Archives: Gorwel

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Tomatos a broga

San Marzano a phedwar Gardener’s Delight. Wedi rhoi cardbord dros y gwely yma dros y gaeaf – pan wnes i godi’r cardbord roedd brogaod (llyfantod os yda chi dros Bont Borth debyg) yn mhob man. Dyna pam dwi wedi cadw llanast yng nghanol y gwely i drio rhoi ‘chydig o gartref iddyn nhw. Heblaw mod […] Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Blodau/Cacwn

Ddim yn realistig i mi lenwi hwn efo llysiau eleni felly, blodau…a chacwn gobeithio. Gobeithio wnawn nhw weithio fel ‘green manure’ (gwrtaith gwyrdd?) hefyd. Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Ail-feddiannu’r patsh

Cama cyntaf wrth drio ail-feddiannu’r darn o dir ar waelod yr ardd. Mae’r pridd yn pH 6.0 ar rhan fwyaf o’r dran felly fydd rhaid delio efo hwnnw dros y gaeaf. Yn dechra efo nionod yn y gornal yma: tua 90 Turbo a 3 berfa o compost cartra. Erioed wedi trio tyfy nhw drwy’r ‘membrane’ […] Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Deffro

Heb bostio ar hwn ers oesoedd! Mi dria i eto… Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Mefus (hen a newydd)

Mefus newydd (Christine, Flamenco, Malwina, Sweetheart) yn setlo mewn – tynnu’r blodau eleni. Doeddwn i ddim yn disgwyl llawer gan yr hen blanhigion ‘Aromal?’ ond mae petha’n edrych yn addawol yn fyma: Mae’n od fel mae atgofion yn cysylltu yn y cof. Mae’n amhosib i mi wahaniaethu’r profiad o fwyta’r brechdan jam mefus gyntaf efo […] Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Diogi?

Mi wnes i ddweud hwyl fawr i’r drysa’ ar ôl stormydd mawr y gaeaf. Roeddwn i’n bwriadu gosod rhai newydd dros y penwythnos ond yn dechra meddwl os oes angen. Dwi’n cymryd mai prif bwrpas y drysau ydi osgoi newid mawr rhwng tymheredd y dydd a’r nos, ond, mae planhigion fel tomatos a chiwcymbars yn […] Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Compost Di-fawn

Rwy’n trio tyfu pupur a phlanhigion wynyn y twnnel eleni. Os wedi dallt petha’n iawn, mae’r rhain yn perthyn i’r teulu tomatos. Mae’r borderi yn llawn o blanhigion tomatos felly rhaid i’r pupur/planhigion wy dyfu mewn potia. Rwy’n trio osgoi compost efo mawn ond mae problem efo’r un yma – dydi o ddim i weld […] Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Golygfa Hyfryd

Newydd droi’r domen sydd wedi bod yn gwneud ei gwaith dros y gaeaf. Wedi dechra cael system o’r diwedd. Rysait rhywbeth fel hyn: Haen tua 10 cm o dail ceffylau. Haen tebyg o chwyn ayyb. Haen tebyg o groen llysiau a ballu o’r gegin (dim byd wedi ei goginio) a darnau o bapur a chardbord […] Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Brocoli a shibwns

Dros flwyddyn yn ddiweddarach… WordPress i weld yn gweithio ar y teclyn rŵan felly siawns o ail afael ar hwn. Llwyddiant efo brocoli piws yn y twnnel. Diolch i Iwan am y gair ‘shibwns’ am ‘spring onions’ ddoe. Defnydd yn y De debyg? Unrhyw un yn gyfarwydd efo enw gogleddol? Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Diolch Cneifiwr!

Cneifiwr. Diolch yn fawr am dy eiriau caredig ar dy flog. http://cneifiwr-emlyn.blogspot.co.uk/2012/09/wales-blog-awards.html Mae’r blog yma wedi bod yn cysgu am sbel. Dweud y gwir, be ddigwyddodd oedd bod i’n dechra’ sylwi’r eironi o eistedd yn fyma yn sgwennu am chwynnu yn lle mynd allan i ddelio efo’r llanast tu allan i’r ffenest. Beth bynnag, y […] Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus (a Sŵn): Triawd I (ar gyfer ymwelwyr) / Trio I (for visitors)

Gosodiad/Installation @ Safle Celf, Galeri Caernarfon
Mawrth 2008 March
1. An Hysbys / Simon Proffitt / Fiona Owen
2. Fiona Owen (Handheld cam)
Alternate Title: Elegy for the dying souncard in my video camera.
Unintentional sound glitches.
Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus (a Sŵn): KOO Ucheldre 30 10 2010

Darn byr o KOO yn chwarae yn oriel Canolfan Ucheldre yn ystod Wythnosau Celfyddydau Perfformio Ynys Môn llynedd. Jim Knight (Gitâr 12-tant), Gorwel Owen (Banjo), Fiona Owen (Dwlsimer Forthwyliedig) This short extract is taken from about two and a half hours of KOO playing in the gallery at Ucheldre during Anglesey Performance Arts Weeks 2011. […] Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus (a Sŵn): Polca Cefn-Coed/Cwyd Dy Galon/Y Deryn Du Sy’n Rhodio’r Gwledydd

‘Chydig o alawon i weld sut mae’r camera a’r peth YouTube yma’n gweithio. Tips for recording not observed on this occasion: 1. Keep dogs out of the recording area. 2. Close the door so you don’t pick up the sound of your wife singing along. 3. Be careful with automatic gain control thus avoiding the […] Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Sŵn y Drudwy

Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Chwech Trys neu Saith?

Ma’r tomatos ‘ma wedi cyrraedd tua 6 trys erbyn hyn – debyg bod isio torri eu pennau. Er mod i’n rhoi dŵr yn rheolaidd bob dydd mae’r dail wedi cyrlio ‘chydig ar ran fwyaf o’r planhigion – mae’r llyfrau’n dweud fall bod hyn yn  iawn – mae’r ffrwyth ar yr Agro yma i weld yn […] Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Nabod y coed

Pan agorais y lleni bora ‘ma wnaeth maint y goeden yma nharo i. Od fel dwi ddim yn sylwi petha sy’n tyfu’n araf. Pob tro dwi’n sylwi ar y goeden yma dwi’n cael traffarth cofio os mai’r un felys yntau’r un cnau ceffylau ydi hi. Mae sgwennu petha i lawr o fod i helpu’r cof, […] Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Dail Mefus

Ma’r planhigion mefus yma (Aromel) yn dod ymlaen yn dda iawn, ond, does dim llawer o ffrwyth eto! Wnes i baratoi’r gwelyau yma’n dda – tail wedi ei gompostio – a dwi’n dechra meddwl ella bod ‘na ormod o nitrogen. Ta waeth, dylsa nhw fod yn blanhigion cryf erbyn blwyddyn nesaf. Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Mis yn ddiweddarch

Ma’r tomatos ‘ma i weld yn dod ymlaen yn iawn er dwi’n gorfod bod yn ofalus efo rhoi dŵr yn y tywydd yma. W edi rhoi sustem awtomatig mewn o’r diwedd sydd i’w weld ar hyd ganol y gwely. Falch mod i wedi prynnu ‘crop-bar’ ychwanegol i’r twnnel i dyfu petha mewn basgedi hefyd – […] Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Plannu Tomatos a Blodau

Wedi plannu’r tomatos dros y penwythnos, a blodau (Tagetes, Nasturtiums, Marigold, Poaced-Egg Plants) wrth ddrysau’r twnnel.  Mae ‘na 5 math o domato yn y pridd ( Gardener’s Delight, Alisa Craig, Harbinger, San Marzano, Agro), a Tumbling Tom’ yn y bwcedi sy’n hongian ar y dde. O ni’n trio cael lliw er mwyn osgoi’r lle fod […] Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Pigopigoglys

Ma’r dail ar y pigoglys yma’n dechra edrach fel bed dwi’n ei brynu o’r siop i fwyta fel salad. Dwi ‘rioed wedi tyfu y rhain o’r blaen a dwi’m yn siwr pryd i’w cymryd. Mae’r paced yn dweud i ddechra torri tua phythefnos/tair wsnos ar ôl iddyn nhw ddangos, ac yna disgwyl yddyn nhw ail […] Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Ddraenen Ddu

Mae’r patch llysiau yn segur ar hyn o’r bryd tra dwi’n sortio’r twnnel, er dwi’n gobeithio cael un rhes o welyau yn barod tu allan erbyn plannu cennin a bresych. Oeddem ni’n trio planio cael ‘chydig fwy o liw i mewn i’r ardd dros y penwythnos, ond bydd hi’n annodd creu unrhyw beth gwell na’r […] Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Byw yn y Twnnel

Roedd rhywun yn son ddoe bod ffesantod yn partneru am oes. Cymerodd dros dair wythnos i’r cennin egino – bydd rhaid i mi gofio hyn blwyddyn nesaf. Mae rhan fwyaf o’r petha’ a gafodd eu hau yn dod ymlaen yn dda – bydda ni’n bwyta radis cyn diwedd y mis efo dipyn o lwc. Mae’n […] Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Jyst cwpl o lunia

O’dd y tomatos yn dod ymlaen yn dda yn y tŷ felly dwi di symud nhw i’r twnnel bora ‘ma i ddechra arfer gyda’r hinsawdd newydd. Debyg bod hi’n gynhesach yn y twnnel nac yn y tŷ yn y dydd, ond bydd rhaid i mi gofio dod a nhw i mewn bob nos am ‘chydig […] Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Garddio efo caib

Dwi’n meddwl mai Monty Don ddwedodd rwbath fel ‘ar ôl cymryd mor hir i baratoi’r gwely ‘ma, mi wnei di gofio peidio cerdded arno’! Cymerodd cwpl o oriau i mi wneud tua 2 fedr o’r gwely yn y twnnel, a llenwais y ferfa 4 gwaith efo cerrig! Ma’r tir yn hollol sych, heb lyngyr, ond […] Parhau i ddarllen

Gorwel Owen: Spring Always Comes

Wel, mae’r gwanwyn bron yn gaeaf erbyn hyn! Beth bynnag, wnaethom ni orffen yr albwm o’r diwedd a’i lansio yng Nghaergybi gyda chymorth Cass Meurig, John Lawrence, Owen Lloyd-Evans ac Alun Tan Lan. Gwybodaeth gigs ac ychydig o ganeuon yn fyma: Fiona a Gorwel MySpace. I’ve been a bit slow at keeping this site updated! […] Parhau i ddarllen

Gorwel Owen: Triawd I (ar gyfer ymwelwyr) / Trio I (for visitors)

  Chwith i’r dde / L-R Ymwelydd anhysbus/ Unidentified visitor Simon Proffitt Fiona Owen     Mae gen i osodiad yn Safle Celf, Galeri Caernarfon tan Mai 3ydd – Triawd I (ar gyfer ymwelwyr). Diolch i bawb a ddaeth i’r agoriad, i’r Galeri am adael i mi weithio yn y gofod, i Pwyll ap Siôn am […] Parhau i ddarllen

Gorwel Owen: Pedair Awr Yng Nghymru Fydd / Brave New Wales

Diwedd 2007 cawsom gynnig cyfrannu at hwn – mae ‘na drac byrfyfyr gan Jim, Fiona a mi, a darn banjo unigol. Newydd dderbyn copïau a chael cyfle i wrando arno fo dros y penwythnos. Mae’r casgliad yn anhygoel o eang. Mwy o wybodaeth yn fyma: www.fouriertransform.com/010/ Received copies of this over the week. It’s an […] Parhau i ddarllen

Gorwel Owen: Two Thousand And Eight (Update More Often)

2008 got off to a creative start with an event organised by ‘Parking Non-Stop’ at the Anglesey Arms, Menai Bridge. As well as hearing some great music, it was a good opportunity to play electrically for the first time with Jim and Fiona (the name ‘koo’ seems to have found its way to us). I’ve […] Parhau i ddarllen

Gorwel Owen: Cymdeithas y Rhyfeddod / Risk of Shock

Mae Cymdeithas y Rhyfeddod yn rhywbeth mae Gwion Llwyd wedi bod yn brysur ei drefnu ers rhai misoedd. Mae petha’n edrach yn bositif iawn i gerddoriaeth arbrofol yng Ngogledd Cymru ar hyn o’r bryd gyda hwn, a hefyd Risk of Shock, wedi ei drefnu gan Ed Wright, yn cychwyn ym Mangor yr un mis. Gwyn […] Parhau i ddarllen

Gorwel Owen: Rhwng: The Point Between (On-line Journal)

Mae Fiona wedi dechrau blogio ‘Rhwng’ yn fyma / Fiona has started blogging the society she runs (‘Rhwng: The Point Between) here: http://fionarhwng.wordpress.com/ Gweler ymarfer ar gyfer cyfarfod mis yma: Charlie Kay (symudiadau) a mi (banjo a phethau). The photo is of Charlie Kay and myself rehearsing for this month’s session – more details on […] Parhau i ddarllen

Gorwel Owen: Clybod (Phase 2)

Dwi wedi bod yn rhedeg sesiwn ‘open-mic’ heb meics yng nghaffi Canolfan Ucheldre, Caergybi, ers Mai 2005. Ma’r peth wedi tyfu’n eitha da, ac o mis yma ymlaen – ‘da ni’n cyfarfod pnawn Sul cyntaf o bob mis – ‘da ni’n cael defnyddio neuadd yr adeilad, sydd efo acwstig delfrydol ar gyfer chwarae’n ddistaw a […] Parhau i ddarllen

Gorwel Owen: Website (Permanently?) Under Construction

Dechreuodd hwn fel blog i gofnodi gwaith ymchwil rwy’n ei wneud ym Mangor, ond dwi wedi dod i’r canlyniad bod hi’n amhosib gwahanu’r gwahanol bethau dwi’n eu gwneud yn gerddorol, felly, mae’r blog wedi morffio mewn i wefan. Mae’r llun yn cofnodi un o’r pethau nes i fwynhau’n fawr ei wneud yn ddiweddar. This blog […] Parhau i ddarllen

Gorwel Owen: Crossley-Holland and Boundaries

One of the difficulties that I need to sort out is putting some sort of boundary around this work, or at least I need to decide when is the right time to do that, otherwise it is in danger of spiraling out of control. I seem to drift into things that don’t at first seem […] Parhau i ddarllen

Gorwel Owen: Taking Stock

As I turn my attention towards this research I’m trying to gather together my experiences from following an MA programme at UCW Bangor from 2002 until 2005, and a Postgraduate Diploma with the Open University in 2005/6. I registered at Bangor to pursue, in more detail, some of the things that had been hovering around […] Parhau i ddarllen