Archives: rhm

Gwasanaeth Addysg: Hamddena

Yn ystod y mis olaf gwelwyd bron i 500 o ddisgyblion ysgolion cynradd Ceredigion a chanolbarth Cymru yn troedio Oriel Gregynog y Llyfrgell Genedlaethol tra’n ymweld ag arddangosfa Hamddena. Mae’r arddangosfa yn rhedeg tan y 3ydd o Fawrth, ac ynddi … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Disgyblion Ysgol Penweddig yn Arddangosfa Preswyliad 2011

Ar ddydd Gwener, Ionawr 13eg, daeth criw o ddisgyblion Blwyddyn 10 Ysgol Penweddig i’r Llyfrgell Genedlaethol i weld arddangosfa Artist Preswyl 2011, fel rhan o’u gwaith cwrs celf TGAU. Mae’r arddangosfa yn cynnwys gwaith llaw a grëwyd gan ddisgyblion Ysgol … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen