Archives: Hywel Jones

Hacio'r Iaith: Siartiau rhyngweithiol Plotly yn Gymraeg

Rwyf wedi cyfieithu peth o ryngwyneb Plotly i’r Gymraeg. Mae’r termau sydd wedi cu cyfieithu i’w gweld yma. Rwy’n deall eu bod wedi eu hymgorffori yn fersiwn 1.41.0 plotly.js. Yn y pendraw fe ddylai hynny fwydo drwodd i’r fersiynau sy ar gael ar gyfer R a Python

The post Siartiau rhyngweithiol Plotly yn Gymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Iaith arholiadau TGAU disgyblion ysgolion Cymraeg: dadansoddi data

Rwy wedi llunio nifer o siartiau newydd yn edrych ar faint o blant ysgolion uwchradd a chanol cyfrwng Cymraeg a dwyieithog sy’n sefyll arholiadau TGAU yn Gymraeg. Mae rhai o’r siartiau wedi cael eu trydar yn ddiweddar ac rwy newydd eu cyhoeddi yma: https://statiaith.com/blog/iaith_tgau_ysgolion-uwchradd-a-chanol-cyfrwng-cymraeg-neu-ddwyieithog/ Ond y rheswm i mi gofnodi hyn ar haciaith yw fy […]

The post Iaith arholiadau TGAU disgyblion ysgolion Cymraeg: dadansoddi data appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen