Archives: mair

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 20 Ebrill 2014

Darlleniad y Dydd: Ioan 20:1-10 (BCND tud.126 / BCN: tud.115)

Croeso i Sul y Pasg! Cofiwn mai fel Oen Duw y disgrifir Iesu. Fe fydd darllen canlyniadau gwerthiant ŵyn yn gyfarwydd i lawer ohonoch. Dyma’r math o wybodaeth sydd ar gael ar wefan Ruthin Farmers:

 

“Ruthin Store Sale Report Thursday 10th April

. . . → Read More: Dydd Sul, 20 Ebrill 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Yr Ymdaith Fuddugoliaethus i mewn i Jerwsalem (Mathew 21:1-11) – Rhodri Glyn (13.04.2014)

Eglwysi Bro Aled: • Yr Ymdaith Fuddugoliaethus i mewn i Jerwsalem (Mathew 21:1-11) – Rhodri Glyn (13.04.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 13 Ebrill 2014

Darlleniad y Dydd: Salm 122 (BCND tud.565 / BCN: tud.516)

Sul y Palmwydd! Croeso cynnes i chi i oedfaon y dydd ac i’r cyfnod arbennig yma o gofio digwyddiadau’r wythnos fawr – y dyddiau yn hanes Iesu cyn y croeshoeliad a’r atgyfodiad. Mae’r hanes wedi ei gofnodi’n fanwl gan y llygad dystion ac oherwydd hynny . . . → Read More: Dydd Sul, 13 Ebrill 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Gwaith a Gorffwys (Exodus 20:1-17) – Rhodri Glyn (06.04.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 6 Ebrill 2014

Darlleniad y Dydd: Colosiaid 1:15-20 (BCND tud.220 / BCN: tud.202)

Bore da a chroeso i’r oedfaon heddiw ac i’r cyfleon arbennig sydd gennym i ddathlu’r Pasg hefo’n gilydd dros yr wythnosau nesaf. Gweddïwn am y nerth i fanteisio ar y cyfleon hyn ac i ddod i ystyried o ddifri beth a ddigwyddodd ar Galfaria ac . . . → Read More: Dydd Sul, 6 Ebrill 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Luc 22:7-23 – Aneurin Owen (30.03.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 30 Mawrth 2014

Darlleniad y Dydd: Salm 46 (BCND tud.515 / BCN: tud.471)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon ar hyd y dydd heddiw, a chroeso arbennig i Oedfa’r Fro ar daith yn Henllan heno. Edrychwn ymlaen at gael ceisio a moli’r Arglwydd gyda’n gilydd dan arweiniad yr Ysbryd Glân.

Dwi’n siŵr fod y rhan fwyaf ohonom . . . → Read More: Dydd Sul, 30 Mawrth 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Perthynasau ac Efengylu (Colosiaid 4:2-6) – Rhodri Glyn (23.03.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 23 Mawrth 2014

Darlleniad y Dydd: Philipiaid 2:5-11 (BCND tud.217 / BCN: tud.199)

Pa mor bwysig ydi emynau i chi? Dwi wrth fy modd yn dewis emynau i’w canu yn ystod oedfaon y Sul, ond dwi’n dal i gael trafferth hefo Caneuon Ffydd. Dwi’n methu’n glir a chael gafael ar rediad y llyfr a dwi’n mynd yn fwy . . . → Read More: Dydd Sul, 23 Mawrth 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Caethiwed (Ioan 8) – Aneurin Owen (16.03.2014)

Eglwysi Bro Aled: • Caethiwed (Ioan 8) – Aneurin Owen (16.03.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 16 Mawrth 2014

Darlleniad y Dydd: Salm 15 (BCND tud.496 / BCN: tud.453)

Bore da, a chroeso i oedfaon y dydd. Gweddïwn y cawn olwg newydd ar gariad Iesu a’i fawredd fel Arglwydd. Rhoddwn ein hunain iddo gan godi moliant trwy’r Fro i’w enw gogoneddus. Mae ei enw’n ardderchog ar yr holl ddaear! (Salm 8)

Un o gwestiynau . . . → Read More: Dydd Sul, 16 Mawrth 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Exodus 3 – Meirion Morris (09.03.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 9 Mawrth 2014

Darlleniad y Dydd: Effesiaid 1:15-23 (BCND tud.211 / BCN: tud.193)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon heddiw, a chroeso arbennig i Meirion yn ôl i’w hen gynefin! Gweddïwn am fendith Duw ar ei waith fel Ysgrifennydd Cyffredinol, ac eneiniad yr Ysbryd arno wrth iddo bregethu yn ein plith.

Mae’r wythnos hon wedi bod yn . . . → Read More: Dydd Sul, 9 Mawrth 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 2 Mawrth 2014

Darlleniad y Dydd: Job 39:26-30 (BCND tud.487 / BCN: tud.445)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd. Diolchwn i Dduw am y rhai a roddodd i Gymru dros y canrifoedd: Dewi, Beuno a’r seintiau cynnar, a’r emynwyr a gawsom fel cenedl – yn wŷr a gwragedd. Mawr yw ein braint.

Yn y darlleniad heddiw . . . → Read More: Dydd Sul, 2 Mawrth 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Salm 139 – Aneurin Owen (23.02.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 23 Chwefror 2014

Darlleniad y Dydd: Galatiaid 1:6-10 (BCND tud.206 / BCN: tud.188)

Croeso i chwi i oedfaon y dydd. Mae’n parhau’n aeafol ond gobeithio y cewch brofi croeso gwresog heddiw wrth gyd-addoli ar draws y Fro. Diolch am gael gweld yr haul o dro i dro! Diolchwn i’r Arglwydd am bob gofal sydd trosom ac am gael . . . → Read More: Dydd Sul, 23 Chwefror 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Salm 27 – Rhodri Glyn (16.02.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 16 Chwefror 2014

Darlleniad y Dydd: Job 39:1-4 (BCND tud.487 / BCN: tud.444)

Bore da, a chroeso mawr i bawb ohonoch i’n hoedfaon heddiw. Gobeithio’ch bod wedi dygymod â’r stormydd mawr yn ddiweddar a gweddïwn dros y rhai hynny sydd wedi wynebu colledion a phryderon yn sgil y tywydd garw.

Yn ein darlleniad ar y cyd heddiw, rydym . . . → Read More: Dydd Sul, 16 Chwefror 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Salm 45 – Aneurin Owen (09.02.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 9 Chwefror 2014

Darlleniad y Dydd: Esther 3: 8-11 (BCND tud.453 / BCN: tud.415)

Bore da a chroeso i’r cyfle yma i gydaddoli a rhoi diolch i Dduw hefo’n gilydd. Mae’r gwyntoedd wedi bod yn hyrddio’n ddrwg dros y dyddiau diwethaf ond hiraethwn am yr Ysbryd Glân ac am iddo chwythu’n nerthol i’n bywydau. Daw yn ei amser . . . → Read More: Dydd Sul, 9 Chwefror 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 2 Chwefror 2014

Darlleniad y Dydd: 2 Corinthiaid 1: 1-7 (BCND tud.196 / BCN: tud.179)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd. Cefais fy nharo gan hanes Terezin yr wythnos hon wrth wylio rhaglen deledu am y lle. Ar ôl bod hefo Eilir a’r corau ym Mizoram, roedd y rhaglen yn hynod o afaelgar. Rhaglen ydoedd am . . . → Read More: Dydd Sul, 2 Chwefror 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Salm 46 – Aneurin Owen (26.01.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 26 Ionawr 2014

Darlleniad y Dydd: Deuteronomium 6:4-9 (BCND tud.168 / BCN: tud.153)

Diolch i bawb am eu croeso adre! Cefais amser bendithiol iawn eto ym Mizoram a diolch i Dduw am y cyfle i fynd yno i gadw’r cysylltiadau’n fyw. Mae gan y Mizo feddwl mawr ohonom ni’r Cymry a dwn i ddim sawl gwaith y clywais . . . → Read More: Dydd Sul, 26 Ionawr 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Salm 138 – Celfyn Williams (19.01.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 19 Ionawr 2014

Darlleniad y Dydd: Colosiaid 2:6-10 (BCND: tud.221 / BCN: tud.202)

Croeso cynnes i’n hoedfaon heddiw. Braf yw cael croesawu Aneurin yn ôl yn saff i’n plith wedi cyfnod yn darlithio ym Mizoram, India – dwi’n siŵr y byddwn yn cael clywed tipyn o hanes ei daith dros yr wythnosau nesaf!

Mae hi’n gyfnod pwysig o’r . . . → Read More: Dydd Sul, 19 Ionawr 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Salm 51:12-19 – Rhodri Glyn (12.01.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 12 Ionawr 2014

Darlleniad y Dydd: 1 Cronicl 28:6-10 (BCND: tud.392 / BCN: tud.358)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwasanaethau heddiw. Wrth i ni ddod i geisio Duw gyda’n gilydd, gweddïwn ar i’r Ysbryd Glân weithio’n rymus yn ein plith i ddangos i ni ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist.

Mae dathliadau’r flwyddyn newydd yn tueddu i . . . → Read More: Dydd Sul, 12 Ionawr 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Salm 51:1-12 – Rhodri Glyn (05.01.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 5 Ionawr 2014

Darlleniad y Dydd: 1 Cor. 1:4-9 (BCND tud.181 / BCN: tud.165)

Wel, mae blwyddyn arall wedi cyrraedd unwaith eto! Ar ran Aneurin, Mair a minnau, hoffwn ddiolch o galon i bawb ohonoch am eich cefnogaeth a’ch parodrwydd i gydweithio ym mhob modd dros y flwyddyn aeth heibio, a dymunwn flwyddyn llawn bendithion i chi, eich . . . → Read More: Dydd Sul, 5 Ionawr 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 22 Rhagfyr 2013

Darlleniad y Dydd: Eseia 9: 1-7 (BCND tud.627 / BCN: tud.572)

Croeso cynnes i bawb ohonoch a hithau’n Sul y gwasanaethau Nadolig! Braf yw cael dod at ein gilydd i ddathlu a moli’r Arglwydd am iddo yn ei gariad ddod i’n byd ym mherson Iesu Grist i geisio ac i achub y colledig (Luc 19: . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Rhagfyr 2013

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 15 Rhagfyr 2013

Darlleniad y Dydd: Luc 2: 8-20 (BCND tud.62 / BCN: tud.57)

Bore da a chroeso i wasanaethau arbennig y dydd heddiw. Cofiwch am yr Oedfa Arbennig heno pryd y byddwn yn addoli’r Arglwydd yn y gwasanaeth carolau ac yn cofio amdano’n dod i’r byd yn faban bach. Rhyfeddod mwya’r byd a’r nef ydi hyn!

Mae’r . . . → Read More: Dydd Sul, 15 Rhagfyr 2013

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Salm 96 – Aneurin Owen (08.12.2013)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 8 Rhagfyr 2013

Darlleniad y Dydd: Mathew 2:1-6 (BCND tud.1 / BCN: tud.1)

Pa un ydi’ch hoff garol chi dybed? Does ganddon ni gymaint o ddewis! Mae un yn sicr yn ffefryn gen i sef “Ar gyfer heddiw’r bore” (464). Ond wedyn mae “Rhyfedd, rhyfedd gan angylion” (446), a “Wele cawsom y Meseia!”(441) yn agos iawn. Yr hyn . . . → Read More: Dydd Sul, 8 Rhagfyr 2013

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 1 Rhagfyr 2013

Darlleniad y Dydd: Luc 2:14-20 (BCND tud.63 / BCN: tud.58)

“Achos mae plentyn wedi cael ei eni i ni; mab wedi cael ei roi i ni. Bydd e’n cael y cyfrifoldeb o lywodraethu. A bydd yn cael ei alw yn Strategydd rhyfeddol, y Duw arwrol, Tad yr oesoedd, Tywysog heddwch. Fydd ei lywodraeth ddim yn . . . → Read More: Dydd Sul, 1 Rhagfyr 2013

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Salm 42 a 43 – Rhodri Glyn (24.11.2013)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 24 Tachwedd 2013

Darlleniad y Dydd: Rhufeiniaid 10:5-13 (BCND tud.174 / BCN: tud.159)

Bore da i chi, a chroeso i oedfaon y dydd. Diolchwn i Dduw am gyfle newydd i alw arno ac i ddiolch iddo am ei drugaredd a’i gariad tuag atom. Diolchwn hefyd am ein cyfeillion sy’n dod atom i bregethu’r Gair. Pobl wedi eu hanfon . . . → Read More: Dydd Sul, 24 Tachwedd 2013

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 17 Tachwedd 2013

Darlleniad y Dydd: 1 Cronicl 29:1-5 (BCND tud.392 / BCN: tud.359)

Mae’n anodd iawn i ni fedru amgyffred dylanwad y Beibl ar y byd! Mae wedi effeithio ar fyd y gyfraith a hawliau dynol, ar ganu a cherddoriaeth, ar wyddoniaeth, llenyddiaeth a chelfyddyd o bob math ac, wrth gwrs, ar grefydd. Ond tybed faint o . . . → Read More: Dydd Sul, 17 Tachwedd 2013

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Salm 100 – Rhodri Glyn (10.11.2013)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 10 Tachwedd 2013

Darlleniad y Dydd: Rhufeiniaid 1:1-7 (BCND tud.164 / BCN: tud.150)

Croeso cynnes i bawb i’n hoedfaon heddiw. Ar Sul arall, diolchwn am Arglwydd sydd wedi dod yn agos atom yn Iesu, a gofynnwn am nerth ac arweiniad ei Ysbryd i glodfori ei enw ‘am dy gariad a’th ffyddlondeb, oherwydd dyrchefais dy enw a’th air uwchlaw . . . → Read More: Dydd Sul, 10 Tachwedd 2013

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 3 Tachwedd 2013

Darlleniad y Dydd: 1 Cronicl 16:7-14 (BCND tud.381 / BCN: tud.349)

Dyma ni yng nghanol cyfnod diolchgarwch! Diolchgarwch i Dduw yw bara beunyddiol y Cristion. Dyma a wnawn o’r galon yn aml yn ystod y dydd er na fyddwn yn gweddïo’n ffurfiol. Bydd gair o ddiolch bob hyn a hyn yn ein hatgoffa gymaint yw . . . → Read More: Dydd Sul, 3 Tachwedd 2013

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cyflwyniad i’r Salmau, a Salm 1 – Rhodri Glyn (27.10.2013)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 27 Hydref 2013

Darlleniad y Dydd: Rhufeiniaid 4:1-8 (BCND tud.167 / BCN: tud.153)

Mae’r Hydref wedi dod â’i liwiau godidog i’r fro. Gymaint o wahaniaeth mae llygedyn o haul yn ei wneud! Gall pob peth ymddangos mor llwm a di-nod pan mae’r dyddiau’n llwyd a chymylog ond, unwaith y daw un eiliad o haul, mae’r cyfan yn newid . . . → Read More: Dydd Sul, 27 Hydref 2013

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 20 Hydref 2013

Darlleniad y Dydd: 1 Cronicl 11:1-3 (BCND tud.376 / BCN: tud.344)

Dydd da a chroeso cynnes i bawb ohonoch i’n amrywiol oedfaon ar hyd y fro heddiw. Wrth groesawu pawb, rydym am estyn croeso arbennig i John Derek Rees i’n plith. Bydd yn pregethu yn Oedfa’r Fro yn Llansannan heno, gydag ieuenctid CIC hefyd yn . . . → Read More: Dydd Sul, 20 Hydref 2013

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 13 Hydref 2013

Darlleniad y Dydd: Actau 22:6-11 (BCND tud.156 / BCN: tud.142)

Bore da, a chroeso i oedfaon y dydd. Mae cyfle newydd wedi ei roi i ni i ddod i addoli’n Harglwydd mawr, a gwnawn yn fawr o’r cyfle lle bynnag yr ydym heddiw i glywed y newyddion da sydd yn y Beibl a chanmol Iesu . . . → Read More: Dydd Sul, 13 Hydref 2013

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ymffrost y Cristion – Aneurin Owen (06.10.2013)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 6 Hydref 2013

Darlleniad y Dydd: 2 Brenhinoedd 2:11-15 (BCND tud.339 / BCN: tud.310)

Croeso cynnes i bawb ohonoch ac ar Sul arall gweddïwn gyda’n gilydd ar i Dduw weithio ynom trwy ei Ysbryd, ac i ni drysori Iesu’n fwy fyth wrth ei addoli a gwrando ar ei Air, lle bynnag y byddwn.

O edrych ar y newyddion . . . → Read More: Dydd Sul, 6 Hydref 2013

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 29 Medi 2013

Darlleniad y Dydd: Actau 16:13-15 (BCND tud.148 / BCN: tud.135)

Bore da! Mae diwrnod newydd o ras yn agor o’n blaenau a chyfle newydd wedi ei roi i ni gan Dduw i’w ddefnyddio i’w ganmol a’i geisio hefo’n gilydd. Gobeithio y cewch eich bendithio’n fawr heddiw, yn enwedig y rhai ohonoch sydd wedi bod trwy . . . → Read More: Dydd Sul, 29 Medi 2013

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Bywyd y Cristion – Aneurin Owen (22.09.2013)