Archives: lowrihafcooke

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd – Colofn Fwytai Merch y Ddinas – Pitch

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Dark Horse (PG)

Y Sêr: Jan Vokes, Howard Davies, Brian Vokes, Tony Kerby, Eira Williams Y Cyfarwyddo: Louise Ormond Hyd: 86 mun Byddaf yn adolygu Dark Horse ar raglen Bore Cothi ar BBC Radio Cymru, a Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Iau, Ebrill 16eg, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: 5 Cynnig i Gymro (Theatr Bara Caws)

Mynychais fy film premiere cyntaf yn 1998 yng Ngwyl Ffilm Cymru, Aberystwyth; enw’r ffilm oedd Pum Cynnig i Gymro (Bride of War) . Cyd-gynhyrchwyd ffilm Peter Edwards rhwng tîm o Gymru a Gwlad Pwyl, ac fe’i gosodwyd yn ystod yr … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: The Harri-Parris – The Big Day (Mai Oh Mai)

 Henffych wanwyn! Ydy, mae’r gaeaf garw drosodd a’r wyn yn prancio’n braf – ond nid y gwcw oedd i’w glywed yng nghanolfan Chapter cyn y Pasg. Bonllefau o chwerthin a groesawodd yr Harri-Parris, a’u sioe ddiweddaraf The Big Day, gynigodd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: High Tide (15)

Y Sêr: Melanie Walters a Samuel Davies Y Cyfarwyddo: James Gillingham a Jimmy Hay Y Sgrifennu: James Gillingham a Jimmy Hay Hyd: 93 mun Adolygais High Tide ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, y 27ain o Fawrth, ac … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd – Colofn Fwytai Merch y Ddinas – Il Pastificio, Penylan

 
Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Still Alice (12)

Y Sêr: Julianne Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart a Kate Bosworth Y Cyfarwyddo: Richard Glatzer a Wash Westmoreland Y Sgrifennu: Addasiad Sgript Richard Glatzer a Wash Westmoreland o’r nofel Still Alice gan Lisa Genova Hyd: 101 mun Adolygais Still Alice ar … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Y Fenyw Ddaeth o’r Môr (Theatr Gendlaethol Cymru)

Merched caeth a control-freaks gwrywaidd sy’n llenwi llwyfan y Theatr Genedlaethol ar hyn o bryd. Fel Y Negesydd o’i blaen, a Blodeuwedd cyn hynny, mae Y Fenyw Ddaeth o’r Môr o dan anfantais; yn groes i’w greddfau naturiol hi, caiff … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Proffil: Brigyn

Mae gwrando ar Brigyn 4 fel gwylio Cyw; mae’n goflaid gerddorol i’r galon. Pecynnwyd yr albwm yn chwaethus iawn, a dyluniwyd y clawr amryliw gyda fersiynau cartŵn o Ynyr ac Eurig, ar y cyd â chywion a cheirw. Portreadir y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Fifty Shades of Grey (18)

Y Sêr: Jamie Dornan a Dakota Johnson Y Cyfarwyddo: Sam Taylor- Johnson Y Sgrifennu: Addasiad sgript Kelly Marcel o’r nofel Fifty Shades of Grey gan E.L. James. Hyd:125 mun Adolygais y ffilm Fifty Shades of Grey ar raglen Prynhawn Da … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Oes Rhaid i Mi Ddeffro? (Arad Goch)

Arweiniais i weithdy i hyfforddi beirniaid theatr ifanc mewn cydweithrediad â Young Critics Wales ac Arad Goch; testun y gweithdy oedd y cynhyrchiad hwn. (Lluniau gan Keith Morris) Ces i brofiad newydd sbon yr wythnos hon ar ymweliad ag Aberystwyth; gwibdaith dros dro … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd – Colofn Fwytai Merch y Ddinas – Burger & Lobster, Caerdydd

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Y Tŵr (Invertigo Theatre Company)

Adolygais Y Tŵr ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul, Chwefror 8ed 2015 ar BBC Radio Cymru. Cliciwch yma i wrando eto. Am 7.30 p.m. ar nos Lun y 7ed o Awst 1978 yn Theatr Newydd Caerdydd, llwyfanwyd Y Tŵr gan … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Pobol y Cwm: Noson o Sêr Cwmderi yng Nghaerdydd (Lluniau gan Emyr Young)

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cylchgrawn Barn: Yr Idwal Jones Arall

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd – Bwytai Merch y Ddinas – The Crown at Whitebrook, Sir Fynwy

  Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Red Handed Magazine – Adolygiad The Crown at Whitebrook Review

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Red Handed Magazine – Adolygiad Chez Francis, Pontcanna Review

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: BBC Radio Cymru : Ffilmiau’r Nadolig

Yng nghanol prysurdeb aruthrol yr ŵyl, gwnewch amser i’ch hoff ffilm Nadolig. Boed yn Elf, Home Alone neu Y Dyn Nath Ddwyn y Dolig, mae’n ffordd wych o brofi ysbryd yr ŵyl. Mae pob ffilm Nadolig – hyd yn oed y Muppets … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: BBC Radio Cymru: Munud i Feddwl – Strydoedd Aberstalwm gan Alun Sbardun Huws

Ro’n i ar ganol llunio darn am rym cerddoriaeth i gyffwrdd yn ddwfn â’r enaid pan glywais y newyddion am Alun Sbardun Huws, y cerddor a’r cyfansoddwr a fu farw ddoe. Chwaraeodd ei Strydoedd Aberstalwm ef ran yn achlysur mwyaf … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: BBC Radio Cymru: Munud i Feddwl – Bwyd yr Ŵyl

Un elfen fawr o’r Nadolig i mi yw’r bwyd a’r wledd flynyddol, a gychwynnodd neithiwr wrth i mi bobi llwyth o fins peis. Dilynais rysait y ‘Dduwies’ Nigella, sy’n ffefryn mawr gen i, gan ychwanegu’r cynhwysyn cyfrin – sudd a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Gwahoddiad i barti lansio llyfr Pobol y Cwm: Pen-blwydd Hapus 40, yng Nghaerdydd

Cliciwch yma i wylio rhaglen deledu Heno yn fyw ar S4C o lansiad Pobol y Cwm: Pen-Blwydd Hapus 40 o gaffi Cwtch, Pontyberem, ar nos Lun, Tachwedd 24ain, 2014. Wel sôn am fis gorlawn o deithio ledled Cymru, i ddathlu Pobol … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: BBC Radio Cymru: Munud i Feddwl – Cerdyn Nadolig

(Ysgythriad pren Madonna & Child with One Arm Missing, N.E. France gan Peter Strivens – cymydog ym Mhenylan a fu farw yn 2013) Mae gen i ymhell dros gant o enwau ar fy rhestr gardiau Nadolig i eleni . Nid poblogrwydd sydd i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd – Colofn Fwytai Merch y Ddinas – Bully’s, Pontcanna

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Dihangfa o’r Ddinas: Sawru Bwyd a Diod San Francisco

Heb hollti blew, bu bywyd yn wallgo dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf, ac felly roedd profi dihangfa i San Francisco yn gyfle i ail-wefru ac ymlacio. Ond gan fod fy ngwaith yn bleser, ces f’ysbrydoli ymhellach, gan bobol, sgyrsiau, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Dihangfa o’r Ddinas: Sgrifennu Bwyd yn San Francisco

Ers rhai blynyddoedd bellach bum yn ymchwilio hanes Cymro gwych a fu farw union hanner can mlynedd yn ôl yn ystod mis Tachwedd. Ganed Idwal Jones ym Mlaenau Ffestiniog yn 1888, a’r cynllun oedd dilyn ôl traed ei dad i’r chwarel. Ond trwy hap, neu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Taith ‘Pobol y Cwm: Pen-blwydd Hapus 40′

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Pobol y Cwm – Pen-blwydd Hapus 40

Clichiwch yma am ragor o wybodaeth am daith Pobol y Cwm: Pen-blwydd Hapus 40, wrth i Lowri Haf Cooke holi actorion y gyfres ledled Cymru. Mae’n anodd cofio bywyd yng Nghymru heb yr opera sebon eiconig, Pobol y Cwm, ac … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Gone Girl (18)

Y Sêr: Rosamund Pike, Ben Affleck a Neil Patrick Harris Y Cyfarwyddo: David Fincher Y Sgrifennu: Addasiad sgript Gillian Flynn o’i nofel Gone Girl (2012) Hyd: 149 mun Adolygais y ffilm Gone Girl ar raglen radio Dewi Llwyd ar Fore Sul … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd – Colofn Fwytai Merch y Ddinas – Chez Francis, Treganna

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Dracula Untold (15)

Y Sêr: Luke Evans, Charles Dance, Dominic Cooper a Sarah Gadon Y Cyfarwyddo: Gary Shore Y Sgrifennu: Addasiad sgript Matt Sazama a Burk Sharpless o gymeriadau Dracula (1897) gan yr awdur Bram Stoker. Hyd: 92 mun Adolygais Dracula Untold ar raglen … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Pride (15)

Y Sêr: Bill Nighy, Paddy Considine, Imelda Staunton, Dominic West, Lisa Palfrey, Rhodri meilir, Dyfan Dwyfor a Jams Thomas Y Cyfarwyddo: Matthew Warchus Y Sgrifennu: Addasiad sgript Stephen Beresford Hyd: 120 mun Adolygais Pride ar raglen deledu Sam ar y Sgrin ar … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: The Hundred-Foot Journey (PG)

Y Ser: Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal a Charlotte Le Bon Y Cyfarwyddo: Lasse Hallstrom Y Sgrifennu: Addasiad sgript Steven Knight o nofel The Hundred-Foot Journey gan Richard C. Morais Hyd: 122 mun Adolygais The Hundred-Foot Journey ar raglen … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr : Garw (Theatr Bara Caws)

A hithe’n ddeng mlynedd ar hugain ers dechrau Streic y Glowyr, sbardunwyd sawl ymateb creadigol i’r achlysur, o’r ffilm gomedi Pride i’r nofel Talcen Caled gan Alun Gibbard. Archwiliodd y gweithiau clodwiw hynny elfennau amgen i’r picedu ffyrnig, gan gynnig … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cofio Mam: Nia Powys Cooke (1939 – 2014)

Mae na gefnfor maith o wahaniaeth rhwng ystyr y geiriau ‘roedd’ a ‘mae’; mae’n anodd trafod Mam yn nhermau y gorffennol. Roedd cael bod gyda hi fel teulu, ar yr eiliad olaf un, yn fraint eithriadol o drist. Wrth afael … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Red Handed Magazine – Adolygiad Bwyty Arbennig, Pontcanna

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Anweledig (Cwmni Frân Wen)

Llun gan Iestyn Hughes. Roedd Anweledig yn benllanw gwych i berl o flwyddyn ym mywyd Aled Jones Williams. Os na wnaethoch chi brofi un o’i gampweithiau eleni, rhaid gofyn; sut mae’r tywydd ar blaned Mawrth? Bu’r awdur amryddawn yn dadlennu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd – Colofn Fwytai Merch y Ddinas – The Caffeine Kid, Marchnad Glanyrafon

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Boyhood (15)

Y Sêr: Patricia Arquette, Ellar Coltrane, Lorelei Linklater ac Ethan Hawke Y Cyfarwyddo: Richard Linklater Y Sgrifennu: Richard Linklater Hyd: 166 mun Adolygais Boyhood ynghyd â Dawn of the Planet of the Apes a How to Train your Dragon 2 ar raglen … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Beirniadaethau Llyfr y Flwyddyn 2014

(Llun gan Rhys Llwyd) Cliciwch yma i wrando ar raglen arbennig Llyfr y Flwyddyn 2014 ar BBC Radio Cymru, a cliciwch yma i wylio rhaglen Pethe ar S4C. Ceir oriel luniau o’r noson ar wefanau BBC Cymru Fyw, a’r ffotograffwyr Iestyn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: BBC Cymru Fyw: Llyfr y Flwyddyn 2014 – Trwy Lygaid y Beirniaid

(Llun gan Luned Emyr) Cyhoeddwyd yr erthygl hon gyntaf ar wefan BBC Cymru Fyw Wedi blwyddyn a mwy o ddarllen di-dor, ry’ ni feirniaid wedi  dod at ddyfarniad.  Braint ac anrhydedd fu beirniadu cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2014 – a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Erthygl Golwg – 20 i 1 Lowri Cooke

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Erthygl Barn – Gwefr i’r Synhwyrau – Celf y ‘Kandinsky Cymreig’, J D Innes

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Chef (15)

Y Sêr: Jon Favreau, John Leguiziamo, Bobby Cannavalle, Dustin Hoffman, Scarlett Johansson, Sofia Vergara a Roberts Downey Jr Y Cyfarwyddo: Jon Favreau Y Sgrifennu: Jon Favreau Hyd: 114mun Adolygais Chef  ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Gorffennaf 4ydd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: The Fault In Our Stars

Y Sêr: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff, Willem Dafoe, Laura Dern a Sam Trammell Y Cyfarwyddo: Josh Boone Y Sgrifennu: Addasiad Sgript Scott Neustader a Michael H. Weber o’r nofel The Fault in Our Stars gan John Green Hyd: 126 mun … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd – Colofn Fwytai Merch y Ddinas – Cafe Norsk, Bae Caerdydd

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Grace of Monaco (PG)

Y Sêr: Nicole Kidman a Tim Roth Y Cyfarwyddo: Olivier Dahan Y Sgrifennu: Arash Amel Hyd: 103 mun Adolygais y ffilm Grace of Monaco ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Mehefin 6ed – ac ar raglen Dewi … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Maleficent (PG)

Y Sêr: Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley ac Imelda Staunton Y Cyfarwyddo: Robert Stromberg Y Sgrifennu: Addasiad Linda Woolverton o stori La belle au bois dormant (1697) gan Charles Perrault Hyd: 97 mun Adolygais y ffilm Malifecent ar raglen … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Benny and Jolene (15)

Y Sêr: Craig Roberts a Charlotte Ritchie Y Cyfarwyddo: Jamie Adams Y Sgrifennu: Jamie Adams Hyd: 88 mun Adolygais y ffilm Benny and Jolene ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Mehefin 6ed, 2014. Cliciwch yma i wylio eto. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: The Two Faces of January (12)

Y Sêr: Kristen Dunst, Viggo Mortensen ac Oscar Isaac Y Cyfarwyddo: Hossein Amini Y Sgrifennu: Addasiad Sgript Hossein Amini o’r nofel The Two Faces of January gan Patricia Highsmith (1964). Hyd: 96 mun Mae’n bymtheng mlynedd ers i’r thriller seicolegol … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen