Archives: mair

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 29 Mai 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 56:1-2 (BCND:tud.672/BCN: tud.613)

Yn ystod ‘Blwydddyn y Beibl Byw’ byddwn yn derbyn cyfraniadau gan aelodau’r Fro am eu ‘Hoff ddarn o’r Beibl’. Diolch i Dawn Wilks am fod y cyntaf i gyfrannu, ac i Sarah am gydlynu’r cyfraniadau fydd yn ymddangos yn achlysurol rhwng rŵan a’r haf.

Fy hoff ddarn o’r . . . → Read More: Dydd Sul, 29 Mai 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Eseia 2 – Mynydd Tŷ yr Arglwydd (Eseia 2:1-11) – Aneurin Owen (22.05.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/22052016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 22 Mai 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 1:17-20 (BCND:tud.619/BCN: tud.566)

Bore da a chroeso eto i oedfaon y Sul wedi’r Pentecost a gobeithio y cewch fendith o geisio Duw heddiw. Mae’r proffwyd Eseia yn ein hannog i ‘geisio yr Arglwydd tra gellir ei gael’ a ‘galw arno tra bydd yn agos’ (Eseia 55:6) – cymryd y cyfle newydd . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Mai 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Eseia 1 – Ein cyflwr a’n cyfle (Eseia 1:1-20) – Aneurin Owen (15.05.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/15052016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cyflwyniad i Eseia (2 Bren.20) – Gwion Dafydd (08.05.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/08052016_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 15 Mai 2016

Darlleniad y Dydd: 1 Ioan 3:11-18 (BCND:tud.265/BCN: tud.243)

Bore da a chroeso i oedfaon y Sul. Mae’r gwrychoedd a’r coed wedi llenwi o’r diwedd dan wres yr haul ac wedi’r glaw. Mae’r dydd wedi ymestyn hefyd a’r adar yn nythu. Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd! Mae rhai wedi clywed y gog hyd yn oed – sŵn . . . → Read More: Dydd Sul, 15 Mai 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 8 Mai 2016

Darlleniad y Dydd: Actau 1:1-11 (BCND:tud.128/BCN: tud.118)

Byddwn yn meddwl am waith Cymorth Cristnogol heddiw ac yn gweddïo dros lwyddiant i’w gwaith ymhlith pobl sy’n byw ar gyrrion dyfroedd Bangladesh. Mae lefelau’r dŵr yn beryglus o uchel, a bywyd yn anodd iawn i lawer iawn o deuluoedd, ac wrth i’r byd gynhesu a lefelau’r môr . . . → Read More: Dydd Sul, 8 Mai 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Dau salwch – un doctor (Marc 5:21-43) – Rhun Murphy (24.04.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/24042016_pm_rhunmurphy.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 1 Mai 2016

Darlleniad y Dydd: Actau 24:24-26 (BCND:tud.159/BCN: tud.145)

Bore da a chroeso i’r oedfaon heddiw. Wrth edrych yn ôl dros newyddion yr wythnos, mae ein meddyliau yn siŵr o fod gyda holl gefnogwyr Lerpwl sydd wedi profi emosiynau dwys iawn yn dilyn y farn am achos marwolaeth 96 o bobl yn Hillsborough 1989. Dwi’n siŵr ein . . . → Read More: Dydd Sul, 1 Mai 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 24 Ebrill 2016

Darlleniad y Dydd: Ioan 16:12-15 (BCND:tud.121/BCN: tud.111)

Bore da a chroeso i’r oedfaon bore ma. Wrth i’r byd ddathlu penblwydd Elisabeth II yn 90 wythnos yma, maen nhw’n siarad ac yn rhyfeddu at yr holl wasanaeth mae hi wedi ei roi i’w rôl fel Brenhines. Dydi o’m o bwys pa farn sydd gennych chi am . . . → Read More: Dydd Sul, 24 Ebrill 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Hau had y Gair ym Mizoram (Actau 22:6-16) – Aneurin Owen (17.04.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/17042016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 17 Ebrill 2016

Darlleniad y Dydd: Actau 14: 1-7 (BCND:tud.145/BCN: tud.133)

Bore da a chroeso i’r oedfaon heddiw ac i ddiwrnod arall o ras ein Duw! Mae dyddiau gras yn werthfawr iawn – pob un ohonynt yn agor cyfle newydd i ni i ymateb i alwad Duw arnom a chyfle newydd i brofi cymdeithas hefo’n gilydd ar ein . . . → Read More: Dydd Sul, 17 Ebrill 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cwrs y Beibl – edrych yn ôl dros y gyfres (Ioan 6:52-71) – Aneurin Owen (10.04.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/10042016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 10 Ebrill 2016

Darlleniad y Dydd: Actau 12: 1-5 (BCND:tud.142/BCN: tud.130)

Bore da a chroeso i’r oedfaon heddiw. Rydym yn ddiolchgar i gyfeillion o’r Henaduriaeth sydd wedi dod atom y ddau Sul olaf yma i drefnu’r pleidleisio – gobeithio eu bod wedi mwynhau croeso’r eglwysi i gyd yn eu tro. Rydym yn ymddiried yn Nuw fod ganddo ddyfodol . . . → Read More: Dydd Sul, 10 Ebrill 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Golwg ar Lyfr y Datguddiad (Datguddiad 1:1-3; 22:6-17) – Aneurin Owen (03.04.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/03042016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Addewidion y Pasg (Exodus 5:22 – 6:13) – Rhodri Glyn (27.03.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/27032016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 3 Ebrill 2016

Darlleniad y Dydd: Mathew 28: 16-20 (BCND:tud.36/BCN: tud.33)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd. Yr wythnos yma, fe fu nifer dda yn dathlu’r atgyfodiad yng Ngŵyl Llanw draw yng Nghricieth a chafwyd dyddiau arbennig o heulwen a chawodydd gras. ‘Rhyfeddol Ras’ oedd y thema ac fe’n harweiniwyd i ystyried effeithiau gras Duw – . . . → Read More: Dydd Sul, 3 Ebrill 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 27 Mawrth 2016

Darlleniad y Dydd: Luc 24:1-12 (BCND:tud.97/BCN: tud.89)

Bore da iawn i chi ar Sul y Pasg a chroeso i oedfaon y dydd lle bynnag y byddwch heddiw. Mae’n golwg ar y tywydd bore ’ma gan ein bod yn gobeithio cael cynnal digwyddiad ar Foel Fodiar am 2.00! Cofio digwyddiadau mawr y Pasg yw’r nod, sef . . . → Read More: Dydd Sul, 27 Mawrth 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Actau a’r Eglwys Fore (Actau 15:1-21) – Aneurin Owen (20.03.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/20032016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Iesu a’r Efengylau – Aneurin Owen (13.03.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/13032016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 20 Mawrth 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 53:6-9 (BCND:tud.670/BCN: tud.611)

Bore da a chroeso i oedfaon Sul y Palmwydd pryd y byddwn yn cofio am Iesu yn marchogaeth i mewn i Jerwsalem. Cafodd ei gyfarch gan dorf yn gweiddi ‘Hosanna!’ ond gwyddai y byddai llef y dorf yn newid yn fuan iawn. Mae Iesu yn rheoli’r digwyddiadau i . . . → Read More: Dydd Sul, 20 Mawrth 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Dangos a Dweud, Gwrando a Gwneud (Marc 4:21-25) – Rhun Murphy (06.03.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/06032016_pm_rhunmurphy.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Gaethglud a’r Proffwydi (1 Bren.18:16-46 a Marc 1:1-15) – Celfyn Williams (28.02.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/28022016_pm_celfynwilliams.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 13 Mawrth 2016

Darlleniad y Dydd: Ioan 11: 55-57 (BCND:tud.115/BCN: tud.106)

Bore da a chroeso i’r oedfaon heddiw. Wrth ddod i ddiwedd amser hynod o brysur hefo plant a phobl ifanc y Fro yn mynd ar gyrsiau i Coleg y Bala, fe gawson ni’r cyfle i dreulio penwythnos yn y Coleg ein hunain fel “pobl ifanc” Cymru mewn . . . → Read More: Dydd Sul, 13 Mawrth 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 6 Mawrth 2016

Darlleniad y Dydd: Luc 9:43b-45 (BCND:tud.75/BCN: tud.69)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd heddiw. Gweddïwn y byddwn yn cyfarfod â Duw yn bersonol heddiw, fydd yn ein hybu i gwrso perthynas agosach gyda’r Duw byw.

Rydan ni yn ddiweddar wedi mynd â llawer o Ieuenctid a phlant Y Fro i Goleg y Bala . . . → Read More: Dydd Sul, 6 Mawrth 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 28 Chwefror 2016

Darlleniad y Dydd: Josua 24:13-15 (BCND:tud.219/BCN: tud.200)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd heddiw wrth i ni glosio at y Pasg. Rwy’n gallu dychmygu fod Jerwsalem adeg y Pasg yn debyg i Frwsel yr wythnos diwetha – yn llawn bwrlwm pobl o wahanol genhedloedd yn cyfarfod i drafod pynciau mawr y dydd ac . . . → Read More: Dydd Sul, 28 Chwefror 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Meddiannu’r wlad a’i bendithion – o Josua i Dafydd (Josua 14:6-15 ac Effesiaid 6:11-19) – Aneurin Owen (21.02.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/21022016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 21 Chwefror 2016

Darlleniad y Dydd: Mathew 22:41-46 (BCND:tud.27/BCN: tud.25)

Mae trafodaethau pwysig ar y gweill yn Ewrop ar hyn o bryd a fydd yn llywio’n barn ynglŷn â sut i bleidleisio yn y refferendwm sydd i ddod cyn hir. Mewn neu mas – dyna fydd y cwestiwn i ni fel poblogaeth. Cwestiwn syml iawn ond fe fydd . . . → Read More: Dydd Sul, 21 Chwefror 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Buddugoliaeth Crist (2 Cor.2:12-17) – Hywel Meredydd (14.02.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/14022016_pm_hywelmeredydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 14 Chwefror 2016

Darlleniad y Dydd: Salm 119: 97-104 (BCND:tud.562/BCN: tud.514)

Bore da a chroeso cynnes iawn i chi gyd i’r oedfaon. Dowch i ni ddod at ein gilydd i addoli ein Duw byw heddiw eto. Gweddïwn y byddwn ni’n cael profiad newydd o Dduw ac eisiau dod i berthynas mwy clos gydag Ef.

Dwi wedi bod yn . . . → Read More: Dydd Sul, 14 Chwefror 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • O Exodus i Wlad yr Addewid (Exodus 3:1-6; 13:3-10; Josua 3:9-17) – Aneurin Owen (07.02.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/07022016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 7 Chwefror 2016

Darlleniad y Dydd: Salm 119: 41-48 (BCND:tud.561/BCN: tud.512)

Bore da a chroeso i bob un ohonoch i’r oedfaon heddiw. Diolch i aelodau Cefn Meiriadog am eu croeso gwresog nos Sul, a heno, fe fyddwn yn mynd ymhellach yn ein golwg ar y Beibl ac yn trafod y cyfnod o’r Aifft i wlad Canaan. Mae ’na . . . → Read More: Dydd Sul, 7 Chwefror 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Creu a’r Cyfamod (Genesis 2:1-9; 6:5-8; 9:8-10; 15:1-6; 2 Cor.5:17-20) – Aneurin Owen (31.01.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/31012016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Teml yr Arglwydd (1 Brenhinoedd 8) – Dafydd Job (24.01.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/24012016_pm_dafyddjob.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 31 Ionawr 2016

Darlleniad y Dydd: Salm 119: 25-32 (BCND:tud.560 BCN: tud.512)

Bore da a chroeso i’r pumed Sul yn Ionawr! Cofiwch fod Oedfa’r Fro heno ar daith a byddwn yn cynnal yr oedfa yng Nghefn Meiriadog. Edrychwn ymlaen at hynny ac os na fuoch erioed yng nghapel Cefn, beth am ddod heno? Mae’n gapel hardd, mae ’na . . . → Read More: Dydd Sul, 31 Ionawr 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 24 Ionawr 2016

Darlleniad y Dydd: 2 Timotheus 3:14-17 (BCND:tud.235 BCN: tud.215)

“Ewch yn ôl a dweud wrth Ioan beth ’dach chi wedi ei weld a’i glywed” (Luc 7:22) oedd cyngor Iesu i ddisgyblion Ioan Fedyddiwr oedd wedi dod ato i holi ai Iesu oedd yr Un roedden nhw wedi bod yn disgwyl amdano. Mae’r hyn yr ydym . . . → Read More: Dydd Sul, 24 Ionawr 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 17 Ionawr 2016

Darlleniad y Dydd: Hebreaid 4:12-16 (BCND:tud.242 BCN: tud.222)

Bore da a chroeso i’r oedfaon heddiw. Gobeithio nad ydach chi wedi cael gormod o drafferth yr wythnos hon hefo’r holl law (sy’n arferol erbyn hyn!) a’r eira sy’n rhoi pryderon a rhwystrau newydd inni. Wrth ddeffro bore Iau i’r bryniau gwyn, cefais fy nharo gyda phrydferthwch . . . → Read More: Dydd Sul, 17 Ionawr 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Pam fod y Beibl mor bwysig? (Luc 12:13-21 ac 1 Pedr 1:18-21) – Aneurin Owen (10.01.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/10012016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 10 Ionawr 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 2:1-4 (BCND:tud.620 BCN: tud.566)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd. Gobeithio i chi gael bendith yn yr oedfaon dechrau’r flwyddyn wrth ganmol Duw am ein cynnal ar hyd y flwyddyn ac wrth i ni ymgysegru o’r newydd i’r Arglwydd Iesu. Mae ffydd yn Nuw heddiw yn cael ei gryfhau . . . → Read More: Dydd Sul, 10 Ionawr 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 3 Ionawr 2016

Darlleniad y Dydd: Ioan 1:35-42 (BCND:tud.100 BCN: tud.92)

Bore da a blwyddyn newydd dda i chi a’ch teulu a phob bendith i chi i’r flwyddyn hon. Mae’r Nadolig wedi dod ac wedi mynd yng ngwres anhymorol Rhagfyr! Wrth edrych yn ôl flwyddyn, ydach chi’n cofio’r rhew a’r eira? Yn ystod Oedfa bore Nadolig yng Nghapel . . . → Read More: Dydd Sul, 3 Ionawr 2016

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 20 Rhagfyr 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 2:1-6 (BCND:tud.1 BCN: tud.1)

Bore da a chroeso i oedfaon a phartïon y dydd! Mae’n ddiwrnod i ddathlu a chael hwyl wrth gofio gymaint yw cariad Duw tuag atom a pha mor rhyfeddol oedd y rhodd a gawsom gan Dduw pan roddodd Iesu Grist i ni! Diolch i bawb am eu . . . → Read More: Dydd Sul, 20 Rhagfyr 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 13 Rhagfyr 2015

Darlleniad y Dydd: Luc 1: 57-66 (BCND:tud.62/ BCN: tud.57)

Bore da a chroeso i chi bob un. Dwi am ddechrau’r wythnos yma hefo diolch i bawb a gymerodd ran yn y gwasanaeth ar Radio Cymru y Sul diwethaf. Roeddem ni’n swnio’n naturiol meddai rhai wrtha i’r wythnos yma! Ac roeddwn i’n teimlo fod pawb yn . . . → Read More: Dydd Sul, 13 Rhagfyr 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Joseff y Tad (Mathew 1:18-25) – Aneurin Owen (06.12.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/06122015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ioan – Proffwyd y Goruchaf (Luc 1:57-80) – Aneurin Owen (29.11.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/29112015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 6 Rhagfyr 2015

Darlleniad y Dydd: Eseia 9:2-7 (BCND:tud.627/ BCN: tud.572)

Bore da! Gobeithio’ch bod chi wedi dod trwy y tywydd stormus wythnos yma heb ormod o anhawster. Mae’n rhaid i fi gyfaddef, yr unig anhawster i mi ei gael wythnos yma oedd dau ddyn o Scottish Power yn galw i checio ar leiniau trydan yn yr ardd . . . → Read More: Dydd Sul, 6 Rhagfyr 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 29 Tachwedd 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 8:23-27 (BCND:tud.9/ BCN: tud.8)

Bore da i chi gyd! Estynnwn groeso cynnes i bawb i’n hoedfaon ni heddiw. Dyma i chi fraint i gael dod at ein gilydd i gydaddoli a chyd-ddysgu am y Duw byw. Gobeithio y bydd ein calonnau ar agor i air Duw symud yn ein bywydau.

Dwi’n . . . → Read More: Dydd Sul, 29 Tachwedd 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Dim byd yn rhy anodd i’r Iesu (Marc 5:1-20) – Rhun Murphy (22.11.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/22112015_pm_rhunmurphy.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 22 Tachwedd 2015

Darlleniad y Dydd: Rhufeiniaid 13:8-10 (BCND:tud.177/ BCN: tud.162)

Bore da a chroeso i’r gaeaf! Wedi cyfnod mor fwyn, mae hen wynt y gogledd wedi cyrraedd a ninnau’n profi newid byd! Ond croeso cynnes fydd yn ein calonnau gobeithio i air Duw heddiw wrth i ni gydaddoli, a chofiwn deuluoedd y rhai a gollwyd yn Ffrainc . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Tachwedd 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Mair a Sachareias – dau ymateb gwahanol (Luc 1:5-45) – Aneurin Owen (15.11.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/15112015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 15 Tachwedd 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 1:18-21 (BCND:tud.1/ BCN: tud.)

Bore da a chroeso mawr i oedfaon y dydd heddiw. Wedi nodi awr a dydd cadoediad yr wythnos hon, beth am geisio gwir heddwch Duw gyda’n gilydd wrth i ni ddod at y Gair a cheisio Iesu o’r newydd? Trwy Iesu y down i heddwch hefo Duw . . . → Read More: Dydd Sul, 15 Tachwedd 2015

Parhau i ddarllen