Archives: plaidcymrullundain

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Mis Gorffennaf July Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 11eg Gorffennaf 2018, 19:30, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Am ragor o fanylion, cysyllter â’r ysrifennydd. Our next meeting will be held on Wednesday 11th July 2018, 19:30, London Welsh Centre Gray’s Inn Road.  For … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Blynyddol 2018 AGM

Ein cyfarfod nesaf fydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar Nos Fercher, 13fed Mehefin 2018, 7.30 yr hwyr (Canolfan Cymry Llundain, ystafell i’w chadarnhau). Yn ystod y cyfarfod, ceir adroddiadau blynyddol gan eich swyddiogion a chynhelir etholiadau ar gyfer swyddogion y Gangen (2018-19).  Byddwn yn edrych ymlaen a chynllunio at y … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Ebrill 2018 April Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 11eg Ebrill 2018 19:30, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Am ragor o fanylion, cysyllter â’r ysrifennydd. Our next meeting will be held on Wednesday 11eg Ebrill 2018, 19:30, London Welsh Centre Gray’s Inn Road.   … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mis Mawrth 2018 March Branch meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 14eg Mawrth 2018 19:30 yng Nghanolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd, Our next meeting will be held on Wednesday 14th March 2018, 19:30 at the London Welsh Centre Gray’s Inn Road. Advertisements Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Mis Chwefor 2018 February Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 7fed Chwefor 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. Our next meeting will be held on Wednesday 7th February, 19:30 in the bar, London Welsh Centre Gray’s Inn Road. Advertisements Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Ionawr 2018 January Branch Meeting

Happy New Year!  Blwyddyn Newydd Dda, bawb! Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 10fed Ionawr 2018, 19:30 yng Nghanolfan Cymru Llundain. Our next branch meeting will be held on Wednesday 10th January 2018, 19:30 at the London Welsh … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Dim cyfarfod ym Mis Rhagfyr/No meeting in December

Ni fydd cyfarfod misol ym Mis Rhagfyr.  Cynhelir ein cyfarfod nesaf ym Mis Ionawr 2018, manylion i ddilyn/There will be no branch meeting in December.  Our next meeting will be in January 2018, details to follow. Advertisements Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Tachwedd 2017 November Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 8fed Tachwedd 2017, 19:30, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Rhagor o fanylion gan yr Ysgrifennydd. Our next meeting will be held on Wednesday 8th November 2017, 19:30, London Welsh Centre Gray’s Inn Road.   More details from … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Mis Hydref 2017 October Branch Meeting

Mae’n bleser gennym roi gwybod bydd Ben Lake, AS newydd y Blaid dros Geredigion, yn ein hannerch yn ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 11eg Hydref,  19:30 yg Nghanolfan Cymry Llundain, fel arfer.  Croeso mawr i’n aelodau a chefnowyr. We … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Medi 2017 September Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 6ed Medi, 19:30, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd, Our next meeting will be held on Wednesday 6th September, 19:30, London Welsh Centre Gray’s Inn Road. Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Gorffennaf 2017 Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 12 Gorffennaf 2017, 19:30, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. Our next meeting will be held on Wednesday 12 July 2017, 19:30, London Welsh Centre Gray’s Inn Road. Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Blynyddol 2017 AGM

Ein cyfarfod nesaf fydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar Nos Fercher, 14fed Mehefin 2017, 7.30 yr hwyr (Canolfan Cymry Llundain). Yn ystod y cyfarfod, ceir adroddiadau blynyddol gan eich swyddiogion a chynhelir etholiadau ar gyfer swyddogion y Gangen (2017-18) (gwahoddir enwebiadau gan aelodau yn ystod y cyfarfod.  Mae angen eilio … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mai 2017 May Branch Meeting

Roedd yn braf gweld rhai ohonoch yn y cyfarfod gyda Steffan Lewis ddechrau Ebrill.  Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 3ydd Mai, 19:30, yn y bar, Canolfan Cymry Llundain.  Gyda etholiad cyffredinol annisgwyl ac – yn ol pob tebyg … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mis Ebrill 2017 April Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 5ed Ebrill, 19:30, Canolfan Cymry Llundain. Mae’n bleser rhoi gwybod mai Steffan Lewis AC fydd y gwr gwadd. Mae Steffan yn yn un o’r to newydd o wleidyddion y Blaid a chanddo syniadau … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mawrth 2017 March Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar nos Fercher 8fed Mawrth 2017, Canolfan Cymry Llundain, 19:30. Our next branch meeting will be held on Wednesday 8th March 2017, London Welsh Centre, 19:30. Croeso i’n haelodau i gyd/All members welcome. Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Chwefror 2017 February Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 8fed Chwefror 2017 yng Nghanolfan Cymry Llundain, Gray’s Inn Road, 19:30. Our next branch meeting will be held on Wednesday 8th February 2017 at the London Welsh Centre, Gray’s Inn Road, 19:30. Gobeithio … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Blwyddyn Newydd Dda! Happy New Year!

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 11eg Ionawr 2017 am 19:30 yng Nghanolfan Cymru Llundain, Gray’s Inn Rd.  Rhagor o fanylian gan yr Ysgrifennydd.  Gobeithio gweld ein haelodau a’n cefnogwyr yno. Our next branch meeting will be on Wednesday 11th January … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Mis Tachwedd 2016 a Chinio Nadolig Mis Rhagfyr/November 2016 meeting and December Christmas Meal

Ein Cyfarfod nesaf:  Mercher 9fed Tachwedd, 19:30, Canolfan Cymry Llundain, gwr gwadd: Hywel Williams AS.  Dewch yn llu i groesawu Hywel. Cinio Nadolig:  Mercher 7fed Rhagfyr, mewn bwyty Italianaidd (tiwb: Holborn) 19:30.  Rhagor o wybodaeth gan/enwau at yr ysgrifennydd, os gwelwch yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Hydref 2016 October Branch Meeting

Cynhelir y cyfarfod cangen misol ar Nos Fercher 5ed Hydref yng Nghanolfan Cymry Llundain, 19:30, yn y bar.  Croeso i bob aelod neu ddarpar aelod! The next branch meeting will be held on Wednesday 5th October in the London Welsh … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod cangen nesaf/next meeting Medi/September 2016

Nos Fercher gyntaf neu ail y mis.  Manylion i ddilyn. First or second Wednesday evening of the month.  Details to follow. Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cenedlaethol Arbennig Special National Conference

Yn sgil y bleidlais yr wythnos ddiwethaf i adael yr UE, mae Arweinydd y Blaid Leanne Wood wedi dweud ei bod hi’n amser rhoi annibyniaeth ar yr agenda.  Cynhelir Cynhadledd Arbennig ar Orffennaf 16eg yn Theatr Halliwell, Caerfyrddin am 11am (cofrestru yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Gorffennaf 2016 gyda Neil McEvoy AC/AM guest speaker July 2016 meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 13 Gorffennaf, Canolfan Cymru Llundain 19:30 (Ystafell A) a’r gwr gwardd bydd Neil McEvoy AC.  Ym mis Mai, daeth Neil yn agos iawn at gipio sedd Gorllewin Gaerdydd oddi wrth Lafur ac … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod blynyddol 2016 AGM

Nos Fercher 8 Mehefin 2016, 19:30, Canolfan Cymry Llundain. Adroddiadau’r flwyddyn, ethol swyddogion ar gyfer 2016-17, cynlluniau am y flwyddyn y ddod. Wednesday 8 June 2016, 19:30, London Welsh Centre.  Annual reports, election of officials for 2016-17, plans for the … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mis Mai 2016 May Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 11eg Mai, 19:30, Canolfan Cymru Llundain.  Dyma gyfle gwych i gnoi cil dros ganlyniadau yr etholiadau i’r Cynulliad Cenedlaethol. Our next meeting will be held on Wednesday 11th May, 19:30, London Welsh Centre.  … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Ebrill 2016 April Branch Meeting

Cyfarfod nesaf: Nos Fercher 13eg Ebrill 2016, 19:30, Canolfan Cymru Llundain. Next meeting: Wednesday 13th April 2016, 19:30, London Welsh Centre. Croeso i’n holl aeloadau, hen a newydd! Welcome to all members, old and new! Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mis Mawrth 2016 March Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf Nos Fercher 9fed Mawrth 2016, yng Nghanolfan Cymry Llundain, 19:30. Croeso i’n holl aelodau! Our next meeting will be held on Wednesday 9th March 2016, in the London Welsh Centre at 19:30. All members welcome! Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mis Chewfror 2016 February Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher, 3ydd Chwefror 2016, yng Nghanolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty’r Iarll Llwyd, 19:30 yn y bar. Croeso i’n holl aelodau! Our next meeting will be held on Wednesday, 3rd February 2016, in the London Welsh Centre, … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Blwyddyn Newydd Dda! Cyfarfod Ionawr 2016 Happy New Year! January 2016 metting

Byddwn yn falch iawn o groesawu siaradwr gwadd i annerch y Gangen yn ein cyfarfod cyntaf o’r flwyddyn newydd: Yr Athro Nigel Copner, ymgeisydd Plaid Cymru ym Mlaenau Gwent ar gyfer etholiadau 2016 i’r Cynulliad Cenedlaethol.  Canolfan Cymry Llundain, Nos … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Pryd o fwyd Nadolig 2015 Christmas meal

Ni fydd cyfarfod cangen ym Mis Rhagfyr 2015.  Yn lle, yn ôl ein harfer, byddwn yn cwrdd mewn bwyty yng nghanol Llundain am bryd o fwyd.  19:30, 2il Rhagfyr, Covent Garden.  Os hoffech ddod, cysylltwch â’r ysgrifennydd am ragor o … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfodydd Cangen Hydref/Tachwedd 2015 October/November Branch Meetings

Cynhaliwyd cyfarfod cangen rheolaidd ar 7fed Hydref.  Bydd y cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 4ydd Tachwedd, 19:30, Canolfan Cymry Llundain, yn y bar. A regular branch meeting was held on 7th October.  The next meeting will be on Wednesday 4th … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Medi 2015 September Branch Meeting

Nos Fercher, 2il Medi 2015, Canolfan Cymry Llundain, 19:30 Wednesday, 2nd September 2015, London Welsh Centre, 19:30 Rhagor o fanylion gan yr Ysgrifennydd/More details from the Secretary. Croeso!  Welcome! Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Nesaf/Next Branch Meeting

Ni fydd cyfarfod ym Mis Awst 2015.  Cynhelir y cyfarfod nesaf ym Mis Medi.  Manylion i ddilyn. There will be no meeting in August 2015.  The next meeting will be in September.  Details to follow. Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mis Gorffennaf 2015 July Branch Meeting

Nos Fercher, 15 Gorffennaf 2015, 19:30, Canolfan Cymry Llundain, in the bar. Wednesday, 15 July 2015, 19:30, London Welsh Centre, in the bar. Croeso i’n aelodaeu a’r rhai sydd â diddordeb.  Welcome to our members and those with an interest. Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod blynyddol 2015 AGM

Nos Fercher 10 Mehefin 2015, 19:30, Canolfan Cymry Llundain. Wednesday 10 June 2015, 19:30, London Welsh Centre. Croeso i’n holl aelodau – welcome to all our members! Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mai 2015 May Branch Meeting

Nos Fercher, 13 Mai 2015, 19:30, Canolfan Cymry Llundain, in the bar. Wednesday, 13 May 2015, 19:30, London Welsh Centre, in the bar. Croeso i’n aelodaeu a’r rhai sydd â diddordeb.  Cyfle i gnoi cil ar ôl etholiadau San Steffan … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Ebrill 2015 April Branch Meeting

Nos Fercher 1af Ebrill, 2015, Canolfan Cymry Llundain, 19:30
Wednesday 1st April, 2015, London Welsh Centre, 19:30
Dewch i drafod ar ddechrau ymgyrch etholiadol San Steffan
Come to discuss as the Westminster election campaign kicks off Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mawrth 2015 March Branch Meeting

Canolfan Cymry Llundain, Gray’s Inn Road, Nos Fercher 11eg Mawrth 2015, 19:30, yn y bar London Welsh Centre, Gray’s Inn Road, Wednesday 11th March 2015, 19:30, in the bar Croeso/Welcome! Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Chewfror 2015 February Meeting

Canolfan Cymry Llundain, Gray’s Inn Road, Nos Fercher 4ydd Chwefror 2015, 19:30, yn y bar London Welsh Centre, Gray’s Inn Road, Wednesday 4th February 2015, 19:30, in the bar Croeso/Welcome! Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Ionawr 2015 January Meeting

Canolfan Cymry Llundain, Gray’s Inn Road, Nos Fercher 14 Ionawr 2015, 19:30, yn y bar London Welsh Centre, Gray’s Inn Road, Wednesday 14 January 2015, 19:30, yn y bar Croeso/Welcome! Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Pryd o fwyd y Nadolig/Christmas meal

Fel arfer, awn am bryd o fwyd Nadoligaidd yn lle cynnal cyfarfod ffurfiol ym Mis Rhagfyr.  Nos Fercher 10 Rhagfyr 2014, 19:30.  Cysylltwch â’r ysgrifennydd am ragor o fanylion. As usual, we’ll be off for a Christmas meal instead of … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Mis Tachwedd 2014 November Meeting

Canolfan Cymry Llundain, Nos Fawrth, 12ed Tachwedd 2014, 19.30.
London Welsh Centre, Wednesday, 12th November, 19.30. Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Gohirio cyfarfod Mis Hydref 14/October 14 meeting postponed

Dim cyfarfod ar 8.10.14. Rhoddir gwybod nes ymlaen am y cyfarfod nesaf.
No meeting on 8.10.14. We will let you know asap about the next meeting. Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Medi 2014 September Branch Meeting

Canolfan Cymry Llundain, Nos Fawrth, 3ydd September 2014, 19.30.
London Welsh Centre, Wednesday, 3rd September, 19.30 Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Mis Gorffennaf 2014/July Meeting

Canolfan Cymry Llundain, Nos Fawrth, 2il Gorffennaf 2014, 19.30.
London Welsh Centre, Wednesday, 2nd July, 19.30. Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol/AGM 2014

4 Mehefin 2014, 19.30, Canolfan Cymry Llundain
4 June 2014, 19.30, London Welsh Centre Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mai 2014 May Branch Meeting

Canolfan Cymry Llundain, Nos Fawrth, 14 Mai 2014, 19.30.
London Welsh Centre, Wednesday, 14 May 2014, 19.30. Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Ebrill 2014 April Branch Meeting

Cofiwch y bydd gwr gwardd yn ein hannerch yn ein cyfarfod cangen ym Mis Ebrill: Jonathan Edwards AS. Croeso mawr i’n holl aeloadau yng Nghanolfan Cymry Llundain ar Nos Fercher 2il Ebrill, 19.30. Dear All, Remember that we have a … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mawrth 2014 March Branch Meeting

Nos Fercher 12fed Mawrth, 19:30, Canolfan Cymry Llundain
Wednesday 12th March, 19:30, London Welsh Centre Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Chwefror 2014 February Branch Meeting

Nos Fercher 5ed Chwefror, 19:30, Canolfan Cymry Llundain Polisi ynni’r Blaid (o blith pynciau eraill) Wednesday 5th February, 19:30, London Welsh Centre The party’s energy policy (and other topics) Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Dim cyfarfod ym Mis Ionawr 14 No January 14 meeting

Cyfarfod mawr ym mis Chwefror, manylion i ddilyn
A major meeting in February, details to follow Parhau i ddarllen