Archives: lunedaaron

LUNED AARON – ARTIST: Gwobr Tir Na-nOg

Hyfryd oedd cael ar ddeall fod fy llyfr cyntaf i blant bach, ABC Byd Natur, Gwasg Carreg Gwalch, wedi ennill …

Parhau i ddarllen

Parhau i ddarllen

LUNED AARON – ARTIST: Lansio Ennyd / Book Launch

Diolch i Gwyneth Glyn am holi dad a finna ac am ganu yn ein lansiad o Ennyd yng Nghricieth, a …

Parhau i ddarllen

Parhau i ddarllen

LUNED AARON – ARTIST: Ennyd

Wedi bod yn fraint cydweithio efo dad, John Emyr, ar ein llyfr Ennyd, Gwasg Carreg Gwalch – cyfrol sy’n gyfuniad o …

Parhau i ddarllen

Parhau i ddarllen

LUNED AARON – ARTIST: Stiwdio

Sgwrs gyda Nia Roberts ar raglen Stiwdio, BBC Radio Cymru yfory am y broses o fynd ati i gydweithio efo …

Parhau i ddarllen

Parhau i ddarllen

LUNED AARON – ARTIST: ABC Byd Natur – cip rhwng y cloriau / ABC through Nature – sneak preview …

Dyma ambell i enghraifft o fy llyfr newydd, ABC Byd Natur, wedi ei gyhoeddi gan Gwasg Carreg Gwalch. Dwi wedi …

Parhau i ddarllen

Parhau i ddarllen

LUNED AARON – ARTIST: Lansiad ABC Byd Natur / ABC Byd Natur Book Launch

Parhau i ddarllen

LUNED AARON – ARTIST: Cardiau Cyfarch Cymraeg / Welsh Greeting Cards

Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: Sioe Gweithiau Bach Oriel Kooywood / Small Works Exhibition at Kooywood Gallery

Arddangos fel rhan o sioe gyfredol Oriel Kooywood, tan Ionawr 31ain. Gwaith deg ar hugain o artistiaid ar ddangos gan …

Parhau i ddarllen

Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: Fframio / Framing

Yr holl weithiau ar gyfer y sioe, ‘Moment’, wrthi’n cael eu fframio ar hyn o bryd. Mi fydd hi’n braf …

Parhau i ddarllen

Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: Sioe yn Safle Celf, Galeri, Caernarfon

Wrthi’n gweithio tuag at sioe unigol yn Safle Celf Galeri yng Nghaernarfon ar gyfer fis Tachwedd  – bydd y fframio …

Parhau i ddarllen

Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: Hirddydd Haf / Summertime

Yr haf yn ysgogi’r awen …. Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: Paentiadau newydd

 
Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: Gweithiau newydd

Wrthi’n gweithio ar gyfres o baentiadau sy’n ymtaeb i’r profiad o fagu ac atgofion bore oes.     Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: Gweithiau newydd

Wedi bod yn gweithio efo acrylig a chyfryngau cymysg ar gyfer sioe nesaf Oriel Off the Wall:   Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: Gwaith newydd yn Oriel Off the Wall

Mae chwedlau’r Mabinogi wedi bod yn ysbrydoliaeth wrth i mi beintio ar gyfer arddangosfa gyfredol Off the Wall. Mae’r berthynas …

Parhau i ddarllen

Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: Chris Griffin

Ymweld a^ stiwdio Chris Griffin yn Oriel Canfas heddiw ar gyfer erthygl yn rhifyn Mehefin o gylchgrawn ‘Barn’. Sgwrs ddifyr …

Parhau i ddarllen

Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: Martin Tinney, gallery/ten a’r Kooywood

Adolygu arddangosfa gyfredol Gwilym Pritchard yn Oriel Martin Tinney y prynhawn yma ar gyfer y gyfres ‘Pethe’. Mae’r arddangosfa yn …

Parhau i ddarllen

Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: Arbrofi hefo technegau

Wedi bod yn arbrofi efo strwythr paent acrylig, inc a chyfryngau cymysg ar fwrdd a chanfas heddiw. Dwi wrth fy …

Parhau i ddarllen

Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: Fountain Fine Art

Arddangosfa ddifyr yn y Fountain Fine Art ar hyn o bryd, sef Sioe Grwp y Gwanwyn. Mae’n gasgliad llawn amrywiaeth …

Parhau i ddarllen

Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: Ymweld â stiwdio Iwan Bala

Ymweld â Iwan Bala yn ei stiwdio ym Mae Caerdydd y bore ‘ma ar gyfer erthygl yng nghylchgrawn ‘Barn’. Mae’r …

Parhau i ddarllen

Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: Holi Andrew Douglas Forbes

Ymweld a^’r artist a’r cantor Andrew Douglas Forbes yn ei stiwdio mewn hen gapel Wesleaidd ynghanol tref hardd Llandeilo ar …

Parhau i ddarllen

Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: Caerfaddon ac Oriel Tonnau

Newydd fod yn sgwrsio hefo Nia Roberts ar ei rhaglen prynhawn ar Radio Cymru am fy mhrosesau gweithio a dylanwadau …

Parhau i ddarllen

Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: MOMA, Machynlleth

Ymweld ag Oriel MOMA ym Machynlleth ddoe. Gwaith swreal John Charlesworth ac Emily Hall yn werth eu gweld.     Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: Oriel Tonnau, Pwllheli

Ymweld ag Oriel Tonnau ym Mhwllheli ar brynhawn Mercher wrth i mi gludo peintiadau newydd yno ar gyfer arddangosfa’r gwanwyn. …

Continue reading »

Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: David Tress yn oriel yr Albany / David Tress at the Albany gallery

Gwrando ar David Tress yn siarad am ei gasgliad diweddaraf yn oriel yr Albany echnos. Difyr oedd clywed sut mae’r …

Continue reading »

Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: Sioe newydd Off the Wall + Jonah Jones / Off the Wall’s latest exhibition + Jonah Jones

Agoriad arddangosfa ddiweddaraf Oriel Off the Wall neithiwr yn Llandaf. The opening night of the latest Off the Wall exhibition …

Continue reading »

Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: Morluniau

Bydd gen i waith newydd yn sioe nesaf oriel Off the Wall yn Llandaf. Bydd yr agoriad swyddogol ar nos …

Continue reading »

Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: Trip i Lundain

Mwynhau trip i Lundain y penwythnos dwytha. Ymweld ag Eglwys Gadeiriol Westminster a gweld mosaig trawiadol Ifor Davies o Dewi …

Continue reading »

Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: Sioe Nadolig / Christmas Mix Exhibition

Dyma enghreifftiau o fy ngwaith cyfredol yn oriel Off the Wall yn Llandaf. Here’s some examples of my current collection …

Continue reading »

Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: Gwaith cyfredol yn oriel Off the Wall / Current work at Off the Wall gallery

Dyma enghraifft o waith cyfredol gen i yn oriel Off the Wall yn Llandaf. Bydd yr arddangosfa ymlaen tan ganol …

Continue reading »

Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: Artes Mundi 5 a gwyl gartwnio / Artes Mundi 5 and St Just cartoon festival

Mwynhau agoriad Artes Mundi 5 yn yr Amgueddfa Genedlaethol neithiwr. Yr uchafbwynt i mi’n bersonol oedd tapestri enfawr Miriam Bäckström, …

Continue reading »

Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: Eglwys y Galon Sanctaidd / Church of the Sacred Heart

Ffilmio yng Ngheredigion ddoe ar gyfer y gyfres newydd o Dechrau Canu, Dechrau Canmol. Mi ges i’r fraint o gael fy …

Continue reading »

Parhau i ddarllen