Canlyniadau Chwilio: s4c

Dysgwyr Cilgwri: Dyfodol S4C…

S4C, or ‘Sianel Pedwar Cymru’ is going through a very turbulent time at the moment.  The responsibility for funding the channel is being passed over to the BBC, and the level of this funding is being slashed over the next few years.&nbsp… Parhau i ddarllen

: meddyliau mis Ionawr……..

 ‘Blwyddyn Newydd Dda i Chwi oll’, (fel a glywais Megan Lloyd George yn dweud ar raglen ardderchog Ffion access all areas Hague am Gymraesau o ddylanwad mawr sef Mamwlad).  Dwi heb cael llawer o amser i feddwl am flogio a dweud y gwir ers&nbs… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: meddyliau mis Ionawr……..

 ‘Blwyddyn Newydd Dda i Chwi oll’, (fel a glywais Megan Lloyd George yn dweud ar raglen ardderchog Ffion access all areas Hague am Gymraesau o ddylanwad mawr sef Mamwlad).  Dwi heb cael llawer o amser i feddwl am flogio a dweud y gwir ers&nbs… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: teledu’r wy^l a ballu….

Blwyddyn Newydd Dda i bawb sy’n dilyn y blog ‘ma.   Gobeithio gewch chi flwyddyn llewyrchus a hapus!Dwi wedi gwneud un adduned bach, a hynny i ymdrechu darllen un llyfr Cymraeg pob mis dros y deuddeg fis nesa, felly gawn ni weld am ba hyd wne… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Wedi 7 o Lerpwl…

Dydd mawrth mi ddaeth Gerallt Pennant a chriw ffilmio draw i Lerpwl i saethu darn bach am yr amgueddfa newydd.  Roedd Gerallt ei hun yn gwneud y gwaith cynhyrchu mewn gwirionedd, a’r dyn camera y gwaith cyfarwyddo i bob pwrpas, y dau’n gweith… Parhau i ddarllen

Dysgwyr Cilgwri: ‘Wedi7’ yn dod i Amgueddfa (museum) Lerpwl…

Amgueddfa LerpwlMi fydd ‘Wedi7’, y rhaglen teledu ‘cylchgrawn’, yn gwneud darn am Amgueddfa newydd Lerpwl nos fawrth.   Mi fyddan nhw’n edrych ar yr arddangosfa (display) sy’n adrodd (tells) hanes Cymry Lerpwl, a gweddill (rest) yr amgueddfa … Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Eisteddfod Wrecsam rhan 3…

Dydd mercher oedd y ‘diwrnod mawr’ i mi fel petai, gyda’r cyfweliadau ffurfiol ‘dysgwr y flwyddyn’ yn digwydd yn Ngwesty Ramada yn y bore. Ro’n i’n gallu gadael y ty yn eitha hamddenol er mwyn cyrraedd Wrecsam mewn da bryd, ac mi welais i Kay (yr … Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Eisteddfod Wrecsam rhan 3…

Dydd mercher oedd y ‘diwrnod mawr’ i mi fel petai, gyda’r cyfweliadau ffurfiol ‘dysgwr y flwyddyn’ yn digwydd yn Ngwesty Ramada yn y bore. Ro’n i’n gallu gadael y ty yn eitha hamddenol er mwyn cyrraedd Wrecsam mewn da bryd, ac mi welais i Kay (yr … Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Wythnos anarferol… a Chariad@Iaith…

Mae’r wythnos hon wedi bod yn un anarferol i mi.  Dwi wedi treulio rhan mwy’r wythnos yn fan hyn yn Stockport yn edrych ar ol fy nai, ar ol i’w chwaer dioddef anafiadau yn sgil damwain parc dwr yn Nhwrci.  Roedd angen i’w rhieni tre… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Wythnos anarferol… a Chariad@Iaith…

Mae’r wythnos hon wedi bod yn un anarferol i mi.  Dwi wedi treulio rhan mwy’r wythnos yn fan hyn yn Stockport yn edrych ar ol fy nai, ar ol i’w chwaer dioddef anafiadau yn sgil damwain parc dwr yn Nhwrci.  Roedd angen i’w rhieni tre… Parhau i ddarllen

Dysgwyr Cilgwri: gwersi am ddim efo Nia ac Ioan…

(English below)Dwi wedi bod yn edrych ar wefan Cariad@Iaith ac wedi sylwi bod fideos o’r gwersi ar gael, hynny yw’r gwersi gaeth y criw o ‘selebs’ yn ystod yr wythnos o ddysgu.  Maen nhw’n para am 2awr yr un ac yn gwerth eu gweld.  … Parhau i ddarllen

Dysgwyr Cilgwri: Mae’r cyffro wedi dechrau…

Wel mae cyffro Cariad@Iaith/Love4Language wedi dechrau ar S4C!  Dan ni wedi cyfarfod y ‘celebs’ sy’n cymryd rhan yn y rhaglen, a dyma dipyn bach amdanyn nhw, ond ewch i’r wefan http://www.s4c.co.uk/cariadatiaith/e_index.shtml am mwy:Lembit Opik! -… Parhau i ddarllen

Dysgwyr Cilgwri: Cariad@Iaith

Mi fydd cyfres newydd o Cariad@iaith yn dechrau nos wener ar S4C.   Mae’n saith mlynedd ers i Tanni Grey Thompson ‘ennill’ y cyfres diweddaraf, cyfres mae pobl yn ei gofio oherwydd ymddygiad (behaviour) Janet Street Porter. &nb… Parhau i ddarllen

Dysgwyr Cilgwri: Rhwng y Gogledd a’r De (between the North & South)

One of the questions often asked by Welsh learners (and I remember asking it myself on more than one occasion) is where is the dividing line between the Northern and Southern dialects of Welsh.  This as you can imagine is a difficult question… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Ystadegau… ond pwy i gredu?

Roedd ‘na erthygl diddorol yn y Western Mail yr wythnos yma, gyda S4C yn amddiffyn eu ffigyrau gwylio, sy’n dangos cynydd bach yn y nifer o wylwyr i raglenni Cymraeg o gymharu i 2009.  Maen nhw’n dangos hefyd y niferoedd sy’n gwylio dros y ff… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Espedwarec…

Fel dyni i gyd yn gwybod, dydy pethau ddim wedi bod yn rhedeg yn esmwyth i S4C ers sbel rwan, gyda phethau’n dod i ben llanw gyda ymddiswyddiad di-rybudd prifweithredwraig y sianel yn ól ym mis gorffenaf.  Ymddiswyddwyd hefyd Rhian… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Llyfr Coginio a Chadw Ty…

Derbyniais gopi o’r llyfr hynaf i mi ei brynu heddiw, cyfrol o’r enw ‘Llyfr Coginio a Chadw Ty’, llyfr a argraffwyd gan ‘Hughes a’i Fab’ o Wrecsam yn 1880.   Yn ól y clawr, ysgrifennwyd y llyfr gan ‘awdwr’ ‘Llyfr Pawb ar Bob-p… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Clirlun….

Ges i domen o bost ddoe (post go iawn!), gan cynnwys dau cyfrol Cymraeg, ‘Barn’ a ‘Sgrîn’. Dwi’n hoffi Sgrîn. Mae gynno fo olwg ‘da’ (cynrychioliad o gyllideb S4C?), ac mae’n rhydd i ddarllen. Yn aml iawn mi fydd o’n codi fy niddordeb mewn ambell i… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Cwcw….

Dani’n cael ein bombardio ar hyn o bryd gan S4C gyda hysbysebion a threilars ar ran y ddrama CWCW, gyda’r rhan cyntaf ohoni’n cael ei ddangos nos yfory. Mae’n annodd i mi ffeindio’r amser weithiau i eistedd lawr a gwylio drama mewn unrhyw iaith, ond ef… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: pethe…

Dwi newydd gwylio rhaglen celfyddydau newydd S4C o’r enw Pethe, a gyflwynwyd gan Rhun ap Iorwerth a Nia Roberts. Wnes i eitha fwynhau o a dweud y gwir, ac am fod hi’n ‘ddiwrnod rhoi llyfr fel anrheg’ (neu rhywbeth felly), canolbwyntiodd y rhaglen ar l… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Damcaniaethau Cydgynllwyno’n fyw ac yn iach….

Daliais ychydig o raglen Y Byd ar Bedwar heno, yr un i wneud ag achos Bryn Fôn a’r ymgyrch llosci tai haf rhai hugain mlynedd yn ôl. Mi gafodd y canwr/actor poblogaidd ei arestio a’i ddal am drydiau ar amheuaeth o gael cysylltiad efo’r mudiad cyfrin… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Tir Iolo

Pob hyn a hyn mae S4C yn dod â chyfres arbennig i ni, ac o’r hyn dyni wedi gweld hyd yn hyn, ‘Tir Cymru’ dwi’n credu yw un ohonynt. Yn y cyfres ‘ma mae’r nuturiaethwr Iolo Williams, (David Attenborough Cymru?), yn crwydro’r wlad yn edrych at sut gafo… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Colled enfawr….

Mi glywais â thristwch y newyddion am farwolaeth Yr Athro Hywel Teifi Edwards. Fel dysgwr yn dysgu tafodiaeth y Gogledd, roedd ei Gymraeg graenus Deuheol yn dipyn o her y tro cyntaf i mi i’w glywed ar y radio neu ar raglenni S4C, ond er hynny ro’n i’… Parhau i ddarllen