Archives: kev

Gruff Rhys: Sgôr Gruff Rhys Ar Gyfer Ffilm Set Fire To The Stars Allan Heddiw, Medi 20fed 2016 ar LP a CD

Prynwch ar CD/Feinyl Prynwch ar I Tunes Wele chydig o ffeithiau am y ddisg ddirgel hon, mae arni; 3 cân swynol, 20 darn offerynol, 2 bedwarawd llinynol, 1 pedwarawd Jazz, 1 Monolog gwallgo bost gan Elijah Wood, Cân ar ôl cân o biano gwefreiddiol gan Osian Gwynedd, 5 Ffolio plastig gwyrdd yn llawn dop oDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Pleidleisiwch UE

  Cofrestrwch i bleidleisio! Wele gân serchus yn yr iaith Saesneg a ddaeth i mi tra’n synfyfyrio tra’n trwsio fy radio – pam ysgrifennu hon yn y Saesneg? Wel – ysdywed Dafydd Iwan: pam ma’ eira yn wyn gyfaill? Pwy a wyr beth sy’n gyfrifol am awen adloniant ysgafn mor afreolus. Ta waeth – ysgrifennwydDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: The Insatiable, Inflatable Candylion

The Return of Candylion I’m extremely excited to be working with playwright Tim Price and director Wils Wilson again on December and January’s mammoth Cardiff run of ‘The Insatiable Inflatable Candylion’ for National Theatre Wales. It will feature some of the songs from 2007’s Candylion album along with some new numbers conceived for the show.Read more… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: American Interior at Nantwich Words & Music Festival

Gruff Rhys plays American Interior live at Nantwich Crown Ballroom on October 15th. doors 19.30 hrs.
The last scheduled American Interior concert for the time being. Includes songs, a slide show and possibly an historical reenactment tickets at wordsan… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Mwnghygoel!

Bydd cwmni recordiau Domino yn ail ryddhau pedwerydd record hir yr Anifeiliaid Anhygoel o Flewog ar Fai y cyntaf. Mi fydd ar gael yn ddigidol am y tro cyntaf ac ar ffurf cryno ddisg a feinyl. Bydd un fersiwn brin ar gael mewn feinyl trifflyg gwyn 180 gram – yn cynnwys sesiwn Peel, cyngerdd ATPDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: BBC Radio 6 Music Festival

Gruff has been announced to play at this year’s BBC Radio 6 Music Festival – the Tyneside festival takes place in February. Click here to see the rest of the line-up. Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: ‘American Interior’ Australia Tour Dates Added

The ‘American Interior’ tour will be venturing to Australia for two dates in March 2015. Buy tickets here. Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Los Angeles!

American Interior Screening and show today!
Screening: 8pm at Echo Park film center.
Followed by a concert at The Echo on Sunset, Echo Park. East India Youth opens up.
Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Track ‘Set Fire To The Stars’ From New Dylan Thomas Biopic

Gruff Rhys has recorded the soundtrack to the new biopic ‘Set Fire to the Stars’ about the great poet Dylan Thomas, featuring Elijah Wood. It’s now available for your eyes and ears. Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Ail Gymysgiad newydd i 9 Bach gan Gruff Rhys

Dwi wrth fy modd efo’r gân yma gan 9 Bach – mi weithiais i gyda’r peiriannydd Simon Jones i drio pwysleisio tôn gron y rhannau lleisiol – y cynllun oedd creu mantra R&B fyddai’n tyfu’n daran drônaidd, fyddai’n ein cludo ni i ddimensiwn arall, neu o leia’ allan o Gaerdydd. Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: FFRACOFFIPAWB

Beth allwn ni ei wneud? Dewch i rali ger y Senedd, Caerdydd dydd Sadwrn am 12 o’r gloch! Mae’n rhan o ddigwyddiad ‘Global Frackdown’ pan gaiff protestiadau gwrth-ffracio eu cynnal ar draws y byd. Dewch i ymuno â ni a dewch â’ch ffrindiau. Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: YFORY YN NGHAERDYDD!

Rali i gefnogi ein cyfeillion yn yr Alban – bnawn Sadwrn, Medi13. Y Senedd, Bae Caerdydd. 14.00 Cyfle i ddiolch i ddinasyddion yr Alban am eu hymgyrch arloesol ysbrydoledig! Roedd yn fraint cael teithio yn yr Alban dros yr wythnosau diwethaf, a blasu’r cynnwrf yno. Hefyd, yn ysbrydoledig, sut mae cerddorion ac artistiaid wedi bodDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: (English) Gruff Rhys Announces New Single ‘Lost Tribes’ and New December Shows

I gloi blwyddyn wych i ‘American Interior’, bydd Gruff Rhys yn chwarae cyfres o gigs arbennig yn mis Rhagfyr. Bydd Martin Carr yn agor y nosweithiau Mae Gruff hefyd wedu cyhoeddi mae’r sengl nesaf oddiar ‘American Interior’ fydd ‘Lost Tribes’. Gwrandewch arni isod! Bydd taith ddiweddaraf Gruff yn cychwyn heddiw. Mae’r dyddiadau isod! 4 Sept:Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: CYHOEDDIAD!

Ynglyn a:
 
Cyngerdd Pop
 
ar gyrion
 
Caerdydd!
 
Bydd y cerddor Gruff Rhys yn canu caneuon yn nghanolfan Acapela, Pentyrch ar yr ail o Fai.
 
Bachwch eich tocynnau yma.
 
Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: American Interior: Yr Albwm

Pe hoffech neilltuo eich copi o’r recordiad ymestynedig yma o flaen llaw – dyma eich cyfle! Yn ôl y sôn, mae sawl ffordd o gael Wil iw wely ac yn wir,  mae sawl ffordd o bwrcasu’r caneuon sydd yn wraidd i’r gwaith aml-gyfrwng American Interior. Bydd blwch ar gael sy’n cynnwys tanysgrifiad i dair EPDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: American Interior!

Cân bop newydd! Wele gân newydd gan Gruff Rhys. Cydymaith i’r albwm, ffilm a llyfr or un enw – ond bwystfil cynddeiriog ynddoi hûn! Recordiwyd yn Omaha, Nebraska gan Mike Mogis o’r grwp Bright Eyes. Ar y drymiau fe glywir Kliph Scurlock or Flaming Lips. Alun Tan Lan ar y Mandola trydan ac Osian GwyneddDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Aberteifi!

Digwyddiad Gwyllt! Gyda Gruff Rhys (caneuon acwstic a sioe sleidiau) A Pete Fowler (celf byw a throelli recordiau) Dewch yn llu! River’s Edge Aberteifi Mawrth 3ydd. 7pm – tan yr hwyr £15 Tocynnau isod Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: I Grombil Cyfandir Pell

Yn 2012 bum ar daith o gyngherddau ymchwil i grombil yr Unol Daleithiau yn dilyn taith flaenorol yr anturiaethwr John Evans – perthynas pell i mi or Waunfawr. Gadawodd Evans (Ieuan ap Ifan iw fam) Eryri yn 1792, gan hwylio i Baltimore cyn ymgolli i’r gwyll ar daith gerdded hirfaith yn y gobaith o ddarganfodDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Yr Atal Genhedlaeth

Bydd record hîr o 2005 gan Gruff Rhys, Yr Atal Genhedlaeth, a gynhyrchwyd gan Gorwel Owen yn OFN, Ynys Môn, ar gael yn ddigidol am y tro cyntaf yn ngwledydd ynysoedd Prydain fore Llûn y 4ydd o Fawrth ar safle I Tunes* Yn cynnwys y caneuon fflachus a Sgleiniog: •Ni Yw Y Byd!!! •Pwdin ŴyDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Neon Neon – albym newydd a chynhyrchiad National Theatre Wales!

Bydd Neon Neon (Gruff Rhys a Boom Bip) yn rhyddhau albym newydd ‘Praxis Makes Perfect’ drwy Lex Records ar Ebrill 29ain. Ysbrydolwyd Praxis Makes Perfect gan fywyd a gwaith Giangiacomo Feltrinelli. Ganwyd Feltrinelli i un o deuluoedd cyfoethocaf yr Eidal a daeth yn ffigwr amlwg a dylanwadol mewn gwleidyddiaeth adain chwith yn fydeang. Wrth eiDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: OES ANGEN FFILM ARALL AM PATAGONIA?

Hanes troellog (a braidd yn hir wyntog) Separado! A ‘chydig o nodiadau ynglyn a’r darllediad teledu. Bydd ffilm y bu i fi greu dan gyfarwyddyd Dylan Goch yn darlledu y heno ar S4C. Dwi’n hynod falch fod ein sianel genedlaethol wedi cytuno i ddarlledu y ffilm. Dwi’n credu yn y sianel fel cysyniad, ac ynDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: SEPARADO! YN EICH TELEDU!

Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: RHAID TWTIO’R TŶ CYN TUTBU…Cyngerdd fyw fyrfyfyr fendigedig yn Nghaerdydd…

Bydd y band ‘surf’ o ogledd Cymru Y Niwl yn ymuno â Gruff Rhys am gig arbennig i gyd-fynd â chyfraniad Phil Collins i Artes Mundi 5 yn Chapter, Caerdydd, Rhagfyr 16. Byddant yn ail-greu’r trac sain ar gyfer y perfformiad a’r gosodwaith This Unfortunate Thing Between Us (TUTBU TV) lle y buont yn serennu felDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: TELEDU TUTBU

Carafanwyr Cymru! Dewch yn llû! Dewch i weld sianel ffûg fasnachol Phil Collins TUTBU TV! Bydd yn darlledu i sgrîniau teledu o fewn 2 garafan o flaen canolfan gelf Chapter, Caerdydd o heddiw hyd mîs Ionawr. Bydd 2 raglen awr o hyd yn darlledu, yn cynnwys cerddoriaeth hudolus ddi-dor gan Gruff Rhys ac Y Niwl. Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: PATRWM

Cofiwch wrando ar raglen gerddoriaeth anhygoel Iwan Morgan, yma ar wefan PATRWM:
http://patrwm.com/
Paratowch i gael addysg gerddorol hamddenol, a gogoniant yn eich clustiau!
Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: (English) OVNI PRESENT SPLIT SINGLE FOR RECORD SHOP [store] DAY…

Sorry, this entry is only available in English.
Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: AKIRA THE DON Y RAPIWR O ERYRI

Cefnogwch yr hen goes Akira The Don y rapiwr o fri o Eryri. Bum yn glust dyst unwaith i ymryson rap byr fyfyr yn y Gymraeg, rhyngtho yntau ag MC Saizmundo ar gerryg gwydn Stryd Womamby, Caerdydd. Roedd hi wedi hanner nôs, ac roedd y bleiddiaid rap yn udo o dan y Lleuad llawn! Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Diolch Recordiau’r Cob

Llun Gan Non Pierce Diolch i Recordiau’r Cob Bangor am yr holl ysbrydoliaeth Cerddorol, diolch arbennig i Owen, Alan ar hôll staff am lenwi fy nghlustiau gyda daioni. Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: CEFNOGWCH DEULU CAERDEGOG

Rali Nid yw Mon ar Werth i Wylfa B CEFNOGWCH DEULU CAERDEGOG Ionawr 21 ain – 2.30 yp Maes Parcio Ffordd Glanhwfa Llangefni Siaradwyr Richard Jones Caerdegog Dr Mallcom Caroll (Greenpeace) Angharad Tomos / Menna Machreth (Cymdeithas yr Iaith) Dr Carl Clowes / Parch Emlyn Richards (PAWB)  digwyddiad Facebook – http://www.facebook.com/#!/events/186944848062016/ Mae teulu ar YnysDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Er Côf Am Gary Speed.

Oes unhrywun yn cofio digwyddiad mor anisgwyl? Mae o fel petae’r Pâb wedi lladd ei hun neu rywbeth cyffelyb. Dyw’r peth ddim yn gwneud unhryw synnwyr, rhywsut. Roeddwn i wedi cynhyrfu’n lân ers rhai misoedd am gryfder newydd ein tîm peldroed. Roedd hyn hyd yn oed wedi gwella fy safon byw. Be dw i’n ceisioDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: (English) Listen to Whale Trail

Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Y Baban Bach

Fel y cyhoeddwyd eisioes, recordiwyd cân a elwir ‘Y Baban Bach’ ar gyfer ffilm Phil Collins ‘The Meaning Of Style’. Hoffai label OVNI gyhoeddi o’r newydd, y bydd y gân hon yn cael ei rhyddhau ar ffurf record feinil 7modfedd ar Hydref yr Ail. Dim ond yng nghyngherddau Taith Hydrefol Hotel Shampoo y bydd yDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: SPARDIAU gan AP LLYWARCH

Wele’r cyntaf mewn cyfres achlysurol o flogiau-gwadd gan flogwyr eraill, Dyma flog gan AP LLYWARCH o Fangor am ei obsesiwn gyda spardiau, mwynhewch!   Sbardiau   Ysbardun, eg. ll.  -au. Offeryn ar sodlau marchog ac iddo bigiau llym i yrru’r ceffyl; cyflymydd, chwimiadur. SPUR; ACCELERATOR. Y Geiriadur  Mawr [1978] “Tynna’r sbardia’ mwdlyd gwlyb ’na cynDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Cofio Gil Scott Heron

Newyddion trychinebus am yr hen Gil Scott Heron. Atgofion melys ac eitha anghredadwy bellach, o fynd i’r Octagon ym Mangor efo Llyr Ab Alwyn a’r chwiorydd Meirion a’r criw yn 1992 i’w weld yn chwarae gig anhygoel i gynulleidfa dennau iawn. Roedd o’n aros yn y Menai Court Hotel ym Mangor Uchaf ; aethom fynyDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Cyfalafiaeth Amrwd

Henffych gyfeillion!
Mae gan yr Atsain siop newydd yma.

Foddbynnag, gall tanysgrifwyr yr asiantaeth newyddion iaith Gymraeg 24 awr; GORLIFWYBODAETH,10% wedi ei ostwng or pris gwreiddiol!
Tanysgrifiwch i’r gwallgofrwydd cyfalafol diweddaraf, yma.
Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: GORLIFWYBODAETH

Tanysgrifiwch am ddim I’r Gorlifwybodaeth Gruffernol Atsain ar y botwm isod. Am newyddion da yn unig…!
Tanysgrifiwch i’r Gorlifwybodaeth
Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Hen Fathodynau!

Wele hen fathodynau o ffair yn Rachub!

Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Can (eitha) Newydd Am Ddim!

Dyma gan fach o grombil bol y ffilm antur/gerddorol Separado! Gan Dylan Goch a Gruff Rhys. Bydd y ffilm yn cael ei ddangos yn yr Efrog Newydd am y tro cyntaf yn ystod gwyl ffilm BAM, Mehefin yr18fed. Os oes unhrywun yn digwydd bod draw fana. (a sydd isio eistedd drwy’r ffasiwn beth). Ta waeth,Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Er cof Annwyl am Les Morrison

Anodd iawn ydi cyfleu a crynhoi colli Les, am y tro dyma ymgais dan sioc i gofnodi rywbeth am yr arwr addfwyn ac anturiaethwr yma, a gefnogodd gerddorion ei fro i’r carn. Ymysg ei ddoniau; Gwr, Tad, Taid, Awdur caneuon, cynhyrchydd, cerddor, technegydd sain, cyfarwyddwr, plastrwr, elusenwr, cymwynaswr, Rhwydweithiwr o fri, catalyst i newid, penDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Gwyl Gardd Goll

Mae’n fraint cael crybwyll y byddaf yn chwarae Gwyl Gardd Goll eleni a’r Orffennaf yr 22ain Yn stad Y Faenol ger Bangor. Byddaf yn ymddangos yng nghwmni Y Niwl. Dwi’n edrych ymlaen yn arw i chwarae un o gyfresi y gwyliau Coll o’r diwedd, Mae’n bosib y byddaf yn troelli chydig o  recordiau tra dwiDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Honey All Over

Ar y 23ain o Fai bydd Gruff Rhys yn rhyddhau sengl newydd, ‘Honey All Over’   – ar feinil 12” ac i’w lawrlwytho. Mae’r sengl hefyd yn cario cân newydd sbon – ‘Xenodocheionology’. Rhag-archebwch 12″ yma Rhag-archebwch Bwndel Honey yma Gruff Rhys will release Honey All Over backed with Xenodocheionology on 23rd May on 12″ andDarllen mwy… Parhau i ddarllen