Archives: lowrihafcooke

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Blue Honey Night Cafe

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Red Handed Magazine: Adolygiad Chez Francis, Penarth Review

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Gair o Gariad (Theatr Bara Caws)

Wnes i erioed ddisgwyl rhannu slow-dance yn Llangefni â Lleuwen Steffan ond dyna’n union wnes i’r wythnos hon. Dim ond un o syrpreisys bychain Gair o Gariad (Theatr Bara Caws) oedd hyn, mewn cynhychiad annisgwyl dros ben. Mae’n berfformiad sy’n dathlu cariad yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Bwrw’r Sul

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Y Tŵr (Music Theatre Wales & Theatr Genedlaethol Cymru)

Cafodd opera newydd Y Tŵr dderbyniad gwresog iawn ar ei noson agoriadol yn Theatr Sherman, Caerdydd. Clywyd bonllefau o gymeradwyaeth, a saethodd rhai o aelodau’r dorf i’w traed, dan deimlad mawr yn dilyn profiad anghyffredin. Teg dweud i ddiweddglo rymus … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cylchgrawn Barn – Bwytai: Adolygiad Beach House, Bae Oxwich

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Sêr Michelin De-Ddwyrain Cymru

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Embassy Café, Cathays

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Yfory (Theatr Bara Caws)

Lai na phum munud i fewn i’r ddrama Yfory (Theatr Bara Caws), fe wyddwn i un peth yn sicr;  y bydden i eisiau ei gwylio hi eilwaith –  ac eto, ac eto, o bosib. O’r eiliad gamodd Dewi Rhys Williams … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Macbeth (Theatr Genedlaethol Cymru)

Bu bron i hoffrennydd yr heddlu darfu ar lwyfaniad Theatr Genedlaethol Cymru o Macbeth yng Nghastell Caerffili yr wythnos hon. Ond cyfrannu at naws y noson wnaeth gwasanaeth Heddlu De Cymru, a’r cyd-ddigwyddiad, a amserwyd i’r dim . Ar y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Curado Bar

 

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: My Body Welsh (Invertigo Theatre / Pontio / The Conker Group)

Dylai My Body Welsh ddod â rhybudd iechyd; gall arwain at bendro i rai. Dyna’n sicr oedd fy ymateb innau, a nghyfaill mynwesol , yng nghanolfan gelf Chapter noson o’r blaen. Ond tra ches innau fy nharo gan gynnwrf mawr, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Red Handed Magazine: Adolygiad The Long House, St Nicholas Review

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cylchgrawn Barn: Artes Mundi Bedwyr

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Red Handed Magazine: Adolygiad Il Pastificio, Penylan Review

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Teledu: Y Gwyll – Cyfres 3

‘The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing’ – Edmund Burke Dynion gwan a merched cryfion; arwyr tawel a chyfiawnder i’r meirwon. Dyma, yn ei hanfod, brif gynhwysion Y Gwyll, a ail-ddiffiniodd dirlun … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Y Dosbarth / The Classroom

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Dillad Newydd yr Ymerawdwr (Theatr Sherman a Theatr Iolo)

(Llun gan Emily Jones) Os am brofiad hudolus dros eich gwyliau Nadolig, profwch Dillad Newydd yr Ymerawdwr (Sherman Cymru a Theatr Iolo). Dyma sioe i blant bach, a’u perthnasau o bob oed, sy’n annisgwyl o amserol. Byddai’n buddio i ddarpar-Arlywydd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr; Raslas Bach a Mawr (Theatr Bara Caws)

Tony ac Aloma, Glenys a Rhisiart, Ryan a Ronnie, a Siôn a Siân! Dim ond rhai o ddeuawdau mawr byd adloniant Cymraeg ail hanner yr ugeinfed ganrif.  Ond byddai rhestr o’r fath yn gwbl anghyflawn heb ddeuawd eiconig arall; ffrwyth … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Blodeuwedd (Sioe Bantomeim Cwmni Mega)

A hithe’n dymor panto, mae’r enwau mawrion i’w gweld ledled Cymru; o Alfie, yr arwr rygbi, fel Aladdin yn Llandudno i’r ‘Hoff’ fel Capten Hook yng Nghaerdydd. Sleeping Beauty yw atyniad Abertawe y tro ’ma, a Sinderela fydd yn swyno … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Y Glec (Arad Goch)

Adolygais Y Glec ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul ar BBC Radio Cymru, ar y 13eg o Dachwedd, 2016. Cliciwch yma i wrando eto. Mwynheais y cynhyrchiad mwyaf egnïol i mi’i weld ers tro byd yn Arad Goch, Aberystwyth, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Becws Allen’s, Y Rhath

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Hygge

Cyfranais i drafodaeth am hygge ar raglen Bore Cothi ar BBC Radio Cymru ar ddydd Mawrth, Hydref 25ain, 2016. Cliciwch  yma i wrando eto. Beth ar wyneb y ddaear yw’r ffenomenon  hygge, o Sgandinafia, sydd dros bob man ar hyn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Merch yr Eog / Merc’h an Eog (Theatr Genedlaethol Cymru a Teatr Piba)

Anaml iawn  y bydda i’n ymweld â’r theatr yn teimlo’n anobeithiol braidd, ond dyna fu mhrofiad cyn profi Merch yr Eog / Merc’h ar Eog (Theatr Genedlaethol Cymru / Teatr Piba). Bu’r cyd-gynhyrchiad aml-ieithog ar daith ledled Cymru ers dechrau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cylchgrawn Barn: Adolygiad Caffis Cymru gan Shôn Williams

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Yr Hen Lyfrgell Hydref 2016

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: The Good Earth (Motherlode Theatre)

Fe nryswyd i braidd dros y penwythnos a fu, gan wrth-dystiad dros eirinen wlanog. Denodd y ffug-brotest hon dyrfaoedd lu i lenwi strydoedd ein prifddinas. Rhan fechan o ddigwyddiad Dinas yr Annisgwyl oedd hyn,  i nodi canmlwyddiant yr awdur Roald … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Dusty Knuckle Pizza

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Comedi: Tudur Owen – The Ll Factor (Gŵyl Caeredin, 2016)

Adolygais sioe gomedi Tudur Owen, The Ll Factor ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul ar yr 28ain o Awst, 2016, ar BBC Radio Cymru. Cliciwch yma i wrando eto. Profiad digon swreal ydy gwylio Tudur Owen yn perfformio yn yr … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Wonderman (National Theatre Wales a Gagglebabble)

 Mae na ddathlu mawr eleni, i nodi canmlwyddiant geni Roald Dahl; un o’r awduron mwyaf llwyddiannus ym maes llenyddiaeth plant, a aned ar y 13eg o Fedi, 1916, ar Heol y Tyllgoed, yn Llandaf. Ar strydoedd Caerdydd rhwng Medi 17-18 … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cylchgrawn Golwg: Adolygiad Gŵyl Caeredin 2016

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Caffis Cymru: Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau 2016

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Ga i Fod? (Theatr Bara Caws)

Mewn byd ben-i-waered sy’n llawn peli Pokemon, bendigedig oedd cael dianc i’r coed, ar gyfer un o dair sioe ’steddfod gan griw Theatr Bara Caws, sef perfformiad gwyllt o’r enw i Ga i Fod?. Sain defod ‘Dawns y Blodau’ a’m … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr; Rhith Gân (Theatr Genedlaethol Cymru / Eisteddfod Genedlaethol Cymru)

Lluniau gan Betsan Evans – Celf Calon Ga i’ch annog chi gyd i fachu ‘tocyn aur’ Maes Eisteddfod Sir Fynwy a’r Cyffiniau 2016 – cynhyrchiad arbennig sy’n ddol Rwsiaidd o brofiad theatrig, sydd ymlaen yn y cwt Drama tan  nos … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Y Llyfrgell (15)

Adolygias ffilm Y Llyfrgell ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul ar BBC Radio Cymru, ar y 24ain o Awst, 2016. Cliciwch yma i wrando eto.   Mae na rywbeth go ellyllaidd am efeilliaid, yn ôl mawrion y sinema. O … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Dilyn Fi (Cwmni Fran Wen)

Lluniau gan Geraint Thomas Yn dilyn taith fach ddechrau’r flwyddyn, cafwyd cyfle bendigedig i brofi perl o sioe i blant ar faes y Brifwyl yn Y Fenni. Ond fel yn achos cynyrchiadau eraill or fath i blant bach, cynigir gwersi … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cylchgrawn Golwg: Caffis Cymru

  Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cylchgrawn Barn: Sir Flasus – Bwytai Sir Fynwy a’r Cyffiniau

Gan fod  Eisteddfod Genedlaethol 2016 wedi ei lleoli ym ‘Meca’ bwyd-garwyr Cymreig, dyma, o bosib, yw’r cyfle gorau ers tro i sawru’r gorau o Gymru ar blât. O fewn cyrraedd i’r Fenni dau fwyty safon seren Michelin a phum bwyty a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Caffis Cymru

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Milgi yn Dathlu Degawd

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Caffis Cymru: Sesiwn Fawr Dolgellau, Gorffennaf 16, 2016

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Teledu: Bloodline (Netflix)

Tywydd trymaidd, teulu ar chwâl, tensiwn gormesol a bygythiadau parhaus; na, nid crynodeb o’ch gwyliau ar ffurf cynnwys cerdyn post, ond cynhwysion un o’r cyfresi teledu gorau ers sbel. Siawns eich bod chi, fel fi, wedi gwylio pob ‘box-set’ gwerth … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Dau (Theatrau Rhondda Cynon Taf)

Ddyddiau’n unig ‘rol cael blas o theatr ymylol cynyddol Caerdydd, ym mar Porters gyda 10 Munite Musicals, dyma brofi drama arall a lwfanwyd mewn bar – ac a osodwyd, yn addas iawn, mewn tafarn.  Diolch i nawdd gan Theatrau Rhondda … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Cymro: Caffis Cymru

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: 10 Minute Musicals (Leeway Productions)

 minnau wedi cael blas ar sioeau cerdd Cymreig diweddar gan Dafydd James a Ben Lewis, Llinos Mai, a chriw Gagglebabble, difyr iawn oedd mynychu sesiwn 10 Minute Musicals dan ofal Angharad Lee (Leeway Productions). Y bwriad, hyd y gwelwn i, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Caffis Cymru – Gŵyl Arall, Caernarfon 2016

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Allan o Diwn (Theatr Bara Caws)

Mae na rywbeth go drist am ddenu sylw at y ffaith, eto fyth, mai’r theatr yw cartref dychan Cymreig. Yn absenoldeb unrhyw raglen o werth, ar deledu a radio Cymraeg, byddai’n talu i chi weld y sioe Allan o Diwn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Taith Caffis Cymru – Gorffennaf 2016

  Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Caffis Cymru – Lluniau Emyr Young

Gyda dyddiau yn unig i fynd tan lansiad fy llyfr Caffis Cymru yn Tafwyl, Castell Caerdydd ar b’nawn Sul, dyma i chi damaid blasus iawn i aros pryd; cyfres o luniau trydanol Emyr Young, y bum yn cydweithio ag ef … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Nansi (Theatr Genedlaethol Cymru) – 2016

Unwaith eto, fe’m cyfareddwyd gan gynhyrchiad theatr  Nansi, am fywyd cynnar ‘Telynores Maldwyn’, Nansi Richards (1888-1979). Ofnais braidd y collai’i hud, o’i thrawsblannu o’i chynefin, wedi i mi ddotio ati y llynedd yn Llanfair Caereinion. Ond ar gyfer ei thaith  … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen