Canlyniadau Chwilio: s4c

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Nicky Roberts: Dysgu Cymraeg gyda Say Something In Welsh / Learning Welsh with Say Something In Welsh

Mae Nicky Roberts wedi cofleidiad y Gymraeg ac wedi dysgu yn gyflym iawn. Er mae e’n dalentog gyda’r ieithoedd, mae e wedi cymryd pob tro i ddefnyddio’r iaith, gan gynnwys symud i Aberystwyth! Yma, mae e’n dweud e stori… Nicky Roberts has embraced Welsh and has learnt exceptionally quickly. Although he is talnted with languages,… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online magazine / Cylchgrawn ar-lein: Bilingual books, articles, short stories and poetry / Llyfrau, erthyglau, straeon byrion a chyfweliadau dwyieithog Cymraeg-Saesneg: Educator and Author Eiry Miles: Creating new courses for learning Welsh

Mae Eiry Miles yn gweithio i’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, ble mae hi’n creu cyrsiau Cymraeg i Oedolion newydd. Sut mae mynd ati i greu cyrsiau newydd sbon? Yma, mae hi’n rhannu sut mae’n digwydd… Eiry Miles works at the new National Centre for Learning Welsh, where she is creating new Welsh for language courses.… Parhau i ddarllen