Archives: kev

Gruff Rhys: Yr Atal Genhedlaeth

Bydd record hîr o 2005 gan Gruff Rhys, Yr Atal Genhedlaeth, a gynhyrchwyd gan Gorwel Owen yn OFN, Ynys Môn, ar gael yn ddigidol am y tro cyntaf yn ngwledydd ynysoedd Prydain fore Llûn y 4ydd o Fawrth ar safle I Tunes* Yn cynnwys y caneuon fflachus a Sgleiniog: •Ni Yw Y Byd!!! •Pwdin ŴyDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Neon Neon – albym newydd a chynhyrchiad National Theatre Wales!

Bydd Neon Neon (Gruff Rhys a Boom Bip) yn rhyddhau albym newydd ‘Praxis Makes Perfect’ drwy Lex Records ar Ebrill 29ain. Ysbrydolwyd Praxis Makes Perfect gan fywyd a gwaith Giangiacomo Feltrinelli. Ganwyd Feltrinelli i un o deuluoedd cyfoethocaf yr Eidal a daeth yn ffigwr amlwg a dylanwadol mewn gwleidyddiaeth adain chwith yn fydeang. Wrth eiDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: OES ANGEN FFILM ARALL AM PATAGONIA?

Hanes troellog (a braidd yn hir wyntog) Separado! A ‘chydig o nodiadau ynglyn a’r darllediad teledu. Bydd ffilm y bu i fi greu dan gyfarwyddyd Dylan Goch yn darlledu y heno ar S4C. Dwi’n hynod falch fod ein sianel genedlaethol wedi cytuno i ddarlledu y ffilm. Dwi’n credu yn y sianel fel cysyniad, ac ynDarllen mwy…

Gruff Rhys: SEPARADO! YN EICH TELEDU!

Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: RHAID TWTIO’R TŶ CYN TUTBU…Cyngerdd fyw fyrfyfyr fendigedig yn Nghaerdydd…

Bydd y band ‘surf’ o ogledd Cymru Y Niwl yn ymuno â Gruff Rhys am gig arbennig i gyd-fynd â chyfraniad Phil Collins i Artes Mundi 5 yn Chapter, Caerdydd, Rhagfyr 16. Byddant yn ail-greu’r trac sain ar gyfer y perfformiad a’r gosodwaith This Unfortunate Thing Between Us (TUTBU TV) lle y buont yn serennu felDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: TELEDU TUTBU

Carafanwyr Cymru! Dewch yn llû! Dewch i weld sianel ffûg fasnachol Phil Collins TUTBU TV! Bydd yn darlledu i sgrîniau teledu o fewn 2 garafan o flaen canolfan gelf Chapter, Caerdydd o heddiw hyd mîs Ionawr. Bydd 2 raglen awr o hyd yn darlledu, yn cynnwys cerddoriaeth hudolus ddi-dor gan Gruff Rhys ac Y Niwl. Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: PATRWM

Cofiwch wrando ar raglen gerddoriaeth anhygoel Iwan Morgan, yma ar wefan PATRWM:
http://patrwm.com/
Paratowch i gael addysg gerddorol hamddenol, a gogoniant yn eich clustiau!
Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: (English) OVNI PRESENT SPLIT SINGLE FOR RECORD SHOP [store] DAY…

Sorry, this entry is only available in English.
Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: AKIRA THE DON Y RAPIWR O ERYRI

Cefnogwch yr hen goes Akira The Don y rapiwr o fri o Eryri. Bum yn glust dyst unwaith i ymryson rap byr fyfyr yn y Gymraeg, rhyngtho yntau ag MC Saizmundo ar gerryg gwydn Stryd Womamby, Caerdydd. Roedd hi wedi hanner nôs, ac roedd y bleiddiaid rap yn udo o dan y Lleuad llawn! Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Diolch Recordiau’r Cob

Llun Gan Non Pierce Diolch i Recordiau’r Cob Bangor am yr holl ysbrydoliaeth Cerddorol, diolch arbennig i Owen, Alan ar hôll staff am lenwi fy nghlustiau gyda daioni. Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: CEFNOGWCH DEULU CAERDEGOG

Rali Nid yw Mon ar Werth i Wylfa B CEFNOGWCH DEULU CAERDEGOG Ionawr 21 ain – 2.30 yp Maes Parcio Ffordd Glanhwfa Llangefni Siaradwyr Richard Jones Caerdegog Dr Mallcom Caroll (Greenpeace) Angharad Tomos / Menna Machreth (Cymdeithas yr Iaith) Dr Carl Clowes / Parch Emlyn Richards (PAWB)  digwyddiad Facebook – http://www.facebook.com/#!/events/186944848062016/ Mae teulu ar YnysDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Er Côf Am Gary Speed.

Oes unhrywun yn cofio digwyddiad mor anisgwyl? Mae o fel petae’r Pâb wedi lladd ei hun neu rywbeth cyffelyb. Dyw’r peth ddim yn gwneud unhryw synnwyr, rhywsut. Roeddwn i wedi cynhyrfu’n lân ers rhai misoedd am gryfder newydd ein tîm peldroed. Roedd hyn hyd yn oed wedi gwella fy safon byw. Be dw i’n ceisioDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: (English) Listen to Whale Trail

Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Y Baban Bach

Fel y cyhoeddwyd eisioes, recordiwyd cân a elwir ‘Y Baban Bach’ ar gyfer ffilm Phil Collins ‘The Meaning Of Style’. Hoffai label OVNI gyhoeddi o’r newydd, y bydd y gân hon yn cael ei rhyddhau ar ffurf record feinil 7modfedd ar Hydref yr Ail. Dim ond yng nghyngherddau Taith Hydrefol Hotel Shampoo y bydd yDarllen mwy…

Gruff Rhys: SPARDIAU gan AP LLYWARCH

Wele’r cyntaf mewn cyfres achlysurol o flogiau-gwadd gan flogwyr eraill, Dyma flog gan AP LLYWARCH o Fangor am ei obsesiwn gyda spardiau, mwynhewch!   Sbardiau   Ysbardun, eg. ll.  -au. Offeryn ar sodlau marchog ac iddo bigiau llym i yrru’r ceffyl; cyflymydd, chwimiadur. SPUR; ACCELERATOR. Y Geiriadur  Mawr [1978] “Tynna’r sbardia’ mwdlyd gwlyb ’na cynDarllen mwy…

Gruff Rhys: Cofio Gil Scott Heron

Newyddion trychinebus am yr hen Gil Scott Heron. Atgofion melys ac eitha anghredadwy bellach, o fynd i’r Octagon ym Mangor efo Llyr Ab Alwyn a’r chwiorydd Meirion a’r criw yn 1992 i’w weld yn chwarae gig anhygoel i gynulleidfa dennau iawn. Roedd o’n aros yn y Menai Court Hotel ym Mangor Uchaf ; aethom fynyDarllen mwy…

Gruff Rhys: Cyfalafiaeth Amrwd

Henffych gyfeillion!
Mae gan yr Atsain siop newydd yma.

Foddbynnag, gall tanysgrifwyr yr asiantaeth newyddion iaith Gymraeg 24 awr; GORLIFWYBODAETH,10% wedi ei ostwng or pris gwreiddiol!
Tanysgrifiwch i’r gwallgofrwydd cyfalafol diweddaraf, yma.
Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: GORLIFWYBODAETH

Tanysgrifiwch am ddim I’r Gorlifwybodaeth Gruffernol Atsain ar y botwm isod. Am newyddion da yn unig…!
Tanysgrifiwch i’r Gorlifwybodaeth
Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Hen Fathodynau!

Wele hen fathodynau o ffair yn Rachub!

Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Can (eitha) Newydd Am Ddim!

Dyma gan fach o grombil bol y ffilm antur/gerddorol Separado! Gan Dylan Goch a Gruff Rhys. Bydd y ffilm yn cael ei ddangos yn yr Efrog Newydd am y tro cyntaf yn ystod gwyl ffilm BAM, Mehefin yr18fed. Os oes unhrywun yn digwydd bod draw fana. (a sydd isio eistedd drwy’r ffasiwn beth). Ta waeth,Darllen mwy…

Gruff Rhys: Er cof Annwyl am Les Morrison

Anodd iawn ydi cyfleu a crynhoi colli Les, am y tro dyma ymgais dan sioc i gofnodi rywbeth am yr arwr addfwyn ac anturiaethwr yma, a gefnogodd gerddorion ei fro i’r carn. Ymysg ei ddoniau; Gwr, Tad, Taid, Awdur caneuon, cynhyrchydd, cerddor, technegydd sain, cyfarwyddwr, plastrwr, elusenwr, cymwynaswr, Rhwydweithiwr o fri, catalyst i newid, penDarllen mwy…

Gruff Rhys: Gwyl Gardd Goll

Mae’n fraint cael crybwyll y byddaf yn chwarae Gwyl Gardd Goll eleni a’r Orffennaf yr 22ain Yn stad Y Faenol ger Bangor. Byddaf yn ymddangos yng nghwmni Y Niwl. Dwi’n edrych ymlaen yn arw i chwarae un o gyfresi y gwyliau Coll o’r diwedd, Mae’n bosib y byddaf yn troelli chydig o  recordiau tra dwiDarllen mwy…

Gruff Rhys: Honey All Over

Ar y 23ain o Fai bydd Gruff Rhys yn rhyddhau sengl newydd, ‘Honey All Over’   – ar feinil 12” ac i’w lawrlwytho. Mae’r sengl hefyd yn cario cân newydd sbon – ‘Xenodocheionology’. Rhag-archebwch 12″ yma Rhag-archebwch Bwndel Honey yma Gruff Rhys will release Honey All Over backed with Xenodocheionology on 23rd May on 12″ andDarllen mwy…