Archives: mair

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 24 Mai 2015

Darlleniad y Dydd: Exodus 18:13-23 (BCND tud.67 / BCN: tud.61)

Mae’n fraint cael diolch i’r Arglwydd heddiw am bawb sydd wedi bod yn hyrwyddo wythnos Cymorth Cristnogol ym mhentrefi’r Fro a thrwy wneud hynny uno hefo’r dystiolaeth Gristnogol fawr ar draws y wlad yn yr ymdrech i ddelio hefo tlodi’r byd ac angen dirfawr teuluoedd . . . → Read More: Dydd Sul, 24 Mai 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Beth nesaf ar ôl Y Deg Gorchymyn? (Galatiaid 3:7-14) – Rhodri Glyn(17.05.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/17052015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 17 Mai 2015

Darlleniad y Dydd: Luc 6:27-36 (BCND tud.69 / BCN: tud.63)

Bore da! Croeso i Sul arbennig sef y Sul wedi dydd Iau Dyrchafael. Does dim llawer o ddathlu ar yr Ŵyl hon erbyn hyn ond nid yw hynny’n tynnu dim oddi ar ei gwerth. Mae’n Ŵyl ganolog i fywyd yr Eglwys trwy’r byd – a’r . . . → Read More: Dydd Sul, 17 Mai 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Hysbyseb swydd:

Hysbyseb Swydd – Cynorthwyydd Gweinidogaethol 2015 (Cyfnod: Medi 2015 – Awst 2016)

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Degfed Gorchymyn (Exodus 20:17 a Luc 12:13-21) – Aneurin Owen (10.05.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/10052015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 10 Mai 2015

Darlleniad y Dydd: Genesis 9:8-17 (BCND tud.7 / BCN: tud.7)

Croeso cynnes i chi i’n holl wasanaethau ym Mro Aled heddiw. Lle bynnag y byddwn yn addoli’r Arglwydd, gweddïwn am galonnau agored a pharodrwydd i ymateb i arweiniad yr Ysbryd Glân trwy ddod at Iesu mewn ffydd a diolchgarwch. A hithau’n wythnos Cymorth Cristnogol, cofiwn . . . → Read More: Dydd Sul, 10 Mai 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Nawfed Gorchymyn (Exodus 20:16 ac 1 Bren.21:1-26) – Rhodri Glyn (03.05.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/03052015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 3 Mai 2015

Darlleniad y Dydd: Ioan 21:15-17 (BCND tud.127 / BCN: tud.117)

Bore da, a chroeso i oedfaon y dydd ac i ddiwrnod newydd o ras! Addewid o newid sydd o’n blaenau’r wythnos hon oherwydd mae hon yn wythnos yr Etholiad Gyffredinol! Rydan ni’n siŵr o gael newid, ond sut fath o newid fydd o tybed? Er . . . → Read More: Dydd Sul, 3 Mai 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Yr Wythfed Gorchymyn (Exodus 20:15 a Marc 10:17-31) – Aneurin Owen (26.04.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/26042015_pm_aneurin owen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 26 Ebrill 2015

Darlleniad y Dydd: Eseia 64:1-4 (BCND tud.679 / BCN: tud.619)

Bore da! Croeso i oedfaon y dydd heddiw. Mae hi wedi bod yn glir iawn yr wythnos hon a phob copa draw i’r gorllewin o’r Aran i Garnedd Dafydd i’w weld yn blaen am ddyddiau. Codi ei lygaid tua’r mynydd a wnaeth y . . . → Read More: Dydd Sul, 26 Ebrill 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Seithfed Gorchymyn (Exodus 20:14 a Mathew 5:27-32) – Rhodri Glyn (19.04.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/19042015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 19 Ebrill 2015

Darlleniad y Dydd: Actau 1:1-14 (BCND tud.128 / BCN: tud.118)

Bore da a chroeso cynnes i chi i oedfaon y dydd. Mae’r Salmydd yn ein hatgoffa mai ‘bendigedig yw’r Arglwydd, sy’n ein cario ddydd ar ôl dydd; Duw yw ein hiachawdwriaeth.’ (Salm 68:19). Mae heddiw’n gyfle o’r newydd i ddiolch am gael derbyn y fath . . . → Read More: Dydd Sul, 19 Ebrill 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Chweched Gorchymyn (Exodus 20:13 a Mathew 5:1-26) – Aneurin Owen (12.04.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/12042015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 12 Ebrill 2015

Darlleniad y Dydd: Ioan 20:24-31 (BCND tud.127 / BCN: tud.116)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd. Ydi hi’n ormod gobeithio fod Gwanwyn newydd wedi cyrraedd tybed? Un peth sy’n sicr, fe ddaeth cyfle newydd heddiw i ni gyd-addoli yng ngwres Haul Cyfiawnder Duw ac mewn gobaith y bydd yr un Duw sydd yn . . . → Read More: Dydd Sul, 12 Ebrill 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 5 Ebrill 2015

Darlleniad y Dydd: Ioan 20:1-9 (BCND tud.126 / BCN: tud.115)

Croeso i oedfaon Sul y Pasg! Dyma Ŵyl fwyaf yr Eglwys Gristnogol a braf fydd cael cyd-addoli gyda holl deulu’r ffydd ar draws y byd ac yn y nef wrth i ni ddathlu atgyfodiad Iesu a’i ddyrchafiad gogoneddus o farw’n fyw. Diolchwn i Dduw am . . . → Read More: Dydd Sul, 5 Ebrill 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Pumed Gorchymyn (Exodus 20:12 a Philipiaid 2:1-11) – Aneurin Owen (29.03.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/29032015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 29 Mawrth 2015

Darlleniad y Dydd: Ioan 10:7-15 (BCND tud.113 / BCN: tud.104)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwahanol oedfaon ar hyd a lled Bro Aled a ninnau’n dathlu Sul y Blodau. Wythnos wedi’r diweddglo cyffrous i Bencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad, cofiwn am Iesu’n cyrraedd Jerwsalem i fonllefau’r dorf yn gweiddi: “Hosanna i Fab Dafydd! Bendigedig yw’r . . . → Read More: Dydd Sul, 29 Mawrth 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ydym ni’n ddifater am ddifaterwch? (Actau 4) – Rhun Murphy (22.03.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/22032015_pm_rhunmurphy.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 22 Mawrth 2015

Darlleniad y Dydd: Salm 65 (BCND tud.525 / BCN: tud.479)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd wrth i ni nesáu at y Pasg. Efallai i mi sôn o’r blaen am ddisgrifiad y Parch. Isaac Jones, fy nghyn-weinidog yn Abergele, o lyfr y Salmau. Dywedodd ei fod yn gweld llyfr y Salmau yn debyg . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Mawrth 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Pedwerydd Gorchymyn (Exodus 20:8-11 a Luc 6:1-11) – Aneurin Owen (15.03.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/15032015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 15 Mawrth 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 7:13-14 (BCND tud.7 / BCN: tud.7)

Pa mor bwysig yw dydd Sul yn eich bywyd chi? Roedd cadw’r Saboth yn rhywbeth o bwys mawr i’n cyndeidiau – prawf o hyn yw bod eglwys newydd wedi ymddangos yn Llansannan bron i ddwy ganrif yn ôl oherwydd dadl am dorri’r Saboth. Heno yn . . . → Read More: Dydd Sul, 15 Mawrth 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Trydydd Gorchymyn (Exodus 20:7 a 3:1-17) – Celfyn Williams (08.03.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/08032015_pm_celfynwilliams.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 8 Mawrth 2015

Darlleniad y Dydd: Exodus 20:1-6 (BCND tud.68 / BCN: tud.62)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd heddiw wrth i Fawrth ddod i mewn fel llew! Roeddwn ar fy ffordd i’r Bala ddydd Llun i dderbyn hyfforddiant mewn swydd a mentro dros Pen Cefn, er mod i’n gweld y ffordd dipyn yn llithrig – . . . → Read More: Dydd Sul, 8 Mawrth 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Yr Ail Orchymyn (Exodus 20:4-6 ac Eseia 58) – Aneurin Owen (01.03.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/01032015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 1 Mawrth 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 18:1-5 (BCND tud.21 / BCN: tud.19) Bore da ar ddydd Gŵyl Dewi Sant! Pa mor bwysig ydi hi i ni fel Cymry gofio tybed? W. Ambrose Bebb ddywedodd: “Myfyriwn yn ddyfnach yn ein hanes. O’n gorffennol y daw goleuni inni. Tynnwn wersi ohoni.” Wrth feddwl am boblogaeth fawr y byd a . . . → Read More: Dydd Sul, 1 Mawrth 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Gorchymyn Cyntaf (Exodus 20:2-3) – Rhodri Glyn (22.02.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/22022015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 22 Chwefror 2015

Darlleniad y Dydd: Salm 1 (BCND tud.490 / BCN: tud.448)

Croeso cynnes i oedfaon y dydd ym Mro Aled wrth i ni gael cyfle unwaith yn rhagor i ganmol ein Gwaredwr gyda’n gilydd a cheisio Duw mewn mawl, gweddi a thrwy wrando ar ei Air. Gofynnwn i’r Ysbryd Glân weithio ynom i’n cysuro, ein calonogi . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Chwefror 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Cristion a’r Deg Gorchymyn (Exodus 20:1-17) – Aneurin Owen (15.02.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/15022015_pm_aneurin owen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ffafrio’r tlawd (Iago 2:1-7) – Hywel Meredydd (08.02.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/08022015_pm_hywelmeredydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 15 Chwefror 2015

Darlleniad y Dydd: Job 1:20-22 (BCND tud.459 / BCN: tud.420)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd drannoeth dydd San Ffolant. Mae cariad yn gwneud i’r byd droi medde nhw ac yn sicr yn rhoi rheswm arddderchog i ni foli Duw hefo’n gilydd heddiw. Duw, cariad yw. Ydi, mae’r ‘comma’ yn bwysig oherwydd hebddo . . . → Read More: Dydd Sul, 15 Chwefror 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 8 Chwefror 2015

Darlleniad y Dydd: 1 Pedr 1:22-25 (BCND tud.256 / BCN: tud.235)

Bore da! Dyma Sul arall o law Duw a chyfle i gydaddoli. Gwyn ein byd! Mae’n dda i ni ymateb i bob cyfle newydd y mae’n ei roi i ni. Croeso cynnes i oedfaon y dydd a gweddïwn am fendith arbennig Duw heddiw ar . . . → Read More: Dydd Sul, 8 Chwefror 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ymgryfhewch yn yr Arglwydd (Effesiaid 6:10-24) – Aneurin Owen (01.02.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/01022015_pm_aneurin owen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 1 Chwefror 2015

Darlleniad y Dydd: Colosiaid 2:6-10 (BCND tud.221 / BCN: tud.202)

‘Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein Tad a’r Arglwydd Iesu Grist.’ Dyna’r geiriau y mae’r Apostol Paul yn ei ddefnyddio i gyfarch cyd-Gristnogion wrth ddechrau llawer o’i lythyrau. Wrth i ninnau ddod at ein gilydd i foli Duw ar gychwyn y mis . . . → Read More: Dydd Sul, 1 Chwefror 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Aeddfedrwydd yr eglwys: adeiladu corff Crist (Effesiaid 4:7-16) – Rhodri Glyn (25.01.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/25012015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 25 Ionawr 2015

Darlleniad y Dydd: Sechareia 4:1-6 (BCND tud.860 / BCN: tud.784)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwasanaethau ar draws Bro Aled. A hithau’n ddydd dathlu cariad yng Nghymru heddiw, diolchwn am gariad Duw sydd bob amser drosom (Salm 103:11) ac sy’n sylfaen a gwraidd bywyd pob Cristion. Wrth i ni ystyried mor fawr yw cariad . . . → Read More: Dydd Sul, 25 Ionawr 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Undod Eglwys Crist (Effesiaid 4:1-6) – Rhodri Glyn (18.01.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/18012015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 18 Ionawr 2015

Darlleniad y Dydd: Luc 2:34-40 (BCND tud.63 / BCN: tud.58)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd heddiw pryd y cawn gyfle hefo’n gilydd eto i godi golwg ffydd at Iesu a’i addoli. Mae Iesu wedi dweud ei fod yn Fugail Da ac y mae gwirionedd hynny’n dod yn fyw iawn i ni yng . . . → Read More: Dydd Sul, 18 Ionawr 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Gweddïau Paul dros deulu Duw (Effesiaid 3:14-21) – Aneurin Owen (11.01.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/11012015_pm_aneurin owen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Anchwiliadwy Olud Crist (Effesiaid 3:1-13) – Rhodri Glyn (04.01.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/04012015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 11 Ionawr 2015

Darlleniad y Dydd: Luc 2:25-33 (BCND tud.63 / BCN: tud.58)

Er ei bod braidd yn hwyr, peth braf iawn yw cael dymuno blwyddyn newydd fendithiol i bawb ohonoch! Ac wrth i ni edrych ymlaen at y flwyddyn sydd ar gychwyn, gall pob Cristion wneud hynny’n ddisgwylgar oherwydd yr hyn a fynegir am Iesu yn Effesiaid . . . → Read More: Dydd Sul, 11 Ionawr 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Anchwiliadwy Olud Crist (Effesiaid 3:1-13) – Rhodri Glyn (04.01.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/04012015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 4 Ionawr 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 2:13-15 (BCND tud.2 / BCN: tud.2)

Bore da a chroeso i’r flwyddyn newydd! Gobeithio i chi gael Nadolig bendithiol ac i chi brofi Duw yn agos ym mhob profiad. Cawsom ychydig o eira a rhew, haul a nosweithiau serennog, a braf iawn oedd cael cwmni’n gilydd a chwmni’r Arglwydd yn ein . . . → Read More: Dydd Sul, 4 Ionawr 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 21 Rhagfyr 2014

Darlleniad y Dydd: Ioan 1: 1-14 (BCND tud.99 / BCN: tud.91)

Bore da a chroeso i’r oedfaon heddiw ar drothwy’r Nadolig. Gobeithio y cewch gyfle i ddod i un o’r oedfaon sydd yn y Fro dros Ŵyl y Nadolig ac y cewch gyfle i gyd-addoli hefo ni yn ystod y cyfnod prysur yma. Mae nifer . . . → Read More: Dydd Sul, 21 Rhagfyr 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 14 Rhagfyr 2014

Darlleniad y Dydd: Luc 1:67-80 (BCND tud.62 / BCN: tud.57)

Bore da! Mae’r rhod bron a throi unwaith eto ac fe fydd y dydd yn ’mestyn. Mae’n braf meddwl am hynny a meddwl mor fawr yw’r byd a’r bydysawd yr ydym ynddo! Dyma ni, ar lwmp o graig boeth yn carlamu o gwmpas yr haul . . . → Read More: Dydd Sul, 14 Rhagfyr 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 7 Rhagfyr 2014

Darlleniad y Dydd: Eseia 61:1-4 (BCND tud.677 / BCN: tud.617)

Bore da a chroeso i dymor y Nadolig! Wrth i ni edrych ymlaen at y dathliadau, mae rhyfeddod yr hyn a ddigwyddodd ym Methlehem yn siŵr o lenwi’n calonnau unwaith eto. Mae gan yr Ysbryd Glân gymaint o ffyrdd i wneud genedigaeth Iesu yn werthfawr . . . → Read More: Dydd Sul, 7 Rhagfyr 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 30 Tachwedd 2014

Darlleniad y Dydd: Micha 5:1-5 (BCND tud.845 / BCN: tud.770)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd! Ffermwr tir mynyddig oedd Micha. Mae’n siŵr ei fod yn gweld golau Jerwsalem yn y pellter fel y byddwn ni yn gweld gwawl goleuadau trefi’r arfordir o bob cwr o’r Fro. Fel ffermwr yn edrych o bell . . . → Read More: Dydd Sul, 30 Tachwedd 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y wraig ddistaw (Mathew 26:6-13) – Aneurin Owen (23.11.2014)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/23112014_pm_aneurin owen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 23 Tachwedd 2014

Darlleniad y Dydd: Jona 2:1-10 (BCND tud.840 / BCN: tud.766)

‘Fy enaid, bendithia’r Arglwydd, a’r cyfan sydd ynof ei enw sanctaidd.’ Dyna sut mae’r Salmydd yn cychwyn Salm 103 – gan gymell ei hun i roi clod a mawl i Dduw. A ninnau’n cael y fraint o addoli ar Sul arall, beth am i ni . . . → Read More: Dydd Sul, 23 Tachwedd 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ydan ni’n barod i ddilyn Iesu? (Luc 9:51-62) – Rhodri Glyn (16.11.2014)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/16112014_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 16 Tachwedd 2014

Darlleniad y Dydd: Obadeia 1:1-6 (BCND tud.838 / BCN: tud.764)

Bore da a chroeso cynnes i oedfaon y dydd! Pan fyddwn ni’n chwilio am ymadrodd i ddisgrifio’r adegau (prin) hynny pryd nad oes gennym ddim clem am rywbeth, tybed a fyddwch chi – fel nifer o Gymry eraill – yn defnyddio’r ymadrodd ‘does gen i . . . → Read More: Dydd Sul, 16 Tachwedd 2014

Parhau i ddarllen