Archives: Madison Keeping

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Gwreiddiau Geiriau Cymraeg / Etymology of Welsh Words

Pam rydyn ni’n dweud ‘Cymru’? O ble mae geiriau’n dod? Ydy’r iaith Gymraeg yn gwbl unigryw? Mae deall etymoleg a gwreiddiau iaith yn rhan bwysig o ieithyddiaeth a dysgu iaith. Yma, rydyn ni’n edrych ar etymoleg yr iaith Gymraeg gan ddangos bod ei gwreiddiau ar hyd a lled y byd.  Gan: Madison Keeping Why do we say ‘Cymru’? Where do words come from? Is the Welsh language completely unique? Understanding the etymology and origins of a language is an important part of linguistics and language learning. Here, we look at the etymology of the Welsh language, showing that its roots spread far and wide across the world. By: Madison Keeping Mae Madison Keeping yn fyfyrwraig PhD ym Mhrifysgol Abertawe sy’n…

The post Gwreiddiau Geiriau Cymraeg / Etymology of Welsh Words appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen