Archives: Nic Dafis

Morfablog: Bwydo Gwrthryfel yr Hydref

Neges ar dudalen Facebook Bwydo Gwrthryfel yr Hydref, sy’n cynnwys cyngor i’r rhai sy’n methu mynd i Lundain ar gyfer y protestiadau anafudd-dod di-drais mwya erioed (ymddiheuriadau am y cyfieithiad Google-aidd, bach yn brysur): Rydym yn dal i glywed pobl yn dweud eu bod am gymryd rhan mewn Gwrthryfel Difodiant ond nid ydynt yn gwybod …

Parhau i ddarllen “Bwydo Gwrthryfel yr Hydref”

Parhau i ddarllen

Morfablog: Galwyr y Gwrthryfel

Mae’r isod yn gyfieithiad o ebost ces i gan y Rebel Ringers – pan mae pobl yn dweud “dw i eisiau helpu XR, ond dw i’n methu mynd ar brotestiadau mawr”, dyma un peth gellir awgrymu iddyn nhw. Mae XR-UK eisiau clywed gan Wrthryfelwyr sy’n gyffyrddus ar y ffôn ac yn enwedig y rhai sydd …

Parhau i ddarllen “Galwyr y Gwrthryfel”

Parhau i ddarllen

Morfablog: DeSmog UK

Lansiwyd DeSmog UK ym mis Medi 2014 fel porth cyfryngol ymchwiliol sy’n ymroddedig i dorri trwy’r troelli sy’n tywyllu’r ddadl ar ynni a’r amgylchedd ym Mhrydain. Ers hynny, mae eu tîm o newyddiadurwyr ac ymchwilwyr wedi dod yn ffynhonnell ddiofyn ar gyfer gwybodaeth gywir, wedi’i seilio ar ffeithiau ynghylch ymgyrchoedd gwybodaeth anghywir ar wyddoniaeth hinsawdd …

Parhau i ddarllen “DeSmog UK”

Parhau i ddarllen

Morfablog: Pwysigrwydd normaleiddio dwyieithrwydd yn XR Cymru

Ddim yn wneud hyn yn aml (unwaith o’r blaen, os dw i’n cofio’n iawn), ond dw i newydd bostio hyn ar Basecamp XR Cymru, ac yn meddwl falle byddai’n werth cael copi ohono fe fan hyn. The importance of bilingualism (in XR Cymru) Second attempt at making this shorter, and now into my third hour, …

Parhau i ddarllen “Pwysigrwydd normaleiddio dwyieithrwydd yn XR Cymru”

Parhau i ddarllen

Morfablog: Colli’r Hen Flog

Dw i wedi sôn am hyn o’r blaen, ond y rheswm nad oes archif i’r blog ‘ma yw iddo fe gael ei hacio, sawl gwaith dros y “cyfnod segur”, sef rhywle rhwng diwedd fy amser gyda maes-e, a diwedd y flwyddyn diwetha, pan o’n i’n blogio yma yn achlusurol iawn. O beth dw i’n gallu …

Parhau i ddarllen “Colli’r Hen Flog”

Parhau i ddarllen

Morfablog: Llosgi

Cerdd Osian Owen fel Bardd y Mis Radio Cymru

Llun: tân y tu hwnt i reolaeth yn ymledu i fferm ar hyd priffordd ym mwrdeistref Nova Santa Helena yn nhalaith Brasil Mato Grosso.

Ffotograffiaeth gan Joao Laet/AFP/Getty Images, ffeindiwyd a… Parhau i ddarllen

Morfablog: Gŵyl Gwrthryfel, Y Borth, 13-15 Medi 2019

(Wedi’i gopio o wefan swyddogol XR.) Gŵyl hyfforddi XR i uno Cymru! P’un a ydych chi’n wrthryfelwr profiadol neu’n darganfod XR am y tro cyntaf, ymunwch â ni i ddod at ein gilydd, i gael eich hyfforddi, i drefnu… a chael hwyl! • Hyfforddiant yn y Dull Di-Drais o Weithredu’n Uniongyrchol a Chyfathrebu• Sgyrsiau gan …

Parhau i ddarllen “Gŵyl Gwrthryfel, Y Borth, 13-15 Medi 2019”

Parhau i ddarllen

Morfablog: “Blogiwr ar newid hinsawdd”

Ces i’r fraint o gael erthygl yn rhifyn cyfredol Y Cymro, ar fy mhrofiadau fel aelod Gwrthryfel Difodiant, y protestiadau yng Nghaerdydd ym mis Gorffennaf, a pham dw i’n meddwl bod rhaid i “bobl normal fel fi” cael ein harestio yn y pen draw. Dyw’r erthygl ddim ar-lein (Y Cymro, natch), ond os chi’n fodlon …

Parhau i ddarllen ““Blogiwr ar newid hinsawdd””

Parhau i ddarllen

Morfablog: Wynebu’r Bwystfil

Mae gwadu realiti yr argyfwng hinsawdd yn hollol naturiol; mae’n rhan o’r atblygiad “ymladd neu ffoi”. Heb yr atblygiad yma fydden ni ddim yma. Doedd yr atblygiad yma ddim gyda’r dodo. Mae’n hanfodol i’n llwyddiant fel rhywogaeth. Wrth wynebu gelyn, neu anifail rheibus, neu unrhyw her amgylcheddol arall, ein dewis sydyn yw “ydw i’n ddigon …

Parhau i ddarllen “Wynebu’r Bwystfil”

Parhau i ddarllen

Morfablog: Wynebu’r Bwystfil

Mae gwadu realiti yr argyfwng hinsawdd yn hollol naturiol; mae’n rhan o’r atblygiad “ymladd neu ffoi”. Heb yr atblygiad yma fydden ni ddim yma. Doedd yr atblygiad yma ddim gyda’r dodo. Mae’n hanfodol i’n llwyddiant fel rhywogaeth. Wrth wynebu gelyn, neu anifail rheibus, neu unrhyw her amgylcheddol arall, ein dewis sydyn yw “ydw i’n ddigon …

Parhau i ddarllen “Wynebu’r Bwystfil”

Parhau i ddarllen

Morfablog: Eithafwyr yr Hinsawdd

Cwpl o bethau wnaeth sbarduno hyn. Yn gyntaf, trydariad gan John Simpson, ynglyn â pherygl dilyn trwydded “eithafwyr” fel Extinction Rebellion, sy wedi bod yn protestio yn erbyn ei gyflogwyr: Beth fyddai ymateb John Simpson i dactegau Mahatma Gandhi, neu Martin Luther King, neu Ffred Ffransis, tybed? Actiwali, paid ag ateb yr un ola ‘na. …

Parhau i ddarllen “Eithafwyr yr Hinsawdd”

Parhau i ddarllen

Morfablog: Eithafwyr yr Hinsawdd

Cwpl o bethau wnaeth sbarduno hyn. Yn gyntaf, trydariad gan John Simpson, ynglyn â pherygl dilyn trwydded “eithafwyr” fel Extinction Rebellion, sy wedi bod yn protestio yn erbyn ei gyflogwyr: Beth fyddai ymateb John Simpson i dactegau Mahatma Gandhi, neu Martin Luther King, neu Ffred Ffransis, tybed? Actiwali, paid ag ateb yr un ola ‘na. …

Parhau i ddarllen “Eithafwyr yr Hinsawdd”

Parhau i ddarllen

Morfablog: Pigion y Dydd

Un o’r pethau dw i’n bwriadu ei wneud yma yw cadw record o’r pethau dw i wedi dod ar eu traws yn ystod yr oriau dw i’n treulio mynd ar goll yn y sgrîn fach anobeithiol, a ble well i ddechrau gyda’r bardd o Fontreal, a fideo dw i ddim yn cofio gweld o’r blaen. …

Parhau i ddarllen “Pigion y Dydd”

Parhau i ddarllen

Morfablog: Portread: Gail Bradbrook

Dim llawer o newyddion ar wefan newyddion y BBC ynglyn â phrotestiadau XR yn erbyn, ym, y BBC heddi, ond dw i’n siwr ei fod e ond yn fater o amser.

Wrth i ni aros, dyma bortread o Gail Bradbrook, un o sylfaenwyr Rising Up!, y mudiad tu ôl i&… Parhau i ddarllen

Morfablog: Portread: Gail Bradbrook

Dim llawer o newyddion ar wefan newyddion y BBC ynglyn â phrotestiadau XR yn erbyn, ym, y BBC heddi, ond dw i’n siwr ei fod e ond yn fater o amser.

Wrth i ni aros, dyma bortread o Gail Bradbrook, un o sylfaenwyr Rising Up!, y mudiad tu ôl i&… Parhau i ddarllen

Morfablog: Peter Singer ar Fwyta’n Foesol

Ces i sgwrs gyda fy mam echdoe a ddylen ni fod wedi ei gael ers tro, am y ffaith mod i’n galw fy hunan yn “figan”, ond ddim yn poeni gormod am fwyta fel “llysieuwr” pan dw i ddim gartre. Mae hyn wedi bod yn asgwrn cynnen gydag aelodau eraill fy nheulu cyn nawr, ac …

Parhau i ddarllen “Peter Singer ar Fwyta’n Foesol”

Parhau i ddarllen

Morfablog: Gwrthryfel a’r BBC

Heddiw ‘ma mae Gwrthryfel Difodiant wedi bod yn pwyso ar y BBC i wella’r ffordd maen nhw’n gweithredu yn wyneb yr argyfwg hinsawdd. Dw i ddim yn gwybod os ydy hyn wedi cyrraedd tonfeydd Cymreig y Bîb – dw i’n methu gweld dim byd ar BBC Cymru Fyw ond mae rhaid cyfadde mod i heb …

Parhau i ddarllen “Gwrthryfel a’r BBC”

Parhau i ddarllen

Morfablog: Alban Arthan

Blwyddyn newydd dda! Braidd yn gynnar i chi bobl sy’n dal i gredu bod rhifo’r dyddiadau yn golygu rhywbeth, ond i’r meddyliau galaethiol yn ein plith, dyma drobwynt go iawn y flwyddyn gron. Daw tipyn bach mwy o haul ar fryniau yfory, hyd yn oed yng Nghwm Gwaun. Pa ddiwrnod gwell, felly, i atgyfodi’r hen …

Parhau i ddarllen “Alban Arthan”

Parhau i ddarllen

Morfablog: Harddu’r Iard Sbwriel

Mae Beautify Junkyards yn fand seic-werinol o Lisbon, sy’n mwyngloddio yr wythïen gyfoethog o seicedelia Seisnig mae Rob Young yn ei dilyn yn ei glasur Electric Eden. Daethon nhw at fy sylw i yn diweddar iawn, gan mai nhw yw’r band diwetha i ymddangos ar sengl 7″ yng nghyfres Ghost Box, Other Voices. Roedd y ddau … Parhau i ddarllen “Harddu’r Iard Sbwriel” Parhau i ddarllen

Morfablog: Clirio storfa ar iPhone

Rhag ofn bod hyn o werth i bobl eraill: Mae iPhone 5C ‘da fi sy’n dod at ddiwedd ei oes – 3 mis ar ôl ar y cytundeb ac wedyn bydd yn amser prynu (ie, ddim rhentu!) ffôn newydd. Ond ers rhyw 6 mis dw i’n diodde o’r broblem “diffyg cof”, sy wedi bod yn … Parhau i ddarllen “Clirio storfa ar iPhone” Parhau i ddarllen

Morfablog: Uffington

Hanner tymor yr Hydref, 2015. Es i am dro yn y car i Loegr bell, i weld arddangosfeydd David Jones yn Chichester a Ditchling, i weld ffrindiau yn Staplehurst a Ramsgate, ac ymweld â’m chwaer yn Welwyn Garden City. Ar y ffordd adre, es i weld Ceffyl Gwyn Uffington, rhywle dw i wedi bwriadu ymweld … Parhau i ddarllen “Uffington” Parhau i ddarllen

Morfablog: Shoreham i Lancing

  Mis Medi 2015. Cerdded o Airbnb ar bwys maes awyr Shoreham (y maes awyr masnachol hynaf yn y byd!), i nôl fy nghar o Gapel Coleg Lancing (y capel coleg mwya yn y byd!), lle o’n ni wedi’i adael ar ôl parti priodas nith Philippa y noson gynt. Mae siap y wâc yn dweud stori ynddo … Parhau i ddarllen “Shoreham i Lancing” Parhau i ddarllen

Morfablog: Wâc Dydd Gwener

(Arbrawf sgwennu heb feddwl gormod. Cadwer yr hawl i ychwanegu, golygu a dileu pethau os dw i’n ffeindio mod i wedi dweud rhywbeth twp. Diolch am fod yn amyneddgar.) Codi’n gynnar wedi breuddwyd rhy glir i’w anghofio. Fel arfer, bore dydd Gwener yw’r amser dw i’n paratoi cylchlythyr Pethe Cylch Teifi, ond yr wythnos ‘ma … Parhau i ddarllen “Wâc Dydd Gwener” Parhau i ddarllen

Morfablog: Ydy hwn yn gweithio?

Ddim wedi bod ‘ma ers sbel, er gwaetha bwriad yr haf i flogio’n fwy aml, a dros y misoedd diwetha mae’r blog wedi cael ei hacio. Diolch i Carl am y pwniad Dafydd am y cyngor. Sut ych chi, iawn? Parhau i ddarllen

Morfablog: Bwch yn Uchaf, Llanuwchllyn

Dyma’r adolygiad sgwennais i ar gyfer tudalen TripAdvisor Bwch yn Uchaf, y lle hyfryd yn Llanuwchllyn lle buon ni ar ein gwyliau gwersyllu wythnos o’r blaen. Yn anffodus, dydy TripAdvisor ddim yn derbyn adolygiadau mewn “ieithoedd bychain”, felly dyw’r adolygiad ddim yn ymddangos ar y dudalen. Roedd y nodyn agoriadol Saesneg yn yr adolygiad gwreiddiol; … Parhau i ddarllen “Bwch yn Uchaf, Llanuwchllyn” Parhau i ddarllen

Morfablog: Ôl y frech wen

Ychwanegu Hwiangerddi ar Tumblr, a dod ar draws hyn: CCLXII. TEIMLAD DA Mae’n dda gen i ddefaid, mae’n dda gen i wyn, Mae’n dda gen i feinwen a phant yn ei thrwyn; A thipyn bach bach o ôl y frech wen, Yn gwisgo het befar ar ochr ei phen. Dw i wedi bod ar y … Parhau i ddarllen “Ôl y frech wen” Parhau i ddarllen

Morfablog: Llyn Brianne / Gwenffrwd-Dinas

Codi’n gynnar heddi, a’r tywydd yn argoelio’n dda, felly bant â ni i Lyn Brianne, ardal dw i ddim yn gyfarwydd â hi o gwbl, i wneud bach o gerdded. Ffeindiais i’r daith yn llyfr Ceredigion Walks, yng nghyfres “Pathfinder Guides” gan Jarrold, sydd ma’s o brint erbyn hyn. Siom. Dw i wedi mapio’r daith … Parhau i ddarllen “Llyn Brianne / Gwenffrwd-Dinas” Parhau i ddarllen

Morfablog: Batris Llawn

Nôl gytre ar ôl wythnos fendigedig yn Llŷn. Dw i ddim am ddweud rhyw lawer yma, gan bod hi’n fwriad ‘da fi lenwi’r bylchau yn fy mlogiadau dyddiol trwy sgwennu cofnod ar gyfer bob dydd o’r gwyliau, ond yn fras… Arhoson ni yng ngwersyllfa Mynydd Mawr, ger Aberdaron, rhywle o’n i wedi bod o’r blaen, … Parhau i ddarllen “Batris Llawn” Parhau i ddarllen

Morfablog: Mynydd Mawr i Aberdaron

Cyrhaeddon ni wersyllfa Mynydd Mawr ambytu pump o’r gloch, felly erbyn i ni godi’r babell a chael rhywbeth i fwyta, doedd dim awydd mynd am dro hir arnon ni. Heb dreulio gormod o amser meddwl amdano, awgrymais i ni gerdded i Aberdaron ar lwybr yr arfordir, cael peint yn y T? Newydd, a dod yn … Parhau i ddarllen “Mynydd Mawr i Aberdaron” Parhau i ddarllen

Morfablog: Dringo walydd

Diwrnod eitha bishi, o edrych yn ôl, ond fel arfer, ar y pryd, dw i’n teimlo fel mod i ddim yn wneud digon gyda’r oriau. Paratoi cylchlythyr Pethe Cylch Teifi yn y bore. Dim cweit cymaint o Bethe yn digwydd ym misoedd yr haf, fel arfer, felly digon saff i fynd am bythefnos heb ddiweddariad, … Parhau i ddarllen “Dringo walydd” Parhau i ddarllen

Morfablog: Addurno

Wedi bod ati yr wythnos ’ma yn addurno’r t? – yn benodol, stripio papur wal hyll sy wedi bod yn hyll ers i ni symud mewn 9 mlynedd yn ôl, ac erbyn heddi, dechrau paentio y walydd yn wyrdd. Gan fy mod i ail-drefnu, dyma fi hefyd yn adduro yr hen flog, gan arbrofi gyda … Parhau i ddarllen “Addurno” Parhau i ddarllen

Morfablog: Dod yn arfer

Wedi blino a teimlo bach yn sâl ar ôl diwrnod o grafu walydd i gael gwared ag hen baent, ac wedyn peintio nenfwd, ac yn y blaen, ond yn lle gadael i ddiwrnod fynd heibio heb flogio o gwbl, dyma flogiad sydyn am wefan/gêm dw i wedi bod yn defnyddio am ryw fis neu ddau: … Parhau i ddarllen “Dod yn arfer” Parhau i ddarllen

Morfablog: Canabis, Man

Dalwyd y stori uchod fy llygad wrth bori’r Teifi-Seid dros frecwast y bore ‘ma. Sut mae rhywun yn gallu teipio’r geiriau “..with a street value of £2.50” heb feddwl efallai nid “Cannabis Man” yw’r disgrifiad gorau o’r boi yn y stori? Ddim cweit Howard Marks, nag yw? Yn y fersiwn ar wefan y Teifi-Seid, mae … Parhau i ddarllen “Canabis, Man” Parhau i ddarllen

Morfablog: The Forest Prince and the Pig Man

Bydda i’n blogio am rywbeth arall ond bodio yn y man, siwr o fod, ond am nawr, dyma rhagolwg “The Forest Prince and the Pig” gan Craig Constantine, ffilm am lwcdeithio yn America. Os ydy hynny wedi cosi dy fodiau, … Parhau i ddarllen

Morfablog: Dim ond reid

Ces i lot o sbort bodio i’r gogledd dros y Sul. Bore Gwener, fe es i o Blwmp am 9 o’r gloch y bore i’r Gledrid (ger Y Waun) am 1.45 y prynhawn. Gan gofio ei fod yn cymryd o … Parhau i ddarllen

Morfablog: Bodio dros Gymru

(Ro’n i wedi anghofio i mi sgwennu cofnod am fodio nôl ym mis Mawrth eleni, felly ymddiheuriadau am y dwbli isod. Rhaid mynd ma’s mewn munud, felly dim amser i’w olygu.) Mewn erthygl yng nghylchgrawn yr Ecologist, mae Adam Weymouth … Parhau i ddarllen

Morfablog: Morfa Moodle

Os dych chi wedi dod yma ar ôl y sesiwn hyfforddi Moodle yn Llandrindod, mae’r Moodle prawf fan hyn. Does dim llawer i’w weld yno, ond pan caf i amser, byddaf yn ychwanegu bach o gynnwys. Yn y cyfamser, mae … Parhau i ddarllen

Morfablog: CCofnoda dy blydi Sylw!

AAAAAArrrrrgh! Mae hyn yn hala fi’n grac tu hwnt. Dw i’n siwr ei fod e’n hawdd iawn ei drwshio fe, ond dw i’n methu’n llwyr, a dw i wedi bod ati am rhyw awr y bore ‘ma. Mae ‘na wall … Parhau i ddarllen

Morfablog: Cass Meurig a Nial Cain

Wedi ffilmio yn Fforest, Cilgerran ac yn Aberteifi. Mae sawl person ni’n nabod yn y fideo, gan gynnwys dysgwyr a phontwyr yr ardal (siaradwyr rhugl sy’n dod i’r dosbarthiadau i helpu’r dysgwyr “croesi’r bont”). Cerddoriaeth hyfryd, a fideo bendigedig. Debyg … Parhau i ddarllen

Morfablog: Mynwenta Morfablog

Dw i’n dal ati, mynd trwy archif Morfablog, tacluso teitlau cofnodion a gafodd eu stwnsho blynyddoedd yn ôl wrth fewnforio cynnwys y blog i WordPress, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Braidd yn siomedig gweld cynlleiad o gynnwys … Parhau i ddarllen

Morfablog: Iaith y Mynci?

Newydd sylweddoli bod un o’r lluniau dw i’n defnyddio ym mhenawd y blog bellach* yn edrych fel sylw ar y busnes “iaith y mynci”. Dyw e ddim. Damain a hap, fel y rhan fwya o’r stwff sy’n digwydd rownd fan … Parhau i ddarllen

Morfablog: Allan o Gaerfaddon

Un o fy hoff orielau Cymru yw’r un fach adran grochenwaith Prifysgol Aberystwyth, sy lawr stâr yn y Ganolfan Gelfyddydau. Ro’n i’n arfer cerdded heibio i hon heb feddwl aros ac edrych, nes i Philippa fy llusgo mewn un diwrnod, … Parhau i ddarllen

Morfablog: Arbrofi ag #adolygiad

(Ypdêt 16/08/11: mae adolygiad.com bellach yn fyw. Tagiwch eich twîts ag #adolygiad i chwarae gyda ni.) Rhywbryd yn gynharach yr wythnos ’ma, wnaeth Seimon Brooks ddechrau postio adolygiadau sydyn o dai bwyta ac ati i’w ffrwd Twitter, ac yn defnyddio’r … Parhau i ddarllen

Morfablog: Canu Casineb

[Eto, cofnod sy wedi’i gopio o’r blog iaith methedig.] Mae Lameen Souag wedi olrhain hanes y gair Cabileg šnu, sy wedi newid ei ystyr o “gasineb” i “ganu” mewn dau gam hawdd: In Classical Arabic, there is a fairly rare … Parhau i ddarllen

Morfablog: Dim llawer o Ayapaneco rhyngddynt

[Wedi copio’r cofnod isod o flog “ieithyddol” dechreuais arno ac wedyn anghofio amdano. Eisiau dileu’r blog, ond oedd y cofnod hyn yn werth ei gadw.] Bu stori yn y Guardian wythnos diwetha ym mis Ebrill am ddau siaradwr olaf iaith … Parhau i ddarllen

Morfablog: Paid siarad Cymraeg: bydd yn siaradwr Cymraeg

Diddorol darllen erthygl ar Language Log sy’n sôn am y gwahaniaeth rhwng defnyddio enwau a berfau mewn cwestiynau holiadur. Ceir ymatebion llawer mwy positif trwy defnyddio enwau: “Are you a voter?” yn hytrach na “Do you vote?”. Tybed a fyddai’n … Parhau i ddarllen

Morfablog: Môn – Mynydd Parys a Phlas Newydd

Dydd Mawrth, tywydd gwaetha’r wythnos, os dw i’n cofio’n iawn. Ac mae’n bosbl mod i ddim, gan fod hyn yn bythefnos yn ôl, erbyn hyn. Fi yw blogiwr arafa’r byd. Cyrraedd Amlwch yn gynnar, yn y glaw. Difaru gwisgo siorts, … Parhau i ddarllen

Morfablog: Môn – Ynys Llanddwyn a Choedwig Niwbwrch

Dydd Llun: hwn oedd y diwrnod gorau o’r gwyliau ar ran tywydd; perffeithrwydd, trwy’r dydd. Wrth cyrraed Niwbwrch, aethon ni ar goll, trwy gam-ddarllen arwydd ffordd: mae “Llys Llewelyn” yn edrych yn debyg iawn i “Ynys Llanddwyn”, o’r pellter, mewn … Parhau i ddarllen

Morfablog: Môn – Traeth Lligwy a Din Lligwy

Dydd Sul diwetha, a ninnau’n llawn brecwast bendigedig Brynarth, bant â’r cart at Ynys Môn. (Rhaid bod bach o le yn y boliau o hyd, gan bod ni wedi stopio yn Pete’s Eats ar y ffordd i gael tamaid i … Parhau i ddarllen

Morfablog: Morfablog 2011-07-10 17:16:04

Chwarae gyda’r patrymlun, a sylwi ei bod yn anodd iawn addasu teclynau heb droi’r iaith yn ôl i’r Saesneg. Felly os ydy pethau’n edrych braidd yn Seisnig am sbel, dyna pam…
Parhau i ddarllen