Archives: Pysgodyn_Piws

Dyma fy stori: Dwi isio trio hwn!

Parhau i ddarllen

: Dwi isio trio hwn!

Advertisements Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: Sortio stwff Nain

Bedair blynedd bron ar ôl colli Nain dwi wedi bod yn mynd drwy’r cardiau, llythyrau ac ati oedd yn eiddo iddi a theulu Taid ac wedi dal y clwy hel achau yn y broses. Buom yn bodio drwy hen lyfr nodiadau ei Mham yng nghyfraith a chanfod yr englynion hyn a ysgrifennodd Hedd Wyn ym […] Parhau i ddarllen

: Sortio stwff Nain

Bedair blynedd bron ar ôl colli Nain dwi wedi bod yn mynd drwy’r cardiau, llythyrau ac ati oedd yn eiddo iddi a theulu Taid ac wedi dal y clwy hel achau yn y broses. Buom yn bodio drwy hen lyfr nodiadau ei Mham yng nghyfraith a chanfod yr englynion hyn a ysgrifennodd Hedd Wyn ym […] Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: A welwyd erioed “flog” mor foel

Mae gen i ddigon i ddweud ond dim egni i wneud! 😀 Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: 19

Erbyn hyn mae blwyddyn arall wedi pasio a finnau wedi syrfeifio pedair mlynedd ar bymtheg o’r M.E. *Pat i fi’n hunan ar fy nghefn*! Fel pob blwyddyn mae uchafbwyntiau ac is-bwyntiau wedi bod. Treuliais dalp go sylweddol ddechrau’r haf yn llenwi un o’r ffurflenni felltith ar gyfer y giwed filiening yna sy’n erlid pobl sal […] Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: 19

Erbyn hyn mae blwyddyn arall wedi pasio a finnau wedi syrfeifio pedair mlynedd ar bymtheg o’r M.E. *Pat i fi’n hunan ar fy nghefn*! Fel pob blwyddyn mae uchafbwyntiau ac is-bwyntiau wedi bod. Treuliais dalp go sylweddol ddechrau’r haf yn llenwi un o’r ffurflenni felltith ar gyfer y giwed filiening yna sy’n erlid pobl sal […] Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: A dweud y gwir dwi ddim yn iawn…

This illness is to fatigue what a nuclear bomb is to a match. It’s an absurd mischaracterization ~ Laura Hillenbrand   Ddoe pan o’n in dref, sgwrsio hefo rhywun. Holi am Mam, yna finne’n dweud ei bod yn altro. Yna sbio arna innau ac yn lle holi, jyst datgan “TI’N iawn”. Ydw dwi ar fy […] Parhau i ddarllen

: A dweud y gwir dwi ddim yn iawn…

This illness is to fatigue what a nuclear bomb is to a match. It’s an absurd mischaracterization ~ Laura Hillenbrand   Ddoe pan o’n in dref, sgwrsio hefo rhywun. Holi am Mam, yna finne’n dweud ei bod yn altro. Yna sbio arna innau ac yn lle holi, jyst datgan “TI’N iawn”. Ydw dwi ar fy […] Parhau i ddarllen

: A dweud y gwir dwi ddim yn iawn…

This illness is to fatigue what a nuclear bomb is to a match. It’s an absurd mischaracterization ~ Laura Hillenbrand   Ddoe pan o’n in dref, sgwrsio hefo rhywun. Holi am Mam, yna finne’n dweud ei bod yn altro. Yna sbio arna innau ac yn lle holi, jyst datgan “TI’N iawn”. Ydw dwi ar fy […] Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: Dal i ddisgwyl

Iechyd mae’n ffrystretin weithiau.
 
 
Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: Yr anrheg gorau

Dwi’n dipyn o ffan o Sue Sylvester. Wedi’r cyfan, mae gennom ni gryn dipyn yn gyffredin – y ddwy ohonom dros chwe troedfedd o daldra ac yna wrth gwrs yn athrawesau, i enwi ond ychydig.  Fum i erioed mor filain a Sue Sylvester – er byddai yna adeg pryd byddai wedi bod yn reit neis […] Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: Y Cwpwrdd

Roedd Nain yn arddangos ei llestri hardd
yn browd yn ei chwpwrdd cornel
Ond cuddio fy nhrysor wnaf i rhag y byd
fel pe bai ond ysbwriel.
Parhau i ddarllen

: Y Cwpwrdd

Roedd Nain yn arddangos ei llestri ffair
yn browd yn ei chwpwrdd cornel
Ond cuddio fy nhrysor wnaf i rhag y byd
fel pe bai ond ysbwriel.
Parhau i ddarllen

: Y Cwpwrdd

Roedd Nain yn arddangos ei llestri ffair
yn browd yn ei chwpwrdd cornel
Ond cuddio fy nhrysor wnaf i rhag y byd
fel pe bai ond ysbwriel.
Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: Mae’n “Ab Fab” cael yr “all-clear” a churo cancr

O blith arlwy Nadoligaidd y BBC, un o’r rhaglenni sydd yn cael y sylw mwyaf ymlaen llaw yw Absolutely Fabulous. Fel un o gyfresi mwyaf poblogaidd ei dydd ac un sy’n parhau i gadw nifer o ddilynwyr ffyddlon, mae’r sylw’n ddigon naturiol. Dyma un o’m hoff sitcoms pan oeddwn yn iau ac rwy’n edrych ymlaen […] Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: Ddim yn hen gant!

O ddeutu’r un pryd ag yr oedd Nain yn dathlu ei phenblwydd yn 95 fis diwethaf, roedd Woman’s Weekly hefyd yn dathlu ei ganmlwyddiant. Gan y gwyddwn y byddai Nain yn mwynhau gweld yr hen luniau ynddo, dyna a brynais iddi fel anrheg. Cawsom barti hyfryd yn y cartre’ gyda brechdannau a chacen. Agorodd ei […] Parhau i ddarllen

: Ddim yn hen gant!

O ddeutu’r un pryd ag yr oedd Nain yn dathlu ei phenblwydd yn 95 fis diwethaf, roedd Woman’s Weekly hefyd yn dathlu ei ganmlwyddiant. Gan y gwyddwn y byddai Nain yn mwynhau gweld yr hen luniau ynddo, dyna a brynais iddi fel anrheg. Cawsom barti hyfryd yn y cartre’ gyda brechdannau a chacen. Agorodd ei […] Parhau i ddarllen

: Helo Kitty!

Dwi ‘di mwynhau’n hun drwydda draw heddiw. ‘Dio ddiawch o bwys genai os byddai fel brechdan fory,neu hyd yn oed am ddyddiau. Dwi wedi cael fy nymuniad Nadolig – ymweld hefo Nain, yn y cartre’ Nyrsio. Ac roedd hi wrth ei bodd i’m gweld gan nad oeddwn wedi gallu mynd yno ers bron i fis […] Parhau i ddarllen

: Helo Kitty!

Dwi ‘di mwynhau’n hun drwydda draw heddiw. ‘Dio ddiawch o bwys genai os byddai fel brechdan fory,neu hyd yn oed am ddyddiau. Dwi wedi cael fy nymuniad Nadolig – ymweld hefo Nain, yn y cartre’ Nyrsio. Ac roedd hi wrth ei bodd i’m gweld gan nad oeddwn wedi gallu mynd yno ers bron i fis […] Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: Helo Kitty!

Dwi ‘di mwynhau’n hun drwydda draw heddiw. ‘Dio ddiawch o bwys genai os byddai fel brechdan fory,neu hyd yn oed am ddyddiau. Dwi wedi cael fy nymuniad Nadolig – ymweld hefo Nain, yn y cartre’ Nyrsio. Ac roedd hi wrth ei bodd i’m gweld gan nad oeddwn wedi gallu mynd yno ers bron i fis […] Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: Y Siwpyrbowl

Tybed a fydd S4C yn darlledu’n fyw o’r “digwyddiad” * hwn y penwythnos yma? Mi wnâi newid o rygbi! Ond pwy tybed fyddai’n deall rheolau’r gem anghyfarwydd hon? Y “pêl-droed” lle nad oes prin yr un droed yn cyffwrdd y bêl ac yn debycach i rygbi mewn sawl ffordd. Y pêl-droed sy’n terfynnu gyda’r sbloet fawr […] Parhau i ddarllen

: Y Siwpyrbowl

Tybed a fydd S4C yn darlledu’n fyw o’r “digwyddiad” * hwn y penwythnos yma? 😉 Mi wnâi newid o rygbi! Ond pwy tybed fyddai’n deall rheolau’r gem anghyfarwydd hon? Y “pêl-droed” lle nad oes prin yr un droed yn cyffwrdd y bêl ac yn debycach i rygbi mewn sawl ffordd. Y pêl-droed sy’n terfynnu gyda’r sbloet […] Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: Dilyn fi!

Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: Y stori’n parhau…

Dwi heb ‘sgwennu ers oes Adda! Dechi’n gwybod pam? Wel, achos bod y stori wedi bod ar y botwm “pause”. A dweud y gwir mae wedi bod mor araf a phlot Porth Penwaig! Ond mae’n symud ymlaen rwan, nid yn y ffordd oeddwn i’n ei ddisgwyl efallai, ond mae’n parhau… Dwi bellach yn blogio’n bennaf […] Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: Dyma fy stori 2010-07-18 15:18:41

Rhoddodd Duw i ti 86,400 eiliad heddiw. Wyt ti wedi defnyddio un i ddweud diolch? Pan fyddai’n sefyll gerbron Duw ar ddiwedd fy mywyd, gobeithiaf na fydd gennyf owns o dalent yn weddill, ac y medraf ddweud, “Defnyddiais y cwbl a roddaist i mi”. Ag o son am ddawn, d’oes gen i ddim digon ohono […] Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: Rhwng dwy stol…

Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: Actau 435

Mae archesgob Efrog, John Sentamu newydd lawnsio gwefan elusennol ddigon diddorol yr olwg o’r enw Acts 435. Bydd 100% o’r rhoddion yn mynd yn uniongyrchol i’r rhai mewn angen. Yr ysbrydoliaeth a arweiniodd at greu’r elusen yw gweithredoedd yr Eglwys fore, a ddisgrifir yn Actau 4:35: Y credinwyr yn rhannu eu heiddo gyda’i gilydd 32 […] Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: Teulu Duw

Does ryfedd fod cymaint o bobl wedi troi cefn ar yr Eglwys hefo’r holl straeon yn y wasg am gecru o’i mewn. Mae’r Eglwys Anglicanaidd wedi bod yn y wasg yn ddiweddar oherwydd ei helyntion dros apwyntio Esgob Southwark, gyda Jeffrey John, yn ol rhai y mwyaf cymwys i’r swydd, yn cael ei wrthod a […] Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: Ydi Crist ddim yn ddigon?

Newydd ddarllen rhywbeth gan flogiwr saesneg yn traethu am labeli. Wnai mo’i enwi rhag i mi bechu unrhyw un allai fod yn darllen hwn ac yn ffan ohono. Yr hyn oedd ganddo dan sylw oedd ceisio penderfynu pa fath o label Cristnogol i roi arno’i hun. Fel efengylwr gydol ei fywyd roedd yn pendroni a […] Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: Mwy i’r stori na mae rhywun yn ei feddwl?

Mae Nadia Bolz-Weber ar ei blog Sarcastic Lutheran yn cofnodi pregeth a draddododd ar Y Samariad Trugarog, stori digon cyfarwydd i unrhyw un ohonom sydd wedi ein dwyn i fyny yn yr Ysgol Sul dwi’n siwr. Yn y stori hon gwelwn mai’r Samariad yw’r un sy’n aros i helpu’r creadur ar ochr y ffordd, yr […] Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: Disgwyl wrth yr Arglwydd

Gofynwyd i fi rannu mhrofiad o’m salwch hir yng Nghylchlythyr y Weinidogaeth Iachau yn ddiweddar. Yna fe ymddangosodd yn Rhwydwaith a dyma’r hanes (wedi ei gwtogi gan Mari Fflur): PROFIAD PERSONOL Y WEINIDOGAETH IACHAU Yn 1954 sefydlodd Eglwys Bresbyteraidd Cymru fudiad iachau i annog dealltwriaeth o, ac ymarfer iachau Cristnogol. Ers hynny, mae nifer fawr […] Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: Amynedd Job

Mae un o lyfrau’r Beibl yn adrodd stori Job. Gwr duwiol a gollodd bopeth, ei deulu, ei eiddo a’i iechyd. Wedi cyfnod o ddioddef enbyd daeth gwell tro ar fyd ond er iddo holi Duw pam fu’n rhaid iddo fynd trwy gymaint, chafodd o ddim yr ateb oedd o’n ddisgwyl i’r cwestiwn mawr “pam?” Ond […] Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: Dyma fy stori, dyma fy nghan

Daw teitl y blog hwn o gytgan un  o’m hoff emynau, Sicrwydd Bendigaid gan Frances J Van Alstyne. Dyma emynyddes sydd a stori ryfeddol. Roedd Iesu hefyd yn hoff iawn o storiau. Nid athrawiaethu a gosod rheolau oedd ei brif gyfrwng cyfathrebu, ond y stori ar ffurf dameg ac alegori. Gwyddai fod yna rywbeth mewn […] Parhau i ddarllen