Archives: gwanas

Bethan Gwanas: Sgwennu – Blwyddyn 5 a 6

Unwaith eto eleni, mae rhaglen Aled Hughes ar BBC Radio Cymru yn cyflwyno cystadleuaeth i ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6 ysgolion cynradd Cymru. Mae “Stori Fer Aled Hughes” yn galw ar ddisgyblion i ysgrifennu stori fer o ddim mwy na 500 gair ar thema “Y Nadolig”. Bydd y bump stori fuddugol yn cael eu perfformio […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cystadleuaeth Darllen Dros Gymru 2018

Mae’r llyfrau wedi eu henwi ar gyfer: Cystadleuaeth Llyfrau i Ysgolion Cymru 2017–2018! Dyma i chi’r rhai ar gyfer Rownd Sirol Blynyddoedd 3 a 4 – cliciwch ar y ddolen:   Darllen_Dros_Gymru_Rownd_Sirol_Bl._3_a_4_2017-2018 Falch o weld rhain yno! 9 allan o 10 llyfr yn rai gwreiddiol Cymraeg – da. A dau gan fam a merch, digwydd […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Deri Dan y Daliwr Dreigiau

Llyfr newydd, gwreiddiol gan Haf Llewelyn, a lluniau hyfryd gan Petra Brown. Wel, newydd ers yr haf ond dim ond rŵan dwi’n llwyddo i’w darllen hi! Mae’n werth aros weithiau… Mae’n ran o gyfres Roli Poli, fel Nan a’r sioe fawr gan Ifan Jones Evans. Felly mae wedi ei anelu at blant 7-9 oed ( […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Amser Stori a Diwrnod Siopau Llyfrau

Mae unrhyw un call yn gwybod bod amser stori yn gwneud byd o les i blant. Roedd Michael Morpurgo yn brifathro am flynyddoedd, ac yn gwneud hyn yn rheolaidd. Ond mae trefnwyr y cwricwlwm yn Lloegr yn anghytuno am ryw reswm. Dwi’m yn hollol siŵr be ydi’r rheolau ynglyn â amser stori penodol yng Nghymru […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Diwrnod y Llyfr 2018

Does dim byd penodol wedi ei drefnu eto hyd y gwn i, ond bydd Diwrnod y Llyfr 2018 ar ddydd Iau, 1 Mawrth. Digon o rybudd i chi ddechrau meddwl a threfnu a chysylltu gydag awduron i ddod i’ch ysgolion/ llyfrgelloedd/ cymdeithasau. Gobeithio y bydd pobl yn cofio rhoi sylw i lyfrau o Gymru gan […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Arthur Rackham – arlunydd gwych

Wedi gweld y llun yma o’r blaen? Y Cheshire Cat allan o fersiwn 1907 o Alice in Wonderland gan yr arlunydd rhyfeddol, Arthur Rackham. Gwych tydi? Anodd peidio gwenu wrth sbio arno fo. A dyma un arall o’i luniau o: Mae hwnna’n enwog iawn ac wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer cardiau a phosteri ayyb […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Calendr 2018 ar gyfer plant

Syniad gwych gan Y Lolfa! Calendr lliwgar gyda 12 llun o 12 llyfr plant gwreiddiol y Lolfa a gyhoeddwyd dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’n cynnwys lluniau gan artistiaid fel Jac Jones, Janet Samuel, Valériane Leblond ac Angharad Tomos. Dwi ddim wedi gweld tu mewn y calendr eto ond os oes rhywun isio prynu anrheg Nadolig […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Tips ar gyfer awduron

  Blogio am rywbeth cwbl wahanol y tro yma. Dwi am fod mor hy â chynnig tips i wella eich sgiliau ysgrifennu. Dyma bethau i’w gwneud ar ôl gorffen eich drafft cyntaf a phan yn mynd drwyddo CYN ei yrru at y wasg/i gystadleuaeth/i’r athro. Os allwch chi roi’r polish ar eich gwaith cyn ei […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Diwrnod Darllen Llyfr

Dyna ydi hi heddiw mae’n debyg. Dwi’m yn siwr be ydi’r gwahaniaeth rhwng Diwrnod y Llyfr a Diwrnod Darllen Llyfr, ond mae’n anhosib cael gormod o ddyddiau i ddathlu darllen. A phun bynnag, i ni lyfr-garwyr, mae pob diwrnod yn Ddiwrnod Darllen Llyfr tydi? Be dach chi’n ei ddarllen ar hyn o bryd? Dwi ar […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Steddfod Môn 2017

Dyna be oedd wythnos brysur! Mi ges i andros o hwyl yn darllen darnau o Cadi Dan y dŵr ar stondinau Siop y Pethe a’r Lolfa ar y maes. Ac roedd yr hogan fach yma yn y gardigan felen yn gesan a hanner! Cêsus eraill oedd y plant sgwennodd Chwip o Chwedlau ar gyfer prosiect […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Holi Mair Wynn Hughes

Edrych mlaen at y Steddfod? A fi – ac un o’r pethau cynta fydda i’n eu gwneud ( ar ôl gosod fy stondin efo’r campafan – os gai help rhywun i godi’r adlen hurt sy gen i) fydd holi’r awdures Mair Wynn Hughes. Mi fydd hynny’n digwydd  am 5.00 ar y pnawn Sul cynta, Awst […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Holi Morgan Tomos

Morgan Tomos ydi’r diweddaraf i ateb fy nghwestiynau i. Mae o’n fwyaf adnabyddus am ei gyfres am Alun yr Arth: ond mae o wedi sgwennu ambell lyfr arall hefyd, ac mae ‘na fwy ar ei wefan o (linc yn is i lawr y blog). Daw Morgan  o Gaernarfon yn wreiddiol ond mae’n byw ym Mirmingham […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cipio’r Llyw, Awen Schiavone

Do’n i’n gwybod dim am hanes Hywel Dafydd o Aberdaugleddau, ond roedd o’n foi go iawn, yn fôr-leidr yn y 1700au, a’i hanes o sydd yn nofel gyntaf Awen Schiavone: Cipio’r Llyw. Nofel ar gyfer oedolion ifanc ydi hi, ac mi gyrhaeddodd y bennod gyntaf restr fer cystadleuaeth Gwobr Goffa T. Llew Jones yn 2013. […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Alun yr Arth rhif 25!

Hwrê! Mae un o’r cyfresi Cymraeg mwyaf poblogaidd erioed i blant bach dan 7 oed yn dathlu carreg filltir yr wythnos hon: cyhoeddi’r 25ain llyfr yng nghyfres Alun yr Arth! Sef  Alun yr Arth a’r Ddraig Fach Goch gan Morgan Tomos. Yn yr antur newydd, mae Alun yn mynd ar gefn y ddraig fach goch […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Holi awdur – Gwenno Hughes

Hwrê! Mae ‘na awdur llyfrau plant arall wedi ateb fy nghwestiynau! Dyma i chi luniau o Gwenno Hughes: Ers iddi ddechrau cyhoeddi yn 1999, mae Gwenno wedi sgwennu naw o lyfrau ac wedi cyfrannu i nifer o gyfrolau, a dyma rai ohonyn nhw:   Yn 2000, enillodd Wobr Tir na n-Og am ‘Ta-ta Tryweryn!’ Adolygiad […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Darllen dros Gymru 2017

Roedd Aberystwyth yn llawn o blant o dros Gymru gyfan am ddeuddydd wythnos diwethaf: rowndiau cenedlaethol cystadleuaeth Darllen Dros Gymru 2017! Ac uchod, llun o griw buddugol Bl 5 a 6 – Ysgol Edern! Mae’r ysgol yn gwneud yn arbennig o dda yn y gystadleuaeth ers blynyddoedd. Sgwn i be ydi’r gyfrinach? Yr athrawon yn […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Myrddin ap Dafydd

Myrddin ap Dafydd yw perchennog Gwasg Carreg Gwalch, cwmni sy’n cyhoeddi rhyw 50 o lyfrau y flwyddyn. Ond mae o hefyd yn fardd – yn brifardd hyd yn oed: fo enillodd y Gadair yn Eisteddfodau Cenedlaethol Cwm Rhymni 1990, a Thyddewi 2002. Ac os dach chi isio dysgu cynganeddu: Ac mae o wedi cyhoeddi llwythi […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cyhoeddi Cadi II yn y Sesiwn Fawr

Ydach chi wedi gweld poster y Sesiwn Fawr eleni? Dyma fo: Hyfryd tydi? Ac mi fydd yn Sesiwn hyfryd, yn bendant. Digon o gerddoriaeth, ond hefyd – llenyddiaeth! A dwi’n falch o ddeud y bydd Cadi dan y Dŵr yn cael ei chyhoeddi erbyn y Sesiwn. Mi fydda i, a Gwyn Siop Awen Meirion a’r […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hywel James – Prif Lyfrgellydd Gwynedd

Dwi wedi cael sawl ‘bos’ yn fy nydd; rhai yn dda, rhai ddim cystal, ond y gorau o bell ffordd oedd Hywel James, Prif Lyfrgellydd Gwynedd. Fo ydi’r boi efo’r sbectol: Doedd o ddim yn fos go iawn arna i, mwy o… wel, reolwr llinell am wn i. Gweithio yn Llyfrgell Caernarfon fel Hyrwyddwr Llenyddiaeth […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Sweet Pizza a Mellten

Llyfr Saesneg? Ia, ond un gan Gymro, wedi ei gosod yn ne Cymru, a hon ydi’r nofel enillodd Wobr Tir na n-Og 2017 am y llyfr Saesneg gorau. Roedd yr awdur, Giancarlo Gemin o Gaerdydd wedi ennill y wobr unwaith o’r blaen, am Cowgirl yn 2015 – a dwi newydd archebu copi o’r llyfrgell – […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Gwobrau Tir-na nOg 2017

Mor falch fy mod i wedi cael fy mhrofi’n gywir! Pluen wedi ennill y categori uwchradd! Ac mae ABC Byd Natur yn lyfr hynod ddeniadol – dysgu’r wyddor mewn steil. Llongyfarchiadau mawr i’r ddwy! Mae Luned yn gyn-ddisgybl i mi gyda llaw. Ahem. Wel, Ffrangeg oedd fy mhwnc i ond roedd angen dysgu hwnnw en […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfr Cymraeg yn teithio’n bell

Mi ges i neges diddorol drwy Facebook heddiw, gan Nia Thomas o Gaerdydd, a dyma fo: Helo! Dwi’n teithio yn Ngwlad Thai ar hyn o bryd a wnes i weld dy lyfr ar werth yn siop Backstreet Books yn Chiang Mai am 180 Thai Baht! Roedd y Beibl Cymraeg ar werth am 200 THB yno […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Pluen – ar restr fer Tir na-Nog

Eitem hyfryd ar Heno:
Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Ysgol Maesincla

Dyma i chi lun o griw Bl 5 Ysgol Maesincla, Caernarfon – a dwi yn eu canol nhw! Mi ges i awr o siarad am lyfrau a darllen a sgwennu efo nhw, a nefi, roedd ‘na chwerthin! Roedden nhw’n griw gwych, arbennig o hwyliog, a wnaethon nhw ddim dal dig am fy mod i’n hwyr… […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Trwy’r Darlun

Dw i newydd orffen hon, ac yn methu credu nad o’n i wedi ei darllen cyn hyn, na chwaith bod neb WEDI DEUD WRTHA I Y BYDDWN I’N EI MWYNHAU HI GYMAINT! Felly dw i’n deud wrthach chi, rwan, iawn? Os ydach chi, fel fi, yn hoffi straeon ffantasi am fydoedd eraill od, llawn hud […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Adolygu

Difyr oedd darllen adolygiad Bethan Bryn o Ymbelydredd yn Y Wawr, cylchgrawn Mudiad Merched y Wawr. Roedd hi’n dweud nad oedd ganddi gymhwyster i adolygu llyfr; nad oedd yn llenor, bardd, beirniad llenyddol nac yn gweithio o fewn y maes llenyddol. Wel diolch byth am hynny ddyweda i! Mae ei hadolygiad yn un campus ac […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Mwy am gystadleuaeth Llyfrau Ysgolion Cymru

Dw i ddim yn gwybod beth ydy dewisiadau llyfrau ysgolion siroedd eraill, ond dwi i wedi cael gwybod be oedd y drefn yng Ngwynedd yn ystod y rowndiau sirol a gynhaliwyd yn ystod mis Mawrth eleni: “Yng Ngwynedd cafwyd 16 ysgol yn cystadlu (53 o dimau) – sy’n ffigwr digon derbyniol. Y patrwm arferol sy’n […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cystadleuaeth Llyfrau Ysgolion Cymru

Mae’n siwr bod y rhan fwyaf o ysgolion cynradd sydd wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth flynyddol hon wedi bod, neu ar fin mynd drwy’r rowndiau sirol bellach. Mae’n gystadleuaeth wych a hynod bwysig ar gyfer hyrwyddo llyfrau a darllen. Ysgol Dyffryn Banw (Powys) – Enillwyr Blynyddoedd 3 a 4. 2011 Nid yn unig mae’n […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Nofel ffantasi Saesneg ar gyfer plant 9 +

Dwi’n gorfod argymell hwn – The Girl of Ink and Stars gan Kiran Millwood Hargrave. Hyfryd, hyfryd, hyfryd. Jest y peth i blant (ac oedolion) sy’n hoffi ffantasi – a mapiau! Ac mae’r prif gymeriad yn ferch – ond mi ddylai bechgyn fwynhau’r stori, wir yr! Mae Isabella yn breuddwydio am y gwledydd pell roedd […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Deg Chwedl o Gymru

Meinir Wyn Edwards ydi’r flonden yn y llun efo rhai o’r plant lwcus gafodd fynd efo hi ar daith ar hyd Lein y Cambrian wythnos dwetha. Yn ogystal â bod yn olygydd i wasg y Lolfa, mae hi hefyd yn awdures: a dyma’r llyfr diweddaraf: – sydd ar restr fer Gwobr Tir na-Nog, fel mae’n […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Mellten rhif 4 a pham dan ni angen llyfrau

Mae’r 4ydd rhifyn o gomic Cymraeg Mellten ar gael rwan!   Mae siopau o amgylch Cymru yn gwerthu Mellten – os nad oes yna gopïau yn eich siop leol, gofynwch iddyn nhw i archebu rhai! Neu Drwy’r Ysgol: Gofynnwch i’ch athro/athrawes i ychwanegu eich enw at y rhestr o blant sy’n derbyn Mellten. Os nad […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Lluniau lliw ‘Cadi dan y Dŵr’ wedi cyrraedd!

Mae’r arlunydd gwych o Bontarddulais, Janet Samuel newydd yrru’r lluniau lliw terfynol ar gyfer Cadi dan y Dŵr! ( dilyniant i Coeden Cadi) Sbiwch – dyma flas ohonyn nhw: Dwi wedi gwirioni’n rhacs! Lliwiau bendigedig, a manylder hyfryd. Arhowch nes gwelwch chi’r ceffylau môr a’r pysgod pwff … ond bydd raid i chi aros am […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Rhestr fer Gwobrau Tir na n-Og 2017.

Mae’r llyfrau wedi eu dewis eto eleni a dyma nhw, efo disgrifiadau’r Cyngor Llyfrau/ y panel dewis: Teitlau’r rhestr fer Gymraeg: ABC Byd Natur  gan Luned Aaron (Gwasg Carreg Gwalch) Trwy gyfrwng y lluniau collage gwreiddiol o wahanol wrthrychau a delweddau o fyd natur, caiff y plentyn ifanc ei hudo i fynd ar daith natur […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hoff Lyfrau Sonia Edwards

  Mae Sonia Edwards wedi cyhoeddi rhyw 30 llyfr i gyd, ar gyfer plant ac oedolion ac mi enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn ym 1996 am Glöynnod a’r Fedal Ryddiaith yn 1999 am Rhwng Noson Wen a Phlygain. Llwyddodd i sgwennu’r holl lyfrau tra roedd hi’n athrawes (Gymraeg) yn Ysgol Gyfun Llangefni, Ynys Môn.  A […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hybu Darllen

Dyna fy mhregeth i ers blynyddoedd. Dwi wedi cyfarfod nifer o bobl sy’n deud eu bod wedi trio hoffi nofelau, ond wedi methu – dynion gan amlaf, ond nid bob tro. Iawn, dan ni gyd yn wahanol ac yn mwynhau pethau gwahanol; mae rhai jest yn methu derbyn straeon dychmygol, neu o leia yn methu […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Syniad gwych – llyfr mewn potel

Newydd weld hwn ar Facebook – chwip o syniad i hyrwyddo darllen a llyfrau, sef trio cloriannu cynnwys/thema/teitl llyfr mewn jar neu botel: Ia, the Very hungry Caterpillar! A be am hwn: Beauty and the Beast. Ond dwi’m yn siwr be ydi hwn: Nid Charlotte’s Web naci? Unrhyw syniadau? Dyma un wnes i jest rwan: […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hoff lyfrau Eurgain Haf

Hogan o Benisarwaun yng Ngwynedd yw’r awdures Eurgain Haf, ond erbyn hyn mae hi wedi ymgartrefu ym Mhontypridd ac yn fam i ddau o blant bach. Enillodd Goron Eisteddfod yr Urdd yn 1994 a Choron Eisteddfod Môn yn 2002. Enillodd hefyd Fedal Ddrama yr Eisteddfod Ryng-golegol yn 1994. Roedd yn un o’r rhai a ddaeth […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Diwrnod y Llyfr 2017

Da ydi Diwrnod y Llyfr – sydd bellach fwy neu lai yn Wythnos y Llyfr gan fod ysgolion weithiau’n cael trafferth cyfyngu’r gweithgareddau llyfryddol i un diwrnod, diolch i ymarferion Steddfod yr Urdd, gwersi nofio/beicio ac ati. Mi fues i yn Ysgol y Traeth, Bermo ar ddydd Mawrth, fel rhan o Wythnos Cŵl Cymru Ysgol […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Nofel Oi (YA) arbennig

Dwi newydd orffen Under a Painted Sky, nofel gan Stacey Lee, Americanes o dras Tseinieg. Dwi isio sôn amdani oherwydd fy mod i wedi mwynhau bob eiliad o’i darllen. Bywyd ar yr Oregon Trail yn 1849, cowbois, miwsig, ceffylau, nadroedd, hiliaeth a chymeriadau gwych fel Andy/Annamae, y ferch ddu sy’n chwilio am ei brawd ac […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hoff lyfrau Gwen Redvers Jones

Gwen Redvers Jones ydi’r awdures ddiweddara i ateb fy nghwestiynau i. Dyma rai o’i llyfrau hi: A dyma lun a gwybodaeth amdani – ychydig iawn o luniau o Gwen sydd ar y we – dyma’r unig ddau ddois i o hyd iddyn nhw!  Fel y gwelwch chi, mi gafodd ei geni ym Mlaenau Ffestiniog a […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cynhadledd Pobl Llyfrau

Heddiw, mi ges i ddiwrnod hyfryd, difyr a llawn syniadau yng Nghynhadledd Undydd i Gyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr  yn Llety Parc, Abersytwyth. Ro’n i’n aelod o banel oedd yn trafod “Llyfrau i blant  a phobl ifanc – beth yw’r arlwy delfrydol?” Siwan Rosser oedd yn cadeirio a dyma’r panel: Myrddin ap Dafydd (Cyhoeddwr), Eirian James (Llyfrwerthwr), […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hoff lyfrau Angharad Tomos

This is just a short excerpt for the about page.a mort, notamment que ce serait de la drogue et de l’alcool qu’il aurait ingéré avant de mourir.

 

->     Alan Wilson, né en 1943 vers Boston, est un élève distrait à l’école à cause de sa mauvaise vue, il reste cependant brillant mais tourmenté par ses camarades jaloux de son intelligence. Il se trouve donc des refuges, parmi lesquels la musique. Alan Wilson est doté de ce que l’on appelle “l’oreille absolue” (avoir l?%9 Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Holi Dewi Pws – a Rhiannon

Dewi Pws a’i wraig Rhiannon yw’r awduron diweddaraf i mi eu holi am eu hoff lyfrau yn blant. Dyma Dewi: A dyma Rhiannon: Dydi hi ddim yn gwisgo fel’na drwy’r amser. A dyma rai o’u llyfrau nhw:   Dwi wedi cyfeirio at rai o’r llyfrau ar y blog yma o’r blaen. Mi wnes i ddangos […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Holi Emily Huws

Emily Huws, un o hoelion wyth y byd llyfrau plant yng Nghymru ydi’r diweddaraf i ateb fy nghwestiynau am ei hoff lyfrau yn blentyn. Mae Emily, sy’n 75 eleni, yn dal i fyw yn y bwthyn bach lle cafodd ei magu yng Nghaeathro ger Caernarfon, efo llwyth o anifeiliaid! Er iddi ddysgu am dros ugain […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cadi ar ei ffordd – a ffrindiau ar eu ffordd i China!

Dwi wedi cynhyrfu! Mae’r arlunydd Janet Samuel wedi gyrru ei darluniau cychwynnol ar gyfer Cadi dan y Dŵr! Dan ni’n meddwl mai hwn fydd y clawr. Methu aros i weld y cyfan mewn lliw llawn! A dyma i chi ragflas o ganol y llyfr: Dw i newydd feddwl – mi fyddai llyfr lliwio Cadi yn […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hoff Lyfrau Gareth William Jones

Nabod rhai o’r llyfrau yma? Llyfrau yng nghyfres Mewnwr a Maswr ar gyfer plant 9-13 oed. Straeon bywiog am bâr o efeilliaid sydd wrth eu bodd yn chwarae rygbi ydyn nhw. Gareth William Jones o  Bow Street ger Aberystwyth sgwennodd bob un.   Fo sgwennodd rhain hefyd: A Gareth ydi’r awdur diweddara i rannu ei […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Pigion o newyddion da a Sgragan

Newyddion da o lawenydd mawr! Mae Awst yn Anogia gan y diweddar Gareth F Williams – bellach yn ôl mewn print ac ar gael ar-lein neu yn eich siop lyfrau! (link: http://bit.ly/2hixgzP) bit.ly/2hixgzP Chwip o bresant Dolig i unrhyw un fethodd gael copi cyn i’r nofel wych hon fynd allan o brint wedi iddi ennill […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hoff Lyfrau Anni Llŷn

Yr awdur diweddaraf i ateb fy nghwestiynau am ei hoff lyfrau plant ydi Anni Llŷn, sef Bardd Plant Cymru 2015-17, cyflwynydd pob math o raglenni plant a rhywun hynod dalentog sy’n gallu troi ei llaw at bob math o bethau! Fel mae ei henw yn awgrymu, mae’n dod o Ben Llŷn ( Sarn Mellteyrn) ond […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hoff Lyfrau Haf Llewelyn

Mae Haf Llewelyn o Lanuwchllyn yn awdures ac yn fardd sydd â blynyddoedd o brofiad fel athrawes gynradd – a mam, felly mae hi’n gwybod yn iawn sut i fachu dychymyg plant. Dyma rai o’i llyfrau hi: Gyda llaw, mae hi’n cyfadde bod Stwffia Dy Ffon Hoci yn cynnwys cryn dipyn o’i theimladau hi pan […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Ysgol Pennant

Y pethau mae awdur yn ei wneud i hyrwyddo llyfrau… Mae’r llyfr dan sylw yn y gornel ar y dde. Ac os dach chi methu gweld yn iawn: Roedd plant Ysgol Pennant, Penybont Fawr ym Mhowys yn mwynhau’r llyfr am ei fod wedi ei osod yn eu rhan nhw o’r byd – neu’n weddol agos […] Parhau i ddarllen