Archives: nicdafis

Beibl Datblygu: Croes, oh… yn ôl

Ymddiheuriadau bod y wefan hon wedi bod i lawr am gymaint o amser. Gobeithio bod popeth yn gweithio o hyd.
Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Pat a David ar sioe Rhys Mwyn

Mae rhaglen RHYS MWYN ar BBC RADIO CYMRU yn trin a trafod yr albym arbennig PORWR TRALLOD gan DATBLYGU Nos Lun ar BBC Radio Cymru gyda Pat Morgan a David R.Edwards yn fyw yn y stiwdio. Copiau feinyl a cd … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Nesaf…

Rhywun yn fodlon cymryd drosodd a wneud ypdêts ar y wefan? Cysylltwch â fi trwy ebost neu ar Twitter os oes diddordeb. Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Y Tapiau Cynnar – ar gael unwaith eto

Braf iawn gweld bod ANKST ar fin rhyddhau Tapiau Cynnar – 1982-1984. Mae’r CD yn cynnwys caneuon dw i erioed wedi’u clywed, felly mae hyn wedi nghyffro’n llwyr. Mwy o wybodaeth fan hyn. Wîîîîîîîîîî! Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Datblygu yn un o uchafbwyntiau 2012 – Bethan Elfyn

Blogiad diwedd y flwyddyn gan Bethan Elfen: 3. John Peel favourites Datblygu celebrate 30 years with an exhibition, film & new EP “Born in a bedroom in Cardigan 30 years ago, the band Datblygu were hailed as the first truly … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Atnas a Arabrab

Campwaith arall gan dafyddt: Fideo Datblygu – Santa a Barbara, wedi ei chwarae o chwith, fesul curiad. Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Pat ar sioe Bethan Elfyn

Bydd cyweliad â Pat Morgan ar sioe Radio Wales Bethan Elfyn, nos Sadwrn 15 Rhagfyr 2012, o 8 o’r gloch ymlaen. Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Lluniau o noson gynta Prosiect Datblygu

Cafwyd noson wych yn Theatr Mwldan, gyda lot o gefngwyr y band yn troi ma’s ar noson ddigon garw i weld ffilm Owain Llŷr, gan gynnwys David a Pat eu hunain. Dyma un o luniau gwych Celf Calon, o’r noson. … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Comiwnydd ola Ewrop i fod yn y Morning Star

Erthygl gan Attila the Stockbroker yn y Morning Star sy’n sôn cryn dipyn am Datblygu: I heartily applaud all those who are helping to revive and nurture the language and Dave Datblygu is in the vanguard of that. None of … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: EP newydd – Darluniau’r Ogof

Testun o ebost ANKST: TEITL/TITLE –DARLUNIAU OGOF O’R UNFED GANRIF AR HUGAIN E.P ARTIST – DATBLYGU FFORMAT – RECORD 7” VINYL / DL CAT NO -ANKST 132 DYDDIAD RHYDDHAU / REL DATE – TACH/NOV 26TH 2012 / WWW.ANKST.NET Mae 2012 … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Gwylio Tynal Tywyll

Newydd ddod ar draws hyn yn ffrwd Facebook Datblygu30. Llun hyfryd GanMed64 o griw Datblygu yn gwylio Tynal Tywyll yn ystod gŵyl Pesda Roc, 1985.
Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Gwylio Tynal Tywyll

Newydd ddod ar draws hyn yn ffrwd Facebook Datblygu30. Llun hyfryd GanMed64 o griw Datblygu yn gwylio Tynal Tywyll yn ystod gŵyl Pesda Roc, 1985.
Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Rhiniog

Y DJ Huw Stephens fydd yn ymweld â cherddorion i sgwrsio am eu dylanwadau a’u cerddoriaeth. DJ Huw Stephens visits Welsh musicians at their homes. David a Pat yn siarad â Huw o’r siop recordiau wych y Tangled Parrot yng … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Prosiect Datblygu

Ffilm newydd am y band gan Owain Llŷr, gyda’r ymddangosiad cyntaf yn y sinema digidol newydd sbon yn Theatr Mwldan, Aberteifi. 23 Tach., 24 Tach., 25 Tach., 26 Tach. yn Mwldan 3 Mynnwch eich tocynnau nawr. Wedi ei eni mewn … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Datblygu ar “Music Arcades”

Wastad yn braf dod ar draws ffans Datblygu sy’n byw ochr draw y clawdd ieithyddol, yn enwedig pan maen nhw’n sgwennu cystal â hyn: Not that the songs are all pretty. Sometimes listening to Datblygu is like being harangued by … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Cyfweliad Pat yn Ffwff #1

Mae rhifyn cyntaf y ffansîn anarcho-ffeministaidd Ffwff yn cynnwys cyfweliad â’n hoff dduwes y bas. Mae’r holl beth wedi’i deipio ar deipiadur. Hen ysgol. Os am gopi, cewch gysylltu â’r golygydd Heledd Melangell. [Ypdêt, 1/12/12] Mae Heledd wedi rhoi llawn … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Croeso ’99

Fformat: CD. Label: ANKST – ANKSTMUSIKCD089 Dyddiad: 1999 CD am ddim (?) a ddosbarthwyd yn Steddfod Ynys Môn, 1999. Mae’r trac Datblygu wedi’i ailficsio gan Llwybr Llaethog. Mae’r cynnwys ar gael ar iTunes. Dyma flogiad amdano. Traciau 1 – Datblygu … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Sesiwn “Heno Bydd yr Adar yn Canu”

Mae Pat wedi lanlwytho copi o’r sesiwn byw wnaeth Datblygu ar sioe Nia Melville, ym mis Medi 1991. Gwych o beth:

Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: David R. Edwards – Sylwadau 07/07/12

Recordiad gan Yr Ods:
Fel rhan o’n set yn gig Hanner Cant fe ofynon i David a fyddai’n hoffi cyfrannu rhywbeth i’r noson, dyma oedd ganddo i ddweud:

Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: MP3 “Yr Arswyd”

Mae Dafydd Tomos wedi dod o hyd i gopi o’r gân Yr Arswyd, o’r caset Caneuon Serch i Bobl Serchog. Yn ôl Daf, roedd e wedi recordio’r gân oddi ar y radio yn y 90au cynnar. Oes rhywun gyda mwy … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Fideo “O Dan Bysiau”

Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: “Brechdanau Tywod” + “Cristion yn y Kibbutz”

“Brechdanau Tywod” + “Cristion yn y Kibbutz” ar raglen “Stîd”, cynhyrchiad HTV Cymru ar S4C, 10 Rhagfyr? 1987.

Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Beibl Datblygu 2012-05-23 16:33:50

Retrospective of seminal Welsh language band Datblygu opens in Cardiff (Western Mail, 18 May 2012) They were the hugely influential Welsh language band who inspired a generation of Welsh musicians, including Super Furry Animals and Gorky’s Zygotic Mynci. Now an … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Datblygu yng Ngŵyl Dinefwr

Bydd sesiwn arbennig yn ystod Gŵyl Dinefwr, dydd Sadwrn, 30 Mehefin: Trafodaeth ar ‘Datblygu a Sin Gerddorol Gymraeg yr 80au a’r 90au’ gyda’r cynhyrchydd Dyl Mei, y cyn newyddiadurwr i’r NME Iestyn George a’r cynhyrchydd ffilm Owain Llŷr. Hefyd: Don’t … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Hollol yn Harlow

Un arall o’r gig yn Harlow. Bach o sioc i glywed David droi i Saesneg yng nghanol y gân: I’d just better explain that: We’re a Janice Long band, we play twangy guitars, we hang out in bars… Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Dafydd Iwan yn y Glaw, yn Harlow

O, blydi hel. Fideo o’r gig yn Harlow, Mai ’86.

Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Beibl Datblygu 2012-05-07 09:36:47

Wedi diweddaru tudalen Yr Ysbryd Yn y Bag Cysgu / Burning Down The Chapels ar ôl ffeindio’r cofnod gwych ar Turquoise Coal. Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Y Gorffennol i’r Presennol

Fformat: Caset. Label: Casetiau Neon, Neon 013 Dyddiad: 1984 Yn cynnwys y gân “Defaid y Disgo”. Mae’r caset yn cael ei grybwyll mewn disgyddiaeth Datblygu yn y ffansîn Psycho, Haf 1992. Dw i erioed wedi gweld copi, ac am wn … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Clwb 23, Aberystwyth, 10/12/92

Wedi ffeindio sgan o’r ffleiar (tocyn?) hwn ar Flickr sy’n sôn am “Parti Nid’dolig / Saturnalia”. Roedd y gig yn Club 23, Seabank, ond dw i ddim yn gwybod beth oedd hynny, ac mae fy Google-fu wedi fy methu am … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Country Teasers – Secrets in Welsh

Roedd sgans o’r clawr yn y stwff ces i gan Pat, dw i’n gweld bod copi o’r record yn yr arddangosfa yn Waffle, a dw i wedi clywed y band yn cael eu disgrifio fel “Scottish Datblygu tribute band”; ond … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Gwyrdd – caset Plaid Cymru

Fformat: Caset. Label: Fflach Records – C053C Dyddiad: 1989 Traciau A1 U-Thant – Pasti A2 Edrych Am Jiwlia – Cydwybod Euog A3 Jess – Hunllef A4 Ffa Coffi Pawb – Gwneud Fy Mhen I Mewn B1 Crumblowers – Pwll B2 … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Angylion Hardd : Adennydd Mawr

Sampler Ankst Rhad ac am Ddim Fformat: CD. Label: Recordiau Ankst – ANKST 081 Dyddiad: 1997 Recordiwyd: Amryw. Traciau Rheinallt H. Rowlands – Carchar Meddwl Meddal Topper – Something To Tell Her Ectogram – This Is How It Is Geraint … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Intro John Peel

Mae hyn yn lot o hwyl – John Peel yn cyflwyno ei raglen, un o’r rhain sy’n cynnwys sesiwn gan Datblygu.

Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Fideo byw: “Nefoedd Putain Prydain”

Maen nhw ati eto:

Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Beibl Datblygu 2012-05-06 16:58:35

Ar yr Ffordd with Anhrefn & Datblygu ac Ar yr Ffordd hefo Anhrefn a Datblygu (the sequel) – adroddiadau ar ddau gig gan Anhrefn a Datblygu, un ym Manceinion, y llall yn Fulham.
Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Tivoli, Bwcle, 5/8/91

O’r wefan Link2Wales:
05.08.1991 – Gorky’s Zygotic Mynci, Datblygu, Eirin Peryglus play The Tiv, Buckley
Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Neuadd JP, Bangor, 26/4/86

O’r wefan Link2Wales:
26.04.1986 – Anhrefn , Maffia Mr Huws, Cut Tunes, Third Spain, Fascination, Datblygu play JP Hall, Bangor
Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Casnewydd, 28/1/86

O wefan Link2Wales: 28.01.1986 – Anhrefn, Datblygu play Stow Hill Labour Club, Newport (Blurt didn’t show up) Pwt bach yma am y clwb: According to this site, Hüsker Dü’s 23 Sep 1985 date here was the band’s first UK gig … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Portsmouth, 13/8/88

Gig hawliau anifeiliaid, yn Portsmouth, gyda Anhrefn a Dilyn y Dall. Poster sy’n rhan o’r arddangosfa. Dw i wedi dyfalu taw ’88 oed hyn, gan ddefynddio mathemateg a synnwyr cyffredin. Os dw i’n anghywir, gadewch i fi wybod yn y … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Rhagor o luniau Datblygu 30

Cyrhaeddodd lwyth arall o luniau o’r arddangosfa heddi, sy’n wedi tyfu dros yr wythnosau diwetha: mae’r batch ‘ma yn cynnwys sawl golwg agos o bethau dw i heb sylwi arnynt o’r blaen, fel poster am y gig hawliau anifeiliaid, a … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Y Plu, Aberaeron, 9/4/94

Mewn Plu Datblygu, Catatonia, Cerrig Melys a mwy, yn dathlu Parti Pasg Cymdeithas yr Iaith. (Diolch yn fawr i Stanno am y sgan isod.) Fuoch chi yn y gig ’ma? Llosgwch eich tafodau isod… Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Rhyw Ddydd, Un Dydd, 7/12/91

Gig anferth ym Mhontrhydfendigaid, i godi arian at Gymdeithas yr Iaith. Yn ôl Emyr Williams, ar ei raglen radio Helo rhywbeth newydd, ffarwel rhywbeth hen (2009): Yn syml, mae’r mudiad pwyse CYIG wedi rhedeg allan o bres ac mae ‘na … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Pesda Roc, 13/7/85

Gŵyl roc ym Methesda, ar yr un diwrnod â gŵyl fach arall. Gwell lein-yp yn Pesda, rhaid dweud: Y Cyrff, Machlud, Mwg, Llwybr Cyhoeddus, Tanjimei, Pryd Ma Te?, Brodyr y Ffin, Datblygu, Tynal Tywyll, Maraca, Ficer, Eryr Wen, Chwarter i … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Casglu dyfyniadau Datblygu

Wedi dechrau cynnwys dyfyniadau o ganeuon Datblygu ar y dudalen flaen, ac angen eich help chi, ddarllenwyr a chefnogwyr Datblygu annwyl, wrth adeiladu rhestr hirfaith o eiriau bendigedig. Y ffordd hawsaf o lawer (i fi) yw ‘sech chi’n dyfynnu’r geiriau … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Beibl Datblygu 2012-05-06 09:38:54

#bbpBox_198524514211078146 a { text-decoration:none; color:#009999; }#bbpBox_198524514211078146 a:hover { text-decoration:underline; }Nath Datblygu ddylanwadu ar fy ieuenctid yn fwy na bron i unrhyw beth arall. diolch @Datblygu30 am ehangu fy nghaslia… Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Fideo “Bloneg Meddyliau”

Diwrnod arall, fideo “newydd” Datblygu arall.

Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Beibl Datblygu 2012-05-03 22:14:57

#bbpBox_197949548944031744 a { text-decoration:none; color:#038543; }#bbpBox_197949548944031744 a:hover { text-decoration:underline; }Gwrando ar Datblygu wrth fwyta’n Fruit’n Fibre a cogio bo fi’n cŵl.May 3, 2012 8:23 am via Twitter for iPhoneRepl… Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Fideo “Helbulon”

Amser fideo nesa o archif Pat, ac mae hwn yn sbeshial iawn. Helbulon, o’r caset Caneuon Serchog i Bobl Serchog. Trac dw i erioed wedi clywed o’r blaen, am wn i. Hefyd, cyfweliad â Pat a David gyda’i gilydd, ac … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: The Peel Sessions 1987 – 1993

Fformat: CD Label: Recordiau Ankst – ANKST 119. Dyddiad: 2008. Recordiwyd: Stiwdio Maida Vale, Llundain Cerddorion: David R. Edwards, T. Wyn Davies, Patricia Morgan. 1987 1 Bagiau Gareth 2 Carpiog 3 Cerddoriaeth Dant 4 Nesaf 1988 5 Fanzine Ynfytyn 6 … Continue reading Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Radio Amgen CDr

Fformat: CDr. Label: Fitamin Un – Fit! 015 Dyddiad: 2005 Traciau 1 Un Caddie Renverse Dans L’Herb – Jazmb 2 Dyl Bili – Siop Siafins 3 Sleifar a Paul B – Radio Amgen 4 Cofi Bach a Tew Shady – … Continue reading Parhau i ddarllen