Archives: iechydcymru

iechydcymru: Galwad am fwy o sgrinio’r galon ymysg pobol ifanc

http://www.youtube.com/watch?v=cnVlKQH7ZGk&feature=youtu.be Parhau i ddarllen

iechydcymru: Tafarnwyr yng Nghymru o blaid isafbris am alcohol

Ar ol holi tafarnwyr ar draws Cymru, mae Alcohol Concern Cymru wedi darganfod fod dros tri-chwarter ohonynt  o blaid isafswm o 50c yr uned er bod llywodraeth y DU yn awgrymu isafbris o 40c yr uned. Yn ol tafarnwyr mae pobol yn gor-yfed alcohol rhad, sydd yn cael eu werthu yn yr archfarchnad, yn eu […] Parhau i ddarllen

iechydcymru: Grwp rygbi cadair olwyn yn galw am aelodau newydd

Mae’r unig grwp sy’n chwarae rygbi cadair olwyn proffesiynol yn Nhe Cymru yn galw am aelodau newydd. Wythnos dywetha fe gaeth  ‘The Pirates’ sesiwn flasu er mwyn cyflwyno’r cyhoedd i’r gem fydd yn yn cael ei warae yn y paralympaidd leni. Mae’r tim yn ymarfer yn Ganolfan Hamdden Llantrisant bob dydd Mawrth. Ymysg y cyhoedd […] Parhau i ddarllen

iechydcymru: Elusen yn droi at cyfryngau cymdeithasol i leihau y nifer o bobol ifanc sy’n ysmygu

Mi fydd elysen AshCymru yn defnyddio trydar, facebook a fforwms ar y rhyngrwyd er mwyn torri lawr ar y nifer o bobol ifanc sy’n ysmygu.  Mae mwyafrif o bobol ifanc yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol pob dydd ac felly mae elusen yn Nghaerdydd wedi penderfynu gwario grant cafwyd gan y BIG lottery er mwyn creu cymdeithas […] Parhau i ddarllen

iechydcymru: Teuluoedd tlodaf Cymru yn dioddef oherwydd biliau ynni ddrud

Mae oddeutu traean o blant Cymru yn byw mewn cartrefi oer a llaeth,  gan nad ydi eu rhieni’n gallu fforddio talu eu biliau ynni. Yn ol arolwg gan Achub Y Blant, mae angen i rhai rhieni dewis rhwng bwyta a twymo’r catref. Mae help ar gael i’r unigolion sydd ei angen ond nid yw bobol wedi […] Parhau i ddarllen

iechydcymru: Bygythiad i gyflenwadau gwaed yn 2012

Fydd na lawer o bobol yn falch i gael gwyliau banc ychwangol, gemau olympaidd a dathliadau’r Jiwbilî Diemwnt yn y flwyddyn newydd.  Ond, mae’r Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblynnu, y corf sy’n gyfrifol am y gwasanaeth rhoi gwaed yn Cymru a Lloegr, yn poeni fod digwyddiadau fel hyn yn arwain at lai o rhoddion gwaed, gan […] Parhau i ddarllen

iechydcymru: Galwad am fwy o ofal i bobol gyda diabetes

Mae 43% o bobol yng Nghymru, sy’n byw gyda diabetes (neu clefyd y siwgr) yn ffaelu cael y gofal meddygol hanfodol – yn ol arolwg diweddara. Mae tua 5% or poblogaeth yng Nhymru yn ddiabetic ac felly mae Diabetes UK Cymru wedi lansio ymgyrch sy’n amlinellu 15 hanfodion gofal iechyd y ddyle pobol cael. 15 […] Parhau i ddarllen