Archives: lowrihafcooke

Lowri Haf Cooke: Adolygiad; Y Gadair Wag (Llenyddiaeth Cymru)

Dros y misoedd a’r wythnosau diwethaf, nodwyd digwyddiad o bwys yng Nghymru; canmlwyddiant marw’r bugail Ellis Evans yn Y Rhyfel Mawr. Bu farw’r Cymro o fferm Yr Ysgwrn ar gae yn Ypres, Gwlad Belg, ar y 31ain o Orffennaf, 1917. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Sieiloc (Miles Productions)

Dwi wastad yn edrych ymlaen i sawru perfformiad gan Rhodri Miles, yr actor o Bontarddulais. Creodd argraff anferthol ar gynulleidfaoedd ledled y byd, gyda’i  berfformiadau un-dyn o Richard Burton yn Burton, a Dylan Thomas yn Clown in The Moon. Fel … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Llaeth & Siwgwr

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Comedi: Elis James, 2017

Welais i ambell ddiddanwr yn ‘marw’ ar lwyfan yn dilyn set erchyll o boenus i bawb. Ond welais i erioed un a aeth i eithafion mor arteithiol ag Elis James i atgyfodi ei hun. Wedi set tra amrywiol o gynnig … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr – Stifyn Parri: Cau Dy Geg (Mr Producer)

Wrth ddarllen fy nodiadau yn dilyn sioe Stifyn Parri, Cau Dy Geg,  dwi’n dal i chwerthin lond fy mol; mae’n berfformiad un-dyn unigryw yn yr iaith Gymraeg, sy’n sicr yn werth ei weld. Yn rhannol yn sioe stand-yp, llawn bon-mots … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Hollti (Theatr Genedlaethol Cymru)

Cafwyd tipyn o ddrama ar achlysur ‘noson y wasg’ cynhyrchiad Hollti Theatr Genedlaethol Cymru.  Bu’n rhaid gohirio’r digwyddiad chwarter awr i fewn i’r llwyfaniad, am nad oedd y brif actores, Siw Huws, yn teimlo’n dda o gwbl. Roedd yn siom, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Sioeau Cerdd Cwta (The Other Room a Leeway Productions)

Union flwyddyn yn ôl sefydlwyd cynllun 10 Minute Musicals gan Leeway Productions, mewn cydweithrediad â theatr dafarn  The Other Room. Y bwriad oedd i archwilio’r potensial i ddatblgu sîn sioeau gerdd yng Nghymru, genre sy’n boblogaidd ledled y byd. Wedi’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Estron (Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru)

 Mae mwynhau yn y ’steddfod yn gallu teimlo’n rhyfedd, gan y bu Mam farw yn ystod wythnos y Brifwyl yn 2014.  Ar adegau ar y Maes, pan fydd rhai’n holi ‘sumai?’, bydda i’n oedi weithiau cyn ateb ‘da iawn diolch’. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Dim Byd Ynni (Theatr Bara Caws)

Dechreuodd ffars deuluol Theatr Bara Caws yn awddawol iawn ar faes y Brifwyl ym Modedern. Fe’n denwyd ni fewn i ddirgelwch abswrd a seiniau seiloffon a la Angelo Badalmenti. Heb yngan ’run gair, fe’n cyflwynwyd i ysgrifenyddes lem, bwtler boncyrs … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cylchgrawn Barn: Ynys Ymborth – Bwytai Sir Fôn

Er gwaethaf eu henwau Saesneg, mae amryw o fwytai Mon wrth eu boddau â chynnyrch Cymreig. Ac mae digon o ddewis o fwytai o bob math ar hyd a lled yr ynys i borthi newyn eisteddfodwyr llwglyd… Bwyd sydd wrth … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Ar Drywydd Cantre’r Gwaelod, Gŵyl Hen Linell Bell (Arad Goch)

Mae Gŵyl Hen Linell Bell yn parhau mewn lleoliadau amrywiol yn Aberystwyth tan Awst y 5ed, 2017. Cliciwch yma am ragor o fanylion. Mae dychwelyd i Aberystwyth yn bleser pur i gyn-fyfyrwraig y ‘Coleg Ger y Lli’. Mae ‘cicio’r bar’ … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad: Deffro’r Gwanwyn (Canolfan Berfformio Cymru)

Roedd gwres The Gate yn danbaid ar noson gyntaf  Deffro’r Gwanwyn; cynhyrchiad tymor olaf myfyrwyr Canolfan Berfformio Cymru ,Y Drindod Dewi Sant. I gyfri am hyn oedd cyfuniad o’r tywydd tesog, hormonau’r dorf, a pherfformiadau’r cast – oedd ar dân … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Asador 44

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Protest Fudr: Ynys (Dirty Protest Theatre)

Gwledd o wleidyddiaeth a brofwyd dros baned ar benwythnos cyntaf Tafwyl, wrth i gwmni theatr ymylol Dirty Protest gynnal ‘Protest Fudr’ yng nghaffi dinesig Little Man Coffee. Ond nid agitprop oedd yr arlwy ar gynnig ar nos Sul, na dadlau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Blue Honey Night Cafe

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Red Handed Magazine: Adolygiad Chez Francis, Penarth Review

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Gair o Gariad (Theatr Bara Caws)

Wnes i erioed ddisgwyl rhannu slow-dance yn Llangefni â Lleuwen Steffan ond dyna’n union wnes i’r wythnos hon. Dim ond un o syrpreisys bychain Gair o Gariad (Theatr Bara Caws) oedd hyn, mewn cynhychiad annisgwyl dros ben. Mae’n berfformiad sy’n dathlu cariad yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Bwrw’r Sul

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Y Tŵr (Music Theatre Wales & Theatr Genedlaethol Cymru)

Cafodd opera newydd Y Tŵr dderbyniad gwresog iawn ar ei noson agoriadol yn Theatr Sherman, Caerdydd. Clywyd bonllefau o gymeradwyaeth, a saethodd rhai o aelodau’r dorf i’w traed, dan deimlad mawr yn dilyn profiad anghyffredin. Teg dweud i ddiweddglo rymus … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cylchgrawn Barn – Bwytai: Adolygiad Beach House, Bae Oxwich

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Sêr Michelin De-Ddwyrain Cymru

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Embassy Café, Cathays

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Yfory (Theatr Bara Caws)

Lai na phum munud i fewn i’r ddrama Yfory (Theatr Bara Caws), fe wyddwn i un peth yn sicr;  y bydden i eisiau ei gwylio hi eilwaith –  ac eto, ac eto, o bosib. O’r eiliad gamodd Dewi Rhys Williams … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Macbeth (Theatr Genedlaethol Cymru)

Bu bron i hoffrennydd yr heddlu darfu ar lwyfaniad Theatr Genedlaethol Cymru o Macbeth yng Nghastell Caerffili yr wythnos hon. Ond cyfrannu at naws y noson wnaeth gwasanaeth Heddlu De Cymru, a’r cyd-ddigwyddiad, a amserwyd i’r dim . Ar y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Curado Bar

 

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: My Body Welsh (Invertigo Theatre / Pontio / The Conker Group)

Dylai My Body Welsh ddod â rhybudd iechyd; gall arwain at bendro i rai. Dyna’n sicr oedd fy ymateb innau, a nghyfaill mynwesol , yng nghanolfan gelf Chapter noson o’r blaen. Ond tra ches innau fy nharo gan gynnwrf mawr, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Red Handed Magazine: Adolygiad The Long House, St Nicholas Review

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cylchgrawn Barn: Artes Mundi Bedwyr

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Red Handed Magazine: Adolygiad Il Pastificio, Penylan Review

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Teledu: Y Gwyll – Cyfres 3

‘The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing’ – Edmund Burke Dynion gwan a merched cryfion; arwyr tawel a chyfiawnder i’r meirwon. Dyma, yn ei hanfod, brif gynhwysion Y Gwyll, a ail-ddiffiniodd dirlun … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Y Dosbarth / The Classroom

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Dillad Newydd yr Ymerawdwr (Theatr Sherman a Theatr Iolo)

(Llun gan Emily Jones) Os am brofiad hudolus dros eich gwyliau Nadolig, profwch Dillad Newydd yr Ymerawdwr (Sherman Cymru a Theatr Iolo). Dyma sioe i blant bach, a’u perthnasau o bob oed, sy’n annisgwyl o amserol. Byddai’n buddio i ddarpar-Arlywydd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr; Raslas Bach a Mawr (Theatr Bara Caws)

Tony ac Aloma, Glenys a Rhisiart, Ryan a Ronnie, a Siôn a Siân! Dim ond rhai o ddeuawdau mawr byd adloniant Cymraeg ail hanner yr ugeinfed ganrif.  Ond byddai rhestr o’r fath yn gwbl anghyflawn heb ddeuawd eiconig arall; ffrwyth … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Blodeuwedd (Sioe Bantomeim Cwmni Mega)

A hithe’n dymor panto, mae’r enwau mawrion i’w gweld ledled Cymru; o Alfie, yr arwr rygbi, fel Aladdin yn Llandudno i’r ‘Hoff’ fel Capten Hook yng Nghaerdydd. Sleeping Beauty yw atyniad Abertawe y tro ’ma, a Sinderela fydd yn swyno … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Y Glec (Arad Goch)

Adolygais Y Glec ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul ar BBC Radio Cymru, ar y 13eg o Dachwedd, 2016. Cliciwch yma i wrando eto. Mwynheais y cynhyrchiad mwyaf egnïol i mi’i weld ers tro byd yn Arad Goch, Aberystwyth, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Becws Allen’s, Y Rhath

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Hygge

Cyfranais i drafodaeth am hygge ar raglen Bore Cothi ar BBC Radio Cymru ar ddydd Mawrth, Hydref 25ain, 2016. Cliciwch  yma i wrando eto. Beth ar wyneb y ddaear yw’r ffenomenon  hygge, o Sgandinafia, sydd dros bob man ar hyn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Merch yr Eog / Merc’h an Eog (Theatr Genedlaethol Cymru a Teatr Piba)

Anaml iawn  y bydda i’n ymweld â’r theatr yn teimlo’n anobeithiol braidd, ond dyna fu mhrofiad cyn profi Merch yr Eog / Merc’h ar Eog (Theatr Genedlaethol Cymru / Teatr Piba). Bu’r cyd-gynhyrchiad aml-ieithog ar daith ledled Cymru ers dechrau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cylchgrawn Barn: Adolygiad Caffis Cymru gan Shôn Williams

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Yr Hen Lyfrgell Hydref 2016

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: The Good Earth (Motherlode Theatre)

Fe nryswyd i braidd dros y penwythnos a fu, gan wrth-dystiad dros eirinen wlanog. Denodd y ffug-brotest hon dyrfaoedd lu i lenwi strydoedd ein prifddinas. Rhan fechan o ddigwyddiad Dinas yr Annisgwyl oedd hyn,  i nodi canmlwyddiant yr awdur Roald … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Dusty Knuckle Pizza

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Comedi: Tudur Owen – The Ll Factor (Gŵyl Caeredin, 2016)

Adolygais sioe gomedi Tudur Owen, The Ll Factor ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul ar yr 28ain o Awst, 2016, ar BBC Radio Cymru. Cliciwch yma i wrando eto. Profiad digon swreal ydy gwylio Tudur Owen yn perfformio yn yr … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Wonderman (National Theatre Wales a Gagglebabble)

 Mae na ddathlu mawr eleni, i nodi canmlwyddiant geni Roald Dahl; un o’r awduron mwyaf llwyddiannus ym maes llenyddiaeth plant, a aned ar y 13eg o Fedi, 1916, ar Heol y Tyllgoed, yn Llandaf. Ar strydoedd Caerdydd rhwng Medi 17-18 … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cylchgrawn Golwg: Adolygiad Gŵyl Caeredin 2016

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Caffis Cymru: Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau 2016

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Ga i Fod? (Theatr Bara Caws)

Mewn byd ben-i-waered sy’n llawn peli Pokemon, bendigedig oedd cael dianc i’r coed, ar gyfer un o dair sioe ’steddfod gan griw Theatr Bara Caws, sef perfformiad gwyllt o’r enw i Ga i Fod?. Sain defod ‘Dawns y Blodau’ a’m … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr; Rhith Gân (Theatr Genedlaethol Cymru / Eisteddfod Genedlaethol Cymru)

Lluniau gan Betsan Evans – Celf Calon Ga i’ch annog chi gyd i fachu ‘tocyn aur’ Maes Eisteddfod Sir Fynwy a’r Cyffiniau 2016 – cynhyrchiad arbennig sy’n ddol Rwsiaidd o brofiad theatrig, sydd ymlaen yn y cwt Drama tan  nos … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Y Llyfrgell (15)

Adolygias ffilm Y Llyfrgell ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul ar BBC Radio Cymru, ar y 24ain o Awst, 2016. Cliciwch yma i wrando eto.   Mae na rywbeth go ellyllaidd am efeilliaid, yn ôl mawrion y sinema. O … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Dilyn Fi (Cwmni Fran Wen)

Lluniau gan Geraint Thomas Yn dilyn taith fach ddechrau’r flwyddyn, cafwyd cyfle bendigedig i brofi perl o sioe i blant ar faes y Brifwyl yn Y Fenni. Ond fel yn achos cynyrchiadau eraill or fath i blant bach, cynigir gwersi … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen