Archives: Golwg360

Golwg360: Prifwyl deithiol mewn enw yn unig?

Mae’r Eisteddfod wedi cyhoeddi y bydd yn cael ei chynnal yn Sir Conwy yn 2019, ond yn lle’n union? Mae’r ansicrwydd yn codi cwestiynau am ddyfodol yr holl syniad o Brifwyl deithiol, yn ôl Huw Prys Jones… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Prifwyl deithiol mewn enw yn unig?

Mae’r Eisteddfod wedi cyhoeddi y bydd yn cael ei chynnal yn Sir Conwy yn 2019, ond yn lle’n union? Mae’r ansicrwydd yn codi cwestiynau am ddyfodol yr holl syniad o Brifwyl deithiol, yn ôl Huw Prys Jones… Parhau i ddarllen

Golwg360: Swyddi – ond sut rai?

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Swyddi – ond sut rai?

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Nonsens yn Sbaen

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Golwg360: Nonsens yn Sbaen

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Trebannws: “Roedd pawb yn chwarae o fore gwyn tan nos”

Y cyn-gricedwr a Chymro Cymraeg, Greg Thomas yn trafod plentyndod yng Nghwm Tawe Parhau i ddarllen

Golwg360: Trebannws: “Roedd pawb yn chwarae o fore gwyn tan nos”

Y cyn-gricedwr a Chymro Cymraeg, Greg Thomas yn trafod plentyndod yng Nghwm Tawe Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Balchder a siom ar ddiwedd ymgyrch Cymru

Ar ôl i’r llwch setlo ar ymgyrch arall ar gyfer Cwpan y Byd, Tommie Collins sy’n bwrw golwg dros y gemau Parhau i ddarllen

Golwg360: Balchder a siom ar ddiwedd ymgyrch Cymru

Ar ôl i’r llwch setlo ar ymgyrch arall ar gyfer Cwpan y Byd, Tommie Collins sy’n bwrw golwg dros y gemau Parhau i ddarllen

Golwg360: Cyflwr Cymru – dylanwad datganoli?

Iwan England sydd wedi bod ar daith gyda’r cyflwynydd Huw Edwards i gasglu barn a thrafod profiadau pobol Cymru Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Cyflwr Cymru – dylanwad datganoli?

Iwan England sydd wedi bod ar daith gyda’r cyflwynydd Huw Edwards i gasglu barn a thrafod profiadau pobol Cymru Parhau i ddarllen

Golwg360: Gŵyl Gofiadwy Hedd Wyn

Robin Gwyndaf sy’n edrych nol ar ŵyl Hedd Wyn a gynhaliwyd ym Mhenbedw… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Gŵyl gofiadwy Hedd Wyn

Robin Gwyndaf sy’n edrych nol ar ŵyl Hedd Wyn a gynhaliwyd ym Mhenbedw… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Trosglwyddiadau: y da, y drwg a’r gwyrthiol!

Alun Rhys Chivers sy’n trafod y mynd a’r dod lawr yn y Liberty… Ry’n ni i gyd, ar ryw adeg mae’n siŵr, wedi chwarae’r gêm gyfrifiadurol Championship Manager – neu Football Manager, bellach – gan ail-greu’r tymor pêl-droed o gysur ein stafell wely. Wrth ddod i’r darn yn y gêm … Parhau i ddarllen

Golwg360: Y ffenest drosglwyddo: y da, y drwg… a’r gwyrthiol!

Alun Rhys Chivers sy’n trafod y mynd a’r dod lawr yn y Liberty… Ry’n ni i gyd, ar ryw adeg mae’n siŵr, wedi chwarae’r gêm gyfrifiadurol Championship Manager – neu Football Manager, bellach – gan ail-greu’r tymor pêl-droed o gysur… Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Gylfi Sigurdsson – y gwir yn erbyn y byd?

Sut aeth Gylfi Sigurdsson o ddweud ei fod am aros ar y Liberty i’r trosglwyddiad mwyaf yn hanes Abertawe? Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? BLOG: Gylfi Sigurdsson – y gwir yn erbyn y byd?

Sut aeth Gylfi Sigurdsson o ddweud ei fod am aros ar y Liberty i’r trosglwyddiad mwyaf yn hanes Abertawe? Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? BLOG: Gall ‘ARFOR’ roi bywyd newydd i’r Gorllewin

Aled G Job sy’n gweld posibiliadau mewn un awdurdod ar gyfer y pedair sir Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Gall ‘ARFOR’ roi bywyd newydd i’r Gorllewin Cymraeg

Aled G Job sy’n gweld posibiliadau mewn un awdurdod ar gyfer y pedair sir Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? BLOG: Yr Elyrch ond yn edrych i fyny y tymor hwn

Tommie Collins sy’n pwyso a mesur gobeithion tîm pêl-droed Abertawe Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Yr Elyrch ond yn edrych i fyny tymor hyn

Tommie Collins sy’n pwyso a mesur gobeithion tîm pêl-droed Abertawe Parhau i ddarllen

Golwg360: Eddie Ladd yn arwain y chwyldro

Cafodd Non Tudur ei syfrdanu mewn disgo hanesyddol yng Nghastell Caernarfon… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Eddie Ladd yn arwain y chwyldro

Cafodd Non Tudur ei syfrdanu mewn disgo hanesyddol yng Nghastell Caernarfon… Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: ‘Gwynedd Gydymffurfiol’ yn dweud cyfrolau amdanom ni

Aled Gwyn Job sy’n gofyn, ai gweinyddwyr ac nid gwleidyddion sy’n rhedeg cynghorau bellach? Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? BLOG: ‘Gwynedd Gydymffurfiol’ yn dweud cyfrolau amdanom ni

Aled Gwyn Job sy’n gofyn, ai gweinyddwyr ac nid gwleidyddion sy’n rhedeg cynghorau bellach? Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: “Dydi Gwynedd ddim yn bwriadu codi 8,000 o dai”

Dafydd Meurig, sy’n dal portffolio Cynllunio ar Gyngor Gwynedd, sy’n amddiffyn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd â Môn… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? BLOG: “Dydi Gwynedd ddim yn bwriadu codi 8,000 o dai”

Dafydd Meurig, sy’n dal portffolio Cynllunio ar Gyngor Gwynedd, sy’n amddiffyn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd â Môn… Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Dewis tyngedfennol i gynghorwyr Gwynedd

Anghydfod y gellid bod wedi ei osgoi Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? BLOG: Dewis tyngedfennol i gynghorwyr Gwynedd

Anghydfod y gellid bod wedi ei osgoi
Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Cecru Conwy yn codi cwestiynau

Mae stori Gareth Jones yn dweud cyfrolau am wleidyddiaeth Cymru, meddai Aled G Job Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? BLOG: Cecru Conwy yn codi cwestiynau

Mae stori Gareth Jones yn dweud cyfrolau am wleidyddiaeth Cymru, meddai Aled G Job Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? BLOG: Trafod Brexit – cyngor gan Winston Roddick

Cyn-Gwnsler Cyffredinol Cymru sy’n ystyried y materion pwysicaf i David Davis a’i griw Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Trafod Brexit – cyngor gan Winston Roddick

Cyn-Gwnsler Cyffredinol Cymru sy’n ystyried y materion pwysicaf i David Davis a’i griw Parhau i ddarllen

Golwg360: Llanast! – effaith yr etholiad

Mae pob plaid – a ninnau – yn wynebu cwestiynau anodd, ar ôl smonach anferthol Theresa May. Dadansoddiad Dylan Iorwerth o’r canlyniadau …. Parhau i ddarllen

Golwg360: Blog Byw Etholiad Cyffredinol 2017

8.59pm Pa rai yw’r seddi i’w gwylio yng Nghymru? Dyma fy rhai i: Ynys Môn – Llafur i Blaid Cymru/Ceidwadol Rhondda – Llafur i Blaid Cymru Ceredigion – Democratiaid Rhyddfrydol i Blaid Cymru Wrecsam – Llafur i Ceidwadol Pen y… Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Etholiad wyneb i waered yw’r etholiad rhyfedd hwn

Mae pethau wedi newid cymaint i Theresa May, meddai Aled G Job… Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Osgoi y gwir am oblygiadau Brexit

Huw Prys Jones yn dadlau bod pwnc pwysicaf yr etholiad yn cael ei anwybyddu Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Mae’n rhaid siarad yn onest am Islamiaeth

Mae yna le i ddicter cyfiawn yng nghanol yr ystrydebau gwag, meddai Aled Gwyn Job Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Cannes yn cyfareddu

Dylan Edwards sydd yng Ngŵyl Ffilmiau Cannes ar ran golwg360 Parhau i ddarllen

Golwg360: Hir oes i ysgafnder ar sgriniau Cannes

Dylan Edwards sydd yng Ngŵyl Ffilmiau Cannes ar ran Golwg360 Parhau i ddarllen

Golwg360: FIDEO – Cofio Rhodri Morgan – “cymwynaswr mawr gwleidyddiaeth Cymru”

Bydd un o Aelodau mwyaf newydd y Cynulliad yn cofio’r cyn Brif Weinidog, Rhodri Morgan, fel un o “fel un o gymwynaswyr mawr gwleidyddiaeth y genedl ac un o benseiri y Cynulliad”. “Roedd e’n wleidydd unigryw iawn, cyfuno bod yn… Parhau i ddarllen

Golwg360: FIDEO: Y Democratiaid Rhyddfrydol yn barod i herio

Yr wythnos hon, fe heriodd arweinwyr pleidiau’r Cynulliad ei gilydd ar fater yr etholiad cyffredinol, a Leanne Wood yn gofyn i Carwyn Jones pam nad oedd yn fodlon ynganu enw Jeremy Corbyn yn lansiad ymgyrch Llafur Cymru ddechrau’r wythnos –… Parhau i ddarllen

Golwg360: FIDEO: Golwg ar yr etholiadau lleol ac edrych ymlaen at yr etholiad cyffredinol

Pwy ddaeth allan ohoni orau a gwaethaf o’r etholiadau lleol yr wythnos ddiwethaf? A beth mae’r canlyniadau’n eu golygu ar gyfer yr etholiad cyffredinol fis nesaf? Dyma gasgliad golwg360: Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Dau Brif Weinidog hapus … un –ish ac un yn bendant

Dylan Iorwerth yn edrych ar ganlyniadau’r etholiadau lleol hyd yn hyn Parhau i ddarllen

Golwg360: Etholiad Ffrainc: y ‘Lle Bynnag’ yn erbyn y ‘Lle Hwn’

Mae Ffrainc – ac Ewrop gyfan – ar groesffordd, meddai Aled G Job Parhau i ddarllen

Golwg360: FIDEO: ‘Golwg ar y Bae’ ar yr etholiad

Golwg yn ôl ar yr wythnos lawn gyntaf o ymgyrchu am seddi yn San Steffan Parhau i ddarllen

Golwg360: Diwedd y gân yw’r geiniog

Alun Rhys Chivers sy’n bwrw golwg ar berfformiad Morgannwg hyd yn hyn… Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Mae’r llanw mawr glas yn bygwth dyfodol ein cenedl

Aled Gwyn Job sy’n dadlau pam y dylai Leanne Wood fod wedi mentro, a sefyll i fod yn Aelod Seneddol y Rhondda Parhau i ddarllen

Golwg360: Rhaid i’r Blaid gipio Môn

Y darlithydd newyddiaduraeth Ifan Morgan Jones sy’n dyfalu beth fydd ffawd Plaid Cymru yn yr etholiad ar 8 Mehefin… Parhau i ddarllen