Archives: plaidcymrullundain

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Ionawr 2020 January Meeting

Happy New Year All/Blwyddyn Newydd Dda i Bawb!
Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 15fed Ionawr am 19:00, Canolfan Cymry Llundain, yn y bar.
Our next branch meeting will be held on Wednesday 15th January at 19:00 in the bar of the London … Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Tachwedd 2019 November Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 20fed Tachwedd 2019. 19:00,  yn y bar yng Nghanolfan Cymry Llundain. Croeso mawr i’n holl aelodau. Ni fydd cyfarfod ym Mis Rhagfyr 2019. Our next branch meeting will be held on Wednesday … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Hydref 2019 October Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Iau 10ed Hydref 2019, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Gyda’r sefyllfa weleidyddol sydd ohoni, bydd llawer i’w drafod. Our next meeting will be held on Thursday 10th October 2019, 19:30 in the bar, London Welsh Centre Gray’s … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Medi 2019 September Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 11eg Medi 2019, 19:30, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Gyda’r sefyllfa weleidyddol sydd ohoni, bydd llawer i’w drafod. Our next meeting will be held on Wednesday 11th September 2019, 19:30, London Welsh Centre Gray’s Inn Road.  With politics … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Gorffennaf 2019 July Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 3ydd Gorffennaf 2019, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Croeso i’n holl aelodau. Our next meeting will be held on Wednesday 3rd July 2019, 19:30 in the bar, London Welsh Centre Gray’s Inn Road.  All … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Blynyddol 2019 AGM

Ein cyfarfod nesaf fydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar Nos Fercher, 19fed Mehefin 2019, 7.30 yr hwyr (Canolfan Cymry Llundain, ystafell i’w chadarnhau). Yn ystod y cyfarfod, ceir adroddiadau blynyddol gan eich swyddiogion a chynhelir etholiadau ar gyfer swyddogion y Gangen (2019-20) (gwahoddir enwebiadau gan aelodau yn ystod y cyfarfod.  Mae … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mis Mai 2019 Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 8fed Mai 2019 am 19:30 yng Nghanolfan Cymru Llundain, Heol Ysbyty Llwyd, cwrdd lan lofft yn y bar.  Croeso i’n holl aeloadau. Our next meeting will be on Wednesday 8fed Mai 2019 at 19:30 in the London … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Ebrill 2019 Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 10fed Ebrill 2019 am 19:30 yng Nghanolfan Cymru Llundain, Heol Ysbyty Llwyd, cwrdd lan lofft yn y bar.  Croeso i’n holl aeloadau. Our next meeting will be on Wednesday 10th April 2019 at 19:30 in the London … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mawrth 2019 March Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 13eg Mawrth 2019 am 19:30 yng Nghanolfan Cymru Llundain, Heol Ysbyty Llwyd, cwrdd lan lofft yn y bar.  Croeso i’n holl aeloadau. Our next meeting will be on Wednesday 13th March 2019 at 19:30 in the London … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Chwefror 2019 February Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 6ed Chwefror am 19:30 yng Nghanolfan Cymru Llundain, Heol Ysbyty Llwyd, cwrdd lan lofft yn y bar.  Croeso i’n holl aeloadau. Our next meeting will be on Wednesday 6th February at 19:30 in … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Ionawr 2019 January Branch Meeting

Blwyddyn Newydd Dda! Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 9fed Ionawr 2019, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. Happy New Year! Our next meeting will be held on Wednesday 9th October 2019, 19:30 in the bar, London Welsh Centre Gray’s Inn … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Ionawr 2019 January Branch Meeting

Blwyddyn Newydd Dda! Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 9fed Ionawr 2019, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. Happy New Year! Our next meeting will be held on Wednesday 9th October 2019, 19:30 in the bar, London Welsh Centre Gray’s Inn … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Ionawr 2019 January Branch Meeting

Blwyddyn Newydd Dda! Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 9fed Ionawr 2019, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. Happy New Year! Our next meeting will be held on Wednesday 9th October 2019, 19:30 in the bar, London Welsh Centre Gray’s Inn … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Tachwedd 2018 November Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 14eg Tachwedd 2018, 19:30 yng Nghanolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. (Mae ymweliad Liz Saville Roberts AS wedi’i ohirio (dyddiad newydd i’w gadarnhau). Mae croeso mawr i’n holl aelodau. Our next meeting will be held on Wednesday 14th November 2018, 19:30 in … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mis Hydref/October Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 3ydd Hydref 2018, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. Ac Adam Price newydd ei ethol yn arweinydd arnon, bydd digon i’w drafod. Our next meeting will be held on Wednesday 3ydd Hydref 2018, 19:30 in the bar, London Welsh … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mis Hydref/October Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 3ydd Hydref 2018, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. Ac Adam Price newydd ei ethol yn arweinydd arnon, bydd digon i’w drafod. Our next meeting will be held on Wednesday 3ydd Hydref 2018, 19:30 in the bar, London Welsh … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Medi 2018 September Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 12fed Medi 2018, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. Dyma fydd ein cyfarfod cyntaf ers yr Cyfarfod Blynyddol ym Mis Mehefin. A Brexit yn brysur agosáu heb sôn fod yr ornest i arwain i … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Medi 2018 September Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 12fed Medi 2018, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. Dyma fydd ein cyfarfod cyntaf ers yr Cyfarfod Blynyddol ym Mis Mehefin. A Brexit yn brysur agosáu heb sôn fod yr ornest i arwain i … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Mis Gorffennaf July Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 11eg Gorffennaf 2018, 19:30, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Am ragor o fanylion, cysyllter â’r ysrifennydd. Our next meeting will be held on Wednesday 11th July 2018, 19:30, London Welsh Centre Gray’s Inn Road.  For … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Blynyddol 2018 AGM

Ein cyfarfod nesaf fydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar Nos Fercher, 13fed Mehefin 2018, 7.30 yr hwyr (Canolfan Cymry Llundain, ystafell i’w chadarnhau). Yn ystod y cyfarfod, ceir adroddiadau blynyddol gan eich swyddiogion a chynhelir etholiadau ar gyfer swyddogion y Gangen (2018-19).  Byddwn yn edrych ymlaen a chynllunio at y … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Ebrill 2018 April Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 11eg Ebrill 2018 19:30, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Am ragor o fanylion, cysyllter â’r ysrifennydd. Our next meeting will be held on Wednesday 11eg Ebrill 2018, 19:30, London Welsh Centre Gray’s Inn Road.   … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mis Mawrth 2018 March Branch meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 14eg Mawrth 2018 19:30 yng Nghanolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd, Our next meeting will be held on Wednesday 14th March 2018, 19:30 at the London Welsh Centre Gray’s Inn Road. Advertisements Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Mis Chwefor 2018 February Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 7fed Chwefor 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. Our next meeting will be held on Wednesday 7th February, 19:30 in the bar, London Welsh Centre Gray’s Inn Road. Advertisements Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Ionawr 2018 January Branch Meeting

Happy New Year!  Blwyddyn Newydd Dda, bawb! Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 10fed Ionawr 2018, 19:30 yng Nghanolfan Cymru Llundain. Our next branch meeting will be held on Wednesday 10th January 2018, 19:30 at the London Welsh … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Ionawr 2018 January Branch Meeting

Happy New Year!  Blwyddyn Newydd Dda, bawb! Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 10fed Ionawr 2018, 19:30 yng Nghanolfan Cymru Llundain. Our next branch meeting will be held on Wednesday 10th January 2018, 19:30 at the London Welsh … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Dim cyfarfod ym Mis Rhagfyr/No meeting in December

Ni fydd cyfarfod misol ym Mis Rhagfyr.  Cynhelir ein cyfarfod nesaf ym Mis Ionawr 2018, manylion i ddilyn/There will be no branch meeting in December.  Our next meeting will be in January 2018, details to follow. Advertisements Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Tachwedd 2017 November Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 8fed Tachwedd 2017, 19:30, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Rhagor o fanylion gan yr Ysgrifennydd. Our next meeting will be held on Wednesday 8th November 2017, 19:30, London Welsh Centre Gray’s Inn Road.   More details from … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Mis Hydref 2017 October Branch Meeting

Mae’n bleser gennym roi gwybod bydd Ben Lake, AS newydd y Blaid dros Geredigion, yn ein hannerch yn ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 11eg Hydref,  19:30 yg Nghanolfan Cymry Llundain, fel arfer.  Croeso mawr i’n aelodau a chefnowyr. We … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Medi 2017 September Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 6ed Medi, 19:30, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd, Our next meeting will be held on Wednesday 6th September, 19:30, London Welsh Centre Gray’s Inn Road. Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Gorffennaf 2017 Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 12 Gorffennaf 2017, 19:30, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. Our next meeting will be held on Wednesday 12 July 2017, 19:30, London Welsh Centre Gray’s Inn Road. Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Blynyddol 2017 AGM

Ein cyfarfod nesaf fydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar Nos Fercher, 14fed Mehefin 2017, 7.30 yr hwyr (Canolfan Cymry Llundain). Yn ystod y cyfarfod, ceir adroddiadau blynyddol gan eich swyddiogion a chynhelir etholiadau ar gyfer swyddogion y Gangen (2017-18) (gwahoddir enwebiadau gan aelodau yn ystod y cyfarfod.  Mae angen eilio … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mai 2017 May Branch Meeting

Roedd yn braf gweld rhai ohonoch yn y cyfarfod gyda Steffan Lewis ddechrau Ebrill.  Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 3ydd Mai, 19:30, yn y bar, Canolfan Cymry Llundain.  Gyda etholiad cyffredinol annisgwyl ac – yn ol pob tebyg … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mis Ebrill 2017 April Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 5ed Ebrill, 19:30, Canolfan Cymry Llundain. Mae’n bleser rhoi gwybod mai Steffan Lewis AC fydd y gwr gwadd. Mae Steffan yn yn un o’r to newydd o wleidyddion y Blaid a chanddo syniadau … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mawrth 2017 March Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar nos Fercher 8fed Mawrth 2017, Canolfan Cymry Llundain, 19:30. Our next branch meeting will be held on Wednesday 8th March 2017, London Welsh Centre, 19:30. Croeso i’n haelodau i gyd/All members welcome. Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Chwefror 2017 February Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 8fed Chwefror 2017 yng Nghanolfan Cymry Llundain, Gray’s Inn Road, 19:30. Our next branch meeting will be held on Wednesday 8th February 2017 at the London Welsh Centre, Gray’s Inn Road, 19:30. Gobeithio … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Blwyddyn Newydd Dda! Happy New Year!

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 11eg Ionawr 2017 am 19:30 yng Nghanolfan Cymru Llundain, Gray’s Inn Rd.  Rhagor o fanylian gan yr Ysgrifennydd.  Gobeithio gweld ein haelodau a’n cefnogwyr yno. Our next branch meeting will be on Wednesday 11th January … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Mis Tachwedd 2016 a Chinio Nadolig Mis Rhagfyr/November 2016 meeting and December Christmas Meal

Ein Cyfarfod nesaf:  Mercher 9fed Tachwedd, 19:30, Canolfan Cymry Llundain, gwr gwadd: Hywel Williams AS.  Dewch yn llu i groesawu Hywel. Cinio Nadolig:  Mercher 7fed Rhagfyr, mewn bwyty Italianaidd (tiwb: Holborn) 19:30.  Rhagor o wybodaeth gan/enwau at yr ysgrifennydd, os gwelwch yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Hydref 2016 October Branch Meeting

Cynhelir y cyfarfod cangen misol ar Nos Fercher 5ed Hydref yng Nghanolfan Cymry Llundain, 19:30, yn y bar.  Croeso i bob aelod neu ddarpar aelod! The next branch meeting will be held on Wednesday 5th October in the London Welsh … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod cangen nesaf/next meeting Medi/September 2016

Nos Fercher gyntaf neu ail y mis.  Manylion i ddilyn. First or second Wednesday evening of the month.  Details to follow. Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cenedlaethol Arbennig Special National Conference

Yn sgil y bleidlais yr wythnos ddiwethaf i adael yr UE, mae Arweinydd y Blaid Leanne Wood wedi dweud ei bod hi’n amser rhoi annibyniaeth ar yr agenda.  Cynhelir Cynhadledd Arbennig ar Orffennaf 16eg yn Theatr Halliwell, Caerfyrddin am 11am (cofrestru yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Gorffennaf 2016 gyda Neil McEvoy AC/AM guest speaker July 2016 meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 13 Gorffennaf, Canolfan Cymru Llundain 19:30 (Ystafell A) a’r gwr gwardd bydd Neil McEvoy AC.  Ym mis Mai, daeth Neil yn agos iawn at gipio sedd Gorllewin Gaerdydd oddi wrth Lafur ac … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod blynyddol 2016 AGM

Nos Fercher 8 Mehefin 2016, 19:30, Canolfan Cymry Llundain. Adroddiadau’r flwyddyn, ethol swyddogion ar gyfer 2016-17, cynlluniau am y flwyddyn y ddod. Wednesday 8 June 2016, 19:30, London Welsh Centre.  Annual reports, election of officials for 2016-17, plans for the … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mis Mai 2016 May Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 11eg Mai, 19:30, Canolfan Cymru Llundain.  Dyma gyfle gwych i gnoi cil dros ganlyniadau yr etholiadau i’r Cynulliad Cenedlaethol. Our next meeting will be held on Wednesday 11th May, 19:30, London Welsh Centre.  … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Ebrill 2016 April Branch Meeting

Cyfarfod nesaf: Nos Fercher 13eg Ebrill 2016, 19:30, Canolfan Cymru Llundain. Next meeting: Wednesday 13th April 2016, 19:30, London Welsh Centre. Croeso i’n holl aeloadau, hen a newydd! Welcome to all members, old and new! Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mis Mawrth 2016 March Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf Nos Fercher 9fed Mawrth 2016, yng Nghanolfan Cymry Llundain, 19:30. Croeso i’n holl aelodau! Our next meeting will be held on Wednesday 9th March 2016, in the London Welsh Centre at 19:30. All members welcome! Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mis Chewfror 2016 February Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher, 3ydd Chwefror 2016, yng Nghanolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty’r Iarll Llwyd, 19:30 yn y bar. Croeso i’n holl aelodau! Our next meeting will be held on Wednesday, 3rd February 2016, in the London Welsh Centre, … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Blwyddyn Newydd Dda! Cyfarfod Ionawr 2016 Happy New Year! January 2016 metting

Byddwn yn falch iawn o groesawu siaradwr gwadd i annerch y Gangen yn ein cyfarfod cyntaf o’r flwyddyn newydd: Yr Athro Nigel Copner, ymgeisydd Plaid Cymru ym Mlaenau Gwent ar gyfer etholiadau 2016 i’r Cynulliad Cenedlaethol.  Canolfan Cymry Llundain, Nos … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Pryd o fwyd Nadolig 2015 Christmas meal

Ni fydd cyfarfod cangen ym Mis Rhagfyr 2015.  Yn lle, yn ôl ein harfer, byddwn yn cwrdd mewn bwyty yng nghanol Llundain am bryd o fwyd.  19:30, 2il Rhagfyr, Covent Garden.  Os hoffech ddod, cysylltwch â’r ysgrifennydd am ragor o … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfodydd Cangen Hydref/Tachwedd 2015 October/November Branch Meetings

Cynhaliwyd cyfarfod cangen rheolaidd ar 7fed Hydref.  Bydd y cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 4ydd Tachwedd, 19:30, Canolfan Cymry Llundain, yn y bar. A regular branch meeting was held on 7th October.  The next meeting will be on Wednesday 4th … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Medi 2015 September Branch Meeting

Nos Fercher, 2il Medi 2015, Canolfan Cymry Llundain, 19:30 Wednesday, 2nd September 2015, London Welsh Centre, 19:30 Rhagor o fanylion gan yr Ysgrifennydd/More details from the Secretary. Croeso!  Welcome! Parhau i ddarllen