Archives: Pethe

Pethe » Blog: Gwefan a podlediad newydd ar gyfer Pethe

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi gwefan a podlediad newydd Pethe fydd y cynnwys trafodaethau am ddigwyddiadau diweddaraf y byd celfyddydol. Parhau i ddarllen

Pethe: Dysgu Cynganeddu : cyfweliad efo’r athro dirgel

Neithiwr (nos Fawrth, Ionawr 22ain, 2013) cynhaliwyd yr ail wers gynganeddu yn fyw ar y rhwydwaith gymdeithasol Twitter. Parhau i ddarllen

Pethe » Blog: Ar Fîn Y Gyllell

Byddwn yn dilyn yr awdur Ian Rowlands wrth iddo ysgrifennu drama gyfres ar gyfer Radio Cymru. Parhau i ddarllen

Pethe: Gareth Nash

Gareth Nash yn trafod ei waith diweddaraf sydd i’w weld yn y Tabernacl, Machynlleth. Parhau i ddarllen

Pethe » Blog: Dwy daith i ddilyn Iolo Morganwg

Dyw pethe byth yn hawdd hefo Iolo Morganwg… Parhau i ddarllen

Pethe: Blasu – eich barn ar nofel newydd Manon Steffan Ros

Gofynodd Nia ar ddiwedd rhaglen heno am eich sylwadau am nofel newydd Manon Steffan Ros,
Croeso i chi adael sylwadau isod neu ein e-bostio, fel y gwnaeth Awel Jones dau funud yn ôl gan adael y sylw canlynol…
Ar ddiwedd eich rhaglen heno fe ofynnwyd am ein barn fel gwylwyr ar nofel newydd Manon Steffan Ross, Blasu. …mwy Parhau i ddarllen

Pethe: Artistiad Roc a Rôl

Heno mae Meic Stevens yn trafod ei waith celf ar Pethe.
Mae’n paratoi at arddangosfa yn oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog fydd yn agor ar Fai 20fed.

Faint fwy o gerddorion/artistiaid gweledol Cymraeg fedrwn ni ffeindio tybed?

Aeth Gruff Rhys i goleg celf, felly hefyd Sam James o Blaidd a Poppies.

Mae Huw Evans yn creu gwaith celf …mwy Parhau i ddarllen

Pethe: Datblygiadau ym myd Odlau

“Ap Gwilym” yw enw’r app diweddaraf yn yr iaith Gymraeg… Parhau i ddarllen

Pethe: Bedwyr Williams yn y Gadair

Yr artist Bedwyr Williams sydd yn eistedd yn y Gadair y tro hwn, a’r penwythnos yma rhoddodd bapur newydd The Observer sylw i’w arddangosfa fwyaf eto – My Bad – a fydd yn agor yn oriel enwog Ikon, yn Birmingham ym mis Mai.
Mis Gorffennaf bydd Bedwyr, fel rhan o’r Olympiad Diwylliannol, yn rhoi sgwrs-berfformiad …mwy Parhau i ddarllen

Pethe: Gwyneth Lewis yn y Gadair

Mae drama cyntaf y bardd Gwyneth Lewis ar ei ffordd! Bydd ei fersiwn hi o’r chwedl Roegaidd Clytemnestra, yn cael ei llwyfannu gan Sherman Cymru rhwng Ebrill 18fed a Mai 5ed.
Dewisodd i osod y stori yn y dyfodol agos. Mae’r olew wedi darfod, ac mae’r byd yn ymladd am fwyd. I achub ei bobl, mae …mwy Parhau i ddarllen

Pethe » Blog: Y Bruce – Da a Droog – o’r archif

Heno bydd Pethe yn edrych ar hanes a datblygiadau Geiriadur yr Academi, a gyhoeddwyd ym 1995. Parhau i ddarllen

Pethe: Bardd y Brenin a Thelynores Y Tywysog

Mae Gŵyl Delynau Caernarfon yn cael ei chynnal yn Galeri heddiw a fory a heno bydd Pethe yn siarad gyda dwy o delynoresau enwocaf Cymru sy’n cymryd rhan blaenllaw yn yr Ŵyl.
Prif bwrpas yr Ŵyl yw rhoi cyfleon cyffrous i delynorion ifanc fwynhau mathau gwahanol o gerddoriaeth ac dysgu mwy am yr offeryn. Mae cyfle …mwy Parhau i ddarllen

Pethe » Blog: E-lyfrau

Bydd e-lyfrau Cymraeg yn destun siarad ar Pethe heno
Aeth Rhun i Brifysgol Bangor ymweld a Delyth Prys, yng nghanolfan Bedwyr i ddarganfod mwy am y problemau sydd wedi gwynebu e-gyhoeddi yn yr iaith Gymraeg. Mi gafodd y ganolfan technolegau iaith gomisiwn i wneud adroddiad i’r Cyngor Llyfrau ar gyhoeddi e-lyfrau yn y Gymraeg. Rhoddodd …mwy Parhau i ddarllen

Pethe » Blog: Mr Huw a’i afiechydon

Mae 100 ep unigryw gan Mr Huw ar eu ffordd! Y cerddor Mr Huw yw’r ail westai i ateb cwestiynau tra’n eistedd yng nghadair Pethe. Parhau i ddarllen

Pethe » Blog: Barddas, Y Glec ac Ap Gwilym

Mewn cyflweliad gyda Pethe, datgelodd golygydd newydd Barddas nad oedd ganddo fawr o ddiddordeb yn y we. Parhau i ddarllen

Pethe » Blog: Diwrnod Rhyngwladol y Merched

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched, 2012, mae wyth artist benywaidd yn arddangos eu gwaith ar y cyd yn Oriel Pendeitsh, Caernarfon. Parhau i ddarllen

Pethe » Blog: Llyfr yn Anrheg – y fideos

Dwy flynedd yn ol, ar ein rhaglen gyntaf erioed, fe holodd Pethe nifer o wynebau cyfarwydd ynglyn a pha lyfrau y bydden nhw’n eu dewis rhoi yn anhreg. Dyma rai ohonyn nhw. Parhau i ddarllen

Pethe » Blog: Sgint a’r Theatr Genedlaethol

Cynhyrchiad newydd Theatr Genedlaethol Cymru, a Sherman Cymru mewn cydweithrediad efo Galeri Caernarfon. Parhau i ddarllen

Pethe: Gwyliwch Pethe ar S4C Clic

Pethe » Blog: Twtio silffoedd, rhannu llyfrau – cystadleuaeth i ennill gwerth dros £100 o lyfrau

Cystadleuaeth
Wrth baratoi’r gyfres nesaf o Pethe, dan ni wedi bod yn tacluso’r silffoedd llyfrau ac wedi penderfynu rhoi pentwr i ffwrdd fel gwobr mewn cystadleuaeth i ddathlu Diwrnod y Llyfr.

Mae pob math o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal i ddathlu’r diwrnod ac i hybu darllen.
Rhoi Llyfr yn Anrheg ydi …mwy Parhau i ddarllen

Pethe: Rheolau Cystadleuaeth Gwefan Pethe

Mae’r amodau a thelerau hyn yn rhan o’r rheolau a nodir yn yr hysbysiad cystadleuaeth sy’n ymwneud â Chystadleuaeth Ennill Pecyn o Lyfrau
I gystadlu, rhaid i chi:

Anfon eich ateb, a’ch enw a chyfeiriad drwy ebost i ‘pethe@s4c.co.uk’  gan nodi’ch ateb, eich enw a’ch cyfeiriad

Ni fydd unrhyw geisiadau a wneir ar ol y dyddiad …mwy Parhau i ddarllen

Pethe » Blog: Prawf

Dyma brofi sut mae app wordpress yn gweithio ar yr ipad
Gobeithio gallu defnyddio’r teclyn i flogio yn fwy aml yn y dyfodol!
Parhau i ddarllen

Pethe: Un Nos Ola Leuad

Darlleniadau newydd gan John Ogwen Parhau i ddarllen

Pethe: Côr Rhuthun yn 30

Mae Côr Rhuthun yn dathlu deg mlynedd ar hugain eleni. Parhau i ddarllen

Pethe: Un Nos Ola Leuad yn 50

Mae’n hanner canrif ers cyhoeddi’r nofel Un Nos Ola Leuad. Ym 1961 y cyhoeddwyd nofel drawiadol a dylanwadol Caradog Prichard am y tro cyntaf. Mae wedi ei hargraffu gan Wasg Gee, Gwasg Gwalia a chan Y Lolfa yn fwy diweddar. Mae ar faes llafur ein hysgolion, yn cael ei hastudio’n ein colegau ac yn cael …mwy Parhau i ddarllen

Pethe: Rhys Iorwerth a’r Adar Gleision

Prifardd Rhys Iorwerth yn sôn am ei ddiddordeb mewn pêl-droed Parhau i ddarllen

Pethe: Oriel Mon – Kyffin Williams & Charles Tunnicliffe

Mae ‘Oriel Môn’, Llangefni , yn 20 oed Parhau i ddarllen

Pethe: Heather Jones – Colli Iaith

Y gân eiconig ‘Colli Iaith’, gan Heather Jones, ddeugain mlynedd wedi cyhoeddi’r sengl wreiddiol.

Parhau i ddarllen

Pethe: Gwylliaid Cochion Mawddwy

Ffilmiau antur a gynhyrchwyd yn 1936 a 1938 Parhau i ddarllen

Pethe: Creu Grogg Sam Warburton

Dyma eitem gafodd ei darlledu ar ‘Pethe’ nôl ym Mis Mawrth 2011. Mae Neil Jones o Beddau yn casglu Groggs , a phan aeth Pethe i ffilmio i gartref y cwmni , roedd y cwmni wrthi’n gorffen Grogg o gapten tîm Cymru , Sam Warburton.

Parhau i ddarllen

Pethe: Cystadleuaeth – Enillwch copi o ‘Rhwng Gwibdaith a Coldplay’

I ennill copi o lyfr barddoniaeth diweddaraf Gerwyn Williams, gwyliwch y fideo canlynol ac atebwch y cwestiwn yma. Byddwn yn tynnu enw’r enillydd allan o het. (Atebion i post@cwmnida.tv cyn 12pm, 31 Hydref, 2011)

Pwy ydi hoff gogydd Gerwyn?

Parhau i ddarllen

Pethe: Efrog Newydd Eto (Gorffennaf 2010) gan Gerwyn Wiliams

Rhesi di-ildio’r tacsis melyn
yn dal i refio ger y mannau croesi
a herio’r cerddwyr am oruchafiaeth ar y ffordd.
Ac am ganol dydd yn sfi Central Park
y creaduriaid call yn dal i gysgodi dan y coed,
heblaw’r pengwin sy’n gwatwar ein gwiriondeb
a’r arth wen sy’n nofio’n ddefodol
yn ôl ac ymlaen, yn ôl ac ymlaen
er mwyn cynnal ei ffitrwydd
ar …mwy Parhau i ddarllen

Pethe: Cyffes Cogydd gan Gerwyn Wiliams

Gerwyn Wiliams yn darllen un o’i gerddi Parhau i ddarllen

Pethe: Stewart Jones

Rhan o sgwrs hefo’r diweddar Stewart Jones Parhau i ddarllen

Pethe: Pethe

25 Hydref
21:30 Parhau i ddarllen

Pethe: Pethe Hwyrach

13 Tachwedd
22:20 Parhau i ddarllen

Pethe: ‘Y Storïwr’

Yr awdur Jon Gower yn trafod ei nofel ddiweddaraf. Parhau i ddarllen

Pethe: Pobl y Ffin

Golwg ar fywydau diwylliannol pedwar o drigolion y ffin. Parhau i ddarllen

Pethe: ‘Bydoedd’, Ned Thomas

Enillydd Gwobr LLyfr y Flwyddyn yn sgwrsio gyda Pethe Parhau i ddarllen

Pethe: Dweud Pethe gyda Guto Harri

05 Mehefin 2011
22/20 Parhau i ddarllen