Archives: gwanas

Bethan Gwanas: Nofel ffantasi Saesneg ar gyfer plant 9 +

Dwi’n gorfod argymell hwn – The Girl of Ink and Stars gan Kiran Millwood Hargrave. Hyfryd, hyfryd, hyfryd. Jest y peth i blant (ac oedolion) sy’n hoffi ffantasi – a mapiau! Ac mae’r prif gymeriad yn ferch – ond mi ddylai bechgyn fwynhau’r stori, wir yr! Mae Isabella yn breuddwydio am y gwledydd pell roedd […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Deg Chwedl o Gymru

Meinir Wyn Edwards ydi’r flonden yn y llun efo rhai o’r plant lwcus gafodd fynd efo hi ar daith ar hyd Lein y Cambrian wythnos dwetha. Yn ogystal â bod yn olygydd i wasg y Lolfa, mae hi hefyd yn awdures: a dyma’r llyfr diweddaraf: – sydd ar restr fer Gwobr Tir na-Nog, fel mae’n […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Mellten rhif 4 a pham dan ni angen llyfrau

Mae’r 4ydd rhifyn o gomic Cymraeg Mellten ar gael rwan!   Mae siopau o amgylch Cymru yn gwerthu Mellten – os nad oes yna gopïau yn eich siop leol, gofynwch iddyn nhw i archebu rhai! Neu Drwy’r Ysgol: Gofynnwch i’ch athro/athrawes i ychwanegu eich enw at y rhestr o blant sy’n derbyn Mellten. Os nad […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Lluniau lliw ‘Cadi dan y Dŵr’ wedi cyrraedd!

Mae’r arlunydd gwych o Bontarddulais, Janet Samuel newydd yrru’r lluniau lliw terfynol ar gyfer Cadi dan y Dŵr! ( dilyniant i Coeden Cadi) Sbiwch – dyma flas ohonyn nhw: Dwi wedi gwirioni’n rhacs! Lliwiau bendigedig, a manylder hyfryd. Arhowch nes gwelwch chi’r ceffylau môr a’r pysgod pwff … ond bydd raid i chi aros am […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Rhestr fer Gwobrau Tir na n-Og 2017.

Mae’r llyfrau wedi eu dewis eto eleni a dyma nhw, efo disgrifiadau’r Cyngor Llyfrau/ y panel dewis: Teitlau’r rhestr fer Gymraeg: ABC Byd Natur  gan Luned Aaron (Gwasg Carreg Gwalch) Trwy gyfrwng y lluniau collage gwreiddiol o wahanol wrthrychau a delweddau o fyd natur, caiff y plentyn ifanc ei hudo i fynd ar daith natur […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hoff Lyfrau Sonia Edwards

  Mae Sonia Edwards wedi cyhoeddi rhyw 30 llyfr i gyd, ar gyfer plant ac oedolion ac mi enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn ym 1996 am Glöynnod a’r Fedal Ryddiaith yn 1999 am Rhwng Noson Wen a Phlygain. Llwyddodd i sgwennu’r holl lyfrau tra roedd hi’n athrawes (Gymraeg) yn Ysgol Gyfun Llangefni, Ynys Môn.  A […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hybu Darllen

Dyna fy mhregeth i ers blynyddoedd. Dwi wedi cyfarfod nifer o bobl sy’n deud eu bod wedi trio hoffi nofelau, ond wedi methu – dynion gan amlaf, ond nid bob tro. Iawn, dan ni gyd yn wahanol ac yn mwynhau pethau gwahanol; mae rhai jest yn methu derbyn straeon dychmygol, neu o leia yn methu […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Syniad gwych – llyfr mewn potel

Newydd weld hwn ar Facebook – chwip o syniad i hyrwyddo darllen a llyfrau, sef trio cloriannu cynnwys/thema/teitl llyfr mewn jar neu botel: Ia, the Very hungry Caterpillar! A be am hwn: Beauty and the Beast. Ond dwi’m yn siwr be ydi hwn: Nid Charlotte’s Web naci? Unrhyw syniadau? Dyma un wnes i jest rwan: […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hoff lyfrau Eurgain Haf

Hogan o Benisarwaun yng Ngwynedd yw’r awdures Eurgain Haf, ond erbyn hyn mae hi wedi ymgartrefu ym Mhontypridd ac yn fam i ddau o blant bach. Enillodd Goron Eisteddfod yr Urdd yn 1994 a Choron Eisteddfod Môn yn 2002. Enillodd hefyd Fedal Ddrama yr Eisteddfod Ryng-golegol yn 1994. Roedd yn un o’r rhai a ddaeth […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Diwrnod y Llyfr 2017

Da ydi Diwrnod y Llyfr – sydd bellach fwy neu lai yn Wythnos y Llyfr gan fod ysgolion weithiau’n cael trafferth cyfyngu’r gweithgareddau llyfryddol i un diwrnod, diolch i ymarferion Steddfod yr Urdd, gwersi nofio/beicio ac ati. Mi fues i yn Ysgol y Traeth, Bermo ar ddydd Mawrth, fel rhan o Wythnos Cŵl Cymru Ysgol […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Nofel Oi (YA) arbennig

Dwi newydd orffen Under a Painted Sky, nofel gan Stacey Lee, Americanes o dras Tseinieg. Dwi isio sôn amdani oherwydd fy mod i wedi mwynhau bob eiliad o’i darllen. Bywyd ar yr Oregon Trail yn 1849, cowbois, miwsig, ceffylau, nadroedd, hiliaeth a chymeriadau gwych fel Andy/Annamae, y ferch ddu sy’n chwilio am ei brawd ac […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hoff lyfrau Gwen Redvers Jones

Gwen Redvers Jones ydi’r awdures ddiweddara i ateb fy nghwestiynau i. Dyma rai o’i llyfrau hi: A dyma lun a gwybodaeth amdani – ychydig iawn o luniau o Gwen sydd ar y we – dyma’r unig ddau ddois i o hyd iddyn nhw!  Fel y gwelwch chi, mi gafodd ei geni ym Mlaenau Ffestiniog a […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cynhadledd Pobl Llyfrau

Heddiw, mi ges i ddiwrnod hyfryd, difyr a llawn syniadau yng Nghynhadledd Undydd i Gyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr  yn Llety Parc, Abersytwyth. Ro’n i’n aelod o banel oedd yn trafod “Llyfrau i blant  a phobl ifanc – beth yw’r arlwy delfrydol?” Siwan Rosser oedd yn cadeirio a dyma’r panel: Myrddin ap Dafydd (Cyhoeddwr), Eirian James (Llyfrwerthwr), […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hoff lyfrau Angharad Tomos

This is just a short excerpt for the about page.a mort, notamment que ce serait de la drogue et de l’alcool qu’il aurait ingéré avant de mourir.

 

->     Alan Wilson, né en 1943 vers Boston, est un élève distrait à l’école à cause de sa mauvaise vue, il reste cependant brillant mais tourmenté par ses camarades jaloux de son intelligence. Il se trouve donc des refuges, parmi lesquels la musique. Alan Wilson est doté de ce que l’on appelle “l’oreille absolue” (avoir l?%9 Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Holi Dewi Pws – a Rhiannon

Dewi Pws a’i wraig Rhiannon yw’r awduron diweddaraf i mi eu holi am eu hoff lyfrau yn blant. Dyma Dewi: A dyma Rhiannon: Dydi hi ddim yn gwisgo fel’na drwy’r amser. A dyma rai o’u llyfrau nhw:   Dwi wedi cyfeirio at rai o’r llyfrau ar y blog yma o’r blaen. Mi wnes i ddangos […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Holi Emily Huws

Emily Huws, un o hoelion wyth y byd llyfrau plant yng Nghymru ydi’r diweddaraf i ateb fy nghwestiynau am ei hoff lyfrau yn blentyn. Mae Emily, sy’n 75 eleni, yn dal i fyw yn y bwthyn bach lle cafodd ei magu yng Nghaeathro ger Caernarfon, efo llwyth o anifeiliaid! Er iddi ddysgu am dros ugain […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cadi ar ei ffordd – a ffrindiau ar eu ffordd i China!

Dwi wedi cynhyrfu! Mae’r arlunydd Janet Samuel wedi gyrru ei darluniau cychwynnol ar gyfer Cadi dan y Dŵr! Dan ni’n meddwl mai hwn fydd y clawr. Methu aros i weld y cyfan mewn lliw llawn! A dyma i chi ragflas o ganol y llyfr: Dw i newydd feddwl – mi fyddai llyfr lliwio Cadi yn […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hoff Lyfrau Gareth William Jones

Nabod rhai o’r llyfrau yma? Llyfrau yng nghyfres Mewnwr a Maswr ar gyfer plant 9-13 oed. Straeon bywiog am bâr o efeilliaid sydd wrth eu bodd yn chwarae rygbi ydyn nhw. Gareth William Jones o  Bow Street ger Aberystwyth sgwennodd bob un.   Fo sgwennodd rhain hefyd: A Gareth ydi’r awdur diweddara i rannu ei […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Pigion o newyddion da a Sgragan

Newyddion da o lawenydd mawr! Mae Awst yn Anogia gan y diweddar Gareth F Williams – bellach yn ôl mewn print ac ar gael ar-lein neu yn eich siop lyfrau! (link: http://bit.ly/2hixgzP) bit.ly/2hixgzP Chwip o bresant Dolig i unrhyw un fethodd gael copi cyn i’r nofel wych hon fynd allan o brint wedi iddi ennill […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hoff Lyfrau Anni Llŷn

Yr awdur diweddaraf i ateb fy nghwestiynau am ei hoff lyfrau plant ydi Anni Llŷn, sef Bardd Plant Cymru 2015-17, cyflwynydd pob math o raglenni plant a rhywun hynod dalentog sy’n gallu troi ei llaw at bob math o bethau! Fel mae ei henw yn awgrymu, mae’n dod o Ben Llŷn ( Sarn Mellteyrn) ond […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hoff Lyfrau Haf Llewelyn

Mae Haf Llewelyn o Lanuwchllyn yn awdures ac yn fardd sydd â blynyddoedd o brofiad fel athrawes gynradd – a mam, felly mae hi’n gwybod yn iawn sut i fachu dychymyg plant. Dyma rai o’i llyfrau hi: Gyda llaw, mae hi’n cyfadde bod Stwffia Dy Ffon Hoci yn cynnwys cryn dipyn o’i theimladau hi pan […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Ysgol Pennant

Y pethau mae awdur yn ei wneud i hyrwyddo llyfrau… Mae’r llyfr dan sylw yn y gornel ar y dde. Ac os dach chi methu gweld yn iawn: Roedd plant Ysgol Pennant, Penybont Fawr ym Mhowys yn mwynhau’r llyfr am ei fod wedi ei osod yn eu rhan nhw o’r byd – neu’n weddol agos […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Siom y llyfrau codi fflap

Wel wel… a ninna’n meddwl bod llyfrau plant bach sy’n cynnwys fflapiau a darnau o ddefnydd ac ati un ddefnyddiol ar gyfer annog plant i ddysgu darllen. Gesiwch be? Tydyn nhw ddim – wel, ddim efo pawb. Mi nath tîm ymchwil o’r Royal Holloway yn Llundain ymchwil efo 31 plentyn – mi wnes i stopio […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Holi Siân Lewis

Mae’r awdures Siân Lewis newydd fod ar daith @LlyfrDaFabBooks o gwmpas ysgolion Sir Benfro. Un o gynlluniau  Cyngor Llyfrau Cymru i hyrwyddo darllen ydi’r daith, cyfle i ddisgyblion gyfarfod ag un o’n hawduron mwyaf toreithiog a phrofiadol. A dyma hi efo rhai o blant y sir: Siân oedd awdur cyfrol fuddugol categori cynradd Gwobrau Tir […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Apêl rhyngwladol!

Meddwl y byswn i’n rhannu hwn efo chi. Mae niferoedd ymwelwyr â’r blog yn amrywio’n arw o wythnos i wythnos, ac nid hon ydi’r wythnos brysura o bell ffordd, ond difyr ydi gweld yr amrywiaeth o ran gwledydd. Pobl sy’n dysgu Cymraeg dybiwn i. Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfrau Plant Gwobr Costa

Mae’r fersiwn Prydeinig o Wobr Tir naN’og, y Gwobrau Costa, newydd gyhoeddi eu rhestr fer o lyfrau gorau ar gyfer plant, ac mae’n edrych yn ddifyr iawn: Mae Francesca Simon ( awdures llyfrau Horrid Henry) wedi cyhoeddi ei nofel gyntaf ar gyfer plant h^yn: The Monstrous Child sy’n gomedi du efo cyffyrddiad o chwedlau Nordig […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Pluen

Dwi newydd orffen nofel ddiweddara Manon Steffan Ros ar gyfer plant, a dwi wedi ei mwynhau hi’n arw. Yn ôl y wybodaeth ar gwales.com, mae hi ar gyfer plant 9-11, ond mi blesiodd hen ddynes yn ei 50au hefyd! Stori hogyn 12 oed o’r enw Huw yn ystod un gwyliau haf  ydi hi – un […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hoff Lyfrau Sian Northey

Mi ges i ymateb da iawn i hoff lyfrau Manon Steffan, felly dyma i chi wledd arall, gan awdures arall, Sian Northey. Mae hi’n sgwennu a barddoni ar gyfer oedolion a phlant – yn llwyddiannus iawn, a dyma rai o’i llyfrau ei hun ar gyfer plant: A dyma rai o’i hoff lyfrau gan awduron eraill: […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hoff lyfrau Manon Steffan Ros

Ar ddiwrnod fydd yn llawn newyddion brawychus o’r Unol Daleithiau, dyma ddechrau syniad newydd ar gyfer y blog llyfrau plant yma: holi gwahanol awduron am y llyfrau roedden nhw’n eu hoffi’n blant, be maen nhw’n ei ddarllen (a’i sgwennu) rwan ac ati. A dyma ddechrau efo Manon Steffan Ros. 1. Pa lyfrau oeddet ti’n eu […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cyfres Clec i blant 6+

Hwre! Mae ‘na ddau lyfr arall ar gael ar gyfer plant 6+ yn y gyfres Cyfres Clec gan Wasg Carreg Gwalch: Y Bws Hud/OMB a Gwely Haul/Pen-blwydd Hapus Anna a Hanna: Mae’r gyfres gan wahanol awduron, felly bydd gwahanol lyfrau yn apelio at blant gwahanol. Dwy stori sydd ym mhob un hefyd, felly os na […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Ymgyrch #CaruDarllen / #LovetoRead

Mae heddiw yn ran o ymgyrch #CaruDarllen / #LovetoRead – i ysbrydoli plant yn eu harddegau ac oedolion ifanc i ddarllen er pleser a chreu sgwrs ar-lein am lyfrau. Felly, os fedrwch chi rannu ‘selffi llyfr’ (hunlun o’ch hunain yn arddangos eich hoff lyfr) ar eich cyfrifon cymdeithasol (Twitter / Instagram / Facebook) HEDDIW – […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Oes ‘na nofelau natur yn Gymraeg i blant?

Dwi newydd orffen nofel Saesneg i blant am lygod y dŵr, The River Singers gan Tom Moorhouse: Mae’n debyg i Watership Down (llyfr gafodd effaith fawr arna i a fy nghyfoedion pan gafodd ei gyhoeddi yn y 1970au) ond dydi o ddim mor frawychus â hwnnw. Er fod ‘na ddarnau trist, chaiff neb hunllefau, ac […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Seren y Dyffryn

Hwre! Nofel Gymraeg wreiddiol ar gyfer merched ifanc sy’n hoffi ceffylau! Wel, a bechgyn hefyd wrth gwrs, rhag fy nghywilydd yn bod yn rhywiaethol. Ac mae hon yn un wirioneddol dda! Gwell cyfadde mod i’n nabod yr awdures, Branwen Davies yn eitha da, ond roedd hynny’n gwneud darllen y nofel yn fwy anodd rhywsut – […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Sylw i Lyfrau Plant ar Radio Cymru

Ieee! Newydd glywed y bydd rhifyn arbennig o Stiwdio efo Nia Roberts ar Radio Cymru yn rhoi sylw i lyfrau plant. Mi fyddwch yn clywed fy llais i yn traethu a thantro (!) ynghyd â nifer o bobl eraill sy’n ymwneud â chyhoeddi llyfrau plant – a lleisiau plant hefyd, gobeithio! Mae’n cael ei ddarlledu […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Sali Mali a Jac y Jwc

Hwre! Mwy o lyfrau hyfryd, gwreiddiol Cymraeg i blant bach! Dwy stori newydd sbon ar gyfer plant dan 5 gan Ifana Savill, y ddynes sydd pia Pentre Bach, cartref Sali Mali a’i ffrindiau yng Ngheredigion. Dyma Ifana fan hyn efo’i chath:   A dyma un o dai Pentre Bach, ty pwy sgwn i? Mi ges […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfr Cadi arall ar y ffordd

Mae ‘na lyfr arall am helyntion Cadi ar y ffordd! Coeden Cadi oedd yn cyntaf, sydd wedi gwerthu’n hynod, hynod o dda! Diolch yn bennaf i luniau hyfryd Janet Samuel: A’r help ges i gan y Cadi go iawn i sgwennu’r stori wrth gwrs. Mi ges i dipyn o help ganddi efo’r stori hon hefyd […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Gareth F Williams (a Phenwythnos Anferthol Caernarfon)

Fel y llun uchod dwi’n cofio Gareth F – y wên a’r llygaid direidus, llawn sglein. Ond mae’r wên a’r sglein wedi’n gadael, gan adael anferth o dwll yn y byd llyfrau Cymraeg ac ym mywydau pawb oedd yn ei nabod. Roedd o’n gariad o foi ac yn awdur gwych, fel mae’r ffaith ei fod […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Mellten 2

Ydach chi wedi cael yr ail rifyn o gomic Mellten eto? Naddo? Wel mae o ar gael. Os nad oes ‘na siop lyfrau Gymraeg wrth eich hymyl chi, ewch i mellten.com neu ffoniwch 01970 832 304 am gopi – a phoster a sticeri am ddim! Dyma flas i chi o rai o’r straeon/stribedi – cliciwch […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfrgell mewn blwch ffôn – a Roald Dahl

  Syniad hollol wych ar Facebook ydi hwn: pan dach chi’n cymryd llyfr, rydach chi’n rhoi un arall yn ei le. Ffordd hyfryd o roi bywyd newydd i’n hen flychau coch, a’n llyfrau yr un pryd. Mi fydda i’n pasio un bron bob bore ar fy meic ( ar y ffordd gefn i Lanfachreth o […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Syniadau ar gyfer athrawon a llyfrgelloedd

Mi fues i’n trafod llyfrau plant ar y radio eto heddiw – recordio rhaglen Dan yr Wyneb efo Dylan Iorwerth a Siwan Rosser (darlledu am 18.00 ar nos Lun dwi’n meddwl). (Stiwdio fach Penrhyndeudraeth ydi fanna) Roald Dahl oedd dan sylw a finnau’n diolch yn fawr am y pres dwi’n ei gael drwy’r Roald Dahl […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Nofel am gi defaid a Mellten 2

Ieee! Fel merch fferm oedd wrth ei bodd efo Shadow The Sheepdog, Enid Blyton dwi’n falch iawn bod nofel WREIDDIOL Gymraeg a Chymreig wedi cyrraedd y siopau. A gan fod yr awdur, Ifan Jones Evans yn ffarmwr yn ogystal â chyflwynydd teledu a radio, mae o’n ‘gwbod ei stwff.’ Ac fel mae’n digwydd, Nan, y […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Steddfod, Na Nel ac antur nesa Cadi

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn le gwych ar gyfer llyfrau o bob math, ac mi wnes i gyfarfod llawer iawn o bobl a phlant sy’n caru darllen pan wnes i ymweld â’r maes yn y Fenni eleni. Dyma i chi ddwy o Bethesda oedd wedi gwirioni efo’r llyfrau gawson nhw. Liwsi Mô a Betsi Lŵ ydi […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Ar gychwyn i’r Eisteddfod

O’r diwedd, mae’r fan wedi ei phacio ac mae’r beic yn y cefn. Do’n i methu dod o hyd i’r teclyn cloi beics yn unlle felly es i i dre i brynu un newydd bore ma – a do, dwi newydd weld y llall yn hongian oddi ar y beic sydd ddim yn symud: Blwmin […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfrau plant a dysgwyr yn Steddfod y Fenni – a phethau ychapych yn Eryri

Fydda i ddim yn y Steddfod tan ddydd Iau, felly mi fydda i’n colli’r sgwrs am 3 yn y Lolfa Lên ar ddydd Mawrth. Gweler isod: Ydi ysgrifennu i bobl ifanc yn cael ei anwybyddu? Nefi, ydi! Wel, ysgrifennu gwreiddiol Cymraeg gan awduron o Gymru o leia. Mae’r llyfrau Saesneg yn y genre ‘Young Adult’ […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Nofel gan Myrddin ap Dafydd

Nofel Gymraeg newydd – a gwreiddiol – i blant! Diolch yn fawr Myrddin ap Dafydd. O, a phen-blwydd hapus ( glywes i o ar raglen Dewi Llwyd bore ma…). Ar gwales.com mae’n deud bod y nofel hon yn addas i blant 9-11 oed, ond mae’n addas i blant fymryn hŷn hefyd yn fy marn i. […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llinyn Trôns

Mae’r hen Llinyn Trôns yn dal i fynd, yn dal ar y cwricwlwm TGAU. Anodd credu bod y bobl gomisynodd o gyntaf wedi ei wrthod am eu bod “wedi disgwyl rhywbeth mwy safonol”… Ond gofyn am lyfr fyddai’n “apelio at fechgyn tua 15 oed sydd ddim yn hoffi darllen” wnaethon nhw, a dyna gawson nhw […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: The Search for Mister Lloyd

Dwi newydd orffen darllen enillydd y wobr Saesneg ar gyfer Gwobr Tir na-nOg 2016: The Search for Mister Lloyd gan Griff Rowland. Nofel Saesneg, ie, ond hynod Gymreig, wedi ei gosod ym Mangor, gan awdur Cymraeg gafodd ei fagu yn ardal Bangor. A nofel wreiddiol, wedi ei chyhoeddi gan wasg newydd o Gaerdydd, felly nid […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Mellten

Ydach chi wedi cael eich copi o Mellten, y comic newydd Cymraeg i blant (tua) 7-13 oed eto? Dwi wedi. Mae Mellten yn gyfuniad o storiau stribed doniol, arswydus a chyffrous gyda rhai stribedi yn fyr iawn a stribedi eraill yn dal i fynd o rifyn i rifyn, ond hefyd mae ‘na bosau, jôcs, cystadleuthau, […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Gwobrau Tir Na N-og 2016

Ddeudis i yndo! ‘Gwalia’ gan Llyr Titus enillodd y categori uwchradd yng Ngwobrau Tir Na N-og eleni. Llongyfarchiadau! Dwi’n dal ddim wedi darllen y ddau arall oedd ar y rhestr fer uwchradd, ond roedd ‘na raglen ddifyr am bob llyfr ar y rhestr  ar ‘Heno’ nos Lun. Dyma’r linc os na welsoch chi hi: http://www.bbc.co.uk/programmes/p03vjj9y […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfr am bêl-droed i blant bach dan 7

Dyma’r adeg perffaith i gyhoeddi’r 24ain llyfr yng nghyfres Alun yr Arth. Bydd Cymru gyfan ( wel, y rhan fwya) unai yn gwylio bob cic gan dîm pêl-droed Cymru yn yr Ewros ar y teledu, neu wedi teithio i Ffrainc i fod yno yn y cnawd. Dwi ddim yn siwr faint o blant dan 7 […] Parhau i ddarllen