawfeddyg o’r Eidal yn awyddus i geisio cyflawni camp sydd erioed wedi ei… Parhau i ddarllen

Golwg360: “Nid bod ar y Chwith yw’r broblem…”

Dr Simon Brooks sy’n pwyso a mesur methiant Plaid Cymru i apelio at genedlaetholwyr ar bob rhan o’r sbectrwm gwleidyddol Parhau i ddarllen

Golwg360: ‘Wnaiff neb arall ymladd dros bobl Môn’

Methu dioddef pum mlynedd arall o doriadau, meddai ymgeisydd Plaid Cymru Parhau i ddarllen

Golwg360: Ynys Môn yn allweddol i ‘bwerdy’ Gogledd Cymru

Ymgeisydd Plaid Cymru yn mynnu mai gwella trafnidiaeth yw’r flaenoriaeth Parhau i ddarllen

Golwg360: Mike Parker a ‘Nazis’ Ceredigion

Ifan Morgan Jones sy’n holi pa effaith gaiff sylwadau ymgeisydd Plaid Cymru yn y sir ar ei obeithion yn yr Etholiad Cyffredinol… Parhau i ddarllen

Golwg360: Y dadleuon: Sut wnaeth Leanne Wood?

Ifan Morgan Jones sy’n ystyried pa effaith a gaiff dadl yr arweinwyr ar ITV ar obeithion Plaid Cymru yn yr Etholiad Cyffredinol fis nesaf… Parhau i ddarllen

Golwg360: Chwech rheswm pam nad yw’r Blaid yn gwneud cystal â’r SNP

Ifan Morgan Jones sy’n holi beth all atal llwyddiant etholiadol Plaid Cymru yn yr Etholiad Cyffredinol ym mis Mai… Parhau i ddarllen