Canlyniadau Chwilio: plaid

newydd sbon: Senedd

Ffocws cylchgrawn Monocle nôl yn Ebrill 2012 oedd senedd-dai (dwi’n edrych trwy hen gylchgronau cyn eu hail-gylchu). Disgrifiwyd sut i greu’r senedd berffaith (yn eu tyb nhw). Ar ôl ryw gyflwyniad bach, rhestrasant nhw deng pwynt. Felly dyma weld a yw’r senedd yng Nghaerdydd yn ateb y meini prawf. Yr ydwyf wedi cofnodi’n fras iawn […] Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: Pedair mlynedd o gwsg

“Bodlonrwydd yw marwolaeth chwant.”Ryw gyfieithiad bras o’r dywediad Saesneg, sydd yn nodi fod y rhai sy’n cyflawni eu goliau fyr-dymor yn peri iddynt laesu eu dwylo a throi’n ddiog. Dyma beth a welwyd gyda cholled enfawr Llafur yn yr etholiadau diwedd… Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: Caernarfon Crand – Ddim i’r Cymry

Tua mis yn ôl yr oeddwn yng nghyffiniau Caernarfon, ac yn aros ym maes parcio Morrisons. Sylweddolais ar y strwythyr enfawr o fetel i lawr wrth y dŵr. Hwn yw datblygiad o fflatiau crand newydd, a drud wrth gwrs, sydd am fod yn rhan o dref Caernarfon…. Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: Cadarnleoedd Cyfforddus

Fel y gwelom, er cymaint yr ymgyrchu gan y pleidiau eraill yn y cymoedd yn ne Cymru, yn ystod yr etholiad, mawr yw’r newid o Lafur. Hon yw cadarnle Llafur yng Nghymru. Bosib dweud mai hon yw’r un o’r llefydd sy’n ofn newid, ac yn ceisio byw yn y gorffe… Parhau i ddarllen