Archives: mair

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 20 Mai 2018

Darlleniad y Dydd: Salm 117 (BCND:tud.559/ tud.510)

Dewch i ni gymryd munud i roi gweddi o foliant i’r Arglwydd heddiw cyn mynd ymlaen gyda’n bywydau. Dewch i ni ystyried mawredd Duw a’r ffaith ei fod wedi dod yn berson o gig a gwaed a marw ar groes yn ein lle ni.

Mae darlleniad heddiw yn . . . → Read More: Dydd Sul, 20 Mai 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 13 Mai 2018

Darlleniad y Dydd: Jwdas 24-25 (BCND:tud.270/ tud.248)

Croeso cynnes i chi i’n hoedfaon ar draws Bro Aled a hithau’n Sul Cymorth Cristnogol. Wrth feddwl am anghenion pobl mewn gwahanol rannau o’r byd, diolchwn nad yw ffiniau gwleidyddol yn atal gwaith Duw, a gweddïwn ar i drugaredd yr Arglwydd gael ei amlygu trwy waith Ei eglwys . . . → Read More: Dydd Sul, 13 Mai 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 6 Mai 2018

Darlleniad y Dydd: 2 Brenhinoedd 4:1-7 (BCND:tud.340/ tud.311)

Croeso cynnes iawn i chi unwaith eto i wasanaethau o addoliad ym Mro Aled. Dewch i ni ddod at ein gilydd yn ein capeli ac yn Oedfa’r Fro i addoli Duw’r Goruchaf. Dewch i ni heddiw roi enw Iesu Grist uwchben pob enw arall. Gweddïwn heddiw y . . . → Read More: Dydd Sul, 6 Mai 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Digon da? (Rhufeiniaid 3:21-31) – Gwion Dafydd (29.04.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/29042018_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 29 Ebrill 2018

Darlleniad y Dydd: Ioan 20:30-31 (BCND:tud.127/ tud.116)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i oedfaon Sul olaf mis Ebrill. Cofiwch na fydd Oedfa’r Fro heno yn Llansannan ond yn hytrach yng Nghefn Berain, a bydd croeso i unrhyw un sydd am ymuno hefo ni. Lle bynnag y byddwn yn addoli Duw heddiw, gweddïwn am arweiniad yr . . . → Read More: Dydd Sul, 29 Ebrill 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Yr Efengyl a Phaganiaeth – Rhan 1 (Actau 14:1-21) – Rhodri Glyn (22.04.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/22042018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 22 Ebrill 2018

Darlleniad y Dydd: Eseciel 12:1-7 (BCND:tud.2760/ tud.692)

Croeso cynnes i chi i’n hoedfaon heddiw. Dwi ar hyn o bryd (prynhawn dydd Iau) yn rhyfeddu at y tywydd hafaidd yr ydym yn ei fwynhau (ymddiheuriadau mawr os ydych yn darllen hwn ar ddydd Sul a hithau’n oer a glawog eto!) O’r diwedd mae’r gwanwyn wedi cyrraedd . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Ebrill 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Yr Atgyfodiad a Geni o’r Newydd (1 Pedr 1:3-4) – Rhodri Glyn (01.04.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/01042018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 15 Ebrill 2018

Darlleniad y Dydd: Hebreaid 13:1-6 (BCND:tud.250 / tud.229)

Bore da i chi gyd a chroeso i’r oedfaon ar draws Bro Aled. Dewch i ni weddïo efo’n gilydd heddiw am bresenoldeb Arglwydd y Nefoedd yn ein bywydau. Dewch i ni hefyd groesawu’r Ysbryd Glân, sy’n rhoi bywyd a nerth i mewn i’n gwasanaethau ni heddiw.

Pwy . . . → Read More: Dydd Sul, 15 Ebrill 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 8 Ebrill 2018

Darlleniad y Dydd: Nehemeia 1:8-11 (BCND:tud.437 / tud.400)

Bore da iawn i bawb a diolch i Rhodri am y gwahoddiad i sgwennu Llais Bro Aled heddiw am y tro cyntaf ers sbel! Dwn i ddim yn iawn ble i ddechrau – does yna gymaint wedi digwydd ac amgylchiadau a phrofiadau newydd i’w rhannu. Y lle . . . → Read More: Dydd Sul, 8 Ebrill 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Pedr a Cornelius: Dim Ffafriaeth (Actau 10) – Rhodri Glyn (11.03.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/11032018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 1 Ebrill 2018

Darlleniad y Dydd: Mathew 28:1-7 (BCND:tud.36 / tud.33)

‘Nid yw ef yma, oherwydd y mae wedi ei gyfodi fel y dywedodd y byddai…’ Dyma’r geiriau chwyldroadol a glywyd ddeuddydd wedi’r croeshoeliad ac sy’n parhau’n sylfaen i ffydd, cysur a gobaith Cristnogion ar hyd a lled y byd. Wrth i ni ddod at ein gilydd dros . . . → Read More: Dydd Sul, 1 Ebrill 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 25 Mawrth 2018

Darlleniad y Dydd: Ioan 12:14-19 (BCND:tud.116 / tud.106)

Bore da a chroeso i oedfaon ar draws y Fro heddiw ar Sul y Blodau. Heddiw, o bob diwrnod, pam na rown ni amser i fyfyrio ar Iesu fel Brenin buddugoliaethus? Beth am roi yr amser iddo Fo heddiw a rhoi’r parch mae o’n ei haeddu fel . . . → Read More: Dydd Sul, 25 Mawrth 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 18 Mawrth 2018

Darlleniad y Dydd: Seffaneia 3:14-20 (BCND:tud.856 / tud.780)

Croeso cynnes i’n gwasanaethau wrth i ni brysuro tuag at ddigwyddiadau’r Pasg. Gweddïwn y bydd yr Arglwydd Iesu’n dod yn fwy byw i ni dros yr wythnosau nesaf, wrth i ni geisio arweiniad ac eneiniad yr Ysbryd Glân ar ein hoedfaon a’n cyfarfodydd.

Beth sy’n gwneud cân . . . → Read More: Dydd Sul, 18 Mawrth 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 11 Mawrth 2018

Darlleniad y Dydd: Marc 12:28-34 (BCND:tud.53 / tud.49)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon heddiw…a chymryd y byddwn yn gallu cyfarfod, nid fel y Sul diwethaf! Diolch i bawb fu wrthi’n llafurio yng nghanol yr eira, a gobeithio bod y cyfnod lle daeth cymaint o weithgareddau arferol i stop wedi bod yn gyfle i . . . → Read More: Dydd Sul, 11 Mawrth 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 4 Mawrth 2018

Darlleniad y Dydd: Salm 130 (BCND:tud.567 / tud.518)

Bore da a chroeso cynnes iawn i chi, gobeithio eich bod wedi cadw’n gynnes yn yr eira mawr! Dewch at yr Arglwydd bore ’ma am noddfa ac am gysur. Rhowch eich ymddiriedaeth yn yr un sy’n gwbl ddibynadwy, yr un wnaiff byth eich gadael i lawr.

Mae . . . → Read More: Dydd Sul, 4 Mawrth 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Saul o Darsus: llestr dewis Crist (Actau 9:1-31) – Rhodri Glyn (25.02.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/25022018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 25 Chwefror 2018

Darlleniad y Dydd: Rhufeiniaid 8:12-17 (BCND:tud.172 / tud.157)

Bore da a chroeso i’r oedfaon ar draws Bro Aled. Dowch i ni ddod at yr Arglwydd heddiw a thaflu ein beichiau arno fo, yr un sy’n rhoi gorffwys i’n hysbryd a rhyddid i’n henaid.

Mae pawb wedi bod yno. Rydych chi’n rhan o gymdeithas neu glwb . . . → Read More: Dydd Sul, 25 Chwefror 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Yr Ysbryd yn symud: Philip a’r eunuch (Actau 8:25-40) – Rhodri Glyn (18.02.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/18022018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Dioddefodd waradwydd a phoen, a’r felltith ar Galfari fryn (Galatiaid 3:1-14) – Hywel Meredydd (11.02.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/11022018_pm_hywelmeredydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cyhoeddi Crist – O Jerwsalem i’r Cenhedloedd (Actau 6:1-7:1) – Celfyn Williams (04.02.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/04022018_pm_celfynwilliams.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 18 Chwefror 2018

Darlleniad y Dydd: Deuteronomium 33:26-29 (BCND:tud.196 / tud.179)

Bore da a chroeso cynnes i bob un ohonoch i’n gwasanaethau. Tybed beth ydych chi’n ei ddisgwyl wrth i ni ddod at ein gilydd heddiw? Sul cyffredin o fwynhau cymdeithasu gyda’n cyd-aelodau, cael moli’r Arglwydd a gwrando ar ei Air? Faint ohonom sydd wrth fynd i’r capel . . . → Read More: Dydd Sul, 18 Chwefror 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 11 Chwefror 2018

Darlleniad y Dydd: Galatiaid 6:14-16 (BCND:tud.211 / tud.192)

‘Ti Arglwydd yw fy nghyfran a’m cwpan, ti sy’n diogelu fy rhan.’ Gyda’r geiriau yna mae Dafydd yn moli Duw yn Salm 16:5 ac yn mynegi ei obaith yn y presennol a’r dyfodol. Gweddïwn heddiw am eneiniad yr Ysbryd i’n galluogi i weld fod hynny’n wir i . . . → Read More: Dydd Sul, 11 Chwefror 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ufuddhau i Dduw yn hytrach nag i ddynion (Actau 5:17-42) – Rhodri Glyn (28.01.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/28012018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 4 Chwefror 2018

Darlleniad y Dydd: Joel 3:14-16 (BCND:tud.830 / tud.756)

Bore da a chroeso i’n hoedfaon ar draws Bro Aled heddiw. Diolchwn fod yr Arglwydd wedi ein rhoi ni mewn gwlad lle gallwn gyfarfod yn rhydd i’w addoli, heb unrhyw ofn na braw.

Unwaith i chi ddechrau meddwl am y peth mae yna lawer o fanteision o . . . → Read More: Dydd Sul, 4 Chwefror 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Gwaith yr Ysbryd yn argyhoeddi (Actau 2:32-41) – Rhodri Glyn (21.01.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/21012018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Duw a’n disgwyliadau (Eseciel 37:1-14) – Rhodri Glyn (07.01.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/07012018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 28 Ionawr 2018

Darlleniad y Dydd: Mathew 7:21-23 (BCND:tud.8 / tud.7)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon heddiw. Lle’r oeddech chi pan glywsoch chi am …….? Boed y gair yn y bwlch yn Aberfan, saethu Kennedy, neu ymosodiad Medi’r 11eg, dwi’n siŵr fod y rhan fwyaf ohonom yn gallu cofio darnau o newyddion neu ddigwyddiadau a’n hysgwydodd . . . → Read More: Dydd Sul, 28 Ionawr 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Er Gogoniant Duw Yn Unig (1 Pedr 4:7-19) – Rhodri Glyn (03.12.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/03122017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Gras Yn Unig (Rhufeiniaid 3:21-31) – Rhodri Glyn (26.11.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/26112017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ffydd Yn Unig (Ioan 3:12-21) – Rhodri Glyn (19.11.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/19112017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Beibl Yn Unig (Deuteronomium 17:14-20) – Gwion Dafydd (12.11.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/12112017_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Crist Yn Unig (Actau 4:1-22) – Rhodri Glyn (05.11.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/05112017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 21 Ionawr 2018

Darlleniad y Dydd: Diarhebion 9:7-10 (BCND:tud.583 / tud.533)

Bore da a chroeso cynnes i chi i gyd i’r oedfaon ar draws Bro Aled. Pam na ddown ni o flaen yr Arglwydd hollalluog heddiw a’i addoli? Oherwydd yr hyn mae Iesu Grist wedi ei wneud drosta ni, does dim byd yn ein rhwystro rhag dod at . . . → Read More: Dydd Sul, 21 Ionawr 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 14 Ionawr 2018

Darlleniad y Dydd: 1 Ioan 2:15-17 (BCND:tud.264 / tud.242)

Bore da a chroeso cynnes i chi i’r oedfaon ar draws Bro Aled. Dewch i ni roi clod i’r Arglwydd trwy ein mawl heddiw gan ei fod yn deilwng o’n holl fawl. Dewch i ni gydaddoli’r Duw byw sy’n frenin perffaith, yr un sy’n codi’r gwan . . . → Read More: Dydd Sul, 14 Ionawr 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 7 Ionawr 2018

Darlleniad y Dydd: Salm 102:25-28 (BCND:tud.549 / tud.501)

Blwyddyn newydd dda i holl ddarllenwyr Llais Bro Aled ar Sul cyntaf 2018! Wrth i ni roi’r addurniadau i’w cadw am flwyddyn arall, beth am ddechrau gan roi diolch i Dduw am ei ddaioni a’i ffyddlondeb dros y flwyddyn aeth heibio? Ac wrth edrych ymlaen, beth am . . . → Read More: Dydd Sul, 7 Ionawr 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 17 Rhagfyr 2017

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwasanaethau Nadolig ar hyd a lled Bro Aled heddiw. Gweddïwn am oleuni’r Ysbryd Glân er mwyn i ninnau hefyd allu rhyfeddu a moli fel y bugeiliaid a’r doethion wrth gael clywed unwaith eto am wyrth y Ceidwad yn y crud. Gan mai hwn yw Llais Bro Aled olaf 2017 . . . → Read More: Dydd Sul, 17 Rhagfyr 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 10 Rhagfyr 2017

Darlleniad y Dydd: Luc 2:27-33 (BCND:tud.63 / tud.58)

Bore da a chroeso cynnes i chi ar benwythnos mor oer! Dewch i ni ymuno gyda’n gilydd i addoli’r Duw Byw a chanu clod i’w enw O.

Ydach chi erioed wedi cael eich synnu gan rywbeth? Falle eich bod chi’n disgwyl un peth amser Nadolig, ond rhywbeth . . . → Read More: Dydd Sul, 10 Rhagfyr 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 3 Rhagfyr 2017

Darlleniad y Dydd: Deuteronomium 18:14-19 (BCND:tud.179/ tud.164)

Croeso cynnes atom ar Sul cyntaf Rhagfyr, a ninnau ond ychydig dros dair wythnos i ffwrdd o’r Nadolig! Hyd yn oed os ydi hynny’n gwneud i chi ochneidio’n ddwfn wrth feddwl am yr holl bethau sydd angen eu gwneud, cofiwch am y cyfle arbennig sydd gennym dros yr . . . → Read More: Dydd Sul, 3 Rhagfyr 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 26 Tachwedd 2017

Darlleniad y Dydd: Ioan 3:27-30 (BCND:tud.102/ tud.94)

Croeso i’n gwasanaethau ar draws yr ofalaeth heddiw. Bydd hi’n oedfa arbennig yn y Groes y pnawn ’ma wrth i aelodau a chyn-aelodau ddathlu 200 mlwyddiant y capel. Wrth ddathlu cerrig milltir o’r fath, cawn gyfle i ddiolch i’r Arglwydd a chael ein hatgoffa fod y Duw a . . . → Read More: Dydd Sul, 26 Tachwedd 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 19 Tachwedd 2017

Darlleniad y Dydd: Amos 9:13-15 (BCND:tud.838/ tud.763)

Bore da a chroeso i oedfaon Bro Aled heddiw. Gweddïwn heddiw y byddwn yn dod i ddeall mwy am ffyrdd yr Arglwydd a’r holl bethau mae wedi ei wneud trosom. Gweddïwn hefyd am sicrwydd o ffydd mewn byd sy’n llawn o ansicrwydd.

Ydych chi erioed wedi cael adeg . . . → Read More: Dydd Sul, 19 Tachwedd 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 12 Tachwedd 2017

Darlleniad y Dydd: Actau 4:8-12 (BCND:tud.132/ tud.121)

Croeso cynnes i bob un ohonoch i’n hoedfaon ar draws Bro Aled heddiw. Ar Sul y Cofio, mae’n gyfle i ni weddïo dros yr holl bobl hynny sydd wedi cael eu heffeithio ac yn parhau i ddelio â cholled oherwydd rhyfeloedd ar draws ein byd. Gwnawn hynny gan . . . → Read More: Dydd Sul, 12 Tachwedd 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 5 Tachwedd 2017

Darlleniad y Dydd: Salm 47:5-9 (BCND:tud.516/ tud.471)

Wythnos o wyliau? Ia plîs! Dyna’r ymateb dwi wedi ei gael ymhob ysgol wrth fynd i wasanaethau diolchgarwch y plant cyn gwyliau’r hanner tymor. Ac mae’n naturiol i bawb, waeth beth yw’n hoed, i fod eisiau mwynhau mymryn o seibiant a thawelwch yn dilyn cyfnod trwm o weithgarwch. . . . → Read More: Dydd Sul, 5 Tachwedd 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 29 Hydref 2017

Darlleniad y Dydd: Iago 1:16-18 (BCND:tud.251/ tud.230)

Bore da bawb, a chroeso mawr i chi i’n hoedfaon a hithau’n Sul olaf Hydref (gydag awr ychwanegol yn y gwely)! Yr wythnos hon, bydd y plant yn cael mymryn o seibiant yn ystod hanner tymor a bydd miliynau o Gristnogion ar draws y byd yn coffáu digwyddiad . . . → Read More: Dydd Sul, 29 Hydref 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • O’r Aifft i’r addewid (Genesis 50) – Celfyn Williams (22.10.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/22102017_pm_celfynwilliams.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Gwireddu’r freuddwyd (Genesis 43) – Rhodri Glyn (15.10.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/15102017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 22 Hydref 2017

Darlleniad y Dydd: 1 Brenhinoedd 17:12-16 (BCND:tud.330/ tud.301)

Croeso cynnes i’n holl oedfaon ym Mro Aled heddiw a ninnau’n cael y fraint o addoli, siarad gyda’r Un a’n creodd, a gwrando ar ei Air sanctaidd. Wrth i ni wneud hynny, cadwn mewn cof yr adnod syfrdanol honno yn Effesiaid 3:20 sy’n cyfeirio at yr Arglwydd . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Hydref 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 15 Hydref 2017

Darlleniad y Dydd: Josua 4:1-8 (BCND:tud.199/ tud.182)

Bore da a chroeso cynnes i’r gwasanaethau ar draws Bro Aled. Gweddïwn heddiw y bydd Duw yn ein cynnal ac yn ein nerthu ac y byddwn yn dod i sylweddoli pa mor anhygoel ydy ei nerth a’i gariad drosom ni.

Ein darlleniad heddiw ydy hanes yr Israeliaid yn . . . → Read More: Dydd Sul, 15 Hydref 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 8 Hydref 2017

Darlleniad y Dydd: Hebreaid 4:12-13 (BCND:tud.242/ tud.222)

Bore da a chroeso i’r gwasanaethau ar draws Bro Aled heddiw. Gweddïwn y byddwn ni i gyd yn gallu dod at ein gilydd i ymlacio yng nghymdeithas pobl yr Arglwydd. Dewch i ni hefyd roi amser heddiw i weddïo dros ein Bro, y bydd enw’r Iesu yn cael . . . → Read More: Dydd Sul, 8 Hydref 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • O’r pydew i’r palas (Genesis 41:37-57) – Rhodri Glyn (24.09.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/24092017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen