Archives: Owain Schiavone

Y busnes rhedeg 'ma: Diwrnod yn y sioe redeg

Adolygiad o’r National Running Show yn Birmingham Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Hyfforddi marathon – wythnos 1

Peidiwch poeni, dwi dim yn bwriadu cyhoeddi blog wythnosol ynglŷn â fy mharatoadau tuag at redeg Marathon Llundain ddiwedd mis Ebrill.  Wedi dweud hynny, gan mai dyma brif ffocws misoedd y Gwanwyn i mi, mae’n debygol bydd y profiad yn dylanwadu ar ambell ddarn blog mewn ffyrdd gwahanol.  Ond, gan fod y profiad o baratoiParhau i ddarllen “Hyfforddi marathon – wythnos 1” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Hyfforddi marathon – wythnos 1

Peidiwch poeni, dwi dim yn bwriadu cyhoeddi blog wythnosol ynglŷn â fy mharatoadau tuag at redeg Marathon Llundain ddiwedd mis Ebrill.  Wedi dweud hynny, gan mai dyma brif ffocws misoedd y Gwanwyn i mi, mae’n debygol bydd y profiad yn dylanwadu ar ambell ddarn blog mewn ffyrdd gwahanol.  Ond, gan fod y profiad o baratoiParhau i ddarllen “Hyfforddi marathon – wythnos 1” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Pencampwyr Cymru 2019

Os ydach chi wedi darllen fy narn blog diweddaraf yn trafod cynllunio’r flwyddyn, byddwch yn gwybod fod rhedeg Marathon Llundain yn ganolog i’r hyn dwi’n targedu yn ystod 2020. Nod arall ydy rhedeg mewn mwy o rasus sy’n bencampwriaethau Cymru dros wahanol bellteroedd a disgyblaethau. Fel person cystadleuol, dwi’n credu ei bod yn bwysig profiParhau i ddarllen “Pencampwyr Cymru 2019” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Pencampwyr Cymru 2019

Os ydach chi wedi darllen fy narn blog diweddaraf yn trafod cynllunio’r flwyddyn, byddwch yn gwybod fod rhedeg Marathon Llundain yn ganolog i’r hyn dwi’n targedu yn ystod 2020. Nod arall ydy rhedeg mewn mwy o rasus sy’n bencampwriaethau Cymru dros wahanol bellteroedd a disgyblaethau. Fel person cystadleuol, dwi’n credu ei bod yn bwysig profiParhau i ddarllen “Pencampwyr Cymru 2019” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: 2020 – cynllunio’r flwyddyn

Rydan ni ar drothwy blwyddyn, a degawd newydd ac wrth i weddillion y twrci ddiflannu mae’n amser perffaith i gymryd cam yn ôl a chynllunio’r flwyddyn o redeg sydd i ddod. Os ydach chi unrhyw beth fel fi, y Nadolig ydy’r amser yna o’r flwyddyn i ymlacio rhywfaint, a phwyso’r botwm refresh. Dwi’n dal i redegParhau i ddarllen “2020 – cynllunio’r flwyddyn” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Rhestrau 10 Uchaf Rhedwyr Pellter Cymru 2019

Pob blwyddyn tua’r adeg yma dwi’n hoffi gweld trydar yr ardderchog Japan Running News (@JRNHeadlines) sy’n rhestru’r gwledydd cyflymaf dros bellter y marathon yn ystod y flwyddyn.  2019 average of 10 fastest women’s marathon times by country:world 2:18:03KEN 2:19:08ETH 2:19:19JPN 2:25:10BRN 2:25:28USA 2:25:29GBR 2:29:40CHN 2:29:42PRK 2:29:54AUS 2:30:41UKR 2:30:50CAN 2:31:51GER 2:32:22ITA 2:33:07BLR 2:33:13RUS 2:33:52POL 2:34:11KOR 2:34:24Parhau i ddarllen “Rhestrau 10 Uchaf Rhedwyr Pellter Cymru 2019” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Dyddiau’r cŵn

Dwi’n hoffi cŵn.  Ro’n i wastad isio ci fel anifail anwes ond bu’n rhaid i mi setlo am bysgodyn aur, mynd a chi cymdogion am dro, a chwarae efo cŵn defaid fferm y teulu yn Nyffryn Teifi.  Dwi’n hoffi meddwl mod i’n dod mlaen yn dda efo cŵn, ac ar y cyfan dwi’n meddwl bodParhau i ddarllen “Dyddiau’r cŵn” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Davies yn dymchwel record yn Valencia

Un peth dwi’n awyddus i’w wneud gyda’r blog yma ydy ysgrifennu am redwyr o Gymru – boed nhw ar y lefel uchaf, elite, neu ar lefelau is.  Dwi’m yn credu bod rhedeg pellter yn cael digon o sylw ar y cyfryngau yn gyffredinol y tu hwnt i’r prif bencampwriaethau, ac yn arbennig felly ar yParhau i ddarllen “Davies yn dymchwel record yn Valencia” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: To PB or not to PB

That is the question… Forgive me for indulging in some Shakespere, but as this is my first ever Engling blog I thought it was apt to quote from one of pieces of literature I studied at school! It also happens to make a catchy heading for the topic of this piece.  A running news storyParhau i ddarllen “To PB or not to PB” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: To PB or not to PB

Dyna’r cwestiwn… Maddeuwch i mi am y defnydd o’r iaith fain ym mhennawd y blog yma, ond do’n i’n methu peidio o ystyried y testun!  Stori newyddion dros y dyddiau diwethaf sydd wedi gwneud i mi feddwl ynglŷn â’r pwnc – sef beth sy’n cyfrif fel amser gorau, neu ‘PB’ (‘PR’ os mai Americanwr ydachParhau i ddarllen “To PB or not to PB” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Tymor Traws Gwlad

Dwi’n mynd i rannu cyfrinach gorau rasio efo chi – rhedeg traws gwlad! Debyg nad ydy hyn yn fawr o gyfrinach i’r rhedwyr profiadol cofiwch, y rhai ohonoch chi sydd wedi bod yn rasio ers eu dyddiau ysgol…ond i mi mae o wedi bod yn agoriad llygad diweddar. Er mod i’n rhedeg erioed, dwi dalParhau i ddarllen “Tymor Traws Gwlad” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Pump podlediad rhedeg

Dwi prin yn gwylio teledu na gwrando ar radio ‘byw’ ers peth amser bellach. Ar wahân i ambell raglen chwaraeon fel uchafbwyntiau marathon Eryri neu Ironman Cymru, a chwpan rygbi’r byd yn ddiweddar wrth gwrs, Peaky Blinders ydy’r unig beth dwi wedi gwylio ar y teledu ers misoedd maith!   Rhan o’r rheswm am hynParhau i ddarllen “Pump podlediad rhedeg” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Sgidia’ hud

Mae pawb yn siarad am ‘sgidiau y dyddiau yma! Mae gan bêl-droed ei VAR, ond heb os trafodaeth fawr y byd athletau ydy esgidiau hud Nike. Mi wna’i gyfaddef mai dyma’r darn sydd wedi cymryd hira’ i mi ei ysgrifennu – dwi wrthi fwy neu lai ers y penwythnos hanesyddol hwnnw bron fis yn ôlParhau i ddarllen “Sgidia’ hud” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Sgidia’ hud

Mae pawb yn siarad am ‘sgidiau y dyddiau yma! Mae gan bêl-droed ei VAR, ond heb os trafodaeth fawr y byd athletau ydy esgidiau hud Nike. Mi wna’i gyfaddef mai dyma’r darn sydd wedi cymryd hira’ i mi ei ysgrifennu – dwi wrthi fwy neu lai ers y penwythnos hanesyddol hwnnw bron fis yn ôlParhau i ddarllen “Sgidia’ hud” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Sgidia’ hud

Mae pawb yn siarad am ‘sgidiau y dyddiau yma! Mae gan bêl-droed ei VAR, ond heb os trafodaeth fawr y byd athletau ydy esgidiau hud Nike. Mi wna’i gyfaddef mai dyma’r darn sydd wedi cymryd hira’ i mi ei ysgrifennu – dwi wrthi fwy neu lai ers y penwythnos hanesyddol hwnnw bron fis yn ôlParhau i ddarllen “Sgidia’ hud” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Marathon Eryri 2019: Dipyn o ras

Wrth i mi ysgrifennu’r rhagolwg ar gyfer Marathon Eryri ddiwedd wythnos diwethaf, roedd gen i deimlad ei bod hi’n mynd i fod yn ras ddifyr eleni…a waw, chawsom ni mo’n siomi! Ar ôl i Russell Bentley arwain y ras yn gyfforddus o’r dechrau i’r diwedd llynedd, ro’n i’n gobeithio am frwydr agosach eleni, yn enwedig […] Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Marathon Eryri: Rhagolwg o farathon fwyaf Cymru

Mae ‘na sawl marathon arall, ond does dim un fel Marathon Eryri. Dwi heb redeg marathon eto – y bwriad ydy rhedeg yn Llundain fis Ebrill. Dwi wastad wedi isio rhedeg marathon Llundain ers yn ifanc, a ddim wir yn rhedeg. Mae’n debyg bydd y byg yn cydio unwaith fyddai wedi rhedeg y gyntaf, ond […] Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Josh Griffiths yn dal y llygad yng Nghanada

Mae cyfnod marathons yr hydref yn ei anterth, a gyda Dewi Griffiths yn canolbwyntio ar wella o salwch dirgel sydd wedi difetha ei dymor, aelod arall o Harriers Abertawe sy’n arwain y ffordd ymysg y Cymry. Roedd Josh yn rhedeg yn y Scotiabank Toronto Waterfront Marathon yng Nghanada echddoe, ac fe gafodd ddiwrnod llwyddiannus yn […] Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Forrest Gump

Mae’r blog yma’n weddol newydd, felly dwi heb gael llawer o gyfle am rant eto! Gobeithio na fydd gormod, achos 99% o’r amser dim ond pethau da sy’n dod o redeg i mi…ond mae ‘na ambell pet hate dwi’n siŵr fydd yn gyfarwydd i unrhyw un sydd wedi troedio’r palmant am ryn fach. Ac fe […] Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Forrest Gump

Mae’r blog yma’n weddol newydd, felly dwi heb gael llawer o gyfle am rant eto! Gobeithio na fydd gormod, achos 99% o’r amser dim ond pethau da sy’n dod o redeg i mi…ond mae ‘na ambell pet hate dwi’n siŵr fydd yn gyfarwydd i unrhyw un sydd wedi troedio’r palmant am ryn fach. Ac feParhau i ddarllen “Forrest Gump” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Penwythnos hanesyddol y marathon

Fuodd yna erioed benwythnos mwy cofiadwy yn hanes rhedeg marathon? Anodd iawn cystadlu dwi’n tybio wrth i ddau redwr o Kenya greu hanes dros 26.2 milltir yn Fienna a Chicago. Rhaid dechrau yn Fienna fore Sadwrn, ac ro’n i allan yn rhedeg yn gynnar er mwyn bod nôl adre mewn da bryd i wylio ymgais […] Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Ymdrech 159 Kipchoge – detholiad o ffeithiau a ffactorau pwysig

Dwi fel plentyn ar noswyl Nadolig gymaint ydw i’n edrych ymlaen at weld ymdrech Eliud Kipchoge i dorri dwy awr ar gyfer pellter y marathon bore fory. Mae’r ymdrech yn hollti barn, hyd yn oed yn fwy nag oedd ei ymdrech gyntaf, ‘Breaking2’, ar gwrs rasio Monza yn Yr Eidal yn 2017. Mae rhai’n cwestiynuParhau i ddarllen “Ymdrech 159 Kipchoge – detholiad o ffeithiau a ffactorau pwysig” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Ymdrech 159 Kipchoge – detholiad o ffeithiau a ffactorau pwysig

Dwi fel plentyn ar noswyl Nadolig gymaint ydw i’n edrych ymlaen at weld ymdrech Eliud Kipchoge i dorri dwy awr ar gyfer pellter y marathon bore fory. Mae’r ymdrech yn hollti barn, hyd yn oed yn fwy nag oedd ei ymdrech gyntaf, ‘Breaking2’, ar gwrs rasio Monza yn Yr Eidal yn 2017. Mae rhai’n cwestiynuParhau i ddarllen “Ymdrech 159 Kipchoge – detholiad o ffeithiau a ffactorau pwysig” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Ymdrech 159 Kipchoge – detholiad o ffeithiau a ffactorau pwysig

Dwi fel plentyn ar noswyl Nadolig gymaint ydw i’n edrych ymlaen at weld ymdrech Eliud Kipchoge i dorri dwy awr ar gyfer pellter y marathon bore fory. Mae’r ymdrech yn hollti barn, hyd yn oed yn fwy nag oedd ei ymdrech gyntaf, ‘Breaking2’, ar gwrs rasio Monza yn Yr Eidal yn 2017. Mae rhai’n cwestiynuParhau i ddarllen “Ymdrech 159 Kipchoge – detholiad o ffeithiau a ffactorau pwysig” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Ymdrech 159 Kipchoge – detholiad o ffeithiau a ffactorau pwysig

Dwi fel plentyn ar noswyl Nadolig gymaint ydw i’n edrych ymlaen at weld ymdrech Eliud Kipchoge i dorri dwy awr ar gyfer pellter y marathon bore fory. Mae’r ymdrech yn hollti barn, hyd yn oed yn fwy nag oedd ei ymdrech gyntaf, ‘Breaking2’, ar gwrs rasio Monza yn Yr Eidal yn 2017. Mae rhai’n cwestiynu […] Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Ymdrech 159 Kipchoge – detholiad o ffeithiau a ffactorau pwysig

Dwi fel plentyn ar noswyl Nadolig gymaint ydw i’n edrych ymlaen at weld ymdrech Eliud Kipchoge i dorri dwy awr ar gyfer pellter y marathon bore fory. Mae’r ymdrech yn hollti barn, hyd yn oed yn fwy nag oedd ei ymdrech gyntaf, ‘Breaking2’, ar gwrs rasio Monza yn Yr Eidal yn 2017. Mae rhai’n cwestiynu […] Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Cadarnhau dyddiad ymdrech 1:59

Mae Ineos wedi cadarnhau y bydd Eliud Kipchoge yn cynnal ei ymdrech i dorri dwy awr ar gyfer pellter y marathon ddydd Sadwrn yma, 12 Hydref. Rydym yn gwybod ers peth amser mai’r penwythnos yma oedd y bwriad, ond gyda ffenestr o ryw wythnos i ganiatáu am dywydd ffafriol. Ac mae’n ymddangos bod y rhagolygonParhau i ddarllen “Cadarnhau dyddiad ymdrech 1:59” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Cadarnhau dyddiad ymdrech 1:59

Mae Ineos wedi cadarnhau y bydd Eliud Kipchoge yn cynnal ei ymdrech i dorri dwy awr ar gyfer pellter y marathon ddydd Sadwrn yma, 12 Hydref. Rydym yn gwybod ers peth amser mai’r penwythnos yma oedd y bwriad, ond gyda ffenestr o ryw wythnos i ganiatáu am dywydd ffafriol. Ac mae’n ymddangos bod y rhagolygonParhau i ddarllen “Cadarnhau dyddiad ymdrech 1:59” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Cadarnhau dyddiad ymdrech 1:59

Mae Ineos wedi cadarnhau y bydd Eliud Kipchoge yn cynnal ei ymdrech i dorri dwy awr ar gyfer pellter y marathon ddydd Sadwrn yma, 12 Hydref. Rydym yn gwybod ers peth amser mai’r penwythnos yma oedd y bwriad, ond gyda ffenestr o ryw wythnos i ganiatáu am dywydd ffafriol. Ac mae’n ymddangos bod y rhagolygonParhau i ddarllen “Cadarnhau dyddiad ymdrech 1:59” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Cadarnhau dyddiad ymdrech 1:59

Mae Ineos wedi cadarnhau y bydd Eliud Kipchoge yn cynnal ei ymdrech i dorri dwy awr ar gyfer pellter y marathon ddydd Sadwrn yma, 12 Hydref. Rydym yn gwybod ers peth amser mai’r penwythnos yma oedd y bwriad, ond gyda ffenestr o ryw wythnos i ganiatáu am dywydd ffafriol. Ac mae’n ymddangos bod y rhagolygon […] Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Adroddiad ras: ½ Marathon Caerdydd

Dwi am rannu cyfrinach gyda chi…tydi rasys ddim wastad yn mynd cystal â’r gobaith! Fawr o gyfrinach mewn gwirionedd os ydach chi’n rasio’n rheolaidd! Ond os ydach chi’n fwy newydd i’r gamp, ac yn awyddus i wneud mwy, a gwella ar y PBs mae’n ffaith sy’n werth ei nodi a chofio. Mae Hanner Marathon Caerdydd […] Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Bekele v Kipchoge a thorri dwy awr

Y ddau redwr marathon gorau yn y byd, a’r ffilm ddogfen sy’n dangos pam fod un yn well na’r llall! Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Hanner Marathon Caerdydd – tips i’r tro cyntaf

Hanner Marathon Caerdydd ydy ras fwyaf Cymru, a bydd llwyth o bobl yn ei rhedeg am y tro cyntaf ddydd Sul. Dyma ambel ddarn o gyngor i’r rhai sydd wrthi. Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Bwyta cyn ras

Mae’r cofnod yma’n ymateb i gais penodol ar Twitter gan Deian Creunant (@Creunant), ond yn gwestiwn mae cwpl o bobl wedi holi i mi yn ddiweddar – beth i’w fwyta cyn ras. Dwi’n gwybod bod Deian yn paratoi ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd ar hyn o bryd, ac yn rhedeg yn dda o’r hyn dwi […] Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Tri llyfr i redwyr

Dwi’n aml yn dweud mai rhedeg ydy fy ‘downtime’ i, ond dwi hefyd yn ddarllenwr eitha’ brwd ac yn trio darllen am rhyw hanner awr i awr bob nos cyn cysgu. Ffuglen sy’n mynd a fy mryd fel rheol ond nawr ac yn y man dwi’n codi llyfr ffeithiol, a bydd rhain fel arfer yn […] Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Adroddiad Ras: 1/2 Marathon Llyn Efyrnwy (8/9/19)

Dwi’m yn hollol siŵr beth ydy fy hoff bellter. Ro’n i’n arfer meddwl mai 10k oedd o – cyflym, ond digon pell i fod yn ras endurance hefyd. Ond dros y cwpl o flynyddoedd diwethaf, dwi wedi dechrau tueddu’n fwy at yr hanner marathon – ydy, mae’n ras hir ond yn un sydd ddim angen […] Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Dewi i golli Doha

Dewi Griffiths yn tynnu nôl o Bencampwriaethau Athletau’r Byd Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Cadw at fy ngair

Hir yw pob ymaros ddywedodd rhywun, rhywdro. Ac mae unrhyw un dwi wedi mwydro ynglŷn â’r ffaith mod i am ddechrau blogio a phodledu yn y Gymraeg am redeg wedi bod yn aros peth amser am y post yma! Ond, dwi’n hoffi meddwl mod i’n un sy’n cadw at fy ngair, er weithiau bod yr […] Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 📹 10 Uchaf – Caneuon 2018

Owain Schiavone sy’n rhoi ei restr o hoff ganeuon y flwyddyn aeth heibio Fe allwn ystyried 2018 fel carreg filltir bwysig yn hanes cerddoriaeth Gymraeg gyfoes. Parhau i ddarllen