Archives: Llinos

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

20fed Mai 2018Sul Neges Heddwch ac Ewyllys Da Urdd Gobaith Cymru 2018 Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

20fed Mai 2018Sul Neges Heddwch ac Ewyllys Da Urdd Gobaith Cymru 2018 Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

6ed Mai 2018Gweithgareddau Wythnos Cymorth Cristnogol oedd thema heddiw ac fe gawsom gyfarfod Jephthe a Zaza o Haiti. Mae Ynys Haiti yn diodde daeargrynfeydd a chorwyntoedd cryf iawn ond mae Zaza a Jephthe gyda’n help ni yn gryfach na’r stormydd! Mae J… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

6ed Mai 2018Gweithgareddau Wythnos Cymorth Cristnogol oedd thema heddiw ac fe gawsom gyfarfod Jephthe a Zaza o Haiti. Mae Ynys Haiti yn diodde daeargrynfeydd a chorwyntoedd cryf iawn ond mae Zaza a Jephthe gyda’n help ni yn gryfach na’r stormydd! Mae J… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

22ain Ebrill 2018Geiriau ola Iesu Grist i’w ddisgyblion cyn iddo fynd i’r nefoedd:”Ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi, a’u bedyddio nhw fel arwydd eu bod nhw wedi dod i berthynas a’r Tad, Y Mab a’r Ysbryd Glan. Dysgwch nhw i wneud poepth… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

15fed Ebrill 2018Ymlaen a hanes Y Pasg ac Iesu yn codi o’r bedd gwag. A dyma nhw, y bedd gwag yn yr ardd gan Ieuan, Deio, Meinir a Tom.  Heddiw bu i ni ddarfod ein gwaith ar gyfer cystadleuaeth yr Annibynwyr a fydd yn cael ei gyflwno yng nghystadl… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

8fed Ebrill 2018Gobeithio i bawb fwynhau’r egwyl dros Y Pasg a chael ambell wy Pasg blasus.  Wedi cael stori’r Pasg heddiw bu’r dosbarthiadau’n brysur yn creu ar gyfer ein cywaith Cymru a Madagascar.  Mae’r dyddiad cau ar gyfer cystadleuaeth … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

8fed Ebrill 2018Gobeithio i bawb fwynhau’r egwyl dros Y Pasg a chael ambell wy Pasg blasus.  Wedi cael stori’r Pasg heddiw bu’r dosbarthiadau’n brysur yn creu ar gyfer ein cywaith Cymru a Madagascar.  Mae’r dyddiad cau ar gyfer cystadleuaeth … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

8fed Ebrill 2018Gobeithio i bawb fwynhau’r egwyl dros Y Pasg a chael ambell wy Pasg blasus.  Wedi cael stori’r Pasg heddiw bu’r dosbarthiadau’n brysur yn creu ar gyfer ein cywaith Cymru a Madagascar.  Mae’r dyddiad cau ar gyfer cystadleuaeth … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

18 Mawrth 2018Tasg y Grawys wythnos diwethaf oedd casglu pensiliau, pinau ffelt, creyonau a.y.y.b ar gyfer wardiau plant Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Alder Hey ac Ysbyty Glanclwyd. Diolch yn fawr i bawb am gyfrannu mor hael. Dyma’r deunyddiau yn barod i fynd! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

18 Mawrth 2018Tasg y Grawys wythnos diwethaf oedd casglu pensiliau, pinau ffelt, creyonau a.y.y.b ar gyfer wardiau plant Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Alder Hey ac Ysbyty Glanclwyd. Diolch yn fawr i bawb am gyfrannu mor hael. Dyma’r deunyddiau yn barod i fynd! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

18 Mawrth 2018Tasg y Grawys wythnos diwethaf oedd casglu pensiliau, pinau ffelt, creyonau a.y.y.b ar gyfer wardiau plant Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Alder Hey ac Ysbyty Glanclwyd. Diolch yn fawr i bawb am gyfrannu mor hael. Dyma’r deunyddiau yn barod i fynd! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

18 Mawrth 2018Cyfle heddiw i ddysgu beth yw Y Beibl a dysgu am y cenhadon aeth a Newyddion Da y Beibl i bobl Madagascar 200 mlynedd yn ol. Byddwn yn dysgu mwy am Apel Cymru Madagascar dros yr wythnosau nesaf ac yn gobeithio cystadlu am Gwpan Denman yr … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

18 Mawrth 2018Cyfle heddiw i ddysgu beth yw Y Beibl a dysgu am y cenhadon aeth a Newyddion Da y Beibl i bobl Madagascar 200 mlynedd yn ol. Byddwn yn dysgu mwy am Apel Cymru Madagascar dros yr wythnosau nesaf ac yn gobeithio cystadlu am Gwpan Denman yr … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

Tasg y Grawys (3) Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

Tasg y Grawys (3) Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

11 Mawrth 2018Ydych chi’n adnabod y teuluoedd yma! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

11 Mawrth 2018Ydych chi’n adnabod y teuluoedd yma! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

11 Mawrth 2018Tasg y Grawys yr wythnos diwethaf ac yn arwain at Sul y Mamau heddiw oedd gwneud llun eich teulu. Dyma luniau ardderchog.  Roedd prysurdeb mawr heddiw i baratoi anrheg i mam, a dyma farc llyfrau’r dosbarth ieuenctid a bocs siocled y … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

11 Mawrth 2018Tasg y Grawys yr wythnos diwethaf ac yn arwain at Sul y Mamau heddiw oedd gwneud llun eich teulu. Dyma luniau ardderchog.  Roedd prysurdeb mawr heddiw i baratoi anrheg i mam, a dyma farc llyfrau’r dosbarth ieuenctid a bocs siocled y … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

11 Mawrth 2018Un o dasgau’r Grawys ar gyfer yr Ysgol Sul eleni oedd casglu dillad ar gyfer Ffoaduriaid (drwy law Mantell Gwynedd).  Dyma gasgliad ardderchog o ddillad plant, ieuenctid ac oedolion wedi dod i law. Bydd y casgliad hwn ar agor hyd y P… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Oedfa Gwyl Dewi

4ydd Mawrth 2018 – cafwyd oedfa i ddathlu Gwyl Dewi dan ofal y Parchg Casi Jones. Derbyniwyd nifer fawr o eitemau o ddillad a tegannau ar gyfer Ffoaduriaid yn y gwasanaeth, hyn yn dilyn Tasg y Grawys 1.  Tasg y Grawys 2 oedd cofnodi’r tywydd dros … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

25 Chwefror 2018Diolch i Anti Margaret am adrodd hanes Iesu Grist yn dysgu’r disgyblion i weddio, a chyflwyno i ni heddiw Weddi’r Arglwydd.  Llwyddwyd i roi Gweddi’r Arglwydd gyda’i gilydd yn gywir o fewn yr amser penodol. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

18 Chwefror 2018Hanes y Mab Afradlon gawsom heddiw ac ar ol astudio’r stori, fe gafwyd cyfle i atgoffa ein hunain o’r hanes mewn ffordd greadigol. Dyma waith Meinir, Aila, Deio a Ieuan. Aila gafodd y marciau uchaf am daflu bwyd i’r moch. Da iawn chi! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

11eg Chwefror 2018Cyfrif ein bendithion un wrth un. Mae cyfnod y Grawys yn cychwyn dydd Mercher – fyddwch chi yn rhoi heibio siocled neu rhywbeth arall am 40 diwrnod, neu’n gwneud rhywbeth yn wahanol i’r arfer dros y cyfnod hwn? dyma roeddem yn drafod … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

4ydd Chwefror 2018Hanes Iesu yn newid bywyd dyn bach gawsom heddiw sef, Sacheus.  Roedd Sacheus wedi clywed bod Iesu ar ei ffordd i Jerico ac roedd tyrfa fawr yn ei ddisgwyl ond, yn ddyn byr a heb fawr o ffrindiau, doedd Sacheus yn methu gweld dro… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

28 Ionawr 2018Mae bugail da yn adnabod ei ddefaid, mae’r defaid yn adnabod llais y bugail. Mae’r bugail yn eu gwarchod rhag mynd ar goll; yn eu bwydo a gofalu amdanyn nhw. Yn arwain y defaid i borfa dda. Dyma sut mae Iesu Grist yn disgrifio ei hun yn I… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

28 Ionawr 2018Mae bugail da yn adnabod ei ddefaid, mae’r defaid yn adnabod llais y bugail. Mae’r bugail yn eu gwarchod rhag mynd ar goll; yn eu bwydo a gofalu amdanyn nhw. Yn arwain y defaid i borfa dda. Dyma sut mae Iesu Grist yn disgrifio ei hun yn I… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

Ionawr 2018Dechreuwyd y tymor newydd gyda oedfa o ganu yn dathlu’r storiau gawsom y tymor diwethaf – hanes Daniel, Jona, Dafydd a Samuel.  Roedd ymateb y plant yn frwdfrydig iawn, digon o ganu a phaned a chacen i ddilyn.  Mae’r Ysgol Sul yn c… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Parti Nadolig Ysgol Sul

17eg Rhagfyr 2018Cynhaliwyd parti Nadolig a gwasanaeth ble ddangoswyd cartwn y plant a cafwyd helfa o gwmpas y Festri i edrych am 6 o hanesion moch!  Casglwyd £75 ers mis Medi i brynu 3 set o foch bach ar gyfer teuluoedd yn Cambodia.  Cymerwc… Parhau i ddarllen

: Ysgol Sul Maesyneuadd

26ain Tachwedd 2017Rydym wedi cychwyn edrych ar yr Adfent, a pharatoi ar gyfer y Nadolig.  Bydd cartwn arbennig yn cael ei ddangos yn ein parti Nadolig dydd Sul 10fed Rhagfyr.  Cofiwch hefyd am yr Helfa Moch fydd yn digwydd cyn y parti ar y 1… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

26ain Tachwedd 2017Rydym wedi cychwyn edrych ar yr Adfent, a pharatoi ar gyfer y Nadolig.  Bydd cartwn arbennig yn cael ei ddangos yn ein parti Nadolig dydd Sul 10fed Rhagfyr.  Cofiwch hefyd am yr Helfa Moch fydd yn digwydd cyn y parti ar y 1… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

Dyma waith dosbarth Blwyddyn 3 a hyn.  Mae nhw hefyd wedi bod yn edrych ar adnodau Luc 12:7 a Salm 121. Mae Duw hyd yn oed wedi cyfri gwallt eich pen!Bydd yr Arglwydd yn dy gadw di’n saff, ble bynnag yr ei di o hyn allan ac am byth.Felly peidiwch … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

19eg Tachwedd 2017 – Fi fy hun!Pa mor bwysig wyt ti? Wel mae Duw yn meddwl bod pob un yn bwysig iawn, ac mae’n ein adnabod ni i’r dim! Mae Duw hyd yn oed yn medru rhifo gwallt ein pen! “Gadewch i’r plant ddyfod ataf fi” meddai Iesu.Dyma waith Meinir, T… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Bocsys Nadolig Teams4U

DIOLCH YN FAWR IAWN TREFOR AM Y 57 BOCS ANRHEG NADOLIG DDERBYNIWYD ELENI! Parhau i ddarllen

: Bocsys Nadolig Teams4U

DIOLCH YN FAWR IAWN TREFOR AM Y 57 BOCS ANRHEG NADOLIG DDERBYNIWYD ELENI! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd – Sul y Cofio

12fed Tachwedd 2017 – Stori Esther gawsom heddiw gyda dosbarth yr oedolion yn actio’r stori wrth iddi gael ei hadrodd.  Roedd Ahasfferus, Esther, Mordecai a Haman yn fyw yn y festri!  Bu cyfle hefyd i wneud coron ac i greu pabi coch a pabi he… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd – Arwyr y Beibl

29ain Hydref 2017 – JonaStori boblogaidd gan y plant heddiw, sef hanes Jona ym mol y pysgodyn mawr.  Ar ol gwrando ar yr hanes, cawsom yr hanes eto mewn can hwyliog a gweithgareddau amrywiol.  Dyma gardiau Ieuan, Deio, Meinir ac Aila – da iaw… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd – Daniel yn ffau’r llewod!

22ain Hydref 2017 – hanes Daniel gawsom heddiw. Hanes Duw yn edrych ar ein holau pan fyddwn mewn ofn neu’n bryderus mewn sefyllfa anodd.  Bu’r ddau ddosbarth yn edrych ar hanes Daniel yn cael ei arbed oddi wrth y llewod, gan iddo weddio ar Dduw.&n… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd – Arwyr y Beibl

15fed Hydref 2017 – hanes Samuel gawsom heddiw yn gweithio yn y Deml yn helpu Eli.  Mae stori Samuel yn ein dysgu i wrando ar Dduw, drwy ddarllen y Beibl, gweddio a gwrando ar y bobl sydd yn ein harwain o ddydd i ddydd. Roedd y tywydd yn… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd – Arwyr y Beibl

8fed Hydref 2017 – cawsom hanes Dafydd yn gorchfygu Goliath ac addewid nad oes dim yn rhy anodd i ni gyda Duw. Trowyd Goliath yn gem a sgoriodd y plant bach 55 pwynt yr in, a Llinos yn sgorio dim! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd – Diolchgarwch

1af Hydref 2017 – cynhaliwyd oedfa deulu Diolchgarwch dan ofal Casi Jones. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd – Trip

17 Medi 2017 – heddiw aethom at ein trip Ysgol Sul  Gelli Gyffwrdd.  Cafwyd llawer iawn o hwyl yn mynd ar bob sleid a reid.  Roedd y plant ar oedolion yn mwynhau yn yr in modd! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Hwyl a Sbri 16 Gorffennaf 2017

Y SAMARIAD TRUGAROGRoedd dyn yn teithio i lawr o Jerwsalem i Jericho …… a dyma ladron yn ymosod arno.Dyma nhw’n dwyn popeth oddi arno, ac yna ei guro cyn dianc.Dyma Offeiriad Iddewig yn digwydd dod heibio, ond pan welodd y dyn yn gorwedd … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Hwyl a sbri

9fed Gorffennaf 2017 – cynhaliwyd Ysgol Sul heddiw ar y traeth gyda gemau yn dilyn stori Porthi’r 5000.Gollyngwyd gweddiau o ddiolch i’r mor – Diolch i Ti am y byd. Diolch am ein bwyd bob dydd. Diolch am yr haul ar glaw. Diolch am bod rhodd a ddaw… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Hwyl a Sbri

2il Gorffennaf 2017Dyma bosteri lliwgar Erin, Begw ac Elliw:Bu’r dosbarth iau yn edrych ar stori’r Ddafad Golledig a dyma i chi lond cae o ddefaid Leusa, Tom, Deio, Meinir a Ieuan. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Hwyl a Sbri

25ain Mehefin 2016 – stori BartimeusCawsom hanes Iesu Grist yn iachau Bartimeus.Bu’r dosbarth iau yn diolch am gael llygaid i weld yr harddwch a’r bobl o’n cwmpas a’r dosbarth hyn yn edrych at sut rydym yn gweld Iesu Grist heddiw. Dyma rai o hoff … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Hwyl a Sbri

7fed Mai 2017
Cyfle heddiw i ddysgu am deulu Nejebar o Affganistan sydd wedi gadael eu cartref oherwydd y rhyfel ac erbyn hyn yn byw mewn gwersyll ffoaduriaid yng Ngwlad Groeg.  Mae Cymorth Cristnogol wedi helpu teulu Nejebar gyda gofal sylfaenol wedi iddyn nhw gyrraedd y gwersyll – deunydd ymolchi, dillad, bwyd, dwr glan, gofal iechyd a seicolegol, cyngor cyfreithiol, gofal meddygol ac addysg i’r plant.
Gall £250 brynnu oergell ar gyfer y gwersyll
Gall £50 brynnu stof i deulu goginio eu bwyd eu hunain
Gall £5 brynnu dau bryd bwyd i ffoadur
Wythnos nesa byddwn yn cynnal Brecwast Ysgol Sul am 10.30 i godi arian i Cymorth Cristnogol
Dewch ag eitemau ar gyfer ffoaduriaid e.e. dillad, dillad gwlae, esigdiau ayyb.
Nos Lun 15fed o 7 o’r gloch ymlaen yn Maesyneuadd bydd cyfle i chwarae gem Lle Diogel i Fyw gyda chawl i ddilyn.

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Hwyl a Sbri

30 Ebrill 2017Dewisiodd Iesu y disgyblion i wneud ei waith.  Cawsom hanes Paul heddiw. Roedd Paul yn un da am ysgrifennu llythyrau. Roedd yn cerdded neu mynd mewn cwch i’w danfon i wahanol wledydd – Groeg, Cyprus, Y Eidal a Thwrci.  Roed… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Hwyl a Sbri

23 Ebril 2017Wedi’r Pasg a chroeshoelio Iesu, ei roi yn y bedd ac yna’r bedd yn wag – fe ymddangosodd Iesu eto i’w ffrindiau.  Dyma’r stori cawsom heddiw sef Iesu yn ymddangos i’w ffrindiau ar y traeth wrth iddyn nhw bysgota.  Roedd Pedr wedi… Parhau i ddarllen