Archives: gwanas

Bethan Gwanas: Llyfr am heneiddio i blant dan 7, llyfr Saesneg OI ac Ysgol Rhiw-bechan.

Mae ‘na ddau lyfr o’r enw Nain Nain Nain yn Gymraeg rŵan, ond mae’r ddau yn wahanol iawn. Yn 2012, cyhoeddodd Sian Eirian Rees Davies ‘Nain! Nain! Nain!’ Mi wnes i flogio amdano eisoes: rhowch ‘2 lyfr ar gyfer plant 6-9 oed’ yn y blwch chwilio (top dde, uwch ben ‘Cofnodion Diweddar’) Yr argraff mae’r […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: GALW DARLLENWYR IFANC CYMRU!

GALW DARLLENWYR IFANC CYMRU! Ffansi bod yn feirniad answyddogol? Dyma’r cyfle i chi! Dewis y Darllenydd #gwobrautirnanogawards #carudarllen #lovereading Dyma’r hyn mae’r Cyngor Llyfrau newydd ei gyhoeddi: “Ar y panel beirniaid (Gwobr Tir na n-Og) mae nifer o unigolion sydd ag arbenigedd ym maes llenyddiaeth plant, ac er eu bod nhw’n hyfryd ac yn glyfar […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Defnyddiwch eich llyfrgell!

Dwi’n caru llyfrgelloedd: nid yn unig fel darllenydd, ond fel awdur hefyd. Dach chi’n gweld, bob tro dach chi’n benthyg llyfr, mae’r awdur (a’r arlunydd) yn derbyn rhai ceiniogau. Wel, os ydyn nhw wedi cofrestru efo PLR o leia, sef Public Lending Right. Awduron – os nad ydach chi wedi cofrestru, gwnewch! A heddiw, dan […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Awydd sgwennu stori fer, fer?

Cystadleuaeth agored i ferched o bob oed, yn awduron newydd neu brofiadol! Mae’r manylion i gyd yn rhifyn gaeaf Cara ac ar wefan http://www.cara.cymru. Cylchgrawn i ferched ydi Cara, os nad oeddech chi’n gwybod: Y thema yw Adre/Adra/Cartref, gan mai’r wobr yw £100 o nwyddau gwefan Adra. Gwobr gwerth ei hennill! A straeon byr go […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llun o gymeriadau Cadi! A chyfres am wrach o Gymru – Grace Ella.

Wel, dwi wedi archebu anrheg Nadolig i mi fy hun. Roedd Janet Samuel, yr arlunydd o Bontarddulais wedi rhoi’r llun uchod at ei gilydd a’i roi ar Instagram. Mi wnes i wirioni’n bot wrth gwrs – cymeriadau Cadi i gyd efo’i gilydd? Gwych! Felly dwi wedi archebu print maint A3 ganddi. Mae’r lliwiau’n wych, ac […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfr adar i blant

Mae Onwy Gower wedi cyhoeddi llyfr hyfryd am adar i blant, a dim ond disgybl Blwyddyn 6 ydi hi! Dyma’r llyfr: A dyma lun o Onwy efo’i thad yn y lansiad: Mae’r ddau yn mynd i wylio adar yn rheolaidd, yn enwedig i Benclacwydd ger Llanelli. Dyma linc i wefan y lle: https://www.wwt.org.uk/wetland-centres/llanelli/experience/ er mai […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfrau llafar/sain

Dwi wedi clywed sawl person yn cwyno bod dim llyfrau llafar/sain ar gael yn Gymraeg. Wel, oes! Ar CD ers tro ac erbyn hyn hefyd – fel e-lyfrau llafar y gallwch chi wrando arnyn nhw ar eich ffôn/ipad/cyfrifiadur – fel leciwch chi (ond dim ond os ydach chi’n byw yng Nghymru hyd y gwela i […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfr am barchu pobl wahanol i ni

Perl arall gan Manon a Jac. Llyfr gyda’r mymryn lleia o eiriau, sy’n gadael i blentyn ‘ddarllen’ y lluniau. Felly mi allwch chi orffen hwn yn hawdd mewn un eisteddiad, a dwi’n siŵr y bydd y plant (a’r oedolion) yn sylwi ar rywbeth newydd yn y lluniau gyda phob darlleniad. Ond cofiwch, “easy reading is […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cadi a’r Celtiaid

Wps! Dwi wedi bod mor brysur yn blogio am lyfrau pobl eraill, dwi wedi anghofio deud bod Cadi a’r Celtiaid bellach yn y siopau! Dyma’r clawr: A dyma rai o fy hoff luniau gan Janet Samuel: A dyma luniau efo’r ysgrifen yn y darnau adawodd Janet ar gyfer yr ysgrifen: A dyma ddarn efo tipyn […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Mwy o lyfrau i’r plant iau

Dwi wedi cael pecyn hyfryd o lyfrau plant GWREIDDIOL gan Wasg Gomer, rhai gan hen lawiau a rhai gan enwau newydd. Dyma ddau sydd yr un maint (eitha mawr): Ac un fymryn llai gan Nia Parry: Yn union fel ‘Siôn Corn a’r Anrheg Gorau Un’, mae ‘Gwyn y Carw Claf’ yn gywaith prydferth rhwng (y […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: 2 lyfr bach Nadolig

Mae Gwasg Carreg Gwalch wedi cyhoeddi dau lyfr bach i blant sy’n addas ar gyfer y Nadolig: Mae ‘Nadolig yn y Cartref’ gan Luned Aaron ar gyfer plant iau, ond yn iawn ar gyfer rhai tua 7 oed hefyd. Math o lyfr adfent ydi o, gyda 24 llun o bethau Nadoligaidd a chwpled i fynd […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Syniadau gwych ar gyfer Bl 1 a 2

Mi ges i ddiwrnod prysur ond hynod ddifyr a phleserus ddoe. I ddechrau, ro’n i wedi cael gwahoddiad i Barti Hud Ysgol Bro Cinmeirch, fy ysgol ‘Cyfaill Darllen.’ Roedd plant Blwyddyn 1 a 2 wedi bod yn hynod brysur yn gwneud pob math o weithgareddau yn seiliedig ar Coeden Cadi ac yn mynd i wisgo […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Y Cwilt

Mi fyddwch chi wedi gweld darluniau Valériane Leblond o’r blaen, mewn llyfrau (rhai Caryl Lewis, Elin Meek a Haf Llewelyn er enghraifft), ar gardiau a chalendrau ac ati. Mae hi wedi ennill gwobrau am ei gwaith. Ond y tro yma, a hynny am y tro cyntaf erioed, hi sy’n gyfrifol am y geiriau hefyd. Stori […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Isio sgwennu ar gyfer bobl ifanc?

Fory (dydd Gwener) ydi’r diwrnod cau ar gyfer gwneud cais am gwrs wythnos am ddim yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd. Mae hwn wir yn gyfle arbennig gan Llenyddiaeth Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru. Chwilio am bobl sydd eisiau ysgrifennu ar gyfer bobl ifanc ydan ni, a nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael. Dowch ‘laen […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Seren a Sbarc a Hunllef o Anrheg

Dwi’n berson lwcus iawn – dwi’n un o 10,000 sydd wedi derbyn hwn drwy’r post! Dyma fwy o’r 10,000: Babi Huw Aaron ac Elidir Jones ydi Seren a Sbarc, llyfr gafodd ei ariannu gan Lywodraeth Cymru mewn cydweithrediad ag Undeb Rygbi Cymru. Pam? Am ei fod yn hybu dysgu a defnyddio’r Gymraeg drwy rygbi! Ieee! […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Y Dyn Dweud Drefn

Dwi wedi dotio at y llyfr bach yma! Llyfr cyntaf awdur newydd sbon, ac mae’n debyg ei fod wedi gweld golau dydd am y tro cyntaf fel rhan o bortffolio ar gyfer modiwl Ysgrifennu Creadigol yn Adran Gymraeg Prifysgol Abersytwyth. Dwi mor falch bod llyfrau plant yn cael eu croesawu fel rhan o fodiwl o’r […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Y Dyn Dweud Drefn

Dwi wedi dotio at y llyfr bach yma! Llyfr cyntaf awdur newydd sbon, ac mae’n debyg ei fod wedi gweld golau dydd am y tro cyntaf fel rhan o bortffolio ar gyfer modiwl Ysgrifennu Creadigol yn Adran Gymraeg Prifysgol Abersytwyth. Dwi mor falch bod llyfrau plant yn cael eu croesawu fel rhan o fodiwl o’r […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hoff Lyfrau Cynan Llwyd

Dach chi’n cofio i mi ganmol nofel ‘Tom’ gan Cynan Llwyd i’r cymylau? Wel, fo ydi’r awdur diweddara i ateb fy nghwestiynau am ei hoff lyfrau yn blentyn. Un o ardal Aberystwyth ydi o’n wreiddiol ond mae o bellach yn byw yn Grangetown, Caerdydd gyda’i wraig Rachel. Pan na fydd o’n sgwennu mae’n darllen neu’n […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hoff Lyfrau Cynan Llwyd

Dach chi’n cofio i mi ganmol nofel ‘Tom’ gan Cynan Llwyd i’r cymylau? Wel, fo ydi’r awdur diweddara i ateb fy nghwestiynau am ei hoff lyfrau yn blentyn. Un o ardal Aberystwyth ydi o’n wreiddiol ond mae o bellach yn byw yn Grangetown, Caerdydd gyda’i wraig Rachel. Pan na fydd o’n sgwennu mae’n darllen neu’n […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Y Boced Wag – llyfr am fabwysiadu i blant

Y llyfr Cymraeg cyntaf erioed i gyflwyno’r syniad o fabwysiadu i blant bach dan 7! Syniad gwych gan Eurgain Haf, yr awdur. Ac amseru da hefyd: mae’n Wythnos Mabwysiadu Hydref 14-20 eleni. Mae Eurgain yn gwybod am be mae’n sôn gan ei bod hi wedi mabwysiadu plentyn pan oedd yn fabi, a ganddo fo y […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Yr Horwth – nofel ffantasi

Dwi newydd orffen darllen Yr Horwth, y nofel gyntaf mewn cyfres ffantasi newydd i bobl ifanc gan Elidir Jones. Mi wnai gyfaddef yn syth i mi gael trafferth efo hi ar y dechrau, ond efallai mai arna i oedd y bai am hynny, nid y llyfr. Mae rhywun wedi blino ddiwedd nos tydi? A doedd […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Bethan Gwanas 2019-09-11 19:14:26

Ble’r aeth yr haf? Mae o wedi diflannu a minnau wedi bwriadu gwneud cymaint… ond dyna be sy’n digwydd pan dach chi’n trio gorffen nofel a gweithio mewn maes carafanau yr un pryd. Y bont ger ein gwersyll ni ydi honna yn y llun gyda llaw, ond fis Tachwedd llynedd. Mae ‘na englyn wedi ei […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfrau Steddfod Dyffryn Conwy

Dyma’r llyfrau brynais i ar y maes yn Llanrwst: Dwi hanner ffordd drwy Carafanio ac yn mwynhau’n arw! Ond roedd gen i fwy o lyfrau ar fy nesg cyn mynd i’r Steddfod, yn cynnwys Treheli gan Mared Lewis: a Mudferwi gan Rebecca Roberts: Llwyth o ddarllen o mlaen i felly! A dwi’n meddwl mai ar […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Chwedlau ardal yr Eisteddfod

Ia, map o ardal Eisteddfod Dyffryn Conwy, ond yn dangos lle mae rhai o’r chwedlau. Hyfryd! Felly os dach chi awydd mynd am dro yn ystod yr wythnos, pam ddim i rai o’r mannau hyn? Bydd raid i chi brynu/benthyca’r llyfr wrth gwrs: Deg o Chwedlau Dyffryn Conwy gan Myrddin ap Dafydd – sy’n cyhoeddi […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Beth i’w brynu yn y Steddfod?

Mi fydd ‘na lwyth o lyfrau hen a newydd o bob math ar faes yr Eisteddfod yn Llanrwst, a llwyth o ddigwyddiadau a chyfleon i gyfarfod awduron hefyd. Fel hwn, er enghraifft: A dwi wedi addo darllen stori yn y Pentre Plant am 3.00 ar y pnawn Llun, sef fy stori yn Straeon Nos Da […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cadi a’r Celtiaid ar y ffordd!

Mae Janet Samuel yr arlunydd wedi gyrru cynlluniau bras o ddarluniau ar gyfer y 4ydd llyfr am Cadi, Cadi a’r Celtiaid, a dwi wedi gwirioni! Dyma i chi un o fy ffefrynnau, gan ei fod yn cynnwys ci coch tebyg iawn i Del ni! A dyma i chi flas o chydig o luniau eraill: A […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Asiant A – Her LL

Dyma be sgwennais i am y llyfr cyntaf, Asiant A: Mi wnes i hedfan drwy hon, mi wnewch chithau hefyd, a dwi’n edrych ymlaen at y nesa. Mae Alys yn gymeriad dwi am weld mwy ohoni yn bendant. A dyma’r ail yn y gyfres gan Anni Llŷn wedi cyrraedd! A deud y gwir, mae hi […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Gwerthwyr Gorau i blant a’r Goeden Ioga ac Ysgol Maes y Gwendraeth

Hwrê! Drwy ryw ryfedd wyrth, mae 7 o’r 10 Gwerthwr Gorau ar gyfer Mehefin yn lyfrau gwreiddiol Cymraeg, wedi eu sgwennu gan awduron o Gymru! Dyma’r rhestr – cliciwch ar y ddolen isod: http://www.gwales.com/ecat/?lang=CY&tsid=1 Iawn, mae 2 o’r tri uchaf yn addasiadau, ond tydi hi’n braf gweld llyfrau fel hyn yn cael eu GWELD? A […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Abertawe ac Aberystwyth

Mi fydda i’n gweithio yn Nant Gwrtheyrn drwy’r wythnos nesaf, ar Gwrs Awduron, sef cwrs am wahanol awduron cyfredol Cymru ar gyfer dysgwyr da. Dyma’r drydedd flwyddyn a dwi’n edrych ymlaen yn arw! Mae’n gyfnod prysur: es i lawr i Ysgol Tirdeunaw, Abertawe ddydd Iau, i siarad efo plant Blwyddyn 1 a 2 am Cadi […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Tom

Nofel wedi ei hanelu at yr arddegau ydi ‘Tom’ gan y nofelydd newydd sbon danlli, Cynan Llwyd, ond fel sawl nofel debyg, mae hi’n berffaith ar gyfer oedolion hefyd. Mae Manon Steffan Ros wedi ei disgrifio fel nofel ‘gyffrous, fentrus a chwbl unigryw’ a dwi’n cytuno 100%. O’r dudalen gyntaf un, dach chi’n gwybod eich […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Gwobrau Tir na n-Og 2019

Llongyfarchiadau i bawb! A ddeudis i bod Fi a Joe Allen yn lyfr arbennig, arbennig o dda nôl ym mis Mai 2018 yndo? Mae Manon Steffan Ros wedi ei gwneud hi eto! Dyma i chi nofel ar gyfer darllenwyr 11-14 oed (yn ôl y cyhoeddwyr) (10-94 oed yn fy marn i) ddylai fod yn hynod […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Mali, Gwawr Edwards

Mae hon yn gyfrol fach hyfryd a lliwgar am Mali’r ci sy’n byw ar fferm – ond nid ci defaid mo Mali, ond sbaniel King Charles go iawn yr awdures. Ac ia, y Mali go iawn sydd wedi ysbrydoli’r 4 stori sydd yn y gyfrol. Roedd ‘na luniau ohoni hi, Gwawr a Nel, ei merch […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Genod Gwych a Merched Medrus

Dach chi’n cofio ddechrau’r flwyddyn am awdur yn chwilio am enwau genethod gwych a merched medrus fel rhan o’i phrosiect newydd? Medi Jones-Jackson o Bow Street ger Aberystwyth oedd honno, rhywun sydd wedi gweithio ym myd llyfrau plant ac wedi rheoli prosiectau hyrwyddo darllen yn y gorffennol – ac mae hynny’n amlwg! Yn union fel […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Gwyl Fedwen a mwy o Sali Mali

Do, daeth Sali Mali a Cyw a Rhys Meirion a phawb i Saith Seren, Wrecsam i’r Wyl Fedwen. Wel, pawb oedd ddim yn yr ŵyl fwyd yng Nghaernarfon neu’r brotest fawr yng Nghaerdydd. Roedd y lle’n llawn ar gyfer y sesiwn hyfryd efo Aled Lewis Evans, un o’r bobl neisia yn y byd (a mwya […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Straeon Nos Da Sali Mali

Dwi wedi bod yn rhy brysur yn darllen nofelau oedolion ar gyfer cwrs dysgwyr yn Nant Gwrtheyrn fis nesaf i ddarllen llawer o lyfrau Cymraeg i blant, mae arna i ofn. Ond dyma newyddion da i chi: Bydd cyfrol o’r enw Straeon Nos Da Sali Mali yn cael ei chyhoeddi gan Gomer fis nesaf i […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Mis yr Ŷd a Wrecsam

Mae hi wedi ei wneud o eto. Nofel hyfryd arall ar gyfer yr arddegau (12-14 yn ôl y blyrb, ond darllenwyr da o 10 oed i fyny, ddeuda i) gan Manon Steffan Ros. Sut mae hi’n llwyddo i sgwennu cymaint o lyfrau da mor gyson, mor gyflym? Dyma’r broliant i chi: “Stori gref am ragfarnau, […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Gŵyl Llên Plant Caerdydd 2019

Wel? Fuoch chi yno? Wnaethoch chi fwynhau? Mi ges i fodd i fyw, unwaith i mi lwyddo i ddod allan o faes parcio’r castell (rhy dwp i weld y botwm gwyrdd…dyyyh). Ro’n i yn y groglofft, fy man arferol, ar y pnawn Sadwrn, a dyma fi efo’r criw: Yn sgwrsio am a darllen darnau o […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Gwobrau Tir na n-Og 2019

Mi fyddan nhw’n cyhoeddi enillwyr Gwobrau Tir na n-Og 2019 cyn bo hir, yn Eisteddfod yr Urdd, a dyma i chi deitlau’r rhestr fer Gymraeg, yn ôl y drefn gyhoeddwyd gan y Cyngor Llyfrau: (mae’n ddrwg gen i bod na ddim mwy o luniau ond mae wordpress yn chwarae triciau yn ddiweddar – isio mwy […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cloriau llyfrau

Dyma be ydi clincar o glawr ynde? A dyma un arall dwi’n hoff iawn ohono: Gofynodd Mared Lewis, yr awdures ar Facebook yn ddiweddar “Be sy’n gwneud clawr da i chi?” a chafodd ymateb difyr: y rhan fwya’n deud nad oedden nhw’n hoffi ffotograffau ar gloriau. “Well gen i ddarn o gelf na ffoto ar […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfr ffeithiol da tua 8/10 oed +

Un Saesneg, sori, ond nefi, mae o’n un da: Mi wnes i archebu copi drwy’r llyfrgell yn sgil ei weld ar y silff ‘ffefrynnau’ yn y blogiad dwytha. Synnu dim ei fod wedi ennill ‘Best Book With Facts Blue Peter Book Award 2017.’ Mi ddylai apelio at unrhyw un o unrhyw oed sy’n mwynhau darllen, […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Sut i hybu darllen

Dwi wedi gwironi efo’r syniad yma! Ei weld o ar Twitter wnes i: athro wedi trefnu bod plentyn gwahanol yn cael argymell llyfrau ar ei silff ei hun am gyfnod. Nodyn bychan am bob llyfr a sgor allan o ddeg. Tua Blwyddyn 5/6 ddeudwn i. Yna rhywun arall yn cael gwneud yr un peth – […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Diwrnod y llyfr

Mi ges i ddau gyfle i ddathlu diwrnod y llyfr! Yn gyntaf, ar ddydd Gŵyl Dewi, ges i wahoddiad i Lyfrgell Dolgellau i ddarllen darnau o stori Cadi a’r Deinosoriaid a rhannu ambell boster. Mi wnes i wrthod taith i Sierra Leone er mwyn bod yn y llyfrgell (wir yr), ond peidiwch â deud hynny […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Diwrnod y Llyfr

Mae’n Ddiwrnod y Llyfr ddydd Iau, Mawrth 7fed! Be fyddwch chi’n ei neud? Mi fydda i yn Ysgol Llanfechell, yn nhopiau Ynys Môn, yn darllen straeon a thrafod hoff lyfrau. A da iawn Llanfechell am wahodd awdur draw! Dim ond gwisgo i fyny fel cymeriadau o lyfrau (neu drio ffitio unrhyw wisg ffansi sydd ar […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Diwrnod y Llyfr

Mae’n Ddiwrnod y Llyfr ddydd Iau, Mawrth 7fed! Be fyddwch chi’n ei neud? Mi fydda i yn Ysgol Llanfechell, yn nhopiau Ynys Môn, yn darllen straeon a thrafod hoff lyfrau. A da iawn Llanfechell am wahodd awdur draw! Dim ond gwisgo i fyny fel cymeriadau o lyfrau (neu drio ffitio unrhyw wisg ffansi sydd ar […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Pwysigrwydd darllen a syniadau sut i annog plant i siarad am lyfrau

Dyna pam fod darllen mor bwysig! Wel, dim ond un rheswm. Mi wnes i gyfrannu i sgwrs radio am ddarllen wythnos diwetha. Roedd cwmni o’r enw Renaissance UK wedi cyhoeddi canlyniadau am safonau darllen plant Cymru, Lloegr, yr Alban a’r Iwerddon, ac yn ôl hwnnw, roedd plant Cymru, fel Lloegr, yn darllen llyfrau mwy anodd […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Gŵyl Llenyddiaeth Plant Caerdydd

Mae’r ŵyl yn mynd o nerth i nerth! Cliciwch ar y ddolen isod i lawrlwytho’r rhaglen lawn ar gyfer Gŵyl Llenyddiaeth Plant Caerdydd eleni. 🙂 http://ow.ly/N0AC50lugQB Mi fydda i yno bnawn Sadwrn, Ebrill 6ed, yn is-grofft Castell Caerdydd am 3.00. A be fydda i’n neud? Darllen darn o Cadi a’r Deinosoriaid, a sôn am yr […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Bechgyn/Merched – oes angen gwahaniaethu?

Roedd y neges isod ar Twitter yn ddiweddar: Me: do you sell kids’ water bottles? Sales assistant: Is it for a boy or a girl? Me: erm, does it matter? Her: yes because some have dinosaurs on them. Me: right, so what difference does that make? Her: 🤔 Me: 🙄 some dinosaurs were female Her: […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Nofel wych arall

Ia, llyfr Saesneg y tro yma, ond ar wahân i’r ffaith ei fod yn chwip o lyfr, mae ‘na gysylltiad Cymraeg cryf iawn. Mae’r awdur, Catherine Johnson, yn hanner Cymraes. Erinwen Johnson o Abergele (Gwytherin yn wreiddiol) ydi ei mam hi, ac mae hi’n gyfnither i’r diweddar Gwynn ap Gwilym! Fo ydi awdur Sgythia – […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Nofel hanesyddol: Gwenwyn a Gwasgod Felen

Os oes gynnoch chi ddiddordeb mewn hanes, hanes Cymru, hanes Meirionnydd, neu pam benderfynodd criw o Gymry ymfudo i Batagonia, mae ‘Gwenwyn a Gwasgod Felen’ gan Haf Llewelyn yn mynd i’ch plesio’n arw. Hyd yn oed os nad oes gynnoch chi ddiddordeb yn y pynciau hynny, ond yn mwynhau stori dda efo cwpwl o ‘baddies’ […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Awydd sgwennu ar gyfer pobl ifanc?

Wps, bosib mod i’n rhy hwyr yn deud hyn ond roedd Tŷ Newydd yn cynnig Sêl Santes Dwynwen am dridiau. Dwi’n siŵr y bydden nhw’n ystyried chydig o lastig o ddiwrnod os wnewch chi gysylltu rŵan neu bore fory, ond mae/roedden nhw’n cynnig gostyngiad o 15% o bris holl gyrsiau Tŷ Newydd yn 2019, yn […] Parhau i ddarllen