Archives: llyfrgelloeddsirddinbych

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Denbigh Library Reading Group – Hydref 19, 10.30

‘Lliwiau’r Hydref’ Croeso cynnes i bawb (Bydd y cyfarfod yma yn uniaith Saesneg) Advertisements Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun, Hydref 17eg, 2.00yh

Fabula – Llŷr Gwyn Lewis Buenos Aires, Rhufain, Dulyn, Barcelona, Kyoto, Aberystwyth a Bro Morgannwg: dyna rai o’r lleoedd y mae gwyfynod y gyfrol hon yn hedfan iddynt. Cânt eu galw’n nes at ddiddymdra wrth hofran yn y trwch adain … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Aromatherapy – Llyfrgell Corwen 12fed Hydref, 10.30 – 12.00

Advertisements Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dathlu Wythnos Llyfrgelloedd yn Sir Ddinbych

Mae Wythnos Llyfrgelloedd 9-14 Hydref yn gyfle i ddarganfod yr amrywiaeth o bethau gallwch ei wneud yn eich llyfrgell, o chwarae a dysgu i blant, rheoli eich iechyd, cael mynediad i wifi a’r we, dod o hyd i swydd, diddordeb … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ffair Iechyd a Lles Y Rhyl – 10 Hydref, 10.00 – 4.00

Advertisements Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Prestatyn ar 6 Hydref,  4.00 – 5.00 ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 7 Hydref am 10.00 – 11.00. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Llyfr a Llymed, Llyfrgell Rhuthun, Medi 25ain, 7.30

Pantywennol gan Eigra Lewis Roberts “Flynyddoedd wedyn, roedd pobol yn dal i sôn am y gwynt a’r hetia… Ond, cofiwch chi hyn, yn y ty ro’n i. Sut aflwydd oedd disgwyl i mi roi ordors i’r gwynt?” Mae Elin Ifans … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – Medi 19eg, 2.00yh

Y Gwreiddyn – Caryl Lewis Straeon yn ymwneud â natur, perthynas dyn â’i gyd-ddyn, henaint, cariad a cholled sydd yma. Mae pob stori, fel y stori deitl, yn mynd i’r afael â chnewyllyn perthynas y cymeriadau â’i gilydd. Archebwch yma Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Llanelwy ar 15 Medi 2.30 – 3.00yh, Llyfrgell Prestatyn ar 15 Medi,  4.00 – 5.00 ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 16 Medi am 10.00 – 11.00. I drefnu apwyntiad, ffoniwch … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Reading Group, 13/9/17, 7.30

The Shipping News – Annie Proulx Mae Quoyle, newyddiadurwr di-nod, yn cael ei rwygo’n ddisymwth o’i fywyd beunyddiol pan gaiff ei wraig anffyddlon ei lladd. Mae modryb Quoyle yn ei argyhoeddi y dylai o a’i ddwy ferch emosiynol fregus ddychwelyd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Rhyl Library Reading Group – 7fed Medi, 11.00yb

The Goldfinch – Donna Tartt Yn dair ar ddeg, mae Theo Decker, mab i fam ymroddgar a thad difeddwl, absennol i raddau helaeth, wedi goroesi damwain sydd fel arall yn chwalu ei fywyd. Yn unig a digyfeiriad yn Efrog newydd, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Hel Atgofion am y Radio yn Llyfrgell y Rhyl

Mae’r flwyddyn hon yn nodi 50 mlynedd ers dechrau Radio 1,2,3 a 4 a 95 mlynedd ers darllediad cyntaf y BBC. I ddathlu’r cerrig milltir arbennig hyn, mae Llyfrgell Y Rhyl wedi chwilio drwy’r ôl-gatalog yn fanwl, ac wedi creu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Nesta Roberts o Ddinbych- y cwsmer cyntaf i ddefnyddio’r caban talu newydd yn Llyfrgell a Siop un Alwad Dinbych.

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Sesiwn Crefft i’r Teulu, Llyfrgell Y Rhyl, 7fed Awst

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Sesiwn galw i mewn – Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu(PCSO) – Llyfrgell Rhuthun

Dewch draw i Lyfrgell Rhuthun ddydd Gwener , Awst 4ydd rhwng 1.30 a 2.30 o’r gloch i gwrdd a’r Swyddog Cefnogi Cymunedol lleol ac i drafod unrhyw fater sydd yn bwysig i chi. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Anifail – Ysbiwyr: Sialens Darllen yr Haf 2017

Cwningod wedi’u creu gan plant yn sesiwn crefft Llyfrgell Y Rhyl heddiw.  Sesiwn nesaf – Awst 7fed 2.00yh. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Llyfr a Llymed – Llyfrgell Rhuthun, 31/7/17, 7.30

Dadeni – Ifan Morgan Jones Pan aiff lladrad yn Nhwr Llundain o chwith, caiff yr archeolegydd Bleddyn Cadwaladr a’i fab Joni Teifi eu galw i ddatrys yr achos. Ond mae’r hyn y maent yn ei ddarganfod yn eu gwthio i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Sesiwn Crefft i’r Teulu – Llyfrgell Y Rhyl, 24ain Gorffennaf

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – Gorfennaf 18eg, 2.00yh

Dadeni – Ifan Morgan Jones Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Tyrd i fod yn Wirfoddolwr Ifanc hefo’r Sialens Ddarllen Haf!

Y manteision i ti • Profiad gwaith gwerthfawr a chofnod a wiriwyd o’r oriau o waith gwirfoddol a wnaed. • Cyfle i feithrin hyder, sgiliau cymdeithasol, cyflogadwyaeth a sgiliau llythrennedd ac i wneud cyfraniad cadarnhaol i’w cymunedau.- a chyfle i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Readig Group – 12 Gorffennaf, 7.30

The Pigeon Tunnel – John Le Carré Mae ‘The Pigeon Tunnel’, cofiant John le Carré â’i waith ffeithiol cyntaf, yn siwrnai wefreiddiol i fyd y ‘rhanwyr cudd’ – y dynion a’r merched a ysbrydolodd rai o’i nofelau mwyaf cyffrous, a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Sesiwn galw i mewn – Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu(PCSO), Llyfrgell Rhuthun

Dewch draw i Lyfrgell Rhuthun ddydd Gwener , Mehefin 30ain rhwng 1.30 a 2.30 o’r gloch i gwrdd a’r Swyddog Cefnogi Cymunedol lleol ac i drafod unrhyw fater sydd yn bwysig i chi. Llyfrgell Rhuthun, Stryd y Llys, Rhuthun 01824 … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ann Jones AM

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Prestatyn ar 23ain Mehefin,  4.00 – 5.00 ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 24ain Mehefin am 10.00 – 11.00. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.   Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ydych chi yn gofalu am rhywun? Dewch draw i llyfrgell Corwen, 15/6/17, 2.30 – 4.30

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – 20fed Mehefin, 2.00yh

Rebel rebel Jon Gower Casgliad o 21 stori fer ddychmygus a dyfeisgar – dyma Jon Gower ar ei orau. Mae’n mynd â ni i bedwar ban byd ac yn ein cyflwyno i gymeriadau ffuglennol a gwir mewn sefyllfaoedd credadwy a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Reading Group – 14 Mehefin, 7.30

Etta & Otto & Russell & James – Emma Hooper Mae Etta wedi dechrau anghofio. Ond mae Otto’n ei charu hi ac os ydi o’n cofio, yna ‘does bosib na all o gadw’r ddysgl yn wastad? Mae eu cymydog, Russell, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Hoffech chi wirfoddoli yn eich cymuned? Os felly, Dewch draw i’r Pwynt Siarad yn Llyfrgell Y Rhyl, 6/6/17, 10 – 12

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Llanelwy ar 2il Mehefib,  4.00 – 5.00 ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 3ydd Mehefin am 10.00 – 11.00. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Sesiwn galw i mewn – Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (PCSO) – Llyfrgell Rhuthun

Dewch draw i Lyfrgell Rhuthun ddydd Gwener , Mai 26ain rhwng 1.00 a 2.30 o’r gloch i drafod unrhyw faterion sydd yn bwysig i chi hefo’ch Swyddog Cefnogi Cymunedol lleol Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwyr – Llyfrgell Rhuthun, 22ain Mai, 3.00yh

Y Llyfrgell – Fflur Dafydd Ar fore oer o Chwefror, yn y flwyddyn 2020, mae Dan, un o borthorion Llyfrgell Genedlaethol Cymru, wrthi’n cyflawni ei drosedd arferol yn erbyn y gyfundrefn. Yn ei gyfarch wrth y drws mae Eben, y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Llyfr a Llymed – Llyfrgell Rhuthun, 22ain Mai, 7.30

Noson efo’r awdur Ifan Morgan Jones yn trafod ei lyfr newydd Dadeni Croeso cynnes i bawb Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Denbigh Library Reading Group – 18 Mai, 10.30

‘Bywyd Gwledig’ Ymunwch a ni am De a Sgwrs Croeso cynnes i bawb! (Bydd y cyfarfod hwn yn uniaith Saesneg) Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – 16eg Mai, 2.00yh

Weirglodd Wen Lona Patel I Magi, mae cael ei gyrru i fferm y Weirglodd Wen i weini a hithau ond yn dair ar ddeg oed yn antur newydd – cyfle i ehangu ei gorwelion, cyfarfod ffrindiau newydd ac ennill arian … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Llanelwy ar 12 Mai, 2.30 – 3.30, Llyfrgell Prestatyn, 12 Mai, 4.00 – 5.00 ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 13 Mai am 10.00 – 11.00. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Reading Group – 10fed Mai, 7.30

The Muse – Jessie Burton Gall darlun gelu straeon fyrdd ………… ar ddiwrnod poeth o Orffennaf ym 1967, mae Odelle Bastien yn dringo’r grisiau cerrig sy’n arwain at oriel gelf Skelton yn Llundain gan wybod fod ei bywyd ar fin … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwyr – Llyfrgell Rhuthun, 24ain Ebrill, 3.00yh

Pijin gan Alys Conran (cyfieithiad Sian Northey) Mae Pijin yn stori drasig, ddoniol o bryd i’w gilydd a dwys yn y pen draw o gyfeillgarwch plentyndod a sut mae’n cael ei rwygo ar wahân, stori o euogrwydd, tawelwch a cholli … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cymhorthfa Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Llanelwy ar 21 Ebrill,  4.00 – 5.00 ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 22 Ebrill am 10.00 – 11.00. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Denbigh Library Reading Group – 20ain Ebrill, 10.30

‘Hanesyddol’ Ymunwch a ni am De a Sgwrs Croeso cynnes i bawb! (Bydd y cyfarfod hwn yn uniaith Saesneg). Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cyngor ar Bopeth – Llyfrgell Rhuddlan, 13 Ebrill, 1.30 – 3.00

Gwasanaeth cyngor a gwybodaeth cymunedol i oedolyn yn y gymuned leol.   Cyngor diduedd ac am ddim yn cynnwys amrywiaeth eang o gyngor a gwybodaeth i ddefnyddwyr ac aelodau yn y gymuned.   Cyfle i siarad gyda gweithwyr cyngor cymwys ar sail … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – 18 Ebrill, 2.00yh

Aderyn Prin – Elen Wyn Nofel gyfoes a chyffrous. Mae Lena yn aderyn prin – Cymraes o bentref Waunfawr yng Ngwynedd sy’n gweithio fel swyddog i’r FBI. Ond yng Nghymru y bydd hi’n dod wyneb yn wyneb â’i gelyn pennaf. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dosbarth Ffrangeg – Llyfrgell Rhuddlan, 12 Ebrill, 10.00 – 12.00

Dosbarth wythnosol sy’n cyfarfod yn llyfrgell/siop un alwad Rhuddlan ar fore dydd Mercher i annog sgwrsio a dysgu Ffrangeg.   Ar gyfer oedolion o bob oed.   Cyfarfod yn Ystafell Gyfarfod Gymunedol Philip Jones Griffiths.   Hybu ac annog yr iaith Ffrangeg, gyda … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Pwyntiau Siarad – Llyfrgell Rhuddlan, 12 Ebrill, 9.30 – 12.30

Mae Pwyntiau Siarad wedi eu cysylltu â’r gwasanaethau cymdeithasol ac yn gweithio gyda nifer o asiantaethau allanol i gynnig cyngor a chefnogaeth i bobl gydag anghenion iechyd meddwl a chorfforol, gwasanaethau cefnogi gofalwyr, rhyngweithiad cymdeithasol a digwyddiadau cymunedol. Mae staff … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Reading Group – 12 Ebrill, 7.30

Pigeon – Alys Conran Mae Pigeon yn stori drasig, ddoniol o bryd i’w gilydd a dwys yn y pen draw o gyfeillgarwch plentyndod a sut mae’n cael ei rwygo ar wahân, stori o euogrwydd, tawelwch a cholli diniweidrwydd, a stori … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cymhorthfa Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Prestatyn ar 31 Mawrth,  4.00 – 5.00 ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 1 Ebrill, 10.00 – 11.00. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – Mawrth 21, 2.00yh

Pantywennol gan Ruth Richards “Flynyddoedd wedyn, roedd pobol yn dal i sôn am y gwynt a’r hetia… Ond, cofiwch chi hyn, yn y ty ro’n i. Sut aflwydd oedd disgwyl i mi roi ordors i’r gwynt?” Mae Elin Ifans yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Denbigh Library Reading Group – 16 Mawrth, 10.30yb

‘Nofelau Cyffro’  Ymunwch a ni am De a Sgwrs Croeso cynnes i bawb! (Bydd y cyfarfod hwn yn uniaith Saesneg)   Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwyr – Llyfrgell Rhuthun, 20ain Mawrth, 3.00yh

Y Nant – Bet Jones Digon brith yw’r cymeriadau sy’n treulio’r penwythnos yn Nant Gwrtheyrn, Gloywi eu Cymraeg yw’r bwriad, ond mae lladd ar feddwl un. Mae unrhyw obaith o ddianc yn diflannu pan ddaw eira mawr i gau’r Gamffordd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cymhorthfa Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Llanelwy ar 10 Mawrth,  4.00 – 5.00 ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 11 Mawrth am 10.00 – 11.00. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Reading Group – 8th March, 7.30

I Saw a Man – Owen Sheers Ar ôl colled sydyn ei wraig, mae Michael Turner yn symud i Lundain i ddechrau eto. Yn byw ar stryd dawel yn Hampstead, mae’n datblygu bond agos gyda’r teulu Nelson drws nesaf: Josh, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Agor pennod newydd yn hanes Llyfrgell a Siop Un Alwad

Mae Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan yn cyrraedd carreg filltir arbennig yn ei hanes gydag agoriad swyddogol yn dilyn adnewyddiad sylweddol gan nodi dechrau pennod newydd sbon. Mae’r cyfleusterau newydd yn darparu hwb cymunedol, gan gynnig pwynt mynediad sengl … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen