Archives: LLAIN Y LLEUAD

LLAIN Y LLEUAD: Corddi

Un o uchafbwyntiau Eisteddfod Genedlaethol Môn 2017 i mi oedd perfformio, am y tro cyntaf, â Chywion Cranogwen yn y Lle Celf am 14:30 y 12fed o Awst. Ein thema oedd ‘Corddi’ yn rhan o #brosiecttroelli a  corddi’r dyfroedd ‘oeddwn i… Cyrhaeddais. Corddais.   A’r diafol yn dân o dan fy siôl yn ysu am gysur dyn a’i chwigian a chanu meddwol emynau tôn ar sgwâr llan; yn fôr o forwynion.   Morwynion…

View On WordPress

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: GOLEUNI

I ‘ti’, a gollodd dy ‘hi’…
 
Trwy’r galar, torai’i galon – a’i enaid,
mewn ennyd, yn deilchion.
Ei olud a’i hud oedd hon
Ond diwedd dyddiau duon.

View On WordPress

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: 06.06.15

  “Mae pob sgwrs, pob anadl yn peidio pan fo angylion yn hedfan heibio.” – Iwan Llwyd   Boed i ofidiau droi’n bapur tjips a gwin coch pob ddoe yn ddifaru pob yfory, a’n gofidiau’n grimp ar enau hen gariadon.   Boed i’r nos ein boddi, mewn mwg a barddoniaeth a gad mi’th addoli am funud, cyn i’r bar gau.   1:23   Gad ‘ni lenwi’n gwydrau gwag â gwin, unwaith eto. Hitia befo’r gwydr mân, sy’n grisial…

View On WordPress

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: PONC ISA’ BRAICH

PONC ISA’ BRAICH

“…yn cofio bwrlwm caban, sydd heddiw’n ddim ond rhith…”
 
Dan greigiau chwaral Penrhyn,
a sŵn chwerthin y bechgyn,
mae’r hanes â’i draed yn bell,
bell dan lyn Llanbêr,
a phêr sŵn y ‘sgidiau hoelion mawr
i’w clywed yn injan bach y trên.
 
A’r naddu ‘fu gynt yn gyfeiliant
i alaw morthwyl Twm ‘Cnoc Cnoc’,
i’w glywed yn nhincian
grand-father clock
yn nghornel cegin tŷ nain.

View On WordPress

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: KALAMARI

Dyma barodi o ‘Cilmeri’ gan Gerallt Lloyd a ysgrifennais a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar wefan ‘Y Stamp’ (ystamp.cymru) – Gwefan sy’n cyhoeddi gwaith llenorion/ beirdd ifanc Cymru gan eu hyrwyddo i ysgrifennu’n hyderus! Cymrwch olwg ar y wefan ac ewch ati, ar bob cyfri’, i gyflwyno’ch gwaith i’r corachod!   Fin nos fan hyn Lladdwyd sgwid. Mae’n debyg yr anghofia’i hyn.   Y môr a welaf fan hyn A…

View On WordPress

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: F’anadl Olaf

F’anadl Olaf

“Ma’ bywyd rhy fyr”. Dywediad sy’n cael ei ddefnyddio mor aml ag “Helo” drwy anadl oglau coffi cynta’r cyfrifydd cyflym-droed ar fore dydd Llun. Dywediad sy’n cael ei ddefnyddio mor aml a “haw-di-dw?” gor-hyderus yr hac boliog ar ei daith aml-gerbyd i gyrraedd y gweithle. Dywediad sy’n cael ei ddefnyddio mor aml ag “Iawn?” yr ifanc wrthgymdeithasol dros guriadau drwm sy’n trechu’i feddwl. 5 sill…

View On WordPress

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Efrog, 2012

Cynnau cannwyll yng Nghadeirlan Efrog, dros aelod o’r teulu a oedd yn dioddef o gancr.    Ro’n i’n agnostig heb newid mân i’w roi yn y bocs ‘elusen’, a dim ‘mynadd gen i chwaith, i roi ‘rhodd’ mewn amlen i brynu organ, neu gannwyll, neu garped, neu…   Ciliodd anffyddiaeth oedolyn. Bu i’m meddwl droi yn feddwl plentyn a safais mewn syfrdan, gan deimlo cusan o gynhesrwydd ar gefn fy ngwddf.   Daeth…

View On WordPress

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Sláinte, Caryl Bryn…

Sláinte, Caryl Bryn…

Ddydd Mercher, dw i’n gwbod y byddai’n deffro i ogla’ ymdrech dad i gwcio becyn a’i losgi fo a sŵn Jeremy Kyle yn rhuo, ac y bydda’i yn yr un byd ag oeddwn i ynddo yn 13eg ond ddydd Mercher… Mi fydda’i yn 20ain, ac yr un byd fydd o nes y bydda’i yn 73 a ‘nhits i ‘tha clustia’ sbanial a ‘nanedd i ‘tha hoelion arch.   Do’n i fyth yn meddwl y byddwn i’n un o’r bobl ‘na fasa’n gwneud rhestr o betha’…

View On WordPress

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: expressions-of-nature: by Jeromy Carman


http://vsco.co/jcarman/media/52185a155a6808a64e0000da


http://vsco.co/jcarman/media/52185a24586808320700024f

expressions-of-nature:

by Jeromy Carman

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: maximien: The grand staircase of the Law Courts of Brussels,…

maximien:

The grand staircase of the Law Courts of Brussels, Belgium
Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: urbanthropologie: –

urbanthropologie:

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: moonflowerchilde: Queued

moonflowerchilde:

Queued Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: definitive: .

definitive:

. Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: ‘Dolig Llawen Diod

‘Dolig Llawen Diod

03:58, 26/ 12/ 1996 Fuodd oerni’r Nadolig ‘rioed mor oer, a chynhesrwydd tân glo y ‘stafell fyw a’i thrimings rhad yn newid dim arna’i. A’r goeden yn sefyll yn gadarn yn gornel y lownj fatha rhyw blisman yn cadw’i olwg arna’i, rhag ofn. Rhyw goeden wael o’dd ‘i ‘fyd, natur plastig ar ‘i ora’: ei llgada fairy lights yn rhoi winc arna’i ‘ŵan ac yn y man fatha’i bod hi’n ‘herio fi ‘gymryd un joch…

View On WordPress

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: What do you call a girl with a penis?

sunwillswallow:

sparkzter:

Her name.

reblogging again because this post has less than 4000 notes but the one about trans men has over 20k
Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: perverie: ☺

perverie:

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Gwywo

Ymgryma’th ben mewn gwyll gwyrdd,
Gan blethu’n dwt mewn drain.
Wyla law i gnawd y tir
Yng nghrebrwng trist yr Hydref main.
Gorffwysa’n awr yn nagrau’r coed
A safai’n llwm uwch ben dy fedd;
Â’u traed yn arch i’th warchod di,
Rhag bryntni oer y byd di-hedd.

View On WordPress

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: lyssgergins: I need to read more. 

lyssgergins:

I need to read more. 

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: nylooms: tupacabra: it’s a metaphor The best part is that the crab is the symbol for the zodiac…

nylooms:

tupacabra:

image

it’s a metaphor

The best part is that the crab is the symbol for the zodiac sign Cancer, so in a way even the crab itself is a metaphor

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: moon-sylph: ☽ ⁎ ˚ * ☀ Transylvanian forest ✵ ⁎ * ☾

moon-sylph:

☽ ⁎ ˚ * ☀ Transylvanian forest ✵ ⁎ * ☾

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: vxtacy: minimal x urban x photography x art

vxtacy:

minimal x urban x photography x art Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: moon-sylph: ☽ ⁎ ˚ * ☀ Transylvanian forest ✵ ⁎ * ☾

moon-sylph:

☽ ⁎ ˚ * ☀ Transylvanian forest ✵ ⁎ * ☾

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo