Archives: mair

Eglwysi Bro Aled: • Y Pumed Gorchymyn (Exodus 20:12 a Philipiaid 2:1-11) – Aneurin Owen (29.03.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/29032015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 29 Mawrth 2015

Darlleniad y Dydd: Ioan 10:7-15 (BCND tud.113 / BCN: tud.104)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwahanol oedfaon ar hyd a lled Bro Aled a ninnau’n dathlu Sul y Blodau. Wythnos wedi’r diweddglo cyffrous i Bencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad, cofiwn am Iesu’n cyrraedd Jerwsalem i fonllefau’r dorf yn gweiddi: “Hosanna i Fab Dafydd! Bendigedig yw’r . . . → Read More: Dydd Sul, 29 Mawrth 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ydym ni’n ddifater am ddifaterwch? (Actau 4) – Rhun Murphy (22.03.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/22032015_pm_rhunmurphy.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 22 Mawrth 2015

Darlleniad y Dydd: Salm 65 (BCND tud.525 / BCN: tud.479)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd wrth i ni nesáu at y Pasg. Efallai i mi sôn o’r blaen am ddisgrifiad y Parch. Isaac Jones, fy nghyn-weinidog yn Abergele, o lyfr y Salmau. Dywedodd ei fod yn gweld llyfr y Salmau yn debyg . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Mawrth 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Pedwerydd Gorchymyn (Exodus 20:8-11 a Luc 6:1-11) – Aneurin Owen (15.03.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/15032015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 15 Mawrth 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 7:13-14 (BCND tud.7 / BCN: tud.7)

Pa mor bwysig yw dydd Sul yn eich bywyd chi? Roedd cadw’r Saboth yn rhywbeth o bwys mawr i’n cyndeidiau – prawf o hyn yw bod eglwys newydd wedi ymddangos yn Llansannan bron i ddwy ganrif yn ôl oherwydd dadl am dorri’r Saboth. Heno yn . . . → Read More: Dydd Sul, 15 Mawrth 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Trydydd Gorchymyn (Exodus 20:7 a 3:1-17) – Celfyn Williams (08.03.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/08032015_pm_celfynwilliams.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 8 Mawrth 2015

Darlleniad y Dydd: Exodus 20:1-6 (BCND tud.68 / BCN: tud.62)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd heddiw wrth i Fawrth ddod i mewn fel llew! Roeddwn ar fy ffordd i’r Bala ddydd Llun i dderbyn hyfforddiant mewn swydd a mentro dros Pen Cefn, er mod i’n gweld y ffordd dipyn yn llithrig – . . . → Read More: Dydd Sul, 8 Mawrth 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Yr Ail Orchymyn (Exodus 20:4-6 ac Eseia 58) – Aneurin Owen (01.03.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/01032015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 1 Mawrth 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 18:1-5 (BCND tud.21 / BCN: tud.19) Bore da ar ddydd Gŵyl Dewi Sant! Pa mor bwysig ydi hi i ni fel Cymry gofio tybed? W. Ambrose Bebb ddywedodd: “Myfyriwn yn ddyfnach yn ein hanes. O’n gorffennol y daw goleuni inni. Tynnwn wersi ohoni.” Wrth feddwl am boblogaeth fawr y byd a . . . → Read More: Dydd Sul, 1 Mawrth 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Gorchymyn Cyntaf (Exodus 20:2-3) – Rhodri Glyn (22.02.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/22022015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 22 Chwefror 2015

Darlleniad y Dydd: Salm 1 (BCND tud.490 / BCN: tud.448)

Croeso cynnes i oedfaon y dydd ym Mro Aled wrth i ni gael cyfle unwaith yn rhagor i ganmol ein Gwaredwr gyda’n gilydd a cheisio Duw mewn mawl, gweddi a thrwy wrando ar ei Air. Gofynnwn i’r Ysbryd Glân weithio ynom i’n cysuro, ein calonogi . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Chwefror 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Cristion a’r Deg Gorchymyn (Exodus 20:1-17) – Aneurin Owen (15.02.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/15022015_pm_aneurin owen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ffafrio’r tlawd (Iago 2:1-7) – Hywel Meredydd (08.02.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/08022015_pm_hywelmeredydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 15 Chwefror 2015

Darlleniad y Dydd: Job 1:20-22 (BCND tud.459 / BCN: tud.420)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd drannoeth dydd San Ffolant. Mae cariad yn gwneud i’r byd droi medde nhw ac yn sicr yn rhoi rheswm arddderchog i ni foli Duw hefo’n gilydd heddiw. Duw, cariad yw. Ydi, mae’r ‘comma’ yn bwysig oherwydd hebddo . . . → Read More: Dydd Sul, 15 Chwefror 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 8 Chwefror 2015

Darlleniad y Dydd: 1 Pedr 1:22-25 (BCND tud.256 / BCN: tud.235)

Bore da! Dyma Sul arall o law Duw a chyfle i gydaddoli. Gwyn ein byd! Mae’n dda i ni ymateb i bob cyfle newydd y mae’n ei roi i ni. Croeso cynnes i oedfaon y dydd a gweddïwn am fendith arbennig Duw heddiw ar . . . → Read More: Dydd Sul, 8 Chwefror 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ymgryfhewch yn yr Arglwydd (Effesiaid 6:10-24) – Aneurin Owen (01.02.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/01022015_pm_aneurin owen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 1 Chwefror 2015

Darlleniad y Dydd: Colosiaid 2:6-10 (BCND tud.221 / BCN: tud.202)

‘Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein Tad a’r Arglwydd Iesu Grist.’ Dyna’r geiriau y mae’r Apostol Paul yn ei ddefnyddio i gyfarch cyd-Gristnogion wrth ddechrau llawer o’i lythyrau. Wrth i ninnau ddod at ein gilydd i foli Duw ar gychwyn y mis . . . → Read More: Dydd Sul, 1 Chwefror 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Aeddfedrwydd yr eglwys: adeiladu corff Crist (Effesiaid 4:7-16) – Rhodri Glyn (25.01.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/25012015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 25 Ionawr 2015

Darlleniad y Dydd: Sechareia 4:1-6 (BCND tud.860 / BCN: tud.784)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwasanaethau ar draws Bro Aled. A hithau’n ddydd dathlu cariad yng Nghymru heddiw, diolchwn am gariad Duw sydd bob amser drosom (Salm 103:11) ac sy’n sylfaen a gwraidd bywyd pob Cristion. Wrth i ni ystyried mor fawr yw cariad . . . → Read More: Dydd Sul, 25 Ionawr 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Undod Eglwys Crist (Effesiaid 4:1-6) – Rhodri Glyn (18.01.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/18012015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 18 Ionawr 2015

Darlleniad y Dydd: Luc 2:34-40 (BCND tud.63 / BCN: tud.58)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd heddiw pryd y cawn gyfle hefo’n gilydd eto i godi golwg ffydd at Iesu a’i addoli. Mae Iesu wedi dweud ei fod yn Fugail Da ac y mae gwirionedd hynny’n dod yn fyw iawn i ni yng . . . → Read More: Dydd Sul, 18 Ionawr 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Gweddïau Paul dros deulu Duw (Effesiaid 3:14-21) – Aneurin Owen (11.01.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/11012015_pm_aneurin owen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Anchwiliadwy Olud Crist (Effesiaid 3:1-13) – Rhodri Glyn (04.01.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/04012015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 11 Ionawr 2015

Darlleniad y Dydd: Luc 2:25-33 (BCND tud.63 / BCN: tud.58)

Er ei bod braidd yn hwyr, peth braf iawn yw cael dymuno blwyddyn newydd fendithiol i bawb ohonoch! Ac wrth i ni edrych ymlaen at y flwyddyn sydd ar gychwyn, gall pob Cristion wneud hynny’n ddisgwylgar oherwydd yr hyn a fynegir am Iesu yn Effesiaid . . . → Read More: Dydd Sul, 11 Ionawr 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Anchwiliadwy Olud Crist (Effesiaid 3:1-13) – Rhodri Glyn (04.01.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/04012015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 4 Ionawr 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 2:13-15 (BCND tud.2 / BCN: tud.2)

Bore da a chroeso i’r flwyddyn newydd! Gobeithio i chi gael Nadolig bendithiol ac i chi brofi Duw yn agos ym mhob profiad. Cawsom ychydig o eira a rhew, haul a nosweithiau serennog, a braf iawn oedd cael cwmni’n gilydd a chwmni’r Arglwydd yn ein . . . → Read More: Dydd Sul, 4 Ionawr 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 21 Rhagfyr 2014

Darlleniad y Dydd: Ioan 1: 1-14 (BCND tud.99 / BCN: tud.91)

Bore da a chroeso i’r oedfaon heddiw ar drothwy’r Nadolig. Gobeithio y cewch gyfle i ddod i un o’r oedfaon sydd yn y Fro dros Ŵyl y Nadolig ac y cewch gyfle i gyd-addoli hefo ni yn ystod y cyfnod prysur yma. Mae nifer . . . → Read More: Dydd Sul, 21 Rhagfyr 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 14 Rhagfyr 2014

Darlleniad y Dydd: Luc 1:67-80 (BCND tud.62 / BCN: tud.57)

Bore da! Mae’r rhod bron a throi unwaith eto ac fe fydd y dydd yn ’mestyn. Mae’n braf meddwl am hynny a meddwl mor fawr yw’r byd a’r bydysawd yr ydym ynddo! Dyma ni, ar lwmp o graig boeth yn carlamu o gwmpas yr haul . . . → Read More: Dydd Sul, 14 Rhagfyr 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 7 Rhagfyr 2014

Darlleniad y Dydd: Eseia 61:1-4 (BCND tud.677 / BCN: tud.617)

Bore da a chroeso i dymor y Nadolig! Wrth i ni edrych ymlaen at y dathliadau, mae rhyfeddod yr hyn a ddigwyddodd ym Methlehem yn siŵr o lenwi’n calonnau unwaith eto. Mae gan yr Ysbryd Glân gymaint o ffyrdd i wneud genedigaeth Iesu yn werthfawr . . . → Read More: Dydd Sul, 7 Rhagfyr 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 30 Tachwedd 2014

Darlleniad y Dydd: Micha 5:1-5 (BCND tud.845 / BCN: tud.770)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd! Ffermwr tir mynyddig oedd Micha. Mae’n siŵr ei fod yn gweld golau Jerwsalem yn y pellter fel y byddwn ni yn gweld gwawl goleuadau trefi’r arfordir o bob cwr o’r Fro. Fel ffermwr yn edrych o bell . . . → Read More: Dydd Sul, 30 Tachwedd 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y wraig ddistaw (Mathew 26:6-13) – Aneurin Owen (23.11.2014)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/23112014_pm_aneurin owen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 23 Tachwedd 2014

Darlleniad y Dydd: Jona 2:1-10 (BCND tud.840 / BCN: tud.766)

‘Fy enaid, bendithia’r Arglwydd, a’r cyfan sydd ynof ei enw sanctaidd.’ Dyna sut mae’r Salmydd yn cychwyn Salm 103 – gan gymell ei hun i roi clod a mawl i Dduw. A ninnau’n cael y fraint o addoli ar Sul arall, beth am i ni . . . → Read More: Dydd Sul, 23 Tachwedd 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ydan ni’n barod i ddilyn Iesu? (Luc 9:51-62) – Rhodri Glyn (16.11.2014)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/16112014_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 16 Tachwedd 2014

Darlleniad y Dydd: Obadeia 1:1-6 (BCND tud.838 / BCN: tud.764)

Bore da a chroeso cynnes i oedfaon y dydd! Pan fyddwn ni’n chwilio am ymadrodd i ddisgrifio’r adegau (prin) hynny pryd nad oes gennym ddim clem am rywbeth, tybed a fyddwch chi – fel nifer o Gymry eraill – yn defnyddio’r ymadrodd ‘does gen i . . . → Read More: Dydd Sul, 16 Tachwedd 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Iesu a’r Teulu (Ioan 11:1-27) – Aneurin Owen (09.11.2014)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/09112014_pm_aneurin owen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 9 Tachwedd 2014

Darlleniad y Dydd: Amos 5:1-9 (BCND tud.834 / BCN: tud.759)

Croeso cynnes iawn i bob un ohonoch i’r oedfaon heddiw. A hithau’n Sul y Cofio, gweddïwn dros yr holl deuluoedd sydd wedi cael eu heffeithio gan erchylltra rhyfel ar draws ein byd, gan ddiolch i’r Arglwydd am obaith o heddwch tragwyddol trwy’n Harglwydd Iesu Grist. . . . → Read More: Dydd Sul, 9 Tachwedd 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 2 Tachwedd 2014

Darlleniad y Dydd: Salm 84 (BCND tud.539 / BCN: tud.492)

Pobl sy’n gwneud eglwys, nid adeiladau. Ac er gwychder ambell i gapel ac eglwys, pobl, nid cerrig a mortar fydd yna yn y nefoedd! Da i ni gofio hyn ar drothwy dathlu can mlynedd adeilad presennol Capel Coffa Henry Rees. Ond, gyda’r salmydd, byddwn yn . . . → Read More: Dydd Sul, 2 Tachwedd 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Iesu a thraddodiadau (Marc 7:1-23) – Rhodri Glyn (26.10.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 26 Hydref 2014

Darlleniad y Dydd: Hosea 14:4-9 (BCND tud.826 / BCN: tud.752)

Bore da a chroeso eto i oedfaon y dydd ac i’r diwrnod newydd yma o ras ein Harglwydd. Gobeithio y cewch fendith arbennig heddiw wrth wrando’r Gair a chyd-addoli. Wrth i’r wythnos agor o’n blaenau, gweddïwn y bydd Duw yn rasol wrthym ac y bydd . . . → Read More: Dydd Sul, 26 Hydref 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Iesu a’r Canwriad (Luc 7:1-10) – Aneurin Owen (19.10.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 19 Hydref 2014

Darlleniad y Dydd: 2 Pedr 3:8-13 (BCND tud.262 / BCN: tud.240)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd â’r Hydref yn ei wisgoedd aur. Mae’r Hydref yn ein hatgoffa fod i bob tymor ei waith a’i bwrpas, ac wrth i’r dail syrthio, mae’r gwreiddiau’n cryfhau ac yn paratoi at gwsg y gaeaf. Edrych ymlaen . . . → Read More: Dydd Sul, 19 Hydref 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Iesu a’r Dyn Crefyddol (Marc 10:17-27) – Rhodri Glyn (12.10.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 12 Hydref 2014

Darlleniad y Dydd: Daniel 6: 16-23 (BCND tud.810 / BCN: tud.738)

Tybed sut ydych chi’n meddwl am addoli Duw? Boed hynny mewn oedfa neu ar ein pen ein hunain, ydyw’n rhywbeth yr ydym yn edrych ymlaen tuag ato? ‘Gwaith hyfryd iawn a melys yw addoli d’enw di, o Dduw.’ Dyna’r ffordd yr oedd Dafydd Jones . . . → Read More: Dydd Sul, 12 Hydref 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Sgwrs hefo Nicodemus (Ioan 3:1-15) – Aneurin Owen (05.10.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 5 Hydref 2014

Darlleniad y Dydd: 1 Pedr 3:13-18 (BCND tud.257 / BCN: tud.236)

Bore da a chroeso i’r oedfaon ac i’r cyfle newydd a gawn i addoli Duw hefo’n gilydd lle bynnag yr ydym. Byddwn yn cofio am y rhai na fedrant ddod i’r oedfaon yn ein gweddïau heddiw eto – rydych, pob un yn ein gweddïau . . . → Read More: Dydd Sul, 5 Hydref 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Rhannu ein Ffydd (Ioan 4:1-42) – Rhodri Glyn (28.09.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 28 Medi 2014

Darlleniad y Dydd: Eseciel 37:11-14 (BCND tud.789 / BCN: tud.719)

Bore da, a chroeso i oedfaon y dydd! Es am dro y dydd o’r blaen heibio Nant y Merddyn ac i fyny heibio i lyn Rhyd y Bedd. Cefais fraw o weld fod dŵr y llyn mor isel – dŵr afonig fechan yn llifo drwy . . . → Read More: Dydd Sul, 28 Medi 2014

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ymateb i gael ein hanfon i rannu ein ffydd yn Iesu (Ioan 17:14-26) – Aneurin Owen (21.09.2014)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 21 Medi 2014

Darlleniad y Dydd: Salm 63: 1-8 (BCND tud.524 / BCN: tud.479)

Gan fy mod yn ysgrifennu hwn ar ddydd Iau, dydw i ddim yn gwybod am ganlyniad pleidlais hanesyddol yr Alban. Ond buaswn yn hoffi medru troi’r cloc ymlaen rhyw ychydig er mwyn gallu gweld be’ ddigwyddodd. Yn y papurau mawr mae ’na le wedi . . . → Read More: Dydd Sul, 21 Medi 2014

Parhau i ddarllen