Archives: mair

Eglwysi Bro Aled: • Dyfalbarhad, amynedd a llawenydd (Colosiaid 1:11-14) – Gwion Dafydd (16.10.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/16102016_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 23 Hydref 2016

Darlleniad y Dydd: Datguddiad 5: 11-14 (BCND:tud.274 / BCN: tud.251)

Bore da a chroeso cynnes i chi i gyd i wasanaethau’r Fro heddiw. Gweddïwn y bydd Duw yn siarad gyda ni trwy ei Air ac y byddwn yn cael teimlo cryfder cymdeithas Ei bobl yn ein heglwysi. Diolchwn hefyd am y fraint o gael byw . . . → Read More: Dydd Sul, 23 Hydref 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 16 Hydref 2016

Darlleniad y Dydd: Habacuc 3: 17-19 (BCND:tud.853/BCN: tud.777)

‘Nid i ni, O Arglwydd, nid i ni ond i’th enw dy hun, rho ogoniant, er mwyn dy gariad a’th ffyddlondeb.’ Dyma sut y mae Salm 115 yn dechrau, hefo’r dymuniad ar i Dduw gael y ganmoliaeth a’r gogoniant y mae’n ei haeddu oherwydd pwy ydyw. Wrth . . . → Read More: Dydd Sul, 16 Hydref 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Plesio Duw: adnabod a gwneud ei ewyllys (Colosiaid 1:9-10) – Rhodri Glyn (09.10.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/09102016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 9 Hydref 2016

Darlleniad y Dydd: 1 Ioan 1:5-10 (BCND:tud.263/BCN: tud.241)

Bore da a chroeso cynnes i chi i oedfaon y dydd ym Mro Aled heddiw. Wrth i ni geisio’r Arglwydd gyda’n gilydd unwaith yn rhagor, diolchwn nad Duw pell yr ydym yn ei geisio ond Duw sydd wedi dod atom o’r nefoedd i ganol ein caledi a’n . . . → Read More: Dydd Sul, 9 Hydref 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Effeithiau’r Efengyl (Colosiaid 1:3-8) – Rhodri Glyn (02.10.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/02102016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 2 Hydref 2016

Darlleniad y Dydd: Jeremeia 23:5-8 (BCND:tud.708/BCN: tud.646)

Croeso cynnes i chi heddiw i oedfaon y dydd ac wrth i ni ddechrau mis arall o weithgaredd yn y Fro, cyflwynwn ein hunain a’n gilydd i’r Arglwydd gan ymbil arno ef i’n hadnewyddu yn ei gariad. (Seffaneia 3:17)

Gwaith digon anodd yw bod yn arweinydd – dyna’r . . . → Read More: Dydd Sul, 2 Hydref 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Pwy ‘di pwy? (Colosiaid 1:1-2) – Rhodri Glyn (25.09.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/25092016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Byw a Dwyn Ffrwyth i Dduw (Ioan 15:1-17) – Rhodri Glyn (18.09.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/18092016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 25 Medi 2016

Darlleniad y Dydd: Luc 18: 35-43 (BCND:tud.89/BCN: tud.81)

Bore da a chroeso i’r oedfaon ar draws y Fro heddiw. Gweddïwn y byddwn heddiw yn mynd i mewn i berthynas ddyfnach gyda Duw o achos yr hyn wnaeth Iesu Grist ar y groes drosom ni. Rydym hefyd yn eich gwahodd i weddïo dros weithgareddau a chlybiau’r . . . → Read More: Dydd Sul, 25 Medi 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • “Dyma Oen Duw” (Ioan 1:19-34) – Gwilym Tudur (11.09.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/11092016_pm_gwilymtudur.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 18 Medi 2016

Darlleniad y Dydd: Genesis 50: 15-21 (BCND:tud.49/BCN: tud.44)

Croeso cynnes i bob un ohonoch i’r oedfaon ar draws Bro Aled heddiw. Ar ôl cyfnod o oedfaon arbennig, byddwn yn cael y fraint o ddychwelyd at ein heglwysi lleol ac oedfa’r fro heno i geisio bendith yr Arglwydd gyda’n gilydd wrth ddod i’w addoli a gwrando . . . → Read More: Dydd Sul, 18 Medi 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • “Ffydd go iawn” (Marc 8:1-21) – Rhun Murphy (04.09.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/04092016_pm_rhunmurphy.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 11 Medi 2016

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’r oedfaon arbennig fydd yn cael eu cynnal ym Mro Aled heddiw! Edrychwn ymlaen at gael canmol enw’r Arglwydd gyda’n gilydd a rhyfeddu at y Duw sy’n maddau’n helaeth i bawb sy’n dod i adnabod Iesu Grist fel eu Hachubwr. Wrth i gymaint ohonom gychwyn ar gyfnod newydd cyffrous mewn . . . → Read More: Dydd Sul, 11 Medi 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 4 Medi 2016

Darlleniad y Dydd: Luc 4:14-21 (BCND:tud.65/BCN: tud.60)

Croeso i oedfaon y Sul. Gobeithio fod pawb wedi mwynhau’r haul wythnos yma, ac wedi gwisgo digon o eli haul! Dwi’n siŵr fod y ffermwyr i gyd wedi bachu ar y cyfle yma i gasglu’r gwair ar ôl cymaint o law y mis diwethaf. Wrth gwrs, mae yna . . . → Read More: Dydd Sul, 4 Medi 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Eseia 53 – Aneurin Owen (31.07.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/31072016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ma hi’n ddydd Sul ond mae dydd Llun yn dod – Eseia 58 – Gwion Dafydd (24.07.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/24072016_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 24 Gorffennaf 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 45: 1-7 (BCND:tud.661/BCN: tud.603)

Croeso i oedfaon y Sul. Gobeithio fod pawb wedi mwynhau’r haul wythnos yma, ac wedi gwisgo digon o eli haul! Dwi’n siŵr fod y ffermwyr i gyd wedi bachu ar y cyfle yma i gasglu’r gwair ar ôl cymaint o law y mis diwethaf. Wrth gwrs, mae . . . → Read More: Dydd Sul, 24 Gorffennaf 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cysur Pobl Dduw – Eseia 40 – Aneurin Owen (17.07.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/17072016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Duw yn dewis mynydd – llwyddiant ei fwriadau – Eseia 14:24-27 a Rhuf. 8:28-39 – Aneurin Owen (10.07.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/10072016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 17 Gorffennaf 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 35: 1-10 (BCND:tud.650/BCN: tud.593)

Bore da a chroeso i’r oedfaon heddiw. Mae’n wythnos y Sioe Fawr a dymuniadau gorau i bawb sydd ar eu ffordd yno, a phob llwyddiant i chi.

Cafodd Cymanfa Gyffredinol EBC ei chynnal yr wythnos hon yn Llandudno a thestun balchder i ni fel Bro oedd y . . . → Read More: Dydd Sul, 17 Gorffennaf 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 10 Gorffennaf 2016

Darlleniad y Dydd: Malachi 4: 1-3 (BCND:tud.869/BCN: tud.793)

Bore da! Mae’n fore dydd Iau arna i yn sgwennu’r cyfarchion yma – drannoeth y Gêm Fawr! Mae gen i deimladau cymysg, rhyw gymysgedd o falchder a siom yn nhîm Cymru a rhyw atgasedd ac edmygedd o Ronaldo! Fe gododd fel eryr i benio’r gôl a seliodd . . . → Read More: Dydd Sul, 10 Gorffennaf 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Arfer Gweddi (Colosiaid 1:3-23) – Euros Wyn Jones (03.07.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/03072016_pm_euroswynjones.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 3 Gorffennaf 2016

Darlleniad y Dydd: 2 Corinthiaid 8: 1-7 (BCND:tud.201/BCN: tud.183)

Bore da a chroeso i’r gwasanaethau heddiw ar ddechrau mis Gorffennaf! Diolch i chi am y croeso adre ac am eich gweddïau yn ystod cyfarfod y ‘Council for World Mission’ (CWM) a fu’n cael ei gynnal yr wythnos diwetha. Diolch i Sarah hefyd am ei neges . . . → Read More: Dydd Sul, 3 Gorffennaf 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 26 Mehefin 2016

Darlleniad y Dydd: Luc 12:35-40 (BCND:tud.81/BCN: tud.74)

Bore da a chroeso i’r oedfa. Dwi’n siŵr, beth bynnag ydi canlyniad y refferendwm yma, ein bod yn hapus i weld cefn ar y sgyrsiau di-ddiwedd am aros neu adael yr Undeb Ewropeaidd. Ond gobeithio y gwnewch chi faddau i mi am sôn amdano unwaith eto! Wrth wrando . . . → Read More: Dydd Sul, 26 Mehefin 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Salm 23 – Yr Arglwydd yw fy Mugail – Rhys Morgan (19.06.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/19062016_pm_rhysmorgan.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Eseia 9 – Bachgen a aned i ni, mab a roed i ni – Aneurin Owen (12.06.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/12062016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Eseia 6 – Gweld Gogoniant Duw – Aneurin Owen (05.06.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/05062016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 19 Mehefin 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 51:1-3 (BCND:tud.667/BCN: tud.609)

Bore da a chroeso i chi i oedfaon y Sul. Gweddïwn y byddwn fel Bro yn cael profiad personol o ras rhyfeddol ein Duw rhyfeddol heddiw.

O’r holl bethau ddigwyddodd yr wythnos ddiwethaf – y doniol, y gwych, y siomedig a’r rhyfedd – mae ’na un peth yn . . . → Read More: Dydd Sul, 19 Mehefin 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 12 Mehefin 2016

Darlleniad y Dydd: Datguddiad 1: 12-19 (BCND:tud.270/BCN: tud.248)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd! Rydan ni wedi cael ein bendithio’n fawr yn ddiweddar wrth droi at lyfr Eseia yn y Beibl a sylwi gymaint a gafodd o ei weld o gynllun Duw ganrifoedd cyn geni Iesu Grist. Rydan ni’n meddwl am broffwydi fel . . . → Read More: Dydd Sul, 12 Mehefin 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 5 Mehefin 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 6:1-8 (BCND:tud.672/BCN: tud.613)

Bore da! Wrth i Eisteddfod yr Urdd gau ei drysau am dymor arall mae’n rhyfeddol beth a welsom yn y babell gydol yr wythnos a llongyfarchiadau i bob un o’r Fro ar eu llwyddiant a’u hymdrech. Rhaid cyfaddef fy mod yn gweld mwy o’r cystadlu o fod o . . . → Read More: Dydd Sul, 5 Mehefin 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 29 Mai 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 56:1-2 (BCND:tud.672/BCN: tud.613)

Yn ystod ‘Blwydddyn y Beibl Byw’ byddwn yn derbyn cyfraniadau gan aelodau’r Fro am eu ‘Hoff ddarn o’r Beibl’. Diolch i Dawn Wilks am fod y cyntaf i gyfrannu, ac i Sarah am gydlynu’r cyfraniadau fydd yn ymddangos yn achlysurol rhwng rŵan a’r haf.

Fy hoff ddarn o’r . . . → Read More: Dydd Sul, 29 Mai 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Eseia 2 – Mynydd Tŷ yr Arglwydd (Eseia 2:1-11) – Aneurin Owen (22.05.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/22052016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 22 Mai 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 1:17-20 (BCND:tud.619/BCN: tud.566)

Bore da a chroeso eto i oedfaon y Sul wedi’r Pentecost a gobeithio y cewch fendith o geisio Duw heddiw. Mae’r proffwyd Eseia yn ein hannog i ‘geisio yr Arglwydd tra gellir ei gael’ a ‘galw arno tra bydd yn agos’ (Eseia 55:6) – cymryd y cyfle newydd . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Mai 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Eseia 1 – Ein cyflwr a’n cyfle (Eseia 1:1-20) – Aneurin Owen (15.05.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/15052016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cyflwyniad i Eseia (2 Bren.20) – Gwion Dafydd (08.05.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/08052016_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 15 Mai 2016

Darlleniad y Dydd: 1 Ioan 3:11-18 (BCND:tud.265/BCN: tud.243)

Bore da a chroeso i oedfaon y Sul. Mae’r gwrychoedd a’r coed wedi llenwi o’r diwedd dan wres yr haul ac wedi’r glaw. Mae’r dydd wedi ymestyn hefyd a’r adar yn nythu. Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd! Mae rhai wedi clywed y gog hyd yn oed – sŵn . . . → Read More: Dydd Sul, 15 Mai 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 8 Mai 2016

Darlleniad y Dydd: Actau 1:1-11 (BCND:tud.128/BCN: tud.118)

Byddwn yn meddwl am waith Cymorth Cristnogol heddiw ac yn gweddïo dros lwyddiant i’w gwaith ymhlith pobl sy’n byw ar gyrrion dyfroedd Bangladesh. Mae lefelau’r dŵr yn beryglus o uchel, a bywyd yn anodd iawn i lawer iawn o deuluoedd, ac wrth i’r byd gynhesu a lefelau’r môr . . . → Read More: Dydd Sul, 8 Mai 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Dau salwch – un doctor (Marc 5:21-43) – Rhun Murphy (24.04.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/24042016_pm_rhunmurphy.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 1 Mai 2016

Darlleniad y Dydd: Actau 24:24-26 (BCND:tud.159/BCN: tud.145)

Bore da a chroeso i’r oedfaon heddiw. Wrth edrych yn ôl dros newyddion yr wythnos, mae ein meddyliau yn siŵr o fod gyda holl gefnogwyr Lerpwl sydd wedi profi emosiynau dwys iawn yn dilyn y farn am achos marwolaeth 96 o bobl yn Hillsborough 1989. Dwi’n siŵr ein . . . → Read More: Dydd Sul, 1 Mai 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 24 Ebrill 2016

Darlleniad y Dydd: Ioan 16:12-15 (BCND:tud.121/BCN: tud.111)

Bore da a chroeso i’r oedfaon bore ma. Wrth i’r byd ddathlu penblwydd Elisabeth II yn 90 wythnos yma, maen nhw’n siarad ac yn rhyfeddu at yr holl wasanaeth mae hi wedi ei roi i’w rôl fel Brenhines. Dydi o’m o bwys pa farn sydd gennych chi am . . . → Read More: Dydd Sul, 24 Ebrill 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Hau had y Gair ym Mizoram (Actau 22:6-16) – Aneurin Owen (17.04.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/17042016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 17 Ebrill 2016

Darlleniad y Dydd: Actau 14: 1-7 (BCND:tud.145/BCN: tud.133)

Bore da a chroeso i’r oedfaon heddiw ac i ddiwrnod arall o ras ein Duw! Mae dyddiau gras yn werthfawr iawn – pob un ohonynt yn agor cyfle newydd i ni i ymateb i alwad Duw arnom a chyfle newydd i brofi cymdeithas hefo’n gilydd ar ein . . . → Read More: Dydd Sul, 17 Ebrill 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cwrs y Beibl – edrych yn ôl dros y gyfres (Ioan 6:52-71) – Aneurin Owen (10.04.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/10042016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 10 Ebrill 2016

Darlleniad y Dydd: Actau 12: 1-5 (BCND:tud.142/BCN: tud.130)

Bore da a chroeso i’r oedfaon heddiw. Rydym yn ddiolchgar i gyfeillion o’r Henaduriaeth sydd wedi dod atom y ddau Sul olaf yma i drefnu’r pleidleisio – gobeithio eu bod wedi mwynhau croeso’r eglwysi i gyd yn eu tro. Rydym yn ymddiried yn Nuw fod ganddo ddyfodol . . . → Read More: Dydd Sul, 10 Ebrill 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Golwg ar Lyfr y Datguddiad (Datguddiad 1:1-3; 22:6-17) – Aneurin Owen (03.04.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/03042016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Addewidion y Pasg (Exodus 5:22 – 6:13) – Rhodri Glyn (27.03.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/27032016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 3 Ebrill 2016

Darlleniad y Dydd: Mathew 28: 16-20 (BCND:tud.36/BCN: tud.33)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd. Yr wythnos yma, fe fu nifer dda yn dathlu’r atgyfodiad yng Ngŵyl Llanw draw yng Nghricieth a chafwyd dyddiau arbennig o heulwen a chawodydd gras. ‘Rhyfeddol Ras’ oedd y thema ac fe’n harweiniwyd i ystyried effeithiau gras Duw – . . . → Read More: Dydd Sul, 3 Ebrill 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 27 Mawrth 2016

Darlleniad y Dydd: Luc 24:1-12 (BCND:tud.97/BCN: tud.89)

Bore da iawn i chi ar Sul y Pasg a chroeso i oedfaon y dydd lle bynnag y byddwch heddiw. Mae’n golwg ar y tywydd bore ’ma gan ein bod yn gobeithio cael cynnal digwyddiad ar Foel Fodiar am 2.00! Cofio digwyddiadau mawr y Pasg yw’r nod, sef . . . → Read More: Dydd Sul, 27 Mawrth 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Actau a’r Eglwys Fore (Actau 15:1-21) – Aneurin Owen (20.03.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/20032016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen