Archives: Peggi Rodgers

Adenydd Celtaidd: diwygiad

Dw i’n gweithio ar yr isadeiledd blog.  Bydd popeth yn newydd yn fuan. Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Nid Gath

Wel, nid gallais dal y gath ofnadwy. :O(   Aeth e i mewn i’r dal sawl o droeon ond nad gaea’r dal. Felly gallodd dianc. Nawr, ar ôl dwy wythnos, dw i wedi rhoi’r ffidl yn y tro. Â Gwyn du allan drwy’r diwrnod ac arhosa Cerys yn y tŷ. Dw i’n teimlo euog am hwn […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Cathod

Fel dych chi’n gwybod, mae dwy gath ‘da fi; Gwyn a Cherys.  Mae Gwyn yn hoffi ymladd YN FAWR (ie, mae e wedi bod ‘snipped’) ond cafodd ei saethu yn ôl yng Nghymru felly does dim ond tri choes ‘da fe.  Yn anffodus, mae e’n colli un coes blaen.  Felly, mae e’n anodd iawn amdano […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Dydd Gwener – Diolch byth!

Dw i’n hapus iawn – dydd Gwener yw heddiw. Yn olaf!!  Mae hi wedi bod wythnos hir a phrysur.  Dim ots, ond un dydd mwy ac wedyn rhydd dw i am dri dydd.  Mae Dydd o Arlywyddion yn ei digwydd dydd Llun felly nid gwaith.  Does dim rygbi’r penwythnos ‘ma chwaith – o wel, dyn’ […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Cymru wedi ennill!

Dw i’n falch iawn. Mae Cymru wedi ennill erbyn Ffrainc heddiw. Roedd gem yn anodd ac chwaraeon yn fendigedig! Llongyfarchiadu i Gymru ac arbennig i Leigh Halfpenny, seren y gem. Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Mae Gwyn wedi dod yn ôl!

Felly, does dim angen i ddweud: dw i’n hapus iawn! Er hynny, Stopiodd yn y bore doe ac wedyn aeth e mas eto. Dw i ddim wedi edrych arno ers yna. Ymddygiad od iawn. Dim ots, sbo. Dw i’n jyst hapus i wybod bod popeth yn iawn gyda fe. Dw i’n edrych ymlaen yn fawr […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Rygbi a Gwyn

Wel, er gwaethaf fy nghwynion, mwyheais yr em yn fawr! Ro’n i’n sori am Yr Alban, wrth gwrs – ro’n i’n gobeithio’r bydden nhw’n ennill. Ond dyn’ ni – Tîm cryf yw Lloegr. Wythnos nesaf – CYMRU – Ie!!!!!!! Yn y cyfamser, dw i’n anhapus i ddweud bod fy nghath, Gwyn, wedi mynd colli. Dw […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Mae e wedi bod amser hir!

Ers dw i wedi ysgrifennu ar fy mlog.  Do’n i ddim yn sylweddoli faint o amser wedi pasio! Dw i wedi bod gweithio rhyw tri gwaith ers des i yn ol i Galiffornia felly, dw i wedi colli’r llwybr amser. Beth bynnag, dw i’n edrych ymlaen at y Twrnamaint 6 Gwlad ond, wrth gwrs, mae […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Hahahahahaha

Bore ‘ma ro’n in gyrru at waith pan gwelais lori charthffosiaeth. Roedd ar ochr y lori’n yr arwydd ‘ma: Kerplunk Sewage Transport. Felly ro’n i’n dweud wrth pobol yn y swyddfa am hwn a ces i fy chofio am arwydd arall yng Nghymru. Roedd e ar y fan contractwr plaster yn Abertawe. Mae ei fusnes […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Hahahahahaha

Bore ‘ma ro’n in gyrru at waith pan gwelais lori charthffosiaeth. Roedd ar ochr y lori’n yr arwydd ‘ma: Kerplunk Sewage Transport. Felly ro’n i’n dweud wrth pobol yn y swyddfa am hwn a ces i fy chofio am arwydd arall yng Nghymru. Roedd e ar y fan contractwr plaster yn Abertawe. Mae ei fusnes […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Yn y Bore

Bob bore, rhaid i fi yrru am rai 20 milltir at waith. A bob bore, mae llawer o draffig. Felly, efallai bydd y daith yn cymryd pump ar ddeugain munud neu awr. Os dyma damwain ar y ffordd, gallai fod mwy na awr. Mae e’n mynd heb ddweud, nad yfaf lawer o goffi gyda brecwast!  […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Byw yn America

Wel, mae e wedi bod amser hir ers mod i wedi ysgrifennu. Doedd ddim wedi bod llawer i ysgrifennu amdano. Mae e’n cymryd am saith mis i ffeindio swydd felly do’n i ddim wedi bod hapus iawn. Yn olaf, nawr, dw i’n gweithio am Sir Marin fel Ysgrifennwraig We. Yn anfoddus, dw i’n dechrau anghofio’r […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Diolch Byth!!!!

Mae Gavin Henson wedi cytuno â chwarae am y Gleision!! Ie, mae’r Gweilch wedi cael eu harcheb!
Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Felly, pam, dw i’n moyn gwybod…….

Ddoe, derbyniais e-bost o rywun am yr iaith ym mhentref Penrhyndeudraeth.  Tynnodd dyn gwn awr ar berchennog tafarn Royal Oak (http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/8585746/Man-arrested-after-pulling-gun-during-pub-language-row.html). Wel, nid dylai wneud hynny, wrth gwrs.  Ond dyw’r perchennog newydd ddim yn siarad Cymraeg – neu roedd hynny’n yr hyn oedd pobol yn meddwl (http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/wales/8587445/In-Wales-mind-your-language.html). Nid syndod – Aeth y newyddion BBC i’r […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: How fun was that!?!

Sori – dyw’r teitl ddim yn gallu gweithio yn y Gymraeg.  Ond mae e’n disgrifio’r digwyddiad yn berffaith!   Taith siopa fendigedig. Es i Tesco Llanelli prynhawn ‘ma.  Penderfynais brynu pysgod i ginio.  Felly, cerddais i gefn y siop at y gwerthwr pysgod.  Ers mod i yn Llanelli, ro’n i’n moyn defnyddio Cymraeg, nid Saesneg.  Mae […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Wel, dw i wedi gorffen – nawr beth?

Yep.  Dw i wedi gorffen yn y brifysgol.  Nid oeddwn i’n meddwl y byddwn i’n edrych ar y dydd, erioed!  Dw i ddim yn siŵr eto beth bydd fy marciau – dw i’n aros i glywed o’r Academi Hywel Teifi – ond mae syniad cyffredin ‘da fi.  Dw i’n falch ond siomedig yr yn pryd.  […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: I don’t want to hear your excuses!!!

Ac yn arbennig, dw i ddim yn moyn gwrando ar ddarlith awr gron am pam dych chi’n ddim yn siarad y Gymraeg! Ddoe, ymwelais â Chastell Coch ar bwys Caerdydd.  Roedd e’n ymweld hyfryd iawn iawn.  Lle diddorol, a mwynheais dreulio amser yna.  Wel, ro’n i’n ceisio siarad â phawb yn y Gymraeg ond doedd […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Paranoid? Pwy yw paranoid?

Unwaith eto, mae’r broblem ‘ma yn codi ei ben salw: http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/2011/04/14/anglesey-hotel-bans-kitchen-staff-from-speaking-welsh-55578-28518306/ Nid siarad yn y Gymraeg yn y gegin.  Reit.  Pam llai?  Pam nid all bobol siarad gyda’i gilydd yn eu hiaith frodorol? Dim ond sgwrs gyda’i gilydd ydyn nhw. Anfonais yr erthygl ‘ma at fy ffrind, Hazel, yn America.  Dywedodd hi dwy beth: Pam […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Cwrddais y Prif Weinidog – WOW!!

Dw i’n wrth fy modd!   Es i ddarlith yn y brifysgol neithiwr ganddo’r Prif Weinidog.  Cyn iddo roi ei gyflwyniad, ro’n i’n gallu siarad â fe – yn rhan yn Saesneg ac yn rhan yn y Gymraeg.  Wel, wrth gwrs, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Y Refferendwm Trwy Lygaid Americanes

Dymunaf y gallwn bleidleisio, gwnawn yn yr eiliad a byddwn yn pleidleisio o blaid y refferendwm. Y mae wedi bod llawer o siarad dros y blynyddoedd am dorri o Loegr  Nawr, o’r diwedd, y mae gan Gymru cyfle digynsail cymryd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Excuse me…..is there a REAL referee in the house?

Wel, dw i wedi edrych ar yn gweinyddu drwg (bad officiating) o’r blaen, ond cymer gêm Y Gweilch heddiw’r deisen.  Roedd pawb yn y clwb rygbi St. Helens yn ddig gynddeiriog amdano fe! Ocê, doedd Y Gweilch ddim yn chwarae … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Blwyddyn Newydd Dda

Sa i’n gallu dweud mwy na hynny (Wel, heblaw dymunaf y byddai’R Gweilch yn ennill!).   Gobeithio’r bydd pawb yn mwynhau penwythnos hyfryd a phob dymuniad gorau am y Flwyddyn Newydd!
Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Cockles a Laverbread

Mae cockles a laverbread yn dda iawn!  Neithiwr cynhaliwyd cinio Nadolig y Merched y Wawr.  Aethon ni i’r Fountain Inn ym Mhontarddulais.  Roedd y bwyd yn dda, cockles i’r cwrs cyntaf i fi, Delyth a Elid.  Roedd y prif gwrs … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: If wishes were fishes…..

Byddai amser ysgrifennu ar fy mlog!  Ond ar hyn o bryd, mae’r brifysgol yn brysur iawn iawn ymgeisio claddu pawb yn waith.  Mae pawb yn teimlo ‘overwhelmed’ – mae hyd yn oed y bobol ifanc yn fy nosbarth yn cwyno!  … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Gaeaf

Wel, mae gaeaf wedi cyrraedd.  Yn lwcus mae’r eira wedi ein colli felly dim ond rhew ac iâ.  Bore ‘ma mae hi’n heulog a hyfryd – jyst paid â mynd mas heb ‘artic gear’.  Yn anffodus, nid wnaeth y tywydd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Wel……….

Ocê, dw i’n cyfaddef bod e’n anodd aros bant o’r blog. Yn enwedig ar ôl dwy noson ardderchog o gerddoriaeth werin. Ro’n nhw’n rhy da DIM ysgrifennu amdanyn. Yn amlwg, dw i’n teimlo’n well ac mae Sha Nôl, Sha Mlân … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Dim quite yr olaf – Diolch yn fawr

(English follows) Diolch yn fawr iawn i bawb sy wedi anfon neges o gefnogaeth a chalondid.  Dw i’n gwerthfawrogi eich geiriau caredig ac mae flin ‘da fi am achos becso amdanoch chi – do’n i ddim yn bwriadu gwneud hynny o gwbl.  Dw i ddim yn rhoi’r ffidl yn y to ynghylch â Chymraeg neu’r […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Post Olaf

This will be my last post – at least for awhile. I no longer have the spirit to write. I’ve enjoyed sharing my experiences with everyone and giving my family a little taste of Wales through my photos. I’ve had a lot of laughs and made a great many mistakes as I tried to learn […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Gwobrau Blog

Wel, do’n i ddim yn ennill.  Ond dim ots – do’n i ddim yn disgwyl ennill.  Llongyfarchiadau i bawb ar y rhestr fer ac, wrth gwrs i’r enillwyr.  Yn fy nghategori, Blog Menai (cyntaf) a Pugnacious Little Trolls (ail) oedd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Heddiw yw’r Diwrnod!

Wel, bydd heno noson gwobr yng Nghaerdydd.  Dw i dipyn bach nerfus, rhaid i fi gyfaddef. Daeth Wedi 7 nos Fawrth siarad â fi felly, byddan nhw’n chwarae’r fideo ‘na heno yn ystod y darllediad yn fyw o Chapter Arts … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Whew!

Wel, dw i wedi gorffen fy wythnos gyntaf yn ôl yn y brifysgol.  Diolch byth!  Fe arfer, mae popeth wedi bod cymysg lan a drysu ond rhaid i fi ddweud, mwynhaf fy nosbarthiadau hyd yma.  Dim amserlen yn ddrwg chwaith!  Dim dosbarthiadau dydd Llun neu ddydd Gwener o gwbl. Dw i’n meddwl fy hoff dosbarth […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Whew!

Wel, dw i wedi gorffen fy wythnos gyntaf yn ôl yn y brifysgol.  Diolch byth!  Fe arfer, mae popeth wedi bod cymysg lan a drysu ond rhaid i fi ddweud, mwynhaf fy nosbarthiadau hyd yma.  Dim amserlen yn ddrwg chwaith!  … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Academi Hywel Teifi

Mae’r Brifysgol Abertawe wedi profi ad-drefnu dros yr haf a nawr, mae’r Adran Cymraeg wedi gadael.  Yn lle, dyn ni wedi dyfod rhan o’r Academi Hywel Teifi newydd.  Dw i’n ymhyfrydu i fod rhan o’r grŵp ‘na.  Dyn ardderchog oedd e.  Ac mae jyst rhywbeth arbennig am i fod rhan o’r Cymraeg yn cyffredin! Dw […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Dw i wedi ffeindio ymweld â’r Gardd Fotaneg Genedlaethol yw ffordd hyfryd treulio prynhawn heulog.  Dim eithriad oedd ddoe. Es i ar ôl cinio a doedd dim llawer o bobol yna felly roedd popeth yn dawel iawn.  Fel arfer, mwynheais dynnu lluniau o’r blodau a phryfed rownd yr ardd.  Ond ddoe, roeddwn i’n hapus arbennig […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Loughcrew Cairns

Yn olaf, yn ôl i Iwerddon – sori, dw i wedi bod gwrthdynnu gan Gavin Henson a’i ddymuno cadw ‘low profile’.  Reit.  Digon ohono fe. Fel arfer, dw i’n mwynhau hanes rhwng, o…am  1250 i 1450.  Ond rhaid i fi ddweud bod i’n ffeindio carneddau gladdu i fod diddorol iawn.  Mae’r tro cyntaf gwelais carnedd […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau – Ie!

Er yn y gorffennol, dw i wedi cwyno am yr Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, rhaid i fi ddweud, nawr, dw i ddim yn credu bod hynny’n chwarae teg iddyn nhw. Ddoe es i’r amgueddfa a threulio awr neu fwy hyfryd darllen am Gymru a’r Antartig yn yr arddangosyn newydd.  Mae’r arddangosyn yn ddiddorol iawn ac […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Ac yr enillwr yw……

Heia Gavin!  Mae’n dangos bod chi ddim yn gallu rhoi eich bryd am beth dych chi’n moyn gwneud. Dyn ni wedi dysgu bod chi ddim yn moyn chwarae rygbi fel Gwalch bellach.  Wedyn, roedd bant i’r Norwy am sioe reality.  Wps!  Doeddech chi ddim yn hoffi  hynny!  Yn ôl i rygbi ‘sbo. Na – arhoswch!  […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: A dych chi wedi ei ddewis pam?

Yn fy marn, does dim ffordd bod Gavin Hensen yn haeddu i fod ‘Poster Boy’ i’r dillad rygbi Cymru newydd.  Dim ffordd! Do, chwaraewr da oedd e. Ond dyw e ddim yn chwarae ers amser maith yn ôl!  Hefyd, eto yn fy marn, mae’r droeon olaf bod e wedi chwarae, dyw e ddim wedi gwneud […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Y Gweilch ac Yr Iwerddon

Dyw’r ddau ddim yn cymysgu, mae’n debyg.  Cafodd hyn ei dystiolaethu yn y gêm Magners nos Wener fel chwaraeon nhw yn Ravenhill.  Chwarae?  Wel, ‘sbo.  Mwy fel ‘pwy gall wneud y mwyaf camgymeriadau’. Chwarae teg, maen nhw’n cadw yn newid y rheolau gêm bob blwyddyn felly dw i’n siŵr rhaid iddo fe anodd i gadw […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Iwerddon

Wel, yn olaf mae gyda fi tipyn bach o amser ysgrifennu am fy nhaith i Iwerddon yn fis Mehefin.  Roedd taith yn fendigedig iawn.  Lle diddorol a hanesyddol yw Iwerddon, a hyfryd yw’r bobol. Ro’n i yna 10 diwrnod felly, mae e’n mynd heb ei ddweud y byddai e’n amhosibl i ddweud popeth yn un […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Iolo Williams – Wow!

Wel, rhaid i fi ddweud mod i’n mwynhau’r Eisteddfod yn Ebbw Vale eleni.  Er hynny, dw i’n meddwl bod Eisteddfod Y Bala’n well.  Teimlodd hi fwy na chymuned. Dim ots, mae rhywbeth cyffrous am Eisteddfodau yn gyffredin ac mae pob Eisteddfod yn cynnig rhywbeth arbennig.  Eleni, derbyniais adolygiadau da o’r barnwyr.  Doeddwn i ddim yn […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Bant I Iwerddon Yn Fuan

Post olaf i ddibyn bach bydd hyn fel dw i’n teithio i Iwerddon am wyliau.  Dw i’n teimlo’n well nawr am fywyd.  Wel, am bopeth dweud y gwir.  Mae e wedi bod blwyddyn anodd hir i fi – cert sglefrio emosiynol.  Dw i’n meddwl mod i wedi bod cynhyrfu mwy na ddim.  Ond mae pethau […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Diwrnod Hyfryd

Rhaid i fi ddweud – Mae heddiw wedi bod bendigedig iawn.  Dw i wedi ffeindio hen ffrind eto!  Syrpreis ardderchog i edrych ar Wyn mewn banc Sgetti.  Dw i ddim wedi ei weld e i fwy na blwyddyn a doeddwn i ddim yn disgwyl ei weld e yna, yn siŵr! Wel, mae e’n siarad Cymraeg […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Y Flwyddyn Nesaf

Wel, dw i’n falch dweud bod i’n edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf yn y brifysgol.  Fy mlwyddyn olaf bydd hi (ie!!), felly dyna dda.  Ond hefyd, dw i’n teimlo cyffrous am y dosbarthiadau y gallaf wneud. Yn hanes, bydda i’n ysgrifennu traethawd mawr (rhai 10,000 gair) am Llywelyn ap Gruffudd.  Mae’r Adran Hanes Prifysgol […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Arholiadau – ych-y-fi!

Dych chi wedi rhoi meddwl i’r rheswm pam mae pawb yn dod nerfus am arholiadau?  Dw i wedi – achos dw i’n dod nerfus iawn iawn.  Arbennig pan mae’r arholiad yn yr iaith Cymraeg.  Does dim geiriadur yn cael ei chaniatáu yn ystod yr arholiad.  I fi, mae hyn yn anodd iawn iawn – dw […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Helpu’r Deillion i Weld

Enillodd y Gweilch! Ie – pencampwyr Magner’s ydyn ni.  Da iawn bois!! Er hynny, dyw’r post ddim am y Gweilch. Mae’r post am y rheolwr yng ngêm ddoe, Chris White. Dw i’n teimlo yn ddrwg amdano fe – yn glir mae angen i lawfeddygaeth legad cywirol arno fe.  Dall fel ystlum yw e. Trist iawn. […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Ardderchog!

Er gwaethaf dechrau’r wythnos yn sefyll arholiad, mae popeth wedi mynd yn wych! Nos Lun es i ymweld â Jonathan a Marilyn sy’n ymweld o Derby.  Maen nhw’n aros ym Mae Caswell – lleoliad hyfryd iawn!  Coginiodd Marilyn pryd llysfwytäwr blasus ac wedyn ar ôl ginio, aethon ni am y tro ar y traeth.  Hyfryd. […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Ah Geez – Tory yn Rhif 10?!!

Wel, dw i’n gutted go iawn.  Dw i ddim yn hoffi David Cameron yn fawr ond, mae fy nheimladau personol naill ochr, becso dw i.  Pam?  Achos bod i ddim yn credu’r bydd e’n dda am Gymru (neu Prydain i’r mater ‘na).  Roeddwn i’n gobeithio yn fawr y fyddai e ddim yn dod Prif Weinidog […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Siomedig

Dyna ddim byd arall gallaf ddweud.  Ond efallai ‘gutted’ yw’r gair yn well.  Ro’n i wedi gobeithio i ganlyniadau’n well am Blaid.  Felly, dw i ddim yn hapus am hynny.  Ond ro’n i eithaf gobeithio fyddai Conservatives ddim yn ennill.  Felly dw i’n methu ffeindio llawer i ddathlu bore ‘ma. Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Pleidleisiwch! Pleidleisiwch! Pleidleisiwch!

Wrth gwrs, pe gallwn bleidleisio, byddwn i’n pleidleisio i Blaid Cymru.  Pam?  Achos dim ond Plaid wedi dweud unrhywbeth am ddatganoli.  Er mod i’n meddwl gweithio drwy sianelau gwleidyddol yw’r ffordd araf yn boenus, o leiaf mae Plaid yn symud yn y cyfarwyddyd ‘na. Ond os rydych chi’n cefnogi Plaid neu ddim,  pleidleisiwch os gwelwch […] Parhau i ddarllen