Archives: mair

Eglwysi Bro Aled: • Calon yr Efengyl (Marc 16:1-15) – Dewi Tudur (23.04.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/23042017_pm_dewitudur.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cartref y Cristion (2 Cor.4:13-5:10) – Rhodri Glyn (16.04.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/16042017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 23 Ebrill 2017

Darlleniad y Dydd: Ioan 20:24-29 (BCND:tud.127/ BCN: tud.116)

Wel wir, pwy fasa’n meddwl? Yn ychwanegol at yr holl grafu pen ynglŷn â chanlyniadau gadael yr Undeb Ewropeaidd a’r hyn y mae’r Arlywydd Trump yn mynd i’w wneud nesaf, gallwn erbyn hyn ychwanegu ansicrwydd Etholiad Cyffredinol annisgwyl i’r pair. Beth sy’n mynd i ddigwydd a sut . . . → Read More: Dydd Sul, 23 Ebrill 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cusan Jwdas (Luc 22:39-62) – Celfyn Williams (09.04.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/09042017_pm_celfynwilliams.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Brenhiniaeth Iesu (Salm 24) – Rhodri Glyn (02.04.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/02042017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 16 Ebrill 2017

Darlleniad y Dydd: Eseia 53:4-6 (BCND:tud.670/ BCN: tud611)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i wasanaethau Pasg 2017 Bro Aled. Dros y Sul arbennig hwn pan fyddwn yn myfyrio ar groeshoeliad ac atgyfodiad Iesu Grist, gweddïwn am gymorth Duw i fwrw ein baich ar yr Arglwydd sy’n cynnal (Salm 55:22), i ni roi ein hunain i . . . → Read More: Dydd Sul, 16 Ebrill 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 9 Ebrill 2017

Darlleniad y Dydd: Mathew 21:6-10 (BCND:tud.824/ BCN: tud.22)

Bore da a chroeso i chi gyd i’r oedfaon ym Mro Aled ar Sul y Blodau. Gweddïwn y byddwn yn gallu gadael ein beichiau a’n trafferthion o flaen Yr Arglwydd gan wybod yn sicr ei fod yn Dduw sy’n gallu dal y pwysau i gyd ac sy’n . . . → Read More: Dydd Sul, 9 Ebrill 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 2 Ebrill 2017

Darlleniad y Dydd: Sechareia 9:9-10 (BCND:tud.863 / BCN: tud.787)

Croeso cynnes i bawb i’n hoedfaon heddiw. Wrth i ni nesáu at y Pasg, gweddïwn am gymorth yr Ysbryd Glân i sylweddoli mor wych ydyw’r Arglwydd sy’n achub, ac mor hyfryd o bendant yw’r gair “gorffennwyd” a ddaeth o enau Iesu cyn iddo farw ar y . . . → Read More: Dydd Sul, 2 Ebrill 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 26 Mawrth 2017

Darlleniad y Dydd: Luc 9:51-56 (BCND:tud.76 / BCN: tud.69)

‘Ceisiwch yr Arglwydd a’i nerth, ceisiwch ei wyneb bob amser. Cofiwch y rhyfeddodau a wnaeth….’ Dyma gyfarwyddyd y Salmydd i bobl Dduw yn Salm 105 ac mae’n anogaeth addas i ninnau hefyd ar gychwyn Sul arall. Wrth i ni foli’r Arglwydd heddiw gallwn ddod â’n beichiau, . . . → Read More: Dydd Sul, 26 Mawrth 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Beth ddylai ddigwydd yn eglwys Crist? (Colosiaid 3:15-17) – Rhodri Glyn (19.03.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/19032017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ymddygiad Newydd mewn Gwlad Newydd (Colosiaid 3:12-14) – Gwion Dafydd (12.03.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/12032017_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 19 Mawrth 2017

Darlleniad y Dydd: Salm 61:1-8 (BCND:tud.523 / BCN: tud.478)

Bore da a chroeso i chi i gyd i’r oedfaon bore ’ma. Gofynnwn y bydd yr Arglwydd yn agor ein calonnau heddiw i dderbyn ei air, ac i ddyfnhau ein perthynas gydag Ef. Gweddïwn y byddwn yn cael noddfa yng Ngair Duw a chymdeithas gariadus gyda’i . . . → Read More: Dydd Sul, 19 Mawrth 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 12 Mawrth 2017

Darlleniad y Dydd: 1 Pedr 2:1-6 (BCND:tud.256 / BCN: tud.235)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’r oedfaon heddiw. Wrth i ni geisio’r Arglwydd gyda’n gilydd mewn addoliad, diolchwn iddo am ddod yn gnawd a bod Iesu Grist yn Waredwr llwyr ddigonol ar gyfer ein holl anghenion. Gwyddom fod nifer o’n plith yn wynebu cyfnod digon . . . → Read More: Dydd Sul, 12 Mawrth 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Byw y Bywyd Newydd (Colosiaid 3:4-11) – Rhodri Glyn (05.03.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/05032017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 5 Mawrth 2017

Darlleniad y Dydd: 1 Cronicl 29:10-13 (BCND:tud.393 / BCN: tud.359)

Bore da a chroeso i oedfaon Bro Aled heddiw. Wrth i ni ymgynnull at ein gilydd i foli a rhoi ein hunain o dan awdurdod Y Gair, darganfyddwn fod iaith yn rhy gyfyngedig i gyfleu mor fawr ac mor hyfryd ydy’r Un Duw Byw.

Wythnos . . . → Read More: Dydd Sul, 5 Mawrth 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Bywyd Newydd yng Nghrist (Colosiaid 2:20-Colosiaid 3:3) – Rhodri Glyn (26.02.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/26022017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Dal gafael ar y sylwedd (Colosiaid 2:16-19) – Rhodri Glyn (19.02.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/19022017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 26 Chwefror 2017

Darlleniad y Dydd: Actau 9:19-22 (BCND:tud.139 / BCN: tud.127)

Tybed pa mor aml ydym ni’n rhyfeddu at wahanol bethau neu ddigwyddiadau yn ystod ein bywyd? Er bod yr ansoddair ‘rhyfeddol’ neu amazing yn Saesneg yn gallu cael ei or-ddefnyddio hyd at syrffed ar y cyfryngau, mae’n siŵr fod y gallu i ryfeddu yn tueddu i . . . → Read More: Dydd Sul, 26 Chwefror 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 19 Chwefror 2017

Darlleniad y Dydd: Josua 24:14-15 (BCND:tud.219 / BCN: tud.200)

‘Ein Tad yn y nefoedd, sancteiddier dy enw; deled dy deyrnas; gwneler dy ewyllys, ar y ddaear fel yn y nef.’ Gyda’r geiriau yma y rhoddodd Iesu wers werthfawr i’w ddisgyblion ynglŷn â sut i weddïo. (Mathew 6:9-13) Dangosodd i ni sut y dylem sylweddoli mawredd . . . → Read More: Dydd Sul, 19 Chwefror 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Iesu, Iesu, rwyt ti’n ddigon (Colosiaid 2:11-15) – Rhodri Glyn (12.02.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/12022017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 12 Chwefror 2017

Darlleniad y Dydd: 2 Thesaloniaid 2:13-17 (BCND:tud.228 / BCN: tud.209)

Bore da a chroeso cynnes i chi i’r oedfaon heddiw. Gweddïwn y byddwn ni i gyd yn dod i berthynas ddyfnach gyda’n Harglwydd ac yn cael ein hatgoffa mor enfawr ydy ei gariad atom ni. Dewch i ni gymryd y cyfle i weddïo fel mae . . . → Read More: Dydd Sul, 12 Chwefror 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Halen a Goleuni – Anogaeth a Sialens (Mathew 5:11-16) – Hywel Meredydd (05.02.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/05022017_pm_hywelmeredydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 5 Chwefror 2017

Darlleniad y Dydd: Galarnad 3:22-26 (BCND:tud.749 / BCN: tud.682)

Bore da a chroeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon heddiw. Ar gychwyn y mis bach, ac yn wir ar gychwyn bob diwrnod yn ôl ein darlleniad ar y cyd, mae gennym reswm i ddiolch i’r Arglwydd oherwydd bod ei gariad a’i garedigrwydd yn ddiddiwedd ac . . . → Read More: Dydd Sul, 5 Chwefror 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • O’r tywyllwch i oleuni (Rhufeiniaid 5:1-10) – Gwion Dafydd (29.01.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/29012017_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cyflawnder: Crist a ninnau (Colosiaid 2:6-10) – Rhodri Glyn (22.01.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/22012017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 29 Ionawr 2017

Darlleniad y Dydd: 2 Corinthiaid 4:16-18 (BCND:tud.198 / BCN: tud.181)

Peth braf iawn yw cael estyn croeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon ym Mro Aled, ac yn arbennig felly i Oedfa’r Fro yn Llansannan heno pan fyddwn yn derbyn nifer o ieuenctid yn gyflawn aelodau. Bydd eglwysi Cefn Berain, Cefn Meiriadog, Llannefydd, Eglwys Unedig . . . → Read More: Dydd Sul, 29 Ionawr 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 22 Ionawr 2017

Darlleniad y Dydd: Numeri 21:4-9 (BCND:tud.143 / BCN: tud.131)

Croeso cynnes iawn i bawb ohonoch i’n gwasanaethau ym Mro Aled heddiw. Ar ddechrau wythnos lle mae’r Cymry’n draddodiadol wedi dathlu a mynegi cariad at ei gilydd mewn amrywiol ffyrdd, mae’n hoedfaon ni yn gyfle gwych i ddathlu a diolch gyda’n gilydd am gariad godidog yr . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Ionawr 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Gofal, doethineb a llawenydd (Colosiaid 1:24 – 2:5) – Gwion Dafydd (15.01.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/15012017_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 15 Ionawr 2017

Darlleniad y Dydd: Mathew 8:5-13 (BCND:tud.8 / BCN: tud.8)

Bore da a chroeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon ym Mro Aled heddiw. Wrth ysgrifennu’r geiriau hyn ar nos Iau, rwy’n eich croesawu i’r oedfaon yn y gobaith y bydd rhai yn cael eu cynnal yn ein capeli oherwydd mae rhagolygon y tywydd yn ddigon . . . → Read More: Dydd Sul, 15 Ionawr 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Gweinidogaeth Gristnogol: beth ydym ni’n ei ddisgwyl? (Colosiaid 1:24-29) – Rhodri Glyn (08.01.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/08012017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y doethion mewn byd ôl-wirionedd – Rhodri Glyn (11.12.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/11122016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 8 Ionawr 2017

Darlleniad y Dydd: Salm 89:1-7 (BCND:tud.541 / BCN: tud.494)

Blwyddyn newydd dda i chi gyd! Croeso cynnes i wasanaethau’r Fro heddiw. Gweddïwn y cawn oedfaon bendithiol ac y byddwn yn dod i berthynas agosach gyda Duw. Gobeithiwn eich bod wedi cael gwyliau ymlaciol a’ch bod wedi cael cyfle i fyfyrio ychydig dros wyrth geni mab . . . → Read More: Dydd Sul, 8 Ionawr 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 18 Rhagfyr 2016

Darlleniad y Dydd: Ioan 1:14-18 (BCND:tud.99 / BCN: tud.91)

Nadolig Llawen a chroeso cynnes i wasanaethau Nadolig ein heglwysi ar draws y Fro heddiw. Wrth i ni ddathlu dyfodiad y Gwaredwr i’n plith a mwynhau cwmni’n gilydd, gweddïwn y byddwn uwchlaw popeth yn profi presenoldeb Crist yn bersonol, wrth i ni gredu ynddo a thyfu . . . → Read More: Dydd Sul, 18 Rhagfyr 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cymod a chredu’r Efengyl (Colosiaid 1:21-23) – Rhodri Glyn (04.12.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/04122016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 11 Rhagfyr 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 11:1-5 (BCND:tud.629 / BCN: tud.574)

Bore da a chroeso cynnes i chi i gyd i’r oedfaon ym Mro Aled heddiw. Gweddïwn y byddwn ni’n cael rhyddid i addoli Duw a dod i’w adnabod yn well ar ôl clywed ei Air. Mae’r Nadolig bron ar ein pennau a gobeithiwn y medrwch ymuno . . . → Read More: Dydd Sul, 11 Rhagfyr 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Iesu yn ben ar ei eglwys (Colosiaid 1:18-20) – Gwion Dafydd (27.11.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/27112016_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 4 Rhagfyr 2016

Darlleniad y Dydd: Luc 1:46-56 (BCND:tud.61 / BCN: tud.56)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’r gwahanol oedfaon ym Mro Aled heddiw. Wrth i ni nesáu at y Nadolig, dwi’n siŵr fod yr un pethau yn rhedeg trwy feddwl llawer ohonom – sut wibiodd y flwyddyn heibio mor sydyn, neu sut ydw i’n mynd i lwyddo . . . → Read More: Dydd Sul, 4 Rhagfyr 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 27 Tachwedd 2016

Darlleniad y Dydd: Esther 4:12-17 (BCND:tud.454 / BCN: tud.416)

Croeso cynnes i chi i oedfaon y dydd ym Mro Aled heddiw. Wrth i ni gael cyfle unwaith eto i foli’r Arglwydd graslon hefo’n gilydd, gweddïwn ar i Dduw fod yn drugarog wrthym, ac i’w Ysbryd weithio yn rymus ynom wrth i ni wrando ar ei . . . → Read More: Dydd Sul, 27 Tachwedd 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Mawredd y Mab: Crist yr Arglwydd (Colosiaid 1:15-17) – Rhodri Glyn (20.11.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/20112016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 20 Tachwedd 2016

Darlleniad y Dydd: 2 Pedr 1: 19-21 (BCND:tud.260 / BCN: tud.238)

Bore da a chroeso cynnes i’r oedfaon ym Mro Aled y bore yma. Ar wythnos mor stormus a chyfnewidiol o ran y tywydd, mae’n gysur i ni allu dod at ein gilydd i addoli Duw digyfnewid sydd yr un peth ddoe, heddiw ac am . . . → Read More: Dydd Sul, 20 Tachwedd 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Achubiaeth Duw: Rhyddid a maddeuant (Colosiaid 1:14) – Rhodri Glyn (13.11.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/13112016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 13 Tachwedd 2016

Darlleniad y Dydd: Jeremeia 29: 10-14 (BCND:tud.715 / BCN: tud.652)

Bore da a chroeso cynnes i chi i’r oedfaon ar draws Bro Aled heddiw. Rhyfedd fod newyddion am ddyn o’r enw Donald yn cael symud i fyw i Dŷ Gwyn yn America yn gallu achosi’r fath helynt ynte?! Dyna fu’n mynd â bryd bron pob . . . → Read More: Dydd Sul, 13 Tachwedd 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Achubiaeth: o dywyllwch i Deyrnas y Mab (Colosiaid 1:13) – Rhodri Glyn (06.11.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/06112016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 6 Tachwedd 2016

Darlleniad y Dydd: Rhufeiniaid 15: 1-6 (BCND:tud.178 / BCN: tud.163)

Bore da a chroeso cynnes i chi gyd i’r Oedfaon dros Fro Aled. Diolchwn am y fraint o allu cyfarfod gyda’n gilydd yn gyhoeddus i foli ac i ddysgu mwy am Y Duw byw heb ofn cael ein herlid na’n bygwth. Gweddïwn y byddwn yn . . . → Read More: Dydd Sul, 6 Tachwedd 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Mentro ar addewidion Duw (Numeri 13) – Rhodri Glyn (30.10.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/30102016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 30 Hydref 2016

Darlleniad y Dydd: Josua 24: 24-28 (BCND:tud.220 / BCN: tud.200)

Wrth i fis Hydref ddod i’w derfyn, a thywyllwch y gaeaf ddod yn nes, diolchwn heddiw fod ein Harglwydd a’n Gwaredwr Iesu Grist hefyd yn oleuni’r byd. Yn sgil hynny, gallwn lawenhau hyd yn oed mewn sefyllfaoedd anodd gan fod etifeddiaeth dragwyddol yn y goleuni . . . → Read More: Dydd Sul, 30 Hydref 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Etifeddiaeth y saint yn y goleuni (Colosiaid 1:12) – Rhodri Glyn (23.10.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/23102016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Dyfalbarhad, amynedd a llawenydd (Colosiaid 1:11-14) – Gwion Dafydd (16.10.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/16102016_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 23 Hydref 2016

Darlleniad y Dydd: Datguddiad 5: 11-14 (BCND:tud.274 / BCN: tud.251)

Bore da a chroeso cynnes i chi i gyd i wasanaethau’r Fro heddiw. Gweddïwn y bydd Duw yn siarad gyda ni trwy ei Air ac y byddwn yn cael teimlo cryfder cymdeithas Ei bobl yn ein heglwysi. Diolchwn hefyd am y fraint o gael byw . . . → Read More: Dydd Sul, 23 Hydref 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 16 Hydref 2016

Darlleniad y Dydd: Habacuc 3: 17-19 (BCND:tud.853/BCN: tud.777)

‘Nid i ni, O Arglwydd, nid i ni ond i’th enw dy hun, rho ogoniant, er mwyn dy gariad a’th ffyddlondeb.’ Dyma sut y mae Salm 115 yn dechrau, hefo’r dymuniad ar i Dduw gael y ganmoliaeth a’r gogoniant y mae’n ei haeddu oherwydd pwy ydyw. Wrth . . . → Read More: Dydd Sul, 16 Hydref 2016

Parhau i ddarllen