Archives: mair

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 15 Ionawr 2017

Darlleniad y Dydd: Mathew 8:5-13 (BCND:tud.8 / BCN: tud.8)

Bore da a chroeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon ym Mro Aled heddiw. Wrth ysgrifennu’r geiriau hyn ar nos Iau, rwy’n eich croesawu i’r oedfaon yn y gobaith y bydd rhai yn cael eu cynnal yn ein capeli oherwydd mae rhagolygon y tywydd yn ddigon . . . → Read More: Dydd Sul, 15 Ionawr 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Gweinidogaeth Gristnogol: beth ydym ni’n ei ddisgwyl? (Colosiaid 1:24-29) – Rhodri Glyn (08.01.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/08012017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y doethion mewn byd ôl-wirionedd – Rhodri Glyn (11.12.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/11122016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 8 Ionawr 2017

Darlleniad y Dydd: Salm 89:1-7 (BCND:tud.541 / BCN: tud.494)

Blwyddyn newydd dda i chi gyd! Croeso cynnes i wasanaethau’r Fro heddiw. Gweddïwn y cawn oedfaon bendithiol ac y byddwn yn dod i berthynas agosach gyda Duw. Gobeithiwn eich bod wedi cael gwyliau ymlaciol a’ch bod wedi cael cyfle i fyfyrio ychydig dros wyrth geni mab . . . → Read More: Dydd Sul, 8 Ionawr 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 18 Rhagfyr 2016

Darlleniad y Dydd: Ioan 1:14-18 (BCND:tud.99 / BCN: tud.91)

Nadolig Llawen a chroeso cynnes i wasanaethau Nadolig ein heglwysi ar draws y Fro heddiw. Wrth i ni ddathlu dyfodiad y Gwaredwr i’n plith a mwynhau cwmni’n gilydd, gweddïwn y byddwn uwchlaw popeth yn profi presenoldeb Crist yn bersonol, wrth i ni gredu ynddo a thyfu . . . → Read More: Dydd Sul, 18 Rhagfyr 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cymod a chredu’r Efengyl (Colosiaid 1:21-23) – Rhodri Glyn (04.12.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/04122016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 11 Rhagfyr 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 11:1-5 (BCND:tud.629 / BCN: tud.574)

Bore da a chroeso cynnes i chi i gyd i’r oedfaon ym Mro Aled heddiw. Gweddïwn y byddwn ni’n cael rhyddid i addoli Duw a dod i’w adnabod yn well ar ôl clywed ei Air. Mae’r Nadolig bron ar ein pennau a gobeithiwn y medrwch ymuno . . . → Read More: Dydd Sul, 11 Rhagfyr 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Iesu yn ben ar ei eglwys (Colosiaid 1:18-20) – Gwion Dafydd (27.11.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/27112016_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 4 Rhagfyr 2016

Darlleniad y Dydd: Luc 1:46-56 (BCND:tud.61 / BCN: tud.56)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’r gwahanol oedfaon ym Mro Aled heddiw. Wrth i ni nesáu at y Nadolig, dwi’n siŵr fod yr un pethau yn rhedeg trwy feddwl llawer ohonom – sut wibiodd y flwyddyn heibio mor sydyn, neu sut ydw i’n mynd i lwyddo . . . → Read More: Dydd Sul, 4 Rhagfyr 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 27 Tachwedd 2016

Darlleniad y Dydd: Esther 4:12-17 (BCND:tud.454 / BCN: tud.416)

Croeso cynnes i chi i oedfaon y dydd ym Mro Aled heddiw. Wrth i ni gael cyfle unwaith eto i foli’r Arglwydd graslon hefo’n gilydd, gweddïwn ar i Dduw fod yn drugarog wrthym, ac i’w Ysbryd weithio yn rymus ynom wrth i ni wrando ar ei . . . → Read More: Dydd Sul, 27 Tachwedd 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Mawredd y Mab: Crist yr Arglwydd (Colosiaid 1:15-17) – Rhodri Glyn (20.11.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/20112016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 20 Tachwedd 2016

Darlleniad y Dydd: 2 Pedr 1: 19-21 (BCND:tud.260 / BCN: tud.238)

Bore da a chroeso cynnes i’r oedfaon ym Mro Aled y bore yma. Ar wythnos mor stormus a chyfnewidiol o ran y tywydd, mae’n gysur i ni allu dod at ein gilydd i addoli Duw digyfnewid sydd yr un peth ddoe, heddiw ac am . . . → Read More: Dydd Sul, 20 Tachwedd 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Achubiaeth Duw: Rhyddid a maddeuant (Colosiaid 1:14) – Rhodri Glyn (13.11.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/13112016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 13 Tachwedd 2016

Darlleniad y Dydd: Jeremeia 29: 10-14 (BCND:tud.715 / BCN: tud.652)

Bore da a chroeso cynnes i chi i’r oedfaon ar draws Bro Aled heddiw. Rhyfedd fod newyddion am ddyn o’r enw Donald yn cael symud i fyw i Dŷ Gwyn yn America yn gallu achosi’r fath helynt ynte?! Dyna fu’n mynd â bryd bron pob . . . → Read More: Dydd Sul, 13 Tachwedd 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Achubiaeth: o dywyllwch i Deyrnas y Mab (Colosiaid 1:13) – Rhodri Glyn (06.11.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/06112016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 6 Tachwedd 2016

Darlleniad y Dydd: Rhufeiniaid 15: 1-6 (BCND:tud.178 / BCN: tud.163)

Bore da a chroeso cynnes i chi gyd i’r Oedfaon dros Fro Aled. Diolchwn am y fraint o allu cyfarfod gyda’n gilydd yn gyhoeddus i foli ac i ddysgu mwy am Y Duw byw heb ofn cael ein herlid na’n bygwth. Gweddïwn y byddwn yn . . . → Read More: Dydd Sul, 6 Tachwedd 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Mentro ar addewidion Duw (Numeri 13) – Rhodri Glyn (30.10.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/30102016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 30 Hydref 2016

Darlleniad y Dydd: Josua 24: 24-28 (BCND:tud.220 / BCN: tud.200)

Wrth i fis Hydref ddod i’w derfyn, a thywyllwch y gaeaf ddod yn nes, diolchwn heddiw fod ein Harglwydd a’n Gwaredwr Iesu Grist hefyd yn oleuni’r byd. Yn sgil hynny, gallwn lawenhau hyd yn oed mewn sefyllfaoedd anodd gan fod etifeddiaeth dragwyddol yn y goleuni . . . → Read More: Dydd Sul, 30 Hydref 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Etifeddiaeth y saint yn y goleuni (Colosiaid 1:12) – Rhodri Glyn (23.10.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/23102016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Dyfalbarhad, amynedd a llawenydd (Colosiaid 1:11-14) – Gwion Dafydd (16.10.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/16102016_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 23 Hydref 2016

Darlleniad y Dydd: Datguddiad 5: 11-14 (BCND:tud.274 / BCN: tud.251)

Bore da a chroeso cynnes i chi i gyd i wasanaethau’r Fro heddiw. Gweddïwn y bydd Duw yn siarad gyda ni trwy ei Air ac y byddwn yn cael teimlo cryfder cymdeithas Ei bobl yn ein heglwysi. Diolchwn hefyd am y fraint o gael byw . . . → Read More: Dydd Sul, 23 Hydref 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 16 Hydref 2016

Darlleniad y Dydd: Habacuc 3: 17-19 (BCND:tud.853/BCN: tud.777)

‘Nid i ni, O Arglwydd, nid i ni ond i’th enw dy hun, rho ogoniant, er mwyn dy gariad a’th ffyddlondeb.’ Dyma sut y mae Salm 115 yn dechrau, hefo’r dymuniad ar i Dduw gael y ganmoliaeth a’r gogoniant y mae’n ei haeddu oherwydd pwy ydyw. Wrth . . . → Read More: Dydd Sul, 16 Hydref 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Plesio Duw: adnabod a gwneud ei ewyllys (Colosiaid 1:9-10) – Rhodri Glyn (09.10.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/09102016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 9 Hydref 2016

Darlleniad y Dydd: 1 Ioan 1:5-10 (BCND:tud.263/BCN: tud.241)

Bore da a chroeso cynnes i chi i oedfaon y dydd ym Mro Aled heddiw. Wrth i ni geisio’r Arglwydd gyda’n gilydd unwaith yn rhagor, diolchwn nad Duw pell yr ydym yn ei geisio ond Duw sydd wedi dod atom o’r nefoedd i ganol ein caledi a’n . . . → Read More: Dydd Sul, 9 Hydref 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Effeithiau’r Efengyl (Colosiaid 1:3-8) – Rhodri Glyn (02.10.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/02102016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 2 Hydref 2016

Darlleniad y Dydd: Jeremeia 23:5-8 (BCND:tud.708/BCN: tud.646)

Croeso cynnes i chi heddiw i oedfaon y dydd ac wrth i ni ddechrau mis arall o weithgaredd yn y Fro, cyflwynwn ein hunain a’n gilydd i’r Arglwydd gan ymbil arno ef i’n hadnewyddu yn ei gariad. (Seffaneia 3:17)

Gwaith digon anodd yw bod yn arweinydd – dyna’r . . . → Read More: Dydd Sul, 2 Hydref 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Pwy ‘di pwy? (Colosiaid 1:1-2) – Rhodri Glyn (25.09.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/25092016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Byw a Dwyn Ffrwyth i Dduw (Ioan 15:1-17) – Rhodri Glyn (18.09.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/18092016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 25 Medi 2016

Darlleniad y Dydd: Luc 18: 35-43 (BCND:tud.89/BCN: tud.81)

Bore da a chroeso i’r oedfaon ar draws y Fro heddiw. Gweddïwn y byddwn heddiw yn mynd i mewn i berthynas ddyfnach gyda Duw o achos yr hyn wnaeth Iesu Grist ar y groes drosom ni. Rydym hefyd yn eich gwahodd i weddïo dros weithgareddau a chlybiau’r . . . → Read More: Dydd Sul, 25 Medi 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • “Dyma Oen Duw” (Ioan 1:19-34) – Gwilym Tudur (11.09.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/11092016_pm_gwilymtudur.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 18 Medi 2016

Darlleniad y Dydd: Genesis 50: 15-21 (BCND:tud.49/BCN: tud.44)

Croeso cynnes i bob un ohonoch i’r oedfaon ar draws Bro Aled heddiw. Ar ôl cyfnod o oedfaon arbennig, byddwn yn cael y fraint o ddychwelyd at ein heglwysi lleol ac oedfa’r fro heno i geisio bendith yr Arglwydd gyda’n gilydd wrth ddod i’w addoli a gwrando . . . → Read More: Dydd Sul, 18 Medi 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • “Ffydd go iawn” (Marc 8:1-21) – Rhun Murphy (04.09.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/04092016_pm_rhunmurphy.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 11 Medi 2016

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’r oedfaon arbennig fydd yn cael eu cynnal ym Mro Aled heddiw! Edrychwn ymlaen at gael canmol enw’r Arglwydd gyda’n gilydd a rhyfeddu at y Duw sy’n maddau’n helaeth i bawb sy’n dod i adnabod Iesu Grist fel eu Hachubwr. Wrth i gymaint ohonom gychwyn ar gyfnod newydd cyffrous mewn . . . → Read More: Dydd Sul, 11 Medi 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 4 Medi 2016

Darlleniad y Dydd: Luc 4:14-21 (BCND:tud.65/BCN: tud.60)

Croeso i oedfaon y Sul. Gobeithio fod pawb wedi mwynhau’r haul wythnos yma, ac wedi gwisgo digon o eli haul! Dwi’n siŵr fod y ffermwyr i gyd wedi bachu ar y cyfle yma i gasglu’r gwair ar ôl cymaint o law y mis diwethaf. Wrth gwrs, mae yna . . . → Read More: Dydd Sul, 4 Medi 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Eseia 53 – Aneurin Owen (31.07.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/31072016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ma hi’n ddydd Sul ond mae dydd Llun yn dod – Eseia 58 – Gwion Dafydd (24.07.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/24072016_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 24 Gorffennaf 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 45: 1-7 (BCND:tud.661/BCN: tud.603)

Croeso i oedfaon y Sul. Gobeithio fod pawb wedi mwynhau’r haul wythnos yma, ac wedi gwisgo digon o eli haul! Dwi’n siŵr fod y ffermwyr i gyd wedi bachu ar y cyfle yma i gasglu’r gwair ar ôl cymaint o law y mis diwethaf. Wrth gwrs, mae . . . → Read More: Dydd Sul, 24 Gorffennaf 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cysur Pobl Dduw – Eseia 40 – Aneurin Owen (17.07.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/17072016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Duw yn dewis mynydd – llwyddiant ei fwriadau – Eseia 14:24-27 a Rhuf. 8:28-39 – Aneurin Owen (10.07.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/10072016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 17 Gorffennaf 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 35: 1-10 (BCND:tud.650/BCN: tud.593)

Bore da a chroeso i’r oedfaon heddiw. Mae’n wythnos y Sioe Fawr a dymuniadau gorau i bawb sydd ar eu ffordd yno, a phob llwyddiant i chi.

Cafodd Cymanfa Gyffredinol EBC ei chynnal yr wythnos hon yn Llandudno a thestun balchder i ni fel Bro oedd y . . . → Read More: Dydd Sul, 17 Gorffennaf 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 10 Gorffennaf 2016

Darlleniad y Dydd: Malachi 4: 1-3 (BCND:tud.869/BCN: tud.793)

Bore da! Mae’n fore dydd Iau arna i yn sgwennu’r cyfarchion yma – drannoeth y Gêm Fawr! Mae gen i deimladau cymysg, rhyw gymysgedd o falchder a siom yn nhîm Cymru a rhyw atgasedd ac edmygedd o Ronaldo! Fe gododd fel eryr i benio’r gôl a seliodd . . . → Read More: Dydd Sul, 10 Gorffennaf 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Arfer Gweddi (Colosiaid 1:3-23) – Euros Wyn Jones (03.07.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/03072016_pm_euroswynjones.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 3 Gorffennaf 2016

Darlleniad y Dydd: 2 Corinthiaid 8: 1-7 (BCND:tud.201/BCN: tud.183)

Bore da a chroeso i’r gwasanaethau heddiw ar ddechrau mis Gorffennaf! Diolch i chi am y croeso adre ac am eich gweddïau yn ystod cyfarfod y ‘Council for World Mission’ (CWM) a fu’n cael ei gynnal yr wythnos diwetha. Diolch i Sarah hefyd am ei neges . . . → Read More: Dydd Sul, 3 Gorffennaf 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 26 Mehefin 2016

Darlleniad y Dydd: Luc 12:35-40 (BCND:tud.81/BCN: tud.74)

Bore da a chroeso i’r oedfa. Dwi’n siŵr, beth bynnag ydi canlyniad y refferendwm yma, ein bod yn hapus i weld cefn ar y sgyrsiau di-ddiwedd am aros neu adael yr Undeb Ewropeaidd. Ond gobeithio y gwnewch chi faddau i mi am sôn amdano unwaith eto! Wrth wrando . . . → Read More: Dydd Sul, 26 Mehefin 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Salm 23 – Yr Arglwydd yw fy Mugail – Rhys Morgan (19.06.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/19062016_pm_rhysmorgan.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Eseia 9 – Bachgen a aned i ni, mab a roed i ni – Aneurin Owen (12.06.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/12062016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Eseia 6 – Gweld Gogoniant Duw – Aneurin Owen (05.06.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/05062016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 19 Mehefin 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 51:1-3 (BCND:tud.667/BCN: tud.609)

Bore da a chroeso i chi i oedfaon y Sul. Gweddïwn y byddwn fel Bro yn cael profiad personol o ras rhyfeddol ein Duw rhyfeddol heddiw.

O’r holl bethau ddigwyddodd yr wythnos ddiwethaf – y doniol, y gwych, y siomedig a’r rhyfedd – mae ’na un peth yn . . . → Read More: Dydd Sul, 19 Mehefin 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 12 Mehefin 2016

Darlleniad y Dydd: Datguddiad 1: 12-19 (BCND:tud.270/BCN: tud.248)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd! Rydan ni wedi cael ein bendithio’n fawr yn ddiweddar wrth droi at lyfr Eseia yn y Beibl a sylwi gymaint a gafodd o ei weld o gynllun Duw ganrifoedd cyn geni Iesu Grist. Rydan ni’n meddwl am broffwydi fel . . . → Read More: Dydd Sul, 12 Mehefin 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 5 Mehefin 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 6:1-8 (BCND:tud.672/BCN: tud.613)

Bore da! Wrth i Eisteddfod yr Urdd gau ei drysau am dymor arall mae’n rhyfeddol beth a welsom yn y babell gydol yr wythnos a llongyfarchiadau i bob un o’r Fro ar eu llwyddiant a’u hymdrech. Rhaid cyfaddef fy mod yn gweld mwy o’r cystadlu o fod o . . . → Read More: Dydd Sul, 5 Mehefin 2016

Parhau i ddarllen