Archives: mair

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 16 Medi 2018

Croeso cynnes i chi i’n gwasanaethau heddiw! O dro i dro, byddwn yn defnyddio Llais Bro Aled i geisio mynd i’r afael â rhai o gwestiynau sylfaenol Cristnogaeth. Yr wythnos hon, byddwn yn ystyried y cwestiwn – beth yw Cristion? Mae’r ateb canlynol i’w gael ar wefan ddefnyddiol www.gotquestions.org:

Ymddengys y gair Cristion deirgwaith yn . . . → Read More: Dydd Sul, 16 Medi 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 2 Medi 2018

Croeso cynnes i bawb ohonoch ar gychwyn tymor newydd o weithgareddau ac oedfaon ym Mro Aled! Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r haf ac yn barod ar gyfer yr hyn a ddaw wrth i’r hydref agosáu a chymaint ohonom yn cychwyn ar gyfnod newydd mewn ysgol, coleg neu swydd. Heddiw dechreuwn gyda gwasanaeth newydd Bore Bro . . . → Read More: Dydd Sul, 2 Medi 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Beth yw aelod? (Hebreaid 10:19-39) – John Derek Rees (15.07.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/15072018_pm_johnderekrees.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 22 Gorffennaf 2018

Darlleniad y Dydd: Ioan 13: 12-16 (BCND:tud.118 / BCN:tud.108)

Croeso cynnes i chi i’r oedfaon heddiw ac i rifyn olaf Llais Bro Aled tan fis Medi. Dyma felly gyfle gwych i mi ddymuno’n dda i bawb fydd yn mynd i lawr i’r Sioe yn Llanelwedd ac i bob un fydd yn mwynhau mymryn o wyliau . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Gorffennaf 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 15 Gorffennaf 2018

Darlleniad y Dydd: Salm 34: 1-8 (BCND:tud.507 / BCN:tud.463)

Croeso i chi i’r oedfaon ar draws Bro Aled. Mae’n bleser i ni unwaith eto gael dod at ein gilydd fel corff Crist i gael ein hadeiladu a’n cynnal gan ein gilydd a gan Ysbryd Crist, sy’n ein huno (1 Corinthiaid 12).

Tybed ydych chi dros . . . → Read More: Dydd Sul, 15 Gorffennaf 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 8 Gorffennaf 2018

Darlleniad y Dydd: Luc 12: 1-3 (BCND:tud.80 / BCN:tud.73)

Croeso cynnes i chi gyd i’r gwasanaethau ar draws Bro Aled bore ma. Wrth i’r tywydd barhau i fod yn gynnes a braf, dewch i ni fanteisio ar y cyfle i dorheulo yng ngogoniant Duw y Goruchaf. Rhown ein hunain o’i flaen gan adael iddo gynhesu . . . → Read More: Dydd Sul, 8 Gorffennaf 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 1 Gorffennaf 2018

Darlleniad y Dydd: Daniel 7:13-14 (BCND:tud.811 / BCN:tud.739)

Croeso i bawb ohonoch i’n hoedfaon ar draws y Fro heddiw. Ar ddechrau mis arall gweddïwn am fendith ac arweiniad Duw er mwyn i ni allu dod trwy Grist ‘mewn hyder at orsedd gras er mwyn derbyn trugaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd.’ (Hebreaid . . . → Read More: Dydd Sul, 1 Gorffennaf 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 24 Mehefin 2018

Darlleniad y Dydd: Iago 5: 7-11 (BCND:tud.5254 tud.233)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i oedfa arbennig Sul y Fro a’r gweithgareddau hwyliog wedyn os fyddwch chi’n aros. Edrychwn ymlaen at gael moli’r Arglwydd a mwynhau cwmni’n gilydd mewn tywydd braf gobeithio! Wrth i ni wneud hynny, gofynnwn am gymorth Ysbryd Duw i sylweddoli mor wych . . . → Read More: Dydd Sul, 24 Mehefin 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 17 Mehefin 2018

Darlleniad y Dydd: Diarhebion 16:1-3 (BCND:tud.589/ tud.538)

Croeso cynnes i chi i gyd i’r oedfaon ar draws y Fro heddiw. Dewch i ni gofio heddiw ein bod ni’n addoli ac yn gwasanaethu’r Arglwydd, yr unig Dduw go iawn – y Duw byw, sy’n frenin am byth! (Jeremeia 10:10). Dewch i ni roi ein bywydau iddo . . . → Read More: Dydd Sul, 17 Mehefin 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Person, nid y Bregeth (Mathew 5-7) – Celfyn Williams (10.06.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/10062018_pm_celfynwilliams.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Paul yn Athen (Actau 17:16-34)- Rhodri Glyn (27.05.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/27052018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Rhoi’r Ysbryd i’r Bobl (Actau 2:1-13; 37-41; Eseciel 36:22-28) – Rhodri Glyn (20.05.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/20052018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Thesalonica a Berea (Actau 17:1-15) – Gwion Dafydd (13.05.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/13052018_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 10 Mehefin 2018

Darlleniad y Dydd: Rhufeiniaid 6:22-23 (BCND:tud.170/ tud.155)

Ydych chi’n cofio’r teimlad diwrnod olaf ysgol cyn y gwyliau haf? Mae bron a bod yn annisgrifiadwy yn tydi! Does dim llawer o brofiadau tebyg mewn bywyd. Mae’r gwaith wedi mynd, mae’r llyfrau wedi cau, y pensiliau yn ôl yn eu cas am chwech wythnos. Dim mwy o . . . → Read More: Dydd Sul, 10 Mehefin 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Be sy’n rhaid i mi ei wneud i gael fy achub? (Actau 16:30) – Rhodri Glyn (06.05.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/06052018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 3 Mehefin 2018

Darlleniad y Dydd: Exodus 29:45-46 (BCND:tud.78/ tud.71)

Dyma i chi gyfnod hyfryd o heulwen yr ydan ni wedi ei gael dros yr wythnosau diwethaf. Dwn i ddim amdanoch chi, ond i mi, mae cyfres o ddiwrnodau braf yn ysgafnhau pob rhan o fywyd. Mae pethau oedd yn anodd yn ymddangos ychydig yn haws. Mae’r bobl . . . → Read More: Dydd Sul, 3 Mehefin 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 27 Mai 2018

Darlleniad y Dydd: 2 Timotheus 4:16-18 (BCND:tud.236/ tud.216)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i oedfaon olaf mis Mai. Gweddïwn y byddwn unwaith yn rhagor yn sylweddoli mawredd ein Duw sy’n Dad, Mab ac Ysbryd Glân gan brofi o’i gynhaliaeth a’i arweiniad ar gychwyn wythnos arall. Cofiwn Salm 96:4 Beibl.net – ‘Mae’r ARGLWYDD yn Dduw mawr . . . → Read More: Dydd Sul, 27 Mai 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 20 Mai 2018

Darlleniad y Dydd: Salm 117 (BCND:tud.559/ tud.510)

Dewch i ni gymryd munud i roi gweddi o foliant i’r Arglwydd heddiw cyn mynd ymlaen gyda’n bywydau. Dewch i ni ystyried mawredd Duw a’r ffaith ei fod wedi dod yn berson o gig a gwaed a marw ar groes yn ein lle ni.

Mae darlleniad heddiw yn . . . → Read More: Dydd Sul, 20 Mai 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 13 Mai 2018

Darlleniad y Dydd: Jwdas 24-25 (BCND:tud.270/ tud.248)

Croeso cynnes i chi i’n hoedfaon ar draws Bro Aled a hithau’n Sul Cymorth Cristnogol. Wrth feddwl am anghenion pobl mewn gwahanol rannau o’r byd, diolchwn nad yw ffiniau gwleidyddol yn atal gwaith Duw, a gweddïwn ar i drugaredd yr Arglwydd gael ei amlygu trwy waith Ei eglwys . . . → Read More: Dydd Sul, 13 Mai 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 6 Mai 2018

Darlleniad y Dydd: 2 Brenhinoedd 4:1-7 (BCND:tud.340/ tud.311)

Croeso cynnes iawn i chi unwaith eto i wasanaethau o addoliad ym Mro Aled. Dewch i ni ddod at ein gilydd yn ein capeli ac yn Oedfa’r Fro i addoli Duw’r Goruchaf. Dewch i ni heddiw roi enw Iesu Grist uwchben pob enw arall. Gweddïwn heddiw y . . . → Read More: Dydd Sul, 6 Mai 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Digon da? (Rhufeiniaid 3:21-31) – Gwion Dafydd (29.04.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/29042018_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 29 Ebrill 2018

Darlleniad y Dydd: Ioan 20:30-31 (BCND:tud.127/ tud.116)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i oedfaon Sul olaf mis Ebrill. Cofiwch na fydd Oedfa’r Fro heno yn Llansannan ond yn hytrach yng Nghefn Berain, a bydd croeso i unrhyw un sydd am ymuno hefo ni. Lle bynnag y byddwn yn addoli Duw heddiw, gweddïwn am arweiniad yr . . . → Read More: Dydd Sul, 29 Ebrill 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Yr Efengyl a Phaganiaeth – Rhan 1 (Actau 14:1-21) – Rhodri Glyn (22.04.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/22042018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 22 Ebrill 2018

Darlleniad y Dydd: Eseciel 12:1-7 (BCND:tud.2760/ tud.692)

Croeso cynnes i chi i’n hoedfaon heddiw. Dwi ar hyn o bryd (prynhawn dydd Iau) yn rhyfeddu at y tywydd hafaidd yr ydym yn ei fwynhau (ymddiheuriadau mawr os ydych yn darllen hwn ar ddydd Sul a hithau’n oer a glawog eto!) O’r diwedd mae’r gwanwyn wedi cyrraedd . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Ebrill 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Yr Atgyfodiad a Geni o’r Newydd (1 Pedr 1:3-4) – Rhodri Glyn (01.04.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/01042018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 15 Ebrill 2018

Darlleniad y Dydd: Hebreaid 13:1-6 (BCND:tud.250 / tud.229)

Bore da i chi gyd a chroeso i’r oedfaon ar draws Bro Aled. Dewch i ni weddïo efo’n gilydd heddiw am bresenoldeb Arglwydd y Nefoedd yn ein bywydau. Dewch i ni hefyd groesawu’r Ysbryd Glân, sy’n rhoi bywyd a nerth i mewn i’n gwasanaethau ni heddiw.

Pwy . . . → Read More: Dydd Sul, 15 Ebrill 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 8 Ebrill 2018

Darlleniad y Dydd: Nehemeia 1:8-11 (BCND:tud.437 / tud.400)

Bore da iawn i bawb a diolch i Rhodri am y gwahoddiad i sgwennu Llais Bro Aled heddiw am y tro cyntaf ers sbel! Dwn i ddim yn iawn ble i ddechrau – does yna gymaint wedi digwydd ac amgylchiadau a phrofiadau newydd i’w rhannu. Y lle . . . → Read More: Dydd Sul, 8 Ebrill 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Pedr a Cornelius: Dim Ffafriaeth (Actau 10) – Rhodri Glyn (11.03.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/11032018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 1 Ebrill 2018

Darlleniad y Dydd: Mathew 28:1-7 (BCND:tud.36 / tud.33)

‘Nid yw ef yma, oherwydd y mae wedi ei gyfodi fel y dywedodd y byddai…’ Dyma’r geiriau chwyldroadol a glywyd ddeuddydd wedi’r croeshoeliad ac sy’n parhau’n sylfaen i ffydd, cysur a gobaith Cristnogion ar hyd a lled y byd. Wrth i ni ddod at ein gilydd dros . . . → Read More: Dydd Sul, 1 Ebrill 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 25 Mawrth 2018

Darlleniad y Dydd: Ioan 12:14-19 (BCND:tud.116 / tud.106)

Bore da a chroeso i oedfaon ar draws y Fro heddiw ar Sul y Blodau. Heddiw, o bob diwrnod, pam na rown ni amser i fyfyrio ar Iesu fel Brenin buddugoliaethus? Beth am roi yr amser iddo Fo heddiw a rhoi’r parch mae o’n ei haeddu fel . . . → Read More: Dydd Sul, 25 Mawrth 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 18 Mawrth 2018

Darlleniad y Dydd: Seffaneia 3:14-20 (BCND:tud.856 / tud.780)

Croeso cynnes i’n gwasanaethau wrth i ni brysuro tuag at ddigwyddiadau’r Pasg. Gweddïwn y bydd yr Arglwydd Iesu’n dod yn fwy byw i ni dros yr wythnosau nesaf, wrth i ni geisio arweiniad ac eneiniad yr Ysbryd Glân ar ein hoedfaon a’n cyfarfodydd.

Beth sy’n gwneud cân . . . → Read More: Dydd Sul, 18 Mawrth 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 11 Mawrth 2018

Darlleniad y Dydd: Marc 12:28-34 (BCND:tud.53 / tud.49)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon heddiw…a chymryd y byddwn yn gallu cyfarfod, nid fel y Sul diwethaf! Diolch i bawb fu wrthi’n llafurio yng nghanol yr eira, a gobeithio bod y cyfnod lle daeth cymaint o weithgareddau arferol i stop wedi bod yn gyfle i . . . → Read More: Dydd Sul, 11 Mawrth 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 4 Mawrth 2018

Darlleniad y Dydd: Salm 130 (BCND:tud.567 / tud.518)

Bore da a chroeso cynnes iawn i chi, gobeithio eich bod wedi cadw’n gynnes yn yr eira mawr! Dewch at yr Arglwydd bore ’ma am noddfa ac am gysur. Rhowch eich ymddiriedaeth yn yr un sy’n gwbl ddibynadwy, yr un wnaiff byth eich gadael i lawr.

Mae . . . → Read More: Dydd Sul, 4 Mawrth 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Saul o Darsus: llestr dewis Crist (Actau 9:1-31) – Rhodri Glyn (25.02.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/25022018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 25 Chwefror 2018

Darlleniad y Dydd: Rhufeiniaid 8:12-17 (BCND:tud.172 / tud.157)

Bore da a chroeso i’r oedfaon ar draws Bro Aled. Dowch i ni ddod at yr Arglwydd heddiw a thaflu ein beichiau arno fo, yr un sy’n rhoi gorffwys i’n hysbryd a rhyddid i’n henaid.

Mae pawb wedi bod yno. Rydych chi’n rhan o gymdeithas neu glwb . . . → Read More: Dydd Sul, 25 Chwefror 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Yr Ysbryd yn symud: Philip a’r eunuch (Actau 8:25-40) – Rhodri Glyn (18.02.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/18022018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Dioddefodd waradwydd a phoen, a’r felltith ar Galfari fryn (Galatiaid 3:1-14) – Hywel Meredydd (11.02.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/11022018_pm_hywelmeredydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cyhoeddi Crist – O Jerwsalem i’r Cenhedloedd (Actau 6:1-7:1) – Celfyn Williams (04.02.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/04022018_pm_celfynwilliams.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 18 Chwefror 2018

Darlleniad y Dydd: Deuteronomium 33:26-29 (BCND:tud.196 / tud.179)

Bore da a chroeso cynnes i bob un ohonoch i’n gwasanaethau. Tybed beth ydych chi’n ei ddisgwyl wrth i ni ddod at ein gilydd heddiw? Sul cyffredin o fwynhau cymdeithasu gyda’n cyd-aelodau, cael moli’r Arglwydd a gwrando ar ei Air? Faint ohonom sydd wrth fynd i’r capel . . . → Read More: Dydd Sul, 18 Chwefror 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 11 Chwefror 2018

Darlleniad y Dydd: Galatiaid 6:14-16 (BCND:tud.211 / tud.192)

‘Ti Arglwydd yw fy nghyfran a’m cwpan, ti sy’n diogelu fy rhan.’ Gyda’r geiriau yna mae Dafydd yn moli Duw yn Salm 16:5 ac yn mynegi ei obaith yn y presennol a’r dyfodol. Gweddïwn heddiw am eneiniad yr Ysbryd i’n galluogi i weld fod hynny’n wir i . . . → Read More: Dydd Sul, 11 Chwefror 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ufuddhau i Dduw yn hytrach nag i ddynion (Actau 5:17-42) – Rhodri Glyn (28.01.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/28012018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 4 Chwefror 2018

Darlleniad y Dydd: Joel 3:14-16 (BCND:tud.830 / tud.756)

Bore da a chroeso i’n hoedfaon ar draws Bro Aled heddiw. Diolchwn fod yr Arglwydd wedi ein rhoi ni mewn gwlad lle gallwn gyfarfod yn rhydd i’w addoli, heb unrhyw ofn na braw.

Unwaith i chi ddechrau meddwl am y peth mae yna lawer o fanteision o . . . → Read More: Dydd Sul, 4 Chwefror 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Gwaith yr Ysbryd yn argyhoeddi (Actau 2:32-41) – Rhodri Glyn (21.01.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/21012018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Duw a’n disgwyliadau (Eseciel 37:1-14) – Rhodri Glyn (07.01.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/07012018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 28 Ionawr 2018

Darlleniad y Dydd: Mathew 7:21-23 (BCND:tud.8 / tud.7)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon heddiw. Lle’r oeddech chi pan glywsoch chi am …….? Boed y gair yn y bwlch yn Aberfan, saethu Kennedy, neu ymosodiad Medi’r 11eg, dwi’n siŵr fod y rhan fwyaf ohonom yn gallu cofio darnau o newyddion neu ddigwyddiadau a’n hysgwydodd . . . → Read More: Dydd Sul, 28 Ionawr 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Er Gogoniant Duw Yn Unig (1 Pedr 4:7-19) – Rhodri Glyn (03.12.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/03122017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Gras Yn Unig (Rhufeiniaid 3:21-31) – Rhodri Glyn (26.11.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/26112017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ffydd Yn Unig (Ioan 3:12-21) – Rhodri Glyn (19.11.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/19112017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Beibl Yn Unig (Deuteronomium 17:14-20) – Gwion Dafydd (12.11.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/12112017_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Crist Yn Unig (Actau 4:1-22) – Rhodri Glyn (05.11.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/05112017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen