Archives: nsl

Gwasanaeth Addysg: A message from Pen Llŷn

A special piece of work will be unveiled at Plas Glyn-y-weddw near Llanbedrog on the 17th of November 2013, to celebrate the completion of the second project in the Eluned Gymraes Davies Programme, which is managed by The National Library … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Neges o Ben Llŷn

Ar y 17eg o Dachwedd 2013 dadorchuddir darn o waith arbennig yn Mhlas Glyn-y-weddw ger Llanbedrog i ddathlu cwblhau ail brosiect Cynllun Eluned Gymraes Davies, cynllun sy’n cael ei reoli gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Noddwyd y rhaglen drwy gymynrodd a … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Astudio’r Mabinogi yn yr Ysgol?

Angen help neu fwy o wybodaeth am y Mabinogi ar gyfer eich cwrs lefel A?

Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Pwythau Diwyd

Ar y 5ed o Fedi 2013 dadorchuddir panel o frodwaith arbennig yn Amgueddfa Abertawe i ddathlu cwblhau prosiect cyntaf Cynllun Eluned Gymraes Davies, cynllun sy’n cael ei reoli gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Bydd y darn yn rhan o arddangosfa ‘Copperopolis’ … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Gweithdai Jac Jones

Yn ystod mis Mai 2013 trefnodd y Gwasanaeth Addysg 6 gweithdy gyda’r darlunydd enwog o Ynys Môn, Jac Jones. Roedd y gweithdai yma’n rhan o weithgareddau i ddathlu arddangosfa o waith yr artist sydd i’w gweld yn y Llyfrgell Genedlaethol … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Benfro, 2013

Ym mis Mehefin bu’r Gwasanaeth Addysg yn Eisteddfod yr Urdd oedd yn cael ei gynnal yn ardal Boncath, Sir Benfro. Cawsom wythnos lwyddiannus a phrysur iawn yn croesawu ymwelwyr i’r stondin a rhoi cymorth a gwybodaeth iddynt am y Llyfrgell … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Ysgol Dewi Sant a Llywydd y Llyfrgell

Ar Fawrth 8 daeth rhyw 50 disgybl Blwyddyn 6 o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ymweld â Llyfrgell Genedlaethol Cymru fel rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr. Roedd yr ymweliad yn rhan o bythefnos o weithgareddau Diwrnod y Llyfr sy’n … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Gweithdai dathlu Diwrnod y Llyfr

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn dathlu Diwrnod y Llyfr trwy gyflwyno deuddeg o weithdai i ddisgyblion ysgolion cynradd. Yr ysgolion a wahoddir i ymweld â’r Llyfrgell yw Castell Caereinion, Trefaldwyn, Griffith Jones, Dyffryn Trannon, Llechyfedach, Dewi Sant Llanelli, Llan-non Llanelli, … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Gwaith yr arlunydd Jac Jones yn cael ei arddangos yn y Llyfrgell Genedlaethol

Bydd casgliad hyfryd o waith Jac Jones, yr arlunydd a’r awdur llyfrau plant o Fôn ac enillydd diweddar Gwobr Mary Vaughan Jones yn cael ei arddangos yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth rhwng 8 Rhagfyr 2012 a  22 Mehefin 2013. Yn … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen