Canlyniadau Chwilio: cacen

Lowri Haf Cooke: Cegin Lowri: Cacennau Clustan – Byns Cardamom a Sinamwn à la Brecwast Helsinki

Hyvää huomenta! Bore da i chi gyd. Yr wythnos hon, gyda’r gaeaf yn brathu, dechreuais archwilio ffyrdd mwy blasus o fwynhau brecwast na fy rwtîn arferol o lowcio paned a jam mafon ar dost brown. Mwynheais bowlen o uwd gyda hufen a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cylchgrawn Barn: Bwytai Bro’r Brifwyl, Dyffryn Conwy a’r Cyffiniau

Beth bynnag sy’n eich denu, boed ginio dydd Sul neu dapas, pitsa neu gregyn gleision Conwy, mae digon o ddewis o lefydd bwyta, ynghyd ag ambell ddeli a chigydd gwych, yn y sir sy’n gartref i’r Eisteddfod eleni. Dyma wibdaith … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Hygge

Cyfranais i drafodaeth am hygge ar raglen Bore Cothi ar BBC Radio Cymru ar ddydd Mawrth, Hydref 25ain, 2016. Cliciwch  yma i wrando eto. Beth ar wyneb y ddaear yw’r ffenomenon  hygge, o Sgandinafia, sydd dros bob man ar hyn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: The Harri-Parris – The Big Day (Mai Oh Mai)

 Henffych wanwyn! Ydy, mae’r gaeaf garw drosodd a’r wyn yn prancio’n braf – ond nid y gwcw oedd i’w glywed yng nghanolfan Chapter cyn y Pasg. Bonllefau o chwerthin a groesawodd yr Harri-Parris, a’u sioe ddiweddaraf The Big Day, gynigodd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Diolchgarwch

Rhannais hanes fy namwain car gyda Dylan Iorwerth ar raglen Dan yr Wyneb ar BBC Radio Cymru ar nos Lun y 25ain o Dachwedd, 2013; cliciwch yma i wrando eto. Union wythnos yn ôl ges i ddamwain car – profiad dychrynllyd, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Clasuron Colledig Canllaw Bach Caerdydd

′Nol ym mis Medi 2010, ro’n i newydd gynhyrchu rhaglen ddogfen Diwrnod yn y Ddinas i BBC Radio Cymru, ac wrth fy modd i gael derbyn comisiwn pur annisgwyl gan wasg Gomer i sgrifennu Canllaw Bach Caerdydd- tan, hynny yw, i mi oedi am eiliad … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Merch y Ddinas ym Manhattan

Union flwyddyn yn ôl, mwynheuais un o wythnosau gorau fy myw, ar achlysur priodas un o’m ffrindiau gorau, Esyllt, yn Efrog Newydd. Cwrddais i ag Esyllt gynta fel plentyn yn yr Ysgol Sul yn festri Capel y Crwys- yng nghrombil yr adeilad hynod  … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cerddoriaeth, Celf & Crempogau Croeseiriog

Dwi’n gwbod bo fi di bod- hyd yma- yn un sâl am ddenu sylw i atyniadau i’r Gorllewin o’r afon Tâf yn y blog ond allai’ch sicrhau chi bod y gyfrol dwi wrthi’n ei sgwennu am Gaerdydd yn cynnwys cymaint o leoliadau yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Dihangfa yn y Ddinas: Tê Pnawn

Ers ei chyhoeddi ym 1930, mae nofel Monica gan Saunders Lewis wedi enill cymaint o gasawyr â chefnogwyr, a’r fraint amheus o gael ei disgrifio fel  un o ddefaid duon llenyddiaeth Gymraeg. Er nad ydyw cweit yn haeddu ei broliant fel y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen