Archives: mair

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 4 Hydref 2015

Darlleniad y Dydd: Salm 118:1-4 (BCND:tud.559 / BCN: tud.511)

Bore da i chi, a chroeso i oedfaon y dydd heddiw a chofion cynnes at bawb sy’n methu ymuno yn yr oedfaon oherwydd amrywiol amgylchiadau. Lle bynnag yr ydym, gweddïwn am fendith Duw i’n gilydd ac i’r gymdeithas o’n cwmpas ac i’r byd yn ei holl . . . → Read More: Dydd Sul, 4 Hydref 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 27 Medi 2015

Darlleniad y Dydd: Rhufeiniaid 2:1-4 (BCND:tud.166 / BCN: tud.151)

Bore da i chi, a diolch i Gwion a Sarah am eu cyfraniad dros y pythefnos olaf. Diolch i chithau am roi croeso mawr iddynt atom ac am eich gweddïau drostynt. Gweddïwn y bydd yr Arglwydd yn eu bendithio wrth iddynt baratoi at ddydd eu priodas . . . → Read More: Dydd Sul, 27 Medi 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Taflodd ei fantell oddi arno…a dechreuodd ei ganlyn ar hyd y ffordd (Marc 10:46-52) – Rhun Murphy (20.09.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/20092015_pm_rhunmurphy.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 20 Medi 2015

Darlleniad y Dydd: Hebreaid 2:5-9 (BCND:tud.240 / BCN: tud.220)

Bore da iawn i chi gyd a chroeso i oedfaon y dydd heddiw. Fe gymerai’r cyfle yma i ddiolch i chi i gyd am y croeso y mae Sarah a finnau wedi ei gael ym Mro Aled. Rydyn ni’n dau yn edrych ymlaen yn fawr at . . . → Read More: Dydd Sul, 20 Medi 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Bod yn dystiolaeth mewn gwlad estron (Actau 17:16-34) – John Robinson (13.09.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/13092015_pm_johnrobinson.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 13 Medi 2015

Darlleniad y Dydd: Eseia 51:1-6 (BCND:tud.667 / BCN: tud.609)

Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb am y croeso arbennig gawsom ni dydd Sul diwethaf, ac ers hynny hefyd. Mae hi’n bleser bod yma i weithio yn y Fro hefo cymdeithas o bobl sy’n llawn cariad a charedigrwydd, ac sy’n dystiolaeth o waith yr Ysbryd . . . → Read More: Dydd Sul, 13 Medi 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 6 Medi 2015

Darlleniad y Dydd: Salm 27 (BCND:tud.503 / BCN: tud.459)

Croeso i chi heddiw i Oedfa’r Fro ar ddiwrnod arbennig yn ein hanes fel Gofalaeth. Bydd heddiw yn ddiwrnod o ddathlu ffyddlondeb Duw ac yn gyfle i ni gychwyn cyfnod newydd yng nghwmni’n gilydd ac wrth draed ein Gwaredwr a’n Harglwydd bendigedig mewn moliant a chân. . . . → Read More: Dydd Sul, 6 Medi 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Ffydd ar Waith – Samuel yn ymateb i alwad Duw (1 Samuel 3) – Rhodri Glyn (26.07.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/26072015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ffydd ar Waith – Ffydd Hanna, Geni Samuel (1 Samuel 1:9-28 ) – Rhodri Glyn (19.07.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/19072015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 19 Gorffennaf 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 18:1-5 (BCND:tud.21 / BCN: tud.19)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd. Efallai y bydd rhai ohonoch yn y Sioe erbyn hyn a rhai yn disgwyl am gael mynd yn ystod y dyddiau nesaf. Pob hwyl i chi a gobeithio y cewch fwynhad yng nghwmni’ch gilydd ac wrth weld cynnyrch . . . → Read More: Dydd Sul, 19 Gorffennaf 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ffydd ar Waith – Samson a buddugoliaeth y saint yng Nghrist (Barnwyr 13:1-5 ac 16:23-31) – Aneurin Owen (12.07.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/12072015a_pm_aneurinowen.mp3
 
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ffydd ar Waith – Camwedd a Chwymp Abimelech (Barnwyr 9) – Rhodri Glyn (05.07.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/05072015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 12 Gorffennaf 2015

Darlleniad y Dydd: Luc 10:21-24 (BCND:tud.77 / BCN: tud.70)

Croeso cynnes i chi i oedfaon y dydd ym Mro Aled heddiw. Wrth i ni agosáu at gyfnod gwyliau’r ysgol, diolchwn am ddydd Sul sy’n gyfle i ni orffwys yn yr hyn y mae Iesu wedi ei wneud drosom, a chlodforwn yr Arglwydd mawr sy’n deilwng . . . → Read More: Dydd Sul, 12 Gorffennaf 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 5 Gorffennaf 2015

Darlleniad y Dydd: Barnwyr 10:1-7 (BCND:tud.232 / BCN: tud.212)

Un o’r profiadau ysgytwol rheini i mi oedd gwrando ar anerchiad yr Arlywydd Obama ar achlysur gwasanaeth coffa’r naw a gafodd eu llofruddio mewn eglwys yn Charleston, De Carolina ym mis Mehefin. Roedd yr hyn oedd ganddo i’w ddweud yn drawiadol ynddo’i hun ond roedd grym . . . → Read More: Dydd Sul, 5 Gorffennaf 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 28 Mehefin 2015

Darlleniad y Dydd: Effesiaid 4:1-13 (BCND:tud.213 / BCN: tud.195)

Bore da i chi ar Sul yr Ofalaeth! Byddwn yn mynd gyda’n gilydd i le arbennig heddiw – i’r Bala dirion deg, ac ychydig yn nes draw hefyd at Eglwys Llanycil a Chanolfan Byd Mari Jones. Beth fyddai’r ferch dlawd yn ei feddwl tybed fod pobl . . . → Read More: Dydd Sul, 28 Mehefin 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ffydd ar Waith – Hanes cynnar a galwad Gideon (Barnwyr 6 ) – Aneurin Owen (21.06.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/21062015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 21 Mehefin 2015

Darlleniad y Dydd: Barnwyr 2:1-5 (BCND:tud.222 / BCN: tud.202)

Helo a chroeso i oedfaon y dydd heddiw. Efallai eich bod wedi cael cipolwg cyflym ar waelod y dudalen hon a sylwi nad Aneurin na Rhodri sydd wedi ysgrifennu’r pwt hwn ond Gwilym. Gwaetha’r modd nid Gwilym Hiraethog sydd yma, ond Gwilym Tudur o Gaerdydd ydw . . . → Read More: Dydd Sul, 21 Mehefin 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ffydd ar Waith – Debora a Barac (Barnwyr 4) – Rhodri Glyn (14.06.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/14062015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 14 Mehefin 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 7:15-20 (BCND:tud.7 / BCN: tud.7)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd heddiw. Ffydd ar waith – dyna oedd thema’r gwasanaeth nos Sul o bennod 11 yn y llythyr at yr Hebreaid ac fe fyddwn yn edrych ar hanes rhai o’r Barnwyr dros yr wythnosau nesaf yn yr oedfaon nos . . . → Read More: Dydd Sul, 14 Mehefin 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cewri’r Ffydd (Hebreaid 11) – Aneurin Owen (07.06.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/07062015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 7 Mehefin 2015

Darlleniad y Dydd: 2 Samuel 7:12-17 (BCND:tud.286 / BCN: tud.262) Bore da a chroeso i bawb ohonoch i oedfaon y dydd. Wrth i ni ddod at ein gilydd i addoli heddiw, beth am weddïo ar i’r Arglwydd ein bendithio trwy agor ein llygaid i sylweddoli mawredd ei gariad tuag atom yn Iesu Grist? Gofynnwn fel . . . → Read More: Dydd Sul, 7 Mehefin 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Anogaeth i ddal ati yn ein gweinidogaeth (2 Cor.4:1-5) – John Robinson (31.05.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/31052015_pm_johnrobinson.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 31 Mai 2015

Darlleniad y Dydd: Marc 6: 53-56 (BCND:tud.45 / BCN: tud.41)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i wasanaethau’r dydd heddiw. Gan ei bod hi’n bumed Sul bydd Oedfa’r Fro ym Mheniel heno a chawn gyfle i wrando ar y Parch. John Robinson yn agor Gair Duw i ni. Brodor o’r America yw John ac er ei . . . → Read More: Dydd Sul, 31 Mai 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 24 Mai 2015

Darlleniad y Dydd: Exodus 18:13-23 (BCND tud.67 / BCN: tud.61)

Mae’n fraint cael diolch i’r Arglwydd heddiw am bawb sydd wedi bod yn hyrwyddo wythnos Cymorth Cristnogol ym mhentrefi’r Fro a thrwy wneud hynny uno hefo’r dystiolaeth Gristnogol fawr ar draws y wlad yn yr ymdrech i ddelio hefo tlodi’r byd ac angen dirfawr teuluoedd . . . → Read More: Dydd Sul, 24 Mai 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Beth nesaf ar ôl Y Deg Gorchymyn? (Galatiaid 3:7-14) – Rhodri Glyn(17.05.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/17052015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 17 Mai 2015

Darlleniad y Dydd: Luc 6:27-36 (BCND tud.69 / BCN: tud.63)

Bore da! Croeso i Sul arbennig sef y Sul wedi dydd Iau Dyrchafael. Does dim llawer o ddathlu ar yr Ŵyl hon erbyn hyn ond nid yw hynny’n tynnu dim oddi ar ei gwerth. Mae’n Ŵyl ganolog i fywyd yr Eglwys trwy’r byd – a’r . . . → Read More: Dydd Sul, 17 Mai 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Hysbyseb swydd:

Hysbyseb Swydd – Cynorthwyydd Gweinidogaethol 2015 (Cyfnod: Medi 2015 – Awst 2016)

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Degfed Gorchymyn (Exodus 20:17 a Luc 12:13-21) – Aneurin Owen (10.05.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/10052015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 10 Mai 2015

Darlleniad y Dydd: Genesis 9:8-17 (BCND tud.7 / BCN: tud.7)

Croeso cynnes i chi i’n holl wasanaethau ym Mro Aled heddiw. Lle bynnag y byddwn yn addoli’r Arglwydd, gweddïwn am galonnau agored a pharodrwydd i ymateb i arweiniad yr Ysbryd Glân trwy ddod at Iesu mewn ffydd a diolchgarwch. A hithau’n wythnos Cymorth Cristnogol, cofiwn . . . → Read More: Dydd Sul, 10 Mai 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Nawfed Gorchymyn (Exodus 20:16 ac 1 Bren.21:1-26) – Rhodri Glyn (03.05.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/03052015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 3 Mai 2015

Darlleniad y Dydd: Ioan 21:15-17 (BCND tud.127 / BCN: tud.117)

Bore da, a chroeso i oedfaon y dydd ac i ddiwrnod newydd o ras! Addewid o newid sydd o’n blaenau’r wythnos hon oherwydd mae hon yn wythnos yr Etholiad Gyffredinol! Rydan ni’n siŵr o gael newid, ond sut fath o newid fydd o tybed? Er . . . → Read More: Dydd Sul, 3 Mai 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Yr Wythfed Gorchymyn (Exodus 20:15 a Marc 10:17-31) – Aneurin Owen (26.04.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/26042015_pm_aneurin owen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 26 Ebrill 2015

Darlleniad y Dydd: Eseia 64:1-4 (BCND tud.679 / BCN: tud.619)

Bore da! Croeso i oedfaon y dydd heddiw. Mae hi wedi bod yn glir iawn yr wythnos hon a phob copa draw i’r gorllewin o’r Aran i Garnedd Dafydd i’w weld yn blaen am ddyddiau. Codi ei lygaid tua’r mynydd a wnaeth y . . . → Read More: Dydd Sul, 26 Ebrill 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Seithfed Gorchymyn (Exodus 20:14 a Mathew 5:27-32) – Rhodri Glyn (19.04.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/19042015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 19 Ebrill 2015

Darlleniad y Dydd: Actau 1:1-14 (BCND tud.128 / BCN: tud.118)

Bore da a chroeso cynnes i chi i oedfaon y dydd. Mae’r Salmydd yn ein hatgoffa mai ‘bendigedig yw’r Arglwydd, sy’n ein cario ddydd ar ôl dydd; Duw yw ein hiachawdwriaeth.’ (Salm 68:19). Mae heddiw’n gyfle o’r newydd i ddiolch am gael derbyn y fath . . . → Read More: Dydd Sul, 19 Ebrill 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Chweched Gorchymyn (Exodus 20:13 a Mathew 5:1-26) – Aneurin Owen (12.04.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/12042015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 12 Ebrill 2015

Darlleniad y Dydd: Ioan 20:24-31 (BCND tud.127 / BCN: tud.116)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd. Ydi hi’n ormod gobeithio fod Gwanwyn newydd wedi cyrraedd tybed? Un peth sy’n sicr, fe ddaeth cyfle newydd heddiw i ni gyd-addoli yng ngwres Haul Cyfiawnder Duw ac mewn gobaith y bydd yr un Duw sydd yn . . . → Read More: Dydd Sul, 12 Ebrill 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 5 Ebrill 2015

Darlleniad y Dydd: Ioan 20:1-9 (BCND tud.126 / BCN: tud.115)

Croeso i oedfaon Sul y Pasg! Dyma Ŵyl fwyaf yr Eglwys Gristnogol a braf fydd cael cyd-addoli gyda holl deulu’r ffydd ar draws y byd ac yn y nef wrth i ni ddathlu atgyfodiad Iesu a’i ddyrchafiad gogoneddus o farw’n fyw. Diolchwn i Dduw am . . . → Read More: Dydd Sul, 5 Ebrill 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Pumed Gorchymyn (Exodus 20:12 a Philipiaid 2:1-11) – Aneurin Owen (29.03.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/29032015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 29 Mawrth 2015

Darlleniad y Dydd: Ioan 10:7-15 (BCND tud.113 / BCN: tud.104)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwahanol oedfaon ar hyd a lled Bro Aled a ninnau’n dathlu Sul y Blodau. Wythnos wedi’r diweddglo cyffrous i Bencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad, cofiwn am Iesu’n cyrraedd Jerwsalem i fonllefau’r dorf yn gweiddi: “Hosanna i Fab Dafydd! Bendigedig yw’r . . . → Read More: Dydd Sul, 29 Mawrth 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ydym ni’n ddifater am ddifaterwch? (Actau 4) – Rhun Murphy (22.03.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/22032015_pm_rhunmurphy.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 22 Mawrth 2015

Darlleniad y Dydd: Salm 65 (BCND tud.525 / BCN: tud.479)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd wrth i ni nesáu at y Pasg. Efallai i mi sôn o’r blaen am ddisgrifiad y Parch. Isaac Jones, fy nghyn-weinidog yn Abergele, o lyfr y Salmau. Dywedodd ei fod yn gweld llyfr y Salmau yn debyg . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Mawrth 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Pedwerydd Gorchymyn (Exodus 20:8-11 a Luc 6:1-11) – Aneurin Owen (15.03.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/15032015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 15 Mawrth 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 7:13-14 (BCND tud.7 / BCN: tud.7)

Pa mor bwysig yw dydd Sul yn eich bywyd chi? Roedd cadw’r Saboth yn rhywbeth o bwys mawr i’n cyndeidiau – prawf o hyn yw bod eglwys newydd wedi ymddangos yn Llansannan bron i ddwy ganrif yn ôl oherwydd dadl am dorri’r Saboth. Heno yn . . . → Read More: Dydd Sul, 15 Mawrth 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Trydydd Gorchymyn (Exodus 20:7 a 3:1-17) – Celfyn Williams (08.03.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/08032015_pm_celfynwilliams.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 8 Mawrth 2015

Darlleniad y Dydd: Exodus 20:1-6 (BCND tud.68 / BCN: tud.62)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd heddiw wrth i Fawrth ddod i mewn fel llew! Roeddwn ar fy ffordd i’r Bala ddydd Llun i dderbyn hyfforddiant mewn swydd a mentro dros Pen Cefn, er mod i’n gweld y ffordd dipyn yn llithrig – . . . → Read More: Dydd Sul, 8 Mawrth 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Yr Ail Orchymyn (Exodus 20:4-6 ac Eseia 58) – Aneurin Owen (01.03.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/01032015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 1 Mawrth 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 18:1-5 (BCND tud.21 / BCN: tud.19) Bore da ar ddydd Gŵyl Dewi Sant! Pa mor bwysig ydi hi i ni fel Cymry gofio tybed? W. Ambrose Bebb ddywedodd: “Myfyriwn yn ddyfnach yn ein hanes. O’n gorffennol y daw goleuni inni. Tynnwn wersi ohoni.” Wrth feddwl am boblogaeth fawr y byd a . . . → Read More: Dydd Sul, 1 Mawrth 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Gorchymyn Cyntaf (Exodus 20:2-3) – Rhodri Glyn (22.02.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/22022015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 22 Chwefror 2015

Darlleniad y Dydd: Salm 1 (BCND tud.490 / BCN: tud.448)

Croeso cynnes i oedfaon y dydd ym Mro Aled wrth i ni gael cyfle unwaith yn rhagor i ganmol ein Gwaredwr gyda’n gilydd a cheisio Duw mewn mawl, gweddi a thrwy wrando ar ei Air. Gofynnwn i’r Ysbryd Glân weithio ynom i’n cysuro, ein calonogi . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Chwefror 2015

Parhau i ddarllen