Archives: gxmj

Yr Efengyl yn ôl Gareth: Gwlad y Sgydau 

Roedd hi’n fore Sadwrn braf ac roedd DIY ar yr agenda… felly, yn naturiol, penderfynais y dylem ni dreulio diwrnod yn yr awyr agored, yn lle bod yn sownd yn y tŷ! Fel unigolyn petrus do’n i ddim yn gallu dewis ble i fynd, ond am nad yw fy mhartner yn gyfarwydd â’r de, bu’n … Parhau i ddarllen Gwlad y Sgydau  Parhau i ddarllen

Yr Efengyl yn ôl Gareth: Ffan o’r Dango

Pan ges i fy swydd gyfieithu ro’n i’n edrych ymlaen yn fawr at symud i Gaerdydd. Ro’n i’n byw ym mhellunigrwydd Gwlad yr Haf ar y pryd, ac roedd gen i syniadau mawrion, rhamantus am symud i’r ddinas a mynd i’r theatr yn ôl fy ffansi, cwrdd â’m partner ar ôl y gwaith mewn sefydliadau … Parhau i ddarllen Ffan o’r Dango Parhau i ddarllen

Yr Efengyl yn ôl Gareth: Pride Caerdydd – Myfyrdodau bachan hoyw o’r brif ddinas

Pride Hapus, Gaerdydd! Bydd hi’n benwythnos Pride yn y brif ddinas ymhen rhai dyddiau, ac rwy wedi bod yn hel fy meddyliau am Pride yn ddiweddar, a phenderfynais droi myfyrdodau’n eiriau! Yn gyntaf, hoffwn i ddymuno pob hwyl i bawb a fydd yn mynd i’r dathliadau. Bydd rhai o’m ffrindiau’n synnu, falle, wrth ddarllen y … Parhau i ddarllen Pride Caerdydd – Myfyrdodau bachan hoyw o’r brif ddinas Parhau i ddarllen

Yr Efengyl yn ôl Gareth: Croeso i’r Efengyl yn ôl Gareth

Cyn i mi ddechrau fy mlog yn iawn, meddwl o’n i y dylwn i gyflwyno fy hun… Gareth ydw i, graddedig ieithoedd sy’n byw ac yn gweithio yn y brifddinas. Cyn byw yng Nghaerdydd, treuliais gyfnodau o’m bywyd yn byw yng Ngwlad yr Haf, yng Nghilgwri, ac yn Ffrainc a Phortiwgal. Rwy’n hoff o deithio, … Parhau i ddarllen Croeso i’r Efengyl yn ôl Gareth Parhau i ddarllen