Canlyniadau Chwilio: rygbi

Lowri Haf Cooke: Cylchgrawn Barn: Bwytai’r Brifwyl – Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Fydd dim prinder llefydd i fwyta ynddynt i Eisteddfodwyr Caerdydd. Penderfynu ble i fynd fydd y broblem, gyda’r fath ddewis ar gael. Brodor o’r ddinas, ac awdur Canllaw Bach Caerdydd, sy’n cynnig ei detholiad personol i hwyluso’r gwaith… Nid fy … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Undod (Canolfan Berfformio Cymru)

Pe bai’n bosib i ddrama lwyfan fynd yn ‘viral’ ar amrantiad, byddai Undod yn siwr o brofi llwyddiant mawr. Mae’r ddrama wreiddiol Gymraeg sy’n gafael â’r gwyliwr gerfydd y gwâr, wrth gyfathrebu neges glir, amserol iawn. Gair o gyngor, felly, i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Perlau Penarth: Ysgolion Creadigol Arweiniol

  Yn dilyn profiad bythgofiadwy yn arwain prosiect o fri  yn 2017 yn Ysgol Coed y Garn, Blaenau Gwent, rhaid cyfaddef i mi ofni na chawn i eto gyfle tebyg- ac na fydde modd rhagori ar brosiect o’r fath. Wel, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Sêr Michelin Blaenau Gwent: Ysgolion Creadigol Arweiniol

Mae’n sbel ers i mi sgwennu blogbost sydd ddim yn adolygiad o ryw fath, gan fod 2017 di gwibio heibio mewn llu o weithgareddau, teithio tramor, teulu a ffrindiau a bywyd a’i bethau. Ond y tu hwnt i ngwaith cyson fel beirniad … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Blodeuwedd (Sioe Bantomeim Cwmni Mega)

A hithe’n dymor panto, mae’r enwau mawrion i’w gweld ledled Cymru; o Alfie, yr arwr rygbi, fel Aladdin yn Llandudno i’r ‘Hoff’ fel Capten Hook yng Nghaerdydd. Sleeping Beauty yw atyniad Abertawe y tro ’ma, a Sinderela fydd yn swyno … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Y Glec (Arad Goch)

Adolygais Y Glec ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul ar BBC Radio Cymru, ar y 13eg o Dachwedd, 2016. Cliciwch yma i wrando eto. Mwynheais y cynhyrchiad mwyaf egnïol i mi’i weld ers tro byd yn Arad Goch, Aberystwyth, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: BBC Cymru Fyw: Pethe at Ddant Pawb – Pigion Celfyddydol Eisteddfod Genedlaethol Meifod 2015

                      Gyda’r wenwisg wedi’i smwddio, y cerdyn Clwb Carafanwyr Cymru’n sgleinio’n braf, a’r ddolen i we-dudalen rhagolygon y tywydd yn ffefryn mawr ar hyn o bryd, mae ’na siawns da … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: A Good Clean Heart (The Other Room)

Anaml  fydda i’n gadael y theatr  dros riniog tafarn, gyda bar o siocled yn fy llaw, ond noson felly a gafwyd ar fy ymweliad cyntaf â The Other Room. Dan sylw  yng nghlwb Porters, Cwrt Harlech, Caerdydd, tan yr 16eg … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Godzilla (12)

Y Sêr: Bryan Cranston, Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Sally Hawkins, David Strathairn ac Elizabeth Olsen Y Cyfarwyddo: Gareth Edwards Y Sgrifennu: Max Borenstein a Dave Callaham Hyd: 123mun Adolygais Godzilla ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Iau, Mai … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Mandela – Long Walk To Freedom (12)

Y Sêr: Idris Elba, Naomie Harris Y Cyfarwyddo: Justin Chadwick Y Sgrifennu: Addasiad sgript William Nicholson o’r hunangofiant Long Walk to Freedom gan Nelson Mandela (1995) Hyd: 146mun Adolygais Mandela: Long Walk To Freedom ar raglen Dewi Llwyd ar BBC … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Merch y Ddinas yn Oslo

Rai blynyddoedd yn ôl, tra’n gweithio gyda BBC Radio Cymru, ro’n i’n gyfrifol am drefnu slot cyson o’r enw Cerdyn Post ar raglen foreuol Nia Roberts. Ro’n i ar ganol sgrifennu’r gyfrol Canllaw Bach Caerdydd yn fy amser sbâr, ac fy syniad … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Fi, JFK a Gareth Edwards

Yn gynharach eleni ces i’r cyfle i deithio i ddinas Dallas, i is-gynhyrchu rhaglen ddogfen i S4C am yr actor o Gaerdydd, Ioan Gruffudd. Ar fore fy ymadawiad, roedd gen i gwpwl o oriau rhydd, felly es i ymweld â’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Hwyliau’n Codi (Theatr Bara Caws)

Ddeuddydd wedi i’r Cymry chwalu’r Saeson  yn rhacs ar y cae rygbi roedd cynulleidfa Neuadd Llanofer yn llawn hwyliau ar gyfer “rifiw gerddorol gymunedol o’r hen deip”. Ag ystyried bod hanner y gynulleidfa ddinesig o dan ddeugain mlwydd oed, doedd gan … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Canllaw Bach Caerdydd: Mis Chwefror

I le aeth mis Chwefror dwedwch? O’m rhan i, bu’n fis prysur iawn, a dwi’n falch i ddweud fod Canllaw Bach Caerdydd yn dal i ddenu diddordeb. Dechreuodd y mis gyda chynnwrf mawr; tra’n troedio  palmentydd Aberystwyth yn ystod cynhyrchiad Y Bont, beth … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Y Bont (Theatr Genedlaethol Cymru)

Adolygais Y Bont ar raglen BBC Radio Cymru Dewi Llwyd ar Fore Sul ar Chwefror y 10ed, 2013. Dagrau, croen gwydd a gwibdaith ′nol mewn amser- tair elfen a brofais y Aberystwyth lai nag wythnos yn ôl, diolch i gynhychiad … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Canllaw Bach Caerdydd: Mis Ionawr

Fis yn ôl ro’n i ar gwmwl rhif naw, ar ôl cyhoeddi fy nghyfrol gynta, Canllaw Bach Caerdydd.  Mae’r ymateb wedi bod yn hollol wych,  a hoffwn ddiolch yn fawr iawn i’r rheiny a wnaeth am ei phrynu, ei darllen, a’i gwerthfawrogi. Hyd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Dihangfa o’r Ddinas: Pontypridd

I mi gael bod mor hy â cham-ddyfynnu Samuel Johnson, “When a Man is Tired of Cardiff He is Tired of Life”.  Ambell waith, fodd bynnag, mae angen cyrchfan cryn dipyn mwy cyffrous, ac ugain munud i ffwrdd ar y trên y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen