Archives: neil wyn

Clecs Cilgwri: Ai yng Nghymru yw rhan o Gilgwri…?

Meddwl ro’n i heddiw wrth seiclo lawr Cilgwri yn dilyn glannau’r Dyfrdwy am gwestiwn dwys iawn.. sef lle mae’r penrhyn yma yn orffen!  A dweud y gwir do’n i ddim yn hollol siwr, a gafodd  y sefyllfa ei cymhlethu … Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Trip i’r llawr sglefrio….

Mi aethon ni â Miriam i lawr sglefrio Glannau Dyfrdwy dros y penwythnos a gaethon ni lot  hwyl a bron dwy awr ar yr iâ.  Wnes i lwyddo aros ar fy nhraed (neu sgidiau sglefrio) mwy neu lai, a dim ond unwaith wnaeth Miri lanio ar ei phen ol, … Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Wedi 7 o Lerpwl…

Dydd mawrth mi ddaeth Gerallt Pennant a chriw ffilmio draw i Lerpwl i saethu darn bach am yr amgueddfa newydd.  Roedd Gerallt ei hun yn gwneud y gwaith cynhyrchu mewn gwirionedd, a’r dyn camera y gwaith cyfarwyddo i bob pwrpas, y dau’n gweith… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Ymweliad criw Wedi7….

Mi fydd y darn am Amgueddfa Lerpwl a recordwyd heddiw yn cael ei ddarlledu nos iau rwan.Mi aeth pethau yn olew yn y bon, gyda finnau, Mam a Dr D Ben Rees yn recordio darnau bach ar ben ein hunan, yn ogystal ag ambell i ‘shot cyffredinol’ o’r … Parhau i ddarllen

Dysgwyr Cilgwri: ‘Wedi7’ yn dod i Amgueddfa (museum) Lerpwl…

Amgueddfa LerpwlMi fydd ‘Wedi7’, y rhaglen teledu ‘cylchgrawn’, yn gwneud darn am Amgueddfa newydd Lerpwl nos fawrth.   Mi fyddan nhw’n edrych ar yr arddangosfa (display) sy’n adrodd (tells) hanes Cymry Lerpwl, a gweddill (rest) yr amgueddfa … Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Wedi 7 yn dod i Lerpwl…

Ar ôl i ni ymweld ag amgueddfa newydd Lerpwl yr wythnos diwetha, penderfynais gysylltu â’r rhaglen cylchgrawn Wedi7 (sy’n gofyn i ti wneud ar eu gwefan, os oes gen ti rywbeth o ddiddordeb i rannu). A dweud y gwir o’n i wedi anghofio am yr … Parhau i ddarllen

Dysgwyr Cilgwri: Y Sgets…. perfformiad arall?

Gobeithio eich bod chi i gyd yn mwynhau’r haf. Gaethon ni wythnos digon braf lawr yn Dorset, ond erbyn hyn dwi yn ol yn y gwaith.Dani wedi cael gwahoddiad i berfformio’r sgets unwaith eto, y tro yma mewn un o gyfarfodydd ‘Cymdeithas Birkenhead’…. Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: y sgets… perfformiad arall?

Gobeithio bod pawb yn mwynhau’r haf.   Gaethon ni wythnos digon braf lawr yn Dorset, ond erbyn hyn dwi yn ol yn y gwaith.Dani wedi cael gwahoddiad i berfformio’r sgets unwaith eto, y tro yma mewn un o gyfarfodydd ‘Cymdeithas Birkenhead’…. Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Trysor newydd i Lerpwl…

Mi aethon ni ymweled ag Amgueddfa newydd sbon Lerpwl yr wythnos yma, a gaethon ni amser gwych.  Mae gan Lerpwl nifer o amgueddfeydd ardderchog, gan gynnwys un am hanes arforol (maritime) y ddinas, ac un am ei chysylltiadau dywyll â… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Eisteddfod Wrecsam… y rhan olaf..

Dwi wedi sgwennu digon o bostiau am steddfod Wrecsam erbyn hyn, ond o’n i isio sgwennu rhywbeth bach am ein (dysgwyr Cilgwri) cyfraniad olaf i’r Prifwyl eleni, sef ein sgets ni.   Roedd o’n siomedig iawn nad oedd yr un grwp ara… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Eisteddfod Wrecsam… y rhan olaf..

Dwi wedi sgwennu digon o bostiau am steddfod Wrecsam erbyn hyn, ond o’n i isio sgwennu rhywbeth bach am ein (dysgwyr Cilgwri) cyfraniad olaf i’r Prifwyl eleni, sef ein sgets ni.   Roedd o’n siomedig iawn nad oedd yr un grwp ara… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Eisteddfod Wrecsam rhan 4…

Roedd noson nos fercher yn noson wobryo ‘Dysgwr y Flwyddyn’, felly ar ol diwrnod hectig a chrasboeth ym Maes D ro’n i wir yn edrych ymlaen at ymlacio gyda’r nos yn y digwyddiad arbennig hwnnw.  Mi  gyrraedom ni’r Neuadd Goffa mewn da bryd a c… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Eisteddfod Wrecsam rhan 4…

Roedd noson nos fercher yn noson wobryo ‘Dysgwr y Flwyddyn’, felly ar ol diwrnod hectig a chrasboeth ym Maes D ro’n i wir yn edrych ymlaen at ymlacio gyda’r nos yn y digwyddiad arbennig hwnnw.  Mi  gyrraedom ni’r Neuadd Goffa mewn da bryd a c… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Eisteddfod Wrecsam rhan 3…

Dydd mercher oedd y ‘diwrnod mawr’ i mi fel petai, gyda’r cyfweliadau ffurfiol ‘dysgwr y flwyddyn’ yn digwydd yn Ngwesty Ramada yn y bore. Ro’n i’n gallu gadael y ty yn eitha hamddenol er mwyn cyrraedd Wrecsam mewn da bryd, ac mi welais i Kay (yr … Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Eisteddfod Wrecsam rhan 3…

Dydd mercher oedd y ‘diwrnod mawr’ i mi fel petai, gyda’r cyfweliadau ffurfiol ‘dysgwr y flwyddyn’ yn digwydd yn Ngwesty Ramada yn y bore. Ro’n i’n gallu gadael y ty yn eitha hamddenol er mwyn cyrraedd Wrecsam mewn da bryd, ac mi welais i Kay (yr … Parhau i ddarllen

Dysgwyr Cilgwri: Diwrnod ar Faes yr Eisteddfod…

Roedd o’n hyfryd gweld pawb ar faes Eisteddfod Wrecsam dydd iau, a gobeithio wnaethoch chi i gyd mwynhau’r profiad.  Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn rhywbeth annodd i ddiffinio,  ac mae’n cymryd *peth amser* i ddeall beth sy’n digw… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Eisteddfod… rhan 2

Dwi newydd ddychweled o’r steddfod unwaith eto, ar ol diwrnod arall o fwynhad.  Roedd rhaid i mi gyrraedd toc wedi naw a chwrdd â gweddill criw Ty Pendre ym Maes D.   Gaethon ni gyfle i ymarfer darn o’r cyflwyniad ‘Enoc H… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Eisteddfod… rhan 2

Dwi newydd ddychweled o’r steddfod unwaith eto, ar ol diwrnod arall o fwynhad.  Roedd rhaid i mi gyrraedd toc wedi naw a chwrdd â gweddill criw Ty Pendre ym Maes D.   Gaethon ni gyfle i ymarfer darn o’r cyflwyniad ‘Enoc H… Parhau i ddarllen

Dysgwyr Cilgwri: Adroddiad o Wrecsam..

English below:Wnes i dreulio fy niwrnod cyntaf yn Eisteddfod Wrecsam dydd Sul.  Mae’n digon hawdd i gyrraedd ac mae ‘na arwyddion ‘melyn’ ar y ‘ffordd osgoi’ (A483) i’ch helpu chi ffeindio’r Maes.   Mae’n dipyn o bellter o’r maes pa… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Eisteddfod rhan 1….

Mi fydd hon yn bost eitha fyr gan bod ni wedi blino’n lan, ond o’n i isio sgwennu rhywbeth, pa bynnag mor fyr, am fy niwrnod cyntaf ar Faes Eisteddfod Wrecsam 2011.Mi es i yno heddiw yn bennaf er mwyn cael fy nghyfweld gyda gweddill y pedwar olaf … Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Eisteddfod rhan 1….

Mi fydd hon yn bost eitha fyr gan bod ni wedi blino’n lan, ond o’n i isio sgwennu rhywbeth, pa bynnag mor fyr, am fy niwrnod cyntaf ar Faes Eisteddfod Wrecsam 2011.Mi es i yno heddiw yn bennaf er mwyn cael fy nghyfweld gyda gweddill y pedwar olaf … Parhau i ddarllen

Dysgwyr Cilgwri: Gwybodaeth defnyddiol – Useful Info

Dwi wedi dod o hyd i lyfryn bach sy’n dweud be’ sy’n mynd ymlaen ym mhob cornel o’r Eisteddfod, o Faes-D i’r Pafiliwn mawr pinc!  Mae’n ar gael fel ffeil pdf yma.Mae map o’r Maes ar gael hefyd fel pdf yma. Cofiwch! mi fydd rhaid i ni gyr… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Wythnos i fynd…

Mae wythnos yr Eisteddfod yn agoshau’n andros o sydyn erbyn hyn, a gaethon ni ein ymarfer sgets olaf nos fercher (diolch i Anne a Mike am ein croesawu i’w dy).   Roedden ni wedi codi’r bar ychydig wrth i ni drio ei wneud heb sgriptiau, ac er … Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Wythnos i fynd…

Mae wythnos yr Eisteddfod yn agoshau’n andros o sydyn erbyn hyn, a gaethon ni ein ymarfer sgets olaf nos fercher (diolch i Anne a Mike am ein croesawu i’w dy).   Roedden ni wedi codi’r bar ychydig wrth i ni drio ei wneud heb sgriptiau, ac er … Parhau i ddarllen

Dysgwyr Cilgwri: Ymarfer Sgets…

Dwi’n edrych ymlaen at yr ymarfer sgets sy’n digwydd yn ty Mike ac Anne nos fercher, ond ar ol gofyn i bawb dysgu eu llinellau, dwi’n dechrau panicio rwan am ddysgu fy llinellau i!  digwydd – happeningllinellau – lines Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Wythnos anarferol… a Chariad@Iaith…

Mae’r wythnos hon wedi bod yn un anarferol i mi.  Dwi wedi treulio rhan mwy’r wythnos yn fan hyn yn Stockport yn edrych ar ol fy nai, ar ol i’w chwaer dioddef anafiadau yn sgil damwain parc dwr yn Nhwrci.  Roedd angen i’w rhieni tre… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Wythnos anarferol… a Chariad@Iaith…

Mae’r wythnos hon wedi bod yn un anarferol i mi.  Dwi wedi treulio rhan mwy’r wythnos yn fan hyn yn Stockport yn edrych ar ol fy nai, ar ol i’w chwaer dioddef anafiadau yn sgil damwain parc dwr yn Nhwrci.  Roedd angen i’w rhieni tre… Parhau i ddarllen

Dysgwyr Cilgwri: gwersi am ddim efo Nia ac Ioan…

(English below)Dwi wedi bod yn edrych ar wefan Cariad@Iaith ac wedi sylwi bod fideos o’r gwersi ar gael, hynny yw’r gwersi gaeth y criw o ‘selebs’ yn ystod yr wythnos o ddysgu.  Maen nhw’n para am 2awr yr un ac yn gwerth eu gweld.  … Parhau i ddarllen

Dysgwyr Cilgwri: Mae’r cyffro wedi dechrau…

Wel mae cyffro Cariad@Iaith/Love4Language wedi dechrau ar S4C!  Dan ni wedi cyfarfod y ‘celebs’ sy’n cymryd rhan yn y rhaglen, a dyma dipyn bach amdanyn nhw, ond ewch i’r wefan http://www.s4c.co.uk/cariadatiaith/e_index.shtml am mwy:Lembit Opik! -… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Ty Daniel Owen…

Mi ges i gyfle’r wythnos yma i fynd i weld ty Daniel Owen yn Yr Wyddgrug, hynny yw’r ty a adeiladwyd ganddo yn sgil llwyddiant ei nofel ‘Rhys Lewis’.  Mae’r ty’n gyferbyn, mwy neu lai, i safle y ty teras lle ganwyd ef… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Ty Daniel Owen…

Mi ges i gyfle’r wythnos yma i fynd i weld ty Daniel Owen yn Yr Wyddgrug, hynny yw’r ty a adeiladwyd ganddo yn sgil llwyddiant ei nofel ‘Rhys Lewis’.  Mae’r ty’n gyferbyn, mwy neu lai, i safle y ty teras lle ganwyd ef… Parhau i ddarllen

Dysgwyr Cilgwri: Cariad@Iaith

Mi fydd cyfres newydd o Cariad@iaith yn dechrau nos wener ar S4C.   Mae’n saith mlynedd ers i Tanni Grey Thompson ‘ennill’ y cyfres diweddaraf, cyfres mae pobl yn ei gofio oherwydd ymddygiad (behaviour) Janet Street Porter. &nb… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Bore Coffi Cymdeithas Birkenhead…

Roedd rhaid i mi fynd lawr i Benbedw bore sadwrn, ac ar y ffordd adre mi alwais mewn i fore coffi’r Gymdeithas, oedd yn cael ei gynnal yn festri’r capel Cymraeg.   Roedd o’n braf gweld nifer (ymhlith y nifer parchus o Gymry lleol) o… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Bore Coffi Cymdeithas Birkenhead…

Roedd rhaid i mi fynd lawr i Benbedw bore sadwrn, ac ar y ffordd adre mi alwais mewn i fore coffi’r Gymdeithas, oedd yn cael ei gynnal yn festri’r capel Cymraeg.   Roedd o’n braf gweld nifer (ymhlith y nifer parchus o Gymry lleol) o… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Ymarfer Sgets..

Gaethon ni ymarfer yn y ty neithiwr gan groesawu Geraint ac Ernie i’r ‘cast’.  Roedd o’n braf gweld pawb a chael siawns am sgwrs yn ogystal a gweithio ar ein ‘campwaith eisteddfodol’!!  Erbyn hyn mae ‘na wyth o’r dosbarthiadau nos yn chw… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Ymarfer Sgets..

Gaethon ni ymarfer yn y ty neithiwr gan groesawu Geraint ac Ernie i’r ‘cast’.  Roedd o’n braf gweld pawb a chael siawns am sgwrs yn ogystal a gweithio ar ein ‘campwaith eisteddfodol’!!  Erbyn hyn mae ‘na wyth o’r dosbarthiadau nos yn chw… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: cyfweliadau…

Cefais fy nghyfweld dydd mecher gan ohebydd y bbc, Rhian, ar ran cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn.  Mi fydd Y Post Cyntaf yn darlledu pytiau gan y pedwar sydd yn y rownd terfynol wythnos cyn i’r Eisteddfod dwi’n credu, ac mae’r un dd… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: cyfweliadau…

Cefais fy nghyfweld dydd mecher gan ohebydd y bbc, Rhian, ar ran cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn.  Mi fydd Y Post Cyntaf yn darlledu pytiau gan y pedwar sydd yn y rownd terfynol wythnos cyn i’r Eisteddfod dwi’n credu, ac mae’r un dd… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Noson gyda Jerry Hunter

Dwi newydd dychweled o noson arbennig draw yn Yr Wyddgrug yng nghwmni yr Athro Jerry Hunter, darlithydd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor (ymhlith llawer o bethau eraill mae’n siwr).  Noson ‘C Ciwb’ oedd o, clwb cymdeithasu Cymraeg y dre, sy’n i w… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Noson gyda Jerry Hunter

Dwi newydd dychweled o noson arbennig draw yn Yr Wyddgrug yng nghwmni yr Athro Jerry Hunter, darlithydd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor (ymhlith llawer o bethau eraill mae’n siwr).  Noson ‘C Ciwb’ oedd o, clwb cymdeithasu Cymraeg y dre, sy’n i w… Parhau i ddarllen

Dysgwyr Cilgwri: Rhwng y Gogledd a’r De (between the North & South)

One of the questions often asked by Welsh learners (and I remember asking it myself on more than one occasion) is where is the dividing line between the Northern and Southern dialects of Welsh.  This as you can imagine is a difficult question… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: dim yn bles gyda thre y traeth pleser….

Dwi ddim yn cofio’r tro diwethaf i mi fod yn Blackpool.  Gaethon ni wyliau teulu yn y cyffuniau pan o’n i’n plentyn, ond ers hynny dim ond unwaith ydwi’n cofio bod yna, a hynny ar ryw ‘wibdaith tren dirgel’ o Lerpwl, a alwodd m… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: dim yn bles gyda thre y traeth pleser….

Dwi ddim yn cofio’r tro diwethaf i mi fod yn Blackpool.  Gaethon ni wyliau teulu yn y cyffuniau pan o’n i’n plentyn, ond ers hynny dim ond unwaith ydwi’n cofio bod yna, a hynny ar ryw ‘wibdaith tren dirgel’ o Lerpwl, a alwodd m… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Diwedd tymor, diwedd blwyddyn, diwedd cyrsiau…

Wel mae tymor olaf y flwyddyn academaidd wedi dod i ben, hynny yw ar ran fy nosbarthiadau nos.  Mae’n annodd credu ein bod ni wedi cael 30 wythnos o wersi ers i ni ddechrau yn ol ym mis medi.  Y tro yma mae gen i deimladau cymysg a … Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Diwedd tymor, diwedd blwyddyn, diwedd cyrsiau…

Wel mae tymor olaf y flwyddyn academaidd wedi dod i ben, hynny yw ar ran fy nosbarthiadau nos.  Mae’n annodd credu ein bod ni wedi cael 30 wythnos o wersi ers i ni ddechrau yn ol ym mis medi.  Y tro yma mae gen i deimladau cymysg a … Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Hen gyfaill sydd angen bach o waith cynnal a chadw…..

Dros y cwpl o fisoedd diwetha dwi wedi bod yn mwynhau mynd allan ar gefn beic am awr neu ddwy cwpl o weithiau’r wythnos (mi fasai rhai ohonoch chi o bosib wedi gweld ambell i ‘fideofeicflog’ yn fan hyn).   Er mae gen i nifer o feiciau yn y&nb… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Hen gyfaill sydd angen bach o waith cynnal a chadw…..

Dros y cwpl o fisoedd diwetha dwi wedi bod yn mwynhau mynd allan ar gefn beic am awr neu ddwy cwpl o weithiau’r wythnos (mi fasai rhai ohonoch chi o bosib wedi gweld ambell i ‘fideofeicflog’ yn fan hyn).   Er mae gen i nifer o feiciau yn y&nb… Parhau i ddarllen

Dysgwyr Cilgwri: Digwyddiadau’r haf….. (summer events)

Dwi newydd derbyn gwybodaeth am ddigwyddiadau’r haf i ddysgwyr Cymraeg dros gogledd Cymru.Mi ddylech chi weld y dogfen isod:dwi newydd derbyn – I’ve just (i.e. ‘newly’) recievedmi ddylech chi – you should dogfen – documentisod … Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Erthygl diddorol am Eisteddfod y Cadair Du….

Dyma erthygl a gyhoeddodd yn ol yn 1992 gan gylchgrawn o’r enw ‘The Wirral Journal’.   Mae’n adrodd hanes yr Eisteddfod enwog ‘ma i ddarllenwyr yng Nghilgwri,  hanes oedd yn newydd i’r rhan helaeth ohonynt mae’n siwr.   Ma… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Erthygl diddorol am Eisteddfod y Cadair Du….

Dyma erthygl a gyhoeddodd yn ol yn 1992 gan gylchgrawn o’r enw ‘The Wirral Journal’.   Mae’n adrodd hanes yr Eisteddfod enwog ‘ma i ddarllenwyr yng Nghilgwri,  hanes oedd yn newydd i’r rhan helaeth ohonynt mae’n siwr.   Ma… Parhau i ddarllen