Archives: kev

Gruff Rhys: Sgôr Gruff Rhys Ar Gyfer Ffilm Set Fire To The Stars Allan Heddiw, Medi 20fed 2016 ar LP a CD

Prynwch ar CD/Feinyl Prynwch ar I Tunes Wele chydig o ffeithiau am y ddisg ddirgel hon, mae arni; 3 cân swynol, 20 darn offerynol, 2 bedwarawd llinynol, 1 pedwarawd Jazz, 1 Monolog gwallgo bost gan Elijah Wood, Cân ar ôl cân o biano gwefreiddiol gan Osian Gwynedd, 5 Ffolio plastig gwyrdd yn llawn dop oDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Pleidleisiwch UE

  Cofrestrwch i bleidleisio! Wele gân serchus yn yr iaith Saesneg a ddaeth i mi tra’n synfyfyrio tra’n trwsio fy radio – pam ysgrifennu hon yn y Saesneg? Wel – ysdywed Dafydd Iwan: pam ma’ eira yn wyn gyfaill? Pwy a wyr beth sy’n gyfrifol am awen adloniant ysgafn mor afreolus. Ta waeth – ysgrifennwydDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Mwnghygoel!

Bydd cwmni recordiau Domino yn ail ryddhau pedwerydd record hir yr Anifeiliaid Anhygoel o Flewog ar Fai y cyntaf. Mi fydd ar gael yn ddigidol am y tro cyntaf ac ar ffurf cryno ddisg a feinyl. Bydd un fersiwn brin ar gael mewn feinyl trifflyg gwyn 180 gram – yn cynnwys sesiwn Peel, cyngerdd ATPDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Ail Gymysgiad newydd i 9 Bach gan Gruff Rhys

Dwi wrth fy modd efo’r gân yma gan 9 Bach – mi weithiais i gyda’r peiriannydd Simon Jones i drio pwysleisio tôn gron y rhannau lleisiol – y cynllun oedd creu mantra R&B fyddai’n tyfu’n daran drônaidd, fyddai’n ein cludo ni i ddimensiwn arall, neu o leia’ allan o Gaerdydd. Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: FFRACOFFIPAWB

Beth allwn ni ei wneud? Dewch i rali ger y Senedd, Caerdydd dydd Sadwrn am 12 o’r gloch! Mae’n rhan o ddigwyddiad ‘Global Frackdown’ pan gaiff protestiadau gwrth-ffracio eu cynnal ar draws y byd. Dewch i ymuno â ni a dewch â’ch ffrindiau. Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: YFORY YN NGHAERDYDD!

Rali i gefnogi ein cyfeillion yn yr Alban – bnawn Sadwrn, Medi13. Y Senedd, Bae Caerdydd. 14.00 Cyfle i ddiolch i ddinasyddion yr Alban am eu hymgyrch arloesol ysbrydoledig! Roedd yn fraint cael teithio yn yr Alban dros yr wythnosau diwethaf, a blasu’r cynnwrf yno. Hefyd, yn ysbrydoledig, sut mae cerddorion ac artistiaid wedi bodDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: (English) Gruff Rhys Announces New Single ‘Lost Tribes’ and New December Shows

I gloi blwyddyn wych i ‘American Interior’, bydd Gruff Rhys yn chwarae cyfres o gigs arbennig yn mis Rhagfyr. Bydd Martin Carr yn agor y nosweithiau Mae Gruff hefyd wedu cyhoeddi mae’r sengl nesaf oddiar ‘American Interior’ fydd ‘Lost Tribes’. Gwrandewch arni isod! Bydd taith ddiweddaraf Gruff yn cychwyn heddiw. Mae’r dyddiadau isod! 4 Sept:Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: CYHOEDDIAD!

Ynglyn a:
 
Cyngerdd Pop
 
ar gyrion
 
Caerdydd!
 
Bydd y cerddor Gruff Rhys yn canu caneuon yn nghanolfan Acapela, Pentyrch ar yr ail o Fai.
 
Bachwch eich tocynnau yma.
 
Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: American Interior: Yr Albwm

Pe hoffech neilltuo eich copi o’r recordiad ymestynedig yma o flaen llaw – dyma eich cyfle! Yn ôl y sôn, mae sawl ffordd o gael Wil iw wely ac yn wir,  mae sawl ffordd o bwrcasu’r caneuon sydd yn wraidd i’r gwaith aml-gyfrwng American Interior. Bydd blwch ar gael sy’n cynnwys tanysgrifiad i dair EPDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: American Interior!

Cân bop newydd! Wele gân newydd gan Gruff Rhys. Cydymaith i’r albwm, ffilm a llyfr or un enw – ond bwystfil cynddeiriog ynddoi hûn! Recordiwyd yn Omaha, Nebraska gan Mike Mogis o’r grwp Bright Eyes. Ar y drymiau fe glywir Kliph Scurlock or Flaming Lips. Alun Tan Lan ar y Mandola trydan ac Osian GwyneddDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Aberteifi!

Digwyddiad Gwyllt! Gyda Gruff Rhys (caneuon acwstic a sioe sleidiau) A Pete Fowler (celf byw a throelli recordiau) Dewch yn llu! River’s Edge Aberteifi Mawrth 3ydd. 7pm – tan yr hwyr £15 Tocynnau isod Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: I Grombil Cyfandir Pell

Yn 2012 bum ar daith o gyngherddau ymchwil i grombil yr Unol Daleithiau yn dilyn taith flaenorol yr anturiaethwr John Evans – perthynas pell i mi or Waunfawr. Gadawodd Evans (Ieuan ap Ifan iw fam) Eryri yn 1792, gan hwylio i Baltimore cyn ymgolli i’r gwyll ar daith gerdded hirfaith yn y gobaith o ddarganfodDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Yr Atal Genhedlaeth

Bydd record hîr o 2005 gan Gruff Rhys, Yr Atal Genhedlaeth, a gynhyrchwyd gan Gorwel Owen yn OFN, Ynys Môn, ar gael yn ddigidol am y tro cyntaf yn ngwledydd ynysoedd Prydain fore Llûn y 4ydd o Fawrth ar safle I Tunes* Yn cynnwys y caneuon fflachus a Sgleiniog: •Ni Yw Y Byd!!! •Pwdin ŴyDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Neon Neon – albym newydd a chynhyrchiad National Theatre Wales!

Bydd Neon Neon (Gruff Rhys a Boom Bip) yn rhyddhau albym newydd ‘Praxis Makes Perfect’ drwy Lex Records ar Ebrill 29ain. Ysbrydolwyd Praxis Makes Perfect gan fywyd a gwaith Giangiacomo Feltrinelli. Ganwyd Feltrinelli i un o deuluoedd cyfoethocaf yr Eidal a daeth yn ffigwr amlwg a dylanwadol mewn gwleidyddiaeth adain chwith yn fydeang. Wrth eiDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: OES ANGEN FFILM ARALL AM PATAGONIA?

Hanes troellog (a braidd yn hir wyntog) Separado! A ‘chydig o nodiadau ynglyn a’r darllediad teledu. Bydd ffilm y bu i fi greu dan gyfarwyddyd Dylan Goch yn darlledu y heno ar S4C. Dwi’n hynod falch fod ein sianel genedlaethol wedi cytuno i ddarlledu y ffilm. Dwi’n credu yn y sianel fel cysyniad, ac ynDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: SEPARADO! YN EICH TELEDU!

Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: RHAID TWTIO’R TŶ CYN TUTBU…Cyngerdd fyw fyrfyfyr fendigedig yn Nghaerdydd…

Bydd y band ‘surf’ o ogledd Cymru Y Niwl yn ymuno â Gruff Rhys am gig arbennig i gyd-fynd â chyfraniad Phil Collins i Artes Mundi 5 yn Chapter, Caerdydd, Rhagfyr 16. Byddant yn ail-greu’r trac sain ar gyfer y perfformiad a’r gosodwaith This Unfortunate Thing Between Us (TUTBU TV) lle y buont yn serennu felDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: TELEDU TUTBU

Carafanwyr Cymru! Dewch yn llû! Dewch i weld sianel ffûg fasnachol Phil Collins TUTBU TV! Bydd yn darlledu i sgrîniau teledu o fewn 2 garafan o flaen canolfan gelf Chapter, Caerdydd o heddiw hyd mîs Ionawr. Bydd 2 raglen awr o hyd yn darlledu, yn cynnwys cerddoriaeth hudolus ddi-dor gan Gruff Rhys ac Y Niwl. Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: PATRWM

Cofiwch wrando ar raglen gerddoriaeth anhygoel Iwan Morgan, yma ar wefan PATRWM:
http://patrwm.com/
Paratowch i gael addysg gerddorol hamddenol, a gogoniant yn eich clustiau!
Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: (English) OVNI PRESENT SPLIT SINGLE FOR RECORD SHOP [store] DAY…

Sorry, this entry is only available in English.
Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: AKIRA THE DON Y RAPIWR O ERYRI

Cefnogwch yr hen goes Akira The Don y rapiwr o fri o Eryri. Bum yn glust dyst unwaith i ymryson rap byr fyfyr yn y Gymraeg, rhyngtho yntau ag MC Saizmundo ar gerryg gwydn Stryd Womamby, Caerdydd. Roedd hi wedi hanner nôs, ac roedd y bleiddiaid rap yn udo o dan y Lleuad llawn! Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Diolch Recordiau’r Cob

Llun Gan Non Pierce Diolch i Recordiau’r Cob Bangor am yr holl ysbrydoliaeth Cerddorol, diolch arbennig i Owen, Alan ar hôll staff am lenwi fy nghlustiau gyda daioni. Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: CEFNOGWCH DEULU CAERDEGOG

Rali Nid yw Mon ar Werth i Wylfa B CEFNOGWCH DEULU CAERDEGOG Ionawr 21 ain – 2.30 yp Maes Parcio Ffordd Glanhwfa Llangefni Siaradwyr Richard Jones Caerdegog Dr Mallcom Caroll (Greenpeace) Angharad Tomos / Menna Machreth (Cymdeithas yr Iaith) Dr Carl Clowes / Parch Emlyn Richards (PAWB)  digwyddiad Facebook – http://www.facebook.com/#!/events/186944848062016/ Mae teulu ar YnysDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Er Côf Am Gary Speed.

Oes unhrywun yn cofio digwyddiad mor anisgwyl? Mae o fel petae’r Pâb wedi lladd ei hun neu rywbeth cyffelyb. Dyw’r peth ddim yn gwneud unhryw synnwyr, rhywsut. Roeddwn i wedi cynhyrfu’n lân ers rhai misoedd am gryfder newydd ein tîm peldroed. Roedd hyn hyd yn oed wedi gwella fy safon byw. Be dw i’n ceisioDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: (English) Listen to Whale Trail

Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Y Baban Bach

Fel y cyhoeddwyd eisioes, recordiwyd cân a elwir ‘Y Baban Bach’ ar gyfer ffilm Phil Collins ‘The Meaning Of Style’. Hoffai label OVNI gyhoeddi o’r newydd, y bydd y gân hon yn cael ei rhyddhau ar ffurf record feinil 7modfedd ar Hydref yr Ail. Dim ond yng nghyngherddau Taith Hydrefol Hotel Shampoo y bydd yDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: SPARDIAU gan AP LLYWARCH

Wele’r cyntaf mewn cyfres achlysurol o flogiau-gwadd gan flogwyr eraill, Dyma flog gan AP LLYWARCH o Fangor am ei obsesiwn gyda spardiau, mwynhewch!   Sbardiau   Ysbardun, eg. ll.  -au. Offeryn ar sodlau marchog ac iddo bigiau llym i yrru’r ceffyl; cyflymydd, chwimiadur. SPUR; ACCELERATOR. Y Geiriadur  Mawr [1978] “Tynna’r sbardia’ mwdlyd gwlyb ’na cynDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Cofio Gil Scott Heron

Newyddion trychinebus am yr hen Gil Scott Heron. Atgofion melys ac eitha anghredadwy bellach, o fynd i’r Octagon ym Mangor efo Llyr Ab Alwyn a’r chwiorydd Meirion a’r criw yn 1992 i’w weld yn chwarae gig anhygoel i gynulleidfa dennau iawn. Roedd o’n aros yn y Menai Court Hotel ym Mangor Uchaf ; aethom fynyDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Cyfalafiaeth Amrwd

Henffych gyfeillion!
Mae gan yr Atsain siop newydd yma.

Foddbynnag, gall tanysgrifwyr yr asiantaeth newyddion iaith Gymraeg 24 awr; GORLIFWYBODAETH,10% wedi ei ostwng or pris gwreiddiol!
Tanysgrifiwch i’r gwallgofrwydd cyfalafol diweddaraf, yma.
Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: GORLIFWYBODAETH

Tanysgrifiwch am ddim I’r Gorlifwybodaeth Gruffernol Atsain ar y botwm isod. Am newyddion da yn unig…!
Tanysgrifiwch i’r Gorlifwybodaeth
Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Hen Fathodynau!

Wele hen fathodynau o ffair yn Rachub!

Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Can (eitha) Newydd Am Ddim!

Dyma gan fach o grombil bol y ffilm antur/gerddorol Separado! Gan Dylan Goch a Gruff Rhys. Bydd y ffilm yn cael ei ddangos yn yr Efrog Newydd am y tro cyntaf yn ystod gwyl ffilm BAM, Mehefin yr18fed. Os oes unhrywun yn digwydd bod draw fana. (a sydd isio eistedd drwy’r ffasiwn beth). Ta waeth,Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Er cof Annwyl am Les Morrison

Anodd iawn ydi cyfleu a crynhoi colli Les, am y tro dyma ymgais dan sioc i gofnodi rywbeth am yr arwr addfwyn ac anturiaethwr yma, a gefnogodd gerddorion ei fro i’r carn. Ymysg ei ddoniau; Gwr, Tad, Taid, Awdur caneuon, cynhyrchydd, cerddor, technegydd sain, cyfarwyddwr, plastrwr, elusenwr, cymwynaswr, Rhwydweithiwr o fri, catalyst i newid, penDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Gwyl Gardd Goll

Mae’n fraint cael crybwyll y byddaf yn chwarae Gwyl Gardd Goll eleni a’r Orffennaf yr 22ain Yn stad Y Faenol ger Bangor. Byddaf yn ymddangos yng nghwmni Y Niwl. Dwi’n edrych ymlaen yn arw i chwarae un o gyfresi y gwyliau Coll o’r diwedd, Mae’n bosib y byddaf yn troelli chydig o  recordiau tra dwiDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Honey All Over

Ar y 23ain o Fai bydd Gruff Rhys yn rhyddhau sengl newydd, ‘Honey All Over’   – ar feinil 12” ac i’w lawrlwytho. Mae’r sengl hefyd yn cario cân newydd sbon – ‘Xenodocheionology’. Rhag-archebwch 12″ yma Rhag-archebwch Bwndel Honey yma Gruff Rhys will release Honey All Over backed with Xenodocheionology on 23rd May on 12″ andDarllen mwy… Parhau i ddarllen