Archives: owen

Gêmau Clwb Gwyddbwyll.com: Aberystwyth B v Gwyddbwyll.com – 12/11/13

Collodd Gwyddbwyll.com o 3-1 yn erbyn Aberystwyth B ar y 12fed o Dachwedd. Ar Fwrdd 1 daliwyd Esgob sgwariau du Iwan Griffiths heb le i ffoi, enillodd Owen Llywelyn ar Fwrdd 2, gwnaeth Tegwyn Jones gamgymeriad dan bwysau amser ar … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Gêmau Clwb Gwyddbwyll.com: Rownd 1: Cwpan Ewrop 2013

Yn Rownd 1 roedd Clwb Gwyddbwyll Aberteif’n chwarae’n erbyn Tammer-Shakki o’r Ffindir. Chwaraeodd Iolo Jones (2190) v Mika Karttunen (2445), Veijo Maki (2379) v Gerry Heap (2010), Rudy Van Kemenade (2031) v Janne Mertanen (2350), Pekka Koykka (2302) v Tony … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Gêmau Clwb Gwyddbwyll.com: Aberystwyth A v Gwyddbwyll.com

Dechreuodd Gwyddbwyll.com y tymor newydd gyda gêm galed yn erbyn Aberystwyth A ar Hydref 1af, 2013. Ar Fwrdd 1 collodd Iwan Griffiths yn erbyn Mark Talbot wnaeth gystadlu ym Mhencampwriaeth Gwyddbwyll Prydain eleni, a sgorio 5 / 10. Colli hefyd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Gêmau Clwb Gwyddbwyll.com: Gwyddbwyll.com v Aberystwyth B

Yn dilyn perfformiad da yn erbyn Aberystwyth B ym mis Tachwedd 2012 roedd colli y tro hwn yn ganlyniad siomedig iawn i Gwyddbwyll.com. Dychwelodd Iwan Griffiths i chwarae ar Fwrdd 1 ac roedd ei Amddiffyniad Ffrengig mor gadarn ag arfer. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Gêmau Clwb Gwyddbwyll.com: Gwyddbwyll.com v Hwlffordd B

Teithiodd tîm Hwlffordd B i Danygroes ar Ionawr 9 i wynebu Gwyddbwyll.com. Cafwyd munud o dawelwch cyn dechrau’r gêm i gofio’r chwaraewr addfwyn a chystadleuol Jan Sendall, cadeirydd Clwb Hwlffordd fu farw ym mis Rhagfyr mewn damwain car wrth deithio … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Gêmau Clwb Gwyddbwyll.com: Gwyddbwyll.com v Aberteifi A

Cawsom ein hatgoffa unwaith yn rhagor pa mor gryf yw chwaraewyr Clwb Aberteifi wrth i’w tîm A drechu Gwyddbwyll.com o 3½-½ heb ddefnyddio’u dau chwaraewr cryfaf, sef Howard Williams a Iolo Jones. Ar Fwrdd 1 collodd Iwan Griffiths gyda’r darnau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Gêmau Clwb Gwyddbwyll.com: Aberystwyth B v Gwyddbwyll.com

Yn dilyn perfformiad da yn erbyn tîm cyntaf Aberystwyth cafwyd canlyniad tebyg yn erbyn yr ail dîm. Ar Fwrdd 1 llwyddodd Iwan Griffiths i drechu Mathew Francis gyda chyfuniad o chwarae disglair a chadarn. Gêm gyfartal gafodd Owen Llywelyn ar … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Gêmau Clwb Gwyddbwyll.com: Aberystwyth A v Gwyddbwyll.com

Er bod ein chwaraewyr i gyd yn herio chwaraewyr cryfach o ran graddfeydd, cafodd Gwyddbwyll.com ganlyniad da yn erbyn tîm Aberystwyth A a sicrhau gêm gyfartal 2-2. Ar Fwrdd 1 roedd Iwan Griffiths yn herio’r chwaraewr profiadol Rudy van Kemenade. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Gêmau Clwb Gwyddbwyll.com: Hwlffordd A v Gwyddbwyll.com

Dim ond tri chwaraewr Gwyddbwyll.com deithiodd lawr i Hwlffordd ar gyfer gêm gyntaf y tymor. Cymrodd Owen Llywelyn le Iwan Griffiths ar Fwrdd 1 a sicrhau gêm gyfartal yn erbyn Colin Denham. Collodd Tegwyn Jones ar Fwrdd 2, a cholli … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen