Archives: mair

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 7 Chwefror 2016

Darlleniad y Dydd: Salm 119: 41-48 (BCND:tud.561/BCN: tud.512)

Bore da a chroeso i bob un ohonoch i’r oedfaon heddiw. Diolch i aelodau Cefn Meiriadog am eu croeso gwresog nos Sul, a heno, fe fyddwn yn mynd ymhellach yn ein golwg ar y Beibl ac yn trafod y cyfnod o’r Aifft i wlad Canaan. Mae ’na . . . → Read More: Dydd Sul, 7 Chwefror 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Creu a’r Cyfamod (Genesis 2:1-9; 6:5-8; 9:8-10; 15:1-6; 2 Cor.5:17-20) – Aneurin Owen (31.01.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/31012016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Teml yr Arglwydd (1 Brenhinoedd 8) – Dafydd Job (24.01.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/24012016_pm_dafyddjob.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 31 Ionawr 2016

Darlleniad y Dydd: Salm 119: 25-32 (BCND:tud.560 BCN: tud.512)

Bore da a chroeso i’r pumed Sul yn Ionawr! Cofiwch fod Oedfa’r Fro heno ar daith a byddwn yn cynnal yr oedfa yng Nghefn Meiriadog. Edrychwn ymlaen at hynny ac os na fuoch erioed yng nghapel Cefn, beth am ddod heno? Mae’n gapel hardd, mae ’na . . . → Read More: Dydd Sul, 31 Ionawr 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 24 Ionawr 2016

Darlleniad y Dydd: 2 Timotheus 3:14-17 (BCND:tud.235 BCN: tud.215)

“Ewch yn ôl a dweud wrth Ioan beth ’dach chi wedi ei weld a’i glywed” (Luc 7:22) oedd cyngor Iesu i ddisgyblion Ioan Fedyddiwr oedd wedi dod ato i holi ai Iesu oedd yr Un roedden nhw wedi bod yn disgwyl amdano. Mae’r hyn yr ydym . . . → Read More: Dydd Sul, 24 Ionawr 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 17 Ionawr 2016

Darlleniad y Dydd: Hebreaid 4:12-16 (BCND:tud.242 BCN: tud.222)

Bore da a chroeso i’r oedfaon heddiw. Gobeithio nad ydach chi wedi cael gormod o drafferth yr wythnos hon hefo’r holl law (sy’n arferol erbyn hyn!) a’r eira sy’n rhoi pryderon a rhwystrau newydd inni. Wrth ddeffro bore Iau i’r bryniau gwyn, cefais fy nharo gyda phrydferthwch . . . → Read More: Dydd Sul, 17 Ionawr 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Pam fod y Beibl mor bwysig? (Luc 12:13-21 ac 1 Pedr 1:18-21) – Aneurin Owen (10.01.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/10012016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 10 Ionawr 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 2:1-4 (BCND:tud.620 BCN: tud.566)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd. Gobeithio i chi gael bendith yn yr oedfaon dechrau’r flwyddyn wrth ganmol Duw am ein cynnal ar hyd y flwyddyn ac wrth i ni ymgysegru o’r newydd i’r Arglwydd Iesu. Mae ffydd yn Nuw heddiw yn cael ei gryfhau . . . → Read More: Dydd Sul, 10 Ionawr 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 3 Ionawr 2016

Darlleniad y Dydd: Ioan 1:35-42 (BCND:tud.100 BCN: tud.92)

Bore da a blwyddyn newydd dda i chi a’ch teulu a phob bendith i chi i’r flwyddyn hon. Mae’r Nadolig wedi dod ac wedi mynd yng ngwres anhymorol Rhagfyr! Wrth edrych yn ôl flwyddyn, ydach chi’n cofio’r rhew a’r eira? Yn ystod Oedfa bore Nadolig yng Nghapel . . . → Read More: Dydd Sul, 3 Ionawr 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 20 Rhagfyr 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 2:1-6 (BCND:tud.1 BCN: tud.1)

Bore da a chroeso i oedfaon a phartïon y dydd! Mae’n ddiwrnod i ddathlu a chael hwyl wrth gofio gymaint yw cariad Duw tuag atom a pha mor rhyfeddol oedd y rhodd a gawsom gan Dduw pan roddodd Iesu Grist i ni! Diolch i bawb am eu . . . → Read More: Dydd Sul, 20 Rhagfyr 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 13 Rhagfyr 2015

Darlleniad y Dydd: Luc 1: 57-66 (BCND:tud.62/ BCN: tud.57)

Bore da a chroeso i chi bob un. Dwi am ddechrau’r wythnos yma hefo diolch i bawb a gymerodd ran yn y gwasanaeth ar Radio Cymru y Sul diwethaf. Roeddem ni’n swnio’n naturiol meddai rhai wrtha i’r wythnos yma! Ac roeddwn i’n teimlo fod pawb yn . . . → Read More: Dydd Sul, 13 Rhagfyr 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Joseff y Tad (Mathew 1:18-25) – Aneurin Owen (06.12.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/06122015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ioan – Proffwyd y Goruchaf (Luc 1:57-80) – Aneurin Owen (29.11.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/29112015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 6 Rhagfyr 2015

Darlleniad y Dydd: Eseia 9:2-7 (BCND:tud.627/ BCN: tud.572)

Bore da! Gobeithio’ch bod chi wedi dod trwy y tywydd stormus wythnos yma heb ormod o anhawster. Mae’n rhaid i fi gyfaddef, yr unig anhawster i mi ei gael wythnos yma oedd dau ddyn o Scottish Power yn galw i checio ar leiniau trydan yn yr ardd . . . → Read More: Dydd Sul, 6 Rhagfyr 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 29 Tachwedd 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 8:23-27 (BCND:tud.9/ BCN: tud.8)

Bore da i chi gyd! Estynnwn groeso cynnes i bawb i’n hoedfaon ni heddiw. Dyma i chi fraint i gael dod at ein gilydd i gydaddoli a chyd-ddysgu am y Duw byw. Gobeithio y bydd ein calonnau ar agor i air Duw symud yn ein bywydau.

Dwi’n . . . → Read More: Dydd Sul, 29 Tachwedd 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Dim byd yn rhy anodd i’r Iesu (Marc 5:1-20) – Rhun Murphy (22.11.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/22112015_pm_rhunmurphy.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 22 Tachwedd 2015

Darlleniad y Dydd: Rhufeiniaid 13:8-10 (BCND:tud.177/ BCN: tud.162)

Bore da a chroeso i’r gaeaf! Wedi cyfnod mor fwyn, mae hen wynt y gogledd wedi cyrraedd a ninnau’n profi newid byd! Ond croeso cynnes fydd yn ein calonnau gobeithio i air Duw heddiw wrth i ni gydaddoli, a chofiwn deuluoedd y rhai a gollwyd yn Ffrainc . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Tachwedd 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Mair a Sachareias – dau ymateb gwahanol (Luc 1:5-45) – Aneurin Owen (15.11.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/15112015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 15 Tachwedd 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 1:18-21 (BCND:tud.1/ BCN: tud.)

Bore da a chroeso mawr i oedfaon y dydd heddiw. Wedi nodi awr a dydd cadoediad yr wythnos hon, beth am geisio gwir heddwch Duw gyda’n gilydd wrth i ni ddod at y Gair a cheisio Iesu o’r newydd? Trwy Iesu y down i heddwch hefo Duw . . . → Read More: Dydd Sul, 15 Tachwedd 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Duw yn paratoi’r ffordd (1 Pedr 1) – Aneurin Owen (08.11.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/08112015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 8 Tachwedd 2015

Darlleniad y Dydd: Salm 19:7-11 (BCND:tud.499/ BCN: tud.456)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd heddiw a diolch i Dduw am ei ras tuag atom yn Iesu Grist, Goleuni’r Byd. Nos Sul diwetha roedd nifer dda o bobl wedi dod at ei gilydd i Goleg y Bala i ddathlu cyhoeddi Beibl.net mewn print am . . . → Read More: Dydd Sul, 8 Tachwedd 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 1 Tachwedd 2015

Darlleniad y Dydd: Marc 3: 1-6 (BCND:tud.39/ BCN: tud.36)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd ac i ddiwrnod o ddathliad! Arfer cynyddol ydi dathlu calan gaeaf a’r hen gredoau am oleuni a thywyllwch ond heddiw mae gennym ni gyfle fel eglwys i ddathlu gwir oleuni – goleuni ‘Gair disglair Duw’ – oherwydd heno . . . → Read More: Dydd Sul, 1 Tachwedd 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Darpariaeth Duw (Ruth 2) – John Derek Rees (25.10.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/25102015_pm_johnderekrees.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 25 Hydref 2015

Darlleniad y Dydd: 1 Samuel 2: 1-6 (BCND:tud.249/ BCN: tud.227)

Bore da a chroeso eto i oedfaon y dydd. Mae’n braf cael cyfle newydd i ganmol Duw am fod mor hael wrthym yn Iesu. Rydym wedi bod yn dathlu ei haelioni i ni yn y cyfarfodydd diolchgarwch am y cynhaeaf ond cymaint mwy yw ein . . . → Read More: Dydd Sul, 25 Hydref 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Iesu’n gweithredu’r Cyfamodau Gras (Mathew 8:14-34) – Aneurin Owen (18.10.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/18102015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 18 Hydref 2015

Darlleniad y Dydd: Haggai 1: 1-6 (BCND:tud.856/ BCN: tud.781)

Bore da! Mae’n gyfnod anghyffredin o braf, yr Hydref yn mynd rhagddo a chyfnod y cyfarfodydd diolchgarwch yn ei anterth. ‘Diolch’ fydd yn ein calonnau wrth i ni gyd-gyfarfod heddiw, a llawenydd wrth edrych yn ôl dros y flwyddyn a chael golwg ar fawredd Duw a . . . → Read More: Dydd Sul, 18 Hydref 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cyfamod Duw a Noa (Genesis 8:20-9:17) – Celfyn Williams (11.10.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/11102015_pm_celfynwilliams.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 11 Hydref 2015

Darlleniad y Dydd: Rhufeiniaid 5:1-5 (BCND:tud.168/ BCN: tud.154)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd! Mae tymor yr Hydef yn euro’r wlad a rhai wedi dechrau sôn am ‘Dolig yn barod! Un o’r rheini oedd Cerian sy’n gynhyrchydd radio ac wrthi’n paratoi oedfaon yr Adfent. Cawsom wahoddiad ganddi i gyfrannu i’r gyfres trwy lunio . . . → Read More: Dydd Sul, 11 Hydref 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Crist, Gair Duw (Ioan 1:1-18) – Aneurin Owen (04.10.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/04102015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 4 Hydref 2015

Darlleniad y Dydd: Salm 118:1-4 (BCND:tud.559 / BCN: tud.511)

Bore da i chi, a chroeso i oedfaon y dydd heddiw a chofion cynnes at bawb sy’n methu ymuno yn yr oedfaon oherwydd amrywiol amgylchiadau. Lle bynnag yr ydym, gweddïwn am fendith Duw i’n gilydd ac i’r gymdeithas o’n cwmpas ac i’r byd yn ei holl . . . → Read More: Dydd Sul, 4 Hydref 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 27 Medi 2015

Darlleniad y Dydd: Rhufeiniaid 2:1-4 (BCND:tud.166 / BCN: tud.151)

Bore da i chi, a diolch i Gwion a Sarah am eu cyfraniad dros y pythefnos olaf. Diolch i chithau am roi croeso mawr iddynt atom ac am eich gweddïau drostynt. Gweddïwn y bydd yr Arglwydd yn eu bendithio wrth iddynt baratoi at ddydd eu priodas . . . → Read More: Dydd Sul, 27 Medi 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Taflodd ei fantell oddi arno…a dechreuodd ei ganlyn ar hyd y ffordd (Marc 10:46-52) – Rhun Murphy (20.09.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/20092015_pm_rhunmurphy.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 20 Medi 2015

Darlleniad y Dydd: Hebreaid 2:5-9 (BCND:tud.240 / BCN: tud.220)

Bore da iawn i chi gyd a chroeso i oedfaon y dydd heddiw. Fe gymerai’r cyfle yma i ddiolch i chi i gyd am y croeso y mae Sarah a finnau wedi ei gael ym Mro Aled. Rydyn ni’n dau yn edrych ymlaen yn fawr at . . . → Read More: Dydd Sul, 20 Medi 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Bod yn dystiolaeth mewn gwlad estron (Actau 17:16-34) – John Robinson (13.09.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/13092015_pm_johnrobinson.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 13 Medi 2015

Darlleniad y Dydd: Eseia 51:1-6 (BCND:tud.667 / BCN: tud.609)

Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb am y croeso arbennig gawsom ni dydd Sul diwethaf, ac ers hynny hefyd. Mae hi’n bleser bod yma i weithio yn y Fro hefo cymdeithas o bobl sy’n llawn cariad a charedigrwydd, ac sy’n dystiolaeth o waith yr Ysbryd . . . → Read More: Dydd Sul, 13 Medi 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 6 Medi 2015

Darlleniad y Dydd: Salm 27 (BCND:tud.503 / BCN: tud.459)

Croeso i chi heddiw i Oedfa’r Fro ar ddiwrnod arbennig yn ein hanes fel Gofalaeth. Bydd heddiw yn ddiwrnod o ddathlu ffyddlondeb Duw ac yn gyfle i ni gychwyn cyfnod newydd yng nghwmni’n gilydd ac wrth draed ein Gwaredwr a’n Harglwydd bendigedig mewn moliant a chân. . . . → Read More: Dydd Sul, 6 Medi 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Ffydd ar Waith – Samuel yn ymateb i alwad Duw (1 Samuel 3) – Rhodri Glyn (26.07.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/26072015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ffydd ar Waith – Ffydd Hanna, Geni Samuel (1 Samuel 1:9-28 ) – Rhodri Glyn (19.07.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/19072015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 19 Gorffennaf 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 18:1-5 (BCND:tud.21 / BCN: tud.19)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd. Efallai y bydd rhai ohonoch yn y Sioe erbyn hyn a rhai yn disgwyl am gael mynd yn ystod y dyddiau nesaf. Pob hwyl i chi a gobeithio y cewch fwynhad yng nghwmni’ch gilydd ac wrth weld cynnyrch . . . → Read More: Dydd Sul, 19 Gorffennaf 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ffydd ar Waith – Samson a buddugoliaeth y saint yng Nghrist (Barnwyr 13:1-5 ac 16:23-31) – Aneurin Owen (12.07.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/12072015a_pm_aneurinowen.mp3
 
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ffydd ar Waith – Camwedd a Chwymp Abimelech (Barnwyr 9) – Rhodri Glyn (05.07.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/05072015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 12 Gorffennaf 2015

Darlleniad y Dydd: Luc 10:21-24 (BCND:tud.77 / BCN: tud.70)

Croeso cynnes i chi i oedfaon y dydd ym Mro Aled heddiw. Wrth i ni agosáu at gyfnod gwyliau’r ysgol, diolchwn am ddydd Sul sy’n gyfle i ni orffwys yn yr hyn y mae Iesu wedi ei wneud drosom, a chlodforwn yr Arglwydd mawr sy’n deilwng . . . → Read More: Dydd Sul, 12 Gorffennaf 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 5 Gorffennaf 2015

Darlleniad y Dydd: Barnwyr 10:1-7 (BCND:tud.232 / BCN: tud.212)

Un o’r profiadau ysgytwol rheini i mi oedd gwrando ar anerchiad yr Arlywydd Obama ar achlysur gwasanaeth coffa’r naw a gafodd eu llofruddio mewn eglwys yn Charleston, De Carolina ym mis Mehefin. Roedd yr hyn oedd ganddo i’w ddweud yn drawiadol ynddo’i hun ond roedd grym . . . → Read More: Dydd Sul, 5 Gorffennaf 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 28 Mehefin 2015

Darlleniad y Dydd: Effesiaid 4:1-13 (BCND:tud.213 / BCN: tud.195)

Bore da i chi ar Sul yr Ofalaeth! Byddwn yn mynd gyda’n gilydd i le arbennig heddiw – i’r Bala dirion deg, ac ychydig yn nes draw hefyd at Eglwys Llanycil a Chanolfan Byd Mari Jones. Beth fyddai’r ferch dlawd yn ei feddwl tybed fod pobl . . . → Read More: Dydd Sul, 28 Mehefin 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ffydd ar Waith – Hanes cynnar a galwad Gideon (Barnwyr 6 ) – Aneurin Owen (21.06.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/21062015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 21 Mehefin 2015

Darlleniad y Dydd: Barnwyr 2:1-5 (BCND:tud.222 / BCN: tud.202)

Helo a chroeso i oedfaon y dydd heddiw. Efallai eich bod wedi cael cipolwg cyflym ar waelod y dudalen hon a sylwi nad Aneurin na Rhodri sydd wedi ysgrifennu’r pwt hwn ond Gwilym. Gwaetha’r modd nid Gwilym Hiraethog sydd yma, ond Gwilym Tudur o Gaerdydd ydw . . . → Read More: Dydd Sul, 21 Mehefin 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ffydd ar Waith – Debora a Barac (Barnwyr 4) – Rhodri Glyn (14.06.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/14062015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 14 Mehefin 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 7:15-20 (BCND:tud.7 / BCN: tud.7)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd heddiw. Ffydd ar waith – dyna oedd thema’r gwasanaeth nos Sul o bennod 11 yn y llythyr at yr Hebreaid ac fe fyddwn yn edrych ar hanes rhai o’r Barnwyr dros yr wythnosau nesaf yn yr oedfaon nos . . . → Read More: Dydd Sul, 14 Mehefin 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cewri’r Ffydd (Hebreaid 11) – Aneurin Owen (07.06.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/07062015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 7 Mehefin 2015

Darlleniad y Dydd: 2 Samuel 7:12-17 (BCND:tud.286 / BCN: tud.262) Bore da a chroeso i bawb ohonoch i oedfaon y dydd. Wrth i ni ddod at ein gilydd i addoli heddiw, beth am weddïo ar i’r Arglwydd ein bendithio trwy agor ein llygaid i sylweddoli mawredd ei gariad tuag atom yn Iesu Grist? Gofynnwn fel . . . → Read More: Dydd Sul, 7 Mehefin 2015

Parhau i ddarllen