Archives: melyn

BaeColwyn.com: Dyfrliw o’r pier a’r traeth ym Mae Colwyn gan Hannaford tua 1885

Mae pier Bae Colwyn wedi mynd i ebargofiant bellach, felly dyma olwg yn ol ar oes aur y Promenade, gyda chwch hwylio ar y tywod….
The post Dyfrliw o’r pier a’r traeth ym Mae Colwyn gan Hannaford tua 1885 appeared first on BaeColwyn.com.
Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Sit & Stew Bae Colwyn

Cynhelir cyfarfodydd agored Sit & Stew amser cinio dydd Mercher yn Eglwys y Bedyddwyr, Price’s Drive, Bae Colwyn. Syniad 428 Training yw’r sesiynau hyn. Cychwynwyd ym Mhensarn, Abergele. Cyfarfod cymunedol agored, gyda chroeso i bawb, y… Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Cyfarfod cymunedol Buddsoddi Lleol BCT Invest Local ardal Glyn Bae Colwyn

Cynhelir cyfarfod nesaf Buddsoddi’n Lleol BCT Invest Local, Ward  Glyn, Bae Colwyn, ar nos Fawrth 27 Chwefror 2018 am 18:00 yn mwyty cyri Abdul Khan’s Clock House Indian, ger Theatr Colwyn. Mae na groeso i bawb sydd am weld ardal … Pa… Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Cyfarfod cymunedol Buddsoddi Lleol BCT Invest Local ardal Glyn Bae Colwyn

Cynhelir cyfarfod nesaf Buddsoddi’n Lleol BCT Invest Local, Ward  Glyn, Bae Colwyn, ar nos Fawrth 27 Chwefror 2018 am 18:00 yn mwyty cyri Abdul Khan’s…
The post Cyfarfod cymunedol Buddsoddi Lleol BCT Invest Local ardal Glyn Bae Colwyn app… Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau, Building Communities Trust a Bae Colwyn

Heddiw, yng Nganolfan yr Urdd, Caerdydd, mae Ymddiriedolaeth Adeiladu  Cymunedau – Building Communities Trust – (BCT) yn cyfarfod er mwyn ceisio llunio maniffesto economi lleol…
The post Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau, Building Commun… Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau, Building Communities Trust a Bae Colwyn

Heddiw, yng Nganolfan yr Urdd, Caerdydd, mae Ymddiriedolaeth Adeiladu  Cymunedau – Building Communities Trust – (BCT) yn cyfarfod er mwyn ceisio llunio maniffesto economi lleol newydd. Y man cychwyn yw drafft sy’n canolbwyntio ar econ… Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Llawr y Pentre, Bae Colwyn (John Thomas c1875)

Golygfa o dai ym Mae Colwyn. Mae nant yn rhedeg islaw’r tai; mae rhai gwragedd yn sefyll wrth eu drysau a gellir gweld dillad yn…
The post Llawr y Pentre, Bae Colwyn (John Thomas c1875) appeared first on BaeColwyn.com.
Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Llawr y Pentre, Bae Colwyn (John Thomas c1875)

Golygfa o dai ym Mae Colwyn. Mae nant yn rhedeg islaw’r tai; mae rhai gwragedd yn sefyll wrth eu drysau a gellir gweld dillad yn sychu ar y leiniau dillad. Tynnwyd y ffotograff gan John Thomas.   o https://www.casgliadywerin.cymru/items/1512… Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Gerddi’r Frenhines, Bae Colwyn

Dyma lun hafaidd braf (o’r 1960/70au, mae’n debyg)  o Queens Gardens Bae Colwyn Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Llun paent olew gan Robin Dudley Bailey

Llun paent olew 1979 gan Robin Dudley Bailey o heulwen ar draeth Bae Colwyn yn y Gwanwyn. Ganwyd Bailey yn Didsbury, 1931 a dywedodd am…
The post Llun paent olew gan Robin Dudley Bailey appeared first on BaeColwyn.com.
Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Sesiynau Arloesi Er Mwyn Arbed yn Llanrwst

Os oes gennych syniad all wella pethau i unigolion yng ngogledd Cymru a gall arbed arian, falle bydd gennych ddiddordeb yn y gyfres yma o weithdai Arloesi Er Mwyn Arbed am ddim yng Nglasdir, Llanrwst, dros yr wythnosau nesaf. Dyma’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Heol Abergele, Bae Colwyn c1904

MANYLION HAWLFRAINT © Llyfrgell Genedlaethol Cymru MANYLION TRWYDDEDU Creative Archive License Crëwyd gan: Unknown Perchennog: Llyfrgell Genedlaethol Cymru Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Heol Mostyn, Bae Colwyn, tua 1908

MANYLION HAWLFRAINT © Llyfrgell Genedlaethol Cymru MANYLION TRWYDDEDU Creative Archive License Crëwyd gan: Unknown Perchennog: Llyfrgell Genedlaethol Cymru Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Adeilad Rhydychen, Bae Colwyn

Dyma gynlluniau pensaer Booth, Chadwick and Porter o’r Oxford Building ym Mae Colwyn o 1897 Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Capel Ebenezer, Hen Golwyn

o https://www.casgliadywerin.cymru/items/18262 MANYLION HAWLFRAINT © Llyfrgell Genedlaethol Cymru 2016 MANYLION TRWYDDEDU Reproduced by permission of Llyfrgell Genedlaethol Cymru Creative Archive License Crëwyd gan: John Thomas, 1838-1905 Perchennog: NLW Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Hysbysebion Cymraeg Sŵ Bae Colwyn yn rhaglen Eisteddfod Genedlaethol 1967

Hawlfraint Eisteddfod Genedlaethol, o wefan Casgliad y Werin Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Ffotograff o draeth Bae Colwyn ym 1895

BaeColwyn.com: Dyfrliw o’r bont rheilffordd ym Mae Colwyn o 1886

BaeColwyn.com: Ceffyl a chart ar y ffordd o Hen Golwyn i’r traeth

Gan gwmni CS Longman Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Den darian enamel i ymwelwyr Bae Colwyn

BaeColwyn.com: Cerdyn post sydd ddim yn ‘politically correct’ iawn

Postiwyd o Fae Colwyn i’r UDA yn 1904. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Modurdy Ffred Francis a’i Feibion

Modurdy Ffred Francis a’i Feibion. Gyda’r arwyddion Alvis, Lea Francis a Daimler. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Dyffryn ffrwythlon Nant y Glyn

Dyffryn ffrwythlon Nant y Glyn. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Nant y Glyn

Nant y Glyn. Ffoto yn dangos ieir a hogwr. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Lluniau Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Cyffiniau 2015

Fues i faes yr Eisteddfod ym Meifod wythnos diwethaf a dyma rai o’r lluniau… Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Sgwad rygbi Cymru ym Mae Colwyn

Ar 10fed o Awst 2015 yn Ffordd yr Orsaf Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: LMS Stanier

Yn stemio drwy’r Bae, LMS Stanier. Gogoneddus. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Diwrnod Agored y Ganolfan ar gyfer Ymgysylltu Diwylliannol

Cysylltodd Ceris Dien i ddweud: “‘Rwyf newydd ddod ar draws eich wefan ddiddorol ynglyn â Bae Colwyn. ‘Rwyf yn gweithio’n wirfoddol gyda sefydliad cymunedol lleol – “Y Ganolfan ar gyfer Ymgysylltu Diwylliannol / Centre for Cultural Engagement” – sy’n ceisio trefnu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Y ffordd i Lanrwst o Fae Colwyn

Y ffordd i Lanrwst o Fae Colwyn gyda golau a chysgod hyfryd. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Poster LNWR

Llun o gerdyn post neu poster swyddogol yr LNWR – London and North West Railway – yn brolio harddwch y Bae. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Hen siop recordiau Emyr ac Elwyn ym Mae Colwyn

Geraint Jarman a’r Cynghaneddwyr oedd fy hoff grŵp pan oeddwn i yn fy arddegau. Yn hen siop recordiau Emyr ac Elwyn oeddwn i fel arfer yn prynnu eu casetiau. Deuawd lleol oedd Emyr ac Elwyn. Nes i weithio gydag un … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Beth am drefnu parti Cinio Mawr yn eich stryd chi?

Mae ‘na ffrind i mi, Gwion Thorpe, sy’n trefnu Y Cinio Mawr 2015. Dydd Sul y 7fed Mehefin 2015 yw dyddiad digwyddiad eleni. Mae cynnal Cinio Mawr yn ffordd perffaith i ddod a pobl at ei gilydd. Mae’n syml i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Sgwar Llanelian

Y sgwar yng nghanol pentref Llanelian. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Gwarth y llosgi sgidiau

Ar ochr ffordd Bwlch Crimea rhwng Ddolwyddelan a Blaenau Ffestiniog, mae na lain o dir moel. Wrth edrych yn agosach fe welwch chi fod yna bedolau bychain yn y pridd. Mae’r stori tu ol i hwn yn un dwi’n cofio … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: “For a nice spoon, you can’t beat Colwyn Bay”

Set o dri cerdyn post yn dangos merched wedi adlewyrchu mewn bolenni llwyau. Od iawn. Ac yn odiach fyth ydy’r testun: “For a nice spoon, you can’t beat Colwyn Bay” Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Yr Eglwys a’r Llew Gwyn, Llanelian.

Yr Eglwys a’r Llew Gwyn, Llanelian. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Y Felin Cwymp, Llanddulas

Tybed ai’r dwr oedd yn cwympo? Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Highland Cattle yn Sw Bae Colwyn.

Gwartheg yr ucheldir yn y sw mynydd. Cerdyn post o’r 60au, mwy na thebyg. Dwi’n cofio teithio yn y bws wennol du a gwyn (streipiau sebra) o’r orsaf i’r sw. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Bovril, teligraff a tram

Hen fythynod wedi’u gwyngalchu ar ochr prif stryd Hen Golwyn. Sylwch ar y poster Bovril, y gwifrau teligraff a’r tram. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Tipyn o steil o 1906

Mae na dipyn o steil ynghylch y cerdyn post yma o’r dref. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Bae Colwyn o Benmaenrhos

Mae’n siwr mai sicrhau golygfa o’r mor i bob cartref oedd y rheswm am adeiladu’r tai yn y blaen mewn hanner cylch Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Rheilffordd fel afon lydan

Beth sy’n arbennig am y llun ymao Fae Colwyn yw’r ffaith fod y rheilffordd yn domineiddio’r olygfa. Tystiolaeth o bwysigrwydd y rheilffyrdd yn yr oes hynny. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Tynnu llun o Erddi Bodnant

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnal cystadleuaeth ffotograffiaeth yng Ngerddi Bodnant, Glan Conwy. Talebau £100 Cambrian Photography, Bae Colwyn, yw’r gwobrau. Hefyd mae ‘na gyfle i fynychu sesiwn hyfforddi gyda Pierino Algieri yn y Gerddi ar yr 31ain o Fai 2015. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Kistch Hen Golwyn

Ciwt yn de? Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Bae Colwyn o’r Flagstaff

Hen lun o’r dref o 1903 gyda neges cerdyn post ar flaen y cerdyn. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: 70 mlynedd ers D-Day

Dim ond eisiau rhannu dolen i hen stori ar y wefan hon er cof i Taid ar ddiwrnod y 5ed o Fehefin, 70 mlynedd ar ol y Normandy Landings: http://www.baecolwyn.com/sul-y-cofio-o-glan-conwy-ir-ail-ryfel-byd.html Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Baner yn chwifio

Cerdyn post Valentine wedi’i gyhoeddi gan John Hoskin o’r dref. Ffordd yr Orsaf gyda baner anferth yn chwifio uwchben y stryd o’r ochr chwith. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Hwylio’n braf

Dau fodel o long hwylio yn symud yn braf ar lyn Parc Eirias. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Dingle Bae Colwyn

Hen hen lun o’r Dingle, Bae Colwyn. Un o’r ‘Unique Series’ o gardiau post. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Dadi ar goll

Cerdyn post gomig o bachgen bach yn wylo am ei fod wedi colli ei dad. Parhau i ddarllen