Archives: Gwgan

Cymraeg: WordPress a’r GDPR

Mae WordPress wedi ryddhau diweddariad i gynorthwyo defnyddwyr WordPress sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r rheolau newydd sy’n dod i rym ar Fai 25. ‘Mond 7 diwrnod i fynd! Mae’r diweddariad yn cynnwys rhoi dewis ar sut mae cwcis yn trin eu data personol, creu adran newydd i wefan ddarparu ei dudalen polisi preifatrwydd (Gosodiadau>Preifatrwydd), […] Parhau i ddarllen

Cymraeg: Canllawiau ar gyfer WordPress 4.7

Mae yna ganllawiau ar gyfer defnyddio nodweddion newydd WordPress 4.7 – WordPress 4.7 Field Guide -i’w cael oddi ar wefan WordPress. Parhau i ddarllen

Cymraeg: Ystadegau WordPress 4.6

Cynnydd arall yn nifer y defnyddwyr Cymraeg WordPress. Bydd WordPress 4.7 yn cael ei lansio tua Dydd Mawrth nesaf, ac mae’n gyfle i edrych yn ôl ar berfformiad Cymraeg WordPress 4.6. Mae’r ystadegau llwytho i lawr yn dangos 521 o becynnau ryddhau a 4,191 pecyn iaith hyd heddiw. Roedd y ffigyrau cyfatebol am WordPress 4.6 […] Parhau i ddarllen

Cymraeg: WordPress 4.6

Mae WordPress 4.6 yn cael ei ryddhau heddiw. Cofiwch ddiweddaru! Mae’n cynnwys diweddariadau diogelwch yn ogystal â nodweddion newydd.   Dyma sy’n newydd: Diweddaru Llyfn Peidiwch colli’ch lle, arhoswch ar yr un dudalen tra eich bod chi’n diweddaru, gosod, a dileu eich ategion a’ch themâu. Ffontiau Cynhenid Mae bwrdd gwaith WordPress nawr yn cymryd mantais […] Parhau i ddarllen

Cymraeg: Ystadegau WordPress 4.5

Bydd WordPress 4.6 yn cael ei lansio Dydd Mawrth nesaf, ac mae’n gyfle i edrych yn ôl ar berfformiad Cymraeg WordPress 4.5. Mae’r ystadegau llwytho i lawr yn dangos 446 o becynnau ryddhau a 3,356 pecyn iaith hyd heddiw. Roedd y ffigyrau cyfatebol am WordPress 4.5 yn 250 a 3,369, felly mae rhywrai wedi bod […] Parhau i ddarllen

Cymraeg: Rhestr o themâu ac ategion yn Gymraeg

Mae rhestr helaeth o ddeunydd WordPress ar gael ar eich cyfer. Mae rhestr lawn o ategion a themâu i’w gweld ar wefan Hedyn. Cofiwch edrych yn fanno wrth ddatblygu eich gwefan – hen neu newydd! Os ydych yn defnyddio ategyn neu thema rydych wedi eu cyfieithu a wnewch chi eu hychwanegu i’r dudalen hon. Diolch. Parhau i ddarllen

Cymraeg: Cymuned WordPress Cymru – WordPress Community Wales

Mae gan Cymuned WordPress Cymru dudalen ar Facebook. Mae’n cynnwys gwybodaeth am WordPress yng Nghymru a materion gyffredinol. https://www.facebook.com/WordPressCymru Parhau i ddarllen

Cymraeg: Thema WordPress Amlieithog i Gymru

Mae Thema wedi ei ddatblygu er mwyn galluogi unigolion i greu gwefannau amlieithog eu hunan, gyda’r gobaith o symleiddio cyhoeddi cynnwys digidol yn Gymraeg. Gall hefyd, drwy gael ei gyfieithu, alluogi amlieithrwydd tu hwnt i’r deuawd arferol o Gymraeg/Saesneg – a chael gwefannau Cymraeg/Basgeg, Cymraeg/Catalaneg, ac yn y blaen. Mae themâu pwrpasol hefyd ar gael ar […] Parhau i ddarllen

Cymraeg: WordPress 4.5

Mae’r fersiwn diweddaraf o WordPress wedi ei ryddhau. Cofiwch ddiweddaru! Mae’n cynnwys diweddariadau diogelwch yn ogystal â nodweddion newydd. Diolch i Rhoslyn Prys, Carl Morris, Iwan Stanley a Gruffudd Prys. Dyma sy’n newydd: Gwelliannau Golygu Dolennu Mewnlin Canolbwyntiwch ar eich ysgrifennu gyda rhyngwyneb fydd yn tarfu llai a sy’n caniatáu i chi gysylltu’n haws â’ch […] Parhau i ddarllen

Cymraeg: Ystadegau WordPress 4.4

Bydd WordPress 4.5 yn cael ei lansio yfory, felly mae’n gyfle i edrych yn ôl ar berfformiad Cymraeg WordPress 4.4. Mae’r ystadegau llwytho i lawr yn dangos 250 o becynnau ryddhau a 3,369 pecyn iaith hyd heddiw. Mae’r cofnod ar Haciaith.com ar 19 Awst am WordPress 4.3 yn cyfeirio at y ffaith fod 205 o […] Parhau i ddarllen

Cymraeg: WordPress Android 5.1

Mae WordPress Android yn rhoi grym cyhoeddi yn eich dwylo chi, gan ei gwneud yn haws i greu a darllen cynnwys. Gallwch ysgrfiennu, golygu a chyhoeddi cofnodion i’ch gwfan, gwirio eich ystadegau a chael eich ysbrydoli gan gofnodion gwych y y Darllenydd. Mae’r diweddariad yma’n gwella’r ffordd mae’r ap yn ymateb i orchmynion mewn adrannau […] Parhau i ddarllen

Cymraeg: Ategyn Fforwm – bbPress

Mae cyfieithiad drafft o’r ategyn fforwm bbPress ar gael i’w brofi. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch drwy post@meddal.com   Parhau i ddarllen

Cymraeg: WordPress Android 5.0

*Defnyddiwr WordPress.com? Sgriniau “Gosodiadau Gwefan” a “Fy Mhroffil” newydd sy’n caniatáu i chi newid y prif osodiadau, fel teitl eich gwefan, llinell tag a’r enw dangos cyhoeddus (ymysg eraill) – ac mae  rhagor o osodiadau newydd ar eu ffordd. *Trwsio gwallau er mwyn gwell sefydlogrwydd wrth ychwanegu categorïau i gofnodion, edrych ar ystadegau a chyfathrebu […] Parhau i ddarllen

Cymraeg: WordPress 4.4

Mae WordPress 4.4 yn gwneud eich gwefan yn fwy cysylltiol ac ymatebol. Thema newydd… Mae ein thema ragosodedig diweddaraf, Twenty Sixteen, yn ddiweddariad i’r thema blog clasurol. Mae Twenty Sixteen wedi ei adeiladu i edrych yn dda ar unrhyw ddyfais. Bydd cynllun grid llyfn, pennyn hyblyg, cynlluniau lliwiau hwyliog a rhagor, yn gwneud i’ch cynnwys […] Parhau i ddarllen

Cymraeg: WordPress Android 4.8

* Hwre, dewisydd thema newydd! Mae nawr hyd yn oed yn haws i bori, chwilio, cael rhagolwg, cyfaddasu eich thema ar wefannau WordPress.com. * Cefnogaeth i wneud copïau wrth gefn ar gyfer Android 6.0, sy’n golygu fod popeth yn cael ei gadw’n ddiogel a does dim angen poeni. * Yn olaf ond nid leiaf: Llwythi […] Parhau i ddarllen

Cymraeg: WordPress iOS yn Gymraeg

Mae WordPress iOS nawr ar gael yn Gymraeg ac yn gweithio ar iPhone, iPad ac iPad touch. Mae’r ap yn cynnig modd o weithio ar wefannau WordPress.com a gwefannau hunanwesteio ar sail WordPress.org. Mae hefyd yn cynnwys Darllenydd sy’n fodd o ddarllen cynnwys awduron eraill o fewn byd WordPress. Dyma’r cyflwyniad swyddogol: Mae ysbrydoliaeth yn […] Parhau i ddarllen

Cymraeg: WordPress Android 4.7

Mae’r diweddariad yma’n cynnwys y newidiadau canlynol: *Mynd i’r ap i weld ystadegau heddiw? Gyda’r Teclyn Ystadegau newydd mae modd dilyn eich ystadegau o’r dudalen Cartref. * Mae hysbysiadau’n wych. Hysbysiadau wedi eu hidlo? Gwell fyth. Helo, bar hidlo hysbysiadau newydd! Mae WordPress ar gyfer Android yn rhoi grym cyhoeddi yn eich dwylo chi, gan […] Parhau i ddarllen

WordPress | Cymraeg: WordPress Android 4.5

Mae’r ap WordPress ar gyfer Android wedi cael ei ddiweddaru i fersiwn 4.5 gyda mân welliannau: Gosodiadau Hysbysiadau Newydd sy’n caniatáu i chi newid hysbysiadau pob blog yn unigol. Hoffi (neu beidio) beth rydych yn ei weld? Gallwch nawr gyhoeddi neu ddychwelyd newidiadau lleol yn y sgrin Rhagolwg. Cefnogaeth i bentwr o hysbysiadau yn Android […] Parhau i ddarllen

WordPress | Cymraeg: WordPress 4.3

Mae cynnydd WordPress yn Gymraeg yn parhau, hyd at 18/8/15 cofnodwyd fod 205 o wefannau yn defnyddio’r fersiwn Gymraeg, cynnydd o 50 ers y llynedd, cynnydd da felly. Mae nifer o welliannau difyr wedi eu datblygu ar gyfer 4.3, mae’r rhain yn cael eu nodi isod Y fideo… https://videopress.com/v/T54Iy7Tw Y cynnwys newydd… Cyfrineiriau Amgen Cadwch […] Parhau i ddarllen

WordPress | Cymraeg: WordPress Android yn Gymraeg

Mae WordPress Android yn ap sy’n caniatau gweithio o fewn gwefannau WordPress oddi ar eich ffôn Android neu dabled. Mae’n cynnwys gwefannau ar WordPress.com a rhai wedi eu hunan letya – fel Haciaith.com. Mae’r ap ar gael o Google Play. Mae’n cynnig llawer o’r un modd i gyfansoddi a golygu a’r fersiwn ar-lein ond ar ddyfais […] Parhau i ddarllen

WordPress | Cymraeg: WordPress 4.2 yn Gymraeg

Y diweddaraf gan WordPress: Ffordd haws o rannu cynnwys Clipio, golygu, cyhoeddi. Ymgyfarwyddwch â’r Press This newydd a gwell. O’r ddewislen Offer, ychwanegwch Press This i’ch bar nodau tudalen yn eich porwr neu sgrin eich dyfais symudol. Unwaith mae wedi ei osod gallwch rannu eich cynnwys yn sydyn iawn. Dyw rhannu eich hoff fideos, delweddau […] Parhau i ddarllen

WordPress | Cymraeg: WordPress 4.1 yn Gymraeg

Mae’r fersiwn diweddaraf ar gael un ai drwy fwrdd gwaith eich gwefan fydd yn eich annog i ddiweddaru neu o wefan Cymraeg WordPress. Mae WordPress yn dilyn cylch ryddhau fersiwn newydd bod 3-4 mis ac felly’n cynnig cyfle i gynnig nodweddion newydd yn ogystal â chynyddu’r diogelwch. Cofiwch ddiweddaru i’r fersiwn diweddaraf er mwyn sicrhau […] Parhau i ddarllen

WordPress | Cymraeg: WordPress 3.5

Mae’r fersiwn diweddaraf o WordPress newydd ei ryddhau gyda nifer dda o welliannau a thema newydd sbon. Y newid mwyaf yw’r drefn newydd ar gyfer creu orielau a llwytho lluniau i fyny ar eu cyfer. Mae’r bwrdd rheoli wedi cael ei adnewyddu i gyd-fynd â’r arddull parod ar gyfer Retina, dewisydd lluniau ac mae’r bwrdd […] Parhau i ddarllen

WordPress | Cymraeg: WordPress 3.4 RC1 Cymraeg ar gael

Mae’r fersiwn cyn ei ryddhau’n derfynol nawr ar gael. A wnewch chi ei brofi ac anfon sylwadau ar y feddalwedd i WordPress.org ac ar y cyfieithiad Cymraeg i post@meddal.com. Mwynhewch! Parhau i ddarllen