Archives: Huw Prys Jones

Blog – Golwg360: 🗣 Rhwystr a niwsans gwleidyddol ydi’r ‘Chwith’

Wrth wylio aelodau Llafur yn mynd ati i ddewis arweinydd newydd, mae agweddau llawer o ddilynwyr Jeremy Corbyn yn ymylu ar fod yn anghredadwy. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Buddugoliaeth ar blât i arch-gelwyddgi

Mae’n wir mai rhaniadau’r gwrthbleidiau oedd yn bennaf gyfrifol am fuddugoliaeth Boris Johnson yr wythnos ddiwethaf. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Trwy bleidleisio tactegol yn unig mae llwyddo

Mae’n debyg ei bod yn addas nad oedd Boris Johnson ymhlith arweinwyr eraill Ewrop yn yr Almaen heddiw i ddathlu 30 mlynedd cwymp mur Berlin. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Croesi trothwy hynod beryglus

Yn y senedd nos Fercher, mi welson ni gefnogwyr Brexit yn dangos eu gwir liwiau wrth addel eu cenedlaetholdeb Seisnig mwyaf amrwd. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Tanau’r Amazon yn profi ynfydrwydd y syniad o sofraniaeth

All neb ohonom sydd ag unrhyw barch at y ddaear ond teimlo torcalon a dicter wrth weld y tanau sy’n dinistrio cyfoeth amhrisiadwy rhanbarth yr Amazon ar hyn o byd. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Gwrthsefyll y dilyw glas

Mi fydd Plaid Cymru wedi cael o leiaf rywfaint o le i ddathlu ac ymfalchïo ynddo ar ôl etholiad Ewrop yr wythnos ddiwethaf. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Cyfle i ddathlu methiant y sefydliad

Geiriau un o ganeuon mwyaf poblogaidd Bryn Fôn sy’n dod i’r meddwl wrth wylio Nigel Farage ac ymgeiswyr ei fand un-dyn yn yr etholiad sydd ar ddigwydd: “… i gyd yn bennau bach Yn meddwl bod nhw’n rebals Pan mai nhw ’di’r blydi crach.” Hawdd dychmygu Ni… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Cymod ar Brexit? Ddim ar unrhyw gyfrif!

Mae angen osgoi rhagor o raniadau ar Brexit, yn ôl prif weinidog newydd Cymru, Mark Drakeford. Does dim amheuaeth ei fod yn haeddu parch fel dyn galluog, cydwybodol a digon goleuedig ar y rhan fwyaf o bynciau. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Dewis o ddau ddrwg yn dda i ddim

Ar ôl wythnos mor gythryblus, mi allwn ni ddisgwyl wythnosau o bropaganda didrugaredd gan y Sefydliad i hyrwyddo cytundeb Brexit Theresa May. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Dewis o ddau ddrwg yn dda i ddim

Ar ôl wythnos mor gythryblus, mi allwn ni ddisgwyl wythnosau o bropaganda didrugaredd gan y Sefydliad i hyrwyddo cytundeb Brexit Theresa May. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Dechrau’r frwydr go-iawn i Adam Price

Huw Prys Jones yn trafod yr her sy’n wynebu arweinydd newydd Plaid Cymru … Parhau i ddarllen

: 🗣 Guto Bebb, Brexit a Phlaid Cymru

Huw Prys Jones yn trafod arwyddocâd galwadau Guto Bebb ac eraill ar refferendwm arall ar Brexit … Parhau i ddarllen