Canlyniadau Chwilio: s4c

newydd sbon: Hen feddwl y Gymraeg

Ysgrifennodd Rhys Jones am ben-blwydd chwarter canrif rhaglen deledu Heno. Yn rhan o’r blogiad oedd fideo yn dangos tri chyflwynydd yn ein cyfarch. Atgoffodd hyn fi o’r fideoau eraill sydd ar gael ar YouTube,  clipiau o hen raglenni oddi ar S4C. Soniwyd sawl gwaith dros y blynyddoedd nad oes digon o gynnwys cyfryngol Cymraeg da […] Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: C4/W

Yn ddiweddar, er nid ydwyf yn siwr pryd, mae rhannau helaeth o wefan S4C yn cael ei gynnig yn y Saesneg yn ogystal â’r Gymraeg. Mae hyn hyn cynnwys y mwyafrif o’r microsites.Ai’r prif alw dros sianel teledu Cymraeg, oedd fod digon o wasanaethau t… Parhau i ddarllen