Archives: gwanas

Bethan Gwanas: Y Gwylliaid ar lwyfannau’r Urdd!

Weihei! Da iawn annwyl bwyllgor theatr/drama Steddfod yr Urdd 2019! Maen nhw wedi dewis darnau o nofelau i blant ar gyfer dwy gystadleuaeth ymgom. Testun ymgom Bl 6 ac iau ydi ‘Ffrindiau’ gan y diweddar Gareth F Williams. Ardderchog. Dwi’n edrych ymlaen at weld a chlywed y gystadleuaeth honno ar lwyfannau Cymru. Ac wrth gwrs, […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Peidiwch a meddwl bod angen llyfrau am fechgyn i fechgyn!

Dyma i chi flog diddorol am agweddau at lyfrau merched/bechgyn. https://readitdaddy.blogspot.com/2018/09/boys-dont-read-books-featuring-girls.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&m=1 Mae rhai rhieni yn gyndyn o brynu llyfrau maen nhw’n eu hystyried yn lyfrau ‘merched’ i’w meibion, a vice versa. Dim byd newydd yn hynny, ond dydan ni ddim yn sôn am lyfrau pinc, fflyfflyd fan hyn ond llyfrau normal gyda chlawr a theitl […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfrau i godi’r galon

Syniad gwych arall gan The Reading Agency (diolch am ei drydar, Bethan Hughes). Gawn ni rywbeth tebyg yn Gymraeg os gwelwch yn dda? Mwy o wybodaeth ar y linc isod: https://reading-well.org.uk/books/mood-boosting-books Be am roi cychwyn arni fan hyn? Pa lyfrau Cymraeg sydd wedi rhoi gŵen ar eich wyneb chi a/neu godi’r cymylau? Mi wnai roi […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Deian a Loli a’r Bai ar Gam

LLYFR CYMRAEG GWREIDDIOL NEWYDD I BLANT HYD AT 8 OED! Yn dilyn llwyddiant y gyfres deledu, mae’r Lolfa wedi cyhoeddi hwn. Y gyntaf o gyfres mae’n debyg – ieee! Dyma’r awdures, Angharad Elen: Hi ydi cynhyrchydd y rhaglenni teledu hefyd, a’i ffrind hi, Nest Llwyd Owen (aeth y ddwy i Ysgol Gynradd Llandwrog efo’i gilydd) […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Darllen i gŵn!

Dwi newydd weld y fidio isod ar Facebook. Waw! Pwy fyddai’n meddwl? Be am i ganolfannau cŵn yng Nghymru wneud yr un peth? Dwi’n eitha siŵr y byddai ‘na fflyd o blant yn fodlon helpu. Ac am ffordd wych o ddangos bod darllen yn gwneud gwahaniaeth ac yn gwneud lles. Rheswm i ddarllen go iawn! […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Nofelau am golli/galaru a Gwobr Tir na n-Og 2018

Dyma’r llyfr enillodd wobr Saesneg Tir na-nOg eleni: The Nearest Faraway Place gan Hayley Long. A nefi, roedd o’n haeddu cael ei wobrwyo. Hanes 2 frawd, Griff a Dylan yn gorfod ymdopi efo trasiedi deuluol. Mae hanner y nofel yn digwydd yn yr Unol Daleithiau a’r hanner arall yn Aberystwyth ( lle bu’r awdur yn […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Nofel am y Celtiaid a’r Rhufeiniaid

Mae angen cofio mwy am lyfrau Cymraeg o’r gorffennol, mae ‘na drysorau yn hel llwch mewn stordai ysgolion, gweisg a llyfrgelloedd. Oes, wrth gwrs bod angen gwneud lle i lyfrau newydd, ond mae’n bechod bod cymaint yn mynd yn angof. A dyma i chi un allai fod o ddiddordeb i ysgolion a phlant sy’n mwynhau […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Parti Maes y Mes

Sbiwch syniad da! Hyd yn oed os nad ydech chi wedi darllen un o 4 llyfr Maes y Mes eto, mi fyddwch yn siŵr o gael hwyl yn y parti yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn Mai 26 – dydd Sadwrn yma. Cyfle i glywed Nia, yr awdures, yn darllen y ddau lyfr newydd – a gwneud […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Fi a Joe Allen

Mae Manon Steffan Ros wedi ei gwneud hi eto! Dyma i chi nofel ar gyfer darllenwyr 11-14 oed (yn ôl y cyhoeddwyr) (10-94 oed yn fy marn i) ddylai fod yn hynod o boblogaidd, yn bendant gyda phlant a phobl sy’n hoffi pêl-droed, ond hefyd gydag unrhyw un sy’n hoffi stori dda wedi ei dweud […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Nofel newydd gan Siân Lewis

Os ydach chi’n blentyn tua 8-12 oed sy’n mwynhau darllen llyfrau hanesyddol neu straeon sy’n llawn cyffro ac antur, neu straeon am oes y Rhufeiniaid, dyma’r llyfr i chi! Dilyn Caradog, £5.99 gan Wasg Carreg Gwalch. Mae’r awdur, Siân Lewis wedi llwyddo unwaith eto i greu nofel hynod ddifyr, ac mae plant o Aberystwyth i […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Bedwen Lyfrau 2018

Bydd Bedwen Lyfrau 2018 yng NGHAERFYRDDIN! MERCHER 9 – SADWRN 12 MAI Digwyddiadau Ddydd a Nos mewn lleoliadau amrywiol ac i gyd yn rhad ac am ddim – nifer cyfyngedig ar gyfer rhai sesiynau plant. Popeth i blant yn y bore, a sesiynau oedolion ar ôl cinio. Bydd llyfrau ar werth ymhob digwyddiad gan Siop […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cyfle i gael llyfr am ddim, a mwy o ‘Maes y Mes.’

Dyma i chi syniad gwych! Cyfle i blant ennill pecyn o lyfrau am ddim, a thynnu sylw at Wobr Tir na n-Og yr un pryd. Manylion yn y llun isod: Does ‘na ddim dyddiad cau hyd y gwela i, ond nifer cyfyngedig o lyfrau am ddim sydd ar gael, felly brysiwch! Byddai sgwennu am bob […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Diarhebion

Dyma i chi lyfr difyr arall gan Sian Northey a Gwasg Carreg Gwalch. Dilyniant i Dros Ben Llestri! a Dim Gobaith Caneri. 66 dihareb sydd dan sylw y tro yma, ac mae Sian wedi sgwennu stori fach sy’n eich helpu i ddeall pob un, gyda lluniau gan Siôn Morris. ee: Merch o’r enw Bethan sy’n […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfrau i bawb, am bawb

Dwi’n falch tu hwnt bod pennaeth adran lenyddiaeth Cyngor Celfyddydau Lloegr, Sarah Crown, wedi cyfadde bod yna “paucity of high-quality books for children and young adults by and about people from all walks of life”. Cyfeirio mae hi at brinder cymeriadau sydd ddim yn wyn/dosbarth canol mewn llyfrau Saesneg. Felly mae’r Centre for Literacy in […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2018

Gwên fawr ar fy wyneb i a sawl awdur arall oherwydd hyn: http://www.llyfrau.cymru/news/news-detail?diablo.lang=cym&id=13216 – neu os ydach chi’n rhy ddiog i glicio ar y linc, mae na grynodeb o’r datganiad i’r wasg isod. Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2018 26 Maw 2018 Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru y teitlau sydd ar restr fer Gwobrau […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: CYFRES Y LLEWOD

Diolch o galon i Angharad Elen Blythe am hyn. Mi wnaeth hi sôn ar Facebook bod ei phlant wedi gwirioni efo Cyfres Y Llewod, llyfrau Cymraeg i blant a gafodd eu hysgrifennu gan y diweddar Dafydd Parri (1926–2001)(tad yr ap Dafydd-iaid – Myrddin, Deiniol ayyb. Cyhoeddwyd 23 stori gan wasg Y Lolfa yn ystod ail […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Dychryn plant

Mi fydda i’n trafod llyfrau brawychus, arswydus i blant efo Al Hughes, Radio Cymru fore Iau yma, Mawrth y 15fed. Ddylen ni osgoi dychryn plant efo’n llyfrau? Neu ydi o’n gwneud lles iddyn nhw? Doedd awduron a storiwyr y gorffennol yn poeni dim am y peth nag oedden? Oes ‘na stori fwy brawychus na Hansel […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Plismyn llyfrau

Mae David Walliams wedi cael ei feirniadu (eto) am sgwennu llyfrau sy’n rhy hawdd. Yn ôl academydd yn Y Times, mae o’n rhannol gyfrifol am y ffaith bod llawer o blant 14 oed yn darllen llyfrau sydd wedi eu hanelu at blant iau. Dyma ran o’r erthygl: A dyma ateb awdur o Loegr i’r peth: […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cloriau llyfrau

Erthygl ddifyr am gloriau fan hyn. Maen nhw’n bwysig! Cliciwch ar y ddolen/linc Isod: https://ylolfa.wordpress.com/2018/01/30/beth-syn-gwneud-clawr-da/ Pa rai o’r cloriau yma syn eich denu chi fwya tybed, a pham? Advertisements Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Sêl llyfrau plant a bobl ifanc

WYTHNOS NESAF! Bydd siopau Llyfrau Cymraeg yn cynnig Sêl fawr ar nifer o lyfrau plant a phobl ifanc! 📚 Cadwch lygad allan am gynigion arbennig yn eich siop lyfrau leol ac arlein: gwales.com Ond fel awduron, rydan ni wastad yn gobeithio na fydd ein llyfrau ni yno… ond mae’n digwydd i bawb ryw ben, mae’n […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Sut i annog plant i ddarllen

Dwi’m yn cofio pa awdur plant (enwog, Saesneg) ddywedodd hyn, ond dwi wedi ei gymreigio a’i gocoseiddio fymryn: Os wyt am annog plant i ddarllen Dyma’r geiriau sydd eu hangen: “’Di hwn ddim ar dy gyfer di, mae’n llawn o bethau ych a fi, anaddas i dy oedran di. Mae ’na fryntni a rhegi a […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Mwynhau darllen

Sbiwch syniad da! Llongau llyfrau yn Gymraeg? Braf fyddai cael rhai ar lan y môr ynde? Ar gyfer oedolion hefyd, achos mae’n gallu bod yn anodd dod o hyd i ffordd gyfforddus o ddarllen ar draeth. Ac os dach chi wedi llosgi eich traed neu eich coesau, mae’r rhain yn ddelfrydol! Ac i rieni sy […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Syniad da i ddenu darllenwyr?

Be dach chi’n feddwl o’r syniad yma? Gallu gweithio’n dda mewn llyfrgelloedd ac ysgolion yn fy marn i. Dim digon o le yn y rhan fwya o siopau llyfrau Cymraeg o bosib? Dyma i chi llinellau cyntaf ambell lyfr/stori Cymraeg i blant: “Doedd Elsi ddim wedi siarad ers iddi gael ei gadael ar stepen drws […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Straeon am ferched dewr

Ydw, dwi’n torri fy rheol eto – addasiad ydi hwn, nid llyfr gwreiddiol o Gymru, ond mae’n un diddorol. Mae’r fersiwn gwreiddiol wedi gwerthu fel slecs yn yr Unol Daleithiau ac eto wedyn pan gafodd ei gyhoeddi ym Mhrydain mae’n debyg: ‘The publishing sensation of the year’ yn ôl yr Evening Standard. Felly mi ddylai’r […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Bethan Gwanas 2018-01-04 18:29:04

Dyma lun ddaeth y bardd a’r awdur Sian Northey o hyd iddi ar dudalen Facebook British Medieval History. Ia, llun Nadolig, ond un o’r 15fed ganrif, a sbiwch pwy sy’n darllen yn y gwely tra mae Joseff yn magu’r baban! Da! Neis won Mair (a’r artist). Yn y gwely fydda i’n darllen fel arfer hefyd, […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Siôn Corn a’r anrheg gorau un

Braidd yn hwyr, mi wn, ond mae’r gyfrol hyfryd hon wedi gwerthu’n dda iawn, iawn, mae’n debyg, (llyfr y mis i blant, fis Tachwedd) felly doedd hi ddim angen fy help i – ac mi fydd yn siŵr o werthu’n dda eto Nadolig nesa ac am sawl Nadolig i ddod. Mae’r ffaith bod 2 fersiwn […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Yr Ynys – nofel ar gyfer yr arddegau hŷn

Ro’n i ar dân isio darllen hon, y gyntaf yn nhrioleg YMA ar gyfer yr arddegau hŷn gan Lleucu Roberts. Yn un peth, mae’r clawr yn denu, yn ail, dwi’n ffan o waith Lleucu, ac yn drydydd, dwi wedi derbyn comisiwn tebyg gan Lywodraeth Cymru i greu trioleg ar gyfer yr arddegau (Cyfres Melanai), ac […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cyfaill darllen a Nadolig Gwyntog Rwdolff

Mi fues i ar fy ymweliad un-bob-tymor i Ysgol Bro Cinmeirch bore ma. Dwi’n ‘Gyfaill Darllen’ iddyn nhw ers blynyddoedd rŵan, ers i gynllun ‘Patron of Reading’ ddechrau. Hynny yw, dwi’n mynd yno i ddarllen ac i drafod llyfrau yn rheolaidd, a dwi wrth fy modd efo’r ffaith fy mod i’n nabod y plant a’r […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Straeon Nadolig Rhaglen Aled Hughes 2017

Os wnaethoch chi golli rhaglen Aled Hughes bore ’ma, roedd Casia Wiliam (Bardd Plant Cymru) a fi yn cyhoeddi 5 enillydd cystadleuaeth Straeon Nadolig 2017. Roedd ’na gannoedd wedi gyrru eu straeon i mewn, a iechyd, roedd ’na rai da yno, o hanes coeden Nadolig unig yn ysu am gael ei hanrheg Nadolig ei hun, […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Bethan Mai

Mi wnaeth darluniau cyfrol Brên Babi (gwych ar gyfer pob mam a darpar fam!) gan Mari Lovgreen dynnu fy sylw yn syth: Felly mi wnes i benderfynu darganfod mwy am Bethan Mai, yr arlunydd. Mae’n dod o Bontiets yn wreiddiol. “Wedi caru neud llunie erioed. Ces i ngofyn i neud Brên Babi pan on i’n […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfrau am yr amgylchedd/llygredd

Gan fod yr amgylchedd a’r llygredd ofnadwy sydd yn ein moroedd gymaint yn y newyddion y dyddiau yma, dyma chydig o lyfrau Cymraeg i blant sy’n delio gyda’r pwnc: Stori ar ffurf cerdd i blant 7-9 mlwydd oed gan y diweddar Gareth F Williams. Mae Curig yn cael syndod mawr wrth glywed morlo yn dweud […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Gawn ni stori?

Mae hwn yn berl o gasgliad. Dyma gyfrol clawr caled o 24 o chwedlau a straeon am arwyr Cymru gan y diweddar John Owen Huws. Dim ond 49 oed oedd John pan fu farw yn 2001, ond nefi, mi wnaeth o gyflawni cymaint yn ei fywyd. Mi wnes i ddod i’w nabod pan gawson ni’n […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Gwefan i ddysgwyr a mwy am Blodwen

Mae na wefan newydd – parallel.cymru – ar gael i ddysgwyr Cymraeg lle mae testunau Cymraeg a Saesneg yn ymddangos ochr yn ochr â’i gilydd, ac fel mae’n digwydd, mae Elin Meek wedi sgwennu erthygl am sgwrs gafodd hi efo fi am gyfres Bywyd Blodwen Jones a sgwennu ar gyfer dysgwyr yn gyffredinol. Dyma’r linc: […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Bargen – anrheg i blant 2-6 oed

Cynnig gwych gan CAA Cymru: 🎄🎁 Anrheg Nadolig hyfryd i blant oed 2 i 6. 🎁🎄 Addas i ddysgwyr Cymraeg. ‘Tipyn o Gês – Anrheg Twm a Tam’ Yn cynnwys 10 llyfr (2 stori); 2 degan meddal; CD; gêm fwrdd a llyfr gwybodaeth dwyieithog Hyn ôll am £10 (lawr o £50)!😯 ☎️ 01970 622128 i […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cerddi’r Sêr

Mi ges i daith ddiddorol iawn i Rhuthun neithiwr, yn y gwynt a’r glaw mawr ‘na a’r holl byllau dŵr dyfnion – ond lwcus nad yn Llangefni oedden ni! Ges i lifft o’r Bala gan Dilwyn Morgan, ac os dach chi isio cwmni difyr mewn car ryw dro, mae Dilwyn yn grêt. Methu dallt pam […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Merch y Mêl

Mae’r cyfuniad o Caryl Lewis a Valériane Leblond wedi profi’n un llwyddiannus eto. Mae Merch y Mêl yn wirioneddol hudolus o ran stori a lluniau. Dyma ddechrau’r stori: Dydi Valériane ddim wedi darlunio’r geiriau yn llythrennol, ond wedi ychwanegu cefndir a lleoliad a ‘chymeriadau’ gwahanol efo’r deryn du a’r sgwarnogod a’r eira ( bydd raid […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Gethin Nyth Brân

Addasiad o fy ngholofn yn yr Herald Gymraeg (y darn Cymraeg sydd yn y Daily Post bob dydd Mercher) ydi hwn: Ond ro’n i am i bawb arall ei weld hefyd, felly dyma fo: Dwi newydd orffen darllen nofel ar gyfer yr arddegau a dwi wedi gwirioni. A chan fod llyfrau plant yn cael cyn […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfrau i’r Oedolion dros y Nadolig

Jest isio sôn am ddau lyfr allai blesio’r oedolion yn eich bywydau chi: Cwcw, nofel newydd Marlyn Samuel a Syllu ar Walia, Ffion Dafis. Dau lyfr hollol wahanol. Mi wnai ddechrau efo Cwcw: Os dach chi isio nofel fywiog, ysgafn efo cymeriadau a sefyllfaoedd fydd yn gwneud i chi biffian chwerthin, dyma hi. Mae Marlyn […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfrau i blant 5-8 oed

Hwre! Mi ges i ddau becyn hyfryd o lyfrau plant yn y post heddiw, digon o ddeunydd darllen a blogio am wythnosau! Lle i gychwyn?! Wel, dwi wedi penderfynu mai’r ddau lyfr yma fydd yn cael fy sylw i gynta, dau arall sy’n perthyn i ‘Cyfres Clec’, cyfres wreiddiol o ‘straeon denu darllen’: Dyn Bach […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfrau lliwio Cymraeg

Isio cefnogi llyfrau Cymraeg ond ddim yn hoffi darllen? Neu’n nabod rhywun sydd ddim yn hoffi darllen am ryw reswm? Neu ydach chi’n un o’r miloedd sy’n cael pleser wrth liwio? Wel, dyma syniad ar gyfer anrheg Nadolig:   Mae Lliwio’r Chwedlau / Colouring Welsh Tales gan yr artist Dawn Williams yn cynnwys 21 o […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cyfres newydd i blant 5-8 oed

Ieee! O’r diwedd! Mae Nia Gruffydd, sydd wedi gweithio fel Llyfrgellydd Plant a Phobl ifanc yn  Ynys Môn a Gwynedd am flynyddoedd ( felly mae hi’n gwbod ei stwff) (er mai Rheolwr Gwasanaeth Llyfrgelloedd yng Ngwynedd ydi hi rŵan) wedi sgwennu cyfres o bedair o nofelau byr gwreiddiol Cymraeg i blant 5 i 8 oed. […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Sgwennu – Blwyddyn 5 a 6

Unwaith eto eleni, mae rhaglen Aled Hughes ar BBC Radio Cymru yn cyflwyno cystadleuaeth i ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6 ysgolion cynradd Cymru. Mae “Stori Fer Aled Hughes” yn galw ar ddisgyblion i ysgrifennu stori fer o ddim mwy na 500 gair ar thema “Y Nadolig”. Bydd y bump stori fuddugol yn cael eu perfformio […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cystadleuaeth Darllen Dros Gymru 2018

Mae’r llyfrau wedi eu henwi ar gyfer: Cystadleuaeth Llyfrau i Ysgolion Cymru 2017–2018! Dyma i chi’r rhai ar gyfer Rownd Sirol Blynyddoedd 3 a 4 – cliciwch ar y ddolen:   Darllen_Dros_Gymru_Rownd_Sirol_Bl._3_a_4_2017-2018 Falch o weld rhain yno! 9 allan o 10 llyfr yn rai gwreiddiol Cymraeg – da. A dau gan fam a merch, digwydd […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Deri Dan y Daliwr Dreigiau

Llyfr newydd, gwreiddiol gan Haf Llewelyn, a lluniau hyfryd gan Petra Brown. Wel, newydd ers yr haf ond dim ond rŵan dwi’n llwyddo i’w darllen hi! Mae’n werth aros weithiau… Mae’n ran o gyfres Roli Poli, fel Nan a’r sioe fawr gan Ifan Jones Evans. Felly mae wedi ei anelu at blant 7-9 oed ( […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Amser Stori a Diwrnod Siopau Llyfrau

Mae unrhyw un call yn gwybod bod amser stori yn gwneud byd o les i blant. Roedd Michael Morpurgo yn brifathro am flynyddoedd, ac yn gwneud hyn yn rheolaidd. Ond mae trefnwyr y cwricwlwm yn Lloegr yn anghytuno am ryw reswm. Dwi’m yn hollol siŵr be ydi’r rheolau ynglyn â amser stori penodol yng Nghymru […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Diwrnod y Llyfr 2018

Does dim byd penodol wedi ei drefnu eto hyd y gwn i, ond bydd Diwrnod y Llyfr 2018 ar ddydd Iau, 1 Mawrth. Digon o rybudd i chi ddechrau meddwl a threfnu a chysylltu gydag awduron i ddod i’ch ysgolion/ llyfrgelloedd/ cymdeithasau. Gobeithio y bydd pobl yn cofio rhoi sylw i lyfrau o Gymru gan […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Arthur Rackham – arlunydd gwych

Wedi gweld y llun yma o’r blaen? Y Cheshire Cat allan o fersiwn 1907 o Alice in Wonderland gan yr arlunydd rhyfeddol, Arthur Rackham. Gwych tydi? Anodd peidio gwenu wrth sbio arno fo. A dyma un arall o’i luniau o: Mae hwnna’n enwog iawn ac wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer cardiau a phosteri ayyb […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Calendr 2018 ar gyfer plant

Syniad gwych gan Y Lolfa! Calendr lliwgar gyda 12 llun o 12 llyfr plant gwreiddiol y Lolfa a gyhoeddwyd dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’n cynnwys lluniau gan artistiaid fel Jac Jones, Janet Samuel, Valériane Leblond ac Angharad Tomos. Dwi ddim wedi gweld tu mewn y calendr eto ond os oes rhywun isio prynu anrheg Nadolig […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Tips ar gyfer awduron

  Blogio am rywbeth cwbl wahanol y tro yma. Dwi am fod mor hy â chynnig tips i wella eich sgiliau ysgrifennu. Dyma bethau i’w gwneud ar ôl gorffen eich drafft cyntaf a phan yn mynd drwyddo CYN ei yrru at y wasg/i gystadleuaeth/i’r athro. Os allwch chi roi’r polish ar eich gwaith cyn ei […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Diwrnod Darllen Llyfr

Dyna ydi hi heddiw mae’n debyg. Dwi’m yn siwr be ydi’r gwahaniaeth rhwng Diwrnod y Llyfr a Diwrnod Darllen Llyfr, ond mae’n anhosib cael gormod o ddyddiau i ddathlu darllen. A phun bynnag, i ni lyfr-garwyr, mae pob diwrnod yn Ddiwrnod Darllen Llyfr tydi? Be dach chi’n ei ddarllen ar hyn o bryd? Dwi ar […] Parhau i ddarllen