Archives: gwennanelin

gwennanelin: Immigrants as New Speakers in Galicia and Wales: issues of integration, belonging and legitimacy

Immigrants as New Speakers in Galicia and Wales: issues of integration, belonging and legitimacy Parhau i ddarllen

gwennanelin: Immigrants as New Speakers in Galicia and Wales: issues of integration, belonging and legitimacy

Immigrants as New Speakers in Galicia and Wales: issues of integration, belonging and legitimacy Parhau i ddarllen

gwennanelin: Braint enfawr oedd cyflwyno o flaen yr athronydd byd enwog ar…

Braint enfawr oedd cyflwyno o flaen yr athronydd byd enwog ar gyfiawnder ieithyddol, yr Athro Wil Kymlicka, Prifysgol Caerdydd, 21.03.18.Profiad i gofio. Parhau i ddarllen

gwennanelin: Braint enfawr oedd cyflwyno o flaen yr athronydd byd enwog ar…

Braint enfawr oedd cyflwyno o flaen yr athronydd byd enwog ar gyfiawnder ieithyddol, yr Athro Wil Kymlicka, Prifysgol Caerdydd, 21.03.18.Profiad i gofio. Parhau i ddarllen

gwennanelin: https://www.mercator-research.eu/fileadmin/mercator/documents/con…

https://www.mercator-research.eu/fileadmin/mercator/documents/conference_files/2017-06-07_-_COMBI_multiplyer_event/2017-06-07_-_COMBI_multiplyer_event.pdf Parhau i ddarllen

gwennanelin: https://www.mercator-research.eu/fileadmin/mercator/documents/con…

https://www.mercator-research.eu/fileadmin/mercator/documents/conference_files/2017-06-07_-_COMBI_multiplyer_event/2017-06-07_-_COMBI_multiplyer_event.pdf Parhau i ddarllen

gwennanelin: COMBI II: language competences in the workplace

COMBI II: language competences in the workplace Parhau i ddarllen

gwennanelin: COMBI II: language competences in the workplace

COMBI II: language competences in the workplace Parhau i ddarllen

gwennanelin: graddio Abertawe

graddio Abertawe Parhau i ddarllen

gwennanelin: graddio Abertawe

graddio Abertawe Parhau i ddarllen

gwennanelin: BAAL/CUP Seminar 2016: New plurilingual pathways for integration: Immigrants and language learning in the 21st century | Language Teaching | Cambridge Core

BAAL/CUP Seminar 2016: New plurilingual pathways for integration: Immigrants and language learning in the 21st century | Language Teaching | Cambridge Core: div class=‘title’BAAL/CUP Seminar 2016: New plurilingual pathways for integration: Immigrants a… Parhau i ddarllen

gwennanelin: BAAL/CUP Seminar 2016: New plurilingual pathways for integration: Immigrants and language learning in the 21st century | Language Teaching | Cambridge Core

BAAL/CUP Seminar 2016: New plurilingual pathways for integration: Immigrants and language learning in the 21st century | Language Teaching | Cambridge Core:

div class=‘title’BAAL/CUP Seminar 2016: New plurilingual pathways for integration: Immigrants and language learning in the 21st century/div – Volume 50 Issue 2 – Nicola Bermingham, Gwennan Higham

Parhau i ddarllen

gwennanelin: http://www.nspk.org.uk/images/COST_Workshop_UNamur_Business__Lear…

http://www.nspk.org.uk/images/COST_Workshop_UNamur_Business__Learning_Center_March_2017_Programme.pdf Parhau i ddarllen

gwennanelin: http://www.nspk.org.uk/images/COST_Workshop_UNamur_Business__Lear…

http://www.nspk.org.uk/images/COST_Workshop_UNamur_Business__Learning_Center_March_2017_Programme.pdf Parhau i ddarllen

gwennanelin: Language policy issues in ‘new speaker’ contexts (workshop) Critical ethnographic perspectives

Language policy issues in ‘new speaker’ contexts (workshop) Critical ethnographic perspectives Parhau i ddarllen

gwennanelin: Language policy issues in ‘new speaker’ contexts (workshop) Critical ethnographic perspectives

Language policy issues in ‘new speaker’ contexts (workshop) Critical ethnographic perspectives Parhau i ddarllen

gwennanelin: COMBI | Communication competences for migrants and disadvantaged background learners in bilingual work environments

COMBI | Communication competences for migrants and disadvantaged background learners in bilingual work environments Parhau i ddarllen

gwennanelin: COMBI | Communication competences for migrants and disadvantaged background learners in bilingual work environments

COMBI | Communication competences for migrants and disadvantaged background learners in bilingual work environments Parhau i ddarllen

gwennanelin: *Y PhD*

*Y PhD* Parhau i ddarllen

gwennanelin: *Y PhD*

*Y PhD* Parhau i ddarllen

gwennanelin: COMBI Project members

COMBI Project members Parhau i ddarllen

gwennanelin: COMBI Project members

COMBI Project members Parhau i ddarllen

gwennanelin: Newyddion am brosiect COMBI – datblygu adnoddau iaith i fewnfudwyr mewn cymunedau dwyieithog

Newyddion am brosiect COMBI – datblygu adnoddau iaith i fewnfudwyr mewn cymunedau dwyieithog Parhau i ddarllen

gwennanelin: Newyddion am brosiect COMBI – datblygu adnoddau iaith i fewnfudwyr mewn cymunedau dwyieithog

Newyddion am brosiect COMBI – datblygu adnoddau iaith i fewnfudwyr mewn cymunedau dwyieithog Parhau i ddarllen

gwennanelin: Do immigrants to Wales have enough opportunity to learn Welsh? – BBC News

Do immigrants to Wales have enough opportunity to learn Welsh? – BBC News Parhau i ddarllen

gwennanelin: Do immigrants to Wales have enough opportunity to learn Welsh? – BBC News

Do immigrants to Wales have enough opportunity to learn Welsh? – BBC News Parhau i ddarllen

gwennanelin: Lansiad Nofel Kate Bosse-Griffiths. Hel atgofion o’m cyfnod MA…

Lansiad Nofel Kate Bosse-Griffiths. Hel atgofion o’m cyfnod MA yn ymchwilio i’r ddynes arbennig hon—y ffoadures o’r Almaen a ddaeth yn awdures Gymraeg. Parhau i ddarllen

gwennanelin: Lansiad Nofel Kate Bosse-Griffiths. Hel atgofion o’m cyfnod MA…

Lansiad Nofel Kate Bosse-Griffiths. Hel atgofion o’m cyfnod MA yn ymchwilio i’r ddynes arbennig hon—y ffoadures o’r Almaen a ddaeth yn awdures Gymraeg.

Parhau i ddarllen

gwennanelin: Newyddion

Newyddion:

Trallwysiad cyffrous o waed newydd ar ei ffordd i @CymraegAbertawe Llongyfarchiadau a chroeso @gwennanelin a @SamsHannah #bugeiliaidnewydd

— Robert Rhys (@Robert_G_Rhys) 20. Juli 2016

Parhau i ddarllen

gwennanelin: Newyddion

Newyddion: Trallwysiad cyffrous o waed newydd ar ei ffordd i @CymraegAbertawe Llongyfarchiadau a chroeso @gwennanelin a @SamsHannah #bugeiliaidnewydd— Robert Rhys (@Robert_G_Rhys) 20. Juli 2016
Parhau i ddarllen

gwennanelin: Rhyngddiwylliannedd—WICI

Rhyngddiwylliannedd—WICI Parhau i ddarllen

gwennanelin: Rhyngddiwylliannedd—WICI

Rhyngddiwylliannedd—WICI Parhau i ddarllen

gwennanelin: Trafodaeth ar amrywiaeth a’r Gymraeg gan Cymdeithas yr Iaith,…

Trafodaeth ar amrywiaeth a’r Gymraeg gan Cymdeithas yr Iaith, Castell Caerdydd, Tafwyl 2016Discussion on diversity and the Welsh language with the Welsh Language Society, Cardiff Castle, Tafwyl 2016 Parhau i ddarllen

gwennanelin: Trafodaeth ar amrywiaeth a’r Gymraeg gan Cymdeithas yr Iaith,…

Trafodaeth ar amrywiaeth a’r Gymraeg gan Cymdeithas yr Iaith, Castell Caerdydd, Tafwyl 2016


Discussion on diversity and the Welsh language with the Welsh Language Society, Cardiff Castle, Tafwyl 2016

Parhau i ddarllen

gwennanelin: Cynhadledd Ryngwladol ar Gymdeithaseg Iaith—Sociolinguistics…

Cynhadledd Ryngwladol ar Gymdeithaseg Iaith—Sociolinguistics Symposium 21, Murcia, Mehefin 2016 Parhau i ddarllen

gwennanelin: Cynhadledd Ryngwladol ar Gymdeithaseg Iaith—Sociolinguistics…

Cynhadledd Ryngwladol ar Gymdeithaseg Iaith—Sociolinguistics Symposium 21, Murcia, Mehefin 2016

Parhau i ddarllen

gwennanelin: Traethawd PhD wedi’i gyflwyno

DiolchiadauAnodd yw olrhain
dechreuadau’r ymchwil a’r bobl oll a gyfranodd at ei ddatblygiad: taith bywyd
sydd wedi llywio’r daith ymchwil hwn. Yn sicr, roedd fy mhenodiad
cyntaf ym Mhrifysgol Caerdydd yn Weinyddwr ac yna Diwtor a Swyddog Ehangu
Cyfran… Parhau i ddarllen

gwennanelin: Traethawd PhD wedi’i gyflwyno

Diolchiadau

Anodd yw olrhain
dechreuadau’r ymchwil a’r bobl oll a gyfranodd at ei ddatblygiad: taith bywyd
sydd wedi llywio’r daith ymchwil hwn.

Yn sicr, roedd fy mhenodiad
cyntaf ym Mhrifysgol Caerdydd yn Weinyddwr ac yna Diwtor a Swyddog Ehangu
Cyfranogiad Cymraeg i Oedolion wedi esgor ar fy llwybr ymchwil cyfredol.
Diolchaf i Dr Rachel Heath-Davies a holl-gydweithwyr Canolfan Cymraeg i
Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg am eu hymrwymiad a’u hangerdd dros y Gymraeg (er
gwaethaf toriadau a newidiadau i’r ddarpariaeth). Diolchaf hefyd i’r
cysylltiadau allweddol a wnaed gyda Chyfarwyddwyr ESOL Caerdydd, Helen Adams a
Catherine Walsh, a nifer fawr o diwtoriaid ESOL dros Gymru sydd wedi rhoi
mewnwelediad cwbl hanfodol i’r anghydraddoldebau ieithyddol sydd yng Nghymru a
Phrydain heddiw. Yn sgil hyn, gwnaed cysylltiadau dylanwadol a phrosiect ESOL
Nexus y Cyngor Prydeinig a diolchaf i Dot Powell am ei chymorth arbennig ac
wrth gwrs i’r AHRC a ddyfarnodd ysgoloriaeth imi er mwyn gallu cwblhau’r ddoethuriaeth
hon. Diolchaf hefyd i BAAL-CUP a COST am ddyfarnu cyllid i gynnal seminarau
ymchwil yng Nghaeredin a Chaerdydd er mwyn datblygu ac ehangu gorwelion fy maes
ymchwil.

Ni ragwelais mewn
gwirionedd y byddai prosiect ar iaith leiafrifol yn agor drysau i gynifer o
gyfleoedd academaidd rhyngwladol. Diolchaf yn benodol am yr anrhydedd mawr o
gael treulio cyfnod ymchwil cyfoethog ac anturus ym Montreal, Québec drwy
ysgoloriaeth y Conseil supérieur de la
langue française
. Diolchaf i’r holl staff academaidd a chefnogol y Ganolfan
CEETUM, Prifysgol Montreal, yn benodol i Dr Patricia Lamarre, yr Athro Michel
Pagé, Dr Michèle Vatz-Laaroussi, Robert Vézina, Catherine Levasseur, yr Athro
Linda Cardinal ym Mhrifysgol Ottawa ac i’r holl gyfranogwyr ymchwil a’m ffrindiau
yno. Yn ogystal â hyn, diolchaf i’r Athro. Bernie O’ Rourke a holl gyfranogwyr
rhwydwaith COST New Speakers sydd wedi caniatáu imi gyhoeddi, cyd-weithio a
chyflwyno fy ymchwil yn Sbaen, y Ffindir, yr Almaen a’r tu hwnt. Yn agosach at
adre, rwyf hefyd yn ddiolchgar i Goleg Sabhal Mòr Ostaig ac ymchwilwyr ar Aeleg
yr Alban sydd wedi cefnogi fy nhaith academaidd a’m taith ieithyddol gyda’r
Aeleg—Mòran Taing.

Yn ôl yng Nghymru,
hoffwn estyn diolch mawr o’r galon i’r Athro Sioned Davies a holl staff a
myfyrwyr Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, sydd wedi estyn eu cefnogaeth
ataf ac am gredu yn fy mhrosiect. Rwy’n ddiolchgar iawn am gymuned o fyfyrwyr
ymchwil brwd, galluog a chynnes o’m cwmpas. Rhaid estyn diolchiadau penodol i’m
cyfarwyddwyr ymchwil, yr Athro Diarmait Mac Giolla Chríost am reoli a thywys fy
nhaith gysyniadol mor effeithlon ac am ei gymorth cyson ac i Dr Jeremy Evas am
ei frwdfrydedd, ei barodrwydd i helpu a’i lygaid at fanylder. Hefyd, diolchaf
i’r Athro Colin H. Williams sydd wedi bod yn ffigur dylanwadol ar hyd y
blynyddoedd. Diolchaf hefyd i Dr Huw Williams am ei gymorth deallusol, Dr Leigh
Oakes am ysgogi fy niddordeb yn Québec, ac i’r Athro Stephen May am gadarnhau
fy newis i ysgrifennu’r traethawd yn y Gymraeg. Mae fy niolchgarwch hefyd yn
ddyledus i Dr Simon Brooks, cyn-oruchwyliwr y PhD sydd yn parhau i fod yn
gymorth, cynghorwr ac yn ysbrydolaeth hyd heddiw (ac yn y dyfodol, mae’n siwr).

Down yn ôl felly at y dechreuadau, gan gynnwys dylanwad fy ngradd MA ym
Mhrifysgol Queen Mary, Llundain, yn arbennig fy nhraethawd estynedig ar y
ffoadures Almaenig-Iddewig a ddaeth yn awdures Gymraeg—Kate Bosse-Griffiths. Yn
hyn o beth, gwelais debygrwydd rhwng Kate a fy mam—mewnfudwraig o Ucheldiroedd
yr Alban i Gymru a ddysgodd Cymraeg a ddaeth yn athrawes Ffrangeg drwy gyfrwng
y Gymraeg. Ei stori hi a’m magwraeth amlieithog fel wyres a merch gweinidogion
capeli amlddiwylliannol Caerdydd sydd hefyd wrth y llyw. Diolchaf i’m Tad, Mam,
Taid, Gu a’r teulu cyfan am eu cadernid a’u sêl, ac yn olaf ond nid yn lleiaf
i’m Duw, y darparwr a’r llywiwr pennaf oll.

Parhau i ddarllen

gwennanelin: 💪🏻 (hier: Cardiff University)

💪🏻 (hier: Cardiff University)

Parhau i ddarllen

gwennanelin: 💪🏻 (hier: Cardiff University)

💪🏻 (hier: Cardiff University) Parhau i ddarllen

gwennanelin: New Pathways for Integration: Immigration and Language learning…

New Pathways for Integration: Immigration and Language learning in the 21st Century


On 27 May 2016, The Intercultural Research Centre welcomed 25 delegates from the UK and beyond to a seminar on New Pathways for Integration: Immigration and Language learning in the 21st Century
sponsored by BAAL-CUP, COST and the IRC. The seminar was organised
jointly by Nicola Bermingham, PhD student at Heriot-Watt and Gwennan
Higham, PhD student in the School of Welsh, Cardiff University.

After Nicola and Gwennan opened the event by welcoming participants and
speakers, there were short addresses by Professor Bernie O’Rourke
linking the New Speaker project to the seminar themes, followed by the
BAAL representative, Fiona Coupland, mentioning how the seminar funding
is structured and inviting others to join the organisation. After this,
Professor Alison Phipps from the University of Glasgow, gave an
insightful and thought-provoking keynote address on the challenges of
the refugee crisis (which, as she pointed out, is rather a political
crisis) and the demands of hosts on their guests, especially in relation
to the function of language. There were two panels of 5 papers in both
morning and afternoon on the themes of language learning and migration
from various contexts such as migrants in Northern Ireland, Polish
migrant learners of Welsh, new migrant speakers of Faroese. Discussions
followed each of the panels, linking some of the themes covered by the
presenters such as language socialisation spaces e.g. theatre
productions by hosts and migrants in Italy by Dr Naomi Wells, museums as
integration spaces for migration by Katherine Lloyd; migrants as agents
in language learning processes via translanguaging practices by Spanish
speakers in USA (Professor Daniela Wawra) as well as migrants’
responsibilisation of language learning, turning the monolingual British
Citizenship test into a multilingual solution by Dr Kamran Khan. The
second keynote was conducted by Professor Máiréad Nic Craith who focused
on the opportunities and challenges of language learning and
integration in Germany who have welcomed the highest numbers of refugees
latterly. The seminar ended with a Roundtable discussion with five
invited speakers, including Mandy Watts, ESOL Development Officer for
the Scottish Government. Feeding on much of the discussion and debate
over the course of the day, the roundtable focused on how to initiate
cross-sector partnerships and projects throughout the UK and beyond,
such as with policy makers and how policies, through such
collaborations, can and need to be reconceptualised to reflect new
plurilingual and intercultural realities.

The seminar closed with co-organisers thanking all attendees and
mentioning a follow-on event to be organised in Wales,
involving further stakeholders from academia, government and community
practitioners.

More information about the event can be viewed on storify:

https://storify.com/gwennanelin/new-plurilingual-pathways-for-integration-immigrat

Parhau i ddarllen

gwennanelin: BAAL-CUP_COST_Seminar_Programme

BAAL-CUP_COST_Seminar_Programme Parhau i ddarllen

gwennanelin: #NewSpeakers #UniversitätHamburg #Konferenz #Migration #Sprachen…

#NewSpeakers #UniversitätHamburg #Konferenz #Migration #Sprachen

http://www.nspk.org.uk/images/NewSpeakers_Programmheft_Druckdatent.pdf

Parhau i ddarllen

gwennanelin: Language policy, learning and citizenship in times of superdiversity: creating spaces for ‘new speakers’

Language policy, learning and citizenship in times of superdiversity: creating spaces for ‘new speakers’ Parhau i ddarllen

gwennanelin: New speakers, language and migration: Issues of inclusivity and authenticity

New speakers, language and migration: Issues of inclusivity and authenticity Parhau i ddarllen

gwennanelin: Adroddiad S4C Newyddion 9 ar wersi Cymraeg i fewnfudwyr a…

Adroddiad S4C Newyddion 9 ar wersi Cymraeg i fewnfudwyr a chydraddoldeb i’r Gymraeg.

S4C news report on Welsh language classes for immigrants and equality to the Welsh language. Parhau i ddarllen

gwennanelin: Myfyrwraig PhD yn sicrhau cyllid ar gyfer seminar iaith

Myfyrwraig PhD yn sicrhau cyllid ar gyfer seminar iaith Parhau i ddarllen

gwennanelin: Cymraeg and the refugee crisis: interview

Cymraeg and the refugee crisis: interview Parhau i ddarllen

gwennanelin: New plurilingual pathways for integration: Immigrants and language learning in the 21st Century

Seminar 26/27 May 2016, Heriot-Watt University, Edinburgh

Organiser: BAAL and COST NEW Speakers

Coordinators: Gwennan Higham & Nicola Bermingham

Contact: highamge@cf.ac.uk

The 21st Century is witnessing
increased discussions on immigration in local, national and international
contexts. National citizenship and integration are highly contested issues. Moreover,
sub-state nations in the UK and beyond are undergoing expanded devolution
powers, localising policies on education and community cohesion. In many
minority language contexts such as Welsh, Gaelic, etc., governments have the
double task of regulating their minority language policies as well as mapping
cohesion strategies in response to the increased multicultural reality of their
societies.

The aim of this seminar is to bridge the study
of language and immigration and consider the extent to which immigrants
learning new languages (which include learning majority, minority and/or heritage
languages) may contribute to a more comprehensive and plurilingual view of
integration today. In light of recent research on immigrant language
acquisition and translanguaging (Garcia and Wei 2015), immigrants use and claim
ownership over language as part of their repertoire, albeit in various ways and
for different purposes. This seminar will thus bring together academics,
government officials and community practitioners such as the Refugee Council
Wales and the Glasgow Refugee, Asylum and Migration Network to share knowledge
and to discuss challenges to integration and implications concerning new and plurilingual
immigrant speakers.

While the two-day seminar will encourage
interdisciplinary dialogue with a variety of papers from different migration
and language contexts and cross-sector round table discussions, the proceedings
will be directed by our key themes and objectives as follows;

·      What are the
opportunities and challenges for new immigrants who learn new languages?

·     
To
what extent do new immigrant speakers challenge current conceptions of
integration, cohesion and citizenship?

·     
Which
steps or initiatives could facilitate a more comprehensive view of integration,
cohesion and citizenship in national and minority language contexts?

The keynotes speakers will give opportunity for
attendees to challenge these ideas in their presentations as well as during
subsequent discussions.  From this, it is
envisaged that the participants will identify key themes which will be used as
a way to advance this multidisciplinary research.

Parhau i ddarllen

gwennanelin: PECYN CROESO I GYMRU 2010 A…

PECYN CROESO I GYMRU 2010 A 2015.http://gov.wales/docs/dsjlg/publications/comm/100229undwalesen.pdfhttp://gov.wales/docs/dsjlg/publications/equality/151209-welcome-to-wales-en.pdf Parhau i ddarllen