Archives: llyfrgelloeddsirddinbych

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwyr – Llyfrgell Rhuthun, 24ain Ebrill, 3.00yh

Pijin gan Alys Conran (cyfieithiad Sian Northey) Mae Pijin yn stori drasig, ddoniol o bryd i’w gilydd a dwys yn y pen draw o gyfeillgarwch plentyndod a sut mae’n cael ei rwygo ar wahân, stori o euogrwydd, tawelwch a cholli … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cymhorthfa Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Llanelwy ar 21 Ebrill,  4.00 – 5.00 ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 22 Ebrill am 10.00 – 11.00. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Denbigh Library Reading Group – 20ain Ebrill, 10.30

‘Hanesyddol’ Ymunwch a ni am De a Sgwrs Croeso cynnes i bawb! (Bydd y cyfarfod hwn yn uniaith Saesneg). Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cyngor ar Bopeth – Llyfrgell Rhuddlan, 13 Ebrill, 1.30 – 3.00

Gwasanaeth cyngor a gwybodaeth cymunedol i oedolyn yn y gymuned leol.   Cyngor diduedd ac am ddim yn cynnwys amrywiaeth eang o gyngor a gwybodaeth i ddefnyddwyr ac aelodau yn y gymuned.   Cyfle i siarad gyda gweithwyr cyngor cymwys ar sail … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – 18 Ebrill, 2.00yh

Aderyn Prin – Elen Wyn Nofel gyfoes a chyffrous. Mae Lena yn aderyn prin – Cymraes o bentref Waunfawr yng Ngwynedd sy’n gweithio fel swyddog i’r FBI. Ond yng Nghymru y bydd hi’n dod wyneb yn wyneb â’i gelyn pennaf. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dosbarth Ffrangeg – Llyfrgell Rhuddlan, 12 Ebrill, 10.00 – 12.00

Dosbarth wythnosol sy’n cyfarfod yn llyfrgell/siop un alwad Rhuddlan ar fore dydd Mercher i annog sgwrsio a dysgu Ffrangeg.   Ar gyfer oedolion o bob oed.   Cyfarfod yn Ystafell Gyfarfod Gymunedol Philip Jones Griffiths.   Hybu ac annog yr iaith Ffrangeg, gyda … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Pwyntiau Siarad – Llyfrgell Rhuddlan, 12 Ebrill, 9.30 – 12.30

Mae Pwyntiau Siarad wedi eu cysylltu â’r gwasanaethau cymdeithasol ac yn gweithio gyda nifer o asiantaethau allanol i gynnig cyngor a chefnogaeth i bobl gydag anghenion iechyd meddwl a chorfforol, gwasanaethau cefnogi gofalwyr, rhyngweithiad cymdeithasol a digwyddiadau cymunedol. Mae staff … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Reading Group – 12 Ebrill, 7.30

Pigeon – Alys Conran Mae Pigeon yn stori drasig, ddoniol o bryd i’w gilydd a dwys yn y pen draw o gyfeillgarwch plentyndod a sut mae’n cael ei rwygo ar wahân, stori o euogrwydd, tawelwch a cholli diniweidrwydd, a stori … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cymhorthfa Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Prestatyn ar 31 Mawrth,  4.00 – 5.00 ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 1 Ebrill, 10.00 – 11.00. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – Mawrth 21, 2.00yh

Pantywennol gan Ruth Richards “Flynyddoedd wedyn, roedd pobol yn dal i sôn am y gwynt a’r hetia… Ond, cofiwch chi hyn, yn y ty ro’n i. Sut aflwydd oedd disgwyl i mi roi ordors i’r gwynt?” Mae Elin Ifans yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Denbigh Library Reading Group – 16 Mawrth, 10.30yb

‘Nofelau Cyffro’  Ymunwch a ni am De a Sgwrs Croeso cynnes i bawb! (Bydd y cyfarfod hwn yn uniaith Saesneg)   Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwyr – Llyfrgell Rhuthun, 20ain Mawrth, 3.00yh

Y Nant – Bet Jones Digon brith yw’r cymeriadau sy’n treulio’r penwythnos yn Nant Gwrtheyrn, Gloywi eu Cymraeg yw’r bwriad, ond mae lladd ar feddwl un. Mae unrhyw obaith o ddianc yn diflannu pan ddaw eira mawr i gau’r Gamffordd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cymhorthfa Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Llanelwy ar 10 Mawrth,  4.00 – 5.00 ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 11 Mawrth am 10.00 – 11.00. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Reading Group – 8th March, 7.30

I Saw a Man – Owen Sheers Ar ôl colled sydyn ei wraig, mae Michael Turner yn symud i Lundain i ddechrau eto. Yn byw ar stryd dawel yn Hampstead, mae’n datblygu bond agos gyda’r teulu Nelson drws nesaf: Josh, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Agor pennod newydd yn hanes Llyfrgell a Siop Un Alwad

Mae Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan yn cyrraedd carreg filltir arbennig yn ei hanes gydag agoriad swyddogol yn dilyn adnewyddiad sylweddol gan nodi dechrau pennod newydd sbon. Mae’r cyfleusterau newydd yn darparu hwb cymunedol, gan gynnig pwynt mynediad sengl … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Rydym eisiau clywed gennych! Llenwch yr holiadur i’n helpu i wella’ch profiad yn y llyfrgell!

Bydd y cyfnod ymgynghori’n rhedeg o 27 Chwefror tan 5 Mawrth. https://www.surveymonkey.co.uk/r/llyfrgell17 Mae copïau papur o’r holiadur hefyd ar gael yn ein llyfrgelloedd a siopau un alwad. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Lansiad Llyfr Newydd

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – Chwefror 21, 2.00yh

Pijin gan Alys Conran (cyfieithiad Sian Northey) Mae Pijin yn stori drasig, ddoniol o bryd i’w gilydd a dwys yn y pen draw o gyfeillgarwch plentyndod a sut mae’n cael ei rwygo ar wahân, stori o euogrwydd, tawelwch a cholli … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwyr, Llyfrgell Rhuthun, 20ain Chewfror, 3.00yh

Y Weirglodd Wen – Lona Patel I Magi, mae cael ei gyrru i fferm y Weirglodd Wen i weini a hithau ond yn dair ar ddeg oed yn antur newydd – cyfle i ehangu ei gorwelion, cyfarfod ffrindiau newydd ac … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Denbigh Library Reading Group – 16 Chwefror, 10.30yb

‘Ffuglen Rwsieg’ Ymunwch a ni am De a Sgwrs Croeso cynnes i bawb! (Bydd y cyfarfod hwn yn uniaith Saesneg) Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cymhorthfa Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell+ Prestatyn ar 10 Chwefror 4.00 – 5.00 ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 11 Chwefror 10.00 – 11.00 I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Reading Group – 8 Chwefror, 7.30

There But For The – Ali Smith Dychmygwch eich bod yn gwahodd pobl i giniawa ac mae ffrind i ffrind yn dod â dieithryn i’ch tŷ fel gwestai. Mae’n ymddangos yn ddigon dymunol. Dychmygwch fod y dieithryn hwn yn mynd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Llyfr a Llymed – Llyfrgell Rhuthun, 30 Ionawr, 7.30

Tridegtri – Euron Griffith Mae bywyd yn eithaf normal i Meirion Fôn, pedwar deg rhywbeth… Mae’n gweithio fel “hitman” i gadw’i fam gegog mewn cartref henoed moethus… Ac yn cytuno i fynd at ddêt i blesio Mrs Fôn… Yna, un … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cymhorthfa Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Llanelwy ar Dydd Gwener, 27 Ionawr, 4.00 – 5.00,  ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 28 Ionawr, 10.00 – 11.00. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwyr, Llyfrgell Rhuthun, 23ain Ionawr, 3.00yh

Mis o Fehefin gam Eigra Lewis Roberts
Archebwch yma Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – 17 Ionawr, 2.00yh

Cai gan Eurig Salisbury Enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol 2016. Mae tymor coleg newydd ar fin dechrau yn Aberystwyth, a’r myfyrwyr yn dychwelyd at eu gwaith wrth i’r dyddiau fyrhau’n araf at y gaeaf. Yn yr Ysgol Gelf, mae Cai … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Denbigh Library Reading Group – 19 Ionawr 2017, 10.30yb

‘Llyfrau a gyhoeddwyd yn 2016’ Ymunwch â ni ar gyfer Te a Sgwrs Croeso i bawb! Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Sgwrs a Sangria – Llew Gwyn, Dinbych, 17 Ionawr, 7.30

Ymbelydredd – Guto Dafydd Beth sy’n digwydd pan fo’n rhaid i wr ifanc o dref fach yng Ngwynedd dreulio chwe wythnos ym Manceinion ar gyfer cwrs o radiotherapi? Cawn yn y nofel hon ddarlun o fywyd trwy lygaid claf rhif … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cymhorthfa Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Llanelwy ar Dydd Gwener, 13 Ionawr, 2.30 – 3.30, Llyfrgell+ Prestatyn ar 13 Ionawr 4.00 –  ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 14 Ionawr, 10.00 – 11.00. I drefnu apwyntiad, ffoniwch … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Reading Group – 11 Ionawr, 7.30

The Buried Giant – Kazuo Ishiguro Mae’r Rhufeiniaid wedi hen ymadael, ac mae Prydain yn raddol ddirywio’n adfail. Ond o leiaf mae’r rhyfeloedd a ddifrododd y wlad unwaith wedi dod i ben. Mae’r Buried Giant yn dechrau fel cwpl, Axl … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Llyfrgelloedd Sir Ddinbych 2016-12-28 12:01:02

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Denbigh Library Reading Group

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Reading Group – 14 Rhagfyr, 7.30

The Muse gan Jessie Burton Ar ddiwrnod Gorffennaf poeth yn 1967, mae Odelle Bastien yn dringo grisiau cerrig oriel Skelton yn Llundain, gan wybod fod ei bywyd ar fin newid am byth. Ar ôl cael trafferth i ddod o hyd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cymhorthfa Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell+ Prestatyn ar 9fed Rhagfyr am 4.00yh ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 10fed Rhagfyr am 10.00yh.  I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwyr – Llyfrgell Rhuthun, 25ain Tachwedd

Mab y Cychwr gan Haf Llewelyn. Dolgellau, 1603. Wedi blynyddoedd cythryblus mae Rhys ap Gruffydd wedi llwyddo i greu bywyd newydd tawel iddo’i hun fel cowmon y Nannau, ac mae yntau ac Wrsla, y weddw ifanc, yn deall ei gilydd. Ond … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cymhorthfa Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Llanelwy ar Dydd Gwener, 18fed Tachwedd am 4.00yh ac yn Llyfrgell+ Prestatyn ar  19 Tachwedd am 10.00yb.  I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – 15 Tachwedd, 2.00yh

Ymbelydredd – Guto Dafydd Beth sy’n digwydd pan fo’n rhaid i wr ifanc o dref fach yng Ngwynedd dreulio chwe wythnos ym Manceinion ar gyfer cwrs o radiotherapi? Cawn yn y nofel hon ddarlun o fywyd trwy lygaid claf rhif … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Reading Group – 9 Tachwedd, 7.30

The Museum of You gan Carys Bray Roedd Clover Quinn yn syrpreis. Roedd hi’n arfer dychmygu bod hi’r math da, yn awr dydi hi ddim mor siŵr. Mi fyddai’n hoffi gofyn i Dad am y peth, ond mae tyfu i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cymhorthfa Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell+ Prestatyn ar 28ain Hydref am 4.00yh a Llyfrgell Y Rhyl ar 29ain Hydref am 10.00yb.  I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwyr – Llyfrgell Rhuthun, Hydref 28ain

Llyfr y mis yw Craciau gan Bet Jones, Dydd Llun, 30 Mawrth, 4.35 a.m. Cysgai’r rhan fwyaf o boblogaeth y dref a’r ardal gyfagos gwsg diofal yn eu gwlâu – oddeutu chwe mil ohonynt, yn ddynion, merched a phlant. Yng nghanol Cors … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Darparu cyfleusterau newydd cyffrous i Lyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan

Mae pennod arbennig ar fin dechrau yn hanes Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan gyda gwaith i fod i ddechrau ar ddatblygu cyfleusterau newydd cyffrous ar gyfer ei gwsmeriaid. Mewn arolwg diweddar, dywedodd cwsmeriaid Cyngor Sir Ddinbych nad ydynt eisiau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – 18fed Hydref, 2.00yh

Bydd Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun yn cyfarfod ar 18fed Hydref am 2.00yh. Llyfr y mis yw Y Traeth gan Haf Llewelyn. Ers i Margaret Cave briodi’r uchelwr Siôn Wynne o Wydir, pan nad oedd fawr hyn na phlentyn, roedd hi wedi ceisio’i pherswadio … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Reading Group – 12 Hydref, 7.30

Bydd Grŵp Darllen Llyfrgell Rhuthun yn cyfarfod eto ar 12 Hydref am 7.30pm.  Y mis hwn byddant yn trafod The Girl on the Train gan Paula Hawkins. Mae Rachel yn dal yr un trên gymudwyr bob bore. Mae hi’n gwybod y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwyr – Llyfrgell Rhuthun, Medi 30fed

Bydd Cylch Darllen y Dysgwyr yn cyfarfodyn Llyfrgell Rhuthun ar 30fed Medi am 3.00yh. Llyfr y mis yw Ar y Lein Eto gan  Bethan Gwanas. Dyddiadur bywiog a darllenadwy o deithiau Bethan Gwanas – drwy’r ddau begwn, i’r Affrig ac ati. Ceir … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Llyfr a Llymed – Llyfrgell Rhuthun, 26 Medi

Bydd Llyfr a Llymed, grŵp darllen Cymraeg Llyfrgell Rhuthun yn cwrdd ar 26ain Medi, 7.30, i drafod: I Botany Bay gan Bethan Gwanas “Byddai’n mynd i uffern, yn siwr. Dyna oedd y dylluan – arwydd gan Dduw ei fod wedi ei gweld … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – 20ain Medi, 2.00yh

Bydd Cylch Darllen Llyfrgell Rhun yn cyfarfod ar 20ain Medi am 2.00yh. Llyfr y mis yw Rhyd y Gro gan Sian Northey. Nofel gywrain am gwlwm teulu, am gariad a cholled ac am y modd yr ydym yn gwau edafedd y gorffennol i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cymhorthfa Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Y Rhyl ar 17 Medi, 10.00 – 11.00yb.  I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cymhorthfa Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Llanelwy (2.30 – 3.30) a lyfrgell Prestatyn (4.00 – 5.00) ar 16 Medi.  I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Reading Group – 14 Medi, 7.30

Bydd Grŵp Darllen Llyfrgell Rhuthun yn cyfarfod eto ar 14 Medi am 7.30pm. Y mis hwn byddant yn trafod Eleanor Marx gan Rachel Holmes. Ddim yn gadael i gonfensiwn ei dal yn ôl, gyda chalon fel llew, ac yn rhydd, roedd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Grŵp Darllen Llyfrgell Dinbych

Bydd grŵp cyfarfod Llyfrgell Dinbych yn cwrdd am y tro cyntaf ar ôl eu gwyliau haf 15 Medi. Enw cyfarfod y mis hwn yw “Beth wnes i ei ddarllen dros yr haf”, lle byddant yn trafod llyfrau y maent wedi’u … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen