Archives: huwm

blog bwyd: Bore da

Daeth dathlu’r Nadolig i ben i fi bore ddoe, wedi bwyta ac yfed gormod o bopeth y diwrnod (â’r wythnosau) flaenorol es i am “cold turkey”, ond heb y twrci. Salad gydag wy i ginio, powlen o sŵp thomato a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

blog bwyd: Cinio call

Wedi’r Twrci, tatws, stwffin, selsig….. A’r pwdin Dolig, siocledi, caws, gwin a chwrw… Braf oedd medru mwynhau hwn heddiw.
Salad efo wy!
Y cyfan dim ond yn 160 o galorïau
Parhau i ddarllen

blog bwyd: Gormod o bwdin

Mae’r Nadolig yn gyfnod o ddathlu a gloddesta, a hefyd yn amser lle mae tybiau o siocled a mins peis ym mhobman. Oedd y Dolig yr un peth acw eleni, ac er fod nifer yn dewis y flwyddyn newydd ar … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

blog bwyd: Llenwi ar lysiau

un peth dwi di dysgu dros y misoedd diwethaf yw’r pwysigrwydd o baratoi eich bwyd eich hunain. Mae’n un o’r rhesymau i mi fethu yn ddiweddar, colli’r arfer a thrwy hynny colli’r cysylltiad rhwng be sy’n mynd i fy ngheg … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

blog bwyd: Penblwydd hapus!!!

Union blwyddyn yn ôl i heddiw nes i gychwyn sgwennu am y cynllun bwyta 5:2. Ges i lwyddiant sylweddol wrth golli pwysau yn dilyn patrwm o ymprydio ysbeidiol, sef cyfyngu fy hun i 600 o galorïau’r dydd deuddydd yr wythnos … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

blog bwyd: Diwrnod 4

Ers ail gychwyn o ddifrif dydd Llun mae’r effaith o’r 5:2 i weld yn glir yn barod, 8 pwys i lawr yn barod. Mae heddiw yn ddiwrnod ympryd a dwi allan heddiw efo gwaith. Dwi’n ffeindio dyddiau brysur yn haws … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

blog bwyd: Dechrau o’r dechrau unwaith eto

Mae llithro nôl i hen arferion drwg yn hawdd. Dwi di gadael i pethau fynd yn y deufis diwethaf. Does dim un rheswm yn benodol, ond mae’r tywydd braf wedi golygu penwythnosau i ffwrdd, mwynhau gormod, gaddo i fi fy … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

blog bwyd: Dydd Sul

Dyma dwi di fyta heddiw ar y Cambridge Weight Plan…. 07:00 Ysgytlaeth Butterscotch CWP 11:45 Cwpan o Sŵp Thai Chilli CWP 17.00 130g o frest twrci, madarch a nionod di ffrio heb olew (padell non stick) 50g o ddail salad … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

blog bwyd: Blog dyddiol am be dwi’n fyta!

Fel mae’r rhai ohonoch sy’n fy adnabod yn gwybod dwi di bod yn colli pwysau (eto). Wedi rhedeg marathon Efrog Newydd yn 2009 nes i stopio rhedeg a dechrau bwyta. Combo trychinebus! Erbyn Nadolig 2013 oedd 6 (chwe) stôn di … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

blog bwyd: Adolygiadau

Gobeithio bod hwn ddim yn neud i fi ymddangos fel mwy o ffatibwmbwm na’r arfer, ond dwi wedi esguluso fy nyletswyddau blogio bwyd yn ddiweddar. Felly dyma’r gyntaf mewn cyfres o adolygiadau byr o llefydd dwi di bwyta ynddynt mis … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

blog bwyd: Adolygiadau

Gobeithio bod hwn ddim yn neud i fi ymddangos fel mwy o ffatibwmbwm na’r arfer, ond dwi wedi esguluso fy nyletswyddau blogio bwyd yn ddiweddar. Felly dyma’r gyntaf mewn cyfres o adolygiadau byr o llefydd dwi di bwyta ynddynt mis … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

blog bwyd: Deiat

A oedd hi’n syniad doeth i gychwyn deiat yr un pryd a blog am fwyd? Mae’n siwr taw dyma pam dwi ‘di bod yn ddistaw yn diweddar. Mae modd dilyn fy hanes yn fy mlog Saesneg 52 pounds ond o’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

blog bwyd: Deiat

A oedd hi’n syniad doeth i gychwyn deiat yr un pryd a blog am fwyd? Mae’n siwr taw dyma pam dwi ‘di bod yn ddistaw yn diweddar. Mae modd dilyn fy hanes yn fy mlog Saesneg 52 pounds ond o’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

blog bwyd: Cadw caws

Gês i gyfle wythnos diwethaf i ymweld a fferm Gorwydd ger Llanddew Brefi. Yma mae nhw’n cynhyrchu caws, a dim ond un caws, sef caws Caerffili. Ac mae’n rhaid i fi cyfaddef ei fod o’n lyfli. Llefrith lleol sy’n gael … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

blog bwyd: Cadw caws

Gês i gyfle wythnos diwethaf i ymweld a fferm Gorwydd ger Llanddew Brefi. Yma mae nhw’n cynhyrchu caws, a dim ond un caws, sef caws Caerffili. Ac mae’n rhaid i fi cyfaddef ei fod o’n lyfli. Llefrith lleol sy’n gael … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

blog bwyd: Jiraff

Aethom fel teulu i ddinas hyfryd Caerfaddon (Bath) heddiw. Un o’r prif rhesymau am y trip oedd i trio’r bwyd yn Giraffe, “tsiaen” cymharol newydd sydd wedi cael ei ganmol am fod yn gyfeillgar wrth croesawu teuluoedd. Bydd Megan ein … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

blog bwyd: Jiraff

Aethom fel teulu i ddinas hyfryd Caerfaddon (Bath) heddiw. Un o’r prif rhesymau am y trip oedd i trio’r bwyd yn Giraffe, “tsiaen” cymharol newydd sydd wedi cael ei ganmol am fod yn gyfeillgar wrth croesawu teuluoedd. Bydd Megan ein … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

blog bwyd: Bwyd Cymru

Helo a chroeso i’r blogbwyd. Y nôd efo’r blog yma yw dathlu, rhannu a blasu y gorau o fyd bwyd a diod Cymru. Dros amser dwi’n gobeithio neith o ddatblygu’n safle lle y gallwch darganfod ryseitiau, manylion ar ba cynyrch … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

blog bwyd: Bwyd Cymru

Helo a chroeso i’r blogbwyd. Y nôd efo’r blog yma yw dathlu, rhannu a blasu y gorau o fyd bwyd a diod Cymru. Dros amser dwi’n gobeithio neith o ddatblygu’n safle lle y gallwch darganfod ryseitiau, manylion ar ba cynyrch … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen