Archives: Huw

newydd sbon: Rhwydweithiau Cymhleth ac OpenStreetMap

Un nodwedd gyffrous o drefolaeth yw presenoldeb pobl. Boed yn bobl chi’n eu hadnabod neu beidio, rhaid rhyngweithio gyda hwy unai drwy gamu heibio neu wenu a sgwrsio. Er bod hyn yn nodwedd sy’n gallu rhoi mwynhad, mae diffygion ynddo. Mewn dinasoedd sydd â phoblogaethau a dwyseddau uchel, mae’r nifer fawr o bobl angen dull […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Termau Gwyddoniaeth

I’r mwyafrif ohonom, bydd y wyddoniaeth yr ydym yn ei glywed yn ddyddiol yn dod trwy gyfrwng Saesneg Americanaidd. Ers milenia mae gwybodaeth gwyddonol dynol-ryw wedi deillio o wahanol ddiwylliannau ac ieithoedd. Ieithoedd amlwg yw’r Roeg a Lladin; eraill yw Arabeg ac Almaeneg. Ym mha bynnag iaith y gwnaed neu y cyflwynir y darganfyddiad gwyddonol, […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Chromoscope

Chromoscope yw gwefan sydd yn eich gadael i grwydro ein galaeth, y Llwybr Llaethog, trwy amrediad o donfeddi penodol. Os nad ydych yn deall y frawddeg gyntaf, golyga hyn ei bod yn bosib gweld lluniau pelydr-X, isgoch neu lliw arferol o’r galaeth ble bod y ddaear. Y peth diddorol a defnyddiol am hyn yw fod […] Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: C4/W

Yn ddiweddar, er nid ydwyf yn siwr pryd, mae rhannau helaeth o wefan S4C yn cael ei gynnig yn y Saesneg yn ogystal â’r Gymraeg. Mae hyn hyn cynnwys y mwyafrif o’r microsites.Ai’r prif alw dros sianel teledu Cymraeg, oedd fod digon o wasanaethau t… Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: Fel y’i daroganwyd…

Os ewch chi drwy rhai o gofnodion Corddi’r Dyfroedd mi wnewch chi weld sawl sylw ynghylch adeiladu tai ac isadeiledd i bobol, byw ar dyled, gwerthu cyfrannau o fusnesau mawr sy’n cynnig gwasanaethau cyhoeddus i wledydd eraill.Nid economydd na arweinydd… Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: Coch, Coch ac Oren, Coch

Dyma’r drefn sydd i’w dderbyn yn ddyddiol ar strydoedd y DU gyda’r goleuadau traffig. Gyda gwneud cnewyllyn tref yn fan cerdded yn unig, yn ogystal â datblygiadau ar gyrion y lle mae angen am systemau unffordd, goleuadau traffig a ffensys metel. Gridlo… Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: Coch, Coch ac Oren, Coch

Dyma’r drefn sydd i’w dderbyn yn ddyddiol ar strydoedd y DU gyda’r goleuadau traffig. Gyda gwneud cnewyllyn tref yn fan cerdded yn unig, yn ogystal â datblygiadau ar gyrion y lle mae angen am systemau unffordd, goleuadau traffig a ffensys metel. Gridl… Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: Dal dy Ddŵr Dilwyn

Ar newyddion BBC Wales heno yr oedd sôn am hen safle gwaith alwminiwm Dolgarrog. Yn anffodus i Gymru, ac yn fwy bennaf y gweithwyr, yr oedd rhai i’r lle gau oherwydd, yn ôl sôn, amgylchiadau economaidd rhyngwladol.Anodd yw credu’r fath reswm wrth fo… Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: Cynllun Lleol Sir Ddinbych

Yn ôl Cynllun Lleol Sir Ddinbych, mae 500 o dai i’w gael eu hadeiladu bob blwyddyn am 15 mlynedd. Wedi ymholiad bach yn Swyddfa Drethi Sir Ddinbych daeth i’r golwg fod 920 o dai yn wag yn y chwe mis diwethaf.Os nad yw 920 o dai yn gallu cael eu llenwi… Parhau i ddarllen

: Cyfrifoldeb? Dim Diolch

Tra’n siarad gyda ffrind sy’n chwaraewr brwd o polo dŵr, a fo’n mwynhau chwarae, ymarfer a’r bywyd cymdeithasol sy’n dod yn ei sgil, daeth ffaith bach distaw ond grymus i’r golwg. Un o uchafbwyntiau polo dŵr yw cystadlu yn erbyn timau eraill, a hynny a… Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: Cyfrifoldeb? Dim Diolch

Tra’n siarad gyda ffrind sy’n chwaraewr brwd o polo dŵr, a fo’n mwynhau chwarae, ymarfer a’r bywyd cymdeithasol sy’n dod yn ei sgil, daeth ffaith bach distaw ond grymus i’r golwg. Un o uchafbwyntiau polo dŵr yw cystadlu yn erbyn timau eraill, a hynny… Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: Pedair mlynedd o gwsg

“Bodlonrwydd yw marwolaeth chwant.”Ryw gyfieithiad bras o’r dywediad Saesneg, sydd yn nodi fod y rhai sy’n cyflawni eu goliau fyr-dymor yn peri iddynt laesu eu dwylo a throi’n ddiog. Dyma beth a welwyd gyda cholled enfawr Llafur yn yr etholiadau diwedd… Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: TAW Annoeth

Mae hen berthynas i chi newydd adael hen adeilad yn ei ewyllys. Yr ydych chi efo pres ac amser mewn crynswth. Be ydych chi’n ei wneud?a) datblygu/adnewyddu’r adeilad i’w chyflwr hardd gwreiddiolb) ei ddymchwel ac adeiladu ty newyddYr ateb byse nifer yn… Parhau i ddarllen

Blog Huw Thomas' Blog: Ymateb i – The Clash of Civilizations – Some Thoughts

A few days ago, I finally finished Samuel Huntington’s ‘Clash of Civilizations’ having wanted to read it but never having time all through ym year of actually studying International Politics. First published in 1997, the book introduces a fascinating t… Parhau i ddarllen

Blog Huw Thomas' Blog: A New Look – Ar ei Newydd Wedd

After a week of stuggling for the first time with html, I think I’ve finally stumbled on an effective layout for my blog. With the Welsh and English side by side, I hope it will make navigation easier for both sets of readers, avoiding the need for any… Parhau i ddarllen

Blog Huw Thomas' Blog: Yma o hyd – In ever dwindling numbers?

It was with a sense of some foreboding that I read this story on the Beeb today, concerning the death of the last native speaker of the Eyak language of Alaska, which is now effectively extinct.http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/7206411.stmMy gl… Parhau i ddarllen

Blog Huw Thomas' Blog: Is this the real life? Byw mew breuddwyd

Having started promisingly with 3 posts in one week, my blog-writing motivation petered out quite quickly. Originally, I’d intended to regale my faithful readers (all one and a half of them) with a witty-yet-insightful analysis of the New Hampshire pri… Parhau i ddarllen

Blog Huw Thomas' Blog: Kerdiff, like – Trip i’r brifddinas

Today, my Dad and I journeyed to Cardiff to visit a few potential houses, in view of my impending move southwards. Unfortunately, my idea of an ideal property conflicted somewhat with that of my Dad’s, who favoured a modern flat in a new development ov… Parhau i ddarllen

Blog Huw Thomas' Blog: The New Job / Y Swydd Newydd

Since I’m starting to feel the pressure to write something, perhaps I should take the most recent development in my life as a starting point. As most of you don’t know, I was recently offered a job with EADS DS Ltd on their business graduate programme … Parhau i ddarllen

Blog Huw Thomas' Blog: In the beginning – Yn y dechreuad…

Annwyl bawb, Dear all – Welcome, CroesoDear all – WelcomeAfter several years of resisting, I have finally decided to start writing a ‘blog’ despite the term’s inherent ugliness (in my opinion). My hope is that this blog will serve several purposes, giv… Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: Yr oedd Enoch yn iawn

Y dywediad enwog am y cyn aelod seneddol Enoch Powell yw “Enoch was right”. Dywediad sy’n cael ei ddefnyddio ganamlaf gan unigolion sy’n ofni mewnfudwyr a chymdeithas o hil gymysg.Gyda agweddau gwahanol, mae Enoch yn iawn. Yr oedd yn gwled yr UDA yn fy… Parhau i ddarllen

: Yr oedd Enoch yn iawn

Y dywediad enwog am y cyn aelod seneddol Enoch Powell yw “Enoch was right”. Dywediad sy’n cael ei ddefnyddio ganamlaf gan unigolion sy’n ofni mewnfudwyr a chymdeithas o hil gymysg.Gyda agweddau gwahanol, mae Enoch yn iawn. Yr oedd yn gwled yr UDA yn fy… Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: Gwerthu Enaid Lloegr a’i Chyfeillion

Rhaid i mi gyfaddef fy mod yn dipyn o genedlaetholwr Cymreig adain dde, ond yn ogysal a hynny yn ddipyn o Einglffeil. Nid ei hwyneb hyll sy’n ymddangos adeg Cwpan y Byd, nac ar flaen y papurau newydd tabloid, ond yr oll sydd wedi dod o geisio adeiladu … Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: Caernarfon Crand – Ddim i’r Cymry

Tua mis yn ôl yr oeddwn yng nghyffiniau Caernarfon, ac yn aros ym maes parcio Morrisons. Sylweddolais ar y strwythyr enfawr o fetel i lawr wrth y dŵr. Hwn yw datblygiad o fflatiau crand newydd, a drud wrth gwrs, sydd am fod yn rhan o dref Caernarfon…. Parhau i ddarllen

: Coffor Aur GIG

Faint ydych chi’n ei hennill gyda’ch swydd?Di-waith? Myfyriwr? Llai na £20,000, £40,000? Digon lwcus i ennill mwy na £100,000?Yn fawr syndod i bawb, does bron dim o’r doctoriaid cyffredin yn ennill llai na £100,000. Petai doctor yn ennill £100,000 y fl… Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: Coffor Aur GIG

Faint ydych chi’n ei hennill gyda’ch swydd?Di-waith? Myfyriwr? Llai na £20,000, £40,000? Digon lwcus i ennill mwy na £100,000?Yn fawr syndod i bawb, does bron dim o’r doctoriaid cyffredin yn ennill llai na £100,000. Petai doctor yn ennill £100,000… Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: Gwlychwch eich Traed!

Yn aml wrth gerdded o amgylch bron iawn pobman neu gyrru, mae’r ffyrdd mae nifer yn talu treth, sydd oeddeutu £130, yn wael ac yn anghyson. Mae’r llywodraeth yn ystyried gosod system o dalu am faint o’r ffordd yr ydych yn ei ddefnyddio – a fydd hyn yn… Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: Adeiladu Heb Fwriad #2

Fel cafodd ei grybwyll dipyn yn ôl gyda’r postiad, “Adeiladu Heb Fwriad” mae un o brif bapurau newydd tiroedd Prydain wedi ysgrifennu erthygl, sy’n tynnu sylw at nifer o bwyntiau a chafodd ei godi, fel:Nifer yn ormod o fflatiauDatblygiadau di-werth ar … Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: Adeiladu Heb Fwriad #2

Fel cafodd ei grybwyll dipyn yn ôl gyda’r postiad, “Adeiladu Heb Fwriad” mae un o brif bapurau newydd tiroedd Prydain wedi ysgrifennu erthygl, sy’n tynnu sylw at nifer o bwyntiau a chafodd ei godi, fel:Nifer yn ormod o fflatiauDatblygiadau di-werth ar… Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: Byw ar Ddyled

Fel sy’n dod yn fwy ac yn fwy amlwg y dyddiau yma, yw fod pobol allan bron iawn pob dydd yn gwario’u pres. Nid fod dim o’i le gyda hynny, ond mae nifer fawr yn gwario pres nad oes ganddynt.Gyda tai yn codi i brisiau tu allan i afaelion nifer fawr o bob… Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: Gwyliau 365

Ar hyn o bryd mae’n edrych fel petai Cymru yn ceisio troi yn un lleoliad wyliau i bobol. Fflatiau a thai moethus sydd yn anymarferol ac allan o afaelion pobol lleol; mwy o marinas – dwi ddim yn adnabod neb efo llong o gwbwl; mwy o ganolfannau crefftau … Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: Yn gaeth i alcohol?

Yn rhan annatod o ddiwylliant y DU mae’r dafarn yn chwarae rhan fawr ym mywydau’r mwyafrif, yn enwedig myfyrwyr. Yng nghanol pob tref neu dinas mae clwstwr o fariau, tafarndai a chlybiau nos yn agored ar y penwythnosau a sawl diwrnod arall o’r wythnos…. Parhau i ddarllen

: Adeiladu Heb Fwriad

Edrychwch ar ganol neu gyffiniau unrhyw tref heddiw, a mi wnewch chi weld ail-adroddiad o’r un hen siopau ac adeiladau pre-fab. Yr union siopau sy’n lladd canolfannau trefi yn ogystal a chreu thagfeydd traffig. Am ryw reswm gwirion, mae nifer o adranna… Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: Adeiladu Heb Fwriad

Edrychwch ar ganol neu gyffiniau unrhyw tref heddiw, a mi wnewch chi weld ail-adroddiad o’r un hen siopau ac adeiladau pre-fab. Yr union siopau sy’n lladd canolfannau trefi yn ogystal a chreu thagfeydd traffig. Am ryw reswm gwirion, mae nifer o adranna… Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: Cadarnleoedd Cyfforddus

Fel y gwelom, er cymaint yr ymgyrchu gan y pleidiau eraill yn y cymoedd yn ne Cymru, yn ystod yr etholiad, mawr yw’r newid o Lafur. Hon yw cadarnle Llafur yng Nghymru. Bosib dweud mai hon yw’r un o’r llefydd sy’n ofn newid, ac yn ceisio byw yn y gorffe… Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: Croeso

Bwriad y blog yma yn rhoi sylwadaeth a dadansoddiad ar y ddiwylliant Gymreig sy’n or-ddibynnol ar ddiwylliannau ein cymydog cryfach a’r UDA.Cafodd hyn ei hysgogi gan y dyfyniad bach yma gan Henry Jones-Davies sy’n olygydd ar y cylchgrawn Cambria:”The … Parhau i ddarllen

Corddi'r Dyfroedd: Croeso

Bwriad y blog yma yn rhoi sylwadaeth a dadansoddiad ar y ddiwylliant Gymreig sy’n or-ddibynnol ar ddiwylliannau ein cymydog cryfach a’r UDA.Cafodd hyn ei hysgogi gan y dyfyniad bach yma gan Henry Jones-Davies sy’n olygydd ar y cylchgrawn Cambria:”The … Parhau i ddarllen