Archives: Lisa Gwilym

Blog C2 porthwr: Ywain Gwynedd: ‘Da Ni ‘Nol

Mae’n bleser cyhoeddi fod Ywain Gwynedd wedi recordio 3 cân yn arbennig ar gyfer rhaglen Lisa Gwilym.

Parhau i ddarllen

Blog C2 porthwr: Owain Griffith – Violas / Carw

Haia
Un o fy hoff CDs o 2012 oedd un nes i ei phrynu yng Ngwyl Gwydir y llynedd – EP ‘Nos Somnia’ gan Violas. Mi oedd y Violas yn gwneud set fach acwstic ar lwyfan Nyth, ac yn perfformio fersiyne acwstic o dracie fel Penseiri ac Ama Dablam.

Ers clywed ‘Nos Somnia’ am y tro cyntaf, mae harmonia hyfryd…

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Owain Griffith – Violas / Carw

Haia
Un o fy hoff CDs o 2012 oedd un nes i ei phrynu yng Ngwyl Gwydir y llynedd – EP ‘Nos Somnia’ gan Violas. Mi oedd y Violas yn gwneud set fach acwstic ar lwyfan Nyth, ac yn perfformio fersiyne acwstic o dracie fel Penseiri ac Ama Dablam.

Ers clywed… Parhau i ddarllen

Blog C2 porthwr: SFA – yr unigolion…

Haia!
Fel grwp, mae’r Super Furry Animals wedi bod yn dawel iawn yn y blynyddoedd dwetha – dim albym ers Dark Days/Light Years yn 2009, a heblaw am chware yn noson goffa Gary Speed yn Stadiwm y Mileniwm, fawr ddim gigs chwaith.

Yn amlwg, i ffan fel fi, ma hynny’n beth drwg – dwi’n gweld colled un o…

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: SFA – yr unigolion…

Haia!
Fel grwp, mae’r Super Furry Animals wedi bod yn dawel iawn yn y blynyddoedd dwetha – dim albym ers Dark Days/Light Years yn 2009, a heblaw am chware yn noson goffa Gary Speed yn Stadiwm y Mileniwm, fawr ddim gigs chwaith.

Yn amlwg, i ffan fel f… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Noson Wobrau’r Selar

Helo!Mi fydd y rhai ohona ni sy’n dilyn cylchgrawn Y Selar @y_selar ar Twitter neu Facebook wedi sylwi eu bod nhw’n brysur iawn ar hyn o bryd. Mae’n nhw wrthi’n paratoi rhifyn nesa’r cylchgrawn (ac yn chwilio am newyddion/… Parhau i ddarllen

: Noson Wobrau’r Selar

Helo!Mi fydd y rhai ohona ni sy’n dilyn cylchgrawn Y Selar @y_selar ar Twitter neu Facebook wedi sylwi eu bod nhw’n brysur iawn ar hyn o bryd. Mae’n nhw wrthi’n paratoi rhifyn nesa’r cylchgrawn (ac yn chwilio am newyddion/… Parhau i ddarllen

: Race Horses yn dod i ben

Helo naFe gafodd y grŵp Radio Luxembourg ei ffurfio gan Dylan Hughes a Meilyr Jones yn Aberystwyth nol yn 2005; heddiw, fe ddaeth olynydd Radio Lux, y Race Horses i ben, a dwi’n hynod drist.
Mae fy nghyfnod i ar C2, a chyfnod Radio Lux / Race Horses mw… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Race Horses yn dod i ben

Helo na
Fe gafodd y grŵp Radio Luxembourg ei ffurfio gan Dylan Hughes a Meilyr Jones yn Aberystwyth nol yn 2005; heddiw, fe ddaeth olynydd Radio Lux, y Race Horses i ben, a dwi’n hynod drist.

Mae fy nghyfnod i ar C2, a chyfnod Radio Lux / Race Horses mwy neu lai yn cyd-fynd, a dwi wedi dilyn gyrfa’r band yn agos iawn. O’r sengl gyntaf Lisa, Magic a Porva ar label Ciwdod i’r albym ddwetha, Furniture, dwi wastad wedi edrych ymlaen at beth bynnag oedd gan y grŵp ar y gweill.

Dwi’n meddwl mai Race Horses ar ei wedd bresennol – Dylan a Meilyr, Gwion ar y drymiau, a Mali a Dan – ydy un o’r grwpiau mwyaf talentog o gerddorion i mi eu cyfarfod. Mae gwylio nhw ar lwyfan yn profi eu dawn; nid yn unig ma’ nhw’n llwyddo i gyfleu haenau cymhleth eu caneuon yn fyw, ond ma’ nhw’n cyfnewid offerynnau drwy’r adeg – Gwion ar y drymiau, yna ar gitâr; Mei ar y bas, yna’r drwm mawr; Mali ar y delyn, yna’r allweddellau.

Ma’ nhw wir yn grŵp amryddawn, a’r cyfan yn cael ei arwain gan un o’r “frontmen” mwyaf carismataidd. Mae gwylio Meilyr ar lwyfan, fel dwedodd Bat For Lashes mewn cyfweliad yn ddiweddar, yn brofiad bythgofiadwy.

Dwi mor falch erbyn hyn mod i wedi mynd i’w gweld nhw ddwywaith mewn wythnos cyn y Nadolig – unwaith yng Nghaernarfon, ac unwaith yn y Gate yng Nghaerdydd. Dyna sut y bydda i’n cofio’r Race Horses – roedd gig y Gate yn un o’r goreuon erioed i mi, gyda’r band ar eu gore mewn lleoliad perffaith. Bechod ofnadwy na chawsom nhw’r cyfle i deithio hefo Kaiser Chiefs fel y cynllun, ond roedd y gig yno yn y Gate yn fythgofiadwy.

Gwahaniaethau cerddorol oedd yn gyfrifol am ddiwedd y band, mae’n debyg, a thra bo hynny’n drist, mae’n awgrymu fod gan yr aelodau syniadau pendant ar gyfer eu cerddoriaeth yn y dyfodol. Da ni wedi clywed yn sydyn iawn gan Gwion, sy’n hynod drist am bopeth, ond sydd hefyd yn gado traciau newydd ganddo yn fuan.

Felly pob lwc yn y byd i Meilyr, Dylan, Gwion, Mali a Dan yn y dyfodol, a diolch am yr holl gerddoriaeth, cyfweliadau a gigs yn ystod yr 8 mlynedd dwetha.

Mae hi wedi bod yn dipyn o jôc rhyngddyn nhw a fi erioed, eu bod nhw’n ofnadwy o araf yn rhyddhau eu caneuon, a dwi wastad wedi bod yn holi – “pryd gawn ni rywbeth arall ganddoch chi?”. Bechod mawr na cha i ofyn hynny eto – ond diolch am bopeth Race Horses!

Cariad mawr

Lis
x

ON – dyma sesiwn Unnos arbennig iawn y Race Horses – “Tiamalina – gweithio mewn gwesty a canu mewn grwp” ag Oriel Luniau Race Horses yn recordio sesiwn byw ar gyfer rhaglen huw Stephens.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Gai Toms – gigs Bethel

Helo eto!

Cwpl o fanylion bach am Gai Toms; mae Gai wedi cyhoeddi y bydd o’n chwarae yng Ngwyl “Focus Wales” eleni, sy’n digwydd ar Ebrill 26ain yn Wrecsam. Mae Gai hefyd yn chwilio am gigs i hyrwyddo’r albym Bethel rhwng Chwefror 23 ac Ebrill 27 – cysylltwch hefo Gai os ‘da chi’n drefnydd gigs ac awydd cael Gai draw.

Mae albym Gai – Bethel – allan ers ‘chydig cyn ‘Dolig, ond os nad yda chi wedi clywed hanes yr albym, dyma’r holl wybodaeth gan Gai.
Hwyl
Lis
x

GAi ToMS – BETHEL
Yr albwm dwbl hirddisgwyliedig. Gwledd o gerddoriaeth! (CD a MP3)

Dyma’r ail albwm i’r trwbadwr o Fro Ffestiniog ers difa’r enw Mim Twm Llai.
Y tro hwn, albwm dwbl / 2 CD – 1.Bethel Hen a 2.Bethel Newydd.

Dathliad yw’r albwm o fywyd newydd festri Capel Bethel yn Nhanygrisiau, Bro Ffestiniog. Mae Gai Toms wedi buddsoddi yn yr adeilad er mwyn ei drosi i stiwdio recordio, gofod ymarfer a swyddfa i Recordiau SBENSH. Cyn newid yr adeilad yn gyfan gwbl, penderfynodd recordio albwm fel teyrnged i’r hen, ac i ddathlu’r newydd.

CD1. Mae Bethel Hen yn gyfle i’w glywed fel cyfansoddwr a pherfformiwr amrwd. Cynhyrchiad syml gyda llais a gitâr yn bennaf, ond… er y teitl ‘Hen’, caneuon gwreiddiol newydd sbon sydd arni, gwerin eu naws ond yn gyfoes ac yn fythol ar yr un pryd.

CD2. Ar Bethel ‘Newydd’ clywn Gai Toms a’r band, caneuon aml-arddull gwreiddiol ond gyda swn a chynhyrchiad llawnach na’r hyn a glywir ar ‘Hen’. Does dim ond angen gwrando ar ddeunydd Anweledig a Mim Twm Llai i brofi nad yw cymysgu arddulliau yn beth newydd iddo.

“Rwyf wedi gweithio’n galed iawn ar Bethel ac yn falch iawn o’r canlyniad, hon yw fy albwm orau hyd yn hyn. Ni fuasai’r albwm yn swnio fel y mae hi heb y cyfrannwyr i gyd, rwyf mor lwcus i fod yn ran o gymuned cerddorol talentog.” GT

Ar y cyfan mae Bethel yn wledd o gerddoriaeth ble mae ymroddiad yr artist i’w grefft yn amlwg iawn. Dyma Gai Toms ar ei orau, dylai hon fod yng nghasgliad pawb.

CYFRANNWYR: Er mai artist unigol gyda band yw Gai, mae cyfoeth o artistiaid yn cyfrannu i’r wead sonig. Mae’r band ffyddlon arni wrth gwrs, ond hefyd cawn gerdd arbennig gan y bardd a’r awdur Dewi Prysor, mae Seindorf yr Oakley a Chôr y Moelwyn yn ychwnegu sain epig, yn ogystal a sgat byrfyfyriol gan y bardd o Efrog Newydd – Bob Holman! Mae ymddangosiadau arbennig hefyd gan criw o Dangrisiau yn cynnwys Dr Meredydd Evans (94bldd oed!), Ceri Cunnington (Twmffat), Phil Lee Jones (GHF / Twmffat), Lauren Humphreys, Kaz a Asa Bentham (Estella), Owain Jones (Masters in France) a chôr o blant Ysgol Tanygrisiau + mwy. (rhestr llawn i’w weld ar y clawr)

Bydd Gai Toms a’r band yn teithio Bethel yn 2013. Dyddiadau i’w cadarnhau.

CD1 BETHEL ‘Hen’

1. Cân y dewis
2. Cylchoedd
3. Seren
4. Tân yn y sgwâr
5. Adar o’r unlliw
6. Y Bonws
7. Un
8. Ar y Moelwyn
9. Hud o hyd
10. Bethel

CD2 BETHEL ‘Newydd’

1. Awyr las
2. Daw’r haf yn ol
3. Llyn Tekapo
4. Bradwr
5. Anti Paganda
6. Haul ar fryn
7. Eiliadau
8. Glaw yr haf
9. Twll tyllu
10. Stiletos Gwydr
11. Tân oer
12. Diwrnod eliffantod

Cynhyrchwyd gan Gai Toms
Cymysgwyd gan ‘Hen’ GT a ‘Newydd’ gan Geraint Jones @ninjasound
Mastro Geraint Jones @ninjasound
Recordiwyd yn Stiwdio Sbensh. Cymru / Wales

Band Paul Cockerill (dryms)
Euron Jones (gitâr drydan )
Gary Richardson (bas)
Elaine Thomas Gelling (lleisiau cefndir)

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Gigs ‘Coll’

Haia
Newydd gael ebost gan Dilwyn Llwyd am gigs Coll – meddwl byswn i’n ei rannu!
Lis
x

Sumai,
Isod mae digwyddiadau Coll dechrau 2013 yn Y Llangollen,Bethesda ac mewn cydweithrediad a Pontio.

Oes modd hyrwyddo y digwyddiadau canlynol a’i rhoi mewn rhestyr digwyddiadau.
Mae pethau eraill cyffroes yn cael ei trefnu ar gyfer 2013 hefyd.
Bydd cyhoeddiad am y rhain yn fuan.

Blwyddyn Newydd Dda.

Hwyl,

Dilwyn
————————————————-
RENO CORRADO PIMPS
nos wener 11.1.13 9pm
Y Llangollen, Bethesda
————————————————————-

MEMORY CLINIC+
nos wener 25.1.13 9pm
Y Llangollen, Bethesda
————————————————————-
SEN SEGUR+
nos wener 8.2.13 9pm
Y Llangollen, Bethesda
————————————————
RICHARD JAMES A’R BAND
GARETH BONELLO
PLU
nos sadwrn 9.2.2013 8pm
Clwb Rheilffordd,Bangor

Tocyn £10 | Gostyniad £8
Ffôn: 01248 382828, ymwelwch â Palas Print Pendref neu archebwch arlein: www.pontio.co.uk

Parhau i ddarllen

: Sen Segur – Sudd Sudd Sudd

Haia!
Yn syth ar ol i ni dderbyn albym gynta Siddi, mae ail CD gan label i-ka-ching wedi glanio ar fy nesg. Y tro yma, EP Sen Segur sydd wedi cyrraedd – “Sudd Sudd Sudd”. Mae’r EP wedi ei recordio gan Mr Huw, a’i ol-gynhyrchu gan Iwan “Recall” Morgan”,… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Sen Segur – Sudd Sudd Sudd

Haia!
Yn syth ar ol i ni dderbyn albym gynta Siddi, mae ail CD gan label i-ka-ching wedi glanio ar fy nesg. Y tro yma, EP Sen Segur sydd wedi cyrraedd – “Sudd Sudd Sudd”. Mae’r EP wedi ei recordio gan Mr Huw, a’i ol-gynhyrchu gan Iwan “Recall” Morgan”,… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Siddi – Un Tro

Helo!
Dwi’n ofnadwy o falch fod 2013 yn dechrau hefo albym dwi di bod yn edrych ymlaen ati ers dipyn – albym Siddi – “Un Tro”. Falle fod yr enw yn un newydd i ambell un, ond mi fyddwch chi’n sicr yn adnabod y lleisiau ar yr albym achos Siddi ydy prosie… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Cerddoriaeth 2013

Helo a blwyddyn newydd dda!

Dwi’n edrych ‘mlaen at flwyddyn arall o gyflwyno cerddoriaeth newydd o bob math ar C2. Ond ar ddechre 2013, mae’r sefyllfa rhwng y BBC ac EOS am olygu newidiadau i’r rhaglen. Ar hyn o bryd, fydd C2 ddim ond ymlaen am awr bob nos, a fydda i ddim yn gallu chware popeth fyddwn i’n ei wneud fel arfer.

Yn amlwg, mi ydw i a gweddill y criw yn gobeithio y bydd ne gytundeb teg yn dod yn fuan, ac y cawn ni barhau i roi llwyfan i’r holl gerddorion talentog ‘da ni’n mwynhau cyd-weithio hefo nhw. Yn y cyfamser, mi ydw i a’r criw am wneud yr hyn y gallwn ni i sicrhau fod y gynulleidfa’n cael gwasanaeth mor gyflawn ac y gallwn ni, a bod yr artistiaid sydd wrthi’n cyfansoddi, recordio a rhyddhau ar hyn o bryd yn cael cymaint o sylw ac sy’n bosib o dan yr amgylchiadau, a’r cyfyngiadau.

Felly, mi fydda i’n blogio yn ystod y cyfnod, yn dod a newyddion o’r sîn, ac yn rhannu lincs i wefannau cerddorion, deunydd newydd, gigs ayyb. Yn y blog nesa, dwi’n gobeithio son rhywfaint am albym Siddi, ac EP Sensegur.

Dwi nol ar C2 nos fercher am 7. Blwyddyn newydd dda!

Lis
x

Parhau i ddarllen

: Cerddoriaeth 2013

Helo a blwyddyn newydd dda!

Dwi’n edrych ‘mlaen at flwyddyn arall o gyflwyno cerddoriaeth newydd o bob math ar C2. Ond ar ddechre 2013, mae’r sefyllfa rhwng y BBC ac EOS am olygu newidiadau i’r rhaglen. Ar hyn o bryd, fydd C2 ddim ond ymlaen am awr bo… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Newyddion y Sin heno…

Ceri Phillips fydd yn trafod Newyddion y Sin heno, ac albym yr wythnos ydy DIM SGLODION gan Rhys o Goldie Lookin Chain. Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Newyddion y Sin heno!

Ceri Phillips fydd yn trafod Newyddion y Sin heno ac albym yr wythnos ydy DIM SGLODION gan hys o Goldie Lookin Chain Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Dyffryn Conwy a Thaith Nyth heno…..

Rhaglen Lisa Gwilym heno am 8 – cerddoriaeth bandiau o Lanrwst, Dyffryn Conwy a Gwyl Gwydir fydd yn llenwi’r awr gyntaf, ac ar ol naw fe fydd Gwyn Eiddior yn trafod Taith Nyth 2012.

Felly heno da ni isio gwybod pwy ydy’ch hoff fand chi o ardal Llanrws… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Noson gerddoriaeth ydy nos Fercher!

Helo! Heno am 8 – Ifan Williams o Hud fydd yn dewis ‘Caneuon i…’ ac Iwan Standley fydd yn trafod Newyddion y Sin .
Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Violas a Gwyn Eiddior heno!

Griff Lynch fydd yn cyflwyno ac ar y rhaglen – heno am 8 – Owain Morgan ac Owain Griffiths o’r Violas fydd yn dewis Caneuon i… a Gwyn Eiddior fydd yn trafod Newyddion y Sin. Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Cadwyn Coleg a Gwyl Gwydir….. a tips Steddfod!

Helo! Heno am 8 – Sgwrs Cadwyn Coleg hefo Elin James Jones, ac fe fydd Gwion Schiavone yn trafod Gwyl Gwydir 2012.
A da ni isio eich ‘top tips’ ar gyfer y Steddfod hefyd! Unrhyw gynghorion??!!
Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Noson gerddoriaeth ydy nos Fercher ….!!

Heno am 8 – Dan Amor fydd yn dewis ‘Caneuon i….’ a Griff Lynch fydd yn trafod Newyddion y Sin ar ol 9 o’r gloch Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Noson gerddoriaeth ydy nos Fercher…!

Ar y rhaglen heno am 8 – Georgia Ruth Williams fydd yn dewis ‘Caneuon i…’ a Griff Lynch fydd yn trafod Newyddion y Sin ar ol naw o’r gloch.
Albym yr wythnos ydy SUMMER SPECIAL – Euros Childs. Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Noson gerddoriaeth ydy nos Fercher!

Helo!
Ar y rhaglen heno am 8 – Gareth Potter fydd yn dewis ‘Caneuon i…’ ac Owain Gruffydd fydd yn trafod Newyddion y Sin.
Ep Cate Le Bon CYRK II ydi ep yr wythnos.
Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Cwis a snwcer heno!

Helo! Ar y rhaglen – heno am 8, fe fydd genod Ysgol Dyffryn Ogwen yn herio bechgyn Ysgol Cwm Rhymni yn y cwis, a Twm Sion Jones fydd yn trafod snwcer ar ol naw o’r gloch! Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Noson gerddoriaeth ydy nos Fercher!

Helo! Heno am 8 – Manon Steffan Ros fydd yn dewis ‘Caneuon i…’ a Ceri Phillips fydd yn trafod Newyddion y Sin.

Albym yr wythnos ydy albym newydd Cowbois Rhos Botwnnog – Draw dros y mynydd.
Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Noson gerddoriaeth ydy nos Fercher…!

Helo!
Ar y rhaglen heno am 8 – Gwenno Saunders fydd yn dewis ‘Caneuon i…..’ ac Owain
Gruffudd fydd yn trafod Newyddion y Sin.
Ac mi fyddwn ni yn chwarae dwy gan arall o seiynnau Gwobrau RAP 2012 – caneuon gan Swnami ac Yr Ods heno
Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Cwis a chriced heno!

Helo!
Noson cwis ydy nos Fawrth a heno dwy feithrinfa fydd yn cystadlu – o ardal Llanrug a Rhuthun.
Ar ol naw – Gethin Thomas o Glwb Criced Capel Salem Caerdydd fydd yn dewis Tiwn i’r Tim.
Mi gewch chi glywed dwy gan o sesiynau Gwobrau RAP 2012 hefyd -… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Noson gerddoriaeth ydy nos Fercher….

Helo!
Heno am 8 – Efa Thomas fydd yn dewis ‘Caneuon i….’ ac ar ol naw o’r gloch – sgwrs arbennig hefo’r artist diweddaraf i gael ei enwi ar restr gig Hanner Cant yr haf yma ym Mhontrhydfendigaid….
Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Noson gerddoriaeth ydy nos Fercher!

Rhaglen Lisa Gwilym heno am 8 – Mathew Ellis Sayer o Masters in France fydd yn dewis ‘Caneuon i…’ ac ar ol naw o’r gloch fe fydd Guto Brychan yn datgelu pwy fydd ar lwyfan Maes B yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni ym Mro Morgannwg!

Albym yr wythnos… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Rownd Derfynol Brwydr y Bandiau heno!

Helo!
Mae’r diwrnod mawr wedi cyrraedd! = Rownd Derfynol Brwydr y Bandiau Mentrau Iaith Cymru ac C2 Radio Cymru heno am 8 ar Raglen Lisa Gwilym.
Y pedwar band fydd yn cystadlu fydd –
NEBULA o Abertawe
TYMBAL o Gaerfyrddin
FAST FUSE o Abertawe
SGIDIE GL… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Cadwyn Coleg a’r Morgrug heno!

Helo!
Heno am 8 – Marc Jones o Brifysgol Abertawe ydy’r nesa yn y Gadwyn Coleg, a gan mai Y Morgrug ydy’r grwp ar raglen Y LLE ar S4C heno am 6.30 – fe fydd Lisa yn dod i adnabod y grwp yn well ar ol naw o’r gloch heno – pan fydd Rhun Gwilym yn y stiwd… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Noson gerddoriaeth ydy nos Fercher…

Helo! Heno am 8 – Y cerddor a’r cyfansoddwr – Jochen Eisentraut fydd yn dewis ‘Caneuon i…’ a Gwyn Eiddior fydd yn trafod Newyddion y Sin.
Ac fe gawn ni gan arall oddi ar albym yr wythnos – PICTURES IN THE MORNING – Richard James
Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Rhaglen ryngwladol heno….

Helo!
Heno am 8 – Owain Reynolds ydy’r nesa yn y gadwyn coleg, ac mae o’n astudio yn China ar hyn o bryd. Ar ol naw fe fydd Rob Jones yn trafod gigs mae o’n eu trefnu yn Llundain.

A heno ‘da ni’n trafod tatŵs! Sgynnoch chi rai? Os felly be ydy’ch ffe… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Noson gerddoriaeth ydy nos Fercher ….

Helo!
Ar y rhaglen heno am 8 – Gronw Roberts fydd yn dewis ‘Caneuon i…’ a Griff Lynch fydd yn trafod Newyddion y Sin ar ol naw o’r gloch.

Albym yr wythnos ydi albym newydd Cicatas, ac fe fydd Wil o Ysgol Bro Morgannwg yn dewis can gwaith cartref.
Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Pwy fydd yn rownd derfynol Brwydr y Bandiau eleni??

Llongyfarchiadau mawr i’r pedwar band sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Brwydr y Bandiau Mentrau Iaith Cymru ac C2 Radio Cymru eleni – sef NEBULA, FAST FUSE, SGIDIE GLAS a TYMBAL!
Pob hwyl iddyn nhw wrth fynd ati i recordio’u caneuon mewn stiwdio, a ge… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Rownd gyn derfynol arall Brwydr y Bandiau heno!

Helo! Mae ‘na bedwar band yn cystadlu eto heno am le yn Rownd Derfynol Brwydr y Bandiau Mentrau Iaith Cymru ac C2 Radio Cymru – sef SGIDIE GLAS, TYMBAL, MATCH HOUSE a YR AYES.
Mae nhw angen eich pleidlais chi ac fe gewch chi’r rhifau perthnasol drwy … Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Noson gerddoriaeth ydy nos Fercher…..

Helo!
Llongyfarchiadau mawr i Nebula a Fast Fuse ar gyrraedd Rownd Derfynol Brwydr y Bandiau C2 / Mentrau Iaith Cymru!

Fe fydd y frwydr yn parhau nos fory … pan fydd Sgidie Glas, Tymbal, Match House a Yr Ayes yn cystadlu am y ddau le arall yn y rown… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Lisa Gwilym a Greta Isaac

Neithiwr ar raglen Lisa Gwilym, Greta Isaac oedd yn dewis “Caneuon I”. Dyma Greta yn trafod natur ei cherddoriaeth gyda Lisa.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Sylw i’r merched heno…..

Helo!
Heno am 8 – gan ein bod ni ar drothwy Diwrnod Rhyngwladol y Merched – fe fydd hi’n rhaglen fenywaidd iawn heno – o ran y gerddoriaeth a’r cyfranwyr!

Greta Isaac fydd yn dewis ‘Caneuon i…’ a Bethan Lloyd fydd yn trafod Newyddion Sin , a heno – … Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Ifan Dafydd a Candelas heno…..

Heno am 8 – sgwrs hefo Ifan Dafydd – un o griw y Sesiwn Unnos, a gan mai’r Candelas ydi’r band ar raglen Y LLE ar S4C heno am 6.30, fe fydd Osian o’r Candelas yn datgelu hanes y band ar ol naw ac mi fyddwn ni yn chwarae dwy gan newydd ganddyn nhw hefyd… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Unnos Gwyl Dewi 2012 – Y Blog olaf!

I 6 cerddor dewr, mi oedd dod yma heno ar noson naid i recordio Sesiwn Unnos Gwyl Dewi yn mynd i fod yn sialens a hanner. Roedd ‘ne daith gerddorol anferth o’u blaene, a siwrne greadigol ac emosiynol yn wynebu pob un ohonyn nhw. Tydi 12 awr ddim yn ams… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Sesiwn Unnos Gwyl Dewi 3.30am

Diweddariad! 9 awr wedi mynd, a 3 awr arall i fynd… Dechre blino, ond yn mwynhau pob eiliad o’r siwrne greadigol anhygoel a elwir yn Sesiwn Unnos!

Tair can wedi eu recordio, ac mae nhw wrthi’n gweithio ar y nesa rwan. Pethe’n mynd yn anghredadwy o … Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Unnos Gwyl Dewi 2012 – bron yn hanner nos

Dwi’n cael y fraint heno o fod yn bry ar y wal ar Sesiwn Unnos Gwyl Dewi, a dwi wrth fy modd. Wedi rhyfeddu os dwi’n gwbwl onest! Roedd gen i deimlad pan ges i wybod pwy oedd y rhestr artistiaid y bydde’r sesiwn yn un arbennig iawn.

Roedd y syniad o … Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Blog Unnos Gwyl Dewi 2012 – archeb ‘take-away’

Traddodiad Unnos, yn ol pob son, ydy rhoi rhestr o’r bwyd take-away, felly dyma fo!!

2 fried rice arbennig
3 cyw iar sur a melys
Chow Mein arbennig
Sosej chips a curry
Satay gorgimwch
2 Cig eidion a noodles
4 Fried rice
Crackers gorgimwch
cawl poeth a… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Sesiwn Unnos Gwyl Dewi2 – gofynion technegol

Newydd weld y nodyn yma gan Llion Gerallt, un o’r peiriannwyr, am ochr dechnegol Unnos!
Lis
x

Gofynion Technegol Unnos

1 Stiwdio
2 Stafell reoli
Llond llaw o feicroffons, cables a clustffonau
2 Desg 02R 96
2 Apple Mac G5 yn rhedeg Pro Tools 7.3.1
4 C… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Sesiwn Unnos Gwyl Ddewi 2012

Georgia Ruth Williams, Euron Jôs, Carwyn Ellis a Luca Guernieri (Colorama), Eryl Jones a Sion Richards (Jen Jeniro), Ifan Dafydd sydd i mewn yn stiwdios C2 ym Mangor yn cyfansoddi a recordio EP dros nos.

Dyma Lisa yn rhoi ei sylwadau ar ol cael ei bl… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Unnos Gwyl Dewi 2012 – Blog1

Gyfeillion, mae’r foment fawr wedi cyrraedd! Dwi ‘di bod yn edrych ‘mlaen at hyn ers wythnose, ac mae Sesiwn Unnos Gwyl Dewi wedi dechre.

Da ni ‘di cloi 6 cerddor dewr a hynod o dalentog yn y stiwdio recordio, a dwi’n bersonol yn meddwl bod o’n gyfun… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Sesiwn Unnos Gwyl Dewi

Dwi wastad wedi bod ychydig yn genfigenus o Huw Evans… Pam? Well, am ei fod yn gerddor gwych yn un peth, ond yn bennaf oherwydd mai fo sydd wedi cael cyflwyno cyfresi Sesiwn Unnos ar hyd y blynyddoedd!

Ond, mae Huw Evans yn yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd, yn teithio hefo Cate le Bon, sy’n golygu mod i’n cael y fraint a’r anrhydedd o gyflwyno Sesiwn Unnos Gwyl Dewi 2012!

Dwi’n edrych ymlaen yn arw, achos mae Sesiwn Unnos wastad wedi bod yn un o fy hoff raglenni i, ac mae’n brosiect hynod o uchelgeisiol a chreadigol. Dwi ‘mond yn gobeithio y bydda i’n gallu aros yn effro drwy’r nos!

Fe ges i’r pleser o gyhoeddi’r rhestr artistiaid ar y rhaglen neithiwr, a chael sgwrs hefo un o’r artistiaid, sef Georgia Ruth Williams. Yn ymuno a Georgia fydd Carwyn Ellis o Colorama, Eryl a Sion o Jen Jeniro, Euron Jôs o Cowbois Rhos Botwnnog, a bydd Ifan Dafydd hefo ni i wneud ail-gymysgiadau fydd yn adlewyrchu’r noson.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Dewch draw i wefan C2 am 9pm nos Fercher – bydd y cyfan yn cael ei we-lifo’n fyw tan 6am! Dwi’n gobeithio blogio yn ystod y nos, a bydda i (@lisagwilym), y criw cynhyrchu @garethiwan @dylmei ac wrth gwrs @c2bbcradiocymru yn trydar drwy’r nos tan y bore bach. Dwi’n edrych ymlaen at noson llawn creadigrwydd, cerddoriaeth… ond dim cwsg.

Hwyl am y tro
Lis
x

Parhau i ddarllen