Archives: melyn

BaeColwyn.com: Llawr y Pentre, Bae Colwyn (John Thomas c1875)

Golygfa o dai ym Mae Colwyn. Mae nant yn rhedeg islaw’r tai; mae rhai gwragedd yn sefyll wrth eu drysau a gellir gweld dillad yn sychu ar y leiniau dillad. Tynnwyd y ffotograff gan John Thomas.   o https://www.casgliadywerin.cymru/items/1512… Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Gerddi’r Frenhines, Bae Colwyn

Dyma lun hafaidd braf (o’r 1960/70au, mae’n debyg)  o Queens Gardens Bae Colwyn Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Sesiynau Arloesi Er Mwyn Arbed yn Llanrwst

Os oes gennych syniad all wella pethau i unigolion yng ngogledd Cymru a gall arbed arian, falle bydd gennych ddiddordeb yn y gyfres yma o weithdai Arloesi Er Mwyn Arbed am ddim yng Nglasdir, Llanrwst, dros yr wythnosau nesaf. Dyma’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Heol Abergele, Bae Colwyn c1904

MANYLION HAWLFRAINT © Llyfrgell Genedlaethol Cymru MANYLION TRWYDDEDU Creative Archive License Crëwyd gan: Unknown Perchennog: Llyfrgell Genedlaethol Cymru Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Heol Mostyn, Bae Colwyn, tua 1908

MANYLION HAWLFRAINT © Llyfrgell Genedlaethol Cymru MANYLION TRWYDDEDU Creative Archive License Crëwyd gan: Unknown Perchennog: Llyfrgell Genedlaethol Cymru Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Adeilad Rhydychen, Bae Colwyn

Dyma gynlluniau pensaer Booth, Chadwick and Porter o’r Oxford Building ym Mae Colwyn o 1897 Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Capel Ebenezer, Hen Golwyn

o https://www.casgliadywerin.cymru/items/18262 MANYLION HAWLFRAINT © Llyfrgell Genedlaethol Cymru 2016 MANYLION TRWYDDEDU Reproduced by permission of Llyfrgell Genedlaethol Cymru Creative Archive License Crëwyd gan: John Thomas, 1838-1905 Perchennog: NLW Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Hysbysebion Cymraeg Sŵ Bae Colwyn yn rhaglen Eisteddfod Genedlaethol 1967

Hawlfraint Eisteddfod Genedlaethol, o wefan Casgliad y Werin Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Ffotograff o draeth Bae Colwyn ym 1895

BaeColwyn.com: Dyfrliw o’r bont rheilffordd ym Mae Colwyn o 1886

BaeColwyn.com: Ceffyl a chart ar y ffordd o Hen Golwyn i’r traeth

Gan gwmni CS Longman Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Den darian enamel i ymwelwyr Bae Colwyn

BaeColwyn.com: Cerdyn post sydd ddim yn ‘politically correct’ iawn

Postiwyd o Fae Colwyn i’r UDA yn 1904. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Modurdy Ffred Francis a’i Feibion

Modurdy Ffred Francis a’i Feibion. Gyda’r arwyddion Alvis, Lea Francis a Daimler. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Dyffryn ffrwythlon Nant y Glyn

Dyffryn ffrwythlon Nant y Glyn. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Nant y Glyn

Nant y Glyn. Ffoto yn dangos ieir a hogwr. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Lluniau Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Cyffiniau 2015

Fues i faes yr Eisteddfod ym Meifod wythnos diwethaf a dyma rai o’r lluniau… Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Sgwad rygbi Cymru ym Mae Colwyn

Ar 10fed o Awst 2015 yn Ffordd yr Orsaf Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: LMS Stanier

Yn stemio drwy’r Bae, LMS Stanier. Gogoneddus. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Diwrnod Agored y Ganolfan ar gyfer Ymgysylltu Diwylliannol

Cysylltodd Ceris Dien i ddweud: “‘Rwyf newydd ddod ar draws eich wefan ddiddorol ynglyn â Bae Colwyn. ‘Rwyf yn gweithio’n wirfoddol gyda sefydliad cymunedol lleol – “Y Ganolfan ar gyfer Ymgysylltu Diwylliannol / Centre for Cultural Engagement” – sy’n ceisio trefnu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Y ffordd i Lanrwst o Fae Colwyn

Y ffordd i Lanrwst o Fae Colwyn gyda golau a chysgod hyfryd. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Poster LNWR

Llun o gerdyn post neu poster swyddogol yr LNWR – London and North West Railway – yn brolio harddwch y Bae. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Hen siop recordiau Emyr ac Elwyn ym Mae Colwyn

Geraint Jarman a’r Cynghaneddwyr oedd fy hoff grŵp pan oeddwn i yn fy arddegau. Yn hen siop recordiau Emyr ac Elwyn oeddwn i fel arfer yn prynnu eu casetiau. Deuawd lleol oedd Emyr ac Elwyn. Nes i weithio gydag un … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Beth am drefnu parti Cinio Mawr yn eich stryd chi?

Mae ‘na ffrind i mi, Gwion Thorpe, sy’n trefnu Y Cinio Mawr 2015. Dydd Sul y 7fed Mehefin 2015 yw dyddiad digwyddiad eleni. Mae cynnal Cinio Mawr yn ffordd perffaith i ddod a pobl at ei gilydd. Mae’n syml i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Sgwar Llanelian

Y sgwar yng nghanol pentref Llanelian. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Gwarth y llosgi sgidiau

Ar ochr ffordd Bwlch Crimea rhwng Ddolwyddelan a Blaenau Ffestiniog, mae na lain o dir moel. Wrth edrych yn agosach fe welwch chi fod yna bedolau bychain yn y pridd. Mae’r stori tu ol i hwn yn un dwi’n cofio … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: “For a nice spoon, you can’t beat Colwyn Bay”

Set o dri cerdyn post yn dangos merched wedi adlewyrchu mewn bolenni llwyau. Od iawn. Ac yn odiach fyth ydy’r testun: “For a nice spoon, you can’t beat Colwyn Bay” Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Yr Eglwys a’r Llew Gwyn, Llanelian.

Yr Eglwys a’r Llew Gwyn, Llanelian. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Y Felin Cwymp, Llanddulas

Tybed ai’r dwr oedd yn cwympo? Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Highland Cattle yn Sw Bae Colwyn.

Gwartheg yr ucheldir yn y sw mynydd. Cerdyn post o’r 60au, mwy na thebyg. Dwi’n cofio teithio yn y bws wennol du a gwyn (streipiau sebra) o’r orsaf i’r sw. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Bovril, teligraff a tram

Hen fythynod wedi’u gwyngalchu ar ochr prif stryd Hen Golwyn. Sylwch ar y poster Bovril, y gwifrau teligraff a’r tram. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Tipyn o steil o 1906

Mae na dipyn o steil ynghylch y cerdyn post yma o’r dref. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Bae Colwyn o Benmaenrhos

Mae’n siwr mai sicrhau golygfa o’r mor i bob cartref oedd y rheswm am adeiladu’r tai yn y blaen mewn hanner cylch Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Rheilffordd fel afon lydan

Beth sy’n arbennig am y llun ymao Fae Colwyn yw’r ffaith fod y rheilffordd yn domineiddio’r olygfa. Tystiolaeth o bwysigrwydd y rheilffyrdd yn yr oes hynny. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Tynnu llun o Erddi Bodnant

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnal cystadleuaeth ffotograffiaeth yng Ngerddi Bodnant, Glan Conwy. Talebau £100 Cambrian Photography, Bae Colwyn, yw’r gwobrau. Hefyd mae ‘na gyfle i fynychu sesiwn hyfforddi gyda Pierino Algieri yn y Gerddi ar yr 31ain o Fai 2015. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Kistch Hen Golwyn

Ciwt yn de? Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Bae Colwyn o’r Flagstaff

Hen lun o’r dref o 1903 gyda neges cerdyn post ar flaen y cerdyn. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: 70 mlynedd ers D-Day

Dim ond eisiau rhannu dolen i hen stori ar y wefan hon er cof i Taid ar ddiwrnod y 5ed o Fehefin, 70 mlynedd ar ol y Normandy Landings: http://www.baecolwyn.com/sul-y-cofio-o-glan-conwy-ir-ail-ryfel-byd.html Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Baner yn chwifio

Cerdyn post Valentine wedi’i gyhoeddi gan John Hoskin o’r dref. Ffordd yr Orsaf gyda baner anferth yn chwifio uwchben y stryd o’r ochr chwith. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Hwylio’n braf

Dau fodel o long hwylio yn symud yn braf ar lyn Parc Eirias. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Dingle Bae Colwyn

Hen hen lun o’r Dingle, Bae Colwyn. Un o’r ‘Unique Series’ o gardiau post. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Dadi ar goll

Cerdyn post gomig o bachgen bach yn wylo am ei fod wedi colli ei dad. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Hwylio llongau bychain

Roedd hwylio llongau bychain yn boblogaedd ganol yr ugeinfed ganrif. Dyma ffoto o griw o hogiau mewn siorts a blazers yn gwneud hyn ym Mharc Eirias, Bae Colwyn. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Mapiau rhyngweithiol Cymraeg

Dim ond mapiau gydag enwau Saesneg sy’n hawdd mewnosod ar wefannau lleol Cymraeg ar hyn o bryd. Ond mae gallu dangos enwau llefydd Cymraeg ar fapiau rhyngweithiol yn bwysig dros ben. Dyma newyddion am gam i’r cyfeirad cywir. Mae ap … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Ffordd Coed Pella, Bae Colwyn.

Dwn i ddim beth yw’r beipen sy’n dod allan o gefn y trol ar y chwith. Ydy o’n injian dan? Yn glanhau y ‘drains’? Y lori garffosiaeth? Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Cerdiau post aml-olygfa

Mae cerdiau post aml-olygfa wedi bod yn boblogaedd er talwm. Dyma un sy’n dagos ambell agwedd o Fae Colwyn, gan gynnwys y llyn llongau newydd (ar y pryd) ym Mharc Eirias. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Hel Calennig

Blwyddyn Newydd Dda i chi ac i bawb sydd yn y ty…. Dyna’r cerdd hel calennig enwocaf yng Nghymru am wn i. Ond ches i hanes hel calennig ardal Glan Conwy cyn yr Ail Rhyfel Byd gan fy nhad. Arferai … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Hen lawlyfr

Geid i lwybrau gwledig yng nghyffiniau Bae Colwyn. Cyhoeddwyd gan y papur newydd Weekly News oddeutu 1935. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Caffi Gloriosa

Ffefryn ymysg Cymry’r dref yw Caffi’r Gloriosa yn y ‘West End’. Lle da i gyfarfod Cymry eraill ac i gadw i fyny gyda’r clecs. Y scrambled eggs gorau ar yr arfordir medde nhw…   Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Gwefan dwyieithog newydd am dreftadaeth Bae Colwyn

Wrth ymchilio hanes y dref, nes i ddarganfod gwefan dwyieithog Treftadaeth Bae Colwyn / Colwyn Bay Heritage sy’n llawn erthyglau, lluniau a hanesion diddorol am y dref. Mae aelodau o’r Grŵp Treftadaeth, ynghyd â gwirfoddolwyr o bob oedran, wedi bod … Continue reading Parhau i ddarllen